AP: Ett fullständigt oacceptabelt beteende

Av , , 1 kommentar 10

När den nya mandatperioden inleds har vi i Miljöpartiet sett fram emot att få arbeta för en hållbar utveckling av Umeå. Men vi hade aldrig trott att vi skulle behöva utstå så grova och oacceptabla personangrepp – innan vi ens påbörjat vårt politiska arbete!

I ett flertal inlägg har Jan Hägglund (AP) gått ut och återkommande anklagat vår lokala politiker Mariam Salem för grova och fullständigt ogrundade anklagelser. I två månaders tid har han återkommande skrivit offentliga blogginlägg där han anklagar henne för att vara islamist eller islamistföljare. Nu anklagar han henne dessutom – felaktigt för maktkoncentration.

Först och främst, låt mig å Miljöpartiets vägnar göra det klart och tydligt: Är man med i Miljöpartiet så ska man stå för de värdegrunder som vi har. Och man ska självklart stå för att svensk lag gäller i Sverige – inget annat, annars så har man inget i vårt parti att göra.

MEN: Detta har vi redan vid upprepade tillfällen förtydligat! Mariam har även själv personligen förtydligat detta. På trots av det fortsätter Jan Hägglund med sina kränkande påhopp och grova ogrundade anklagelser.

Märk väl, detta har inget med politik att göra, utan detta är rakt av trakasserier mot en av våra medlemmar. Det är trakasserier som är riktade mot och just på grund av att vårt toppnamn Mariam är en muslimsk kvinna och då spelar det ingen roll vad hon säger, för Jan Hägglund som ledare för Arbetarpartiet är orubblig i sina anklagelser.

Och det är tyvärr inte uteslutande personangrepp utan Arbetarpartiet har öppet VALT att inte under några som helst omständigheter stödja en politisk koalition med Mp – så länge Mariam är kvar i kommunpolitiken. Hela Arbetarpartiet lägger således ett ultimatum på oss att vi ska plocka bort en folkvald politiker för att de ska vilja stödja oss. Detta dessutom baserat på grova, fördomsfulla, kränkande och felaktiga anklagelser. Man hänger ut en person öppet på en offentlig blogg och dessutom i sin partitidning. Deras agerande går över alla gränser.

Det kan bara inte accepteras att en person ska hängas ut – återkommande – med falska anklagelser på grund av hennes kön, religiösa uppfattning eller bakgrund.

Vi kommer självklart nu att vidta de åtgärder som krävs när en medlem utsätts för förtal och kränkande påhopp.

Tyvärr är detta bara en del av vad Mariam fått utstå under valrörelsen och efter valet.

Gång på gång har vi fått bemöta befängda påståenden och frågor om hur just hon står – när det gäller sharia-lagar, extremism och terrorism, förtryckande regimer, homofobi, förtryck av kvinnor, m.m.

Hur kan det vara så att varenda gång någon muslim agerar felaktigt så får jag och Miljöpartiet samma fråga: ” Vad tycker Mariam om det här? Var står hon i den här frågan?” Man har sorgligt nog krävt ett ställningstagande från henne som inte krävs av någon annan partimedlem hittills.

Det har varit kommentarer, man har spridit bilder på henne med rubriker om att hon vill införa Sharia. Hon har fått meddelanden där man anklagat henne för att inte vara en “verklig” miljöpartist som tar klimathoten på allvar, utan hon påstås ha gått med för att Miljöpartiet är så islam-vänliga. Jag har varit politiskt aktiv i 20 år. Och har aldrig varit med om att en politiker blivit så utsatt och påhoppad. I Umeå  – 2018. Har vi inte kommit längre? Finns det än idag så starka islamofobiska fördomar i vårt samhälle?

Vi i Miljöpartiet de gröna i Umeå står fullt ut bakom Mariam. Vi är tacksamma för hennes engagemang och all den kompetens som hon tillför partiet. Vi kommer nu att agera fullt ut mot personer som så öppet trakasserar politiker. Vi kommer fortsätta att arbeta för öppenhet, tolerans och solidaritet. Vi kommer att stå upp mot all form av förtryck och vi kommer under inga omständigheter att tolerera att någon person utsätts för grova anklagelser, påhopp, trakasserier och mobbing p.g.a. Deras kön, religion, bakgrund, sexuella läggning, funktionsvariation eller ålder!

Jag väljer nu att publicera en text skriven av Mariam, ett ställningstagande, ett förtydligande och samtidigt en beskrivning av de problem som möter en muslimsk kvinna när hon väljer att kliva in i offentligheten i Sverige. Det är kloka ord som berör. Ta dig tid och läs dessa ord. Fundera sedan på varför det är just Mariam av alla som måste skriva ett sådant ställningstagande. Är det inte besynnerligt – Umeå 2018 – har vi inte kommit längre?

Det är dags att vi agerar och att vi tar detta på allvar. Hur förhindrar vi att enskilda politiker hängs ut på ett så grovt och kränkande sätt? Och hur kan vi bekämpa de djupt rotade fördomar som finns i vårt samhälle:

 

Mariams text:

“Är det något jag är innerligt less på så är det att ständigt behöva förklara mig när människor avsiktligt väljer att förvränga och misstolka det jag säger och skriver. Men är det något jag blir än mer besviken över så är det att jag ständigt ska hållas till svars för allt som någon muslim är inblandad i eller något muslimskt land är inblandat i. Att ständigt måste ta avstånd från terror, något det aldrig skulle finnas en tanke på att be andra i samhället göra, är både kränkande och ett utanförskap. Kränkande därför att jag avhumaniseras då jag förväntas sympatisera med terrorister snarare än utsatta offer vilket ju är en självklarhet beträffande andra människor. Ett utanförskap för att jag aldrig riktigt får tillhöra samhället. Jag betraktas inte som alla andra utan jag behöver gång på gång bevisa min lojalitet och min oskuld för att få vara med och ingå i gemenskapen. Detta ständiga bevisande av min svenskhet eller ibland till och med min mänsklighet där jag uttryckligen måste säga att jag är emot att oskyldiga människor mördas för att inte motsatsen ska antas gör ont. Det handlar om att det finns en uppsättning förväntningar på hur muslimer är som ofta bygger på stereotyper och fördomar. Konsekvensen blir att muslimer hela tiden måste bevisa motsatsen. Att peka ut och misstänkliggöra människor baserat på födelseland, religion eller annat bygger upp strukturerna som förtrycker och förminskar människor. Det skrämmer i sin tur bort dessa människor från det offentliga rummet. Det blir då färre minoriteter som engagerar sig i politiken och vi får mindre representation vilket är otroligt viktigt i bland annat vårt arbete mot rasism och diskriminering.

Som offentlig person förstår jag ändå att jag måste klargöra var jag står och vilka värderingar jag står för så att människor jag representerar eller arbetar med känner sig trygga.

Låt mig därför en gång för alla klargöra en del fakta. Jag var statslös fram till den dagen jag blev svensk medborgare. Med andra ord så har jag aldrig varit eller kommer att bli något annat än svensk medborgare. Jag är otroligt glad och stolt över att vara svensk. Jag kommer alltid att göra mitt bästa för att tjäna mitt land Sverige och dess invånare. Jag har valt att engagera mig politiskt för det är där jag tror att jag kommer att kunna göra skillnad för flest människor i en positiv bemärkelse. Jag är otroligt tacksam över det rättssystem och de lagar vi har i Sverige och det är min absoluta avsikt att alltid sträva efter att upprätthålla dem. Jag är även muslim och jag är lika glad och stolt över att få vara muslim. Islam får mig att alltid vilja vara mitt bästa jag och det är jag tacksam över.

Jag har valt att vara medlem och politiskt aktiv i miljöpartiet för att jag delar miljöpartiets världsbild och värderingar. Jag tror att klimatet är vår tids ödesfråga. Om vi inte har en planet att leva på så spelar faktiskt inget annat någon roll. Men jag tror också på solidaritet. Solidariteten mellan alla människor. Solidaritet mellan oss i den rika delen av världen med flyktingar och människor från andra delar av världen. Jag tror på människans okränkbarhet och alla människors lika värde. Jag tror att kvinnor och män måste få samma förutsättningar i livet. Jag tror på människans rätt att välja sitt eget liv. Jag tror på solidaritet med djur och natur och att vi måste bevara den biologiska mångfalden på vår jord. Jag tror på solidaritet med kommande generationer. Att vi måste leva mer hållbart för att hålla oss inom planetens gränser så att kommande generationer ska ha samma möjligheter att leva som vi har. Därför kommer jag att verka för att driva en miljöpartistisk politik.

Slutligen vill jag säga att en människas identitet rymmer så mycket mer än en homogen kategorisering. Vi är inte det ena men inte det andra. En människas identitet kan liknas vid en mosaikplatta där alla de många erfarenheter vi bär med oss igenom livet blir en liten bit i plattan. För mig så ryms både svenskhet och islam som bitar i min platta men även mycket mer. Jag är uppvuxen som flykting i ett palestinskt flyktingläger i södra Libanon och det är en av mina stora bitar. Jag är ensamstående förälder och även det är en av mina stora bitar som påverkar min syn på livet. Mitt politiska engagemang präglas så klart av mina perspektiv och erfarenheter men jag har aldrig känt att de går i en annan riktning än miljöpartiets. Miljöpartiet är ett antirasistiskt parti som kämpar för jämlikhet, jämställdhet och att rädda vår planet och dessa är frågor som alltid har funnits och finns i mitt hjärta.”