Gott nytt år!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Ett påfrestande Corona-år är snart till ända. Men efter covid återstår en kris som vi till varje pris måste tackla – Klimatkrisen.

Ytterligare ett år har gått med mig som politiker, gruppledare för Miljöpartiet i Umeå och ordförande i Umeås Hållbarhetsutskott.

Ett på många sätt tufft och påfrestande år med corona-pandemin som drabbat Sverige hårt.

Samtidigt bär jag med mig mycket positivt från året, i synnerhet från det politiska arbete som mina partigrupp och jag bedrivit. En sak är säkert. Vi tar ansvar – för kommunens ekonomi, för Umebornas trygghet och den sociala hållbarheten, för våra invånares framtid genom att göra vårt yttersta för att trycka på kommunen i den nödvändiga klimatomställningen.

Vi får allt mer gehör för vår politik vilket märks. Vi har fått in nya medlemmar och vi blir allt fler aktiva i Miljöpartiet lokalt. Allt fler följer oss på sociala medier och våra politiska budskap får allt större spridning.

Nu väntar ett nytt år. Förhoppningsvis kommer vaccinet att hjälpa oss att få ett slut på pandemin. Men en kris återstår, som dessutom successivt förvärras – klimatkrisen. Det är därför av yttersta vikt att vi under 2021 – i en bred politisk enighet – kan lägga fullt fokus på klimatomställningen för att tackla de skenande klimatförändringarna.

Jag vill önska er alla ett gott nytt år!

Institutionen för Mänskliga Rättigheter hör hemma i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

I DN idag kan du läsa en artikel som jag varit med och signerat – som ordförande för Umeå kommuns Hållbarhetsutskott och gruppledare för Miljöpartiet – tillsammans med bl.a. Landshövdingen i Västerbotten, rektorn för Umeå universitet, generalsekreterare för Barnrättsbyrån, samt region- och kommunalråd från Region Västerbotten, Umeå och Örnsköldsviks kommun, m.fl.

Regeringen har för avsikt att inrätta en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter (MR-institut) vilket är väldigt viktigt för att säkerställa Sveriges efterlevande av internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Umeå, en del av Sápmi och en av Sveriges största universitetsstäder i en expansiv och växande region, är en väl lämpad plats för lokaliseringen av den nya myndigheten. Här finns möjligheten att skapa ett MR-institut med särskild kompetens i det svenska urfolkets rättigheter, men som även kan säkerställa Sveriges efterlevnad av samtliga internationella MR-åtaganden.

Det finns flera andra viktiga skäl till att Umeå är en lämplig kommun för lokaliseringen av den nya myndigheten. Dessa kan du läsa om i vår debattartikel i DN:

DN DEBATT – INSTITUTIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HÖR HEMMA I UMEÅ

Avslutningsvis hoppas jag att er jul varit till belåtenhet och att ni nu får njuta av lite julefrid. 🙂

Musikklasserna på Backens skola bevaras!

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås musikklasser är en viktig del i Umeås musikliv. Här har många av Umeås yrkesverksamma musiker börjat sin bana och även elever som valt en annan väg senare i livet berättar om hur verksamheten betytt mycket för dem.

I och med förslaget till skolstruktur så var musikklasserna hotade, främst på grund av bristande skollokaler i området.

Miljöpartiets inställning har hela tiden varit att musikklasserna ska vara kvar och att lokalfrågan samtidigt måste få en långsiktig lösning.

Nu har vi röstat igenom ett förslag som bevarar musikklasserna och samtidigt bidrar till en stabilare lokallösning i området. Tack till alla som ansträngt sig för att finna en fungerande lösning!

Flyg till varje pris – Moderaterna slåss för bidragsberoende och ökade klimatutsläpp.

Av , , 5 kommentarer 8
Min fascination för människans förmåga att bemästra himlen bär jag med mig sedan barnsben. Likafullt som jag inser flygets betydelse för mänskligheten oroas jag över  dess påverkan på klimatet.  Likt Ågren längtar jag efter den dag då all reguljär flygtrafik är eldriven. Men där är vi inte nu. Inte heller nästa år. inte 2022. Eller 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028….

 

”VARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD AV FOLKET!”

Dessa bevingade ord används återkommande av Anders Ågren (M). Slöseri med skattekronor klingar illa i Moderaternas öron – förutom när det gäller flyget.

För sanningen är den att Bromma Flygplats är olönsam. Det må vara smärtsamt men är inget nytt, Bromma har haft det tufft en längre tid och Covid-19 har förändrat marknadens spelregler radikalt. Swedavia har troget hållit sig till det ägardirektiv som följt med dem sedan deras bildande – under Reinfeldts (M) regering. Ett ägardirektiv som – hör och häpna – kräver att deras verksamhet ska bedrivas inom affärsmässiga ramar. Deras slutsats är tydlig: Bromma är olönsam och bör avvecklas.

Även den gigantiska investeringen på en ny utrikesterminal och två nya landningsbanor som byggs för att Arlanda ska kunna ta emot marknadens största flygplan, är enligt Swedavia inte längre lönsam. Och det är definitivt inte en satsning för Norrland som så många politiker vill ge sken av.

För handen på hjärtat, hur många av er har flugit en reguljär inrikesresa från Umeå till Stockholm i en Boeing 747 eller större, gått genom passkontrollen och hamnat på utrikesterminalen? Ingen. Jag misstänkte det. SKULLE DET NU HA HÄNT SÅ HÖR AV DIG! För då lovar jag att rulla från Stadshuset till Rådhustorget i bara kalsonger.

Märk väl, jag är Miljöpartist och har ännu inte nämnt ett ord om klimatet. Lugn, det kommer. Men nu fokuserar jag på lönsamhet, marknaden och bidragsberoende. För det finns de som vill begränsa kommunens utgifter till dess kärnverksamhet. De som anser att kommuner inte ska bedriva osund konkurrens genom att pumpa in skattepengar i förlusttyngda kommunala bolag och därigenom orättvist snedvrida marknaden. De som anser att bidragsberoende urholkar den offentliga välfärden. De heter Moderaterna.

Förutom när det gäller flyget.

För när det gäller att bevara förlusttyngda Bromma och bygga ut Arlanda så slåss Moderaterna febrilt mot marknadens logik. Bidragsberoende och slöseri med skattemedel spelar mindre roll. Men det stannar inte där, för runtom i Sverige ser vi samma mönster:

I kommun efter kommun som dras med en olönsam flygplats – som lever på bidrag av kommuninvånarnas skattemedel – kämpar Moderaterna febrilt för att bevara och utveckla flygplatsen.

För de 26 flygplatser i Sverige som nu ägs av kommuner uppgår de sammantagna förlusterna för 2012-2018 till 2 676 000 000 kr! Förluster som finansieras av statens och kommuninvånarnas skattemedel.

Nyligen köptes förlusttyngda och nedläggningshotade Ängelholms flygplats av sju kommuner i nordvästra Skåne. En investering för skattebetalarna på c.a. 20 miljoner kronor – som dessutom beräknas gå med förlust. Därför måste kommunerna redan från start skjuta till med ytterligare 30 miljoner kr. De är även tydliga med att flygplatsen är beroende av bidrag från staten och regionen. Moderaternas kommunalråd i Helsingborg Peter Danielsson motiverade deras investering i förlustverksamheten:

  • I detta fallet står företagande och tillväxt över den miljöpåverkan som flygplatsen har.

Samtidigt kom beskedet att Västerås nu lägger ner deras flygplats efter 17 år och totalt en halv miljard i underskott.

  • Vi har kommit till vägs ände med de bidrag staden ger till flygplatsen, säger Västerås kommunalråd Anders Teljebäck (S).

Moderaterna som så tydligt ogillar slöseri med skattemedel borde vara lyckliga över beslutet, men deras reaktion lät inte vänta på sig.

  • Det är bedrövligt. Jag är förtvivlad, sade Elisabeth Unell (M).

I Norrköping har vi ett av Sveriges samhällsekonomiskt mest olönsamma flygplatser som föga förvånande går med förlust. Kommunledningen har tröttnat och vill sälja flygplatsen, men Moderaterna strävar emot. De vill till varje precis äga flygplatsen – med skattemedel.

Moderaternas klimatbluff

Den moderata medicinen för varje kommunal flygplats i kris är densamma: Fler turer, mer flyg. Men detta sker inte av ett enkelt skäl: Marknaden.

Nåväl, ponera att Moderaterna mot all förmodan skulle lyckas, då innebär det att antalet flygresor och därmed dess utsläpp ökar. Lägg därtill att Moderaterna vill slopa flygskatten vilket innebär minskade statliga intäkter och ökade utsläpp.

Här uppskattar jag det Moderata kommunalrådet i Helsingborg för sin ärlighet. När det gäller deras beslut att köpa och driva Ängelholms Flygplats så går enligt honom näringsliv och tillväxt före miljöpåverkan. Jag håller inte alls med, men jag uppskattar tydligheten för då är det uppenbart att vi tycker olika.

Det jag däremot inte uppskattar är den oärlighet från Moderata företrädare nationellt och lokalt. För här vill man låta som bästa klimatvalet. Moderaterna angriper återkommande vår klimatpolitik och påstår att de är bättre för klimatet. Investeringar i Arlandas utrikesterminal, säkerhetskontroll och landningsbanor för de allra största långdistansflygen paketeras felaktigt in som en ”satsning för Norrland”.

Deras kamp för flyget lokalt och nationellt är självklart inte en satsning på klimatet. Därför gör man allt för att måla upp en bild av flygets möjlighet att elektrifieras eller köra på biobränslen. Men förutom att det ligger tio år bort innan vi har ett större kommersiellt elflyg på marknaden, att biobränslen som även de innebär utsläpp ej kan konkurrera med det skattebefriade flygbränslet, så finns det ytterligare ett skäl till att flyget kommer att vara fossilberoende åtminstone 20 år framöver. För inom flygbranschen är inköp av nya flygplan en dyr investering. Samtidigt är ett inköpt flyg i kommersiellt bruk i c.a. 25 år. De flyg som byggs av Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, m.fl. 2021 är samtliga fullt fossilberoende. Och de är inköpta med målet att vara i kommersiellt bruk i minst två decennier.

Den som fullt ut envisas med att påstå att flyget visst kan vara klimatneutralt om tio år, eldrivet, med vätgas eller med biobränsle, är antingen djupt okunnig eller driver medvetet en klimatbluff.

Två slutsatser går att dra av Moderaternas agerande:
  1. Bidragsberoende är inte fel, så länge det går till en flygplats.
  2. Moderaternas miljöpolitik går ut på att prioritera flyget. Sedan kan man ju alltid hoppas på att det ska vara eldrivet i framtiden.

 

Avslutningsvis: Jag vill vara tydlig med att flyget idag fyller en viktig funktion för vår infrastruktur här i Norrland och vår koppling till omvärlden. Det vore naivt att rakt av vara emot all flygtrafik. Men vi kan och måste flyga betydligt mindre än vi gjort före Covid-19s utbrott. Vi har inget val, läget är allvarligt när det gäller de eskalerande klimatförändringarna. Det finns inte en chans att i dagsläget kunna minska klimatutsläppen i den omfattning som krävs utan att det påverkar vårt sätt att leva idag. Det måste även Moderaterna inse.
Det som ofta glöms bort är de stora satsningar i klimatklivet och industriklivet som vi i Miljöpartiet fått igenom för att stärka vår industri och vårt näringslivs konkurrenskraft genom att kunna hjälpa dem i omställningen för att kunna minska sina klimatutsläpp. LKAB och deras enorma satsning på vätgasbaserad fossilfritt stål är ett lysande exempel som dessutom gynnar Norrland. Lägg därtill att klimatomställningen kan gynna industrin i Norrland med vår tillgång till fossilfri el. Northvolt är ett sådant exempel. I takt med krav på klimatsmart byggande växer träkonstruktioners attraktivitet. Detta gynnar företag som exempelvis Martinsons i Bygdsiljum eller Älsvbyhus i Älvsbyn.