Skrota planerna på ett nytt parkeringshus på Ymer – en gång för alla!

Av , , 8 kommentarer 6

Det finns planer på att riva vandrarhemmet och cykelstället på kvarteret Ymer, för att istället bygga ett nytt parkeringshus där. Men nu höjs allt fler röster för att skrota dessa planer. Vi i Miljöpartiet är glada att fler partier nu ställer sig bakom förslaget att stoppa planerna på ett parkeringshus där.

Tekniska nämnden beslutade igår om den trafikutredning som beställts av kommunen för att utreda Tegsbron, V:a Esplanaden och förslaget om ett parkeringshus på kvarteret Ymer. Trafikutredningen har utgått från stadens mål om bättre luftkvalitet i centrum, att bygga mera stad och uppnå 65 % hållbara resor.

Trafikutredningen utredde två alternativ för Västra Esplanaden och konstaterade att alternativ ett hade störst potential att uppfylla Umeås mål om ett hållbart resande och frisk luft. I detta alternativ skulle det i stort sett vara omöjligt att få till vettiga in- och utfarter till parkeringshuset. Men även med det andra alternativet – som hade sämre potential att nå upp till de miljömål som vi antagit – konstaterade trafikutredningen att det inte var optimalt med ett parkeringshus på kvarteret Ymer. Så här står det i utredningen:

”Med en sektion enligt alternativ 2 blir en in- och utfart endast möjlig till och från det norrgående bilkörfältet, eftersom svängande bilister inte bör tillåtas över de mittförlagda busskörfälten. Detta innebär låg tillgänglighet samt att bilister som parkerar i parkeringshuset behöver köra omvägar antingen på väg till eller från parkeringshuset, vilket ger onödig trafikbelastning på intilliggande gator. Eftersom cykelbana inte finna på östra sidan i en sektion enligt alternativ 2, måste också en separat entré för cyklister ordnas i detta fall.”

Vi i Miljöpartiet sedan tidigare drivit på för att bevara och utveckla potentialen i Cykelstället och konceptet med U-bike. Vi är även emot att man river ytterligare ett av Umeås äldre större trähus. Det känns därför glädjande att en utomstående väl genomförd trafikutredning konstaterar det som vi länge anat. Ett parkeringshus på kvarteret Ymer är inte optimalt – hur man än vrider på det.

Så låt oss kraftsamla nu! I ett miljövänligt Umeå som vill uppnå sina nya miljömål om hållbart resande och ren luft är det inte rätt väg – att riva cykelstället och ett av Umeås vackra äldre trähus för att bygga ett nytt parkeringshus mitt i stan.

Sju renar ihjälskjutna och styckade i Girjas!

Av , , Bli först att kommentera 2

Sju renar ihjälskjutna, styckade och utspridda – hat- och hotbrott mot samer som blir allt fler och allt vidrigare.

Det är fullständigt ofattbart att det sker än idag sker i Sverige år 2020.

Dessa rasistiska dåd måste stoppas! Det som drabbat Girjas Sameby visar tyvärr att det fortfarande existerar fördomar, hat och rasism mot vår samiska minoritet som till varje pris måste bekämpas.

En av de starkaste svenska filmer jag sett de senaste åren är Sameblod. För ni som ännu inte sett den – gör det!

Den beskriver på ett gripande sätt hur samer behandlades i Sverige under början av 1900-talet. Det är i dag svårt att greppa att Sverige en gång i tiden – under rasbiologins högtid – kunde agera så mot samer.

Men att vi nu – år 2020 ska få uppleva rasistiska angrepp, våld, hat och hot mot den samiska befolkningen är skrämmande och ofattbart. I vårt samhälle får vi aldrig någonsin acceptera detta utan till varje pris måste vi arbeta aktivt – tillsammans – för att bekämpa rasismen mot våra minoriteter och ta kål på fördomarna.

Miljöpartiet i Umeå har i samverkan med S, V, C och L säkerställt en kraftfull skärpning av miljömålet om klimatneutralt Umeå 2040

Av , , Bli först att kommentera 5

Det var i måndags, en vecka innan Miljömålen ska behandlas i kommunfullmäktige, som Fridays for future hade bjudit in kommunens politiker för diskussion om klimatmålen. Närvarade gjorde representanter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Efter mötet ombads Miljöpartiet föreslå en revidering av definitionen av klimatmålet som låg i linje med de intentioner och ambitioner som dessa fem progressiva partier delar. 

Ändringsyrkandet som kommer att läggas fram till kommunfullmäktige på måndag tydliggör att minskningstakten fram till 2040 ska ske på ett sådant sätt att Umeå kommuns utsläppsutrymme inte överskrids. Att utsläppsutrymmet utgår från Parisavtalet och beräknas utifrån bästa tillgängliga forskning. Vidare görs ett förtydligande som gör att arbetet i Viable Cities projektet Klimatneutrala Umeå 2030 harmoniserar med miljömålet och detta är att Umeå stad ska vara klimatneutralt till år 2030. Indikator för att följa utvecklingen blir utsläpp av koldioxid relaterat till kommunens utsläppsutrymme, samt övriga växthusgaser totalt för Umeå kommun.

Dialogen mellan alla fem partier har varit otroligt konstruktiv och resultatinriktad. Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet ska ha en stor eloge för den samverkan som åstadkommits i detta kritiska läge.

Idag hanteras Miljömålen i Umeå kommunfullmäktige. S, MP, V, C och L ser ut att kunna säkerställa en kraftfull skärpning av miljömålet om klimatneutralt Umeå 2040. Moderaterna har dock redan gått ut med att de vill skicka hela miljömålsdokumentet på återremiss. Så det ser ut att kunna bli en het debatt i fullmäktige som synliggör skillnaderna i miljöpolitik mellan partierna.

Ingen ska tvingas bära slöja

Av , , 11 kommentarer 6

Det är alltid fel att tvinga någon att bära slöja. Det är lika fel att tvinga någon att inte bära slöja. För oss som feministiskt parti är det fullständigt självklart att kvinnan har makten över sitt eget liv. Därför kommer vi i Miljöpartiet att motverka all form av förtryck som inskränker på kvinnans eget val – vare sig det är politiskt, religiöst eller kulturellt.

I Skurup bifölls Sverigedemokraternas motion om ett slöjförbud i skolan. Med anledning av beslutet har ett flertal demonstrationer ägt rum runt om i landet – såväl i Umeå. Dessa demonstrationer har varit partipolitiskt obundna.

Att två av Miljöpartiets förtroendevalda lokalt valt att engagera sig i dessa demonstrationer har nyttjats till fullo av våra meningsmotståndare för att på ett fördomsfullt sätt förvränga bilden av vart vårt parti står i frågan om hedersförtryck.

Låt oss därför vara tydliga: Vi i Miljöpartiet kan aldrig acceptera hedersvåld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck är en helt avgörande jämställdhetsfråga för oss.

Den som nu är ansvarig för att leda regeringens kamp mot hedersförtryck är jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (Mp). Miljöpartiet har drivit på för strängare straff för hedersrelaterade brott, för etablering av ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i varje län, för satsningar på skyddade boenden och en stärkt eftervård för offren, samt på förebyggande insatser.

Debatten om slöja blir ofta polariserad och missar att slöjan har olika innebörd för olika människor. Men vad som är olyckligt i debatten är att man förenklat gör slöjan till en symbol för hedersförtryck – oavsett vem som bär den.

Hedersrelaterat förtryck handlar till stor del om en djupgående social kontroll och förbud mot att göra olika saker; det är ett förtryck som ofta är osynligt och som inte blir löst genom att förbjuda slöjan.

Det är alltid fel att tvinga någon att bära slöja. Det är lika fel att tvinga någon att inte bära slöja. För oss som feministiskt parti är det fullständigt självklart att kvinnan har makten över sitt eget liv.

I kölvattnet av den infekterade debatt som uppstått har våra kvinnliga förtroendevalda med muslimsk identitet än en gång utsatts för våldtäktshot, hängts ut på rasistiska sidor och fått utstå en storm av hatkommentarer.

Det är ironiskt att män som slår sig för bröstet i deras kamp mot det ”muslimska kvinnoförtrycket” samtidigt eldar på ett näthat mot muslimska kvinnor som självständigt och framgångsrikt tagit plats i det offentliga rummet.