Märkligt VK – När ”MP tystar Arjeplogsfjällen” frälser Riedl (M) Norrland

Av , , Bli först att kommentera 5

VKs roll är viktig i vår demokrati. De har återkommande imponerat med deras granskande journalistik. Även jag har granskats och kritiserats vilket är helt ok – för det är precis det media ska göra.

 

Lokal granskande & objektiv journalistik – en grundbult i vår demokrati:

Jag har återkommande försvarat vikten av oberoende journalistik, av lokal granskande media, och varit tydlig med att jag är väl medveten om att även jag och mitt parti kommer att granskas. Rentav ifrågasättas.

Varför? För jag anser att journalistik och politik bör särskiljas. Som politiska partier och företrädare ska vi inte bedriva egna ”mediakanaler” genom att ifrågasätta oberoende medias neutralitet och därigenom legitimera för egna ”nyhetskanaler”.

Då går vi en farlig väg till mötes.

Som politiker ska vi kunna tåla att granskas och ifrågasättas. I synnerhet när fakta uppenbart bevisar att vårt ”tyckande” eller ”påstående” ligger väldigt långt ifrån sanningen.

Så länge vår lokala media inte gör avkall på den grundläggande journalistiska objektivitet, som förväntas av utbildade journalister oavsett koncern, kommer jag hårdnackat att försvara vår lokala granskande media.

Varför? För att det utgör en grundbult i vår demokrati.

 

När populistisk åsiktsspridning slår rot i legitima mediekanaler…

Jag har självklart varit kritisk till hur väl media förhållit sig till sin neutralitet. Att kalla Miljöpartiet för ”talibanernas bästa vän”, kalla oss för ett ”ekonomiskt politiskt extremistparti”, eller beskylla oss för att vi  ”säljer skolor i hemlighet”, trots att alla andra partier gjort det samma i decennier utan anmärkning, visar tyvärr att även medias objektivitet stundtals på senare år anpassats efter marknadens visor.

Jag har aldrig förväntat mig att SVD eller DI skulle sköta det snyggt. Återkommande är de ett bevis för Bulletins överflödighet. Nåväl, de flaggar tydligt med deras partipolitiska tillhörighet: Konservativ och nyliberal.

Vår lokala journalistik däremot har återkommande visat prov på god balans objektivitet. De granskar på ett föredömligt sätt maktens korridorer – även mina.

De har dessutom fördjupat sig i fakta kring klimatförändringarna, granskat kommunens miljöarbete och i övrigt publicerat ett flertal läsvärda artiklar om klimatförändringarna.

 

När ”MP tystar Arjeplogsfjällen” kliver Riedl in som Norrlands frälsare..

Därför blev jag så förvånad när jag fick läsa en artikel som ursprungligen skrivits av Piteå-tidningen men som sedan även publicerades på VKs sida under påsken med essensen att Miljöpartiet är anledningen till att Arjeplogsfjällen tystnar och dör ut… Detta på grund av att just vi enligt några som intervjuas ensamt verkar bära ansvaret för att bensinpriserna plötsligt rusade lagom till påsken. Sen att Rysslands invasion av Ukraina på något sätt kan ha bidragit till att globalt höga oljepriser blivit än högre, verkar vara irrelevant för den intervjuade såväl som journalisten som författat artikeln.

Det kan ses som en mindre betydelsefull artikel. Problemet är bara att den råkar spinna vidare på ett besynnerligt narrativ som som alltmer successivt lyckats rota sig i Sverige:

Att vi i Miljöpartiet, det minsta av alla riksdagspartier, som inte ens längre sitter i regering, men som tidigare var det lilla partiet i en minoritetsregering och det minsta partiet i en minoritetskoalition, på något märkligt sätt skulle ha lyckats påtvinga samtliga övriga partier i Riksdagen en politik som eliminerar Norrlands förutsättningar att existera.

Förutom att det inte stämmer, så är det om inget annat ett idiotförklarande av samtliga övriga partier i Riksdagen som jag tror få skulle ställa upp på.

Så hur kunde det bli narrativet för VKs artikel om utmaningarna i Arjeplogfjällen? Jag var självklart frustrerad, men samtidigt, ibland kan det bli lite märkligt. I övrigt vidhåller jag min uppskattning för den höga granskande journalistiska nivån som vår lokaljournalistik håller. (Nu ska tilläggas att artikeln verkar ha plockats bort på VKs hemsida…)

Men så komnästa artikel, en fin sådan om hur bränslepriserna sänktes och kunde sänkas allt mer, tack vare en stilig och glad Edward Riedl. Inte ett ord om att hans påstående om ”världens högsta bränslepriser” inte stämde, inte ett ord om att EU ifrågasätter beslutet från Moderaterna m.fl. att sänka bränsleskatterna till lägre än EUs miniminivå – för samtliga länder!!

Inte ett ord förresten om att samtliga partier valt att rösta ner vårt förslag om total bojkott av Rysslands olja & gas, trots att det var precis det som efterfrågats av Ukraina under ledning av Zelenskij.

Inte ett ord om att jag personligen och Miljöpartiet under många år varnat för Norrlands utsatthet när vi befäster vårt beroende av fossila bränslen så som olja och naturgas vilket till största del produceras i diktaturer i volatila regioner.

 

”Sverige når inte klimatmålen – men Riedl frälser Norrland.”

Samma dag kunde man tidigare läsa en artikel om att Sverige inte är i närheten av att nå de klimatmål som är nödvändiga – inte bara från oss utan vår omvärld!

Och det handlar inte om att mildra issmältningen för att malmöiter ska slippa få det blött om fötterna när havsnivåerna stiger. För kedjemekanismerna är så mycket allvarligare, exempelvis hur våra världshav inom 80-100 år riskerar akut syrebrist ända ner till 1000 meters djup. En syreminskningsprocess som f.ö. sker mycket snabbare i sjöar och vattendrag.

Eller försurningen av våra hav som följd av koldioxiden vilket leder till att skaldjurens och de minsta organismernas skal, fiskägg, etc, blir porösa och sköra. En process som i förlängningen hotar existensen för hela näringskedjor i våra hav. Lägg därtill rapporterna om växters försämrade fotosyntes vid extrem värme. Därmed försvagas den enda kolsänkan vi har idag. Eller de kraftiga metangasutsläppen till följd av att permafrosten släpper. Listan kan göras lång över kedjemekanismer som är svårbedömliga men där konsekvenserna sammantaget blir allvarliga.

Man behöver inte vara en Einstein för att inse att det där låter allvarligt nog. Men kanske vore det på sin plats att vår fria objektiva granskande media kunde dra den slutsatsen själv och upplysa om konflikten i Riksdagens agerande vs Sveriges klimatarbete. Till exempel:

”Riedl, är du inte orolig att din politik ytterligare försvårar Sveriges möjlighet att leva upp till våra klimatåtaganden?”

Jag är som sagt ingen journalist. Jag funderar bara på vilka frågor som skulle kunna vara vettiga att ställa, från en artikel till en annan.

”Riedl, varför vill du inte att vi ska bojkotta Rysslands inkomstkällor till kriget?”

Skulle kunna vara en intressant fråga. Eller vad vet jag…

”Riedl, är det inte lättare för ryska missiler att skjuta ner en kärnkraftsreaktor än tusen vindkraftssnurror?”

Nej just det, det är det här som jag inte fattar, eftersom jag är Miljöpartist. Att mer kärnkraftsel och sänkta drivmedelspriser är vad som enligt Moderaterna är nyckeln till att göra Sverige oberoende av ”Putte i Kefirtornen”…

Upploppen – Politiska krafter och kriminella gäng, ett välplanerat angrepp mot vårt samhälle!

Av , , 13 kommentarer 5

Upploppen i Sverige var en koordinerad och planerad attack mot polisen, vårt samhälle och vår demokrati. Högerextrema danskar med rysskopplingar och organiserade grovt kriminella nätverk med ett horn i sidan till Polisen, som båda vill sprida kaos och splittring.

Samtidigt försöker politiska partier förvränga sanningen för egen vinning, i syfte att skuldbelägga samhällsgrupper och specifika religioner. 

 

Upploppen i Sverige under påskhelgen:

Under påsken uppstod väldigt snabbt upplopp som spreds över flera städer i södra Sverige. Grundsorsaken är att den dansk-svenske högerextreme politikern Rasmus Paludan aviserat och dessvärre tillerkänts tillstånd att fara till utsatta områden i svenska städer och bränna koraner. Medienarrativets logik blir då att upploppen är muslimska och en protest mot Rasmus Paludan.

Men sakta men säkert börjar bilden klarna över att det som skett är något annat, något mycket allvarligt. En välkoordinerad attack mot vår demokrati och vårt samhälle.

 

Paludans kopplingar till Ryssland:

När Ryssland invaderade Ukraina införde Danmark precis som övriga länder hårda sanktioner mot Ryssland. Ett parti i Danmark och en specifik politiker i synnerhet var väldigt stark motståndare mot sanktionerna – Paludans och hans parti, Stram Kurs.

Detta var ingen överraskning, för Stram Kurs har sedan tidigare direkta kopplingar till Ryssland – via exempelvis teologen och den tidigare Stram Kurs-kandidaten Iben Tranholm, som även varit krönikör på Russia Today, en rysk propagandakanal. Och Stram Kurs har i debattartiklar i danska tidningar hyllat Putin och hans styre.

 

En koordinerad attack mot polisen – av grovt kriminella nätverk:

Att bränna koranen är inte religionskritik eller yttrandefrihet, utan ett uttryck för uppvigling – i synnerhet i utanförskapsområden med stor andel muslimsk befolkning. Bokbål har en otrevlig historia i vårt Europa, och signalerar en önskan om att strypa det demokratiska samtalet. Samtidigt har Sveriges muslimska församlingar tagit tydligt avstånd från upploppen och attackerna mot Polisen.

Vad som är nytt – och skrämmande – med dessa upplopp, är det koreograferade intryck de ger. Yrkeskriminella män, som ofta inte ens kommer från områdena där koranbränningarna aviserats, bygger på rekordtid upp logistikkedjor som förser dem med i förväg preparerade stenar och vapen. Och våldet var direkt riktad mot Polisen, med målet att orsaka maximal skada vilket också är varför vi sett ovanligt många skadade poliser.

Värt att notera är att upplopp även skett i områden där Polisen avvisat Paludans ansökan om koranbränningar. Inte efter Paludans aktion utan samtidigt eller rentav före.

De frågor vi bör ställa oss är:

  • Hur kunde organiserade kriminella gäng så snabbt organisera protester?
  • vilket sätt blev de informerade om koranbränningarna?
  • Varför organiseras upplopp i områden där Paludans “protest” inte fått demonstrationstillstånd
  • Vem var de maskerade män som uppenbart rest runt till flera av städerna, som flera dagar i förväg förberett sig med slipade stenar, bildäck att bränna, etc?
  • Varför just nu? Paludan har gjort samma en enda gång tidigare i Sverige, för många år sedan. Då i Malmö exakt samma datum som ett historiskt brobyggande möte ägde rum mellan religiösa församlingar, civilsamhälle, m.m. Så plötsligt nu, när Sverige närmar sig NATO-medlemskap och val bestämmer han sig för en turné.

 

Vem försöker vinna på det allvarliga som hänt i Sverige?

Det vi kan se här är att upploppen inte så mycket är en reaktion på koranbränningarna i sig som ett försök att kapa legitimt folkligt missnöje och rikta våld mot ordningsmakten – och i förlängningen ta befolkningen i de utsatta områdena som gisslan. Samtidigt är koranbränningarna i sig en rasistisk uppvigling med tydligt syfte att försöka väcka en motreaktion, som man sedan kan nyttja för att väcka ett folkligt förakt mot invandrare och muslimer. Ett narrativ som SD var ytterst snabba på att sprida och försöka dra nytta av.

Det som allt mer tydligt framkommer är att det som hänt i själva verket är något annat. För det hade ingenting med invandrare eller islam att göra. Upploppen och Paludans auktion var tydligt koordinerade: En högerextrem galning med kopplingar till Ryssland – och grovt kriminella nätverk. I syfte att angripa demokratin och vårt samhälle.

Det är väldigt problematiskt när små, extrema aktörer kapar den nationella debatten med antipolitik som inte löser samhällsproblem eller förbättrar den demokratiska dialogen. Det vi kan göra som medborgare är att vara medvetna om att det finns krafter som vill förstöra vårt samhälle, skapa splittring och otrygghet i egna dunkla syften.