Paludans besök i Umeå – låt oss stå samlade. Hans försök till uppvigling får ej lyckas.

Det kan mycket väl vara så att Paludan i skrivande stund är på väg till Umeå. Han har sökt tillstånd för att här få uppvigla och provocera med förhoppningen om att få en våldsam reaktion. Han kommer hit för att så frön av hat, våld och splittring. Han vill sprida rasismen och islamofobin i vårt samhälle. Låt honom ej lyckas…

 

”Där man först bränner böcker, bränner man till slut även människor”

Heinrich Heines sedermera världsberömda mening kommer från hans verk ”Almansor”, skriven år 1821-1822. Den handlar om en tragisk kärleksberättelse mellan en arabisk man och Donna Clara, en marockansk kvinna som tvingades till att konvertera från islam till kristendom. Akten utspelar sig år 1492 i Granada, där en scen beskriver brännandet av koranen. Det är i detta samband som den nu världsberömda meningen dyker upp.

Enligt många en metafor till det nationalistiska Preussen vid samma tid, där judiska och utländska studenter uteslöts och där judisk litteratur regelbundet brändes på bål. Drygt hundra år senare utspelade sig i Tyskland ett av världshistoriens mest beryktade bokbål. Än en gång brändes böcker skrivna av judiska författare. Mindre än ett decennium senare var det människor som brändes i miljontals i nazitysklands förintelseläger.

Bokbrännande är inget historiskt nytt men återkommande en mörk akt med onda avsikter och med risk för tragiska konsekvenser. Alldeles oavsett vilka böcker som bränns.

Att bränna en bok är inte yttrandefrihet –  tvärtom, att missbruka yttrandefriheten.

Värnar vi yttrandefriheten och demokratin så gör vi klokt i att se detta för vad det är: Uppvigling byggd på hat i syfte att provocera, splittra och försvaga vår demokrati.

 

Umeå – Låt oss stå samlade! Vi låter oss ej splittras.

Jag har i en tidigare artikel beskrivit hur Paludan och kriminella rörelser samverkat för att få till upplopp, våld, hat och splittring. Där beskriver jag dessutom Paludans och hans partis grumliga kopplingar till den ryska regimen.

Hans mål med sitt besök är alldeles uppenbar. Det är val snart. Våldsamma upplopp mot poliser – helst med bilder som fångar någon delaktig i upploppen med utländsk bakgrund är precis vad som behövs för att splittra Umeå, väcka ilska och hat – och ge nationalister ett starkare stöd i valet.

Men Paludan känner inte Umeå. Och det är nu som vi har möjligheten att visa vår sammanhållning, vår tolerans och att vi aldrig kommer att låta rasister som Paludan få lyckas med att så splittring, hat och hot i Umeå.

Låt oss inte provoceras! Det bästa vi kan göra är att inte ens dyka upp utifall han funnit en plats för att göra sina uppviglingsaktioner. Låt oss istället alla tillsammans – Umeås invånare, civilsamhället och samtliga partier från vänster till höger som tar avstånd från rasismen och islamofobin, samlas en annan dag denna vecka, för att fredfullt markera vårt förakt för Paludans uppvigling. Låt oss samtidigt med glädje och gemenskap visa upp vårt Umeå.

En kommentar

 1. brorson

  Bränna böcker är inte yttrandefrihet. Det är angrepp på yttrandefriheten. Polisens tolkning av yttrandefrihet är orimlig, men stöds av justitieminister Morgan Johansson, som därigenom har brutit mot förbjudet i grundlagen mot ministerstyre, där det står att ingen myndighet (utom behöriga domstolar) får bestämma hur andra myndigheter ska tillämpa lagen i ett enskilt fall. Detta borde ha anförts som en ytterligare punkt i misstroendeförklaringen mot Johansson under försommaren. Men det underlåt de, som yrkat på misstroende, underlät att göra – trots att de själva vill bli ministrar efter valet.

  Nu står det visserligen i lagen att den yttrandefrihet som lagen skyddar är yttranden i tal, skrift, bild och ”på annat sätt”. Detta torde dock avse lagliga sätt, för annars skulle det ju vara tillåtet att visa sitt missnöje med polisen genom att kasta sten på poliser och bränna polisbilar. Det står ingenstans att endast grova brott är uteslutna från lagskyddet för yttranden ”på annat sätt”. Och Paludan har anmälts för brottet förargelseväckande beteende, vilket han uppenbarligen har gjort sig skyldig till genom att bränna koranen.

  Det står nämlingen i lagen att förargelseväckande beteende är beteenden som ”är ägnade att väcka förargelse hos allmänheten”. Det krävs inte ens att någon faktiskt har blivit förargad, utan att några har kunnat bli det. Med allmänheten menas fler än två personer. Frågan, som åklagaren borde ställa sig är om inte fler än två personer har blivit eller kunnat bli förargade när koranen brändes. Men i stället har den åklagare, som borde ha åtalat Paludan skrivit i åtalet mot stenkastarna som en särskilt försvårande omständighet att polisens uppgift far att skydda en grundlagsfäst rättighet, vilket är en ren lögn vad avser koranbränningen. Menar åklageriet att ingen har blivit förargad?

  Det är alltså skillnad mellan att kritisera koranens innehåll med ord och bild och gester, såsom tummen upp eller tummen ner. Att bränna böcker är, som jag skrev inte någon lagligen skyddad yttrandefrihet utan ett angrepp på yttrandefriheten. Spelar ingen roll om det är koranen, Salman Ruschdies Satansverserna, Kommunistiska manifestet eller MP:s partioprogram.

  Naturligvis inser jag också att kasta sten på människor är ett mycket grövre brott än det som Paludan har begått genom sina koranbränningar. Men de personer, b l. a. vissa sverigdemokrater, som menar att någon som har begått ett lindrigt brott ska slippa åtal för att någon annan har begått ett mycket grövre brott, har en märklig rättsuppfattning, enligt min mening.

  När Paludan flera gånger har sökt och fått polistillstånd för koranbränningar men inte dykt upp, har han bundit upp stora polisresurser, som borde användas till brottsbekämpning och borde därför själv åtalas för ”blåsljussabotage”.. Någon måste sätta stopp för det här ofoget. Han har missbrukat rätten att söka tillstånd så många gånger, så att han borde nekas tillstånd åtminstone för resten av året.

  Jag ser det som ett allvarligt tjänstefel av polismyndigheten att den prioritera Paludans spektakel framför kampen mot grova brott såsom våldtäkter, misshandel och mord.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.