Inför totalstopp för trålning i Östersjön!

I en tidigare bloggartikel – Surströmmingen är hotad – skrev jag om den allvarliga utfiskning som sker i våra hav. Som hotar inte bara en långvarig mattradition i norr, utan i förlängningen hela ekosystem i våra hav.

För oss i Miljöpartiet är det självklart att läget är akut. Det småskaliga fisket längs vår kust har slagit larm i år såväl som förra året. Surströmmingsproducenterna har slagit larm. Marinbiologer harr slagit larm. Vi måste agera – Nu!

 

MP: Inför totalstopp för trålning i Östersjön!

Miljöpartiet vill se ett omedelbart stopp för all industritrålning i Östersjön. Samtidigt bör hela havsområdet skyddsklassas.

– Vi har en akut kris som kräver akuta krisinsatser, säger språkröret Per Bolund.

Ekosystemet i Östersjön är hotat och på väg att tippa – torsken är utfiskad och en omfattande nedgång syns av strömming och sill, framhåller Bolund.

– Östersjön är ett unikt havsområde, det är en resurs som ger oss så otroligt mycket men som vi håller på att fullständigt föröda. Vi har en totalt akut kris, säger han.

Miljöpartiet (MP) vill se ett totalstopp för alla industritrålare på svenska vatten, utan möjlighet att kunna ge dispenser. Det är något som Sverige kan gå fram med på egen hand, enligt partiet.

I nästa steg vill man se ett förbud mot industrifiske i hela Östersjön och en avvecklingsplan bör upprättas. Ett sådant förbud fanns fram till EU-inträdet men slutade att gälla 1997.

Endast storskaligt

Trålningsstoppet ska enligt MP bara gälla den storskaliga fiskmjöls- och oljeindustrin och inte det småskaliga fisket för konsumtion. Bolund tar upp att endast cirka tolv procent av den sill och skarpsill som fiskas i Sverige går till mat.

Fiskmjölet och oljan används i stor grad inom minkindustrin och i laxodlingar.

– Det är inte rimligt att vi förstör vår havsmiljö för att få sådan industri att leva ett tag till, säger han om minknäringen.

Stoppet bör träda i kraft omedelbart, i god tid före att båtarna ger sig ut i vinter.

Samtidigt vill MP inrätta ett skyddat område av hela Östersjön, från Bottenviken i norr till Egentliga Östersjön i söder. Skyddet ska ligga kvar tills ekosystemet har återhämtat sig.

Enligt partiet har ett enskilt medlemsland möjlighet att be EU-kommissionen att utföra en sådan åtgärd.

Klagar på S

MP anklagar samtidigt Socialdemokraterna (S) för att ha gjort för lite för fiskebestånden i de svenska vattnen. S har tidigare motsatt sig att flytta ut trålgränsen längs ostkusten för att skydda lekande sill och strömming.

Nu genomför Havs- och vattenmyndigheten ett projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen, men det är som sagt bara ett projekt, framhåller Bolund.

– Det är tyvärr verkligheten som vi har mött i förhandlingar många gånger, att Socialdemokraterna inte värnar fiskbestånden och det lokala fisket utan man värnar fiskesystemet.

 

Denna text är en artikel som publicerades av SVT den 21 juli.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.