Elbristmyten och sanningen bakom de höga elpriserna

Av , , 8 kommentarer 8

Återigen har Kommunalråd Anders Ågren (M) framfört sitt partis åsikter angående elfrågan i Sverige – att Sverige har elbrist och att vi därför bör bygga kärnkraft. Elbristen i den berättelsen bygger dessutom på att “Miljöpartiet bedriver en extrem politik och verkar för att kärnkraften ska läggas ner.” Det fascinerande är att inget i den berättelsen är sant.

Dessvärre är det idag många som tror att Sverige har ett elunderskott till följd av nedstängningen av kärnreaktorer i södra Sverige, vilket lett till att elpriserna under de senaste åren ökat. I den berättelsen vilar den största delen av skulden på Miljöpartiet.

Sanningen är dock att Sverige är en stor nettoexportör av el och att vår elexport stadigt ökat. Enligt Energimyndigheten beräknas elexporten öka från 25 till 38 terawattimmar bara under de närmaste två åren.

Däremot är det helt sant att elpriserna stundtals är höga, i synnerhet i södra Sverige. Det är något som är verkligt, konkret och svider i plånböckerna.

Så varför pendlar elpriset så mycket? Det finns två huvudorsaker: Det svenska kraftnätets begränsning och den avreglerade elmarknaden. En majoritet av Riksdagens partier, däribland Moderaterna, valde att avreglera elmarknaden, med argumentet att ökad konkurrens skulle ge lägre elpriser till konsumenten. De valde även att integrera vår elmarknad med det europeiska nätet, vilket innebär att priserna påverkas av läget i Europa. Dessutom bolagiserades kraftnätet.

När konservativa talar om svensk energipolitik påstås felaktigt att Sverige har en extrem och ideologiserad elpolitik. Men om vi kastar ut blickarna mot Europa kan vi se exempel på länder vi absolut inte vill ha som förebilder. Efter Fukushima-olyckan 2011 bestämde sig Tyskland för att lägga ner all kärnkraft under 2010-talet, utan att ha en färdig energistrategi, vilket gjort landet beroende av rysk gas och av projektet Nord Stream 2 som utgör ett hot mot säkerhetsläget i Östersjön.

Finland å sin sida har sedan två årtionden tillbaka strävat efter att bli självförsörjande på kärnkraft. Kärnkraftverket Pyhäjoki, bara lite över tio mil från Luleå, Piteå och Skellefteå, har varit i planeringsstadiet under vad som känns som en evighet. Den senaste nyheten är att byggtillståndet försenats till 2022, varpå kärnkraftverket nu tidigast beräknas stå färdigställt 2029. Olkiluoto 3 som skulle tagits i drift 2009 har försenats i mer än ett decennium och beräknas tas i drift 2022. Kostnaderna för denna nya reaktor har skenat till närmare 200 miljarder kronor.

Under det senaste decenniet har Finland i väntan på sin nya kärnkraft nettoimporterat totalt 171 terawattimmar.  Sverige valde en annan väg, en omställning mot förnybar elproduktion i kombination med energieffektivisering. En framgångsrik väg som lett till att Sverige under samma decennium nettoexporterat 148 terawattimmar.


Om vi skulle gå på linjen som Ågren, Åkesson och Kristersson förordar skulle vi få vänta i 15-20 år på dyr, olönsam och miljöskadlig kärnkraft. Samtidigt har Svenska Kraftnät nu fått in ansökningar på 135 gigawatt i havsbaserad vindkraft vilket motsvarar 500 terawattimmar i årlig elproduktion. Detta är mer än 10 gånger mer i årlig elproduktion än vad svensk kärnkraft totalt producerar i Sverige.

Det förbluffande är att det konservativa blocket envisas med att kämpa emot marknadens aktörer i deras iver att med skattemedel tvinga fram olönsam och miljöfarlig kärnkraftsel. De vill därigenom “ta ansvar” för Europas elbrist med våra svenska skattebetalares pengar. Enligt oss är det helt absurt.

Sorgligt dödsbesked, vila i frid Björn…

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår nåddes jag av det tragiska beskedet att Björn Kjellsson hastigt avlidit under helgen.

Som gruppledare för Liberalerna i Umeå och ledamot i Hållbarhetsutskottet möttes Björn och jag ofta i politiken. Men vid sidan av våra politiska roller lärde jag känna Björn som en varm, djup och ödmjuk människa. En humanist med ett stort hjärta, en kunnig politiker vars engagemang drevs av en vilja göra skillnad. För människor, för individen. Funktionsrätt, HBTQI, minoriteter – för grupper som inte hade samma förutsättningar att få sin röst hörd i maktens korridorer, fanns alltid Björn där. Även hans viktiga kamp mot antisemitismen visade så tydligt hur djupt rotad hans idologiska grund och humanitära värderingar var i hans politiska engagemang.

Björn var också en av få i den politiska tuffa världen som vågade vara sig själv. Jordnära och öppen, det var så lätt och skönt att kunna prata med varandra om hur man faktiskt mådde och hade det. Men med Björn var det även lätt till skratt och glädje.

Det kändes tomt och vemodigt att rulla förbi ditt kontor igår Björn. Vi är många som saknar dig! Mina tankar går till dina anhöriga, nära och kära.

Vila i frid!

Nej till politisk styrning av Public Service

Av , , 2 kommentarer 4

Vi är ett öppet och demokratiskt parti där alla medlemmar har full rätt att komma med förslag till kongressen. Alla medlemmar har full rätt att tycka till om varandras förslag. Och på kongressen avgörs demokratiskt vilka förslag som bifalles eller avslås.

 

Public Service ska förbli fri och oberoende

Det är ytterst viktigt med fri och oberoende media i en demokrati. Här har public service en särskild roll då den ej ägs av någon privat aktör utan ägs av oss alla. Vi ska inte politiskt gå in och styra vad det är de ska fokusera på i sina nyhetssändningar.

Även i rådande läge med en klimatkris som kan få allvarliga konsekvenser för oss andra runt om i världen, kan vi aldrig tillåta oss som parti att styra vad public service ska rapportera om i sina nyheter.

Vi kan kräva att vi ska ha en objektiv, oberoende och granskande nyhetsrapportering. Då kommer det som en naturlig följd att för samhället viktiga nyheter rapporteras, så som Covid, kriminalitet, klimat, etc.

 

Ett demokratiskt och öppet parti

Miljöpartiet har c.a. 10 000 medlemmar och vår interndemokrati är stark. Vi har högt till tak och alla är välkomna att komma med förslag och idéer (motioner) till vår kongress som är vårt högst beslutande organ. Inför årets kongress har över 300 motioner inkommit. En av dessa som fått stor medial uppmärksamhet är ett förslag om mer fokus på det allvarliga klimatläget i SVTs nyhetsrapportering. Partistyrelsen har tydligt föreslagit att motionen ska avslås. Jag tillhör en av alla medlemmar i Miljöpartiet som i linje med partistyrelsen är klart emot denna motion. Partistyrelsens motivering är tydlig:

”Självklart tycker partistyrelsen det vore bra om media rapporterade mer om den allvarliga klimatkris vi befinner oss i. Men politiken ska absolut inte gå in och styra vad media skriver om.”

Det är en linje som jag fullt ut stödjer och tycker är självklar.

I slutändan är det vår kongress som avgör vilka av alla motioner som bifalles och som avslås. Fram till dess är det fritt fram för alla medlemmar att öppet förespråka eller avstyrka förslag som inkommit. Så fungerar vår interndemokrati, öppet och högt till tak. Det är något som jag uppskattar starkt med Miljöpartiet.