Att arbeta för ett hållbart Umeå är att ta ansvar för vår framtid.

Av , , Bli först att kommentera 5

Den ekonomiska hållbarheten och vikten av att hushålla med kommunens resurser är avgörande för vår förmåga att tackla den ekonomiska recessionen i spåren av covid-19. För detta krävs det ett ledarskap som vågar ta ansvar.

I ett växande Umeå är den sociala hållbarheten avgörande för våra invånares trygghet, hälsa och framtidsutsikter. En hållbar miljö där natur och klimat värnas är avgörande för mänsklighetens framtid. Även här krävs det ett ledarskap som vågar ta ansvar.

Tuffa prioriteringar och svåra vägval väcker lätt motstånd och frustration. För det krävs ett mod att våga stå på sig även när man utsätts för stormande åsiktsdrev.

Miljöpartiet i Umeå har allt sedan valet 2018 visat att vi är redo att tackla detta ansvar. I en rad viktiga beslut har vi framgångsrikt bevisat vår förmåga till samarbete, handlingskraft och ansvarstagande.

Genom bildandet av Hållbarhetsutskottet – som samtliga partier i Umeå ställde sig bakom – finns nu äntligen de rätta förutsättningarna för att utveckla strukturen för kommunens hållbarhetsarbete.

Ett viktigt led i detta är den dialog som vi nu för med samtliga nämnder för att få en god sammanhängande bild över nämndernas arbete med Agenda 2030, våra lokala miljömål, folkhälsoarbetet och de hållbarhetsuppdrag som kommunfullmäktige givit till vår verksamhet. Syftet med dialogsamtalen är även att få en klar uppfattning över om verksamheterna behöver stöd och hjälp för att kunna fullfölja sina hållbarhetsuppdrag.

Hur detta så innerligt kan missuppfattas av en erfaren moderat politiker som Ulrik Berg är för mig en gåta. Att tolka detta som ett ”rop på hjälp” och en vädjan att få ta över arbetsuppgifter från andra nämnder för att kunna ha något att syssla med är fullständigt befängt. Framöver vill jag uppmana Ulrik att läsa igenom handlingarna ordentligt inför ett möte så han vet vad han ger sig in på, något som jag tycker man kan förvänta sig av en högt arvoderad politiker.

Att Moderaterna gärna angriper Miljöpartiet och det nybildade hållbarhetsutskottet är ingen nyhet. Men när man själv ställer sig bakom bildandet av utskottet och samtidigt får en arvoderad post på 30 % i utskottet kan det förväntas att man bidrar aktivt i utskottets arbete. Vi må se olika på hållbarhet, men åtminstone borde det finnas något intresse överhuvudtaget i att  bedriva något i utskottet. Hittills kan vi konstatera att Moderaternas arbete i utskottet pendlar mellan att passivt följa med eller aktivt agera som bromskloss. Fortsätter man på det spåret så bidrar man aktivt till att göra utskottet till ett slöseri med skattemedel.

Mod att våga göra skillnad – här och nu

När mänskligheten står inför svåra utmaningar är det viktigt att handlingskraftigt och målmedvetet arbeta för förändring – nu. Det är det som kännetecknar ett effektivt arbete för hållbarhet. Självkörande bilar, elflyg och nya kärnkraftverk, tre moderata förslag som återkommande lyfts upp, har alla det gemensamma att de inte har en chans att förverkligas inom närstående tid. Det är i dagsläget på sin höjd storslagna projekt av symbolisk karaktär som kan agera som en emotionell befrielse över att vi kanske hittar en lösning som gör att vi slipper förändras.

För alla vi andra som är redo att ta ansvar för vår framtid och inser att klimatförändringarna är på allvar återstår bara en sak att göra – agera här och nu. Det kräver förändring och insikt om att vi inte kan fortsätta på samma destruktiva spår som tidigare. Då krävs det att vi reser mer hållbart och minskar våra utsläpp från transporter. Då behöver vi minska vår energianvändning samtidigt som vi utvecklar hållbara energikällor. Vi behöver bygga mer hållbart, maten vi äter måste bli mer klimatsmart, vår konsumtion behöver bli mer hållbar.

Samtidigt behöver hela hållbarhetsperspektivet förankras mer i vår verksamhet och i kommunens utveckling. För hållbarheten socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt är avgörande för Umeås utveckling. När vi värnar grönytor, arbetar för minskad buller och förbättrad luftkvalitet, planerar för ett transportsnålt samhälle med närhet till samhällsservice, butiker, grönytor och sociala mötesplatser så gör vi Umeå mer attraktiv för nya invånare. När vi satsar på förebyggande arbete, tidiga insatser, en god elevhälsa, en förskola och grundskola med god kvalitet, samt ett rikt utbud av fritid och kultur så gör det Umeå tryggt och attraktivt för Umeås nya invånare.

När vi satsar på kompetensutveckling och innovation så stärker det vårt lokala näringsliv och våra invånares framtidsutsikter. Även vår egen verksamhet gynnas av tillgång till välutbildad personal samt innovativa produkter och tjänster från vårt lokala näringsliv. I kommunens upphandling av varor och tjänster kan vi påverka sociala villkor och ställa hårda miljökrav. Vi kan välja att arbeta aktivt för att ge vårt lokala näringsliv ökade förutsättningar att vara med och konkurrera om anbuden. Allt detta främjar på sikt ett lokalt hållbart näringsliv vilket gör Umeå attraktivt för nya verksamheter.

Hållbarhetsutskottet måste utvecklas och förstärkas

Det är ingen nyhet att Moderaterna visar brist på intresse för Umeås hållbara utveckling, oavsett om det gäller den sociala, miljömässiga eller kulturella hållbarheten. Men här behöver de mer progressiva partierna i alliansen bli mer tydliga. Om de nu stod bakom bildandet av hållbarhetsutskottet, hur vill de då bidra till att utveckla dess arbete och roll? För det politiska ledarskapet i Umeå – för oss i Miljöpartiet såväl som Socialdemokraterna – har vi varit tydliga med att hållbarhetsutskottet är ett viktigt organ för att väva ihop strukturen för kommunens hållbarhetsarbete. Tillsammans diskuterar vi kontinuerligt hur vi vill utveckla hållbarhetsutskottets arbete.

Jag välkomnar alla som vill bidra positivt i hållbarhetsutskottets arbete och utveckling. Jag tror på brett samförstånd och har gjort mitt yttersta för att hållbarhetsutskottet präglas av en öppen och tillåtande atmosfär, något som inte alltid är så självklart i politiska organ.

Framtiden tillhör inte de som passivt och skeptiskt sitter med armarna i kors. Den tillhör de som vågar agera – här och nu – för förändring, de som bidrar med idéer och konkreta initiativ, de som vågar ta ansvar för vår gemensamma framtid.

Bli först att kommentera

Stötta vårt lokala näringsliv – hemestra!

Av , , 1 kommentar 1

I går publicerades min debattartikel i Vk om vad vi kan göra för att stödja vårt lokala näringsliv – i synnerhet besöksnäringen i dessa svåra tider. Här är artikeln. Vad tycker du? Du är varmt välkommen att skriva en kommentar.

Det är en svår tid för vårt lokala näringsliv. Besöksnäringen har drabbats ytterst hårt där de på bara några veckor fått se hela deras kundunderlag försvinna. Hotell, restauranger och caféer gapar tomma och tvingas stänga igen. För den sedan tidigare hårt ansträngda detaljhandeln innebär detta nådastöten för ett flertal butiker som tvingas lägga ner sin verksamhet.

Driftiga entreprenörer som förgyllt Umeå med ett rikt och varierat utbud av smakupplevelser och trivsamma sociala miljöer tvingas nu ge upp allt som de med stor möda byggt upp. Medarbetare som älskat sitt arbete och gjort sitt yttersta för att ge bästa service till kunderna tvingas nu ställa sig i den allt växande arbetslöshetskön.

Det är med stor sorg som vi följer utvecklingen. Likafullt fyller det oss i Miljöpartiet med en enorm vilja att göra skillnad och hjälpa alla verksamheter som drabbas.

Sveriges regering och Umeå kommun har med hjälp av nationella krispaket och lokala åtgärder agerat handlingskraftigt på ett föredömligt sätt. Därmed har vi tillsammans gjort vårt yttersta för att dämpa den mest akuta fasen. Men det räcker inte. Förr eller senare behöver kunderna strömma in igen till de hårt drabbade verksamheterna. För det kommer en tid efter corona och då måste vi göra allt vi kan för att rädda kvar vårt rika utbud.

Så vad kan vi göra? I en tid där vi inte längre kan se fram emot en semester fylld av äventyr i långväga destinationer uppstår ett tomrum som behöver fyllas och förgyllas.

Så låt oss då göra Umeå till den absolut bästa destinationen – för våra egna invånare. Låt oss jobba kreativt tillsammans – kommun och besöksnäring – för att kunna erbjuda ett rikt och varierat utbud för våra invånare. Sandstrand centralt vid älven? Hotell-och restaurangpaket? Evenemang och festivaler? Fantastiska vandrings- och cykelleder? Vad kan vi erbjuda för aktiviteter, smakupplevelser och vardagslyx som ger våra invånare oförglömliga upplevelser, som berikar både kropp och själ?

I år blir det mest troligt hemester för de allra flesta, mer eller mindre ofrivilligt. Men om vi lyckas göra det till den bästa sommaren, kravlös och avslappnad men ändå fylld av upplevelser, så kan hemestern mycket väl bli mer än en räddning för vårt lokala näringsliv. Det kan ge ringar på vattnet och fler kan få upp ögonen för att en semester hemma inte behöver vara så tokigt. Tvärtom, det kanske blev riktigt bra till slut. Kanske så pass bra att vi inför kommande semestrar börjar känna: ”Borta bra – men hemma bäst”.

Nils Seye Larsen

Ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Umeå

 

1 kommentar

196 miljoner kr extra till Umeå – Efterlängtat tillskott!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag kom ett efterlängtat besked: Regeringen ger ett rejält tillskott på totalt 15 miljarder i år till Sveriges kommuner och regioner.

Sammantaget med de tillskott till kommuner och regioner på 5 miljarder som regeringen aviserade den 20 januari och de 2,5 extra miljarderna som riksdagen klubbade blir det totalt 22,5 miljarder kr extra till Sveriges kommuner och regioner för i år!

För Umeås del innebär detta sammantaget ett tillskott på 196 miljoner kronor för i år! Det är otroligt glädjande då prognoserna hittills pekat på ett skattebortfall på c.a. 130 miljoner kr.

Tack vare dessa tillskott kan vi äntligen rädda välfärden och dämpa den ekonomiska smällen i corona-pandemins spår.

Det här gör mig som miljöpartist ytterst stolt över vår regering och vår handlingskraft i dessa kristider!

Dessutom meddelade regeringen idag att man ger utökade medel för att kompensera kommuner och regioner för extraordinära kostnader som följd av COVID-19. Utökningen som meddelades idag är på två miljarder vilket sammantaget innebär att kompensationen landar på totalt 3 miljarder kr.

Överenskommelsen är ett resultat av det goda samarbetet med Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Bli först att kommentera

Tack Västerbotten – här prioriteras vårdpersonalens säkerhet!

Av , , Bli först att kommentera 2

I mitt senaste blogginlägg tog jag upp den besynnerliga nyheten att 21 regioner kommit överens om att ändra på riktlinjerna för vilken skyddsutrustning som behövs när vårdpersonal är i direkt kontakt med COVID-19 patienter. Sedan dess har jag fortsatt undersöka saken.

Anledningen till att jag skrev bloggartikeln igår var dels att jag läst och förvånats av denna besynnerliga nyhet som går rakt emot både Folkhälsomyndighetens och WHOs rekommendationer för skyddsutrustning för vårdpersonal. Men det var även som en följd av att jag blivit kontaktad av läkare och vårdpersonal från olika regioner i landet som var ytterst oroliga och milt sagt frustrerade. De var inte ensamma, i fredags bildades en facebookgrupp av vårdpersonal med anledning av de ändrade riktlinjerna – #vägrasänkahygienkraven Covid-19. Idag har gruppen 33 726 medlemmar.

Idag gick dock SKR ut med information om att de inte alls gjort egna riktlinjer utan att de kommer fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De beklagar att det blivit ett missförstånd. Det var ju positivt för det är så det ska vara. Så idag uppdaterades rekommendationerna av Folkhälsomyndigheten, vilka ni kan läsa här:

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Idag har jag även fått betryggande besked från Västerbotten – här råder ingen brist på viktig skyddsutrustning. Mycket bra att vi är välutrustade och förberedda i vår region!

Jag vill avsluta med att tacka alla som hört av sig till mig i denna fråga. Jag ser det som min största skyldighet som politiker att lyssna på våra invånare – i det här fallet vår ovärderliga vårdpersonal. När jag delges beklämmande information gör jag alltid mitt yttersta för att sätta mig in i frågan innan jag publicerar något. Gårdagens artikel riktade fokus mot situationen nationellt, mot nyheten om att regionerna kommit överens om nya riktlinjer där munskydd inte ingick, mot den förklaring som gavs samt mot det faktum att det vissa ställen råder akut brist på utrustning. Då vissa uppfattat att min artikel riktat kritik mot just vår region beklagar jag detta, för det var absolut inte avsikten med min artikel. Men det är ytterst glädjande att vår region står väl rustad i dessa svåra tider!

Bli först att kommentera

Vårdpersonalens hälsa och liv står på spel när Sveriges regioner tummar på säkerheten!

Av , , Bli först att kommentera 6

Pandemin med COVID-19 är i full gång och världens länder agerar nu för fullt för att bromsa pandemins utbredning och konsekvenser. För att vägleda länderna i deras arbete har WHO arbetat fram rekommendationer i allt från hur man bäst begränsar utbredningen och skyddar riskgrupper till vilken utrustning som vårdpersonalen behöver för att minimera smittorisken.

Sverige och våra experter på Folkhälsomyndigheten har valt en egen väg, vilket jag skrivit om tidigare. Tiden får utvisa om deras strategi lyckades eller ej.

Nu har våra regioner tagit det ett steg längre genom att ta fram nya riktlinjer för skyddsutrustning för vårdpersonal som ska behandla COVID-19 patienter. Där anser man att munskydd ej behövs – vilket går rakt emot både WHOs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Härunder kan du läsa både WHOs rekommendation (till vänster) och Folkhälsomyndighetens (till höger):

Märk väl att inte enbart sjukvårdspersonal i direkt kontakt patienter utan även lokalvårdare och besökare rekommenderas enligt WHO att bära munskydd. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är lika tydliga gällande munskydd för vårdpersonal.

Varför är det då så viktigt att skydda vår vårdpersonal? För deras insats är direktavgörande när väl antalet coronasjuka intensivvårdspatienter ökar. Man behöver inte bara respiratorer – utan även personal som vet hur en sådan fungerar.

Internationella lärdomar har vi bevisligen lite svårt för att ta till oss. Men det finns mycket att lära från förloppet i Wuhan, och sedan att jämföra det med situationen i Italien och Spanien. Inledningsvis saknades i Wuhan både vetskap om coronaviruset och tillräckligt med skyddsutrustning för vårdpersonalen. Ganska snabbt blev läget ytterst ansträngd och man var i akut behov av vårdpersonal. Då agerade Kina och skickade vårdpersonal i – skyddsutrustade som om de vore på en expedition på Mars. Men det fungerade väl och smittspridningen för all vårdpersonal kunde sammantaget hållas nere. Totalt 3,8 % av de insjuknade i Wuhan var vårdpersonal. I Spanien däremot där bristen på skyddsutrustning är stor ligger andelen vårdpersonal på totalt 13 % av alla insjuknade. Detta är katastrofalt för ett land mitt i sjukdomspeaken.

Vi är inte där än. Men vi tummar redan nu på säkerheten för vår vårdpersonal. Sverige – av alla länder, för mig är det ofattbart. Men vad som gör mig duktigt irriterad är när man gör allt för att undvika pudelns kärna – vi saknar utrustning. Punkt. Istället har man mage att påstå att riktlinjerna ändrats för att man ”lärt sig allt mer” om viruset. Seriöst?!

För om det nu är utrustning som saknas – be då om hjälp! Från hela vårt samhälle och vårt världsberömda innovativa näringsliv är jag övertygad om att vi kan finna tillfälliga lösningar som är bättre än att skicka in vårdpersonal utan munskydd.

Klar och tydlig kommunikation hjälper många gånger bättre, och då ingår att våga säga till när det är allvar och man behöver samhällets hjälp. För det är allvar nu. Vi har inte situationen under kontroll, vi vet inte hur många i Sverige som har COVID-19. Vi ser en stadig ökning av dödsfall och personer i behov av intensivvård. Kanske lyckas vi väl med vår väg där vi håller sjukdomstalen på en hanterbar nivå för vården. Men i ett sådant läge är det en sak vi absolut inte får tumma på – säkerheten för vår ovärderliga sjukvårdspersonal.

Hemtjänst och LOV – tack för ett bra ledarskap!

Av , , Bli först att kommentera 2

I den rådande situationen med coronaviruset är det oerhört tufft för vår kommunala hemtjänst och jag vill här uttrycka min enorma uppskattning för det fantastiska arbete som våra anställda inom hemtjänsten gör! Jag vill på samma vis även uttrycka min uppskattning för det fantastiska arbete som utförs av våra privata utförare.

Det är ytterst glädjande med den blocköverskridande överenskommelsen så att vi nu kan låta vår verksamhet och de privata utförarna få koncentrera sig på att hantera situationen med corona.

Här vill jag berömma det politiska ledarskapet med Socialdemokraterna och Hans Lindberg. Det var mycket klokt och bra gjort att så fort kunna sätta sig ner i en bred och blocköverskridande dialog. Att man nu så snabbt fick till en överenskommelse som är viktig för hemtjänsten och alla brukare visar på både handlingskraft och lyhördhet!

Detta är på sätt och vis ytterligare ett bevis på att Umeå-modellen fungerar väl. Med två starka oppositioner på var sida hanterar Socialdemokraterna minoritetsstyret väl. Jag uppskattar vårt samarbete, men det räcker inte. Här måste Socialdemokraterna och vi finna ett bredare stöd. Balansen mellan lyhördhet och handlingskraft kan vara svår. Hittills har den dock skötts föredömligt.

Nu har vi tid på oss att tillsammans gå vidare i en bred dialog för att finna en långsiktigt hållbar lösning som säkrar valfriheten inom hemtjänsten – samtidigt som den ger den kommunala hemtjänsten stabila förutsättningar att kunna fullfölja sitt ansvar och bedriva en god hemtjänst i hela kommunen.

Hemtjänsten och LOV måste säkras upp!

Av , , 1 kommentar 5

För ett år sedan valde vi i Miljöpartiet tillsammans med en majoritet i fullmäktige att rösta för att behålla LOV – lagen om valfrihet – inom hemtjänsten.

Hemtjänsten i Umeå – såväl privat som kommunal – är mycket uppskattad. För de som har hemtjänst tycker vi det är viktigt att man har valfriheten att kunna välja utförare. De allra flesta av våra privata utförare är lokala företag som utför deras viktiga uppdrag på ett föredömligt sätt. Jag vill därför vara tydlig med att visa vår uppskattning och tacksamhet för ert värdefulla arbete!

Lagen om valfrihet inom hemtjänsten och förutsättningen för våra privata utförare har under mer än ett års tid ofta debatterats intensivt och hätskt. Tyvärr har vi länge haft en polarisering mellan blocken som försvårat för en konstruktiv dialog och en långsiktigt hållbar lösning för vår hemtjänst.

Från vår sida har vi i Miljöpartiet valt att stå fast vid vår linje där vi försvarar valfriheten samtidigt som vi värnar om den kommunala hemtjänstens förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Den kommunala hemtjänsten har ett särskilt ansvar och måste fungera för alla som behöver dess hemtjänst i hela kommunen – inte bara i tätorten.

Om än vi delar vårt försvar av LOV med alliansen så finns där vissa frågor under LOV i Umeå där vi skiljer oss åt. På samma vis delar vi Socialdemokraternas syn på vikten av att värna den kommunala hemtjänsten – samtidigt som även vi stundtals har våra skilda uppfattningar om hur detta ska göras.

De senaste veckorna har jag varit i kontakt med flera privata utförare och fått en klar bild över de oerhört tuffa utmaningar som de står inför – i synnerhet nu när coronaviruset slagit till med höga sjuktal som följd. Och jag kan konstatera att det finns en del som vi klart måste förbättra i de villkor som givits till våra utförare.

  • För det första måste ersättningen höjas. Förutom att den är en av landets lägsta så kan vi konstatera att gapet mellan priset för den privata och den kommunala hemtjänsten är oförsvarbart stor.
  • För det andra måste vi avbryta planerna på att ändra från förskottsbetalning till efterskottsbetalning. Detta då verksamheterna med dagens och de föreslagna ersättningarna knappt går runt, och i en sådan situation blir det helt omöjligt för dem att lägga undan tillräckligt med likvida medel för att kunna ligga ute med två månaders kostnader innan man får ersättningen utbetald.

Vi måste få till en blocköverskridande dialog för att tillsammans sätta oss ner och komma överens om hur vi säkrar upp förutsättningarna för våra värdefulla och uppskattade privata utförare. Denna långbänk kan inte fortsätta!

Det är hög tid att vi agerar tillsammans och för detta bidrar vi i Miljöpartiet mer än gärna. Låt oss tillsammans i en dialog med våra privata utförare komma fram till en lösning som skapar trygga och långsiktigt hållbara förutsättningar för lagen om valfrihet och våra privata utförare.

1 kommentar

Coronavirus – del 2. En svår ekonomisk situation för vårt lokala näringsliv

Av , , 3 kommentarer 5

I spåren av pandemin med coronavirusets hastiga utbredning står vi nu inför en ytterst svår tid ekonomiskt. Så även i Umeå där vårt lokala näringsliv drabbas hårt.

Jag lider med vårt lokala näringsliv, restauranger och caféer, hotell, butiker, frisörsalonger, vård- och omsorgsföretag. Även vår tillverkningsindustri som hastigt sett deras efterfrågan försvinna.

Nu måste vi politiskt göra vårt absolut yttersta för att bistå vårt lokala näringsliv!

Vårt lokala arbete måste ske i samklang med de nationella insatser som vi drivit igenom tillsammans med S, C och L. Det här är vad regeringen beslutat om hittills som kan hjälpa vårt näringsliv:

Regeringens krispaket för svenska företag och jobb:
  • Korttidspermittering – Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.
  • Likviditetsförstärkning via skattekontot – företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket.
  • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader.
  • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.

 

Företagsakuten – med Umeå kommun och Företagarna:

Det är här som företagsakuten kommer att spela en viktig roll då den vägleder lokala företag som befinner sig i en svår situation samtidigt som den hjälper företag att praktiskt kunna ta del av regeringens krispaket.

En fungerande dialog mellan kommunen och vårt lokala näringsliv är ytterst viktig för att vi tillsammans ska kunna ta fram åtgärder på lokal nivå som kan hjälpa våra företag. Här ska du som lokal entreprenör veta att du alltid är varmt välkommen att höra av dig till mig!

Vad mer kan kommunen och våra invånare göra för vårt lokala näringsliv?

Det finns saker vi redan nu kan göra och här hoppas jag att vi kan nå ut till våra invånare med information, tips och råd om hur de kan stötta våra lokala företag. För vi är många som vill göra en insats och hjälpa våra lokala företag i denna svåra tid.

I den viktiga dialogen mellan kommun och näringsliv måste vi även börja planera för tiden efter, när de hårda restriktionerna sakta men säkert börjar lätta. Skulle vi kunna göra Umeå till den mest attraktiva semesterdestinationen för våra egna invånare? Finna ett koncept tillsammans som gör att vi Umeåbor med glädje och entusiasm väljer att hemestra. Därigenom kan vi stötta vår lokala och regionala besöksnäring.

 

En ny budget för Umeå – svåra vägval måste göras:

Som kommun är det i det här läget viktigt att agera som stötdämpare mot den ekonomiska kris som riskerar att träffa oss med full kraft. I förra årets budgetfullmäktige tryckte jag särskilt på hur viktigt det är med en god ekonomisk hushållning för att stå väl rustad för den ekonomiska recession som förr eller senare skulle komma. Kombinationen av att hålla nere på kommunens investeringar och hushålla med de resurser vi har på bästa sätt.

Efter ett tufft arbete i alla nämnder står vi nu med ett positivt resultat i kommunen i vårt bokslut vilket nu visar sig vara otroligt viktigt och värdefullt för kommunen. Jag ansåg att det varken var läge då för vare sig skattehöjning eller skattesänkning – vilket visade sig vara helt rätt.

Nu är vi i ett avsevärt tuffare läge. För att kunna agera som stötdämpare är det nu viktigt med två saker:

  1. Stå fast vid de planerade investeringar som vi har när det gäller infrastruktur, boenden för LSS och äldreomsorg, förskolor, skolor, m.m. Det fyller två viktiga funktioner: För det första har kommunens verksamhet ett stort behov av dessa. För det andra innebär det att byggsektorn som är otroligt konjunkturkänslig inte drabbas av ett totalt tvärstopp.
  2. Vi måste göra allt för att upprätthålla vår kommunala välfärd. Det är inte läge för hårda besparingar. Förutom att behovet rent faktiskt finns i vår verksamhet så spelar kommunen även en viktig roll för den lokala ekonomin – som en av de största arbetsgivarna med c.a. 12 000 anställda. Dessa behövs i välfärden, och deras köpkraft behövs i samhället.

I den tuffa ekonomiska situation som väntar kan vi räkna med ett rejält bortfall av skatteintäkter. Jag hoppas innerligt att vår regering väcker till liv det tillfälliga konjunkturstöd till kommuner på sammanlagt 17 miljarder (7 miljarder år 2009 och 10 miljarder år 2010) som Reinfeldts regering föredömligt betalade ut efter krisen 2008. För det hade en avgörande betydelse för att dämpa krisen då.

Annars kan vi mycket väl vara tvungna att höja skatten tillfälligt för att klara vår budget och samtidigt upprätthålla vår välfärd och vår offentliga konsumtion, vilket är nödvändigt för att dämpa den ekonomiska krisens hårda slag mot vår lokala ekonomi.

Avslutningsvis, mina tankar går till alla de som drabbats av coronaviruset.  Alla som är kritiskt sjuka, alla avlidna och dess anhöriga, samt all sjukvårdspersonal runt om i vår omvärld som utsätter sig för en hög smittorisk – för att hjälpa andra.

Coronavirus – del1. Den svenska strategin och WHO

Av , , 1 kommentar 3

Som en följd av corona har mitt köksbord blivit min arbetsplats. Iförd mjukiskläder med en kopp kaffe vid min sida kör jag mina möten via telefon eller fjärrlänk. När väl arbetsdagen är klar sitter jag kvar inom samma väggar i min tysta lägenhet och känner rastlösheten krypa inom mig. Nåväl, äntligen har jag fått tid att göra något som jag länge velat – plöja igenom HBOs mästerliga serie Chernobyl.

I serien Chernobyl får vi följa experten Valery Legasov som kom att få en avgörande roll i organiseringen av katastrofarbetet med den exploderade reaktorn. Att i den här situationen låta Sovjets främsta expert få föreslå de nödvändiga åtgärder som behövde utföras visade sig vara helt rätt – för han visste vad han pratade om.

Medan jag satt och tittade på serien så slog det mig att det finns en likhet med hur vår svenska regering hanterar den rådande situationen med coronavirusets spridning. För även här har vi låtit en expert få en avgörande roll i att föreslå de åtgärder som anses nödvändiga – statsepidemiologen Anders Tegnell.

Det låter klokt men med det vilar också ett tungt ansvar. Att då i det läget välja att gå en annan väg än WHOs rekommendationer är modigt – om han lyckas. Men vägvalet kan mycket väl visa på hur utbredd han anser att smittspridningen kommer att bli.

Den svenska strategin:

Nu testar vi enbart vårdpersonal och sjuka i riskgruppen – i kombination med kraftfulla åtgärder för att begränsa fysisk kontakt mellan människor. Detta är väldigt omfattande och kostsamma åtgärder som fyller en viktig funktion: Att begränsa och fördröja sjukdomsspridningen. På så vis sprids sjukdomen i en takt som sjukvården klarar av.

Men det innebär också att man gjort bedömningen att många troligtvis kommer att bli sjuka – förr eller senare – och att man inte längre anser sig kunna eliminera sjukdomen så som läget är nu.

WHOs rekommendationer – Singapores strategi:

WHO har vid ett flertal tillfällen lyft Singapores strategi som föredömlig för att eliminera sjukdomen. I den strategin testar man alla misstänksamma fall och gör sedan ett riktigt detektivjobb för att spåra viruset och samtliga som kan ha varit i kontakt med personen som testat positivt för corona. Alla dessa isoleras. Man valde tidigt att lägga all fokus på ”extensive tracing”, spårning där man till och med tog hjälp av polisen för att spåra varje aktivt fall.

”Flattening the curve” eller ”tracing” – när används vad?

Enligt Michael Ryan, executive director på WHO så används ”flattening the curve” med hjälp av ”physical distancing” genom hårda restriktioner för sammankomster, resor, nedstängning av skolor, m.m. när man inte längre anser sig kunna eliminera sjukdomen. Sjukdomen är här och sprids, det är inte längre möjligt att förhindra att coronaviruset sprids bland befolkningen, utan nu handlar det om att fördröja spridningen hos landets befolkning för att hålla det på en nivå som vården klarar av.

MEN, det är viktigt enligt Michael Ryan att se detta som en del av en strategi, där man förr eller senare  – när takten för nya fall avtagit rejält – återgår till ”tracing” eller spårning som vi säger det. Annars kan vi inte eliminera viruset och då riskerar vi att en ny våg av virusspridning drabbar landet.

Har vi valt rätt strategi?

Det här är en fråga som endast tiden kan utvisa. Men för mig som politiker är det otroligt viktigt att ha min tillit till den expertis vi har i landet och jag förväntar mig att man gjort en god analys av de strategier som finns och förespråkas internationellt. Att Tegnell valt att fokusera på strategin ”flatten the curve” kan mycket troligt vara det helt korrekta utifrån hur långt gången sjukdomsspridningen är och vilken kapacitet som den svenska sjukvården har. Men jag förväntar mig också att Sverige redan nu förbereder sig, köper in och rustar vår sjukvård för strategin med masstestning och spårning. Där måste vi lyssna på Michael Ryan och WHO så vi inte riskerar att drabbas av en ny våg av sjukdomsspridnig.

Umeås beredskap:

Umeå var tidigt ute med åtgärder till verksamheten för att begränsa risken för spridning. Det är första gången under min tid som politiker som jag fått följa hur kommunen förbereder sig i krissituation och jag vill berömma kommunens arbete. Man har agerat tidigt och helt i enlighet med de rekommendationer som man fått från Folkhälsomyndigheten. Nu är det viktigt att alla vi invånare i Umeå kommunen läser och följer dessa rekommendationer.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort innerligt tack till all sjukvårdspersonal som i dessa svåra tider gör deras yttersta för att hjälpa de som är svårt sjuka och inlagda på sjukhus p.g.a. COVID-19. Ni är våra hjältar!

1 kommentar

Förebygg ungdomskriminalitet – innan det är för sent!

Av , , Bli först att kommentera 3

I Folkbladet publicerades idag min replik till Moderaternas debattartikel ”stoppa ungdomskriminaliteten”. Jag önskar er alla en trevlig läsning!

 

Att bekämpa kriminaliteten så att alla vi Umeåbor kan känna oss trygga i vår kommun är en av våra viktigaste uppgifter som politiker. Men för detta krävs att vi sätter oss in i vad som leder till att unga människor hamnar i en kriminell bana. Vi måste lyssna till polisen, UmeBrå och alla de inom socialtjänst, skola och fritidsverksamhet som jobbar med ungdomar i riskzonen.

Moderaterna vill se fler tvångsomhändertagande enligt LVU, hårdare straff, slopad ”straffrabatt” för ungdomar och fler poliser. Allt detta är kostsamma åtgärder med tveksamma resultat som riktar in sig på de unga som redan hunnit halka in på en kriminell bana. Då är vi redan för sent ute.

I flera uppmärksammade granskningar av unga grovt kriminella som dömts för grova våldsbrott konstateras att många av dessa redan varit omhändertagna enligt LVU – ändå fortsatte deras kriminella bana. I en artikelserie om grovt kriminella i Malmö konstaterade Socialtjänsten att de ”fick gissa sig fram” och efterfrågade mer forskning för att bättre förstå vilka åtgärder som är effektiva.

I GPs kartläggning av läget i landets särskilt utsatta områden intervjuades 14 lokalpolisområdeschefer. Budskapet var tydligt – hårdare straff löser inte problemen. En stor majoritet av de svarande lyfte istället fram åtgärder för att stoppa nyrekryteringen. De pekade ut segregationen som ett viktigt problem och betonade skolans avgörande roll – där sviktande skolresultat tillsammans med bristen på meningsfulla fritidsaktiviteter kan få förödande konsekvenser.

Skolmisslyckanden har visat sig vara en avgörande riskfaktor för att hamna i kriminalitet. Det börjar redan i tidig ålder och kan gå riktigt fort utför. Skolmisslyckande och långa väntetider till BUP i kombination med segregation och brist på meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter för ungdomar är faktorer som tillsammans avsevärt ökar risken för kriminalitet.

Det är därför som vi i Miljöpartiet på lokal och nationell nivå valt att fokusera på satsningar som förebygger risken för kriminalitet – innan det är för sent.

På nationell nivå har vi gjort riktade satsningar på BUP. Vi har gjort stora satsningar på stöd i undervisningen till våra barn i tidig ålder så att de får hjälp i tid och inte halkar efter med sviktande skolresultat. Dessutom har vi gjort riktade satsningar för att minska ojämlikheten i skolan.

I Umeå driver Miljöpartiet att våra skolor ska bli bättre på att ge rätt stöd i tid i undervisningen för barn med NPF-diagnoser så som exempelvis ADHD. Vi är stolta över att Umeå satsar mest av alla kommuner i Sverige på kultur, och gläds över vår topplacering som idrottskommun. I Umeå ska alla barn och unga ha god tillgång till meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter.

I ett växande Umeå är den sociala hållbarheten avgörande. Det är därför ytterst viktigt med blandade boendeformer i alla stadsdelar för att undvika segregering.  Här spelar Bostaden en viktig roll med tillgång till hyreslägenheter i hela Umeå.

Vi i Miljöpartiet kommer att göra vårt yttersta för att motverka ungdomskriminalitet i Umeå. Det gör vi bäst genom att satsa förebyggande – innan det är för sent.

Bli först att kommentera