Glädjande besked för Umeås hållbara utveckling!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det står nu klart efter att kommunen beviljats 427,5 miljoner i statligt stöd för att främja hållbar utveckling. Utöver broarna kommer en rad andra satsningar göras för att förbättra cykel- och kollektivtrafiken i staden.

Vi i Miljöpartiet de gröna i Umeå​ är väldigt glada över beskedet. Samma dag fick vi även besked om Norrbotniabanans dragning i Sävar. Förra veckan invigdes 25 snabbladdningsbara elledsbussar och en vätgastankstation i Umeå.

Igår på kommunfullmäktige klubbades Mp och S gemensamma budget och uppdrag. Förutom satsningar på kollektivtrafik och hållbart resande fick vi igenom en rad viktiga uppdrag för miljön och omställningen till ett hållbart samhälle. Viktigast av allt:

Samtliga nämnders verksamheter får i uppdrag att analysera sina klimatutsläpp och ta fram en handlingsplan för att minska dessa i enlighet med Parisavtalets åtagande.

I höst ska Umeå klubba sina nya miljömål. Då får vi även besked om vår ansökan om projektmedel för klimatneutralt Umeå.

Det händer mycket nu inom klimat och miljö i Umeå vilket är otroligt glädjande. Vi är på gång och vi i Miljöpartiets kommungrupp som arbetat hårt för miljön och klimatet, för omställningen till ett hållbart samhälle, gläds otroligt av att det nu finns en bred kommunal politisk majoritet till stöd för vår miljöpolitik i Umeå.

Vi prioriterar klimatet och välfärden i den gemensamma budgeten för Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Av , , 2 kommentarer 2

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har presenterat ett gemensamt förslag till budget för 2020. Från Miljöpartiets sida har vi under budgetarbetet framförallt fokuserat på klimatet och välfärden.

Miljöpartiet vill att Umeå ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle. Genom att minska kommunens klimatutsläpp bidrar vi till att skapa en trygg framtid för våra barn. Tillsammans med vårt engagerade civilsamhälle och innovativa lokala näringsliv har Umeå kommun goda förutsättningar att vara ett föredöme för vår omvärld i klimatomställningen.

I vår gemensamma budget ger vi nu ett viktigt uppdrag till vår verksamhet: Kommunen ska analysera hur klimatutsläppen ser ut inom respektive nämnds verksamhet och arbeta fram en handlingsplan för hur dessa kan minskas i enlighet med Parisavtalet.

Det här innebär att vi kommer få en bättre mätbarhet av våra utsläpp och vi får en tydlig plan för hur och i vilken utsträckning de måste minska. Budgeten innehåller även andra delar av vikt för klimatet. Kommunen kommer att:

  • -utreda möjligheten att klimatkompensera kommunens flygresor. Transporter som släpper ut mer ska också kosta mer.
  • -se över riktlinjerna för kommunens pensionsplaceringar i syfte att säkerställa miljömässigt och etiskt hållbara placeringar.
  • -arbeta för att etablera en biogasanläggning i Umeåregionen.
  • -se till att alla kommunala nybyggnationer ska vara försedda med solceller.
  • -göra en energikartläggning av kommunens lokaler för att få ned energianvändningen, vilket gynnar både miljö och ekonomi.
  • -utveckla nätet av laddinfrastruktur för att underlätta för våra invånare att välja elbilar, särskilt då bilindustrin satsar alltmer på elbilar.

I vår gemensamma budget gör vi en satsning på kollektivtrafiken genom 18,6 miljoner kronor i ökade medel. Det ska vara lätt för människor att välja klimatvänliga alternativ. Vi satsar även på nya gång- och cykelleder för att underlätta de transportsätt som är bäst för såväl klimat som hälsa.

Förutom fokuset på klimatet så har vi tillsammans med Socialdemokraterna prioriterat välfärden framför skattesänkningar. Vi tar ett gemensamt ansvar för ekonomin vilket är viktigt för att säkerställa en god välfärd även framöver. I vår gemensamma budget har vi valt att skjuta till extra resurser till för- och grundskolan, individ- och familjeomsorgen samt vår äldreomsorg.

Vi är väl medvetna om att vår kommunala välfärd står inför stora demografiska utmaningar. Vi delar därför fullt ut SKLs bedömning att staten måste skjuta till mer pengar till kommunerna för att klara välfärden.