Pendeltåg till Stöcke och Sörmjöle?

Av , , 4 kommentarer 6

I fredags var jag ute och träffade representanter för Stöckebygdens Utveckling. Det var ytterst intressant och jag inspireras av deras engagemang. De hyr nu Missionhuset av EFS som de döpt om till Visionshuset – där de organiserar en mängd aktiviteter. De har långt gångna planer på att bygga ett all-aktivitetshus och jag hoppas innerligt att de får förverkliga detta projekt!

Vi pratade en del om landsbygdsutveckling och diskuterade de utmaningar som finns. Jag brinner för landsbygdsutveckling och för mig var det oerhört lärorikt att få lyssna till de dagliga utmaningar som kan finnas. Samtidigt finns här ett oerhört engagemang vilket förutom den härligt omgivande naturen skapar ett mervärde för dess invånare. Bygden utvecklas, nya bostadsområden är planerad, men för att de ska kunna utvecklas fullt ut krävs det en tillfredsställande samhällsservice – och att utvecklingen sker i samklang med civilsamhället, det lokala näringslivet och vi som kommunpolitiker.

En viktig sak för Stöckebygdens utveckling som jag uppskattar är deras fokus på hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Här diskuterade vi olika möjligheter till allt från hållbara transporter, naturnära lokalturism, lokalt odlad mat, delningstänster, social inklusion samt arbetet med att motverka ensamhet och social isolering.

Varför är detta så viktigt för mig? Jo för jag anser att en omställning till ett hållbart samhälle måste vi göra tillsammans i hela kommunen. Vi måste skapa möjligheter för invånare i hela kommunen – även på landsbygden – att kunna göra hållbara val. Detta måste vi göra i samklang med invånardrivna initiativ och vårt lokala näringsliv. Vi måste visa på att omställningen till ett hållbart samhälle leder till en positiv utveckling – för oss alla. När det gäller Stöckebygden så återkommer jag så fort vi har något spännande att presentera.

 

Nåväl, till dagens ämne:

Inför valet lyfte både vi i Mp och S att vi vill ha pendeltåg mellan Holmsund och Umeå. Detta skulle innebära ett stort lyft för Holmsund och skapa möjligheter för invånare att resa miljövänligt, snabbt och bekvämt. Jag hoppas innerligt att den politiska viljan finns för att fullfölja detta. Men, då krävs det en rejäl upprustning av järnvägen mellan Umeå och Holmsund. Kanske kommer det nu när vi satsar fullt ut på att utveckla hamnen i Holmsund. För SCA som vill skala upp är det av högsta betydelse att järnvägsnätet är tillfredsställande för transportering av trä till deras verksamhet.

Att bygga ut eller upprusta järnväg är något som kostar pengar. Det är investeringar med en lång tidsperiod från planering till färdigställning. Samtidigt är vi alla väl medvetna om tågets fördelar – miljö, bekvämlighet, hastighet.

Tåg är populärt och har en dragningskraft som bussar svårligen kan komma i närheten av. När en by får en station så märks det i hus- och tomtpriser. Och andelen som väljer kollektiva färdmedel ökar markant. Därför är det en fin balansgång mellan kostnader och nytta för att få till nya tåglinjer. Det är klart fördelaktigt att finna lösningar för pendling längs med befintliga spår. Vi har SJs snabbtåg, vi har Norrtågs regionala linjer, och vi har faktiskt en pendeltågslinje – som trafikeras av klassiska pendeltåg modell X11 på sträckan Vännäsby – Vännäs – Umeå.

Vi kan ansöka hos Trafikverket om att få byggt perronger i Sörmjöle och Stöcke – längs med Botniabanan – i likhet med hur man gjorde för att få en station med perrong och busskur i Vännäsby. Kommunen kan då bygga ut pendlarparkeringar och en mindre vändplats i anslutning till perrongen. För driften skulle Norrtåg kunna införskaffa ytterligare en X11, initialt kan man dock kanske rent av klara sig med de tre som man har nu. Då kan vi med en relativt liten investering få till goda pendlingsmöjligheter från Sörmjöle och Stöcke till Umeå. Detta skulle ha en positiv effekt på dessa bygder, samtidigt som vårt växande Umeå utvecklas även på landsbygen – längs med stråk i enlighet med vår översiktsplan.

Observera, Norrtågs nuvarande tåg som går längs med Botniabanan ner till Örnsköldsvik och vidare (som stannar i bl.a. Hörnefors och Nordmaling) ska fortsätta så. Jag har inte tänkt att de ska stanna i Sörmjöle eller Stöcke. Däremot kan man eventuellt tänka sig att pendeltågslinjen till Stöcke och Sörmjöle förlängs till Hörnefors som redan har station.

Med hjälp av mindre anslutningsbussar – exempelvis Norrmjöle – Sörmjöle, samt Sörböle – Ström – Stöcksjö kan vi skapa smidiga resvägar kollektivt. Längs med kusten från Sörmjöle ut till Kont finns dessutom en fantastisk havsnära natur. Med hjälp av pendeltåg och anslutningsbuss skulle vi skapa goda möjligheter för stadens invånare att – utan bil – kunna ta sig ut till dessa naturområden.

För alla som bor i trakten Sörmjöle – Norrmjöle och som dagligen arbetspendlar till Umeå skulle det vara skönt att få slippa köra hem en mörk kväll under dåliga väderförhållanden på en tungt trafikerad E4.

Nu har jag lyft idén och motiverat varför det är kostnadseffektivt samtidigt som det gynnar miljön, trafiksäkerheten och landsbygdsutvecklingen. Vad tycker du? Jag tar tacksamt emot dina synpunkter!

Skärpning (M) i hedersdebatten

Av , , 2 kommentarer 10

Politik är inte det lättaste att bedriva om man som jag sätter ett stort värde i att vara saklig och balanserad. Det är tyvärr många gånger lättare att vinna stöd genom att medvetet misstolka eller förvränga sin motståndares argument. Konsten att sälja in enkla budskap och påståenden blir allt viktigare – även om verkligheten allt som oftast är betydligt mer komplicerad än så.

Jag rullade personligen fram till Ågren (M) efter debatten med anledning av hans bisarra påhopp på Miljöpartiet. Jag blev irriterad för att jag under samtliga mina inlägg varit riktigt tydlig i att Miljöpartiet tar frågan om hedersrelaterat förtryck och våld på största allvar. Den som nu är ansvarig i regeringen för att leda regeringens kamp mot hedersförtryck är Åsa Lindhagen från Miljöpartiet som är jämställdhetsminister. Hon har drivit denna fråga – både i riksdagen och som socialborgarråd i Stockholm. Miljöpartiet har drivit på för strängare straff för hedersrelaterade brott, för etablering av ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i varje län, satsning på skyddade boenden med kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck, och en stärkt eftervård för offren, samt satsningar på förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Vidare så ansåg vi från Miljöpartiet att Andreas Lundgrens svar om hur vi arbetar idag med dessa frågor i Umeå var mycket bra. De visar på hur Umeå redan idag tar denna fråga på största allvar och arbetar aktivt med god kompetens och tydliga rutiner inom socialtjänsten och våra skolor. Skulle det finnas ett behov för en fördjupad kartläggning i denna fråga så kommer vi självklart att stödja det.

Det finns en bred enighet i att hedersrelaterat våld och förtryck ska tas på största allvar. Det är något som aldrig får accepteras i Sverige!

Det blir därför absurt när Ågren (M) – som suttit i främsta raden varje gång jag varit uppe och talat – avslutar med att gå upp i talarstolen och påstå att Miljöpartiet inte tar denna fråga på allvar.

En sak är dock väldigt klart: Jämställdhetsarbetet i Sverige är en av de viktigaste frågorna. Vi har mycket kvar att arbeta med och kvinnors utsatthet i Sverige tar sig uttryck på så många olika sätt. Hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella övergrepp och våldtäkter, trafficking, våld i nära relationer, hatkampanjer mot ledande kvinnor är några exempel. Det största hotet mot jämställdheten är de könsstrukturer som tar sig uttryck i allt ovan nämnt. De är dessutom destruktiva – inte bara för kvinnor utan även för män.

Just därför tänker inte jag dansa med när man kör en kampanj där man vill lyfta ut hedersrelaterat våld och förtryck som det stora hotet mot jämställdhet – i synnerhet när man vill koppla det till andra kulturer. För det blir så enkelt att snedvrida jämställdhetsarbetet till att lyfta upp en bild av oss som ett jämställt föredöme och de utifrån som det stora hotet när de tar med sig deras ”kultur”.

Märk väl att jag står fullt ut bakom att grova brott (där enligt mig hedersrelaterad våld ingår) ska kunna leda till utvisning. Och jag tycker det är av största vikt att vi arbetar med en ordentlig utbildning för nyanlända om vårt svenska samhälle, våra lagar och värderingar. Men det jag reagerar på är att Moderaterna i övrigt varit så passiva i jämställdhetsdebatten.

Det enda vi hört på senare tid är Moderaternas vilja att lägga ner jämställdhetsmyndigheten. Märkligt nog, för jämställdhetsmyndigheten hade i uppdrag att bland annat arbeta mot mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck. Förslaget att lägga ner jämställdhetsmyndigheten har även fått kritik från åklagare som arbetar med organiserad människohandel, eftersom det var just jämställdhetsmyndigheten som samordnade arbetet mot människohandel. Så här skrev åklagare Thomas Ahlstrand i en debattartikel i GP om förslaget att lägga ner jämställdhetsmyndigheten:

”…det är ett mycket bra förslag – för sexköpare, för människohandlare, för grova kopplare och personer som exploaterar tiggare. För offer för människohandel, för kvinnor som tvingats in i eller hamnat i prostitution, för personer som tvingas tigga eller tvångsarbeta är det tvärtom ett förfärligt förslag.”

Han beskriver det livsviktiga samordningsarbetet mellan jämställdhetsmyndighet, polis, åklagare, socialsekreterare, migrationsverket, osv. Han avslutar med följande inlägg:

De som drabbas är de som redan är längst nere, de vi inte vill se: den blinde tiggaren i gathörnet som varje kväll redovisar sina intäkter till sin ägare för att få lov att sova över natten i hans bil, den unga flyktingtjejen som efter en inledande våldtäkt säljs över nätet till olika män för att få mat, husrum och för att inte hennes mamma ska dödas, de kringresande kvinnorna som måste skicka ner pengar till sina barn för att de ska överleva och som hallickar ger erbjuder del i sov- och arbetsplats mot hälften av intäkterna från prostitutionen plus kostnadsersättning, de trasiga uteliggare från Balkan och Polen som tvingas stjäla i butiker och får rejält med stryk om de inte stjäl tillräckligt, de unga ensamkommande pojkar som stjäl på gatan för en plats att bo. De drabbas.”

Det är alltså myndigheten med ansvar att samordna, förebygga och motverka detta som Moderaterna vill lägga ner. Istället vill man satsa på hårdare straff, förbjuda tiggeri och bestraffa – som kan kallar det – moralpoliser i förorterna.

Det är här som Miljöpartiet skiljer sig från Moderaterna. Vi ser och vill arbeta med hela kedjan – genom att motverka rådande strukturer, genom att ha resurscentrum i varje län med kompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck, genom att ha strängare straff för hedersrelaterade brott, genom att ha ett stärkt skydd för de utsatta, genom att arbeta förebyggande. Och genom att ha en myndighet med ett specifikt ansvar att samordna allt detta.

Nåväl, jag kommer med all sannolikhet att få skit för min artikel. Man kommer troligtvis att klippa ut, misstolka och förvränga. På trots av att jag här beskriver hedersrelaterat våld och förtryck som något som vi måste ta på största allvar. På trots av att jag beskriver hur vi i Miljöpartiet vill arbeta med skärpta straff, ökad kompetens, bättre skydd för de utsatta och förebyggande insatser. På trots av att jag betonar vikten av en ordentlig utbildning för nyanlända om våra svenska lagar och värderingar. På trots av att jag skriver under på att nyanlända som begår grova brott (där enligt mig hedersrelaterat våld ingår) ska utvisas. Tro mig, förr eller senare kommer någon att skriva att jag ”inte ser problemen”,  ”inte tar de på allvar”, ”medvetet misstänkliggör de som vågar se sanningen”, etc…

Våldsbejakande högerextremism i Umeå

Av , , 5 kommentarer 5

På måndag är det dags för kommunfullmäktige att sammanträda igen och du är varmt välkommen att följa oss på plats eller via live-länk. Jag tycker det är riktigt bra av Umeå kommun att gå ut på sociala medier med live-länk och försöka nå ut med info om hur vi alla i Umeå kan följa sammanträdet.

Jag har lyft en fråga till kommunfullmäktige, dels med anledning av det hemska terrorattentatet i Christchurch, men även på grund av en rad aktioner från högerextremistiska rörelser i Umeå under de senaste åren. Nationellt är den våldsbejakande högerextremismen och vit makt-miljön på frammarsch vilket bekräftas av rapporten våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet.

I min fråga vill jag även lyfta upp en annan viktig aspekt: Vad finns det för hjälp att tillgå för föräldrar och anhöriga när de får tydliga varningssignaler om att deras barn eller syskon är på väg att falla i händerna på våldsbejakande extremistiska organisationer. Jag har nämligen själv fått den frågan från föräldrar eller närstående som förtvivlat ser på medan deras barn radikaliseras.

Det är viktigt att vårt samhälle står rustat för att motverka våldsbejakande extremistiska rörelser – oavsett religiös eller ideologisk utgångspunkt. Här krävs det att vi arbetar aktivt i skolor och föreningsliv, men det krävs också att vi har organiserade strukturer dels för att lokalisera riskmiljöer för radikalisering samt för att kunna i tid lokalisera när ett barn eller ungdom är i riskzonen för att radikaliseras. Här krävs det en uppbyggd stödfunktion för att kunna bistå närstående när de ser tydliga varningssignaler.

Här kan ni läsa frågan som jag lyft upp till måndagens kommunfullmäktige. Med detta önskar jag er en trevlig helg!

 

Förekomsten av våldsbejakande högerextremism i Umeå

Den 15 mars utsattes Christchurch i Nya Zeeland för ett vidrigt terrorattentat där 50 oskyldiga civila mördades och 47 skadades. Detta var ytterligare ett i raden av de högerextremistiska terrorattentat som drabbat vår omvärld det senaste decenniet.

Charleston, Chapel Hill, Utøya, München, Finsbury Park, Quebec, Pittsburgh, Trollhättan, Essen, nu läggs ytterligare en stad till bland de som drabbats av högerextremistiska terrorattentat.

Bakom dessa synliga, blodiga och hänsynslösa attentat döljer sig en verklighet av hot, trakasserier och våld som dagligen drabbar judar, muslimer, personer med utländska namn eller annorlunda hudfärg. Kriminella handlingar av högerextrema som sätter djupa spår hos den som drabbas.

Något som sällan belyses är den maktlöshet som föräldrar och anhöriga kan känna när deras ungdomar radikaliseras och faller i händerna på högerextremistiska våldsbejakande organisationer. De slits mellan kärleken för sitt barn, föraktet för de åsikter och den världsbild som deras älskade nu propagerar, och rädslan för vad denne nu är kapabel till att göra.

De vädjar om hjälp, de finns här i Umeå. Oavsett våldsbejakande rörelser, den hänsynslöse terroristen tar sin begynnelse i ett oskyldigt barn. Men när blomman blir till ogräs, var finner vi och motverkar dessa rötter till ondska, hat och våld?

Min fråga till Hans Lindberg:

  1. Hur ser situationen ut idag med våldsbejakande högerextremistiska rörelser i Umeå?
  2. Vad finns det för hjälp att tillgå för föräldrar och närstående om de ser tydliga varningssignaler på att deras barn riskerar att falla i händerna på våldsbejakande högerextremistiska rörelser?

Kommunens flygresor…

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeå kommun har höga ambitioner om att vara en hållbar och miljövänlig kommun. Läser man igenom översiktsplanen och de föreslagna miljömålen så ser det lovande ut. Dessutom är Umeå kommun involverad i många miljöprojekt som presenteras på vår sida: www.greenumea.se

Samtidigt återstår det mycket att göra, och när jag gått igenom samtliga uppdragsplaner för kommunens alla nämnder så kan jag konstatera att det står ytterst lite om man vad man gör i praktiken just nu och under de närmaste åren för att minska dess klimatutsläpp. Det står överlag väldigt lite om nämndernas hållbarhetsarbete.

Omställningen till ett hållbart samhälle är viktig och rentav nödvändig. Sorgligt nog ställs den ofta i kontrast till kommunens tillväxt och utveckling, och därav kommunens möjlighet till att prioritera en god välfärd. Detta är rentav felaktigt, för omställningen till ett hållbart samhälle är en satsning på en sund utveckling av vår kommun som säkerställer att vi kan har goda levnadsförhållanden och en god välfärd även i framtiden! En omställning av vårt samhälle är något som behöver göras förr eller senare – vare sig vi vill eller ej.

Umeå befinner sig en bra bit från södra Sverige och Europa.  Det finns måhända ett större behov av att flyga här än i andra delar av Sverige och Europa där det finns ett större utbud av miljövänliga resealternativ. Men flyget är det i särklass mest miljöpåverkande sättet att resa, och hur vi än vänder och vrider på det så måste vi tackla den miljöpåverkan som vårt flygresande utgör. Här måste Umeå kommun föregå med gott exempel, vi kan inte från kommunen och i synnerhet vi som politiker sitta och peka fingret åt våra samhällsinvånare utan att själv förändra våra vanor.

På senaste möte med hållbarhetsutskottet presenterades kostnaderna för kommunens resor. Några positiva förändringar noterades, kostnaderna för bilresor har minskat, och tåget används i betydligt högre utsträckning. Men så kom en siffra som förvånade, Umeå kommuns kostnader för flygresor har ökat från 4,3 miljoner kr år 2016 till 9,1 miljoner kr år 2018! Det är mer än en fördubbling av våra kostnader för flygresor på två år och tyder med stor sannolikhet på ett avsevärt ökat flygresande för kommunen de senaste åren.

I dagens VK kunde vi dessutom läsa att Umeå kommuns tankar om klimatkompensation från 2015 har “stannat på pappret”. Med tanke på att vi länge pratat om flygets klimatpåverkan är det förvånansvärt att Umeå kommun inte kommit längre.

Att använda digital teknik för att koppla upp oss på möten är ingen nyhet och det sägs att vi använder det mer inom kommunen. Samtidigt, med tanke på kostnaderna för kommunens resor – med tåg, flyg och bil – ökat med 64 % på två år så måste det innebära att vi reser mer för kommunen. Dessutom, när flygresorna står för 85 % av de ökade resekostnaderna för kommunen så borde detta vara en varningsklocka.

Jag kommer se till att fördjupa mig i vad det är som ligger bakom denna kraftiga ökning av kommunens kostnader för flygresor. Jag kommer även verka politiskt för att se till att Umeå kommun får en fungerande struktur för klimatkompensering av flygresor.

Umeå kommun har höga ambitioner och dessutom i mångt och mycket goda förutsättningar att bli ett världsledande föredöme för en omställning till ett hållbart samhälle. Vi kan om vi vill bli en vägvisare för vår omvärld i hur vi drar nytta av vår omställning till en hållbar utveckling för vårt samhälle och vårt näringsliv.

Men då måste vi börja ställa om nu. Ska uppnå våra ambitioner så måste vi påbörja arbetet redan nu, vi måste minska våra utsläpp och vårt avtryck, och vi måste inse att detta arbete måste påbörjas redan nu – i kommunens samtliga verksamheter!