Allsköns funderingar om politik

Gränslöst, laglöst, omdömeslöst

”Europa bygger inga murar” basunerade statsminister Löfven ut på Medborgarplatsen i sept 2015 när migranter, med eller utan asylskäl och asylrätt samt utan pass eller ID-handlingar, strömmade till Sverige efter att ha tagit sig hela vägen från Medelhavet. Nu visar Transportstyrelsens IT-haveri att regeringen bygger murar mot riksdagen och folket men inte mot främmande makt när det gäller hemlighetsstämplad, säkerhetsklassad information.

Hösten 2015 bröt Maria Ågren, Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör, fullt medvetet mot svensk lag, något som dåvarande ordförande Rolf Annerberg kände till och godkände. Enligt infrastrukturminister Anna Johansson (s) fick tjänstemän på Näringsdepartementet kännedom om detta. Ett år senare sparkades Ågren och fick ett strafföreläggande på 70 000 kronor. Hon omplacerades då till den s k ’elefantkyrkogården’ på regeringskansliet, där hon suttit i ett halvår och lyft en månadslön på 115 200 kronor. Eftersom hon nu blivit en belastning för regeringen har hon fått sparken även därifrån. Behåller hon ändå sin månadslön eller har hon annan ’fallskärm’?

Ett strafföreläggande på 70 000! Vilket ynkligt straff med tanke på att hennes lagbrott äventyrat Sveriges säkerhet! Wennerström och Synnergren fick mångåriga fängelsestraff när de lämnat ut känslig information om Sverige. Allas lika värde gäller uppenbarligen inte ’eliten’. Så fungerar dessvärre den s k värdegrunden i praktiken.

Redan i slutet av 2015 varnade Säpo Transportstyrelsen för ’outsourcing’ av hemligstämplad, säkerhetsklassad information till utländska servrar. Under ’resans gång’ har dessutom anställda på lägre nivåer slagit larm för att försöka förhindra katastrofen genom att inte bevilja de behörigheter som myndigheten var på väg att ge ut:

-Jag kunde inte bevilja de behörigheterna. Jag ville inte bryta mot svensk lag helt enkelt, säger datateknikern David Heed vid Transportstyrelsen till Svt.

Men Heed kördes över och cheferna beviljade behörigheterna.

Internrevisorn uppmärksammades också på dessa oegentligheter. Redan i juni 2015 kontaktade internrevisorn därför generaldirektör Maria Ågren och påpekade oegentligheterna. Hon lät sig inte hejdas utan förankrade istället det kriminella förfarandet hos myndighetens styrelse. Den godkände att den myndighet de ansvarade för medvetet och konsekvent bröt mot lagen, antagligen för att de ansåg sig stå över den. Jag kan bara hålla med Nya Wermlands-Tidningen som 18 juli i sin ledare Dumskallarnas sammansvärjning skriver:

Den här chockerande affären illustrerar varför gott omdöme är så viktigt. Hur är man funtad om man lägger ut känslig information av vikt för rikets försvar på utländska servrar? Hur naiva [är] vårt lands ledande tjänstemän?

Säpo säger till DN att myndighetsledningar i Sverige ”helt enkelt inte förstår att man sitter på information av betydelse för rikets säkerhet och då är det risk att man begår misstag”.

Vår svenska statsförvaltning är så inkompetent att främmande makt inte längre behöver spioner för att komma över register om svensk infrastruktur; vägar, hamnar, broar och tunnelbanor. Personuppgifter och bilder på miljontals svenskar har genom haveriet läckt ut. Informationen innehåller också alla landets körkort med foton, t o m för dem som har skyddad identitet. Så omdömeslöst! Varför lyssnade inte Transportstyrelsens ledning och chefer till varningar som anställda på lägre nivåer framförde? Där fanns ju uppenbarligen den kompetens som krävdes för att förstå vad verksamheten handlar om. Och varför lyssnade de inte på Säpos varningar?

I en ledare (samtiden.nu) beskriver Dick Erixon på ett utmärkt sätt den övertaliga regeringens undermåliga kompetens och agerande:

-Obildningskulturen sitter i väggarna och skrämmer iväg vettigt folk. Regeringen, ledd av vår kändisbetagne och kontaktsökande klassresenär, påminner om en FAS3-församling för havererade akademiska utbildningsförsök som dessutom saknar arbetsliverfarenhet i betydelsen att de haft en konkret uppgift att lösa. Förmodligen det dyraste arbetsmarknadspolitiskta program Sverige någonsin haft.

Inrikesminister Ygeman (s) informerades redan i början av 2016 då Maria Ågren utreddes av Säpo, något som inte hindrade Ygeman att höja Ågrens lön. Enligt uppgift ska också försvarsminister Hultqvist då ha fått information om vad som hänt. Varför behöll de informationen för sig själva? Eller gjorde de inte det? Vem som fick veta vad när är höljt i dunkel.

Ansvarig minister, infrastrukturminister Anna Johansson (s), höll presskonferens förra tisdagen och hon verkade sakna insikt om sitt eget ansvar för haveriet på Transportstyrelsen. Hon skyllde på personalen och hävdade att hon informerats om haveriet först när Ågren delgavs misstanke om brott. Häpnadsväckande med tanke på att Johanssons eget departement då redan känt till vad som hänt i ett helt år! Vem tror att partikollegorna Ygeman och Hultqvist, eller hennes egna handläggare och tjänstemän på departementet, glömde eller valde att inte informera Johansson som var ansvarig för Transportstyrelsen om en så allvarlig händelse? Ulf Kristersson (m) kommenterade det så här i förra tisdagens Aktuellt:

-Det är ingen sak som man glömmer berätta. Antingen ljuger Johansson eller så finns det stora problem inom Näringsdepartementet. Oavsett vilket så är det allvarligt. 

Det räcker därför inte med att styrelsens ordförande (Annerberg) och generaldirektör fått gå. Ansvaret för rikets säkerhet ligger inte där utan hos regeringen. Där måste man nu utkräva ansvar. Johansson har genom sin hantering av frågan förbrukat sitt förtroende och bör avgå. Om hon inte vill göra det frivilligt kan oppositionen hjälpa till genom att väcka misstroende och därmed låta riksdagen bestämma om Johanssons öde.

Tidigare har ministrar fått avgå för att de inte betalat sin TV-licens. Det framstår som en bagatell jämfört med det aktuella haveriet. När Ågren tvingades avgå i början av 2017 mörkade regeringen medvetet orsaken och sa att avgången berodde på ‘olika syn på hur arbetet ska bedrivas’. Inte ett ord om att Ågren brutit mot lagen, polisanmälts och fått gå med omedelbar verkan. Det finns m a o många i regeringen som är delaktiga i denna härdsmälta och de måste snarast ställas till svars för detta.

10 kommentarer

 1. Mia K

  Hej asasuh! När nu GD för Transportstyrelsen fått gå, kan hon få Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren kan få ut full lön i fyra år till. Det rör sig om minst 4,8 miljoner kronor av våra skatteinbetalningar. Detta är barrockt!
  Tack för att du bloggar!

 2. Jan Sjöström

  Hej.
  Vem kan vara förvånad !
  En brist på konsekvens av tagna beslut, är ytterst ett resultat av ett regelverk som
  inte utkräver ansvar.
  D v s finns ingen sanktion spelar det mindre roll hur riktigt beslutet är, eller som i
  detta fall, partiet (S) anser att lag / regelverk alltid är underordnande politiska beslut
  ergo, ”partiet” har alltid rätt detta oavsett hur eventuella konsekvenser ser ut.
  Att ta till sig betydelsen av i ”offentlighetens tjänst” blir således i alla delar någonting
  tjänstepersonen lägger mindre tid på att fundera i eller omkring. Generaldirektören
  Maria Ågren ”kände inte till att det är olagligt” att fatta beslut som innebär avsteg från
  gällande regelverk / lagtext. (MÅ har varit G D i 15 år)
  Måhända kan vi kanske nu äntligen börja fundera över grundläggande Demokratiska
  fundament som införande av en författningsdomstol i syftet att garantera att regelverk
  följs, detta oavsett vilket parti som styr, till detta skall naturligtvis konsekvens kunna
  utges för tjänsteperson som numera bara vagt hört talas om att det före 1/1 – 1976
  förelåg någonting som kallades Ämbetsmannaansvar, d v s fattar den i offentlig tjänst
  ett felaktigt beslut så riskerar personen ett ansvar / konsekvens för detsamma, en
  konsekvens som innebär att ett entledigande samt pengakonsekvens från litet till stort
  tillåts förekomma.
  Ja även en myndighet måste få göra fel, men det betyder inte att ansvar alltid skall
  saknas.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Delar helt din uppfattning om både Författningsdomstol och återinförande av ämbetsmannaansvaret.
   Man kritiserar nu Polen för att de ändrar lagen så att domare i Högsta Domstolen tillsätts politiskt, men det sker ju också i Sverige här även nämndemän tillsätts politiskt. Polen har en Författningsdomstol men inte Sverige. Förslag om att införa Författningsdomstol var uppe i senaste grundlagsöversynen i Sverige 2010, men Socialdemokraterna motsatte sig kraftigt att sådan domstol, som kan komma att underkänna lagar stiftade av riksdagen, infördes.

 3. Mia K

  Hej igen! Det är så tydligt att de svenska regeringarna prioriterar gränsskydd mot EU och inte mot det egna landet! Då finns ju inga större hinder i att kontakta Serbien för nationell datahantering. Tyvärr var vare sig tjänstekvinnan eller politikerna insatta i laglighetsprövning!

 4. Basic Rules

  Den svenska ”stuprörsmodellen” går före rikets säkerhet är bara att konstatera efter Löfvéns(S)presskonferens. En fullständigt absurd förvaltningsmodell som kan/fått mycket allvarliga konsekvenser Då rikets säkerhet är utsatt för risk, måste man kunna prata med varandra MELLAN departementen utan att ses som skvallerbyttor, Löfvén upplevdes som dum och enfaldig i den delen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det visar också hur litet förtroende Ygeman och Hultqvist har för Löfven och hans förmåga att leda regeringen. Likaså har nog Anna Johanssons ansvariga medarbetare svagt förtroende för henne.

   • Basic Rules

    Ja, det ju så det ofta fungerar, man drar chefen vid näsan om det finns anledning och det är det dåliga ledarskapets konsekvens vi ser, ett haveri på flera nivåer !

    Säkerhetspolisens granskning är en hisnande läsning, jag har inte läst den men det har Breakits krönikör Emanuel Karlsten, ett utdrag följer nedan.

    ”Det börjar med ett logiskt beslut…
    Allt börjar 2012. Då driftar Trafikverket all Transportstyrelsens data, men det görs på ett otillräckligt sätt, upplever Transportstyrelsen. Dels tekniskt, dels för att all data hanteras i samma lokaler. Skulle en olycka vara framme skulle allt gå förlorat.
    Dåvarande generaldirektör Staffan Widlert får kännedom om det och tillsammans med insikten om att ett outsourcande skulle spara myndigheten 200-300 miljoner kronor blir beslutet enkelt: en extern upphandling påbörjades.
    Det är en logisk slutsats, men den görs på bristande underlag. Knappt någon på Transportstyrelsen vet nämligen vad man äger som är skyddsvärt”.

    Stefan Löfven försöker tona ner bristerna efter säkerhetshaveriet hos Transportstyrelsen. ”Vi gjorde det vi skulle”, säger statsministern nu på morgonen i SVT:s morgonsoffa. Brott mot rikets säkerhet ger strafföreläggande, som om det rörde fortkörning !

    Åter bekräftas att etablissemangen lever i en låtsasvärld där man lyfter höga löner, intar prestigefulla positioner, men aldrig någonsin räknar med att ansvar ska utkrävas. Förhoppningsvis är den tiden nu över. Det kan bli ett brutalt uppvaknande för många, misstroendeförklaringar, extra val vem vet. I Expressen lär Löfvén ”hotat” med, just ett extra val, förra gången vek sig alliansen och den ödesdigra decemberöverenskommelsen blev till, vi skådar den än…

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Alla ansvariga i regeringen hävda att de gjorde vad de borde och ändå har detta haveri kunnat inträffa. Det goda med hela haveriet är kanske att vi blivit ännu mer medvetna om maktens bristande ansvar och förmåga.
     Jag kommer om en stund att sätta in en ny blogg om detta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>