Allsköns funderingar om politik

Triangulering, piratkopiering och recycling

Av , , Bli först att kommentera 36

Ett av de tydligaste exemplen på triangulering var när de nya moderaterna gjorde en retorisk make-over och började kalla sig Sveriges nya arbetarparti. Plötsligt var socialdemokraterna inte längre det enda arbetarpartiet. Visserligen skulle de kunna trösta sig med att inget parti kopierar något som inte är bra, men det var en klen tröst för (S) som förlorade regeringsmakten till de borgerliga 2006.

I takt med att partiernas ideologier försvagats har retorisk ’make-over’ kommit att spela en allt större roll. Partierna ändrar sin retorik efter den vind som blåser bland väljarna och dagens alla  opinionsundersökningar styr. De tvära politiska kast och 180-graders U-svängar vi bevittnat det senaste halvåret vittnar om detta. Och mycket mer av samma politiserade populism lär vi se innan nästa val.

I sept-okt presenterade den rödgröna regeringen Sverige som den humanitära stormakten som inte bygger murar utan välkomnar alla ”som flyr för sina liv undan krig”. Många protester och upprörda röster hördes när Sverigedemokraterna kampanjade för att avskräcka migranter för att ta sig hit. De kallades främlingsfientliga, nyfascister m m. Nu har den rödgröna regeringen infört ’skitpolitik’ som innebär stängda gränser och utvisning av 80 000 migranter som tagit sig hit trots att de saknar asylskäl. Främlingsfientligt? Nu ska (S) lansera ”Den svenska samhällsmodellen” för att bättra på sina opinionssiffror. Vore det inte bättre att de slutade rasera den?

Även moderaterna har gjort en politisk U-sväng och retorisk ’make-over’.  Orsaken är knappast att deras ideologi plötsligt förändrats. Sanningen är snarare att deras väljare gick över till SD som lockade med en invandringspolitik som gick hem bland väljarna. Sålunda piratkopierade man SD:s politik och passade samtidigt på att strama upp den ytterligare. Och vips steg opinionssiffrorna för (M)! Då vore det logiska också att sluta anklaga SD för att vara ’främlingsfientliga’. Men politik och logik är två vitt skilda saker. Retorik och praktik likaså. Hur övertygande känns det när de moderater som troget stöttade Reinfeldts extrema invandringspolitik nu snabbt gått över till en invandringspolitik som är en kopia av SD:s? För att bli trovärdiga måste (M) leverera mer än vad SD redan föreslagit.

Hösten 2013 föreslog SD att man skulle införa obligatorisk samhällsorientering för nyanlända. Elisabeth Svantesson, då moderat arbetsmarknadsminister, protesterade högljutt och lyckades därmed gå emot sina egna förslag från 2009. Nu har hon tillsammans med Anna Kinberg Batra just föreslagit att man ska kräva att alla som vill ha uppehållstillstånd ska delta i samhällsorientering. (M) har i flygande fläng ”omprövat sin politik” och upptäckt att integrationen innebär stora problem. De problemen fanns redan innan Alliansen kom till makten 2006. Då kallades det utanförskap och Alliansen gick till val på att avskaffa det. De nya moderaterna döpte snart om det till det ”det nya utanförskapet”. Idag finns det all anledning att tala om innanförskap, d v s makteliten som tycks leva i sin egen värld och ständigt underskatta oss väljare.

2009 ledde Tobias Billström, då migrationsminister, en arbetsgrupp med Ulf Kristersson, då socialförsäkringsminister, och Elisabeth Svantesson. De kom fram till att man borde införa ett europeiskt asylsystem, en rättssäker asylprocess, att den som inte fick asyl skulle lämna landet, obligatorisk introduktion för nyanlända och krav på grundläggande kunskaper i svenska för att beviljas medborgarskap:

”Svensk migrations- och integrationspolitik har misslyckats. /…/ I Sverige har vi trivialiserat det svåra, i stället för att erkänna att med allt det lockande och mänskliga följer problem som ett bra invandrarland måste våga se i vitögat.”

Sedan vet vi vad som hände efter att Reinfeldt och övriga Alliansen kommit överens med Miljöpartiet om en ny migrationspolitik, som bl a garanterade alla, som inte fick asyl, gratis akut sjuk- och tandvård, gratis skolgång för deras barn m m. De kunde med Alliansregeringens goda minne m a o välja att inte lämna landet. Nu har (M) gjort både 180 och 360 grader om och verkar vara redo att ’recycla’ de förslag som Billströms arbetsgrupp presenterade 2009. Det var innan Reinfeldt beslutade sig för att införa en migrationspolitik som innebar ’all in’ för straffa väljarna som valt in SD i riksdagen.

Dessvärre för (M) har många av oss väljare gott minne. När (M) nu omprövar sin politik vore det klädsamt om de också passade på att be svenska folket om ursäkt för den hämningslösa migrationspolitik de fört under sin tid vid makten. En retorisk ’make-over’ och politiska U-svängar framtvingade av dåliga opinionssiffror och konkurrens från SD är välkommet, men detta borde ha skett under Alliansens år vid makten. Moderatera har stort ansvar för att det kommer att ta decennier för Sverige att återhämta sig från deras invandringspolitik.

EU köper kärlek för 2 miljarder

Av , , 6 kommentarer 46

Generaldirektoratet för kommunikation, d v s EU-kommissionens kommunikationsdepartement, har som mål att minst hälften av EU:s befolkning ska gilla EU år 2020. Det är inte deras politik eller vad de åstadkommit som ska få dig att gilla EU bättre utan propaganda för över 2 miljarder. Dessa miljarder ska finansiera tankesmedjor och enskilda projekt som med ’mördande reklam’ ska hjälpa till att minska glappet mellan EU-eliten och väljarna ifråga om EU:s framtida inriktning.

’Europe for Citizens’ kallas programmet som är tänkt att föra Europa närmare oss medborgare och förmå oss att delta i byggandet av Europa. Behöver jag säga att pengarna går till etablerade och pro-europeiska tankesmedjor? Programmet är inget försök att få till stånd en öppen och fri diskussion om EU:s framtid. Tvärtom! Det är ett försök att skaffa sig fördelar i den politiska debatten genom att dopa ’rätt’ politiska grupperingar och åsikter.

I ledningen för de största mottagarna sitter tidigare kommissionärer, EU-parlamentariker, ministrar från enskilda medlemsländer och tjänstemän från kommissionen. Vilken oacceptabel och odemokratisk användning av våra gemensamma resurser! Skulle vi svenskar godta att ett av regeringens departement gick ut och lobbade för att alla makt ska samlas i Stockholm? Eller att det kommunala självstyret ska undergrävas och kommunernas beskattningsrätt urholkas?

Det är uppenbart att EU inser att det finns utrymme för att förbättra medborgarnas inställning till EU, men den politiska eliten där borde också inse att man inte kan köpa sig gillande och förtroende på det sättet. Varför har inte någon av våra EU-parlamentariker, regeringsföreträdare eller riksdagsledamöter reagerat eller protesterat mot ’Europe for Citizens’? Häpnadsväckande och upprörande!

Några veckor vart femte år i samband med EU-valet vaknar möjligen ’det sovande folket’. Under övriga tider känns EU så avlägset och diffust att vi inte bryr oss om att ta reda på vad som försiggår där. Men allt mer makt förs över till EU och majoriteten av politiska beslut på olika nivåer i Sverige påverkas av EU. Ändå tycks de flesta svenskar bry sig rätt litet om vad som sker högt över våra huvuden där i maktens slutna korridorer, kanske för att vi anser att politikerna där saknar underifrånperspektiv. Det är svårt att känna sig delaktig och engagerad under sådana förhållanden.

Att EU nu vill köpa sig kärlek och popularitet till en kostnad av drygt 2 miljarder av skattepengar vi betalat in är upprörande och visar bara hur långt ifrån folket och demokratin som EU-eliten befinner sig. Gillande och förtroende köper man inte. Det förtjänar man genom att lyssna på folket och genomföra förändringar som kan förstås och uppskattas av oss, inte genom att konsekvent, odemokratiskt och tondövt köra över oss eller genom att pumpa in våra skattepengar i ensidig reklam för sig själv. Det leder bara till förakt och bristande förtroende.

Förtroendet för EU har ytterligare underminerats av hanteringen av Greklandskrisen. EU:s trovärdighet har skadats så mycket av denna ’cirkus’ att PR-kampanjer för miljarder är totalt verkningslösa. Satsa istället miljarderna t ex på de flyktingläger som Italien m fl driver för alla de båtflyktingar som riskerar sina liv när de flyr över Medelhavet undan krig och elände! Det skulle ge mycket bättre reklam för EU än alla suspekta pr-kampanjer och ’dopade’ lobbygrupper.

Det borde inte ha blivit så här. 1995 undertecknade ett antal EU-länder Schengenavtalet, som sedermera gjordes till EU-lag 1999. Undertecknarna lovade att överge sitt inre gränsskydd i utbyte mot att EU skulle skydda unionens yttre gränser. Det som sedan har hänt är att EUs styrande krävt att Schengenländerna fortsätter hålla gränserna öppna – medan de själva svikit sin del av avtalet. Det råder inget tvivel om att EU packat ihop, lagt ner och lämnat Europas befolkningar åt sitt öde.

Sorgligt nog har denna politik lett till motsatsen mot vad de sagt sig kämpa för. I stället för tolerans har vi sett splittring och oförsonlig antagonism mellan kulturer och etniska grupper, vilka ofta har lite gemensamt förutom en önskan att mjölka de statliga kassakistorna på så mycket som möjligt. I stället för ”integration” har Europa upplevt exklusion, lågintensiv krigföring, terror, no go-zoner, våldtäktsepidemier, mord och förödelse.

EU tömmer demokratin på innehåll och värde. EU urholkar rättsstaten. EU beskär de medborgerliga fri- och rättigheterna. EU inskränker fri information och fria kommunikationer. EU är med och rullar ut en aldrig tidigare skådad övervakningsstat. EU ödelägger den fria marknaden. EU är en kommandoekonomi vars like inte skådats sedan öststatskommunismens dagar. EU misshushållar med resurser och uppfinner vansinniga projekt. EU skapar en härskande klass med storhetsvansinne, som fjärmar sig allt mer från vanligt folk. Detta fick svenska folket inte veta i förväg.”

Så skriver bloggaren Henrik Alexandersson.

 

 

 

Grexit, Brexit och sedan?

Av , , 9 kommentarer 41

Förhandlingarna i Bryssel är nu över och brittiska folket kommer den 23 juni att få rösta om de ska stanna kvar i EU eller lämna det. ”Spänningen är oliiidlig” både i och utanför Storbritannien. Antalet britter som vill vara kvar i EU är ungefär lika stort som antalet som vill lämna samarbetet. David Cameron måste därför presentera ”an offer they cannot resist” för att förmå sina landsmän att stanna kvar i EU. Det som hittills presenterats torde knappast imponera på britterna. Att Londons populäre, färgstarke och välkände borgmästare Boris Johnson nu tillkännagivit att han inte kommer att stödja Cameron och regeringen utan stödja Brexit blir en tuff utmaning för Cameron.

Om jag minns rätt fungerar EU som ett tvångsäktenskap; har man gått ’all in’ tillåts man inte gå ’all out’. Att alla medlemsstater ansträngt sig för att tillmötesgå Cameron betyder kanske att det ändå finns en väg ut. Om det inte går att lämna EU hade de ju inte behövt anstränga sig för att britterna ska stanna. Det blir spännande att se hur frågan om utträde ska lösas om britterna nu röstar för det.

Jag är en av dem som röstade för att Sverige skulle ansluta sig till EU. Att varor, tjänster, kapital och människor skulle kunna röra sig fritt tilltalade mig. Men jag har blivit allt mer skeptisk till det EU som utvecklats under de senaste 10 åren och idag är jag kluven till den fria rörligheten för människor. Den bygger på att EU:s yttre gränser ska fungera, d v s vara stängda. Under 2015 kollapsade dessa gränser med känt och förödande resultat, inte minst för den ”humanitära stormakten Sverige”. Därmed kunde varken Schengenavtal eller Dublinöverenskommelse upprätthållas. Ett resultat är att EU:s inre gränser nu håller på att återupprättas. EU har totalt missbedömt och underskattat de inre motsättningar som flyktingpolitiken medför i unionen.

Dagens EU är en koloss på lerfötter som knappast låter sig räddas eller reformeras. Jag var en av de tre toppkandidaterna på Junilistans EU-lista 2009. Min ambition var ett ’EU light’ istället för det ’EU tight’ vi sett växa fram i takt med att allt mer makt flyttats från folket i medlemsstaterna till EU. Visserligen har borgerliga företrädare sagt sig vilja ha ett ”smalare men vassare EU”, men Sveriges politiska etablissemang ljuger för oss. De röstar gång på gång för att låta EU breda ut sig på medlemsstaternas och demokratins bekostnad. Och ju mer EU växer desto svagare riskerar det att bli. Ett Brexit skulle definitivt hota hela EU och dess maktelit.

På bara två decennier har mycket makt förflyttats från den nationalstatliga till den överstatliga nivån. Oftast har det dessutom varit bråttom att genomföra maktförskjutningen. På senare år har det blivit tydligt att de olika medlemsländerna i själva verket inte varit ense om vad olika överenskommelser betyder i praktiken. Jag minns t ex när Lissabonfördraget hösten 2008 skulle röstas igenom i vår riksdag. Syftet var att föra över ännu mer makt till Bryssel från medlemsstaterna. Det var bråttom att få igenom fördraget; redan 2009 var det EU-val. Public service intervjuade riksdagsledamöter dagen innan omröstningen. Det visade sig att 4 av 5 ledamöter inte kunde redogöra för innehållet i det fördrag de nästa dag lydigt röstade igenom. Partipiska är ett effektivt verktyg. Skrämmande, upprörande och i högsta grad odemokratiskt! Undra på att EU:s legitimitet urholkats!

Subsidiaritetsprincipen, d v s att besluten ska tas nära dem som berörs av dem, har visat sig ha noll och intet värde i verkligheten. Varför ska t ex EU tillåtas ta makten över jakten i Sverige eller göra det brottsligt att sälja dammsugare på över 900 watt? Byråkraterna i Bryssel verkar sakna verklighetsförankring och då blir denna symbolpolitik enklare att ägna sig åt än dagens stora, övergripande frågor. Ett EU i fritt fall som kämpar för att ta hand om alla migranter som tar sig hit för att unionens yttre gräns fallit är betydligt svårare att tackla liksom den växande EU-skepticismen.

Så länge jag kan minnas har man pratat om EU som ett ”politiskt projekt”. Dessvärre är det precis vad det har förblivit; ett politiskt och byråkratiskt projekt där beslut fattas av EU-byråkrater i slutna rum långt över folkets huvuden. Besluten kommer uppifrån, inte nerifrån från folket; ”top down” istället för ”bottom up”.

Brexit ger oss alla nu en möjlighet att stanna upp och kritiskt granska dagens EU. Likaså tvingar det oss att fundera över vad som händer framöver. Kommer också andra länder nu att ta chansen att förhandla om särskilda villkor för att stanna kvar i EU? Är det möjligt att ha en union som inte bygger på lika villkor för alla? Om britterna röstar för att lämna, hur många av de övriga medlemsstaterna kommer att följa efter? Vad ska följsamma Sverige göra? Får vi också chansen att rösta om att lämna EU? Och vad händer med Storbritannien om de lämnar EU?

Storbritannien kommer givetvis inte gå under som nation om landet går ur EU. Det viktiga är att upprätthålla handelsrelationer med andra stater. Samtidigt kommer de slippa all överstatlighet och kan själva besluta om sin framtid utan att fråga EU-byråkrater om lov först. Det borde vara lockande nog.

Europaparlamentets talman Martin Schulz har sagt att om EU vore en stat som ansökte om medlemskap i EU, måste ansökan avslås p g a bristen på demokratisk substans. Visst vore det befriande att ta tillbaka den förlorade demokratin, återföra makt till medlemsstaterna och att bli av med asylfrågor, gemensam utrikespolitik, socialfonder, jordbrukspolitik, kravet på att gå med i EMU m m?

http://motpol.blogspot.se/2016/02/brexit-skulle-oppna-dorren-aven-for.html

http://fnordspotting.blogspot.se/

http://erixon.com/blogg/

 

 

Reinfeldt går över gränsen

Av , , 9 kommentarer 52

I finska Hufvudstadsbladet läser jag att Fredrik Reinfeldt varit i Finland och föreläst för 600 finländska kommunala tjänstemän och politiker vid Kommunförbundets årliga seminarium. Mer asylinvandring från tredje världen var framgångstipset Fredrik Reinfeldt (M) gav till finländarna för att få ordning på ekonomin. Ett annat råd var att äldre ska jobba, inte golfa eller mata duvor.

Han passade också på att uppmana männen att ”skärpa sig” och sluta prestera dåligt i skolan och tillade att det också ”är män som förirrar in sig i märkliga högerextrema uppfattningar”.

Det är kvinnor som driver urbaniseringen och de som först söker sig till nya spännande miljöer.

Hur förklarar han då att 80 % av alla migranter som söker sig till Sverige är män?

Vidare skröt Reinfeldt med att Stockholm numera är den mest ”mångkulturella” staden i Europa efter London.

Eftersom jag nu talar för finländare ska jag förvarna er. Jag är väldigt mycket för invandring. De starkaste samhällena är öppna och blandade. Samhällen där alla tror på samman gud och gör samma saker är urtrista.

Han verkar fullständigt omedveten om all den ’spänning’ som döljer sig bakom polismyndighetens kod 291, som innefattar tusentals brott som relaterar till invandrare. Läser han kanske fortfarande bara Camilla Läckbergs deckare för att få spänning i tillvaron?

Reinfeldt passade också på att gratulera Finland till deras 32 000 asylsökande ifjol.

32 000 är en bra siffra. I Sverige fick vi ifjol 160 000 asylsökande och prognosen för i år ligger på 140 000. Jag har träffat folk som har sagt att vi lever i ett land som kollapsat, men jag har då inte märkt några sådana tecken. Min erfarenhet av syrier och irakier är att de är de hårdast arbetande personerna vi har i vårt samhälle.

Den 5 februari tilldelades Reinfeldt en kunglig medalj ”för mångåriga och betydelsefulla insatser som statsminister”. Bloggen Fnordspotting låter sig dock inte imponeras av dagens Reinfeldt:

-Hur som helst, sedan Reinfeldt avgick har någonting hänt med bilden av honom. Så länge han satt kvar vid makten var det lätt att hålla sig för skratt när han gjorde sina alltmer förvirrade utspel, men sedan dess har fenomenet Fredrik Reinfeldt förvandlats till lyteskomik.

-Någon gång efter valet 2014 upphörde Fredrik Reinfeldt att vara statsministern som spottade sina väljare i ansiktet. Någon gång efter valet 2014 blev Fredrik Reinfeldt i stället en rikspajas. Det är ingen långsökt gissning att hans offentliga uttalanden allt oftare leder till att allt fler höga moderater skruvar väldigt besvärat på sig.

Allt fler människor har idag börjat omvärdera Reinfeldts insatser och anser att han istället borde ställas till svars för landsförräderi. Nu senast har Hans Hoff, (S), KU-anmält Reinfeldt, som i sitt sommartal 2014 påtalade att det skett en kraftig ökning av antalet asylsökande under 2013. Så här skriver Hoff i sin anmälan:

”Det är således väl känt att den förra regeringen inte vidtog tillräckliga åtgärder för att klara det kraftigt ökade asylmottagande som skedde under åren 2013 och 2014”.

Och så här skrev en av er som följer min blogg:

UTMÄT DE ANSVARIGA POLITISKA PARTIERNAS TILLGÅNGAR
Dags att sätta hårt mot hårt. De politiska partierna i Sverige har utsatt många barn, tjejer, kvinnor och även övriga medborgare för en stor risk genom att föra en oansvarig invandringspolitik som kostat samhället stora pengar och även vållat stor skada på hela samhället. Jag anser att det inte är mer än rätt att låta dessa politiska partier stå för kostnaden, som straff. Skulle det i sin tur innebära att politiska partier går i konkurs, so be it!
Vidare anser jag att man bör titta på en lagstiftning som innebär att skyldiga politiker döms, antingen till stora böter eller till fängelse, då man på grund av oaktsamhet och genom rena lögner har fört en politik som varit rent skadlig för Sverige. 

Någon som inte håller med?

http://fnordspotting.blogspot.se/

http://motpol.blogspot.se/

 

Reinfeldt far till alla migranter

Av , , 10 kommentarer 79

Sverige har Alliansen i allmänhet, och Fredrik Reinfeldt i synnerhet, att anklaga för dagens invandringskaos. Hans migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet 2011 blev starten till den okontrollerade invandringen. Under alliansregeringen (2006-2014) tog Sverige in 800 000 migranter. I sin bok Halvvägs skriver Reinfeldt att ”politik är ett kontrakt man sluter med väljarna och detta skall man hålla”. Vilka väljare slöt medvetet ett kontrakt om öppna gränser och okontrollerad invandring? Kontraktet slöts mellan Alliansen och Miljöpartiet ovanför svenska folkets huvuden. Inget av partierna ifråga gick till val på detta 2010.

Reinfeldts syfte med migrationsöverenskommelsen säga ha varit att knäcka välfärdsstaten för att straffa svenska folket som röstat in SD i riksdagen. Han lyckades ganska bra i sitt uppsåt. Nu sitter hans ’nya moderaterna’ på läktaren, ovilliga att ’ta ansvar för Sverige’. De är desto villigare att bombardera KU med anmälningar mot regeringen och ”…. utnyttjar oppositionens möjlighet att granska regeringen, vilket är en huvuduppgift”. Tror de att vi alla glömt att Reinfeldt är far till migrationskaoset?

På Gösta Bohmans tid var oppositionens huvuduppgift att tillskansa sig makten, inte att bedriva ett spel för gallerierna. Jessica Polfjärd, moderaternas gruppledare i riksdagen, har nu krävt att KU ska granska regeringens sätt att hantera migrationskrisen. Hon ”upplevde att ingen klev fram och tog ansvar” och skriver bl a: ”Trots att man fått information om krisläget har man valt att inte agera på en gång.”

Har Polfjärd också ifrågasatt Reinfeldt för att han lät Sverige vara det enda EU-land som delade ut permanenta uppehållstillstånd med allt vad detta innebär? Det är oklokt att kasta sten när man som Polfjärd och moderaterna sitter i glashus. Den rödgröna regeringen har ett mycket stort ansvar för dagens kaotiska situation, men dagens flyktingkris började långt tidigare. Så här skriver Johan Westerholm (ledarsidorna.se):

-Ett år efter Alliansens migrationspolitiska uppgörelse 2011 nåddes finansdepartementet av de första varningssignalerna från bland annat tjänstemän på ESV, Ekonomistyrningsverket. Detta år, 2012, var även det år då Migrationsverkets egna resurser för anläggningsboenden tog slut samt att de första kommunerna avböjde utökade avtal med Migrationsverket för kommunplacering av nyanlända med uppehållstillstånd. De menade, som till exempel Surahammars kommun, att vare sig bostads- eller arbetsmarknad orkade med fler nyanlända. Året efter lät arbetsförmedlingen rapportera att de misslyckats eller hade stora svårigheter att klara av sitt etableringsuppdrag.

Denna information nådde, enligt flera oberoende, mycket säkra källor, dåvarande finansminister Anders Borg. Det finns tecken på att Borg förde informationen vidare till Alliansens statsminister Fredrik Reinfeldt. Utan resultat.

Moderaterna väljer den feges väg, att bara granska den andra akten i en pjäs som handlar om hur Sverige drevs till kollapsens rand. Preludiet, eller förspelet, i den första akten med dem själva i huvudrollen vill dagens moderater själva helst glömma. Med en huvudrollsinnehavare som ser ut att ha smitit ut genom bakdörren precis i sista stund.

Det är inte gott om modiga medlemmar i ett så toppstyrt ”knapptryckarkompani” som moderaterna blev under Reinfeldt. (Han själv smet ju f ö ut bakvägen redan på valdagen). Behandlingen av Finn Bengtsson lär avskräcka. Därför torde det bli svårt, för att inte säga omöjligt, att genomföra den sanningskommission som krävs för att tvätta byken. Men moderaterna har nu sent om sider kommit på att Reinfeldts migrationspolitik varit förödande för både landet och partiet. Därför har de plötsligt gjort 180 grader från den politiken. Deras nya migrationspolitik är plötsligt tuffare t o m än den ”främlingsfientliga, rasistiska invandringpolitik” de och övriga 7-klövern anklagat SD för.

Och Reinfeldt? Han fortsätter att lyfta fram asylinvandring från tredje världen som ett framgångskoncept. Numera har han dock förstånd nog att sprida sina blå dunster utanför Sverige, här verkligheten hunnit ikapp.

http://fnordspotting.blogspot.se/

http://motpol.blogspot.se/

http://ledarsidorna.se/

LO passerar skamgränsen – igen

Av , , 10 kommentarer 56

LO:s retoriska härdsmälta vittnar om stor oro och nervositet i LO-borgen. Fler flyktingar ger ökad konkurrens om befintliga jobb och lönenivåerna kan komma att pressas ner. LO:s uppgift är som bekant att se till att försvara och stärka sina insiders position på arbetsmarknaden och hålla borta alla konkurrenter och outsiders. Arbetskraftsinvandring förespråkar man därför inte. Vem kommer t ex inte ihåg hur Byggnads trakasserade och motarbetade utländska byggarbetare?

I Sverige är de enkla jobben få och ingångslönerna de högsta i Europa. Facket vill nu driva upp ingångslönerna ännu mer, vilket höjer tröskeln för alla som står utanför arbetsmarknaden. De som kommer att drabbas hårdast av det är de nyanlända. Hur nyanlända bäst ska få jobb är en ödesfråga för Sverige. Visst finns det en och annan läkare bland dem, men av de syriska asylsökande har hälften inte ens gått gymnasiet. Redan när flyktingströmmen var en bråkdel av dagens flöden var Sverige sämst i hela EU på integration.

OECD har konstaterat att Sverige behöver lägre lägstalöner, d v s de löner som människor som inte har ett jobb får om de lyckas få ett första jobb. LO säger sig ställa upp på att flyktingarna ska få jobba, men är inte berett att ge upp några privilegier eller tillåta en nödvändig anpassning av svenska modeller. LO kan förstås inte gå ut och säga att svenskarna ska komma i första hand. Istället kör LO nu med ’dirty campaigning’ mot partier som vill sänka ingångslönerna:

”Samtliga högerpartier har nu föreslagit sänkta löner. Det är DIN lön de vill sänka!”

Men LO:s ’mud slinging’ stannar inte där. I DN 10/2 läser jag att LO-tidningen Arbetet beskriver Centerns förslag om lägre ingångslöner för nyanlända så här:

”Människor med annan hudfärg och annan etnicitet ska alltså få lägre summor i lönekuvertet varje månad än deras etniskt svenska arbetskamrater”.

Nyanlända beskrivs som ”de som Centern tydligen ser som etniskt orena flyktingar”. Centern har enligt tidningen ”kastat sig i famnen på tidigare rastänkande partier ur den politiska historien”.

I egenskap av maktfaktor i samhället missbrukar LO sin ställning genom att avsiktligt försöka vilseleda människor genom en smutsig propagandaoffensiv och medveten facklig desinformation. Är det förenligt med ’värdegrunden’? Om de nyanlända inte får konkurrera om jobben i Sverige, hur ska de då kunna bidra och bli ’lönsamma’? Varför ska de alls bo i Sverige om de inte har en chans att försörja sig och inget meningsfullt att göra? Vem ska då betala för deras uppehälle? Löntagarna? Är man emot att hjälpa flyktingar in på arbetsmarknaden borde man i konsekvensens namn också säga nej till flyktingar.

LO har skapat en arbetsmarknad där man inte betalar för arbetet utifrån vad det är värt, utan utifrån vad facket anser vara en lagom nivå. Det leder nu till att utestänga arbetskraft som inte är produktiv nog. I välfärdsstaten hanteras det med bidrag och socialförsäkringar. LO kan förstås inte säga rent ut att deras mål är att låsa in nyanlända i ett nytt utanförskap och långsiktigt bidragsberoende i ett samhälle där hälften av oss svenskar ska lägga kanske 40 -50 procent av vårt arbete på att försörja migranter. LO:s inställning till sänkta ingångslöner torde gynna framväxandet av ett 2/3 samhälle och en bidragsberoende underklass. Jag trodde LO och socialdemokratin ville avskaffa klassamhället men det här tyder på motsatsen. Hur rimmar det med ’värdegrunden’?

Joakim Ruist, en av få forskare som studerat invandring och migration, föreslår två alternativ för integrationen på arbetsmarknaden. Antingen ändra på lönestrukturen och öppna för lägre löner eller vara beredd att betala priset för en låg sysselsättning bland nyanlända. Oavsett vilket alternativ Sverige väljer måste det bli lönsamt att ta ett jobb överhuvudtaget. Så länge ’lågproduktiva’ migranter kan välja mellan låglönejobb och att hämta ut pengar från Försäkringskassan, socialen etc väljer de kanske inte att jobba. Det enda som kan ändra på det är att informera om att rättigheter är kopplade till skyldigheter samt att stänga möjligheten att leva på välfärdsstaten utan att bidra till den efter förmåga.

http://www.6mannen.se

http://motpol.blogspot.se

http://fnordspotting.blogspot.se

Det är inte OK, Stefan Löfven

Av , , 14 kommentarer 71

För varje dag som går ser det allt mörkare ut för Sverige. Vi har blivit landet utan politisk styrka och ryggrad, utan fungerande gränser, utan förtroende för de styrande, utan fungerande regering och politik, utan politiskt ledarskap och handlingskraft, utan en stark opposition, utan regeringsalternativ, utan fungerande rättssamhälle och rättsstat, utan en effektiv polismyndighet, utan fungerande skola och socialtjänst i många kommuner. Det är inte OK, Stefan Löfven.

Sverige är också landet utan kontroll över vilka som befinner sig i landet, utan förmåga och styrka att ta itu med det växande våldet och sextrakasserierna på gator, torg, bibliotek och badhus, utan kontroll över det växande antalet kriminella gatubarn främst från Marocko, utan kontroll över den tickande bomb som många asylboenden utgör, utan tillräckligt med bostäder och jobb både för oss själva och invandrare, utan en tillräcklig budget att finansiera välfärden, utan politisk verklighetskontakt, utan handlingsplan och strategi för framtiden. Det är inte OK, Stefan Löfven.

En så ansträngd samhällssituation som idag och en så illa fungerande regering har nog Sverige aldrig tidigare skådat. Hur är du funtad, Stefan Löfven? Hur kan du dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad bara sitta still i båten? Varför toppar du inte laget och byter ut de ministrar som inte fungerar? Eller är det så illa att du redan har de bästa? Du upprepar gång på gång ”Det är inte OK” men det leder inte till någon som helst handling. Prat i kvadrat och noll verkstad. Vi medborgare betalar priset för denna brist på politik, kontroll och handling. Det är inte OK, Stefan Löfven.

Polisen varnar nu för att man inte hinner med alla incidenter på asylboenden enl Aftonbladet (26/1). ”Polisen har inte resurser att hantera samtliga ordningsstörningar som uppkommer på boenden, står det i MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) senaste rapport. Samtidigt larmar Polismyndigheten om att personalen på asylboenden har för dåliga förutsättningar att klara av bråk och hot – och att väktarna är för få. Så här säger t ex Peter Larsson, ingripande polis i Göteborgs city, till SvT Nyheter:

Sedan är det åldrarna; jag kan stå med en 30-åring framför mig och på pappret står det 14 år. Det blir som att de är straffimmuna. De står och garvar åt oss när vi griper dem, de skiter totalt i oss eftersom de vet att ingenting händer.

Och så här skriver Hans Li Engnell på sin blogg motpol:

-Hela situationen är alarmerande och fruktansvärt allvarlig. Den är även en påminnelse om att den här leken att behandla vuxna som barn måste upphöra. Den har pågått länge nog nu, och nu har vi nått ett läge när medborgarnas förtroende för hela rättssamhället börjar krackelera.

Tidningen VLT rapporterar samtidigt om en händelse där en polispatrull tvingades fly från ett asylboende i Västerås. Rättssamhället håller på att rämna. Det skulle i värsta fall kunna innebära att människor börjar ta lagen i egna händer. Det är en mycket farlig utveckling. Det är inte OK, Stefan Löfven.

”Även skolan är hårt ansträngd inom flera områden. Flera län rapporterar att elever inte kan erbjudas plats inom den rekommenderade tiden. Man lyfter fram att det är kö till olika skolverksamheter.” ”I MSB:s nationella lägesbild beskrivs också hur arbetsbelastningen inom socialtjänsten är mycket stor och flera län anger att sjukskrivningstalen ökar. Det rapporteras också att socionomer säger upp sig på grund av arbetsbelastningen och att det råder stor konkurrens om, och brist på, socionomer i hela landet. Flera länsstyrelser påpekar att läget förmodligen kommer att bli än mer ansträngt längre fram.” Det är inte OK, Stefan Löfven.

Läget är ytterst alarmerande och du har ingen som helst plan eller strategi för hur du ska hantera kaoset och landet! Du tycks heller inte ha insikt eller självbevarelsedrift nog för att välja att avgå. Du har haft mer än ett år på dig att vända skutan, men istället har du drivit landet mot ett fullständigt haveri. Det är inte OK, Stefan Löfven. Du är vår statschef och är ytterst ansvarig för detta haveri.

På Lars Berns blogg, (anthropocene.live), hittar jag följande Facebookinlägg av Ian Wachtmeister:

Våldet som importerats med de s.k. ensamkommande flyktingbarnen blir nu uppenbart för alla. Gruppvåldtäkter, mord, överfall och utmanande svineri har efter årtionden av medias bedrägeri mot sitt uppdrag, börjat publiceras. Myndigheters flathet och svek – främst mot svenska kvinnor – kan inte längre ljugas bort. Ynkedomen tycks öka ju högre upp man går i de organisationer som bort ingripa för 20 år sedan.
Jag menar på fullt allvar att det kommer att bli inbördeskrig om inte skyldiga utvisas, straffas som de vuxna de är och aldrig får återvända till vårt land. Och sluta omedelbart att tassa runt i era ängsliga piruetter, alla ni skyldiga i media, myndighet och politik!

http://motpol.blogspot.se/

http://anthropocene.live/

http://fnordspotting.blogspot.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord och inga visor

Av , , 3 kommentarer 53

Den 26/1 kommenterade rikspolischef Dan Eliasson det fruktansvärda mordet på Alexandra Mezher på ett HBV-hem i Mölndal. Istället för att beklaga den oerhörda sorg som drabbat anhöriga, vänner och arbetskamrater som mordet innebar, valde Eliasson att ägna mer tanke och tid åt att spekulera om gärningsmannens bakgrund än åt offret och hennes anhöriga och att peka på hur orättvis världen är. Så här sa han:

Man blir naturligtvis förtvivlad å alla inblandades vägnar, naturligtvis den som blir dödad och dennes anhöriga, men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse, vad har den personen varit med om för någonting, vilka omständigheter har den killen växt upp under, vad är det för trauman han bär med sig? Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen, och vi får hjälpa till och försöka lösa det här efter bästa förmåga.

Till skillnad från vad han gjorde direkt efter dubbelmorden på IKEA i somras åkte statsminister Stefan Löfven oväntat ner till Mölndal.  Löfven fördömde brottet men också han förminskade det inträffade genom att påpeka att

-……… många av de som kommer till Sverige har traumatiska upplevelser och erfarenheter och det finns inga enkla svar på hur detta ska hanteras.

Marie Östh Karlsson, kommunalråd i Mölndal uttryckte också sorg för offret och hennes anhöriga men även hon tog chansen att uttrycka sympati för gärningsmannen:

-Det är tråkigt och traumatiskt för alla, speciellt för familjen, men också för arbetskamraterna naturligtvis. Sen kan jag inte låta bli att låta tanken gå till mannen som gjort dådet, det är också en människa bakom.

Tre S-märkta snillen som spekulerar och som fått rättmätig kritik för detta. Inte i agendastyrd PK-media men i s k alternativa medier. Att förminska den brottsliga handlingen genom att tycka synd om förövaren börjar bli typiskt för svenskt rättsväsende och politik. Oavsett vilken bakgrund en förövare har eller vilka traumata han/hon har med sig kan det aldrig ursäkta en brottslig handling. Vi pratar ständigt om allas lika värde och det måste också gälla inför lagen oavsett hudfärg och etnicitet och politiker och myndighetspersoner ska inte förnedra brottsoffer och deras anhöriga på detta sätt.

En som verkligen reagerat och har ryggrad och mod nog att uttrycka vad många av oss ’vanliga dödliga’ känner och anser är Anders Karlsson, polisinspektör, Göteborg City. I en debattartikel riktad till rikspolischefen skriver Karlsson bl a följande:

-Alexandra Mezhers insats för samhället ägnar du knappt tio sekunder i inslaget. Du pratar sedan om att vi skall hjälpas åt. Vad menar du? Är det inte precis vad Alexandra gjorde? Hon hjälpte ensamkommande ungdomar för att samhället behöver denna hjälp. DU behöver denna hjälp, Dan Eliasson. Vilken hjälp bidrar du med genom att bortse från hennes insats och i stället omedelbart fokusera på gärningsmannens väl och ve?

Du om någon, som är chef över Sveriges poliser, borde veta hut, samt be om ursäkt. Du har förstört så mycket för polisen genom din nonchalans och okunskap. Du har sedan länge tagit bort all arbetsglädje och stolthet som är så viktig för en fungerande poliskår. Du har raserat väl fungerande enheter och strukturer inom polisen och i stället skapat fullständigt kaos för alla. Du har inte tagit till vara på den kunskap och specialkompetens som under decennier byggts upp på olika enheter. Du har dessutom en unken syn på de poliser i uniform som jobbar nätter, kvällar och dagar för att just du skall känna dig trygg.

Men inslaget i Gomorron Sverige blev ändå droppen. Jag tror inte du har viljan eller förmågan att be om ursäkt, därför gör jag det i ditt ställe.

Jag ber alla brottsoffer om ursäkt för att min högste chef är Dan Eliasson. Jag ber alla om ursäkt för att hans tankar först och främst går till gärningsmannen och inte till brottsoffret. Förlåt.

Till sist en uppmaning till dig, Dan Eliasson. Be snarast regeringen om att få bli entledigad från din befattning som rikspolischef. Du har ingenting att tillföra svensk polis mer än fullkomligt kaos och total polisiär frustration.

Läs hela debattinlägget här:

http://www.expressen.se/gt/debatt-rikspolischefen-forminskar-misstankt-mordares-handlingar/

 

 

 

’291:an’ Eliasson

Av , , 6 kommentarer 48

”Polisens varumärke är viktigare än sanningen. Det handlar om att måla en snygg bild. Brotten, statistiken, resurserna, arbetstimmarna; allt hålls hemligt” (DN 20-21/1). Bilden förskönas bl a med hjälp av de 25 miljoner som Polismyndigheten nu satsat på att ge rykte och bild en ’extreme makeover’.

Pengarna lär inte räcka långt med 291:an Eliasson som högste chef. Hur svårt kommer det inte att vara att måla en snygg bild av en myndighet styrd av en generaldirektör som kräks varje gång han ser Jimmy Åkesson i debatt? SD:s tillväxt lär innebära många debatter med Åkesson och en ständigt kräksjuk Eliasson.

Höstens och vinterns kraftigt ökade asylmottagande innebär stora påfrestningar för svensk polis. Sedan fyra månader avsätter alla regioner personal till Alma, den jättelika insats som leds av Nationella operativa avdelningen, Noa, och rör allt från gräns- och utlänningskontroll till ordning, säkerhet och brottsbekämpning. Antalet arbetstimmar som Alma hittills krävt är hemligt. I princip alla verksamheter har tvingats skjuta till resurser; från utryckning och brottsförebyggande till telefonavlyssning, brottsplatsundersökning och utredning.

Att hantera flyktingvågen och den tilltagande spända situationen på många asylboenden kräver stora resurser, men Polisen vägrar att avslöja kostnaden. Utredningar om våld, hot och andra brott kodas med siffran ”291” och hemlighålls för massmedia och medborgarna. ”Ingenting ska ut”, står det i ett internt direktiv som DN läst. Varje anmälan där målsäganden, den misstänkte eller en förhörsperson är migrant måste nu märkas med koden ”291”. Detsamma gäller brott eller händelser kopplade till platser eller fastigheter som är aktuella i sammanhang kring flyktingmottagande. Massmedia ges ingen information längre. ’Emliga armén’ har sett dagens ljus. Men SvD kunde nyligen avslöja att totalt har över 5 000 ärenden registrerats med ”292” sedan oktober i fjol.

DN har läst ett internt direktiv (som aldrig diarieförts) till polisens kommunikatörer: ”Angående resurskod 291 som blivit känd för media. Koden används som arbetsmaterial för den dagliga lägesbilden. Den dagliga lägesbilden är hemligstämplad varför det som står där inte ska lämnas ut /…/ Ingenting ska ut i pappersväg gällande Alma-kommenderingen så länge den pågår.”

Flera av polisens cirka 200 kommunikatörer har till DN uttryckt oförståelse inför den stränga sekretessen.

– Vi tvingas hänvisa till ett beslut som vi inte begriper, säger en person med trettio år i yrket.

– Att kalla siffrorna för arbetsmaterial är heltokigt. Vi är en myndighet och ska redovisa fakta, punkt slut, säger en annan källa.

– Det är fullständigt bisarrt att påstå att övergripande statistik skulle skada polisens arbete, säger Nils Funcke, expert på offentlighetsfrågor.

– Situationen börjar bli farlig. Allt som snuddar vid invandringsfrågan ska hållas hemligt och min enda slutsats är att man av något slags politiska skäl inte vågar visa verkligheten som den är, säger en anställd på polisens kommunikationsavdelning.

Detta förnekas av en kommissarie som säger: ”Vi är helt opolitiska, det har ingen relevans alls.”

I samband med den senaste tidens avslöjanden om hur Polisen hanterade de sexuella trakasserierna som ägde rum på festivalen We are Stockholm i augusti 2015 sa Peter Ågren, chef för Södermalmspolisen och kommenderingschef för ”We are Sthlm” i en intervju med Nyheter Idag varför polisen inte gått ut och informerat om händelserna:

Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna. Vi får ta på oss det här inom polisen.

Dick Erixon gör följande reflektion (http://erixon.com/blogg/2016):

-Här ser vi hur rena anarkin sprider sig i Sverige. Ingen gör något. Polisen tittar bort på för att inte gynna “fel” parti, som rikspolischefen “kräks” över. Feminister anklagar bara svenska män, de som sköter sig bäst i världen. Medier och politiker tiger. Polis och rättsväsende låter människor med viss bakgrund komma undan, därför att man ska uppfylla rikspolischefens ideologiska agenda.

Min reflektion? Polisen + politiken = osunt, oetiskt och odemokratiskt. Så blir det när nepotism styr tillsättningen av högre chefer inom statsförvaltningen. En institutionaliserad svågerpolitik tycks ha blivit en del av den statsbärande ideologin. Klandervärt och oacceptabelt!

http://www.expressen.se/gt/debatt-rikspolischefen-forminskar-misstankt-mordares-handlingar/

 

 

 

 

Politiskt korrekt blev politiskt korrupt

Av , , 11 kommentarer 50

2006 åkte dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt till Ronna, ett utanförskapsområde i Södertälje. Där konstaterade han krasst att:

-/…/ursvenskt är bara barbariet, resten av utvecklingen har kommit utifrån.

Med en sådan statsminister behöver Sverige inga yttre fiender. Han har genomgående varit helt öppen med sitt förakt och hat mot etniska svenskar. Likaså med att han absolut inte ser sig tillhöra den kategorin. (https://www.youtube.com/watch?v=5FbyI6nYDII)

Löfven saknar förtroende för den manliga delen av oss svenskar. Så här hade han mage att uttrycka sig i Davos för ett par veckor sedan:

“För det första tror jag att det är viktigt att klargöra att sexuella trakasserier inte automatiskt har en koppling till migration och invandring. Vi har haft sexuella trakasserier i Sverige under många, många år, tyvärr. Vad som nu krävs är att vara mycket tydlig att detta inte är lämpligt, att det absolut är över gränsen – och vi måste ta till mycket tydliga åtgärder för att nu visa att dessa unga flickor och kvinnor att de givetvis har rätt att ta en promenad i en stad, delta i en konsert eller vad som helst utan att råka ut för sexuella trakasserier. Vi bör inte binda det till invandringen…”

Vad är det för ledare vi drabbats av? Vart 4:e år röstar vi för att utse de förutbestämda politruker partierna tillåter oss att välja mellan. Hur demokratiskt är det egentligen? Varför tillåts vi inte välja och vraka bland kandidaterna innan valet? Med facit i hand ser vi att de val som partierna gör internt inte varit lyckosamma för Sverige på mycket länge.

-Handfallna politiker i kombination med tandlösa lagar som inte har hängt med i utvecklingen, det är förödande för det rättssamhälle som Sverige skall föreställa. Det är där vi står idag. Eller ligger, om man skall vara obehagligt ärlig.

-Den politiska korrektheten kommer inte att blidkas så länge de som styrt landet inte gör en ordentlig självkritik och vågar ta till sig de frågor och den oro, som under så lång tid har förpassats till skammens vrå.

Rädsla för att påtala det uppenbart felaktiga och förtryckande tycks numera prägla politiken i Sverige. När en självutnämnd politiskt korrekt samling högljudda och fanatiska människor sätter agendan över vad de anser vara fint att tycka, är det lätt att vanliga människor helt enkelt håller tyst. Eller ännu värre, spelar med. Tills allt krackelerar och kejsaren visat sig vara naken.

Känslor, inte fakta, har kommit att styra debatten. Vem vågar vara nyanserad och eftertänksam när det gäller viktiga frågor som sjukförsäkring, könskvotering eller integration? Den som försöker vara det blir ju lätt utpekad av mediemobbarna som känslokall och elak.

Ett vitalt samhälle är beroende av att vi faktiskt vågar analysera och inte bara följa känslomobben. Så låt ingen skrämma dig till tystnad! Det är bara i diktaturer som alla måste tycka likadant. I en demokrati fruktar politikerna folket. I en diktatur fruktar folket politikerna. I en demokrati byter folket ut politikerna. I Sverige byter politikerna ut folket.

http://detgodasamhallet.com/2016/01/24/gastskribent-arne-weinz-politiskt-korrekt-blev-politiskt-korrupt/

http://www.6mannen.se/kapitulation/

http://www.svd.se/vem-ger-folkhemsnostalgin-konkurrens/

http://www.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.2974324-david-eberhard-majoriteten-skrams-till-tystnad