Allsköns funderingar om politik

Flyktingtragedin på Medelhavet

Av , , 2 kommentarer 17

Antalet flyktingar som söker sig till Europa växer lavinartat och Medelhavet har blivit en populär flyktväg. Välorganiserade kriminella ligor erbjuder transporter t ex från Libyen till Europa med sjöodugliga båtar till bristningsgränsen fyllda med desperata människor på flykt. I flera fall har de ansvariga fartygsägarna skickat iväg fartygen helt utan besättning men med autopilot!

Människor flyr från krig och förföljelse, betalar stora summor till skrupelfria människosmugglare och riskerar livet för att undkomma till Europa. För några dagar sedan kapsejsade en flyktingtransport med över 800 personer (?), varav många var inlåsta i mörker under däck, mitt ute på Medelhavet. Bara 28 av flyktingarna kunde räddas av den italienska kustbevakningen.

Självklart ska människor räddas från att drunkna utanför Europa, men Europa har inte orsakat flyktingkrisen och kan inte förväntas ta ansvar för vad ansvarslösa, förtryckande och korrupta regimer i andra delar av världen förorsakat. Genom att ta emot alla som flyr till Europa underlättar vi för dessa regimer och bidrar till att den korruption och det förtryck som pågår där kan fortsätta. Om förhoppningen om att kunna fly till Europa inte fanns, skulle trycket på att skapa drägligare samhällen i hemländerna öka.

Skulden för flyktingkrisen vilar tungt på de muslimska samhällen i Mellanöstern och Afrika som släppt fram våldsverkare och galningar till makten över deras liv. Detta är en intern konflikt inom den muslimska världen, som de själva måste lösa. Europa kommer aldrig, hur solidariska vi än vill vara, att kunna skapa ordning och reda i dessa delar av världen. Det måste de själva göra. Så länge folk fortsätter att fly från de svåra förhållanden som råder i deras hemländer kommer flyktingströmmen till Europa att fortsätta.

Att styra utvecklingen utanför Europa mot lugn, ordning och stabilitet i en rättsstat byggd på demokrati är en viktig uppgift. Bara så kan största antal människor ges ett drägligare liv. Europas ansvar bör vara att hjälpa till i uppbyggnaden av sådana samhällen. Att se på när kriminella ligor av människosmugglare transporterar miljontals människor till Europa istället för att skapa stabilitet utanför Europa löser inte problemen. Tvärtom. Det är bra att EU nu beslutat sig för att tredubbla insatserna på Medelhavet för att rädda migranter från att drunkna. Men minst lika viktigt för EU är att gemensamt hjälpa till att med alla medel bekämpa och eliminera de kriminella människosmugglare som härjar i det laglösa Libyen och som tjänar miljoner på nödställda människor på flykt.

Australien har valt att stoppa människosmugglingen på sitt sätt. Gränskontroller ser till att alla som stiger i land har alla sina papper i ordning. Utan nödvändiga tillstånd släpps man inte in utan tvingas vända tillbaka. Asylsökare som lyckas ta sig till Australien med båt vägras uppehållsrätt och förs t ex till Papa nya Guinea. Där får de vistas medan de får sin asylansökan prövad. De som anses ha flyktingskäl erbjuds därefter vidarebosättning i Kambodja. Australien lever sålunda upp till sina internationella åtaganden genom att säkerställa att samtliga som vill söka asyl får möjlighet till detta fast i ett annat land. Enligt uppgift drunknar nu ingen längre runt Australiens kuster.

Jag kan förstå att många försöker ta sig till Europa för att få ett bättre liv, men Europa kan inte ta emot hur många miljoner som helst och hemländerna blir inte hjälpta av att deras invånare flyr hit. Om vi ska kunna hjälpa alla de flyktingar som har rätt till asyl, måste vi nog vänligt men bestämt skicka tillbaka de migranter som saknar flyktingskäl och enbart kommer hit i hopp om ett bättre liv.

Alla EU-länder har förbundit sig att leva upp till samma avtal när det gäller beviljande av asyl, men redan idag tar Sverige emot 10 gånger fler i relation till sin befolkning än övriga EU. Inget industrialiserat land tar emot fler flyktingar i förhållande till sin befolkning än Sverige. Det gör oss till regerande mästare i asylmottagning. Med dagens växande flyktingström blir situationen fullständigt ohållbar, inte minst med tanke på den ovilja som många EU-länder visar mot att leva upp till sina åtaganden ifråga om människor med flyktingstatus.

Låt mig avsluta med ett citat av Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör: ”När jag träffar utländska kollegor säger de att Sverige är ett udda land i asylfrågor. Nej, säger jag då, det är ni som är udda. Ni alla”.

 

 

 

 

DÖdsryckningarna sprider sig

Av , , Bli först att kommentera 19

På regeringens pressträff om budgetförslagen visade Magdalena Andersson, finansminister (S), och Per Bolund, finansmarknadsminister (Mp) att alla miljoner frikostigt spenderade på retorikutbildningar och ”spindoktorer” gett utdelning. Skattehöjningar kallades nu t ex ”inkomstförstärkningar” och ”skatteförändringar” och innebär en förstärkning för staten och en skattehöjning för medborgaren. Försämringarna inom Rut och Rot kallar man ”justeringar” etc.

Men retoriskt trix fix lurar inte väljarna. Tvärtom! Vi blir bara mer på vår vakt och kan snabbt räkna ut att regeringen vill höja skatten med närmare 6 miljarder i år och med nästan 12 miljarder nästa år. Vänsterpartiet har ännu inte varit med och förhandlat om budgeten. Så hur stora blir skattehöjningarna när den förhandlingen är klar?

De borgerliga var förstås inte sena att kritisera förslagen. Prat i kvadrat och spel för gallerierna! De kommer säkerligen att kritisera och motsätta sig regeringens budgetförslag, men när det kommer till omröstning i riksdagen lägger de enligt plan ner sina röster. Oavsett vilka budgetförslag regeringen lägger har Alliansen genom DÖ (decemberöverenskommelsen) förbundit sig att inte stoppa dem utan lotsa dem igenom riksdagen. DÖ innebär i praktiken att Alliansen lämnat sin oppositionsroll i riksdagen, deserterat till motståndarlägret och reducerats till ett ’knapptryckarkompani’ till stöd för den rödgröna minoritetsregeringen. Vilket svek mot alla som röstade på borgarna, vilket övergrepp på demokratin och vilket parlamentariskt nederlag!

Den rödgröna minoritetsregeringen behöver nu inte längre vinna förtroende för sin budget. Redan innan den läggs fram garanteras den fri lejd genom riksdagen eftersom Alliansen på förhand utlovat att stötta den oavsett vad den innehåller och att avstå från att rösta på sina egna förslag. På så sätt förhindras en riksdagsmajoritet att rösta utifrån sin övertygelse och i enlighet med väljarnas mandat. Varför ska någon rösta på partier som förbinder sig att inte arbeta i riksdagen för att få genomslag för sin politik, partier som i stället lovar att lägga ner sina röster om deras förslag riskerar att vinna? Vilken läggmatch!

De borgerligas plan är antagligen att knyta ihop Vänsterpartiet med Social­demokraterna för att hålla statsminister Stefan Löfven (S) borta från mittenväljarna för att dessa i tid inför nästa val ska förstå att en röst på S innebär en tydlig vänsterpolitik. Vänsterpartiet som inte ens fick 6 % av rösterna i valet har av Löfven fått ett politiskt inflytande som väljarna inte gett dem mandat för.  Men hur ska de borgerliga förklara för sina väljare varför de vill tvinga rege­ringen att driva en politik som ligger så långt vänsterut som möjligt, långt från vad Alliansen lovade sina väljare?

DÖ kringgår demokratins lagar och regler då det är förbjudet att ge riksdagsledamöterna bundna mandat. De är fria att rösta på vad de vill. Svekdebatten bland de borgerliga riksdagsledamöterna har inte låtit vänta på sig. Missnöjet med DÖ gror inom M, Kd och Fp. Moderater i Skåne anser att DÖ har skadat partiet och agerar nu för att överenskommelsen ska rivas upp. Även i Östergötland agerar moderater för att riva upp DÖ. Om detta missnöje kan leda till att DÖ rivs upp eller om partipiskan vinner blir spännande att följa. Det är inte för inte som M av egna medlemmar kallats ’Knapptryckarkompaniet’.