Allsköns funderingar om politik

Posörerna Lööf och Stenevi

Av , , 30 kommentarer 101

Den senaste tiden har fem kvinnor brutalt mördats i Sverige. Så ovärdigt en humanistisk stormakt med en feministisk regering! Mycket medialt fokus riktas därför nu mot mäns våld mot kvinnor. Annie Lööf (c) och Märta Stenevi (mp) kom påpassligt och ’spontant’ ut som skjutna ur en kanon och tog i så att många av oss kräktes. Båda ville passa på att slå ett extra slag för mäns våld mot kvinnor. Lööf var först ut:

-Var är vrålet från mina politiska kollegor? Var är kommissionerna, de hårda tagen? Den gemensamma signalen? Jag är redo för att sätta mig ner på partiledarnivå för krafttag mot mäns våld mot kvinnor när som helst.

Lööf har också som av en händelse i dagarna lanserat sig som statsministerkandidat inför nästa mandatperiod (DI Weekend 23/4). Den förträffliga Rebecca Weidmo Uvell har förtjänstfullt, som vanligt, granskat och avslöjat hur Lööf och hennes ’bunker’ i några år nu försökt revidera Lööfs C V och profil för att lansera henne som feminist. Ifjol tog hon t ex med oss in i garderoben för att visa sina ombyten (valda av en stylist) och för ett par månader sedan bjöd hon in till digital semmelprovning. Det gäller att vara ute i tid och positionera sig inför nästa val, men nog måste man vara rätt naiv och oerfaren för att köpa detta.

Som svar på Lööfs ’vrål’ äntrade Märta Stenevi, Mp, blixtsnabbt den mediala scenen och bjöd in till partiledarsamtal för att diskutera hur man kan angripa mäns våld mot kvinnor. Samtidigt hävdade hon att det finns normer i Sverige, som leder till att män slår kvinnor, något som psykiatern David Eberhard beskriver som en ”felaktig och farlig uppfattning”.

Till tidningen Dagens Samhälle (19/4) säger Märta Stenevi att:

-/…/ det är ett djupt samhällsproblem att pojkar och män fostras att slå.

Varifrån har hon fått den erfarenheten? Känner hon till familjer där föräldrarna fostrar sina pojkar och män till att slå kvinnor? Har hon anmält detta t ex till Socialtjänsten? Eller hittar hon bara på för att hälla mer bränsle på brasan? Rätt kränkande oavsett vilket.

Den känslosamme Stefan Löfven hakade förstås genast på och sa att:

/…/ det går inte att känna annat än djupaste förakt för de män som förnedrar, slår och mördar kvinnor”.

Att känna har dessvärre nog ingen effekt på mäns våld mot kvinnor.

Ulf ’den vuxne i rummet’ Kristersson meddelade att ”hans parti vill höja straffen för den typen av brott”. Att höja straffen vore definitivt mer effektivt än att känna.

Som ett resultat av medial fokus, Lööfs krav på krafttag mot mäns våld mot kvinnor och Stenevis krav på partiledarsamtal arrangerade regeringen för några dagar sedan ett partiledarsamtal för att diskutera frågan. Både Busch och Åkesson beklagade att det bara var ett samtalsmöte och inget möte med konstruktiva åtgärdsdiskussioner som kan leda till handling. Mer prat skyddar knappast kvinnor från mäns våld. Det har regeringen redan stor erfarenhet av. Regeringen la fram 4 förslag på mötet, bl a förslag om fotboja. Fotboja beslutade riksdagen om redan för 3 år sedan! Inte förrän nu, under dagens mediala tryck, agerar man. Denna regering är en katastrof, inte minst för kvinnor!

Det är förresten rätt absurt att Stenevi och Löfven tar täten i detta ’partivrål’. Det innebär i själva verket att de opponerar mot sin egen politik el brist på politik. De rödgröna har suttit vid makten sedan 2014 och har haft gott om tid att adressera mäns våld mot kvinnor. Varför har de inte agerat utan bara orerat? Vem riktar sig Mp:s kravlista på hårdare krav om inte till den regering med samarbetspartier som de nu är en del av? Politisk signalpolitik och fernissa!

De rödgröna vill aldrig införa hårdare tag eller skärpta straff. De vill heller inte slopa straffrabatter, avlyssna fler, införa förvaringsstraff och frihetsberöva fler. Framför allt vill de inte utvisa fler ens om de begått /upprepade/ brott. Tvärtom kämpar den rödgröna röran stödd av C ihärdigt mitt under rådande pandemi och ansträngd svensk ekonomi för att utvidga och förbättra de s k ensamkommande /barnens/ rättigheter. De 35 000, i huvudsak unga ensamkommande män från MENA-länder, som anlände 2015, saknade asylskäl och kunde ofta inte klarlägga sin identitet eller sin ålder och har därför fått sina asylansökningar både prövade och avslagna i flera domstolsinstanser. Hur tänker S och Mp?

Enl uppgift har 4 av de 5 som mördat kvinnor på sistone utländsk bakgrund. Också 4 av de mördade kvinnorna ska ha haft utländsk bakgrund, om jag förstått det rätt. Redan i november 2001 konstaterade Brå i en rapport att utlandsfödda är överrepresenterade när det gäller dödligt våld i nära relationer och att offret och förövaren ofta har en bakgrund från samma land. Detta samband torde snarare ha ökat än minskat som ett resultat av invandringen av i synnerhet män fr MENA-länder. Vilken roll spelar Mp:s gränslösa invandringspolitik i detta sammanhang?

Här handlar det främst om att positionera sig och få väljarna att se och tro att man gör ngt utan att faktiskt göra ngt konkret. Lööf och Stenevi tävlar nu om att framstå som de som är mest emot kvinnovåld samtidigt som deras migrationspolitik i verkligheten kraftigt bidragit till kvinnors (och mäns) otrygghet. Det gäller för Lööf och Stenevi att snabbt hitta en fråga som kan dra uppmärksamheten från den besvärliga migrationsfrågan och den växande kriminaliteten, som båda partierna aktivt bidragit till genom dagens okontrollerade migration, havererade integration och växande kriminalitet. Om de är genuint intresserade av att lösa problemet, borde de gå ihop med övr partier, som också vill lösa problemet. Men det skulle förstås innebära att dessa två solister får mindre uppmärksamhet och ljus på sig själva.

Så vilket ansvar har Lööfs och Stenevis partier för att ”dessa satans mördare” finns i Sverige? Varför börjar man inte med att utvisa dem som inte har rätt att vara här? C och Mp har röstat nej till förslag som kanske kunde ha räddat de mördade kvinnorna. M föreslog t ex 2019 att kontaktförbud skulle utfärdas genom att man bedömer risken i det enskilda fallet istället för att vänta tills förövaren bryter mot ett utfärdat kontaktförbud. S, Mp, C och V röstade nej. M la också fram förslag på att skärpa straffskalan för ”grov fridskränkning” och ”grov kvinnofridskränkning”. S, Mp, V och C röstade nej också till detta.

Om Lööf (och Stenevi) på allvar vill göra ngt åt mäns våld mot kvinnor, kan hon ganska lätt och snabbt komma överens med övr partier om ett kraftfullt åtgärdsprogram. Om inte utnyttjar hon problemet och dagens mediala fokus för att profilera sig själv och partiet inför valet 2022. Upp till bevis, Lööf!

Läs också: https://uvell.se/2021/04/21/loof-och-cvt/

Asylrättens återupprättelse?

Av , , 42 kommentarer 89

Asylrätten har inte fungerat som tänkt på många år i Sverige. Asylrätten ger människor rätten att få sina skyddsbehov el asylskäl prövade i första säkra land. Det är ingen hemlighet att de hundratusentals migranter som sökt sig till Sverige bara det senaste decenniet har färdats genom ett antal säkra länder för att ta sig hit. De borde m a o omedelbart ha tvingats återvända till första säkra land de anlände till och där söka asyl.

Alla som kom fr Syrien fick löfte om permanent uppehållstillstånd i Sverige. De behövde inte ens styrka sin identitet trots att de hade skyldighet att göra det. Vidare genomfördes inga ålderskontroller. Resultatet blev att ’skäggiga unga män’, som uppgett att de var barn, behandlades som barn och placerades i skolklasser med svenska barn, som ofta var många år yngre än de ’skäggiga männen’. Fick de asylsökande avslag på sina asylansökningar, kunde de ändå på folkets bekostnad stanna kvar i landet, få bostad, gå i skola och ta del av vår sjukvård. Dessutom hade de rätt att kostnadsfritt överklaga avslagen på sina asylansökningar i flera instanser.

Hur kunde det bli så här? Varför tilläts de söka asyl i Sverige, trots att de passerat flera säkra länder på väg hit och därmed inte uppfyllde kravet på att söka asyl här? Varför slapp de kravet på att styrka sin identitet? Bara dessa två fakta borde ha stoppat dem vid gränsen. Och varför mörkade de ansvariga att en mkt stor del av dem saknade asylskäl, att många av dem ljugit om att de var barn, att ett stort antal hade många identiteter och falska dokument? Varför släpptes de in i strid med gällande regler och förordningar och varför mörkades så mkt av detta för oss, som tvingas betala kalaset? Inte nog med det. Om vi dristar oss till att påtala eländet, brunsmetas vi.  Att sanningen anses farlig är mkt allvarligt i en demokrati.

Redan i aug 2016 sa Frans Timmermans, nederländsk socialdemokrat, bl a följ till NOS (nederländsk public service):

-Det handlar om 60% av alla flyktingar. Det är människor som man kan anta inte har en enda anledning att ansöka om flyktingstatus.

FN går ännu längre och uppskattar att bara 5% av alla migranter har asylskäl.

Under de senaste åren har de rödgröna med aktivt stöd av C och V velat få igenom den s k gymnasieamnestin. Den ger utomeuropeiska migranter, unga ’ensamkommande’ afghanska män i synnerhet, rätt att leva och studera här på svenska folkets bekostnad bara för att de vid ankomsten hit hävdat att de är under 18 år. Men det finns ingen lag som ger minderåriga denna rätt. De aktiva och aktivistiska nätverk som omger de tusentals unga afghanerna respekterar dock varken lagar eller Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas processer och beslut. Aktivisterna upprepar med dårars envishet sina krav på att dessa ’ensamkommande’ ungdomar ska ges uppehållstillstånd i Sverige. Att de därmed särbehandlar denna grupp bekymrar dem tydligen inte.

De senaste åren har asylrätten grovt missbrukats i Sverige. Krav på fastställd identitet, ålder och nationalitet verkar ha slopats. Dessutom kan man stanna kvar i Sverige trots att man fått flera avslag på sina asylansökningar. Många av dessa invandrare vet vi praktiskt taget inget om. Det vi vet är att de inte har kommit hit för att de flytt fr krig och förföljelse utan för att de sökt ett bättre liv. Det är här vi som skattebetalande svenskar kommer in i bilden; vi är garanten för deras ’goda liv’ här.

Redan 2010 fick Mp chansen att påverka Sveriges migrationspolitik. Det har varit förödande för landet, då de är mer aktivister än realpolitiker. Trots sina ynka opinionssiffror har de tillåtits styra 3 regeringars migrationspolitik; först Alliansen II och därefter Löfven I och II. När den rödgröna regeringen för några dagar sedan med hjälp av Powerpointbilder presenterade sin lagrådsremiss om migrationspolitiken, åtföljdes presentationen inte av några dokument. Varför undvek Morgan Johansson att lämna svart på vitt av remissen till journalisterna?

Johansson betonade att regeringen nu inför ”den stramaste flyktingpolitiken på 40 år” Har vi hört det förut? Jag tror det när jag ser det! Miljöpartiets språkrör betonade däremot alla undantag och såg misstänkt nöjd ut. Det innebär förstås att mp än en gång styrt såssarna framför sig. För såssarna är makten viktigare än landet och folket. För det känslostyrda och förnuftsbefriade mupparna är allt till alla den bärande idén.

Efter år av missbruk är det nu dags att återupprätta asylrätten i enlighet med hur den var avsedd att fungera. Kan man åka ’hem’ på semester till sitt hemland efter att ha fått uppehållstillstånd här p g a att man flytt fr krig och förföljelser, saknar man asylskäl oavsett vad ’godhetsaktivisterna’ hävdar. Den som saknar asylskäl ska nekas asyl och utvisas. Det kostsamma mp ska snarast förvisas från maktens boningar.

Läs även https://detgodasamhallet.com/2020/12/25/gunnar-sandelin-asyl-2020-mer-an-ovriga-norden-tillsammans/#more-42887