Allsköns funderingar om politik

Barnäktenskap i Sverige

Barnäktenskap håller på att segla upp som ett allvarligt problem i Sverige. Det är ett resultat av invandringen. Enligt Katrin Westlund, jurist på Socialstyrelsen, finns det inget i lagen som hindrar kommunerna från att låta en minderårig bo tillsammans med sin make eller den de är gift med. Samtidigt påpekar BO (barnombudsmannen), Fredrik Malmberg, på sin blogg att det handlar om mer än juridik:

Myndigheternas skydd mot detta får inte bara vara juridiskt. Skyddet måste också ha betydelse för barn i praktiken.” ”Vi vet att det finns en ökad risk för barn på flykt att hamna i tvångsäktenskap. Det är därför skyddet egentligen har införts i Sverige, att man inte kan acceptera barnäktenskap.”

Den 1 juli 2014 stärktes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Bland annat avskaffades dispensen för ungdomar under 18 år att gifta sig. Att tvinga någon till äktenskap kan ge fängelse i upp till fyra år. Även om brottet begås i annat land kan personen ändå straffas i Sverige. Den som lurar någon till utlandet för att giftas bort med tvång kan dömas till fängelse i två år för vilseledande tvångsäktenskapsresa. Malmberg menar att det behöver förtydligas vad skyddet mot barnäktenskap faktiskt bör innebära i praktiken. Han anser också att problemet är allvarligt även om det är två minderåriga som ingått äktenskap.

SR:s Ekot har granskat de sex kommuner som under hösten har tagit emot flest ensamkommande barn; Malmö, Mölndal, Stockholm, Göteborg, Sigtuna och Solna. Minst 70 av barnen har varit gifta där; de är flickor mellan 15 och 17 år. Fem av de sex uppger, enligt Ekot, att barn som fyllt 15 och vill leva ihop med den de är gifta med oftast får det, trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Göteborg utgör ett undantag. Deras policy är att dela på paret; en som är under 18 får bo på ett transitboende för barn, den som är myndig tas om hand av Migrationsverket.

Att flera kommuner uppenbarligen låter asylsökande minderåriga bo med den vuxne han/hon är gift med är aldrig acceptabelt anser BO. Det innebär ett direkt erkännande av barnäktenskap. Också Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson anser detta oacceptabelt och öppnar för att göra en utvärdering av lagen mot barnäktenskap. En utvärdering? Det betyder sannolikt ytterligare långbänk. Hur länge dröjer det innan något konkret kan hända som skyddar barnen?

I flera svenska kommuner tillåts barn under arton år uppenbarligen att bo tillsammans medan den vuxne som de har gift sig med trots att barnäktenskap är olagligt i Sverige. Det här medför problem och frågeställningar Sverige inte kan hantera. Om de får permanent uppehållstillstånd skulle det i praktiken t ex kunna innebära att den vuxne får barnbidrag både för sin minderåriga fru och de gemensamma barnen? Vad gäller för samkönade barnäktenskap? Ska legal status kopplas till hudfärg och härkomst? Varför är det moraliskt rätt att barn skall få utsättas för övergrepp, t ex könsstympning, bara för att de tillhör ett visst folk, eller för att deras föräldrar följer en viss vidskepelse? Hur går detta ihop med ”alla människors lika värde”?

I dagens Sverige har kulturrelativismens framfart utvecklats till rena farsoten. Verkligheten visar att människor blivit alltmer olika inför lagen. ”Sverige har blivit ett land där din hudfärg, din religion och ditt modersmål i praktiken reglerar åtskilliga av dina rättigheter och skyldigheter, ett land där din etniska bakgrund avgör vilka förväntningar det omgivande samhället och myndigheterna har på dig.”

I Förenade Emiraten får man inte bo ihop som man och kvinna om man inte är gift i enlighet med vad som föreskrivs i landets lagar. Jag anser det rimligt att vi som kommer hit och bor här kortare el längre tid följer landets lagar. Varför är detta inte rimligt i Sverige? Varför tillåter man fortfarande t ex könsstympning och låter bli att lagföra dem som utsätter någon för det eller dem som utför stympningen? Varför skyddar man inte minderåriga flickor som mot sin vilja skickas utomlands för att gifta sig? Varför är den feministiska regeringen så passiv här? Och varför är radikalfeministerna så tysta i denna fråga? Är det kanske för att de inte kan anklaga vita män för att vara roten till det onda i detta fall?

http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2962392-abramowicz-skydda-barn-fran-aktenskap

http://fnordspotting.blogspot.se/

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22116312.ab

 

 
 

8 kommentarer

 1. LSE

  Djurrättsaktivister angriper damer i päls men inte mc-killar i skinnjackor av samma skäl som feministiska Sverige ibland angriper kristna värderingar men inte muslimska dito.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Damer i päls är nog lättare att angripa än mc-killar i skinnjackor. Likaså är kristna värderingar nog bättre kända av svenskar än muslimska och därmed lättare att angripa. Men det vittnar om inkonsekvens och logisk kullerbytta.

   • Petter

    Och länsstyrelsen i Södermanland anmäler fårägare för Djurplågeri när vargen tog deras Får. Politiker ljuger folket rakt upp i ansiktet i sin maktfullkomlighet.
    Detta går snart överstyr riktigt
    Fackföreningen Livs bojkottar företag för att de inte kollektivavtal trots att vi har avtalsfrihet .
    Politikerstyret är totalt, demokratin på väg bort med dessa icke invalda tomskallar

    • asasuh (inläggsförfattare)

     Läste om detta med facket på uvell.se Hon är en riktig ’grävare’ som inte drar sig för att lägga ner tid och energi på att få fram hur facken och statligt anknutna organisationer gör pengar på sin verksamhet.

 2. Mia K

  Hej asasuh! Våra politiker ondgör sig över miljöförstöring, men överbefolkning är det största hotet mot vår miljö! Enligt muslimsk sed, kan flickor gifta sig mycket unga och därmed också få stort antal barn, något som dessutom försvårar yrkesverksamhet, enligt västerländsk syn. Hur tänker PK-maffian?

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Mia, de har för länge sedan slutat att tänka. Det är rädsla som styr dem och mest rädda är de att brännmärkas av media och att tappa sina positioner vid köttgrytorna. PPM styr; pengar, position och makt.

Lämna ett svar till asasuh Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.