Allsköns funderingar om politik

Terrorism kräver åtgärder, inte förståelse

-Efter varje attentat utfört av terrorister kommer en förutsägbar våg av förklaringsmodeller, psykologiska analyser, politiska debatter och timtal av diskussioner i tv. Alla försöker förklara det inträffade, och alla har det gemensamt att det inte nämnvärt påverkar risken för att det ska ske igen.

-Det är enbart direkta åtgärder och handling som minskar sannolikheten för att något ska ske – inte maratonseanser i försök till förståelse. Vad som krävs är konkreta åtgärder som direkt påverkar de planer och idéer som potentiella attentatspersoner har. (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/atgaerder-inte-foerstaelse-stoppar-terrorister-23698)

Attentaten i Bryssel visar att utanförskapsområden inte bara riskerar att utgöra grogrund för radikalisering, utan även tjänstgöra som skydd för kända terrorister. En förutsättning för ett framgångsrikt förebyggande arbete är att skygglapparna kastas, skriver terrorforskarna Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren på DN Debatt 24/3 2016:

-Både i Belgien och i Sverige har utanförskapsområden varit kraftigt överrepresenterade när det gäller extremism och utländska stridande. Vi ser i dagsläget inget som tyder på att den sociala situationen i dessa områden kommer att markant förbättras inom en snar framtid, utan riskerna är överhängande att de fortsätter att utgöra en grogrund för extremism och kriminalitet. Mer behöver göras för att skapa en basal trygghet i dessa områden, vilket inte minst Polismyndighetens rapport om kriminellas inflytande i lokala områden från december 2015 pekar på. Det är sannolikt ingen slump att flera av de områden där kriminella har stort inflytande också stuckit ut avseende extremism och utländska stridande.

Efter terrordåden i Belgien måste vi nu titta på vad som gäller för Sverige. Efter Belgien har vi det näst högsta anatalet jihadistresenärer i EU. Migrationspolitiken har misslyckats och resulterat i ett massivt utanförskap. Den misslyckade integrationen har skapat en bra grogrund för radikalisering i alla utanförskapsområden. Idag finns närmare 60 ’no go zoner’ som en försvagad poliskår har svårt att tränga in i och kontrollera och polisen har dålig beredskap för terrorism. Säpo har avslöjat att hundratals svenskar åkt för att slåss t ex med IS, men mycket få åtalas för brott de begått utomlands. För att motverka terrorresor har regeringen tillsammans med allianspartierna tagit fram en rad åtgärder, bl a har riksdagen kriminaliserat sådana resor.

Terrorforskaren Magnus Norell tror inte att regeringens åtgärder i praktiken haft någon större effekt. Han tror att det effektivaste sättet att motverka terrorresor är att sända ut en stark signal om att alla som åker till IS-kontrollerat område, eller kan misstänkas ha något med terrorgrupper att göra, systematiskt kommer att häktas under lång tid när de återvänder. Syftet är att utreda om de begått brott, även om misstankegraden är låg. Han anser att det är den enda preventiva metoden som verkligen fungerar (SvD 8/3-16). Det är viktigt att samhället klart och tydligt går ut med att detta händer dem som åker, och att den typen av resor inte accepteras. Signalvärdet är det viktigaste. Förslaget kan kombineras med indragna bidrag och liknande.

Det är både problematiskt och kontraproduktivt att stat och kommuner i Sverige fortsätter att betala ut generösa bidrag till islamistiska föreningar som försvarar terrorister och bjuder in hatpredikanter, som inte respekterar den liberala demokratin. Svenska politiker har valt att blunda för terrorhotet och åtgärder kommer för sent eller är tandlösa. Att som rödgröna politiker ge återvändande jihadister terapi, jobb och förtur i bostadskön är både världsfrånvänt och absurt.

Nu måste kommunpolitiker, skolor, kyrkor och imamer m fl tillsammans gå ut och erkänna att radikalisering är ett problem i Sverige och att dessa värderingar måste bekämpas. Sist men inte minst måste Löfven med flera sluta upp att gå in och relativisera när den islamistiska terrorn slår till. Det spelar ingen roll hur tydliga de har varit i sina tidigare fördömanden när de avslutar med “Men det finns faktiskt andra som mördar också…” Det är då de visar vad tycker, tänker och känner egentligen. Pinsamt!

10 kommentarer

 1. Nils A

  Hej Åsa. Gillar verkligen din blogg. Nedan en nedkortad (dagsakuell) analys jag jobbar med till en bok jag skriver. Inlägget delas pga omfattningen på två poster. Kunskapsbristerna just nu hos Europas maktelit verkar horribla, särskilt jämfört med USAs motsvarande (som jag följt ett kvartssekel).:

  Bilden är mera komplicerad än de flesta verkar inse. Jag har sysslat med strategiska frågor ett helt yrkesliv. Det som störde mig 1991 var att jag först då insåg, att 1980-talets ”stora forskningsnyhet” inom ledarskap (framför allt Harvardprofessorn Chris Argyris forskning om människors helt omedvetna försvarsmekanismer, som tydligt fick regeringar, företagsledningar, människor att förneka verklighetens fakta, mot synbart bättre vetande. Argyris trodde då resultaten kom fram, att ett ”mätfel” måste vara orsaken, men insåg sedan att ” så fungerar ALLA människor i grupp” (även du och jag) pga grundläggande psykologiska orsaker i vår tankevärld. Vi förnekar först saken, för att därefter förneka förnekandet =döljer det bakom dubbla lås för alla, och framför allt för oss själva. Jag trodde denna kunskap skulle bli allmängods på 2000-talet, men så verkar inte vara fallet. Ännu. Få makthavare vill tydligen öppet skylta med hur ”tokiga” man någon gång betett sig pga dessa dubbla lås. Men givetvis vet åtminstone flertalet globala företags- och politiska LEDARE idag allt om dessa fenomen, medan kunskaparna i Europa verkar begränsade, åtminstone utåt sett. VW-skandalen är troligen (?) ett praktexempel, där just dessa dubbla lås hindrat alla att ta upp frågor.

  Men det som kanske störde mig mest på 1980-talet, var att de kinesiska filsoferna Konfucius, Sun Tzu, Lao Tzu redan för 2500 år sedan uppenbarligen, inte bara hade upptäckt dessa FÖR OSS NYA ”revolutionerande mänskliga beteendefenomen”. Inte nog med detta. De hade dessutom utifrån dessa formulerat livsfilosofier för hur människor borde leva och agera i det dåtida kinesiska samhället. Dessa tankemönster har alltsedan dess varit en grundbult i det kinesiska samhällsbygget.

  Sun Tzu beskriver utförligt hur krig (och maktkamper) bör lösas i sin nu 2500 år gamla skrift: The Art of War. I 3:e kapitlet står: ”Therefore, the best warfare strategy is to attack the enemy’s plans, next is to attack alliances, next is to attack the army, and the worst is to attack a walled city.”, där a walled city betyder stad försvarad med rejäla försvarsmurar, som kräver belägring för att kunna intas.

  Han förklarar också varför det är bättre att dra sig och vänta på bättre tillfällen i många lägen. Kina tänker alltid på mycket lång sikt. Men kan eller vill inte motparten försvara sig är alla medel tillåtna, lögner,, bedrägerier, skenmanövrar, ja allt man tror kan minska fiendens vilja och förmåga att försvara sig. Men man ska alltid välja metoder med minimala förluster, när man VINNER.

  Det enda som gäller är att VINNA, och att även begränsa skador på egen och motpartens sida. Stick i stäv med västerlandets krigföring, där soldater regelmässigt offrats i tiotusental- eller hundratusental. Och soldaters liv, både egna och OBS – ÄVEN FIENDENS-, var i dåtida Kina långt mera värda en övriga ”civila” människors.

  “Sun Tzu Art of War” kan läsas på http://www.sonshi.com/original-the-art-of-war-translation-not-giles.html . Idag gäller att läsa främst Chapter 1 -3 t o m Attacks. Chapter 13 UsingSpies, täcker Paris- och Brüssel-dåden där st 14 “Generally, if you want to attack an army, besiege a walled city, ASSASSINATE INDIVIDUALS, you must know the identities of the defending generals, assistants, associates, gate guards, and officers”.

 2. Nils A

  Forts:
  Jag skriver detta, för att om ISIS/Daesh öppet förklarat krig mot Europa, varför förminskas detta allmänt ner till begreppet ”terror” i Sverige. Daesh följer tydligt 2500 år gamla krigsstrategier. Beror tigandet på att man inte vill erkänna eller förstår kulturkrocken mellan Asiens och Europas krigföring. Varför skulle asiater slåss på européers strategiska villkor

  Den bästa strategin kan allmänt sammanfattas ”krossa fiendens strategi och allianser” med MINIMUM VÅLD. Inte engagera egna eller fiendens soldater. Kina har alltid använt andra mindre våldsintensiva medel än Europas militära vapen, arméer och fältslag vid sina lösningar av konflikter. Dylika strategier används nu mot Västeuropa på avsnitt, där selektiva attacker, blivit mycket framgångsrika för bl a Ryssland, Turkiet, ISIS m fl. Gamla Västeuropa verkar stå försvarslösa mot alla dessa tres utnyttjande av försvarslöshetens handlingsförlamning.

  Just nu gör Europa och Sverige nära INGENTING som lär kunna man inte heller besegra Daesh. Terrängen och lokalbefolkningen gör europeiska marksoldater i Syrien i praktiken omöjligt. Om Europa inte kan krossa ISIS/Daesh strategier och allianser, lär en seger bli svåruppnåelig. Just nu växer troligen Daeshs långsiktiga ”allianser” eller rekryteringsbas, trots kortsiktiga soldatförluster, och Europa gör ytterst lite år detta. Att förminska problematiken, som merparten i Europa gör, är ingen lösning, det borde vi ha lärt oss efter mångåriga fiaskon mot talibanerna i Afghanistan.

  För man kan aldrig besegra en fiende om man inte kan slå sönder fiendens strategier och allianser. Daesh gynnar den ”egna” lokalbefolkningen i Syrien, och förföljer övriga. Västvärlden misslyckas i Afghanistan, kanske även Irak. Uppenbar risk finns att Egypten (Saudi Arabien-beroende) kan implodera inom ett årtionde likt Syrien pga att folkens standard sjunker. Daesh mot Europa öppet förklarade krig har klara strategiska grunder och detta krig kan pågå i decennier med små Daesh-insatser, om Europa inte förmår krossa Daesh strategier. USA verkar i praktiken strategiskt lämna området, och tillåta att Europa, Turkiet, Iran, Israel, Saudi Arabien och Egypten tar över i stället. Det är på denna spelplan Daesh verkar.

  Konfucius, Lao Tzu och Sun Tzu filosofier (+ Mohammed) visar vilka skilda utvecklingslinjer Kina (och Asien) kontra Europa följt. Trots detta tror många europeer, att dessa urgamla asiatiska kulturers värderingar om rätt eller fel, ska bli en (underordnad) del av våra europeiska tankemönster? Kommer man inte istället att bygga upp egna samhällen (europeiska Arab Towns) med likasinnade? Så har det varit vid tidigare historiska paralleller.

  Läser man Art of War ovan, och anpassar där angivna strategiska möjligheter till 2000-talet, så ser man en annan bild av vad som kanske sker i Mellanöstern, bakom det som utåt synes ske. Det vore naivt att utesluta, att Daesh inte kan ha vunnit pågående maktkamp om ett kvartssekel. Detta är inget 6-dagarskrig utan mångåriga pågående strategiska processer, där ett förlorat fältslag aldrig betyder, att man förlorat kriget, förutsatt att man följer Sun Tzus strategier. Sun Tzu tänker alltid på mycket lång sikt.

 3. Basic Rules

  Utmärkt sammanfattning av ”terrorläget” – allt ska i Sverige förklaras i sociopolitiska termer, tycka synd om – har vi sett under hösten – vår medkännande politik för mördaren har vi sett både från Stefan (S) om (S) kommunalråd. Vilka signaler skickar detta !
  Danmark har i sin riksdag majoritet för att frånta radikala Imamer medborgarskapet, så bör vi även göra om så krävs.
  Här krävs hårda tag, kraftfulla signaler, som anges i din blogg ! Busch Tor (KD)I har ett intressant debatt inlägg i Dagens Industri den 22 mars – ”Döm IS-krigare för landsförräderi”.
  Belgien i sig är ett stort problem ur säkerhetsynpunkt pga. sin politiska- och uppbyggnad av lokala myndigheter och polis. Det vi inte ska ha i vårt land är en liknande utveckling med starkt segregerade områden, där extremism TILLÅTS frodas ! DAX sluta beklaga oss – nu gäller det själv ta ansvar Stefan och ni andra liberala figurer i politik och på ledarsidor, sluta fabulera !
  Sen får Mutti Merkel sköta sitt problem, som inte ska övervältras på andra stater dvs ta sitt ansvar !

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Jag väntar mig inget av våra handfallna, räddhågsna politiker. De har haft lång tid på sig nu utan att visa handlingskraft. Prat i kvadrat är vad de åstadkommit.
   Löfvens och Ygemans försäkringar att den sittande regeringen gör mer än någon annan, och att Sverige ska bidra till att ”slå till hårt” mot terrorismen, övertygar inte. Löfven kunde i Aktuellt direkt efter terroristdåden i tisdags själv inte svara på vad detta i praktiken innebär. Vem förtjänar sådana politiker?

    • asasuh (inläggsförfattare)

     Tack detsamma! Här i Dubai är det ca 30 grader varmt på dagarna nu och havet är över 25 grader. Ljuuuvligt! Men det känns också bra att åka hem efter 6 mån här.

 4. Bergis

  När dumhet och likriktning får bestämma går det ju åt helvete. PK människor äter, skiter, jobbar och sover. Men dom har inget egentligt liv. När dom blir gamla får man stoppa i hen ångestdämpande mediciner därför att hen frågar sig vart livet tog vägen. Är det förresten ett aprilskämt att vi ska skriva hen istället för han eller hon?

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Jag använder fortfarande hon och han. Om jag inte vet om det är hon el han kan jag möjligen nån gång välja hen.

 5. Mia K

  Hej asasuh! För att något ska åtgärdas, måste politiken först erkänna att det finns problem och det är det endast ett parti i Sverige som gör idag. Alla andra kommer att återgå till gränslös invandring efter ett tag. Och vår nuvarande sk högkonjunktur är helt låneberoende och relaterad just till invandringen, som blivit big business för enstaka, kapitalstarka kapitalister. Och, off the record,hedervärt att du inte anammat hen!

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Det krävs att man erkänner att det finns problem, att man själv varit med och skapat dem och att man ber om ursäkt för vad ens galna politik har åsamkat landet. Sen borde man avgå. Politiska vindflöjlar utan ansvarskänsla och heder behöver vi inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.