Allsköns funderingar om politik

Alice från Disneylandet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (Mp), utfrågades i Svt:s Agenda (12/3) om hanteringen av återvändande IS-krigare. Som ett exempel på en kommun där denna hantering ”fungerar väldigt väl” lyfte hon fram Umeå kommun. Men den ansvarige på kommunen, Seth Åberg, meddelar att man där inte tagit emot en enda återvändande IS-krigare (Svt 13/3):

-Vi kan ju inte bli bra på något som vi inte gjort.

Efter nästan två och ett halvt år som statsråd med ansvar för frågan om våldsbejakande extremism saknar Bah Kuhnke koll på relevanta siffror. Hon har heller ingen helhetsbild av sitt område. Hon hävdade i en intervju som nyutnämnd att hon ”panikpluggar” t ex siffror varje kväll innan hon möter journalister.

Bah Kuhnke kunde heller inte svara på hur många återvändare som kommunerna träffat. Hon  svarade svävande att det rör sig om ”ett 10-, 20-, 30-tal”. Detta fick Magnus Ranstorp, internationellt erkänd fredsforskare, att reagera (Svt 13/3):

-Om man inte vet exakt hur många vi kan arbeta med, hur ska vi då kunna sätta in insatser?

Över 300 personer beräknas ha lämnat Sverige för att strida för IS, och över 150 har återvänt, enligt Säpo. Ministern fick också frågan hur många som bara släppts vind för våg utan kontakt med andra myndigheter efter att ha bara tvingats till ett samtal med Säpo. Hon svarade:

-Alltför många, med all sannolikhet.

Exakt hur många hade hon inte koll på och hon var snabb att skjuta över allt ansvar på kommunerna, som hon anser inte tar hand om återvändarna som de borde utan prioriterar fel. Därför jobbar kulturdepartementet nu intensivt för att få kommunerna att ta sitt ansvar. Hon säger samtidigt att det finns kommuner som inte ens vet att de har ansvar för IS-återvändare utan tror att det är Säpos bord:

– Det kommunala självstyret och kommunallagen har ansvar för människor i den staden eller kommunen. Regeringen har ett ansvar att arbeta förebyggande och ge kommunerna de verktyg de behöver.

Bah Kuhnke skjuter över ansvaret på kommunerna, men inte ens i Stockholms stad pågår det något arbete i kampen mot våldsbejakande extremism. Känner ministern verkligen inte till detta? Stockholms stad leds av bland annat miljöpartiet:

Att inte huvudstaden bedriver något arbete alls, helt i strid med den överenskommelse som delgivits väljarna tidigare, är  anmärkningsvärt. Huvudstadens säkerhetssituation borde rimligen delgivits dels den Nationella Samordnaren, dels kultur- respektive inrikesministrarna. (ledarsidorna.se)

På ledarsidorna.se skriver Johan Westerholm också:

-För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

 1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
 2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid. Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.

Malik, den utpekade svenske jihadisten, som nyss återvänt från IS och som dessutom erkänner sin medverkan i IS, är inte dömd. En rimligare plats för honom vore att befinna sig i häkte eller fängelse då terroristbrott ger mellan två och arton år inom lås och bom för reflektion och kontemplation kring sina gärningar.

Men i Sverige händer för det mesta ingenting av detta. Undra på det med en så okunnig och oengagerad minister! Eller undviker Bah Kuhnke kanske helt enkelt att ta tag i problemet med islamister? Under sin tid som generaldirektör för Ungdomsstyrelsen (f d MUCF) öste hon ut miljoner över extremister och deras organisationer och som minister bjöd hon för bara två år sedan in extremister med avsikten att ”utbilda svenskarna i islam”. Det är nog dags att bevilja Bah Kuhnke några friår. Den tidigare nationella samordnaren Mona Sahlin gjorde om möjligt ännu sämre ifrån sig, men hon har ju redan tvingats lämna sitt uppdrag.

11 kommentarer

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Nej, men som tur är har Mp tvingats ge upp det mesta av sin politik under sin regeringstid hittills.

 1. Basic Rules

  Denna regering känns inte på ”riktigt” – prat, obeslutsamhet och prat igen..så blir det med för många socialliberaler och socialister i samma påse !

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Just det; prat i kvadrat, varmluftsballonger, dålig verklighetsförankring och inga planer på hur den ska fixa alla problem den orsakat genom sin inkompetens.

 2. Mia K

  Hej asasuh! Bra att någon problematiserar rikets nuvarande styre! Intressant är också att vår statsminister, helt i linje med Trumph (sic!), befarar att sk. fake news samt externa intressenkommer att påverka nästa val! Sannolikt kommer detta att tas till intäkt för att ytterligare begränsa yttrandefriheten i Sverige.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Hej Mia! Dessvärre har du nog rätt!! Yttrandefriheten och åsiktskorridoren smalnar in.

 3. Glesbygden

  IS-terrorister från oss grips i Turkiet och skjuts i Italien. Här i Sverige vet man ingenting, åtminstone inte den minister i regeringen som borde ha kännedom om dessa frågor.
  Regeringens kontroll av återvändande IS krigare är inkompetent och obefintlig . Men att en minister från det parti som okuperats av muslimer med Memet Kaplan i spetsen utses av regeringen i denna fråga finner märkligt. Mehmet själv jämförde ju IS krigare med Svenska frivilliga i Finska vinterkriget. Visserligen har han tvingats avgå.
  Man frågar sig vill Alice Bah över huvud störa återvändande IS krigares förehavanden. Man vet ju inte i vilken mån hon influerats ”instruerats ” att påtala att allt är frid och väl fungerande i riket av sina tidigare inflytelserika partikamrater. Alternativt lever hon kvar i barnprogrammens oskyldiga värld utan förmåga att vilja förstå IS grymheter .

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag vet inte vem i regeringen som är kompetent eller villig att ta tag i denna fråga. Min gissning är att både Mp och S är beroende av de röster som invandrarna så småningom kan ’belöna’ dessa partier med. Identitetspolitiken är utbredd idag, men det är en fullständigt ohållbar och ytterst oroande utveckling.
   Att utse någon från Miljöpartiet, det minst pålitliga partiet i säkerhetspolitiska frågor, till ansvarig för den nationella myndigheten som samordnar insatserna mot våldsbejakande extremism var att göra bocken till trädgårdsmästare. Kuhnke ses i första hand i trevligare sammanhang som kulturevenemang och premiärer och besvarar ev frågor med ”det är en viktig fråga”.
   Oppositionen verkar heller inte förmå att driva denna fråga. Det är ingen hemlighet att jihadistsympatisörer gärna sökt sig till Sverige under många år eftersom de vetat att de inte skulle nekas asyl här. Så länge man fortsätter att låta dem slinka under radarn kommer detta tyvärr bara att fortsätta.

 4. Mia K

  Hej asasuh! Och nu höjer nuvarande regering, med s, mp och v, skatt för alla bilägare i inlandet, medan storföretagarna kan använda de sänkta skatterna på förmånsbilar, helst eldrivna! Och de stackars pensionärerna får nöja sig med en struntsumma i sänkt skatt. Att inte fler inser dagens läge!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, det är helt galet. Att höja pensionen med bara ett par hundra är respektlöst. Detta äts upp av hyreshöjningar, höjda skatter m m redan innan det betalats ut.
   Med tanke på hur PK-eliten, public service och ’mörkarmedia’ ständigt upprepar hur lönsam invandringen varit för Sverige borde det inte behövas några skattehöjningar och pensionerna borde kunna höjas ordentligt till alla som ligger nära fattigdomsgränsen åtminstone!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.