Allsköns funderingar om politik

Maktens arrogans och brist på ansvar

 Aldrig har så många haft så mycket att vinna på att förvränga och förminska det som skett i Transportstyrelsen och regeringskansliet. Faktum kvarstår dock. Inrikesminister /dr/Ygeman hade samordningsansvaret för att sammankalla regeringskansliets krisledning, men det struntade han i. Han anger orsaken till att han inte informerat Löfven var att haveriet var så allvarligt att det krävdes ett särskilt rum för att tala om det. En lokalfråga i 18 månader med andra ord! En dåres försvarstal.

Löfvén har visserligen sagt att ’Transport-gate’ är ett allvarligt haveri, men han har inte erkänt några egna fel under resans gång. Det gjorde han heller inte på förra torsdagens presskonferens (27/7), där han, som tidigare kallat IT-skandalen ett ”haveri”, ägnade mycket kraft och energi till att kalla Alliansen ”oansvarig” och ”oseriös” i ett lönlöst försök att skylla ifrån sig och rikta strålkastarljuset åt annat håll. När argumenten är svaga – höj rösten! Ett sorgligt exempel på maktens arrogans och på Löfvens oförmåga att ta ansvar.

Alla inom regeringen hade däremot gjort vad de skulle och tagit ansvar för sina resp departement. Regeringens och regeringskansliets informationshaveri skyllde han på tjänstemän och på problemet med ’stuprörsmodellen’ inom regeringskansliet, som innebär att statsråden inte samarbetar med varandra. Den nya svenska modellen? Snabbt och taktiskt övergick han därefter till allt arbete som nu gjorts för att skademinimera och städa upp efter haveriet, på förebyggande säkerhetsarbete och på ’outsourcing’. Som genom ett trollslag var regeringens politiska ansvar i allmänhet och den självgode statsministerns eget ansvar i synnerhet, färdigdiskuterat.

Ygeman och Johansson hade själva passande nog begärt att få avgå, vilket innebar att Löfven slapp avskeda dem.  Löfven meddelade redan på presskonferensen att han redan belönat Ygeman genom att lova honom att få bli ny gruppledare i socialdemokraternas riksdagsgrupp, om gruppen godkänner det. Det är en synnerligen viktig post ett år innan ett riksdagsval. Vem skulle medvetet sabotera sin egen politiska karriär genom att rösta emot Löfvens räddning av Ygeman? Vad lovade Löfven Johansson för att hon själv skulle be att få avgå?

Är det inte både märkligt och osannolikt att Ygeman själv begärde att få avgå? Han har i alla intervjuer sagt att han gjort det han skulle och därmed inte hade något ansvar för informationshaveriet inom regeringen. Statsministern ansåg inte heller att det var fel av Ygeman att inte informera honom. Det är häpnadsväckande med tanke på att Ygeman varit ytterst ansvarig för all kommunikation och samordning i regeringskansliets Krishanteringsråd. Han hade också ansvaret för SÄPO, den myndighet som först varnade regeringen.  Därför var det skönt att höra Ygemans ’chef’ justitieminister Morgan Johansson i en TV-intervju i samband med förra torsdagens presskonferens säga att det var fel av Ygeman att inte informera statsministern. OM nu statsministern verkligen var oinformerad till i januari 2017, vilket jag betvivlar.

Så här skriver Johan Westerholm, själv socialdemokrat (ledarsidorna.se):

Omfattningen av säkerhetsläckorna från Transportstyrelsen saknar motstycke i modern tid. Det kan dröja många år och kosta miljontals kronor innan skadorna är reparerade om det ens går fullt ut. Förtroendet för statliga tjänstemän är med rätta skadat. Myndigheten har inte bara klantat sig, ledningen har i berått mod struntat i lagar och regler. Landets trovärdighet är också sargad. Men misstron ska i detta fall inte i första hand riktas mot inkompetenta myndigheter. Den ska riktas mot landets statsminister och hans ministär.

Löfven tog också upp Sveriges kritiska läge, höstens två stora militära övningar och andra viktiga försvarsfrågor. Därmed gled han taktiskt över till varför han inte avskedat försvarsminister Hultqvist.  Hultqvist hade gjort allt rätt och ville därför sitta kvar. Dessutom är han ’oumbärlig’ för höstens militära övningar. Ygeman och Johansson hade också gjort allt rätt enligt både sin egen och Löfvens utsago, men de hade ju själva bett att få avgå! Så praktiskt, strategiskt och taktiskt! Tala om politisk spelteori trots att Löfven flera gånger betonade att ”det här är på riktigt”, något han ansåg att Alliansen inte förstått. Den som inte verkar ha förstått att ”det är på riktigt” är Löfven. Det hoppas jag svenska folket insåg under förra torsdagens presskonferens. Likaså att Löfven inte klarar av att ta ansvar för sina egna och regeringens misstag.

12 kommentarer

 1. Gunmari Palmquist

  Tack Åsa..återigen belyser du det som händer i politiken på ”bästa” sätt…katastrof alltså..
  Hade orsak att läsa lite ”historia” för ett tag sedan…dock inte svensk…
  Men Henrik den VII dök upp i mina tankar…undrar varför? ????Fast han var kung förstås, med rådgivare som miste huvudet…

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Löfven är svetsare som befordrats över sin kompetens till statsminister. Han slipper hugga huvudet av de ministrar som inte sköter sig; de har redan tappat huvudet av egen kraft.

 2. Micke

  Du pratar om ansvar men verkar av ideologiska skäl ha på dig rosa glasögon då det gäller den tidigare alliansregeringens ansvar. Inte speciellt seriöst som jag ser det, du utelämnar den fullständiga bilden av ansvar. Att vilseleda riksdagen och påstå att remissinstanser sagt saker de aldrig gjort om outsourcing visar på en oseriös hantering av svensk säkerhetsklassad information.

  Håller med dig att en massa politiker från både förra och dagens regering uppträtt häpnadsväckande inkompetenta. Bra att det utreds ordentligt.

  https://www.etc.se/inrikes/outsourcingskandalen-alliansens-ministrar-forsokte-vilseleda-riksdagen.

  Citat – I en skrivelse till riksdagen hävdade dåvarande statsråden Eskil Erlandsson (C) och Anna-Karin Hatt (C) att Riksrevisionen tyckte det var önskvärt att statliga myndigheter outsourcade sin IT-verksamhet. En bedömning som Riksrevisionen aldrig hade gjort.

  När Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör Maria Ågren 2015 beslutade sig för att bryta mot tre olika lagar för att kunna fortsätta projektet med att låta IBM ta över driften av myndighetens servrar, var det en del av en lång process. Den hade startat när myndigheten under den tidigare generaldirektören började planera för en extern upphandling av IT-driften.

  Den dåvarande Alliansregeringen var i allmänhet positiv till att upphandla statlig IT-drift. Genom de centerpartistiska statsråden Eskil Erlandsson och Anna-Karin Hatt, dåvarande landsbygdsminister respektive IT-minister, tillkännagav regeringen i en skrivelse till riksdagen 2011 att ”Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det är önskvärt att en större del av myndigheternas it-behov tillfredställs [sic] med hjälp av outsourcing.”

  Men Riksrevisionen hade aldrig gjort en sådan bedömning. Bakgrunden var de två rapporterna ”IT inom statsförvaltningen – har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet?” och ”Statliga IT-projekt som överskrider budget” som Riksrevisionen publicerade 2011.

  Shirin Ahlbäck Öberg är universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hon har själv läst igenom Riksrevisionens rapporter och konstaterat att det i rapporterna saknas stöd för Alliansregeringens skrivelse.

  – Det här är ju en fråga som man ideologiskt står för, och det är inget fel med det. Men genom att referera någon typ av sakkunskap underbygger man en ideologisk ståndpunkt och får det att se ut som man faktiskt har underlag som pekar i den riktningen, men det har man inte. I alla fall inte i den åberopade källan, säger hon.

  Även om det i efterhand kan verka självklart att outsourcing av säkerhetsklassad information på servrar utomlands inte är någon bra idé, menar Shirin Ahlbäck Öberg att det är viktigt att frågan inte handlar om outsourcing i sig. I stället bör den prövas från fall till fall så som Riksrevisionen föreslog.

  Hon kallar det vilseledande av Alliansregeringen att i sin skrivelse hänvisa till Riksrevisionen när den påstår att outsourcing är önskvärt.

  – Jag tycker man mycket väl kan stå för en preferens, en värdering man har: i det här fallet att outsourcing skulle vara bra. Men att försöka klä det i någon form av rationell dräkt genom att åberopa stöd i en källa som faktiskt inte ger stöd, det är inte bra. Det är vilseledande, säger Shirin Ahlbäck Öberg. – slut citat.

  SÄPO varnar för outsourcing redan 2014 då alliansregeringen sitter vid makten, Det bryr man sig inte om utan man fortsätter genomförandet av denna outsourcing. Allianspartierna och deras representanter ska vara väldigt försiktiga att peka på andra när de i praktiken står för grundproblemet till denna sörja.

  https://pbs.twimg.com/media/DFpTAz3XUAUgJw2.jpg

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   När jag talar om ansvar i dagens blogg syftar jag på vad som hänt inom regeringen; att Ygeman, Johansson och Hultqvist inte informerat Löfven om vad som hänt – OM de nu inte gjorde det. Att Löfven och Co försökt mörka IT-haveriet på TS är ytterst allvarligt. De borde ha informerat riksdagen redan i jan 2016 när Ygeman fick veta vad som hänt.

 3. Basic Rules

  Håller med dig i slutsatsen att Löfvén knappast varit ovetande och det i ett tidigt skede.
  Eller är det så illa ställt med regeringskansliet och Löfven att den nya svenska modellen/stuprörsmodellen kräver att som Löfvén medvetet distanserar sig från information ?

  ”Ett antal ministrar, inklusive statsministern, kände till Transportstyrelseskandalen i ett tidigt skede. Men man insåg att ett offentliggörande skulle leda till politisk skandal och ge oppositionen ett formidabelt tillhygge. Locket lades på”….
  Olof Hedengren har i Samtiden en intressant krönika kring just ”Visste Löfvén om IT- skandalen”.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag tror också att Löfven länge vetat men mörkat vad som hänt. Inom några dagar kommer jag att skriva om detta.

   • Basic Rules

    Bra, att enbart lita till lokal msm går inte, så vi som vill veta mera är vi hänvisade till bloggar och nya media för komplementär information.
    Allt är möjligt i detta läge, så vi får se om alliansen kan svara upp, men nu är det bäst ligga still i båten – och speciellt fru Lööf(C), som inte ville fälla regeringen för några dagrar sen, kan ha ett helvete framför.Hennes hopp står nu till Stefan (S) att inte ha varit för klantig, för annars är vekligheten även i kapp henne och hon står plötsligt inför ett ”omöjligt val ”.
    Otroligt spännande historia detta !

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Lööf kommer att tvingas välja mellan SD och S efter nästa val. Eftersom hon vägrar att samarbeta ens passivt med SD kommer en röst på C att betyda en röst på S som det ser ut.
     Betr Löfvens roll i den pågående skandalen torde vi snart få nya uppgifter av alt media:O)

 4. Gerd

  Trots det yttersta allvaret i denna historia så uppskattar jag verkligen din humor i ditt svar till Gunmarie P. Dagens höjdare. Nu är det många som håller denna gryta kokande och det kommer att hålla i sig över valet nästa år. Det är ju inte bara detta elände som de måste stå till svars för. Vad gör de med 35.000 skäggbarn som det nu visar sig att de är vuxna män??

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, det kan man undra. Fast det blir väl som vanligt; de kan inte skickas tillbaka då de inte har några ID-handlingar som kan visa varifrån de kommer eller de riskerar att straffas dit de skickas.

 5. Mia K

  Precis som Micke skriver, är också föregående regering ansvarig för outsourcing av IT inom myndigheter och, vad jag förstod, skulle någon s-mårkt riksdagsman anmäla alliansen för detta beslut! Du gör ett jättejobb som granskar makten i Sverige!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack! Roligt att du uppskattar vad jag skriver!
   Ja, det var Alliansen som började ’outsourca’ men såvitt jag vet bröt de inte mot några regler. Fast det kommer kanske fram att också de brutit mot regler och lagar. Jag misstänker att det kommer att bli en lååång och stormig höst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.