Allsköns funderingar om politik

Undanträngningseffekten

Första gången jag kom i kontakt med ordet undanträngningseffekt var för flera år sedan, när jag läste artiklar av författaren Jan Tullberg, docent i företagsekonomi. Hans bok Låsningen kom ut 2014 och tar upp centrala frågor kring invandring och presenterar väsentliga fakta och resonemang. Tullberg anser att etablissemanget för en destruktiv politik och saknar förmåga att ändra kurs, då de är mentalt låsta. Så hur har Sverige utvecklats under de 4 år som gått sedan boken lanserades? Har Tullbergs analyser och teser ifråga om invandring visat sig sanna?

I oktober (29/10-17) tog Rapport upp att nyanländas behov av bostad går före andra utsatta svenska medborgares behov. Peter Eriksson, bostadsminister (mp), förnekade detta, men Mats Green, moderaternas bostadspolitiske talesperson, bekräftade att detta var sant. Kommunerna ställer idag grupp mot grupp och låter bostadslösa nyanlända gå före svenska skattebetalare. Enl länsstyrelserna ser en majoritet (60 %) av svenska kommuner nu undanträngningseffekterna av den lag som tvingar dem att ordna bostäder till nyanlända. Och det läget kommer sannolikt att förvärras då närmare 100 000 personer med uppehållstillstånd kommer att behöva bostad i år, enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Per Gudmundson tog i en debattartikel upp (SvD 17 nov 2017) att Riksrevisionen granskat alla regeringens propositioner som berör migrationspolitik mellan 2004 och 2015, totalt 26 stycken:

-Granskningen visar att regeringen styrs nästan helt utan konsekvensanalys. Många propositioner saknar bedömningar av hur antalet ansökningar om uppehållstillstånd kan komma att påverkas. I de få fall där sådana ändå görs, är de så dåligt underbyggda och vaga att de är värdelösa. Bara i ett enda fall bedömer regeringen att propositionen påverkar antalet ansökningar i betydande grad.

Johan Westerholm /ledarsidorna.se/ skriver så här (19 nov 2017):

-Konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister, visar en ny granskning från Riksrevisionen. Bland annat har det saknats ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting. Granskningen av Riksrevisionen är en kraftig vidräkning av de senaste regeringarnas ledarskap samt i praktiken en handbok i “Hur att inte regera ett land”.

I en intervju med SvD (28 okt 2017) sa Kjell-Olof Feldt, tidigare finansminister (s), bl a följande:

Flyktingkrisen och hur den sköttes rubbade förtroendet för partierna hos många många människor. Det är ingen tvekan.

– Det bor åtminstone en halv miljon människor i Sverige som vi inte vet vad vi ska göra av. Vi vet inte hur de bor eller hur de försörjer sig. Jag vet inte hur de här människorna ska bära sig åt för att komma vidare. Det är en tickande bomb.

På frågan vad politiken kan göra åt det svarade Feldt:

– Jag vet inte. Jag tror knappt att någon vet det. Man försöker hålla locket på.

Just det! Man försöker lägga på locket och mörka och man skuldbelägger och hänger ut människor som säger sanningen. Den s k Sverigebilden är viktigare att upprätthålla än skattebetalarnas och landets bästa.

Reinfeldts migrationsuppgörelse med miljöpartiet 2011 har fått förödande och mycket långsiktiga konsekvenser för Sverige och nu börjar konsekvenserna framträda i all sin nakenhet. Konsekvenserna av undanträngningseffekten blir allt tydligare t ex inom skolan, vården och omsorgen. Plötsligt har borgerliga politiker insett att deras migrationspolitik börjar påverka kärnan i den moderna välfärdsstaten. Annat var det när Reinfeldt gav sin dåvarande migrationsminister Tobias Billström en offentlig avhyvling för att denne vågade säga att det är viktigt att ta upp ’volymer’ när man pratar migration. Vilket hjärnsläpp av en statsminister och så förödande för Sverige!

På bostadsfronten är undanträngningen tydligast. Det finns inte bostäder till alla som de politiskt /o/ansvariga okritiskt välkomnat till vårt land. Det blir också solklart att de nyanländas bostadsbehov går före bostadslösa svenskars behov. Det innebär t ex att unga människor tvingas bo kvar hemma, att det är svårt för par som separerar att hitta bostad, att våra hemlösa tvingas bo på gatan eller förlita sig på frivilligorganisationer och tillfälliga härbärgen. Dessa grupper skriker kanske inte så högt men vänta bara tills medelklassen drabbas fullt ut! Då kommer det att bli liv i luckan.

En annan konsekvens av invandringen är hur den påverkat välfärden. Invandringen skulle ju bli så lönsam för Sverige. Den f d LO-ekonomen, numera chefsekonom för Arena Idé, Sandro Scocco och Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet, publicerade 2015 rapporten 900 miljarder skäl att uppskatta invandring. Den talas det mycket tyst om idag, när t o m finansminister Magdalena Andersson erkänner att vi tagit mot fler invandrare än vi kunnat hantera. De som skulle rädda våra pensioner och utföra de jobb vi svenskar inte ville eller kunde ta har visat sig belasta både pensioner och välfärd då integrationen havererat. Verkligheten talar sitt tydliga språk oavsett alla dimridåer från de politiskt ansvariga och från PK-media och vänsterhåll.

SKL konstaterar i sin senaste rapport att ”det går inte ihop”; resurserna till välfärden kommer inte att räcka till framöver. De politiskt ansvariga utredde inte hur migrationen skulle påverka kommuner, landsting och integration och nu sätter staten och de politiskt ansvariga sig över den kommunala självständigheten och kräver att ”kommunerna måste ta sitt ansvar”, d v s ansvar för statens ansvarslösa agerande, medan regering och riksdag nu försöker ta en ”politisk springnota” som Feldt uttryckte det. När ska Sveriges regering och riksdag ta sitt ansvar?

Nu krävs ärliga och djupgående konsekvensanalyser samt klarspråk, vi måste ifrågasätta den s k värdegrunden och synliggöra tabun. Likaså måste vi på allvar öppet och ärligt diskutera om invandrare kan hjälpa oss att klara pensionerna samt om det är sysselsättningen (d v s inte ’pysselsättning eller någon timme SFI per vecka) eller arbetslösheten som ökar. Finns det en arbetskraftsbrist som invandrare med låg utbildning från en främmande kultur kan avhjälpa? Vilka effekter har invandringen på den offentliga sektorn enligt egna och andras beräkningar? Hur ska vi komma tillrätta med integrationsproblemen och många invandrares ovilja att integreras här? Sist men inte minst måste vi öppet och ärligt våga diskutera om vi ska anpassa oss till invandrarnas kultur eller om de ska anpassa sig till vår kultur. Så länge invandrare vägrar att anpassa sig till värdlandet kommer tryggheten i samhället att minska i samma utsträckning som antalet gruppmotsättningar och skuggsamhällen kommer att öka. Vill vi ha ett sådant samhälle?

14 kommentarer

 1. Bergis

  ”Mitt Europa bygger inga murar” sa Stefan Löfven. Det var en inbjudan till alla som önskade komma till Sverige. Det kom folk som tolkade vår demokrati på fel sätt. Enligt dessa människor innebär demokrati bara rättigheter men inga skyldigheter. Rättigheten att bli försörjd och få en tjusig bostad utan motprestation. I deras hemländer höll släkten och bekanta reda på pojkarnas uppfostran med aga om det behövdes. Men i Sverige var det förbjudet att aga sina barn. Det förvirrade föräldrarna som lät sina söner få börja skjuta ner folk på öppen gata och kasta handgranater. Så går det när man öppnar dörren för främmande kulturer som aldrig kommer att ha förmågan att integreras i vårat samhälle. Om man vill integreras i vårat samhälle måste man också släppa sin gamla kultur eller flytta någon annanstans.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Många av migranterna flyr inte från krig eller förföljelse utan för att få ett bättre liv. Eftersom de ofta föraktar vårt västerländska levnadssätt, religion och kultur kan det tyckas märkligt att de väljer att ta sig genom ett antal trygga europeiska länder för att hamna här i norr, där de inte kan språket och ogillar det mesta vi står för. Det finns så många chanser att få jobb t ex i Förenade Arabemiraten, Qatar, Saudiarabien m fl länder där de talar samma språk som migranterna och tillhör samma religion och kultur. Hur kan det komma sig?

 2. Per

  Hmm…..skulle du inte kunna förklara detta för Anders Forss som alltid predikar om hur fantastiskt berikande och bidragande dessa nysvenskar är med deras fantastiska kultur…..men det är klart, då skulle hans hjärna explodera för den klarar inte av att ta emot så mycket information. Mvh Per

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag tror inte Anders Forss är mottaglig för andras åsikter eller fakta som inte överensstämmer med hans egna uppfattningar och alternativa fakta;O)

   • Petter

    Jag kommer alltid att tänka på Trump när jag läser Anders Fors blogg ,narcissiska tendenser och verklighetsfrånvänd som tror sig kunna uppfinna paradiset på jorden. Nästan lite så han är den nyuppståndna Messias. Han tillsammans med sin bloggkumpan Castroälskande Bertil ,det vore ju nåt att ha i politiken. AF som stadsminister och Bertil som utrikesminister. Det är ju inte så att AF ska frälsa Sverige utan som han säger med sina kontakter är det väl snarast hela världen som gäller. Och då vill han ju återskapa 60 och 70-talet som enligt han var det bästa att leva i . Jag minns hur det var och hur arbetarna i de små brukssamhällena hade det ,det var ingen dans på rosor. Bilar var inte att tänka på utan de flesta åkte moppe till bruket och inte hade de det fett utan allt var att hålla ner kostnader. Idag åker de ”fattiga” arbetarna till varma länder med hela familjen 2 gånger per år. Och drar till fjälls med släpvagnen fullastad med skotrar. Sen står Forss och säger att de har det dåligt.Men kan även jag tycka att det finns en viss snedfördelning av kapitalet även fast jag är en del i det, men jag satsade allt på mitt företag och lyckades så då bör jag också få en vinst .

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Jag har bara läst något enstaka blogginlägg av Forss och noterat att han är något av en världsmästare alla kategorier;O) Det framgår också av kommentarerna han får.
     Företagandes betydelse kan aldrig nog betonas för Sveriges överlevnad. Att företaget ger ägaren en vinst är nödvändigt om verksamheten ska överleva. Bara offentliga verksamheter klarar av att gå med förlust; de har ju tillgång till våra skattepengar. Att starta ett företag innebär mycket hårt arbete och ekonomiskt risktagande. Vinsten blir då en rimlig belöning för jobbet och risktagandet.

 3. Basic Rules

  De undanträngningseffekter du så träffande beskriver återfinns även inom hälso- och sjukvård

  Pressmeddelande från Socialstyrelsen den 28 okt 2016.

  ”Förra årets ökning av asylsökande har påverkat hälso- och sjukvården på flera sätt. Störst är utmaningarna inom primärvård, mödrahälsovård, förlossningsvård, barnhälsovård, barnpsykiatri, infektionsvård och tandvård. ”Det är områden där situationen redan innan var ansträngd, bland annat på grund av personalbrist”,” säger utredaren Viktoria Svensson.

  Enligt rapporten har tandvården påverkats då asylsökande och nyanlända har ett större vårdbehov än befolkningen i övrigt. När det gäller medicinsk prio ska den med störst behov gå före, det gäller även asylsökande.
  Konsekvenserna av det ökade trycket har inneburit begränsad tillgänglighet, längre väntetider för planerad vård samt omprioriteringar av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

  Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att vi fått gigantiska problem inom svensk sjukvård på grund av asylsökande.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Helt rätt! Undanträngningseffekten påverkar många områden. Vi ser t ex att detta också på arbetsmarknaden när lågutbildade arbetslösa invandrare prioriteras före lågutbildade arbetslösa svenskar. Det är bara början av början vi sett hittills.

   • Petter

    Om inte regeringen kan få med sig folket så kan de ju alltid byta ut folket istället. Det verkar vara det de sysslar med nu,sent ska den dumme vakna.Invandrarna ligger i gräddfilen för statistikens skull.

     • Petter

      Jusst nu håller sossarna på att försöka sig på mästerstycket att visa svenska folket vad de presterat under tiden vid makten med lögner och krumbukter. Lätt att visa en sjunkande arbetslöshet när konjunkturen i hela Europa är på topp. Att sen kunna bevisa hur fruktansvärt lönsamt det är med invandringen fordras det avancerade lögner till. Även att bevisa att de grövsta sexualbrotten inte begås av svenskar med invandrarbakgrund fordras också lögner till.Att sedan vi inte har no goes zoner är ytterligare nåt de måste ta till lögner för. Vi kanske inte ska helt beskylla enbart sossarna för detta men det har eskalerat väldigt sen 2014. Tyvärr vågar inga politiker som är rädda om sitt eget skinn ta tag i detta på grund av att bli stämplade som rasister och mycket mer så här i dessa känsliga frågor måste de komma överrens över blockgränser dock utan V och MP som vurmar för ökad invandring utan konsekvensanalyser.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Ja, många ’fake news’ och alternativa fakta och siffror lär regeringen presentera innan valet. Du får förlita dig på att SD vågar visa och påpeka att
      sve-tsaren är naken!!

 4. Glesbygden

  Enligt ledarskribent Dahlberg på Expressen beviljades 135459 personer uppehållstillstånd föregående år vilket är det näst högsta. Det är väl flera än Umeås befolkning på ett år .
  Tyvärr är många som du skriver sysselsatta i pysselsättning . Denna Pysselsysselsättning ser dock bra ut då det räknas som arbete.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   En majoritet av väljarna tror ändå att invandringen har stoppats radikalt. När man dessutom räknar med all anhöriginvandring som följer med varje person som beviljats blir det nog flera Umeå. Tyvärr kommer inte alla av dessa att någonsin kunna försörja sig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.