Allsköns funderingar om politik

Lööfbiff till Löfven

 

Annie Lööf (C) meddelade i veckan att hon stöder de rödgrönas förslag om amnesti till 9 000 s k ’ensamstående’ afghaner utan asylskäl eftersom de ”medmänskliga konsekvenserna blir alldeles för stora” om förslaget om amnesti stoppas. Att de juridiska och ekonomiska konsekvenserna blir alldeles för stora, inte minst för väljarna, att hon åsidosätter ”allas lika värde” och att hon har så liten respekt för rättssäkerhet, rättsliga principer, Lagrådets synpunkter och demokrati tyder på att hon väljer politik före juridik.

På pressträffen (24/4) beskrev Lööf regeringens förslag som ”riktigt dåligt genomarbetat”. Samtidigt sa hon att hon stöder förslaget, ett förslag som fått berättigad kritik från samtliga remissinstanser och som Lagrådet kommenterar så här:

Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Och så här:

-Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Att ’metallgutten’ Löfven och Fridolin kör på är mindre förvånande än att Lööf, som har en juristutbildning, så lättvindigt sätter sig över Lagrådets ovanligt hårda kritik. Hur har hon mage att stå inför kameran, rikta stenhård kritik mot förslaget, beskriva det som ” ett riktigt dåligt utformat förslag, illa framtaget” och ett ”haveri” och ändå rösta ja till det? Vem kan lita på en politiker som inte respekterar väljarna, lagarna och rättssäkerheten och som väljer politik före demokrati, lag och ordning?

Regeringens lagförslag innebär amnesti till ca 9 000 s k ’ensamkommande’ afghaner som fått avslag på sin asylansökan då de saknar asylskäl. Det betyder att de rödgröna och centern prioriterar en enda grupp av asylsökande framför andra grupper. Men amnesti kan inte ges bara till en grupp utan bör i så fall ges till alla som fått avslag under samma betingelser. Kändisar och allmän opinionsbildning ska inte styra vår asylprocess. Den ska regleras av lagar och domstolar. Dessutom ska samma krav och likvärdig behandling gälla för alla som söker asyl.

Att denna grupp, i huvudsak män, kallas ’ensamkommande’ är anmärkningsvärt. De kallades först ’ensamkommande barn’, men då det visade sig att de flesta av dem inte var barn utan över 18 år, övergick PK-isterna och MSM till att kalla dem ’ensamkommande’. (De har också kallats ’ankarbarn’ för att deras familjer skickat dem till Sverige i hopp om att få komma efter som anhöriginvandrare). De flesta migranter som kommit de senaste åren har kommit ensamma och utan familjemedlemmar, men de kallas inte för ’ensamkommande’ utan migranter eller asylanter. Att kalla gruppen afghaner för ’ensamkommande’ fast de är vuxna är bara ett sätt att stärka deras status och medkänslan med dem.

För att få uppehållstillstånd i Sverige och tillgång till våra generösa bidragssystem har 7 000 av de ’ensamkommande’ ljugit om sin ålder. Lööf kommenterade detta så här i Svt:s Agenda (4/2):

-Åldern har blivit uppskriven, men man har kanske inte uppenbart ljugit om sin ålder, och den skillnaden är oerhört angelägen.

Dessa 9 000 har fått sin ansökan prövad, oftast i flera instanser, men då de saknar asylskäl har deras ansökningar avslagits. Därmed ska de utvisas, men gruppen vägrar acceptera besluten de fått. Istället har de demonstrerat. Kändisupprop, vädjan från många välgörenhetsorganisationer, strategisk PR, Ung Vänster, Svenska Kyrkan, Röda Korset m fl har hjälpt Ung i Sverige att skaffa största möjliga uppmärksamhet åt gruppen sedan i somras. Inflytelserika och militanta kompisar är ett måste för att lyckas i dagens Sverige. Dessa afghanska män, vars identitet och bakgrund är okänd, kommer nu att gå i samma gymnasieskolor som svenska tonåringar. Hur ser tonåringarnas föräldrar på det? Fler ’vuxna’ i skolan känns oroande under dessa förhållanden.

Att var och en av de 9 000 saknar asylskäl och därför fått avslag på sin asylansökan i olika instanser, samtliga processer betalda av oss skattebetalare, verkar helt ovidkommande. ’Åt den som skriker högst skall varda givet’. Att budgeten dräneras av dem som saknar asylskäl, att grupp ställs mot grupp och att Sverige slits isär bekymrar inte de politiskt /o/ansvariga i praktiken, bara i retoriken. Att Sverige samtidigt har allt fler hemlösa fattigpensionärer som lever på existensminimum är inget de politiskt ansvariga ’ovan där’ tar ansvar för. Varför organiserar inte Svenska Kyrkan, Röda Korset, Jonas Gardell, Ung Vänster m fl upprop för att dra uppmärksamhet till de ca 75 000 gamla som varit med och byggt upp vårt samhälle och som nu svälter? En svensk fattigpensionär kostar staten 141 600 per år, att jämföra med de 700 000 som läggs på varje ’ensamkommande’.  Varför behandlar vi inte alla människor likvärdigt?

Att miljöpartiet jublar är förståeligt. De har med sina få procent i valet 2014 fått alldeles för mycket att säga till om. De sägs ha hotat Löfven med att avgå innan valet om han inte gick med på amnestikravet –  förhoppningsvis deras sista chans att köra med utpressning i regeringsställning. Löfven borde ha tagit chansen att bli av med Mp istället för att vika ner sig för deras utpressningsförsök och låta dem skapa kaos i migrationspolitiken. Liten tuva stjälper ofta stort lass.

Amnestin för ensamkommande sägs heller inte vara särskilt populär bland många S-väljare, vilket kan gynna SD, som Löfven (och C) utnämnt till sin huvudmotståndare i valet. Så varför agerar de rödgröna och centern valarbetare för SD? Och varför genomdriver regeringen i sällskap med centern en migrationspolitik som saknar stöd bland en majoritet av väljarna och frångår gällande lagstiftning? Det blir nu omöjligt för Löfven att hävda att ordning och reda ska gälla i migrationspolitiken:

-Man får söka asyl i Sverige, men är det så att man får ett nej så är det nej. Om vi inte har den ordningen, ja då har vi ingen ordnad migrationspolitik längre.

Det är bara att hålla med Expressen som skriver (24/4) att ”principlösheten är den enda kvarvarande principen i migrationspolitiken”.

Lööf har nu fixat biffen åt Löfven genom att ’skita i det blå skåpet’ och ge dödshjälp till en Allians 2.0. Löfven kan förstås glädja sig åt att Kristersson får det tufft framöver; härska genom att söndra är en välkänd taktik. Men Löfven, som anser att några tusen arbetskraftsinvandrare hotar ordningen på svensk arbetsmarknad, ger nu 9 000 s k ’ensamkommande’ vuxna utan skyddsskäl och möjlighet att få jobb och kunna försörja sig rätt att stanna i landet.  Hur ska han fixa det? Antagligen genom att avgå. Bättre fly än illa fäkta. Så gjorde också Reinfeldt.

2013 gick Lööf ut med att hon hellre skulle äta upp sin högra sko än bli ett stödhjul åt socialdemokraterna. Det är m a o nu dags för henne att tugga i sig sin högersko. Jag hoppas den är riktigt seg och räcker länge. Om inte är tillgången på begagnade skor enl uppgift god eftersom centerns kanslikontor i Stockholm nu bombarderas med begagnade skor.

14 kommentarer

 1. Basic Rules

  Tidigare pratade vi om ”tokvänstern”, nu är den tillbaka i form av ”tokliberaler”, där Lööf är dess främste företrädare. Vänsterliberalismen är sin egen fiende då man inte kan sätta gränser i sitt agerande, fanatisk övertro på globalism, överstatlighet/EU och öppna gränser. Den har gått för långt och helt missat innebörden i liberalism, ju mer liberalt/stolligare desto bättre verkar det som.
  Det kan knappast anses liberalt att låta staten växa på det sätt som blir fallet, i den meningen att ”alla” ska få utnyttja vårt sociala system oavsett asylskäl eller inte – den gränsen har överstigits med råge.

  ”Det är de konservativa som allt som oftast måste rädda de goda delarna av liberalismen, från liberalerna själva. Så kanske man kan sammanfatta den ideologiska dynamiken i verkligheten, både förr och nu” – Veckans SvD podd ”Elvakaffet” refereras till.

  Om Lööf kan jag bara säga ”tokjänta” !

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det ska bli mycket spännande att se hur väljarna tar till sig centerns nya gränslöshet. Jag undrar vad Lööfs strategi är. Hon talar allt mer med kluven tunga och försöker sitta på minst två stolar. Det håller aldrig i längden.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det blir intressant hur väljarna agerar ifråga om centern i höst. Det blir inte mitt val i a f.

 2. Bergis

  Det ska bli riktigt spännande att se vad som händer i opinionsundersökningarna efter detta eftersom förslaget saknar folkligt mandat.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, jag kan knappt bärga mig tills kommande opinionsundersökningar publiceras. Sedan 2014 har de f d allianspartierna gjort ett antal kappvändningar och politiska U-svängar. Löfven och hans regering leder dock inkompetensligan än så länge.

 3. gerd

  SD liksom M, KD och L har begärt att propositionen skall remitteras till konstitutionsutskottet för yttrande före beslut tas i riksdagen. Vad jag har förstått så måste de ta upp det. Det är tillräckligt många som står bakom. Något riksdagsbeslut kommer knappast före valet. Det är väl detta som sossarna gärna vill ska ske, de slipper fajtas med mupparna för en sak de inte själva tror på.

 4. Britta

  Hej Åsa! Jag kanske inte har förstått det – ,men vilken politisk övertygelse har du – eller vilket parti tillhör du?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag är allmänpolitiskt intresserad och engagerad och bedriver ingen direkt partipolitik.
   Som framgår av dagens inlägg, anser jag liksom Löfven m fl att ordning och reda måste råda inom invandringen. Har man inte asylskäl ska man inte få uppehållstillstånd och tillgång till vår välfärd.
   Är man däremot flykting ska man självklart ha rätt till asyl. Detta är den rättsordning som gäller i landet. De partier som inte ställer upp på den måste förändra lagarna om de ogillar vad de leder till. Man kan inte sätta sig över lagen och skapa enstaka undantag här och där. Det är inte långsiktigt hållbart och ger mycket konstiga signaler.

 5. Anonym

  Det är ett grymt och cyniskt spel med de unga afghanska männen, som löper större risk att dö i förtid Sverige än i Afghanistan (mord / droger). De befinner sig i ett främmande land, vars språk, kultur, ätt att tänka samt politisk system de inte förstår, vartill de saknar det viktigaste av allt: klanens beskydd och trygghet. I Sverige motarbetar vi klansystemet. I Afghanistan är klansystemet en ofta mer än fullgod ersättning för våra trygghetssystem.

  Och viktigast av allt: klanen är männens gemenskap, hjälparen i nöden, stödjaren när en man måste starta om. Klanen är gränslös. Även om man har levt som flykting i ett främmande land hela sitt liv, är man medlem i en klan, och kan räkna med klanens hjälp. Dessa unga afghanska män verkar vara vissa svenska kvinnors surrogat för små barn; de berövas all manlighet, sin manliga stolthet och auktoritet och regredierar till småbarn. Till ett tillstånd som kallas ”inlärd hjälplöshet” och är vanligt bland perserkatter och knähundar, som det klemas för mycket med.

  En afghansk man har en patriarkal grundinställning, är handlingskraftig, stolt, djärv och omvittnat modig i faror och strid. Allt det som tas ifrån dem som offer för den svenska omvårdnadsfilosofin, som effektivt driver dem in i missbruk av droger som enda tröst för allt som de har blivit fråntagna av deras svenska utnyttjare.

  Dessa från början självmedvetna, självsäkra och stolta unga män åsamkas genom de dåliga råden, de ständiga överklagandena, de hulkande intervjuerna och uppmaningarna till protester och demonstrationerna, politikernas löften, o.s.v. ett symtom som man ser hos soldater i krig, som har förlorat slag efter slag och slutligen förlorat hela kriget – alla ansträngningarna och uppoffringarna var förgäves – nämligen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Lindrigare former hos studenter, som har misslyckats med att läsa upp sina betyg.

  Ett negativt och definitivt besked inom rimlig tid hade varit bättre I stället för att gå i botten psykiskt hade dessa unga män kunnat använda alla sin positiva egenskaper till förberedelser för att återvända hem, till att skaffa adekvata kunskaper om hemlandet, knutit kontakter med klanmedlemmar i hemlandet och i Sverige, och bildat brödraskap med andra hemvändare för att bygga en gemensam framtid i hemlandet. Med startkapitalet på 30.000 kr från EU till alla som återvänder frivilligt. Och varför inte ett extra bidrag på sådär 70.000 kr från Sverige, vilket är en bråkdel av vad deras vistelse här kostar det svenska samhället.

  Uslast av allt är att de svenska hjälparna har lurat i dem, att EU-bidraget till frivilliga återvändare är en bluff. Och nu har Annie Lööf förlängt lidande för de unga männen, liksom Gustav Fridolin för henne. Dessa publikfriande posörer har dessutom givit svensk-afghaner, som tidigare hade ett ganska gott anseende, ett extremt dåligt rykte. Hat och islamofobi, inte minst på grund av de många gruppvåldtäkterna. Afghanistan är egentligen ett extremt moraliskt land. Sex före äktenskapet är totalförbjudet för båda könen. De flesta afghanska unga män har inte sett en naken kvinna i verkligheten sedan de var dibarn.

  Men vad händer med unga män, som berövas all sin stolthet och alla tidigare inlärda moralbegrepp och konfronteras med all denna nakenhet i det nya landet och slutligen alla spärrar släpper under drogpåverkan?

 6. Anonym

  Det handlar naturligtvis inte om medmänsklighet. För C handlar det om att öka andelen väljare bland utlandsfödda, som är underrepresenterade bland C-väljarna. För aktivisterna inom övrig partier handlar det om underminera asylpolitiken. Fri invandring. Men det säger de inte öppet, utan låter sig styras av medias snyftkampanjer. Asyllagstiftngen ska göras till en schweizerost med fler och fler hål.

  Jan Björklund, L, slog huvudet på spiken, när han i en TV-debatt frågande: ”Ska vi säga till en somalisk kvinna: Du får inget uppehållstillstånd, eftersom du inte är en afghansk man?”. De mest högljudda och mest långvariga snyftkampanjerna handlar alltid om relativt ljushyade män, aldrig om helsvarta kvinnor. Snyftkampanjer för helsvarta män förekommer också, men ebbar ut ganska snabbt.

  Kanske tänkte Björklund på de två somaliska flickorna, som hade nämnts liksom i förbigående i SVT, 15 och 17 år, som blivit svårt skadade under könsstympning som barn. I Sverige hade de blivit ”öppnade”, vilket är en skam i hemlandet. Skulle de där hitta en man, som vill gifta sig med en sådan kvinna? Men en risken är inget asylskäl enligt någon internationell konvention. Avslag och avvisning. Visst är det lätt att tänka att det borde göras undantag för sådana fall, av medmänskliga skäl.

  Men inte om det kablas ut över världen som ”en seger”. Det lockar fler, och inte bara från den gruppen. Kampanjmakarna har själva omöjliggjort den mjukare asyllagstiftning, de säger sig vilja ha. Eftersom det inte är vad de egentligen vill ha. Fri invandring. Ingen kontroll av vem som kommer. Om vi verkligen kan och vill kosta på oss en mer ”generös” asylrätt, krävs 1) att Sverige inte framstår som mer generöst än andra EU-länder, och 2) att det sker genom en generell lagstiftning, som omfattar dem som nästan uppfyllde asylkriterierna och inte dem, som fått avslag i alla instanser, samt 3) att bedömningarna görs av Migrationsverkets mest erfarna handläggare och inte av media och publicitetshungriga politiker.

  Ett paradargument för särbehandling av de unga afghanska männen är att det finns beslut om tvångsavvisning till ett land, som de aldrig har bott i och att de p.g.a. oredan i Afghanistan (som de aldrig har bott i?) inte kan styrka identitet och ålder. Det handlar alltså om de unga män (som inte utgör hela gruppen afghaner), som kommit som flyktingar till Iran tillsammans med sina föräldrar för ungefär ett par decennier sedan, eller har fötts i Iran. I ena fallet bör det finnas uppgift om ankomstdatum och familjemedlemmar hos den iranska migrationsmyndigheten. I det andra fallet finns nästan säkert en iransk födelseattest. Iran är ett genomreglerat land med myndigheter som vet allt om alla som vistas i landet. Sannerligen inget uland. Varför skaffar de inte fram bevisen för att de talar sanning, om de verkligen gör det?

  När Migrationsverket avslår en asylansökan, har därmed inte tagits något beslut om tvångsutvisning. Beslutet innebär att personen frivilligt och på fri fot ska lämna landet. (Jmfr med Akilov som vistades på fri fot flera månader efter avslag i högsta instans) Och är alltså fri att åka vart han vill, förutsatt att han inte avvisas från det landet också. Varför åker inte de unga afghanerna från Iran tillbaka till Iran, där de uppenbarligen har uppehållsrätt sedan 15 – 20 år, eller mer? Kanske för att de inte får bli iranska medborgare, om de inte gör värnplikt i Iran? En förklaring som förekommer.

  I Sverige väntar rättigheter utan skyldigheter – om man trilskas, bryter mot svensk lag och vägrar rätta sig efter svenska myndighetsbeslut..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.