Allsköns funderingar om politik

FN:s jultomte

Imorgon (10 dec) kommer FN:s avtal ”Global compact for safe, orderly and regular migration” att skrivas under på ett toppmöte i Marrakech, Marocko, men kritiken mot detta migrationsavtal växer. Enl Göteborgs-Posten säger Krister Thelin, statssekreterare under Bildt-regeringen och domare i krigsförbrytartribunalen i Haag, nu att Sverige bör avstå att skriva under avtalet så länge vi har en expeditionsregering. Det enda partiet som sagt nej till avtalet är SD.

Nu meddelar allt fler länder att man inte tänker skriva under avtalet, t ex USA, Österrike, Australien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Ungern, Italien, Israel, Polen, Slovakien och Schweiz. I en rad andra länder, t ex Danmark, Estland och Finland har migrationspakten mött hård kritik där länderna antingen står och väger i frågan eller försöker förhandla en s k ”opt-out”-möjlighet.

I ramverket fastställs en gemensam vision och vägledande principer för samarbetet som består av 23 mål. Avtalet kommer inte att vara bindande, men som konstaterades i Sveriges radio (14/7):

Målen är vida och ger utrymme för tolkningar och sannolikt väger målen olika tungt i de 192 medlemsländerna.

Ramverket är varken en överenskommelse, ett avtal eller en konvention. Det är endast ett icke rättsligt bindande ramverk. Om det nu inte ska vara bindande frågar sig vän av ordning varför det ska skrivas under och varför vår övergångsregering, som har ett begränsat mandat, hastar att skriva under det. Det finns dock punkter i dokumentet som förpliktigar stater att sträva efter att införliva avtalets normer i sina nationella lagstiftningar. I sitt remissvar till FN inför detta ramverk krävde den svenska regeringen att ”förbättra implementeringen” – bl a genom att använda ”internationella verktyg på migrationsområdet för att skapa förpliktelser för stater som skriver under”. Sverige försöker som vanligt vara bäst i klassen även om det innebär att man inte har en majoritet av folket med sig.

Det är både anmärkningsvärt och oacceptabelt att expeditionsministären varken förankrat avtalet i riksdagen eller gjort en konsekvensanalys av det. Den enda information som presenterats har getts på möten i ’slutna sällskap’ bakom stängda dörrar. Den rödgröna regeringen fick en hel del kritik av Riksrevisionen för bristen på konsekvensanalyser under den gångna mandatperioden. Det borde rimligtvis innebära att den tagit till sig och dragit lärdom av den kritiken. Men icke.

En expeditionsministär har ett begränsat mandat, speciellt på det internationella området, och bör därför i detta läge avstå från att skriva under avtalet. Istället bör den genomlysa, analysera och debattera avtalet likt EU-länder som t ex Danmark och Norge verkar göra. Att anta ramverket utan en debatt i riksdagen väcker funderingar för att inte säga misstankar. Formellt antas ramverket i FN:s generalförsamling senare i december. Det brådskar m a o inte att fatta beslut om avtalet. Så varför denna tystnad och brådska? Varför inte låta kommande regering hantera frågan så att vi inte redan under kommande mandatperiod åter drabbas av ’naiva’, handfallna politiker, ogenomtänkta beslut och usel invandringspolitik.

Denna resolution omfattar alla migranter som inte skyddas av flyktingkonventioner: gästarbetare, ekonomiska migranter som söker ett bättre liv liksom det svenska ”skuggsamhället”. Den är fluffigt skriven, vilket lämnar stort utrymme för olika tolkningar. Vad innebär t ex:

”Vi har en skyldighet att respektera, skydda och uppfylla alla migranters mänskliga rättigheter, oavsett migrantstatus”?

Kan detta tvinga Sverige att t ex erbjuda bostad åt papperslösa EU-migranter? Det ordrika och fluffiga avtalet verkar dela ut rättigheter till många som innebär skyldigheter för ännu fler, något ansvarsfulla politiker bör avhålla sig ifrån. Vidare kräver jag som skattebetalare att få veta vilka avtal våra /o/ansvariga politiker skriver under. Det är inte för intet som Sverige kallas FN:s jultomte. Tänk bara på vilka summor vi pytsat in till FN bara för att S-märkta politiker och ’politrucker’ ska få jobba där.

Nu är det inte bara ansvariga politiker som underlåtit att analysera och debattera resolutionen. Inte heller ’mainstream media’ har ägnat den något större intresse. Det är både upprörande och märkligt då det är oklart hur den globala migrationspakten kommer att påverka medier. Särskilt en punkt i avtalet har ifrågasatts – delmål 17, punkt 33 C. Där står att man ska

”stoppa tilldelning av offentlig finansiering eller materiellt stöd till medier som systematiskt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism eller andra former av diskriminering mot invandrare, med full respekt för mediefriheten.”

Både det norska journalistförbundet och ordföranden för svenska Journalistförbundet, Jonas Nordling, har kommenterat resolutionen och dess skrivningar om att stater inte ska kunna ge ekonomiskt stöd till medier som rapporterar kritiskt om migration. Till SvD Ledare säger Nordling:

-Det öppnar för smakdomstolar och gör i förlängningen att pressfriheten undergrävs.

Alternativa medier’ har däremot diskuterat resolutionen. De har också skrivit om den opolitiska demonstration som anordnats på Mynttorget i Stockholm några gånger den senaste veckan.

De senaste dagarna har FN än en gång visat hur genomkorrumperat det är och ”präglat av patriarkal kultur med etisk blindhet”. SvD avslöjar att:

-FN:s egen metoo-skandal får förödande kritik i en rapport om FN-organet UNAIDS.

Enl SvD (9/12) är rapporten ”rena krutdurken”:

-Hela ledningen för FN-organet UNAIDS blir fullständigt nedsablad av den oberoende expertpanel som upprättades i juli 2018 för att utreda FN:s egen metoo-skandal.

Undrar hur mycket av Sveriges bidrag på 2,6 miljarder som hållit korrupta chefer under armarna och hjälpt dem mörka skandalen. Skandalens offer lär knappast ha fått del av dessa pengar. Fast vad kan man förvänta sig av en organisation som med stöd av svenska regeringen valde in Saudiarabien i FN:s kvinnokommitté? FN gör det mer än lätt för Trump att motivera drastiska nedskärningar av bidragen till FN och dess organisationer.

Så hur ska Isabella Lövin, som i SvD-artikeln säger att ”Förtroendet är förbrukat”, och Margot Wallström m fl kunna försvara att de och regeringen inte skurit ned bidragen till FN? Den rödgröna regeringen är snabb att åberopa FN utan att bry sig om att organisationen är genomkorrumperad samt påverkad och styrd av länder som de rödgröna annars vill isolera, t ex genom att neka vapenköp.

Behöver jag tillägga att jag saknar Inga-Britta Ahlenius?

12 kommentarer

 1. Jonsson

  Ja, vart är vi på väg nu?
  Fördelningen av migranter – inom EU – har ju visat sig svårt att genomdriva hittills. Sverige anses ha kört över andra medlemsstater genom – att inte informera dem om – sina inviter till en generösare flyktingpolitik (Klanen, Brinkemo & Lundberg, 2018).
  Pakten är nog ett välkommet halmstrå för Löfven, och i synnerhet för Mp.
  Den som uttrycker oro hamnar vid skampålen, och blir kallad rasist m. m.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Hur kan det komma sig att svenska folket inte satt ner foten????? Varför får galenskaparna hållas?

   • Jan Sjöström

    Hej Åsa.

    En Svensk som marinerats i en värdegrund hämtad ur någon
    saga med Disney som avsändare, får oss Svenskar att tro på
    på att ideologi bäst uttrycks via de ”godas seger över de onda”

    Tänker vi efter en stund inser vi att det handlar om enkla
    budskap – var hittar vi dessa naiva och i flertalet orealistiska
    drömmar, vem eller vilka förmedlar budskapet om att alla är
    lika – vilka är det som framhärdar i att världen är en tecknad
    serie bara med besvärande omständigheter ?

    Vem / vilka är det som sprider bilden av en värld helt utan
    besvärande konflikter, vem sprider bilden av bara vi ”Svenskar
    är snälla nog” kan vi lösa världens samlade problem.

    Att vi Svenska fungerar bäst i att vandra i kända hjulspår som
    alla tar utgång i den kollektiva gryta som i alla delar skapat den
    värdegrund som numera besjungs som den enda rätta. Är det
    av godo att kollektivet alltid står över den enskilde, är det av
    godo att självständiga initativ

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Jag är ingen försvarare av värdegrunden som jag ser som en politisk och konstlad konstruktion. Att hävda ”att kollektivet alltid står över den enskilde” är en politisk metod att hämma individen och dennes initiativförmåga, vilket gör oss lättstyrda.
     Dagens ’godhet’ kan verkligen ifrågasättas. En persons värdegrund bör utgöras av ens inre moraliska kompass, inte av PK-korridorens, MSM:s och det politiska etablissemangets definition.

 2. Jonsson

  Folk påverkas säkert av statstelevisionens och S-medias okritiska malande. Löfven framställs som arbetarbarn, svetsare, facklig förhandlare – mera sällan som alumn med politiskt påbrå.

  FN klagade nyligen över att biståndspengar som flyktinghjälp till sydsudaneser, försvunnit i medlemsstaten Uganda (Omni). FN verkar ha många idéer, men svårt att klara basala åtaganden p g a korruption.

  Dags att lägga Bamse-tidningen åt sidan nu, och ansvara för ett tryggare Sverige. Ramverket kan få jultomten att säcka ihop redan vid nyår, och få hela Svea rike på fall. Finns det någon plan B alls?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Löfvens pappa tryckte och sålde nazisttidningar så det kanske är därför Löfven verkar besatt av SD.
   Ett tryggare Sverige lär dröja. Dagens politiska etablissemang har varken en plan A eller en plan B för hur de ska lösa landets problem som de varit med och skapat. Den regering som tillträder när apspelet är klart lär få det hett om öronen och kämpigt på många sätt.

 3. Bergis

  Framtiden får utvisa. Jag är mest skraj för Miljöpartiet och Centern nu. Två radikaliserade partier helt utan verklighetsförankring.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Och när de politiskt ansvariga utan att fråga folket (= deras uppdragsgivare) inte förstår att vissa personers rättigheter innebär andra personers skyldigheter.

 4. Jonsson

  Det är besynnerligt att Löfven tolererar Mp. Både Romson och Fridolin har ju slirat extremt. Romson vill jag inte ens citera.

  Annie Lööf har hamnat i den ’kulturradikala vänsterbubblan’. Inte konstigt att hon fått svårt med vänster och höger. Vänstern vill rasera svensk historia, traditioner och demokratin.

  Jo, morfaderns tidningar var i en helt annan genre än Bamse.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag förstår inte varför S alls vill ha med Mp i fortsättningen. Blir det ett extraval åker Mp förhoppningsvis ut liksom L.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.