Allsköns funderingar om politik

Ansvarslöst är bara förnamnet

Riksadagsvalet 2018 resulterade i en klar borgerlig majoritet. P g a Anniepulatörens trixandeoch piruetter i månader efter valet reducerades denna borgerliga majoritet. C och dess lydparti L gjorde som bekant upp med såssarna, som därför kunde säkra makten ännu en mandatperiod. Därmed uppstod JÖKboet, en katastrofal fyrpartiöverenskommelse som visat sig sakna kunskap om vad som på allvar påverkar och formar landets utveckling; förmågan att upprätthålla våldsmonopolet, eliminera hedersnormer och klankulturen, förbättra skolan samt göra det möjligt för kommuner och landsting att säkra och stärka välfärden. Detta kan man bara lyckas med om man kan uppnå en väl fungerande migrationspolitik.

2017 slår Riksrevisionen fast i en rapport att de underlag som riksdagen fick inför de migrationspolitiska besluten under åren 2004–2015 bara undantagsvis uppfyllde kraven på heltäckande, långsiktig och dynamisk analys av de ekonomiska effekterna:

”I fler än hälften av underlagen saknas beskrivning av möjliga kommunala konsekvenser helt. I de fall ekonomiska effekter på statlig och kommunal verksamhet redovisas, saknas ofta förklaring till hur dessa har räknats fram och vilka antaganden som ligger bakom resultaten.”

Regeringen informerar m a o inte riksdagen fullt ut i en fråga som skapat politiska konvulsioner i hela västvärlden. Det är ytterst upprörande och anmärkningsvärt och leder till stora kunskapsluckor. Riksrevisionens granskning av regeringens propositioner mellan 2004 och 2015 som berör migrationspolitik, totalt 26 stycken, visar att regeringen styrs nästan helt utan konsekvensanalys. Många propositioner saknar bedömningar av hur antalet ansökningar om uppehållstillstånd kan komma att påverkas. Om sådana ändå görs, är de så dåligt underbyggda och vaga att de är värdelösa.

De ekonomiska bedömningarna är undermåliga. I de flesta propositionerna uppges att förslagen inte kommer att ha några konsekvenser för statens budget överhuvudtaget. Ofta bygger detta antagande på bristfälliga beräkningar. Även i fall där remissinstanser protesterar blundar regeringen för eventuella konsekvenser. Bedömningar för landsting och kommun görs inte heller annat än undantagsvis.

Detta sätt att tänka – eller snarare att inte tänka – har lett till stora problem. Samtliga långtidsprognoser på det migrationspolitiska området mellan åren 2004 och 2015 har underskattat statens utgifter, konstaterar Riksrevisionen. På senare tid har underskattningarna varit åtskilliga miljarder kronor om året. Det är inte så att regeringskansliet saknar regler. Det handlar helt enkelt om att normalt byråkratiskt ekonomiskt tänkande inte gäller invandring. Där är det plötsligt tabu.  Riksrevisionen noterar exempelvis att Finland däremot gör överskådliga och transparenta beräkningar i sina migrationspropositioner. (SvD 17/11-18).

På tisdag kommer riksdagen utan föregående konsekvensanalys att rösta igenom en ny hastigt framtagen för att underlätta anhöriginvandring. Den tillfälliga lagen från sommaren 2016, med tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, ska förlängas i två år, JÖKboet vill tillsammans med KD ge gruppen alternativt skyddsbehövande samma möjligheter som personer med flyktingstatus att ta hit sina anhöriga. Det innebär sannolikt att de s k ’ensamkommande barnen’, vars asylskäl var att de saknade anhöriga i hemlandet, nu kommer att få ta hit sina anhöriga som de uppgett att de inte har! Helt absurt!

Inte nog med det. De kan få ta hit hela den familj som bor i huset i hemlandet; fastrar, mostrar, farbröder, morbröder, syskon och kusiner till dem som saknar både språk, utbildning och jobb. Hur kan vi godkänna att de som ljugit om att de är ’ensamkommande’ plötsligt ska få ta hit en storfamilj? Vem ska försörja dem alla? Redan idag är en fjärdedel av kommunerna näst intill konkursmässiga och flera landsting/regioner har stora budgetunderskott, som tvingar dem till enorma och svåra besparingar inom t ex välfärden. Och hur och vem ska ordna bostäder till dessa familjer? Det enda vettiga vore att repatriera dessa ’ensamkommande barn’ till de nu plötsligt upphittade familjerna. Det måste vara betydligt enklare och billigare för alla parter, inte minst för oss skattebetalare som ska stå för notan.

2015 stod våra dörrar vidöppna och sveTsaren basunerade ut att Sverige bygger inga murar. Ska vi nu tvingas se på hur JÖKboets signalpolitik åter lockar med EU:s generösaste migrationsregler? Det är t ex helt orimligt att vi redan idag per capita tar emot mer än tre ggr fler migranter än våra nordiska grannländer.  Lär de politiskt ansvariga sig aldrig något av tidigare kritik och misstag? Ser de inte vad verklighetens folk ser? Är deras förmåga att leva sig in i andra människors perspektiv nedsatt liksom deras förmåga att ta in konsekvenserna av sin politik och dess ekonomiska följder? Lider de kanske av någon form av ’förståndsnedsättning’?

Migrationsverket varnar för att ”lagen får konsekvenser som vi aldrig sett tidigare” när lapptäcket av tillfälliga lagar ska tolkas. Lööf brukar ofta påpeka att hon har en juridisk examen, men det innebär tydligen inte att hon förstår innebörden och konsekvenserna av vad hon beslutar. Hur kan hon så bekymmerslöst föreslå att vi ska ta in ännu fler, som riskerar att hamna i utanförskap, arbetslöshet, bidragsberoende m m? Borde inte JÖKboet istället på allvar ta tag i de mångåriga integrationsproblemen och alla de problem som kommuner och landsting nu brottas med bl a som en följd av 2015 års ohämmade invandring?

Hade valresultatet blivit detsamma om JÖKboets partier och KD innan valet klart deklarerat att de ville ge gruppen alternativt skyddsbehövande samma möjligheter att ta hit sina anhöriga som personer med flyktingstatus?

 

23 kommentarer

 1. Jonsson

  Tyvärr är det så det ser ut. Katastrof är bara förnamnet. Löfven för snabbt Sverige mot avgrunden. Med mycket god hjälp av sin hängivna motståndare Lööf och hennes maktambitioner.
  KD:s lögner och dubbelmoral är uppenbara. De ville ha SD-röster och gärna flera andra partiers med. Dubbelmoral är inte dubbelt så bra, även om slipade politikern EBT verkade tro så. Alf Svensson kom in i riksdan som centerpartist. Därefter startade han som bekant eget parti. Äpplen faller inte särskilt långt från ljugarbänken.
  S, Mp kanske vann makten, med hjälp av C, L och V, men ansvaret skiter de alla i. Folket betalar alltid priset för härskares maktlystnad.
  Om fler hade röstat i Eu-valet då hade L och Mp troligtvis missat spärren. Mp:s tapp kan indikera ökad vakenhetsgrad. Så kanske, förhoppningsvis har folk ändå börjat öppna ögonen en aning (men, tyvärr alldeles för sent). De som inte gjort det än kommer snart få ett hårt uppvaknande.
  Mona Sahlin gick aldrig med i SAP, hon gick med i Olof Palmes parti. Och socialdemokraterna upphörde med Palmes intåg, 68-rörelsen passade denne opportunist som hand i handske.
  Löfven är högste ansvarig nu. Alldeles oavsett vad C, L, Mp, V och KD håller på med. Så Sverige är kört.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, framtiden ser mörk ut för Sverige och det torde knappast bli ngt extraval så vi får vackert vänta med JÖKboet försämrar landet i ytterligare drygt 3 år. Innan nästa val borde väl ändå det sovande folket har fått upp sina ögon mer än idag!

  • Brorson

   KD grundades långt innan Svensson kom in i riksdagen genom valtaktisk samverkan mellan C och KD. Han har aldrig varit centerpartist och har alltså aldrig bytt parti, såvitt jag vet. De flesta kristdemokrater, som har varit kristdemokrater sedan partiet startade och redan då var gamla nog för att tidigare ha tillhört något annat parti, hade varit folkpartister.

   Fp, d.v.s. nuvarande Liberalerna, grundades under 1930-talet genom sammanslagning av två partier, varav det ena hade en stark medlemsbas bland frikyrko- och nykterhetsfolket. Under 1950-talet hade Fp utvecklats alltmer i en kristendomsfientlig och i viss mån alkoholliberal riktning, vilket blev en drivkraft för bildandet av KDS (nuvarande KD)..

   KDS var under de första årtiondena en nästan unik svensk företeelse, men kom under senare delen av Alf Svenssons tid som partiledare att utvecklas alltmer i kristdemokratisk riktning. KDS var alltså från början snarare ett frikyrko-liberalt än kristdemokratiskt parti. Kristdemokratin utkristalliserades som politisk förelse och ideologi under mellankrigstiden och de första åren efter andra världskriget bland medlemmar i Katolska kyrkan, vilka var motståndare till både fascism /nazism och kommunism / socialism.

   Kristdemokratin står i vissa avseenden (bl.a. synen på arbetares fackliga rättigheter) socialdemokratin nära, så t.ex i Tyskland där KD och S fortfarande samarbetar i regeringsställning. Svenska KD står klart till höger om sina tyska partikamrater. Det är därför aningen anmärkningsvärt att det är C och L och inte KD, som har räddat det socialdemokratiska regeringsinnehavet i Sverige.

   • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

    Anmärkningsvärt är det också att C och L räddat kvar såssarna vid makten.

 2. Brorson

  Som vanligt ett väl genomarbetat inlägg. Tack för det. Jag skrev i min kommentar till förra inlägget att den invandring vi redan haft, den har vi haft. Nu får vi leva med konsekvenserna. Somliga förstår inte varför jag försvarar religionsfriheten för muslimer och varför jag går emot obligatorisk svenskundervisning för asylsökande – som ännu inte fått besked om de får stanna, eller ej.

  Varför göra återetableringen i det gamla hemlandet svårare för dem som vill (trots att de har permanent uppehållstillstånd) eller tvingas (för att de fått avslag på sina asylansökningar) återvända hem? Varför göra det lättare för terrorister och vanliga kriminella att smälta in i det svenska samhället och lära dem utnyttja systemet? Varför hårda tag mot hederliga invandrare i kombination med fortsatt gränslös slapphet mot kriminella och sådana som öht inte borde vara här?

  Om syftet med flyktingpolitiken vore att rädda så många hjälpbehövande som möjligt, som befinner sig i akut fara, borde vi ha haft en snabbare genomströmning från ankomst till hemresa – i synnerhet för gruppen ”alternativt skyddsbehövande”. De har som regel tillfälliga uppehållstillstånd på 13 månader, som iofs torde förlängas om det är fortsatt riskfyllt i hemlandet, ska nu återförenas med sina familjer (som har lyckats överleva i hemlandet, när det har varit som farligast där) – i Sverige.

  Sverige börjar alltmer likna ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in, men ingen flyttar ut. Det mångkulturella, mångetniska och mångreligiösa samhället har vi redan. Det kan inte förnekas att det skapar spänningar. Men det är inte antalet muslimer, etc, som är huvudproblemet, utan alla kriminella som har åkt snålskjuts på flyktinginvandringen. Som uppger sig vara asylsökande, men uppenbarligen saknar asylskäl, vilket visar sig om inte förr när deras rätta identitet avslöjas.

  Vill man ha en förmån, som exempelvis socialbidrag, måste man avslöja allting om sig själv och bevisa att man har rätt till förmånen för den myndighet som beslutar. I Migrationsärenden verkar den omvända bevisbördan råda. Du har beskrivit hur de ”ensamkommande”, som saknar anhöriga i hemlandet, har fullt med anhöriga, när de begär familjeåterförening. En amerikansk DNA-undersökning visade att en tredjedel av dem, som sökt familjeåterförening, inte ens var avlägset släkt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Obligatorisk DNA-sökning borde bli det normala för dem som söker familjeåterförening. Det skulle ge korrekt information om alla, inte minst om alla som ljugit.

 3. Jonsson

  Ja, 3 år känns avlägset. Å andra sidan får S/Mp gott om tid att rasera Sverige. Det finns ju ingen opposition att tala om.

  Alf Svensson använde partibeteckningen (C) i riksdagen (GP 20/9 1985). Man kan givetvis kalla förfarandet ”valteknisk samverkan”.
  När det gäller invandring så håller jag med Gunnar Sandelin (detgodasamhallet.com) 5/5 2019, om att det behövs genomlysning. Som ung socialarbetare medverkade han till att bevilja asylsökande semesterresor till de länder de uppgav sig ha flytt ifrån.
  Sånt stärker inte trovärdigheten i asylprocessen. Hans Rosling skrev i sin sista bok att, krigets flyktingar från Syrien hade kunnat flyga till EU från Turkiet. Det som hindrade dem var avsaknad av id-handlingar vilket gjorde att flygpersonalen inte kunde bevilja dem flygresan. Alternativet blev människosmugglare.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Även idag åker ’flyktingar’ fr Sverige hem på semester till de länder de flytt från!! Sanslöst och vettlöst!
   Vilken tur att migranterna kan ta sig till Sverige med hjälp av skrupelfria människosmugglare! Här behövs inga ID-handlingar och de kan ljuga ostraffat om sin ålder! Vi har snart passerat alla anständiga gränser.

 4. Jonsson

  Trots FN-avtal fortsätter de farliga färderna över Medelhavet. I ”Kidnappningsindustrin” skriver L. Napoleoni, bland annat att smugglarna övergått från droger (inskeppade från Sydamerika och via Sahara mot Europa), till människosmuggling också. En industri, som sagt var. De kommer på nya sätt om de stoppas. Och svenska politiker står med öppna hjärtan och välkomnar.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, det är fullständigt obegripligt hur vi kan ha drabbats av så inkompetenta, kraftlösa och fega politiker!!

 5. Brorson

  1. Inrikes födda med två utrikesfödda är den mest brottsbelastade gruppen i det svenska samhället. Hur har det kunnat bli så?
  2. De migranter som ”flyr för livet” från sina hemländer är inte de fattigaste och inte de med den kortaste medellivslängden p.g.a livsfarlig arbetsmiljö och förbud mot fackföreningar, utan de välutbildade och relativt högavlönade. Varför tas de emot som flyktingar i Sverige, medan de verkligt hjälpbehövande blir kvar i misären?
  3. De extrema islamisternas drömmar om ett världskalifat är en direkt motsvarighet till trotskisternas teori om den permanenta revolutionen, syftande till en kommunistisk världsregering. Hur ska kalifat-planerna stoppas?

  Idag på självaste midsommarafton gottar sig Arbetarpartiets ledare åt att stadsbiblioteket i Umeå lovat att köpa in en utländsk rasistisk bok. Som näppeligen handlar om solidaritet mellan arbetare i olika länder och med olika hudfärg och etnicitet. Att skjuta fram ras i stället för klass har länge varit extremhögerns metod för att splittra arbetarklassen. Extremvänstern förenas återigen med extremhögern.

  Inte ens om det hade gällt antirasistisk litteratur hade det varit självklart att använda svenska skattepengar för inköp av kontroversiell utländsk litteratur. Därför vill jag tipsa stadsbiblioteket i Umeå att det finns en rikhaltig grovt antisemitisk litteratur på arabiska, avsedd för indoktrinering av palestinska skolbarn, vilken beskriver Israel som en stat som ska utplånas och judarna som ett folkslag som ska utrotas.

  Läste i tidningen att i Sölvesborg, där Jimmie Åkessons sambo Louise Erixson är kommunalråd, har de beslutat att inte köpa in böcker på invandrarspråken.. En liberal ledarskribent tar till brösttonerna och menar att det är en mänsklig rättighet att kunna läsa Pippi Långstrump på arabiska. Så blir man en svensk. Hur ska vi se på detta? Kanske SD har rätt – åtminstone i denna fråga?

  Är det kommunernas skyldighet att fylla sina bibliotekshyllor med litteratur på världens alla språk? Det blir väldigt få boktitlar på varje språk. Vem ska göra urvalet? Den frågan borde Arbetarpartiet i Umeå besvara. För det handlar väl inte om bara en enda bok? Just den bok, som Hägglund vill att alla ska läsa – för att den stödjer hans religionsfientliga agenda. Som chefredaktör för den trotskistiska Nya Arbetartidningen, slipper Hägglund själv stå för åsikterna.

  Det finns icke-rasistisk invandringskritisk litteratur på svenska, som kan lånas (ev genom fjärrlån) på svenska bibliotek. Och som borde stå på hyllorna. Vad som behövs nu är konkreta åtgärder för bättre reglering av invandringen samt snabbare avvisning av dem, som saknar asylskäl eller borde ha sökt asyl på vägen – inte konspirationsteorier som gör varenda muslim, som inte förnekar sin tro, till en misstänkt terrorist.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag anser att dagens asylsystem ska skrotas snarast möjligt. Asyl ska istället söka från svenska ambassader/konsulat i migranters hemländer. Då skulle de också kunna bevisa vem de är. Tror inte att de kan söka asyl utan ID-handlingar. En sådan asylprocess skulle relativt snabbt ge svar på vem som kan beviljas asyl i resp land. Det skulle stoppa skrupelfria flyktingsmugglare och bli billigare för alla parter – som har verkliga asylskäl. Det enda raka vore förstås att bara ta emot kvotflyktingar som rekryteras ur flyktingläger. Då skulle vi inte bara få unga män utan asylskäl hit.
   De asylanter som har kommit via flyktingbåtar har tagit sig genom ett antal säkra europeiska länder för att söka asyl i Sverige där svaga, inkompetenta politiker tappat huvudet och kontrollen. En majoritet som kommit de senaste åren saknar oftast ID-handlingar som kan styrka deras identitet och det lockar ’välfärdsmigranter’ som Persson sa. Dessa har inga asylskäl och kostar massor innan vi kan skicka iväg dem – om vi kan det. Många går under jorden och håller sig kvar här och det är ’fullständigt oacceptabelt’. Instämmer helt i din åsikt att ”Vad som behövs nu är konkreta åtgärder för bättre reglering av invandringen samt snabbare avvisning av dem, som saknar asylskäl eller borde ha sökt asyl på vägen –…..”
   Betr arabisk m m litteratur på svenska bibliotek är jag skeptisk.

   • Brorson

    Håller med om att dagens svenska asylsystem bör skrotas, eller åtminstone ändras i grunden. Det är svårare att göra om internationella regler. En flykting är enligt FN en förföljd person, som befinner sig utanför sitt eget land. S.k internflyktingar (flykting i eget land) räknas alltså inte. Den svenska lagstiftningen utgår från att förföljda personer i första hand ska söka skydd i sitt eget land och syddas av det egna landets myndigheter.

    Problemet är att alla länder inte kan eller vill. Det går därför inte att söka asyl på svenska ambassaden i hemlandet. Vad händer när den förföljda personen lämnar ambassaden med en beviljad asyl? Han har ju därmed avslöjat sig själv som regimkritiker eller något annat otillåtet. I stället menar jag att flyktingar ska söka asyl i första land de kommer till. Om man sedan vantrivs i det landet, ska det inte vara möjligt att åka till ett nytt land och söka asyl där också. Såvida man inte utsätts för samma förföljelse i det första asyllandet som i hemlandet.

    Annars handlar det om vidarebosättning – på den enskildes eget initiativ. Eller på FN:s initiativ, om antalet asylanter blivit fler än vad värdlandet klarar av. Tillstånd på den enskildes eget initiativ till vidarebosättning i Sverige ska naturligtvis söka på svenska ambassaden i asyllandet. Om vi hade sluppit den mycket omfattande illegala invandringen med en stor anonym underjordisk befolkning, hade vi kunnat vara mer generösa med tillstånd till vidarebosättningar i Sverige.

    De s.k. flyktingaktivisterna med sin falska kuliss av humanitet gör det alltså svårare för personer, som har goda skäl därtill, att bosätta sig legalt i Sverige. Med minskat söktryck på Sverige, hade en generös tillämpning av en restriktiv invandringspolitik kanske varit möjlig,

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Att minska söktrycket genom att minska ’pull-effekterna’ vore ett steg i rätt riktning.

     • Brorson

      Du är inte ensam. Även Afghanistans president Ghani klagade på ”pull-effekterna” under sitt Sverige-besök för ett par år sedan. Den svenska slappheten gör det svårt för honom att hindra utvandringen. Det är ju personer som behövs i Afghanistan, om det landet ska ha en framtid. Mp:s förra språkrör Gustav Fridolin, visste antagligen inte hur rätt han hade, när han råkade glappa med käften och säga att Sveriges utveckling till en välfärdsstat började med massiva kampanjer mot utvandringen. Ärr det internationell solidaritet att stjäla andra länders bästa arbetskraft, deras mest företagsamma entreprenörer, deras mest stridbara fackföreningsmän och oppositionspolitiker och deras högutbildade elit över huvud taget? Deras Sverige-dröm slutar ofta i ett utanförskapsområde. De som har sämst möjligheter att ta sig därifrån blir kvar i jordens fattiga länder. Utan hopp om en bättre framtid.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Ja, visst är det märkligt att unga friska män prioriteras medan kvinnor och barn blir lämnade kvar i eländet!!

 6. Brorson

  Frågan är om utlänningar, som inte ens bor i Sverige, ska ha fri tillgång till svenska skattefinansierade resurser för att sprida sina budskap. Ska svensk TV pliktskyldigt läsa upp kommunikéer av Vladimir Putin. Det handlar ju om hans yttrandefrihet. Frågan är också om SD i Sölvesborg och ett par Skåne-kommuner, där SD också ingår i kommunledningen, har rätt när de vill begränsa de kommunala bibliotekens inköp av litteratur på invandrarspråken. Är det rätt av SD att begränsa dessa författares yttrandefrihet i Sverige?

  Man tar sig för pannan, när man läser hyllningarna till Jan Hägglund även från signaturer, som skrev invandringskritiska kommentarer på Anders Forss-bloggen. Att utlänningar inte alls har lika långtgående yttrandefrihet i Sverige som vi svenskar framgår tydligt av grundlagen, RF 2 kap 23 §. Och så är de3t väl i alla länder? Oinskränkt yttrandefrihet – även för utlänningar – vore väl ett utmärkt medel för ”fientligt övertagande” av ett land?

  En del utlänningar som öht inte borde vara här, har drivit hatkampanjer mot bl.a. ”Lovven” (Stefan Löfvén) för att driva igenom undantagsbestämmelser från svensk asyllagstiftning för dem själva. Jag har hört det själv. Och nu ska de få ytterligare tid till sina gymnasiestudier. Det är ju inte bara en fråga om hur många invandrare, som vi kan ta emot, utan också en fråga om vilka som tas emot.

  Det är inte (eller borde inte vara) acceptabelt att man kringgår eller direkt bryter mot svensk lag – och göder kriminella ligor, som har många liv på sina samveten – för att komma hit. De kommer alltså hit med inställningen att svenska lagar bara är för skens skull och ska åsidosättas. Detta lagtrots stöds av medlemmar av Sveriges lagstiftande församling (riksdagen) – vilka i förhandlingar om regeringsmakten driver igenom nya lagar, som passar lagbrytarna bättre. Som legitimerar deras subversiva aktiviteter.

  Inga uppehållstillstånd borde ges till personer som kommer utan ID-handlingar och dessutom vägrar medverka till utredningen vilka de är. Ge dem en rimlig betänketid på ett antal månader. Sedan ska de avvisas. Det är inte bara en fråga om antalet utan i högsta grad också om vilka.

  Det är lätt att tänka att skär vi ner antalet till hälften, så blir det också hälften så många kriminella som tar sig in i Sverige. Men det är feltänkt. Det drabbar de hederliga, som nästan men inte helt uppfyller kraven för asyl. Det drabbar inte de ohederliga, som vet att utnyttja luckorna i systemet. Det är de luckorna som måste täppas till. Vi måste ha kontroll. Vi ska inte ha en stor underjordisk, identitetslös befolkning, som inte ens har rätt att vara här.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Inga uppehållstillstånd borde ges till personer som kommer utan ID-handlingar och dessutom vägrar medverka till utredningen vilka de är.” De politiska syltryggarna har satt sig över kravet på att man ska kunna styrka vem man är för att få söka asyl. Därför ser läget ut som det gör och därför har vi noll koll idag.

   • Brorson

    1 § Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna. Lag (2009:1525).
    2 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
    3 § Om brott som avses i 2 § är grovt, döms för grovt bidragsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Citerat ur bidragsbrottslag (2007:612, senaste ändring).

    Det står ju i klartext att lagen även gäller förmåner som beslutas av Migrationsverket. Är inte kost och logi och fickpengar ekonomiska förmåner? Är inte EBO (pengar till eget boende) en ekonomisk förmån? I stället för att jaga på polis, åklagare och domstolar att sätta fast och utvisa de bidragsbrottslingar som ljuger om identitet och härkomst, tävlar riksdagspartier om att hitta på belöningar (exvis)gymnasielagen) till dessa brottslingar.

    Grundläggande i all förvaltningsjuridik är att den som ansöker om en förmån, exvis socialbidrag (försörjningsstöd) är skyldig att bevisa (inge handlingar etc) som styrker hans eller hennes rätt till bidraget. Hur ska man kunna bevisa det, om man inte ens vill avslöja vem man är?

    Det har hänt att socialsekreterare har hotats till livet, t.o.m. uppsökts i sina egna hem. sedan de nekat anonyma av bidragssökande av uppenbart utländskt ursprung försörjningsstöd. Jag har haft ett gräl med Johan Westerholm (utgivare av Ledarsidorna.se) med anledning av hans kampanjer MOT den grundlagsändring, som är nödvändig för att ge enskilda nödvändigt sekretesskydd. Med den alltför långgående svenska offentlighetsprincipen är det risk att inte ens domstolarna vågar döma hotfulla brottslingar.

    Enligt W vore detta en inskränkning av pressfriheten., som skulle tvinga honom att lägga ner Ledarsidorna.se. Vilka seriösa tidningar publicerar listor på offentliga tjänstemäns hemadresser? Vi svenskar är inte längre herrar i vårt eget land. Det är de utländska brottssyndikaten, som sitter i fjärran länder och styr sina hejdukar i Sverige med hjälp av svenska myndigheter, som förser dem med din information som de behöver för sin kriminella verksamhet i Sverige. Men våra politiker fokuserar på hederliga invandrare, som inte till hundra procent lever som svenskar gör.

     • Brorson

      Tack för den länken. Författaren är docent i förvaltningsrätt och f.d. domare i förvaltningsdomstolar. Jag har själv varit nämndeman i förvaltningsdomstol. En nämndeman är i praktiken en domare utan domarexamen, som dock inte får döma ensam, men kan vara ”tungan på vågen”, som avgör målen. Jag har inte dömt i asylmål, men väl i andra mål, som rör invandrare. Och kan alltså av till stor del egen erfarenhet intyga att det, som författaren skriver, är helt rätt. Jag har bl.a. dömt i ett mål om assistansersättning. Omständigheterna i det målet var precis desamma som artikelförfattaren skriver om. Verkar vara vanligt.

      Jag har också sett av mål, som jag dömt i, att många ensamkommande unga män från Afghanistan far så illa i Sverige, så att Afghanistan är ett säkrare land än Sverige för dem att vistas i. Det är i.o.f.s. riktigt, som artikelförfattaren skriver, att asylsökande inte behöver medföra pass eller andra ID-handlingar. Men det borde inte vara så vanligt, som det är, att de saknar ID-handlingar. Och jag tycker ändå att mottagarlandet borde kunna kräva att en asylsökande åtminstone gör trovärdigt vem han är, att han så lång möjligt lämnar kontrollerbara uppgifter om sig själv och tidigare hemort.

      Jag anser att rättssäkerheten generellt är lägre i förvaltningsmål än i exempelvis brottmål, särskilt i mål om psyktririsk tvångsvård för icke-kriminella patienter. Dock med migrationsmål som undantag, då rättssäkerheten för asylsökande är skyhögt bättre än i alla andra förvaltningsmål. Det är alltså en grundfalsk bild, som flyktingaktivister och media målar upp i sina snyftreportage om dålig rättssäkerhet i just migrationsmålen. Även i den frågan har artikelförfattaren rätt. .

 7. Jonsson

  Det kan vara ett tecken i tiden att begreppet ”invandrarkritisk litteratur” ens används. ”Asylkommissionen” har nyss bildats och har ”rätt” sammansättning för att effektivt kunna lobba samt agera stödhjul till Miljöpartiet socialdemokraterna (MpS).
  Sverige behöver alls inga yttre fiender längre p g a det nuvarande politiska styret, och Putin skrattar säkert gott när det självförstörande Sverige kommer på tal.
  Den av bibblan kasserade tyska boken blev föremål för censur. Frågan gällde yttrandefrihet, inte bokens innehåll.
  Även gamla frimodiga Pippilotta Rullgardina har försetts med rasismstämpel. Så även Katerina Janouchs barnböcker om Ingrid och Ivar.
  Återgång till kvotflyktingar och till asylrättens egentliga innebörd är helt nödvändigt. Fast tyvärr bara önsketankar. Jag vill inte snabbspola 3 år framåt som läget nu utvecklar sig i Sverige.
  Ska försöka lyssna på Ranstorp i ” Sommar” nästa vecka. Slut.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Återgång till kvotflyktingar och till asylrättens egentliga innebörd är helt nödvändigt.”
   Så rätt du tänkt!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.