Allsköns funderingar om politik

Uuut ur landet NU!

SÄPO pekade i våras ut sex manliga radikala salafistiska imamer som säkerhetshot mot Sverige. De har varit centralgestalter i den radikala islamistiska miljön och frihetsberövades under Säpos offensiv i våras. Enligt Säpo bidrar männen till islamistisk radikalisering och utgör hot mot rikets säkerhet.

Så här säger Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism:

- Det vi kan se utifrån vår horisont är att de här personerna radikaliserar, rekryterar och finansierar våldsbejakande extremism. I förlängningen är det ett hot mot demokratin och vår rättsstat.

-De har så starkt inflytande att de försvårar arbetet som utförs av kommunerna, civilsamhället och framför allt de goda krafterna inom det muslimska samhället. De är starka och tunga aktörer och har tjänat som inspiration för de som rest i väg till terrorgrupper.

Regeringen gick på Säpos linje och beslutade i veckan att de sex islamisterna ska utvisas. Gott så!

Trots att de sex islamisterna utgör ”kvalificerade säkerhetshot” (Damberg), kommer nu, som ett brev på posten, uppgifter om att de kommer att släppas fria i enlighet med Lagen om särskild utlänningskontroll. Den möjliggör att de släpps fria om verkställighet av utvisningen hindras av t ex att de hotas eller riskerar tortyr i sina ursprungsländer. Personer som dömts till utvisning ska i första hand utvisas till sina ursprungsländer. Att de riskerar tortyr där kan inte vara vårt problem och att Irak skulle döma dem till dödsstraff stämmer knappast med Sveriges erfarenhet av irakiska myndigheter. Om de är så rädda för att utvisas p g a sina gärningar i Sverige, borde de ha tänkt på det och levt i enlighet med våra lagar. De har naturligtvis varit helt medvetna om att deras aktiviteter betraktats som hot mot rikets säkerhet.

Flera politiker har pekat på att det av humanitära skäl är olämpligt att frihetsberöva någon under långa perioder. Men nu gäller det faktiskt personer som utgör ett säkerhetshot mot Sverige. Då måste ansvariga politikers främsta uppgift vara att garantera landets och svenskarnas säkerhet mot terroristhot och terrorister. Ett flagrant exempel på hur de politiskt /o/ansvariga redan misslyckats med detta är terroristen Akilov.

Akilov kunde trots utvisningsbeslut uppehålla sig och t o m arbeta i landet samt genomföra sitt terrordåd på Drottninggatan i Stockholm. Hade han låsts in efter utvisningsbeslutet till dess att utvisningen verkställts, skulle mycket lidande ha undvikits och dödsoffren hade levt idag. Det är ytterst provocerande att den politiska makten månar mer om personer som är ett säkerhetshot mot Sverige än om sitt eget folk. Hur kommer det sig att regeringen inte lärt sig något av Akilovkatastrofen? Varför har regeringen så svårt att laga efter läge? Varför har man inte liksom många andra länder redan en adekvat lagstiftning på plats?

Har vi någonsin haft en mindre trovärdig, kompetent och handlingskraftig regering? Man beslutar att utvisa dessa uppenbara säkerhetsrisker, men man utvisar dem inte eftersom de kan riskera förföljelse i hemlandet. Istället släpper man ut dem så att de kan återgå till sina radikala miljöer, fortsätta radikalisera unga muslimer och hetsa till terrordåd mot svenska folket. Vilken triumf för islamismen! Så här säger Magnus Ranstorp, väletablerad terrorforskare, till TT resp Expressen:

-Men självfallet kan [frisläppandet] också slå tillbaka om de kommer stärkta ur detta och kan fortsätta sin verksamhet.

– De kommer att tas emot som hjältar när de släpps.

Vårt skattefinansierade public service/Svt var inte sena att rapportera om hur Abu Raad, den frisläppte imamen från Gävle, hyllades som en ”rockstjärna” när han vid hemkomsten deltog i fredagsbönen i moskén i Gävle:

”Kramkalas när Abo Raad var tillbaka vid fredagsbönen i Gävle moské”

På tillhörande bildtext stod:

”Abu Raad gör entré som en rockstjärna i Gävle moské”

Vilken triumf för de utsläppta säkerhetshoten och för islmaisterna!

Innan kvällen hade Svt ändrat rubrik och bildtext, men då var skadan redan skedd och deras varumärke skadat av det provocerande och omdömeslösa ’hyllningsreportaget’ från Gävle.

Svt har i veckan f ö tydligt visat att de inte klarar av att leva upp till kraven på saklighet och opartiskhet. I sitt reportage för några dagar sedan om Leif Östlings medverkan i Swebb-TV, påstod Svt att Swebb-TV har kopplingar till ”vit makt-miljön”, ”fakta” som de fått av vänsterextrema Expo. Vilket magplask! Ett public service som inte klarar av att granska sina källor! Dags att utkräva ansvar av dess ansvariga och att strypa tillförseln av skattepengar! (Kan tillägga att man 2 ggr försökte stoppa Swebb-TV:s inslag med Östlings intervju, med det gick inte; den kom tillbaka.)

Att utvisningsbeslut inte verkställs p g a att de utvisade kan drabbas av sin egen medicin i hemlandet är helt absurt. Varför ska vi ta hänsyn till vad som händer dessa radikala extremister efter utvisning, när de föraktar vårt samhälle och våra värderingar? Och varför ska Sveriges säkerhet offras för att de som hotar vår säkerhet riskerar att förföljas vid utvisning till sina hemländer? Där måste väl ändå gränsen gå t o m för den humanitära stormakten och dess syltryggar till politiker.

Så vad tänker den rödgröna röran till regering nu göra? Tillsätta ännu en kommission? Bjuda in alla partier utom SD till nya terapisamtal med dopp? Dra frågan i långbänk? Oavsett vilket lär det dröja länge tills vi ha en lagstiftning på plats, som sätter landets och folkets säkerhet i främsta rummet. Det är allvarligt, mycket allvarligt. Och klandervärt!

https://nyheteridag.se/dorpec-kobane-om-islamisterna-i-sverige-kan-inte-forsta-att-vara-politiker-bara-tittar-pa/

 

 

33 kommentarer

 1. Basic Rules

  Under rubriken Islamister i Sverige firar seger – Avgå Morgan Johansson,skriver D Erixon i Samtiden
  följande:
  ”Det är ett allvarligt svek mot det svenska folket när uppenbara säkerhetshot släpps på fri fot i landet. Ansvarig för slapp lagstiftning är justitieminister Morgan Johansson (S). Han måste ta konsekvenserna och avgå”. Så skriver Dick Erixon i Samtiden.se – bara att hålla med och ett ytterligare tecken på systemkollaps.

  Sverige är extremt på många sätt och blir bara värre, Morgan J verkar nästan lättad och nöjd när han intervjuas och säger ” det går inte att utvisa” !
  Även om alliansen har sin del i detta så nu måste misstroende väckas i riksdagen mot den lille bedragare !

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Den artikeln har jag inte hunnit se, men det ska jag genast åtgärda.
   Jag förstår inte hur Molgan kan få sitta kvar för han åstadkommer inget och fullgör inte sitt åtagande. Fast det kanske är just därför han får sitta kvar.
   Få se nu om den s k oppositionen kräver hans avgång el nöjer sig med att kalla honom till KU och utfärda en misstroendeförklaring. Att SD nog kräver Molgans avgång torde vara självklart men vad gör tuffe Uffe?

 2. Jonsson

  Ja, utvisningsbeslutet ska verkställas. Annars ska regeringen avgå. Andra länder utvisar säkerhetshot. Det lär inte komma någon utökad lagstiftning under S/ Mp. Dessa partier har nämligen sympatier och samarbeten som kan ifrågasättas.
  Jag trodde att Jonas Sjöstedt överdrev V:s samröre med LO. Tyvärr hade jag fel. LO/V kan aldrig leda till något bra.

  Hur många fler chanser kan personerna med utvisningsbeslut räkna med att få? Har de förbundit sig inför svenska staten att följa svensk lag från och med nu?
  Våldsromantiken hos vissa ledande svenska politiker är barock, Migrationsöverdomstolen tar inte heller sitt ansvar. Så nu vet vi det!

 3. Per

  Ojojoj….vad är det för land vi bor i, släng ut skiten och låt dom bli dödade om det är så, svensken behöver inte bry sig om det. Och den jävla skiten Löfven kan få följa sina kompisar ut.

 4. Bergis

  Inte undra på varför vi har så många skjutningar och sprängningar i Sverige när salafister fritt får predrika om att ”svensken är bara en idiot” och här kan ni fritt utöva eran sjuka religion utan konsekvenser. Det är inte riktiga flyktingar som kommit till Sverige. Det är människor som ser en lucka att utnyttja våra generösa välfärdssystem och samtidigt som dom får bidrag från samhället.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, det är helt galet att vi släpper in migranter som saknar asylskäl och låter dem utnyttja våra generösa välfärdssystem. Ännu galnare är att vi låter dem stanna och att de t o m som illegala invandrare har rätt till vård som inte kan vänta.

 5. Brorson

  Regeringen har beslutat att de sex ska utvisas. Huruvida regeringen eller någon myndighet har beslutat att de ska försättas på fri fot i väntan på eventuell utvisning, framgår inte av den rapportering som jag tagit del av. Observera att regeringen inte har beslutat som första instans utan har tagit ställning till ett överklagande av tidigare myndighetsbeslut. Har läst Samtidens artikel i frågan, som kritiserar justitieministern, inte för regeringsbeslutet i sig, utan för den bristande lagstiftningen.

  Riksdagsledamoten Katja Nyberg, sd, säger enligt Samtiden, att ”Det är absurt att man inte kan verkställa utvisning. Det är inte vårt problem att de här personerna är hotade i sina hemländer. De är ett hot mot Sverige, det är vårt problem. Kan man inte verkställa utvisningen får man fortsätta hålla dem i förvar eller skicka dem till tredje land,”

  Jag tror att Nyberg har gjort en korrekt analys av rättsläget. Regeringen har sannolikt inte haft befogenhet att tvinga fram omedelbar verkställighet av sitt utvisningsbeslut. Lagen medger dock att männen kunde hållits i förvar under ytterligare ett halvår. Under den tiden hade man kanske funnit en annan lösning, exempelvis ett land som de kunnat skickas till. Den s.k. bortre parentesen (att längsta förvarstid är ett år) måste avskaffas. Om de kunnat hållas inlåsta på obestämd tid, hade kanske viljan att lämna landet frivilligt infunnit sig.

  Vad jag tycker är särskilt störande är att Abo Raad, enligt egen utsago, själv har skapat ”verkställighetshindret” ganska nyligen under sin vistelse i Sverige. Detta genom att under eget namn ha kritiserat den irakiska regeringen samt ”miliser”, som har deltagit i kriget mot IS.

  Å andra sidan hade de sex männen kunnat fortsätta sin verksamhet i Sverige, även om de hade blivit utvisade, genom det kontaktnät som de har skapat i Sverige under sin vistelse här. De borde aldrig ha fått permanent uppehållstillstånd. De har troligen inte ens kvalificerat sig för tillfälligt uppehållstillstånd som flyktingar. Har de verkligen fått flyktingstatus, eller från början bara arbetstillstånd som imamer i Sverige?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Molgan förtjänar allvarlig kritik för att han inte lyckats få adekvat lagstiftning på plats.
   Anledningen till att de släpptes innan den tillåtna tiden 1 år för frihetsberövande löpt ut kan bero på att de sex kostar mkt att förvara och att platsbristen på anstalter är mkt stor eller också vill man av identitetspolitiska skäl inte köra den hårda linjen hela vägen ut.
   Jag förstår inte varför migranter så snabbt ges PUT. TUT borde vara regel med obligatorisk återvandring när läget i hemlandet stabiliserats. Det är helt absurt att migranter som kommit hit och sökt asyl kan åka hem på semester. Hur galet kan Sverige bli?

 6. Brorson

  Om de suttit kvar i förvar resten av den nu tillåtna tiden, så hade det räckt för en lagändring, så att den bortre parentesen hade tagits bort. Vi får inte glömma att de inte är dömda för brott i Sverige och alltså inte omfattas av brottslagstiftningen. Till skillnad mot fängelsedömda, som inte får lämna landet förrän straffet är avtjänat, får de här lämna landet när de själva vill.

  Men nu väntar ännu värre problem för Sverige. Turkiet har idag meddelat att IS-krigare som suttit i kurdiska fångläger, som har tagits över av turkarna efter deras inmarsch i norra Syrien, ska skickas tillbaka till sina europeiska hemländer. I troligen alla andra EU-länder, men inte Sverige, finns lagar som tillåter internering som landsförrädare eller krigsfångar efter hemkomsten.

  Så vi får vänta tills de börjat begå brott även i Sverige. Men då kommer vi att få brist på fängelseimamer, om inte dessa som redan finns i landet får nya statliga anställningar. Och då kan de ju inte samtidigt sitta i förvar med kontaktförbud, eller hur?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Om den rödgröna röran med Molgan i spetsen hade ivrat för att ändra lagen, hade de redan gjort det, men viljan saknas.
   Blir mkt intressant att se hur de länder (Danmark? m fl) som tar ifrån återvändande jihadister medborgarskapet och vägrar ta emot dem kommer att agera när jihadisterna nu skickas tillbaka till resp hemländer.
   Var finns nyheten om att Turkiet idag gått ut och meddelat att alla IS-krigare ska sändas tillbaka till sina hemländer? Det är ju f ö vad Trump också meddelat tidigare.

 7. Brorson

  Profeten Muhammeds mors grav skändad. Under nästan 1400 år fanns den där i Mekka, helgad och vördad av miljoner vallfärdande muslimer. Även profetens svärfars gravmonument har raserats. Det skedde för bara tio år sedan. På den platsen finns nu ett amerikanskt lyxhotell. Mängder med historiska minnesmärken över berömda muslimer har förstörts. Jag ville veta mer om den riktning inom islam, som de utvisningshotade imamerna företräder, och fann denna historielöshet, detta kulturbarbari, detta religiösa förtryck av andra muslimer. En förklaring är att man vill förhindra att profetens mor blir en muslimsk motsvarighet till kristendomens jungfru Maria.

  Ska de få verkar fritt i Sverige och påtvinga våra svenska muslimer sin förvridna form av islam? Nej, vad som helst får inte tolereras under religionsfrihetens täckmantel. Religionsfrihet – ja! Missbruk av religionsfriheten för politiska syften – nej! Se Europakonventionen om mänskliga rättigheter, art. 17!

  Vi ska inte inbilla oss att Säpo:s källor består enbart av välintegrerade sekulariserade muslimer med ett västerländskt tänkande. Bland dem finns säkert också de verkligt konservativa, med åsikter som icke-muslimer (och även en del muslimer) har svårt att skilja från wahhabisternas åsikter. Trots att wahhabismen uppstod under 1700-talet – med en mordorgie riktad mot andra muslimer – fick wahhabisterna sin största utbredning först under 1900-talet, då rörelsen utanför nuvarande Turkiet inte längre hölls i schack av den turkiska överheten. Wahhabismen är statsreligion i Saudiarabien och Qatar. Stater med tydlig anknytning till Gävle.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Nej, vad som helst får inte tolereras under religionsfrihetens täckmantel. Religionsfrihet – ja! Missbruk av religionsfriheten för politiska syften – nej!”
   Just det!!!

 8. Jan Sjöström

  Hej!

  I Sverige styr numera media. Bilden av vår tids verklighet tillåts att
  sättas av en grupp individer som i allt väsentligt tagit landet och
  folkets makt som gisslan.

  Det huvudsakliga skälet till att landet av ”mellanmjölk” hamnat
  i situation som ger att landets status som nationalstat nu kraftigt
  underminerats går att hämta i en nödvändig interaktionen mellan
  enpartistatens behov av säkerställande av makt över tid och i
  detta dess behov av s k tillrättalagda sanningar. Betalda lakejer
  i syftet att sprida partiets s k sanningar blir / är således legio.

  Att media och dess statsavlönade aktörer inget har att vinna på ett
  agerande som står i motsats till egenintresset kanske kan avges
  som i vart fall en delförklaring i dagens unika Svenska situation.

  Oavsett vilket, så är ”odjuret” numera inte möjligt att kontrollera,
  dess kraft är helt enkelt övermäktigt de styrmedel som en gång
  var vårt lands yttersta mur mot det vansinne som nu sprids via de
  av folket betalda s k mainstream megafonerna.

  Sanningsministeriet har i detta endast fått nya ansikten att förhålla
  sig till – makten över orden är och förblir makten över bilden av
  verkligheten. En verklighet som i sin yttersta konsekvens inte kan
  generera annat än ett samhälle i förfall – anarki blir således vårt
  lands slutstation, om detta råder uppenbart inte längre tvivel.

  I att sakernas tillstånd numera omöjligen kan hanteras via vår av
  folket valda(?)nomenklatura så faller givetvis även dess legitimitet.
  VI har uppenbart inte längre en statsledning som förmår eller ens
  är intresserade av att skydda landet och dess innevånare.

  Det handlar inte längre om att orera i orsakerna till fenomenet utan
  mer om att rädda vad som räddas kan.

  Med vänlig hälsning /Jan

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Håller med dig i allt och känner mig aningen uppgiven. Ett verkningsfullt motdrag vore att ta bort presstödet, partistödet och miljarderna till public service.

 9. Jonsson

  Är det inte så inom islam att man är gäst i 40 dagar, och därefter bofast? Fångarna skulle i så fall vara syriska medborgare nu. Och efter Turkiets manövrar är de snart även turkiska medborgare.
  Turkiskt medborgarskap ärvs väl dessutom. Går inte upphäva. Men, vissa europeiska medborgarskap kan upphävas. Det har han rätt i, Erdogan.
  Såsom Erdogan har ställt det för sig, så får han ta konsekvenserna av det. Och ta hand om fångarna. Som S/Mp har ställt det, så saknas avsiktligt adekvat lagstiftning på obestämd tid i Sverige. Plastpåsskatt och lag om rökförbud är ju så mycket viktigare – sådant snabbehandlas. Det gäller att ha rätt prioriteringar i politiken.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Skatt på plastpåsar m fl galenskaper är bara ett sätt att dra uppmärksamheten bort fr allt som inte fungerar.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, det är så galet så man har svårt att ta till sig det! Men det galnaste av allt är ändå att detta politiska etablissemang får sitta kvar!!!

 10. Brorson

  Vi har alla blivit upprörda över förstörelsen av kulturminnen från den förmuslimska tiden i Mellanöstern, eftersom de tillhör mänsklighetens gemensamma kulturarv. Men när idioterna också ger sig på kulturarvet från den tidiga muslimska tiden, t.o.m. gravmonumenten över profetens egen mor och svärfar för att motverka ”avgudadyrkan”, och får veta att det vansinnet har beordrats av den nu levande religiösa eliten i Saudiarabien, är det lätt att tappa andan.

  Om personer av den kalibern kommer att ha makten i ett framtida muslimskt Sverige, är inbördeskrig mellan olika muslimska grupper i Sverige att vänta. Det är bara att välja sida…

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det är bra att galenskapen blir känd så att vi vet vad vi ska förbereda oss inför. Forewarned is forearmed.

 11. Jonsson

  ”Om personer av den kalibern kommer att ha makten i ett framtida muslimskt Sverige” – då finns det inget alternativ för ickemuslimer som heter ”att välja sida” ens.
  Lustigt att Damberg trodde att deras skenmanöver skulle gå hem. Det vill säga att inte utvisa säkerhetshot mot riket, trots beslut. Det är ju så det oftast gått tillväga, för verkställighetshinder tycks vara praxis.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Såssarna har gjort skenmanöver och prat i kvadrat till praxis i åratal och de har ofta lyckats. SveTsaren och såssarna har fortfarande makten trots att deras trovärdighet minskar i allt snabbare takt. Att fortsätta att rösta på dem och hoppas på ett annat resultat eller agerande från dem är ett tydligt tecken på dårskap.

 12. Brorson

  Om regeringen har haft en möjlighet, som den inte har använt, att förhindra frigivandet och / eller tvinga fram en omedelbar utvisning, hade detta med största sannolikhet påtalats av SD, som verkar vara väl insatta i den berörda lagstiftningen. Men det kommer kanske ett uttalande från SD under de närmaste dagarna?

  Enligt min bedömning hade ett sådant agerande av regeringen varit ett klart grundlagsbrott, mot RF 11 kap 3 § och RF 12 kap 2 §. Såvitt jag kan förstå har regeringen bara beslutat om avslag på ett överklagande av ett myndighetsbeslut, som varit negativt för de klagande. De har givetvis inte överklagat beslutet om verkställighetshinder.

  Damberg säger att regeringen arbetar på att undanröja verkställighetshindret. Hur det ska göras, vet jag inte, men det kan eventuellt bli genomförändrade instruktioner för myndigheterna. Detta är en juridiskt svår fråga. Nej, regeringen har inte haft gott om tid, om man tänker på vilken jök-röra som har hämmat regeringsarbetet. Det i dagsläget enklaste torde vara att avskaffa den bortre parentesen för hur länge någon kan hållas i förvar, vilket är ett konkret förslag från SD. Men även om så sker, är det fortfarande myndigheterna som beslutar.

  Morgan Johansson är känd för långsamhet, men han gör i alla fall något till skillnad mot sin företrädare på posten, munvädret Anders Ygeman. Under alliansens regeringstid, när MJ var riksdagsman för Skåne, gjorde han tillsammans med s-kommunalrådet i Malmö, Ilmar Reepalu, ett utspel om att införa provisoriska medborgarskap under de första åren som svensk medborgare. Vilket fick förödande kritik inifrån det egna partiet.

  Motiveringen från de två var att många grova brottslingar har hunnit bli svenska medborgare innan de åker fast första gången. Min personliga åsikt är att man i stället bör förlänga tiden med olika former av uppehållstillstånd från nuvarande högst fem år till minst elva år innan man får ens ansöka om svenskt medborgarskap. Se min sista kommentar till förra inlägget.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Så klart att Damberg säger att de jobbar på att undanröja verkställighetshindret, men regeringens trovärdighet är så låg numera att jag ser det som en varmluftsballong för att vinna tid i hopp om att den värsta upprördheten bland verklighetens folk ska lägga sig.

   • Brorson

    Något nytt uttalande från SD har inte kommit, däremot ett inlägg från Petter Nilsson, SD-Västerbotten, på hans VK-blogg. Jag hoppar över Nilssons kritik mot Moderaterna, vilken jag inte haft tid att ta ställning till, och går direkt på SD-riksdagsledamoten Adam Marttinen skrivelse i frågan (sid 104 i ett riksdagstryck, till vilket Nilsson länkar. Citat även på Nilssons blogg:

    ”Vid verkställighetshinder ska personerna i första hand utvisas till sitt ursprungsland, i andra hand ska regeringen se till att upprätta ett avtal med ett tredjeland dit personer kan utvisas med stöd av lagen och i sista hand ska personerna hållas i förvar tills de antingen kan utvisas eller, under polisens översyn, självmant lämnar landet, vilket de givetvis kan göra när som helst så länge de inte avtjänar något straff.”

    Detta är en betydligt mildare formulering än den revolutionära kommunisten Jan Hägglunds bombastiska prat om att regeringen ska ge order om vilka säkerhetsrisker som ska gripas. Ja, så gick det till när Hägglunds ideologiska förebild Leo Trotskij var Sovjetledare. Regeringen bestämde vilka som skulle gripas. Det var kanske okej, om de gripa personerna verkligen var säkerhetsrisker (mot landet) och inte bara politiska motståndare till den revolutionära regeringen. Faran med att regeringen har för mycket att säga till om, är just sammanblandningen mellan nationens och partiets intressen.

    Fördelen med SD:s oförändrade linje i frågan är att den är realistisk och genomförbar, förutsatt, att en majoritet i riksdagen ställer sig bakom, vilket jag önskar. Det är så man bedriver politik i verkligheten. (Tycka vad man vill om SD i andra politiska frågor…)

    Men hur har Hägglund, som inte ens har tagit sig in i riksdagen, tänkt sig att genomdriva sitt misstroendevotum mot regeringen? Ska riksdagsinträdet lyckas nu, när Ap – som är en utbrytning ur Rättvisepartiet Socialisterna, som är den svenska sektionen av trotskistiska Fjärde Internationalen – nu beslutat ställa upp som eget parti i valet 2022?

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Marttinens förslag är rimligt och borde vara genomförbart utan större problem – om bara den rödgröna röran hade viljan att genomföra det. S och Mp skulle ju antagligen tappa ’muslimska’ röster men det skulle kännas tryggare för verklighetens folk, vars väl och ve är regeringens uppgift.

     • Brorson

      Om de här s. k. imamerna får härja fritt i det svenska samhället fram till nästa val kommer regeringspartierna att förlora fler muslimska röster än de kommer att tappa om de blir utvisade eller inlåsta. ”Härja fritt” är inte mitt utan imamen Abd al Haqq Kielans ordval, vars moské i Eskilstuna Abo Raad har försökt stjäla två gånger och nu gör ett tredje försök att ta över. Kampen om makten över de svenska moskéerna är i full gång. Muslimer, som uppfattar islam som fredens religion torde vara förtvivlade. Kanske röstar de på SD nästa gång…

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Jag förstår att fredliga muslimer oroas. Bra att de vaknar och ifrågasätter det som sker! Borde också fler svenskar göra!

 13. Jonsson

  Före 2000-talets början verkställdes alla LSU-utvisningar. De senaste 15 åren har tre av nitton LSU-utvisningar verkställts, enligt Sanna Drysén (SR/Ekot, 25/10 2019).
  Lagen är väl densamma nu som på 1990-talet?
  Det som förändrats kanske är att MIG-verket fått för mycket makt. Vad är en regerings uppgift egentligen …

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Regeringens uppgift är att styra landet och sköta sina kärnuppgifter. Det gör den inte idag. Dags för massivt misstroendevotum!

 14. Brorson

  Detta veckoslut har KD riksting i Umeå I morgon ska man ta ställning till familjeåterförening, och om jag förstått rätt vill partistyrelsen att föräldrar, som fått asyl i Sverige ska få hit sina barn. En högljudd opposition inom partiet kräver att ”ensamkommande barn” ska få hit sina föräldrar. Ett betydande inslag i denna opposition är kyrkligt aktiva personer, som tjänar grova pengar som gode män eller familjehem åt dessa ”barn”. Dags att sätta ner foten och göra klart, om barnen verkligen är barn, att:
  1. Barn, som har rymt hemifrån tillsammans med någon ful typ (smugglare) ska skickas tillbaka till sina föräldrar.
  2. Föräldrar, som har skickat iväg sina barn på det viset, för att själva få komma efter, är ö.h.t, inte lämpliga som vårdnadshavare och ska inte vara välkomna hit. Barnen bör tvångsomhändertas – av sociala myndigheter i hemlandet.

  Rikstinget har också beslutat att språktest ska vara villkor för permanent uppehållstillstånd, vilket jag tycker är överdrivet, då skyddsbehovet enligt mig ska vara avgörande. Men om det betyder alla nyanlända, som fått asyl, ska ha tillfälliga uppehållstillstånd, så är det kanske okej. Men det aktualiserar frågan om vad som ska krävas för permanent uppehållstillstånd, där jag anser:
  1. stark anknytning till Sverige
  2. betydande svårigheter för återetablering i hemlandet
  3 a har haft tillfälligt uppehållstillstånd under minst tre år, och det finns särskilda skäl för att bevilja PUT redan efter tre år.
  3 b har haft tillfälligt uppehållstillstånd under minst sex år, och det saknas särskilda skäl som talar mot beviljande av PUT.

  Särskilda skäl för kan vara att man under minst tre år har varit gift med och bott tillsammans med någon som är svensk medborgare. Särskilda skäl mot kan vara att man har begått brott, som inte är så allvarliga att de lett till utvisning, eller bedömts utgöra en säkerhetsrisk, men inte blivit utvisad av den orsaken.

  Dessutom bör villkoren för att få TUT skärpas betydligt, men det har jag skrivit förut.

  Abo Raad har själv sagt i intervju, som hölls med honom strax innan han släpptes, att verkställighetshindret består i att han – under tiden i Sverige – har kritiserat den irakiska regeringen samt ”miliser” i Irak. Detta har han gjort under eget namn och har alltså själv skapat verkställighetshindret. Detta borde inte ha godtagits.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.