Allsköns funderingar om politik

Borde Sverige tvångsförvaltas?

Ingen torde ha missat att de sex manliga radikala salafistiska islamister som SÄPO pekat ut som säkerhetshot mot Sverige har frigetts. De har varit centralgestalter i den radikala islamistiska miljön och enligt Säpo bidrar de till islamistisk radikalisering och utgör hot mot rikets säkerhet.

Ingen torde heller ha missat att Sverige inte kan utvisa dessa män då de hotas, eller riskerar tortyr, i sina ursprungsländer: Egypten, Irak och Ryssland. Dessa tre länder har dock alla skrivit på FN:s tortyrkonvention om att avstå från kroppslig bestraffning. Litar inte Sverige på att FN säkerställer att länderna ifråga lever upp till sina åtaganden?

Sverige har sin vana trogen och efter minimal konsekvensanalys skrivit under det mesta när det gäller FN:s konventioner och förordningar. Det innebär att dessa säkerhetshot kan fortsätta att härja fritt i sina radikala islamistiska miljöer, ägna sig åt att bekämpa allt vad västerländsk demokrati står för och uppmuntra till att våra moderna samhällen utplånas med terror. Svensk lagstiftning och våra skattepengar möjliggör uppenbarligen att de radikala islamisternas säkerhet går före Sveriges säkerhet. Så absurt fungerar det i ett land som utropat sig själv till en humanitär stormakt. I valet mellan islamisternas trygghet och den svenska demokratin väljer regeringen att prioritera islamisternas intressen. Landsförräderi?

Utlänningslagen medger att de sex islamisterna kunde ha hållits frihetsberövade i upp till 12 mån. Så varför släpptes de sex redan nu? Damberg hävdar att det ”saknas förutsättningar” att hålla kvar dem, men han försäkrar att de hinder mot utvisning som finns ska undanröjas. Att de nu släppts fria innebär troligen att oavsett hur mycket Damberg lovar att försöka hitta en lösning att utvisa dem innan 12 mån gått (den maximala tiden att hålla någon frihetsberövad), erkänner han indirekt att han och regeringen inte kommer att kunna lösa detta inom tidsramen. Prat i kvadrat som vanligt. Varför har regeringen inte kontaktat och förhandlat med länder som skulle kunna ta emot dessa säkerhetshot? I Utlänningslagen finns en paragraf som möjliggör utvisning till alternativa länder. Varför har den inte tillämpats i dessa fall? Om inte annat hade de sex säkerhetshoten kunnat utvisas t ex till Qatar eller Saudiarabien, som båda finansierar moskéer i Sverige, t ex moskén i Gävle.

Molgan Johansson, /o/ansvarig migrationsminister, lovade att de utvisade, som är ’outvisade’, skulle ha ”sträng bevakning”. Det har inneburit att de sex haft anmälningsplikt, d v s att på vardagar anmäla sig på en polisstation och bli avprickade. Vilket hyckleri! En av de sex har nu enl uppgift försvunnit eller utvisat sig själv (vilket är tillåtet). Det är Vetenskapsskolans förre VD, egyptiern Abdel-Nasser El Nadi. Hur rimmar detta försvinnande med Molgans utfästelse om ”sträng bevakning”? Hur förklarar han att de sex inte hölls kvar i förvar i de 12 mån som Utlänningslagen medger? Molgan håller f n en mycket låg profil och skickar istället fram Damberg att hantera de kritiska frågorna. SveTsaren själv har som vanligt när det hettar till försvunnit från scenen och söks nu av Missing people och Åkesson.

Expressen/GT:s Daniel Olsson och Frida Sundkvist samt stiftelsen Doku:s Magnus Sandelin (Doku.se) har den senaste veckan publicerat flera avslöjanden om det som tidigare hette Vetenskapsskolan, nu Safirskolan. Där var den utvisade imamen Abdel-Nasser El Nadi VD, rektor och huvudman. Denna muslimskola har i åratal kritiserats för att den har för få utbildade lärare, undermålig sexualundervisning, otillåten religionsundervisning i islam på lågstadiet, könsseparation och för att i praktiken ha varit en muslimsk skola trots att den utgett sig för att vara icke konfessionell.

Redan i juni rapporterade Expressen i samarbete med Doku att minst fyra personer som återvänt från krigets Syrien fått jobb där. I sept arbetade tre av dem fortfarande kvar på denna svenska grundskola med kända kopplingar till våldsbejakande islamistisk extremism. Hur är det möjligt? Varför har Skolinspektionen inte stängt den? Och varför har inga journalister tidigare rapporterat om detta?

Efter att Expressens och Dokus granskning i somras avslöjat att flera i personalen har, eller har haft, kopplingar till IS, utreder nu Skolinspektionen om skolan uppfyller kraven för att erhålla skattemedel. Det är som att tillsätta jästen när brödet är klart och bagaren försvunnen!

Vetenskapsskolan i Göteborg startade 2009 och har sedan dess fått 275 miljoner av våra skattepengar i skolpeng. När El Nadi i maj sålde Vetenskapsskolan (köpeskillingen för aktierna är enl GP 25 miljoner) förband sig köparen, Safirskolan, att varje månad betala 250 000 kronor (=175 000 kr efter skatt) till hans bolag Kunskapsmakten AB. Safirskolans skolchef, Sven-Erik Berg, säger att det innebär att 500 kronor av elevpengen, som vi skattebetalare betalar till skolan, ska enl avtalet, som skrevs under 29 maj medan El Nadi var frihetsberövad, betalas ut till Kunskapsmakten AB fram till 1 jan 2028. Utbetalningarna ska ske genom koncernbidrag som lämnas från skolan.

Enl Bolagsverkets handlingar höll Kunskapsmakten AB i mitten av sept en extra bolagsstämma, där El Nadi formellt lämnade styrelsen. Två av hans nära anhöriga tog då över styrelsen och en av dem äger nu aktierna i Kunskapsmakten AB. Denne uppger att inga pengar kommer att gå till El Nadi och att den nya ägaren redan missat två månadsinbetalningar. Enl avtalet kan El Nadis Kunskapsskolan AB återta skolan om inbetalningarna uteblir i ytterligare två månader. Ska vi sätta en slant på att detta händer?

I årtionden har Sverige tillåtit utländsk finansiering av moskéer och gett miljoner i statsbidrag till radikala islamister som drivit friskolor. Dessa miljoner var avsedda till att stärka vårt civilsamhälle, inte att göda islamistiska organisationer med inskränkt demokratisyn och ambition att bygga parallella strukturer och samhällen. Alla de hundratals svenska män och kvinnor som åkt iväg för att ansluta till IS terrorstyrkor är t ex ett resultat av denna vettlösa och absurda politik. Dags att sätta landet och regeringen under tvångsförvaltning?

Läs även:

https://ledarsidorna.se/2019/11/de-utvisade-icke-utvisade-imamerna-fler-fragor-an-svar/

https://ledarsidorna.se/2019/11/darfor-har-inte-sverige-en-effektiv-lagstiftning-mot-terrorism/

40 kommentarer

 1. Robin

  Håller med om att det är absurt att Sverige har en lagstiftning som gör att dessa kan gå fria, men …

  För det första är det alltid tråkigt då folk delar spekulationer. Du kan ganska lätt se verkligheten bakom den som ”försvunnit”. Den som gör det slipper hamna i facket för spekulation, osaklighet och populism.
  Sedan är det, hur tokigt jag än tycker det är, inte unikt för Sverige att hamn i den situation som nu gäller för dessa säkerhetshot. Flera länder har lagar och konventioner som gör att man hamnar i denna gråzon. De populister som står och ojar sig nu hade inte kunnat verka annorlunda utan att själva bryta lagen. Det oavsett om det är SD, moderater eller KD. Tyvärr!!! Vi får väl se om dessa gnällspikar faktiskt kan vara kreativa i att hitta en lösning isf att bara låtsas som om de kunnat göra något annorlunda. Och därefter hoppas att inte (s) dränker detta i ännu en oändlig ”utredning”. Borde vara självklart att åtminstone ställe kravet – frihetsberövas i Sverige, frivilligt lämna landet eller utvisning, välj själv. I annat fall gäller utvisning.

  Ang finansiering – Och då Sverige fortsätter att ösa skattepengar över privata intressen (populärt kallat att värna om det fria valet) så kan man heller inte styra om det hamnar i fickor på riksdagsledamöter, börshajar eller religiösa fundamentalister. Men väldigt många låtsas som om detta ”fria val” inte kostar oss skattebetalare onödiga pengar och att det inte får konsekvenser, tex av den art du tar upp. Ideologisk blindhet.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Du kan ganska lätt se verkligheten bakom den som ”försvunnit”” Kan du utveckla så att jag förstår vad du menar?

   • Robin

    SÄPO har hela tiden haft koll på personen då denne varit inom Sveriges gränser. Även om vissa politiker, partier och media gjort andra tolkningar.
    Att enskilda personer och föreningar inte har koll betyder inte att någon ”försvunnit”, även om det kan ge billiga poänger.

    ”En av de sex har nu enl uppgift försvunnit ” – vilken ”uppgift” och hur har du kollat den?

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     P4 Göteborg har tagit del av de polisdokument som rapporterar att El Nadis anmälan hos polisen upphört i början av okt.
     För mig spelar det ingen roll vart han tagit vägen. Det viktiga är att han försvinner ur landet eftersom han utgör en säkerhetsrisk. Och jag är inte pretentiös nog att inbilla mig att det spelar någon större roll att jag här på bloggen citerar vad P4 Gbg rapporterat.
     Du är välkommen att lägga fram bevis för att det inte är sant att han försvunnit.

 2. Brorson

  Det är en grundläggande rättsregel i alla demokratiska länder att den, som har begått brott, ska dömas efter den lag som gällde när brottet begicks, och inte efter en senare stiftad lag som föreskriver strängare straff. Dessa sex är emellertid inte dömda för brott i Sverige, och bör därmed kunna hållas i förvar under längre tid än vad lagen medgav när de sattes i förvar, om lagen ändras under tiden. De borde därför ha stannat i förvar under de 12 månader som nuvarande lag medger och inte släppas ur förvaret om lagen ändras under tiden.

  Såvitt jag har förstått har regeringen inte beslutas att de skulle släppas före utgången av de 12 månaderna. Vilken myndighet, som har bestämt det, vet jag inte. Regeringen har – såvitt jag förstått – endast beslutat i den fråga som regeringen haft befogenhet att fatta beslut om, nämligen om beslutet att de ska utvisas, skulle upphävas eller ej. Regeringen har bestämt att beslutet att de ska utvisas fortfarande gäller.

  Att regeringen och en myndighet under regeringen kan fatta så uppenbart motstridiga beslut, är minst sagt pinsamt. Men det hade heller inte varit bra om regeringen haft befogenhet att ge order om att någon, som regeringen anser vara ett säkerhetshot, ska gripas. Kan vi lita på att ingen regering – varken den nuvarande eller en framtida regering – inte skulle missbruka den befogenhet och ge order om att oppositionen ska gripas? Sådant förekommer i diktaturstater.

  Regeringen måste nu, som jag ser saken, gå till riksdagen med förslag till en ny lag, som gör det möjligt att hålla dessa sex personer i förvar så långe de är säkerhetsrisker och de inte kan utvisas, om det så blir under återstoden av deras liv. En sådan lag skulle göra det mindre lockande för dem att stanna i Sverige.

  Regeringen kan förvisso kritiseras för att de inte redan har ändrat lagen. Men den kritiken drabbar även flera tidigare regeringar, både borgerliga och socialdemokratiska.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, Allinansen med Ask som justitieminister kunde ha gjort mer, men problemet var inte lika akut då. Ruinfeldts överenskommelse med Mp om att öppna gränserna har gjort situationen mer akut.
   Nu måste det till ny lagstiftning som du påpekar och så måste rättssystemet faktiskt tillämpa gällande lagstiftning fullt ut!!

 3. Britt Eivor

  Hej Åsa! Ja du kan vara glad att du är där du är i alla fall i värmen.

  Så länge vi har politiker som finansieras privat med pengar från muslimska länder samt globalister som George Soros kommer det inte att ske någon förändring. Vem kontrollerar var pengarna kommer ifrån? Vi har inget granskningssystem som kontrollerar hur korrupta politiker är eller som granskar politiker överhuvudtaget.

  Målsättningen är att vi skall vänja oss vid den vansinniga sk mångfalden och i förlängningen att vi kvinnor skall se ut som påskkärringar året om. Det är hårresande att nästan 85% av Sveriges kvinnor röstar för att Sverige skall bli muslimskt enl novus/SVT. Men det har de ju inte fattat att det blir konsekvensen när de röstar på 7-klövern.

  Det är så här man prioriterar våra skattepengar och det är bara en liten del i avtalet med arabvärlden.
  https://www.superstart.se/blocks/news/news.click.php?blk=2023771494&url=https%3A//www.friatider.se/s-po-bidragsmiljoner-g-r-till-v-ldsbejakande-islamism

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Men vi svenskar kan varken sätta in eller ta ut pengar utan att uppge varifrån pengarna kommer. Absurdistan!

 4. Peter

  Det är värt att tänka på också är att dessa imamer inte har begått något brott varför man bara kan hålla dom häktade en begränsad tid för att sedan utvisa dom.

  Utgör dom brott mot rikets säkerhet så ska dom kunna utvisas men undantaget är att dom inte kan det om dom riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff likaså grym omänsklig behandling som Sverige har skrivit på att avtal om i FN!
  Kan man däremot ett land som personen ska utvisas till lämna diplomatiska garantier om att dom som ska utvisas inte kommer att utsättas för varken dödstraff eller tortyr så kan dom utvisas!
  Om sen dessa diplomatiska garantier väger så tungt i praktiken är ju en annan sak.

  Vad jag förstått så har inte dessa imamer något svenskt medborgarskap utan dom har endast tillfälligt uppehållstillstånd som dom borde dra in så då blir det en förvaltningsfråga!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Varför inte börja med att fråga Saudi och Qatar om de kan ta emot sina ’bundsförvanter’?

 5. Jonsson

  Det går ju att utvisa dessa personer.
  Men, Regeringen ser nog hellre att de lämnar landet självmant. Annars vore fotboja en lösning.
  Vi har ju en vice statsminister när originalet fattas. I och för sig går Lövin mestadels på tvärs emot S. Frågan är om inte hon och JÖK-kompisarna bromsar.
  Sverige är bäst. Mycket humanare än USA och bättre än Ryssland tydligen. Sossarnas storebrorskomplex medger knappast erkännanden om att de har fel om islamiststöd och att därmed riskera Sverigebilden.
  Morgan Johansson representerar kanhända ett större Skånedistrikt. Därför sitter han säkert.
  Jag läste nyligen ”Syriens tystade röster”, och såg att Sverige verkar ha utdelat rikligt med pengar till Assads motståndare och organisationer med islamistisk agenda. Passivt aggressivt svenskt beteende både på hemma- och bortaplan?
  Sverige verkar inte vara någon kandidat till Fredspriset.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, Sverigebilden får på inga villkor förstöras. Landet går däremot bra att sabotera!
   Så klart att Sverige agerar passivt aggressivt under täcket både här och utomlands. Follow the money så ser man!

 6. Basic Rules

  Ja, definitivt.
  Nu varnar SÄPO för bidragsverige och dess konsekvenser.
  Föreningar, stiftelser och organisationer som kontrolleras av extrema islamister får sammanlagt mångmiljonbelopp från stat och kommuner. Det är pengarna som kan bidra till radikalisering och ytterligare växande extremistmiljöer i Sverige.
  Extremisterna dvs islamisterna Dom SKA utvisas då vårt lands säkerhet ska gå före ev risk att bli behandlad som en ”hund”.
  Inte vårt problem alls.
  Men med denna regering med stöd av C har vi kanske 10 år på oss, innan sammanbrottet och det kan bli våldsmat.

 7. Eva

  Men Erdogan, han bara genomför det han säger.Varsågod Europa Ta imot era terrorister, och så sätter han dom på flyget til sina ”hemländer” Så enkelt löser han sina problemer, han ger fullständigt f…. I alla lagar och regler som EU har skapat till seg själv, och politikerna i Sverige, dom står totalt handfallna över skjutningar, bomber och nu islamister!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Erdogan besväras varken av EU:s regler eller av sin befolknings åsikter och protester. Han är en riktig diktator.

 8. Jan Sjöström

  Hej.

  Naturligtvis måste saken ses med ögon som inser att allt
  alltid handlar om makt och makt över tid.

  Socialdemokrati är inte och kan aldrig heller vara om
  annat, partiet saknar nu helt enkelt ideologisk bas – detta
  om det ens funnits en sådan på plats efter 1970.

  Partiet är mycket väl medvetna om att dess existens –
  berättigande numera endast kan ses i nyttan för de
  närmast ekonomiskt troende.Folket eller kanske bättre
  uttryckt de ”tidigare uppdragsgivarna” kan omöjligen vara
  intressanta för partiet den dagen dom sviker.

  I detta sken torde nationens tillstånd vara enkelt att förstå,
  det finns helt enkelt ingen nytta för partiet att bita handen
  som förser partiet med de så nödvändiga rösterna. Röster
  luktar som bekant inte heller.

  Att dessa våra nya herrar har annat egentligt skäl än just
  s k socialistiskt ideologi torde vara av mindre intresse, den
  dag röster skall räknas spelar det ingen som helst roll för
  nomenklaturan varifrån dessa kommer eller till vilket pris.

 9. Brorson

  Idag har Danmark infört gränskontroller mot Sverige. Det primära syftet är att hindraoönskade svenskar att komma in i Danmark. När Sverige införde gränskontroller mot Danmark var det primära syftet inte att hindra danskar att komma in i Sverige. Syftet var att hindra genomresande, som använde Danmark som transitland, att komma in i Sverige.

  Är det en slump att detta sker samma dag, som Turkiet har börjat skicka hem IS-krigare till sina europeiska hemländer, de hemländer som de är medborgare i? I andra EU-länder väntar fängelse, i Sverige på sin höjd en orosanmälan till socialtjänsten, som förväntas ställa upp med jobb och bostäder ute i samhället.

  KD-rikstinget i Umeå har nu avslutats. Var du där? Vad bestämdes egentligen? Jag såg TV-utsändningarna från de för mig intressanta avsnitten och har tagit del av besluten genom SVT:s filter. Och enligt ”kremolologerna” på SVT har KD bestämt sig för en ”hårdare” migrationspolitik och bl.a. sagt nej till familjeåterföreningar – i syfte att bilda ett ”högerblock” tillsammans med M och SD.

  Men efter egen eftertanke och analys har jag kommit fram till att KD förordar en mer ”generös” asylpolitik, med bl.a. möjlighet för föräldrar, som fått asyl i Sverige, att få hit sina minderåriga barn – utan försörjningskrav. Varje barn till en ”ensamkommande förälder”, som saknar egen försörjning och alltså inte bidrar egen inkomstskatt, kommer att kosta de svenska skattebetalarna 120.000 – 140.000 kr /år. Mycket generöst, minst sagt.

  Detta samtidigt som KD ska bli det nya välfärdspartiet för oss, som redan bor i Sverige. Vad som skapat sådan uppståndelse i partileden och fått media att fantisera om att KD lagt sig platt för SD, är att partistyrelsen kommit fram till att det dock måste finnas gränser för generositeten. Och den gränsen går för partistyrelsen och majoriteten av rikstinget vid föräldrar, som skickar sina barn i förväg i händerna på smugglare, för att själva komma efter.
  .
  De föräldrarna är inte välkomna till Sverige. Det har naturligtvis aldrig varit partistyrelsens mening att minderåriga barn ska försörja sina föräldrar. Meningen är att det inte ska löna sig att skicka barnen i förväg för att kringgå svenska asylregler.

  Det blev också en kort diskussion om ”public service” som enstaka rikstingsombud vill lägga ner helt och hållet. Det är det enda vettiga, när SVT ser partipolitiken som något slags TV-teater med programledarna som manusförfattare och regissörer.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Nej, jag deltog inte i KD:s riksting och är ingen KD:are. Men jag tycker att EBT ångar på bra.
   Att ankarbarn inte ska kunna ta hit sina föräldrar är för mig en självklarhet. Barnen borde också skickas tillbaka för de är inga ’ensamkommande barn’, eftersom de har sina anhöriga kvar i hemlandet.

   • Brorson

    Och om föräldrarna skulle komma efter som anhöriginvandrare sedan de skickat sina barn med hänsynslösa människosmugglare, är de då lämpliga som vårdnadshavare för sina barn? Nej. barnen bör kanske förses med andra vårdnadshavare. Men det är en uppgift för sociala myndigheter i hemlandet. Och saknas sådana myndigheter i hemlandet, eftersom det är ett klansamhälle, så finns i alla fall en klanhövding med i princip samma uppgifter som de svenska myndigheterna.

    Och om barnen i stället har rymt hemifrån utan föräldrarnas tillstånd, ska de naturligtvis tillbaka till sina föräldrar. Vad jag är less på denna storvulna svensknationalism, som praktiseras av vänstern och deras medlöpare i de borgerliga partierna. De tror att Sverige har rätt att kidnappa andra länders barn, Hur bra Sverige är för barn att växa upp i, ser vi när 15-åringar dras in i kriminella gäng och blir ihjälskjutna av rivaliserande gäng.

    När föräldrar varnar sina barn för att begå brott med argumentet ”Allah ser dig”, svarar den kommunala ateistiska indoktrineringsskolan ”Allah finns inte. Dina föräldrar tror på sagor. Tro inte på vad de säger”. Förr talade man om ”rotlös ungdom” med syftning på dem som flyttat inom landet.

    Och nu har sossarna visat vad de menar med ”rätt att älska vem man vill”. Det gäller tydligen bara om partnern har samma kön som man själv.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Ja, det är hur snurrigt och galet som helst. Förstår inte att det sovande folket inte vaknar och sätter ner foten!!

 10. Jonsson

  Löfvens tystnad beror på att han varit fullt upptagen med att lösa gängkriminaliteten.
  Hans förslag är att överlåta problemet på samhället. Samhället som ju är alla människor som bor inom landets gränser från norr till söder.
  Mp vill ju ha hemvärn, så antagligen har de pratat ihop sig? Om det föreslagna är lagligt det vet jag inte, men vissa delar av samhället löser ju redan konflikter med hjälp av grovt våld, t ex i Malmö. Och det är väl just det agerandet som är grundproblemet.
  JÖK-juntan måste avgå. För Sverige är tyvärr ett alternativ för islamister som nekas återkomst till sina tidigare hemländer. Länder som har adekvat lagstiftning. Länder som sätter klackarna i backen i motsats till Sverige
  Om jag blir dement framöver, då tror jag ändå inte att jag någonsin glömmer namnet Annie Lööf.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, JÖK-juntan gör ingen glad annat än de berörda partiledarna om ens dem.
   Läste just i Nyh idag att redan för över två år sedan lovade statsminister Löfven att ”knäcka den organiserade brottsligheten”, bland annat genom att ge polisen mer resurser. I våras fick emellertid regeringen kritik för att polisens anslag minskat.
   SveTsaren måste också bort!

 11. Jonsson

  JÖKENS syfte är att klösa sig fast vid makten för S/Mp. Vad de än lovar så menar de tvärtom.
  Finansministerns förslag om slopat överskottsmål lär ju absolut C/L tillstyrka (OBS! ironi).
  Migrationen får kosta hur mycket som helst år efter år. Den som fått avslag på asylansökan kan söka arbetstillstånd istället. Ensamkommande unga kan beviljas efterlevandestöd utan föregående kontroll huruvida föräldrarna i hemlandet lever eller ej.
  Hyrorna höjs eftersom samhället inte var förberett för den stora, snabba befolkningsökningen. Men officiellt är allt 40-talisternas fel.
  Man skulle kunna tro att regeringen och Migrationsverket går runt i guldbyxor som i sagan. Polisen är nog ett särintresse precis som Försvaret.
  Lövin ska också ta tag i gängen nu. Hon får väl pausa klurandet med fler klimatskatter tillsvidare då. Märkligt att det gått att få röster på S/Mp-politiken. Cirka 5% för Mp senast. Det låter alldeles för högt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag håller tummarna för att JÖKen inte håller hela tiden ut och att Mp förmultnar. Såssarna hoppas jag försvinner i långsam takt fram till nästa val. Det ser ganska lovande ut på den fronten, men osvuret är bäst.

 12. Brorson

  En nyhet, som undanskymdes av rapporteringen från KD-rikstingen var SD:s helomvändning om de dubbla medborgarskapen, som SD tidigare velat avskaffa. Om det är något som underlättar terrorism, så är det just dessa dubbla medborgarskap. SD skyller på att vissa invandrare, bl.a. finländare, känner stark samhörighet med sitt förra hemland och att detta har varit ”helt avgörande”.

  Har SD tagit efter sossarnas och de borgerliga partiernas taktik att importera väljare för att vinna val? Och handlar det bara om finländare, och inte även om östeuropeiska nynazister, som vill rösta riksdagsvalen i två eller rentav ännu fler länder?

  Och hur angeläget är de dubbla medlemskapen för just finländare.?Jag har kontrollerat med finska migrationsverkets hemsida. Den, som tidigare har varit finsk medborgare, men av någon anledning har förlorat eller avstått från sitt finska medborgarskap behöver bara anmäla till finska migrationsverket att han / hon vill återfå sitt finska medborgarskap. Så enkelt är det. Och lika enkelt bör det vara att återfå sitt svenska medborgarskap, om man har avstått från det för att få ett utländskt medborgarskap i samband med bosättning utomlands, men har flyttat hem.

  De dubbla medborgarskapen behövs inte alls – och invaggar vissa invandrare i en falsk trygghet att de skyddas av sina svenska medborgarskap vid besök i sina tidigare hemländer..Jag behöver bara påminna om den svensk-eritreanske journalisten Davit Isak, som har suttit häktad utan rättegång i sitt förra hemland, ingen vet om han fortfarande lever, och den svensk-kinesiske bokförläggaren Gui Minhai. Vilken nytta har de haft av sina svenska medborgarskap?

  Abo Raad, som bara är ett av de namn han använder, har ansökt om svenskt medborgarskap två gånger, men fått avslag, eftersom han redan då ansetts vara en säskerhetsrisk. Det är illa nog att han fått permanent uppehållstillstånd. Om han hade haft tillfälligt uppehållstillstånd, som förlängts med högst tre år i taget, hade han kanske varit ute ur landet redan för femton år sedan.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag har faktiskt inte tagit del av debatten om dubbelt medborgarskap. Har själv aldrig kommit på tanken att söka medborgarskap utanför Sverige. Däremot tillbringar jag mer tid utomlands än i SVerige numera.
   Om jag som Dawit Isak eller Gui Minhai hade dubbla medborgarskap skulle jag i deras fall aldrig lita på mitt ursprungsland så mkt att jag åkte tillbaka dit. Spåren avskräcka.
   Synd att de ’ensamkommande’ som sökt asyl i Sverige utan asylskäl och åker hem ”på semester” till sina ursprungsländer, som de säger sig ha flytt ifrån, inte blir kvarhållna där!

 13. Jonsson

  Löfven vill nu ta pengarna som finansministern samlat ihop och ingå i bankunionen. Globalisterna börjar visst få bråttom att destabilisera Sverige. Samt Europa och MENA-staterna.
  Någon kommenterade Löfvens nya giv med att EU liknar ett stort casino. Pengar sätts in med orealistiska förväntningar. Tvångsförvaltning JA. Nyval JA.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det kan då inte innebära någon större ansträngning att destabilisera Sverige. Knappast MENA heller. När det gäller Europa kan vi nog hoppas på att en del länder inte låter sig luras=köpas.

 14. Brorson

  Vi har haft för lite debatt om medborgarskapet, men frågan har dock aktualiserats beträffande återvändande IS-krigare med dubbla medborgarskap. Borde inte Sverige följa andra -EU-länders (bl.a. Danmarks och Frankrikes) exempel och frånta dem deras svenska medborgarskap? I så fall hade de ö.h.t inte haft någon rätt att återvända hit. Och Turkiet, som ska skicka tillbaka IS-fångarna till sina europeiska hemländer, hade kanske inte kunnat göra det …

  Nej, det går inte, eftersom den svenska grundlagen (RF 2 kap 7 §) förbjuder att någon fråntas sitt svenska medborgarskap. Först måste grundlagen ändras, vilket kan ske tidigast efter valet 2022. Flera partier, även S, har pratat om att göra det. Men om det verkligen sker, återstår att se. Vi borde kanske bevaka detta, så att de inte slingrar sig. Det är därför ytterst oroande att SD nu har blivit första parti att svika. SD har helt fel om medborgarskapet. SD blandar ihop medborgarskap och etnicitet. SD har ersatt rasmystiken med något slags etnisk mystik.

  Sverige – och andra EU-länder med för den delen – borde slå fast i sina lagar förbud mot att ha mer än ett statsmedborgarskap samtidigt. Nyttan för den enskilde av att ha exempelvis både svenskt och finskt medborgarskap uppfylls till stor del av både den nordiska passunionen från 1950-talet och EU-medborgarskapet, som dock inte är jämförbart med de nationella medborgarskapen, utan snarare är en komplettering av dessa.

  Som EU-medborgare har vi rättigheter i andra EU-länder än vårt eget, som en icke-EU-medborgare saknar. Vad tramsar SD om, när partiet pratar om att ”uppgradera” det svenska medborgarskapet. Om det handlar om att tala svenska och uppföra sig som en svensk ska, enligt SD, så hindrar det inga terrorister att bli svenska medborgare.

  Morgan Johansson hade faktiskt rätt, när han för c:a tio år sedan, klagade på att många utländska brottslingar, speciellt i Malmö, har hunnit bli svenska medborgare innan de åker fast för brott i Sverige första gången. Han föreslog att under de första åren med svensk medborgarskap, ska det svenska medborgarskapet vara ”provisoriskt” och alltså kunna återkallas. Detta var dock fel väg att gå. Rätt väg är att förlänga tiden, som man har bott i Sverige, innan man kan bli svensk medborgare.

  Morgan blev förstås så rejält nedtryckt i skoskaften av sitt eget parti, så att han inte har vågat upprepa vare sig det ursprungliga förslaget eller någon modifierad variant av detsamma…

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, det skulle möjligen kunna förklara Molgans senfärdighet och ovilja att anpassa grundlagen till de förhållanden som råder nu efter invasionen av MENA-migranter m fl. Å andra sidan ska en ansvarig politiker ha civilkurage och förnuft att laga efter läge.

 15. Håkan

  För S handlar allt om att inte stöta sig med valboskapen från söder om Medelhavet.Dom känner att accepstansen är STOR hos dessa för dom ”utvisade”,förmodligen nästan 100 procentig,och då viker sig makten direkt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Eftersom såssarnas opinionssiffror sjunker är det ännu viktigare att hålla sig väl med ”valboskapen fr söder om Medelhavet”. Det blir ytterst spännande att följa partiets utveckling el avveckling under resten av denna mandat period.

 16. Brorson

  När någon har mördats utdömer klanledaren dryga böter, som gärningsmannens familj ska betala till offrets familj. Denna privatjustis uppfattas av de politiskt korrekta som ett värre brott än morden. Att denna privatjustis förekommer ses som ett större problem än skjutningarna och sprängningarna. Bevarandet av det offentliga våldsmonopolets monopol har överordnats det offentliga våldsmonopolets uppgift att bekämpa brotten.

  Moralpoliser som klagar på kvinnors och unga flickors klädsel uppfattas som ett större problem än överfallsgruppvåldtäkterna, som polisen inte hinner utreda, eftersom det är en förlegad kvinnosyn att män frestas av lättklädda kvinnor. En förlegad manssyn? Invandrar-föräldrar som skickar sina söner till hemlandet för att uppfostras av släktingar där för att de inte ska dras in i kriminella gäng i Sverige, måste till varje pris stoppas enligt en motion till Umeå kommunfullmäktige, som jämställer uppfostringsresorna med tvångsäktenskap för unga flickor.

  Är de IS-sympatisörer, som inte utvisas bättre uppfostrare? Och vilken uppfostran har föräldrarna själva fått, innan de kom som vuxna invandrare till Sverige? Men javisst, de ska ju tvångskonverteras till svenskar med ”svenska värderingar” Hur svenska är de värderingar egentligen, om vi jämför dagens Sverige med Sverige när Sverige var Sverige? Vad säger det om ett land när tonåringar vill omopereras till det andra könet?

  Under veckoslutet fanns två viktiga inlägg på Ledarsidorna. se. Av Johan Westerholm om hur ”Bommersviksvänstern” har trängt ut LO och alla dess medlemmar från politiskt inflytande genom Socialdemokraterna. Av Chris Forsne om normupplösningen och dess konsekvenser. Är det konstigt att ”nysvenskarna” tar lagen i egna händer och försöker bringa något slags ordning i det kaos som den svenska överheten har skapat. Och skickar sina söner utomlands för att de inte ska uppfostras av de kriminella?

  Å andra sidan kan man ju fundera över detta med familjeåterföreningar, i vilket land ska familjerna återförenas, när invandrarna uppfattar det land som de flytt från som säkrare än Sverige för deras
  barn att vistas i. Och man kan fundera över bristen på kontroll av dem, som har släppts in i landet, som har tillåtits åka snålskjuts på flyktinginvandringen fastän de har saknat asylskäl och kommit under falsk identitet. Alla tiotusentals som lever illegalt i Sverige.

  Och är det verkligen vi svenskar som har blivit för gamla för att försörjas av det allmänna pensionssystemet? Den verkliga pensionsbomben som väntar, består av de invandrare, som har arbetat för kort tid i Sverige när de går i pension, för att inbetalningarna till pensionssystemet från deras arbetsgivare ska räcka. Om de ö.h.t har haft någon arbetsgivare under sin tid i Sverige.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Familjeåterföreningar bör ske i ursprungslandet, i synnerhet i de fall där asyl beviljats utifrån felaktiga grunder el ålder. Kan man skicka sina söner till hemlandet för att skydda mot svensk kultur och kriminalitet råder inget krigstillstånd o dyl där.
   Under alla förhållanden ska man inte få ta hit sina anhöriga förrän man har ett arbete och inkomst att försörja dem. Det kravet måste gälla fullt ut!!

 17. Brorson

  När man sparkar framtidsministern bjuder framtiden på obehagliga överraskningar. När Löfvén utsåg Kristina Persson, s, till framtidsminister i sin första regering, förväntade han sig kanske feta vallöften inför valet 2018 serverade på fat. Löften om en problemfri framtid. Men Perssons syn på framtiden kom snart att bli allt annat än ljus. Till Perssons närmaste man hade Löfvén rekyterat en gammal kompis från LO, nämligen utredaren Stig Edling. Han skulle väl ändå skingra orosmolnen?

  Efter Löfvéns magplask i TV nyligen har en diskussion utbrutet om vad statsministern visste. Hur dum får en statsminister vara? Ja, jag har beskyllts av bekanta för att försvara Löfvén in absurdum. Inom LO ansågs han vara organisationens skickligaste förhandlare, som (nästan) alltid vinner. Men han hade ingen erfarenhet av det politiska ”spelet” och intrigerna på den politiska toppnivån… Grundlurad?

  Om Löfvén verkligen är den idiot som han framstår som, är det givetvis en skandal, som oppositionen har svårt att släppa. Men därmed missar de den verkliga och ännu värre skandalen: att intrigmakarna inom s-toppen har lyckats hålla statsministern ovetande. För en knapp vecka sedan skrev Johan Westerholm, som har goda kontakter på toppnivå inom politiken, att det finns ett slags filter inom regeringskansliet, som hindrar västentlig information att nå fram till statsministern. Idag har Westerholm ändrat sig och påstår att statsministern var informerad redan 2015.

  Men bevisen saknas fortfarande. Att statsministerns närmaste medarbetare och rådgivare, ”filtret” var informerade, bevisar inte att de förde informationen vidare till statsministern. Att ett sådant filter behövs råder inget tvivel om, någon måste sovra bland all information, skilja det väsentliga från det oväsentliga. Även för en statsminister har dygnet 24 och inte 48 eller 72 timmar. Att välja rätt medarbetare och rådgivare kräver en personkännedom, som Löfvén sannolikt saknade, när han hämtad ”utifrån” (från LO, som partitoppen under decennier gjort allt för att marginalsiera) kastades in i det politiska getingboet efter Juholts sorti.

  Vad Westerholm faktiskt skriver är att Edling slet som ett djur för att informera statssekreterarna och övriga ministrar om den växande kriminaliteten. Men det bevisar inte att de förde informationen vidare till statsministern. Inte ens Löfvéns gamla vän från LO Stig Edling verkar ha haft förtroendet att gå direkt till statsministern. Edling hade däremot stöd från sin egen chef, framtidsministern Kristina Persson – vilket ledde till att hon sparkades ur regeringen. Ett år senare fick även Edling gå.

  ”Men Löfvén har väl läst tidningar? Och ändå har han inte fattat förrän nu.” Ja, just det. Men vad har tidningarna skrivit ända tills nu? Att brotten inte har ökat. Om anmälningarna har ökat, så beror det på att benägenheten att anmäla har ökat. Och att det absolut inte finns någon koppling mellan invandringen och den ökande kriminaliteten, som inte ökar. Det är skrämmande hur nästan en hel journalistkår i ett land, som skryter med att inte ha någon censer, har lyckats föra till om med landets statsminister bakom ljuset om vad som sker i landet.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Intressant!
   Mitt inlägg idag handlar bl a om den handfallne Löfven och om det svenska tillståndet.

Lämna ett svar till Jan Sjöström Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.