Allsköns funderingar om politik

Brottsförvanskande Rådet I

 BRÅ, Brottsförebyggande rådet, har hamnat i stormens öga – igen. Tre forskare vid Linköpings universitet, Stefan Holgersson, professor i polisvetenskap, Ossian Grahn, jurist och journalist samt Malin Wieslander, universitetslektor i pedagogik, har just publicerat en kritisk forskningsrapport ”Går det att lita på Brå? En studie om bias i myndighetsforskning”. Den bygger på intervjuer med 37 anställda och f d anställda på BRÅ och vittnar om en politiserad verksamhet där ”känsliga” slutsatser ofta tonas ned.

BRÅ:s uppdrag är att verka för att ”brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället” genom att ”ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.” Uppdraget tycks dock vara underordnat omfattande politisk hänsyn. Rätt version av sanningen om brottsligheten i Sverige har varit viktigare än själva sanningen. Som svensk kräver jag dock att information från myndigheter är korrekt, sann och fri från all politisk styrning.

En f d anställd berättar att hen ”tillsammans med generaldirektören blev uppkallad till justitiedepartementet för ett samtal med krav om att en rapport skulle ”rättas”. En annan berättar om hur en generaldirektör klargjort att det finns ”en verklighet och en politisk verklighet” för att motivera en ändring i en rapport. En annan f d anställd berättar:

-Om det var så att resultat inte gillades så blev det censur, tillrättaläggande av resultat, nedtoning av resultat och att man lyfte fram andra delar av en studie som inte var så känsliga eller kunde visa på ett positivt resultat.

Generaldirektören gick ibland in och krävde ändringar på detaljnivå. När rapportförfattare motsatte sig ändringarna publicerades istället en kortversion av rapporten. En f d anställd berättar om hur en rapport hen skrev utsattes för omfattande ändringar. Som skäl angavs att det fanns allvarliga metodologiska brister, trots att två statistiker varit med för att kolla just metodologin. Också i detta fall korrigerades resultatet eftersom det handlade om en ”het potatis”.

Departement och generaldirektör kunde utöva påtryckningar på enskilda anställda när resultatet ogillades, vilket skapat en märklig kultur på BRÅ. En anställd berättar:

-Det är mycket lågt i tak på BRÅ. Diskussioner och kritisk reflektion är bannlyst.

Vid ett tillfälle hade en rapport om våldsbrottslighet uppfattats som känslig då den motbevisade en tidigare studie som visat på en nedgång i brottsnivån. Den efterföljande studien, som korrigerade slutsatserna, ”förhalades med tanke på dess politiskt känsliga resultat” så att publiceringen inte skulle sammanfalla med tidpunkten för ett allmänt val. Hur kan BRÅ gå med på att ändra statistik av hänsyn till allmänna val? Politisk styrning!

Enligt intervjupersonerna fanns även andra tillfällen då det ”funnits politiska skäl till att de utsatts för press” att ändra innehåll utan att de kallats till departementet. Det verkar alltså inte handla om undantagsfall då påtryckningar utövats utan detta har varit ett mönster på myndigheten. En annan f d anställd säger att det inte kommer tjänstemän från justitiedepartementet och korrigerar slutsatser. Däremot finns tydliga riktlinjer om vad man ska titta på och vad som ska undvikas.

Vi är många som under senare år ifrågasatt BRÅ:s statistik över och relativiseringar av brottslighet. Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet och ledamot i BRÅ:s rådgivande organ, intervjuas ofta av Svt när det gäller brottslighet. Han hittar alltid förklaringar som klingar falskt för oss som inte lever i den ”politiska verkligheten”:

-Självklart är brottsligheten ett problem, men i dagens läge finns det så otroligt mycket annat att oroa sig för.

Att antalet personer utsatta för sexualbrott kraftigt ökat förklarade Sarnecki med att det skulle kunna bero på Metoo och debatten om ofredanden på festivaler. Våren 2011 ökade antalet våldtäktsanmälningar dramatiskt. Det kunde enl Sarnecki bero på en ökande benägenhet att anmäla inspirerad av uppståndelsen kring Julian Assange (Wikileaks). På 90-talet blev vardagsbrottsligheten omdebatterad. Sarneckis förklaring då var att när hotet från Sovjet försvann, sökte många efter en inhemsk fiende och den fienden fann de i brottslingarna. Han påpekar ofta att det dödliga våldet på 90-talet var värre:

-Brottsligheten har inte utvecklats på något exceptionellt sätt det senaste decenniet. Frågan är om den har ökat överhuvudtaget.

Sarnecki har i åratal i samhällsdebatten ständigt hävdat att läget inte varit allvarligt. Tvärtom har han med en dåres envishet gång på gång slagit fast att allt är bra, att det är anmälningsbenägenheten, inte brottsligheten, som ökat, att migrationspolitiken inte resulterat i ökad brottslighet som SD hävdat och att risken att utsättas för våldsbrott minskat. Vad säger detta om Sarnecki? Hur ska man kunna ha förtroende för hans uttalanden? Och hur kan man känna förtroende för BRÅ:s material?

I feb 2018 tvärvände Sarnecki dock plötsligt. I Forskning & Framsteg kommenterade handen grova brottslighetens utveckling i landet:

-Läget är jävligt allvarligt. Detta har tagit oss och polisen med total överraskning. Och det ser faktiskt väldigt illa ut just nu.

Något som ingen kunnat förutspå hade nu hänt och i upphetsningen jämförde han situationen med 1920-talets Chicago, d v s Al Capones storhetstid. Han erkände att det krävs ”gigantiska resurser” för att bekämpa det. Ändå såg varken Löfven, Sarnecki eller polisen det komma. Hur är det möjligt?

Förklaringen till Sarneckis plötsliga U-sväng i feb kom i slutet på mars 2018. Då publicerades BRÅ:s slutliga statistik för 2017, som visade att antalet anmälda våldtäkter ökade och att det dödliga våldet var det högsta sedan mätningarna började (2002). Sarnecki valde helt enkelt att förekomma för att inte förekommas.

Jan Ahlberg, tidigare generaldirektör på BRÅ lät genomföra 2 stora undersökningar, ”Invandrares och invandrares barns brottslighet, 1996:2” och ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, 2005:17”. Av undersökningarna framgår att invandrare är kraftigt överrepresenterade (drygt 100%) i brottslighet. Ifråga om grövre brott, t ex mord, dråp och misshandel av obekanta, är invandrares överrepresentation 400-500 % och vid våldtäkter 450 %. Detta talas det tyst om idag.

Så här motiverade BRÅ 2005 sin rapport:

-/…./ en kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs.

Tyvärr dog Ahlberg 2005 och med honom gick både civilkurage och heder på BRÅ i graven.

Mitt nästa inlägg, Brottförmildrandet Rådet II, handlar om hur forskare och professorer diskuterade BRÅ:s trovärdighet redan för 15 år sedan och hur Osanningsministeriet gör allt för att slippa ta fram aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn.  Det skulle ju kunna avslöja skillnaden mellan ”verkligheten och den politiska verkligheten” vilket ”skulle kunna gynna mörka krafter i samhället”.

18 kommentarer

 1. Jonsson

  Ja, helsnurrigt verkar det vara fortfarande hos BRÅ. Aftonbladet hade 5 april 2002 rubriken: ”Det är katastrof överallt på BRÅ.” Forskning anpassas efter regeringens önskan. År 2002 var Begler GD på BRÅ.
  En närstående myndighet är polisen. Vars högste chef även den tillsätts av regeringen. Vilket får följder – när poliser inte får vara poliser – eftersom den så kallade värdegrunden är viktigast.
  Det är svårt att hitta någon rimlig anledning att trixa med underlag och rapporter. Är det för dyrt att bekämpa brottslighet?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Johannes Knutsson, professor vid polishögskolan i Oslo, uppgav redan 2002 att BRÅ:s dåvarande generaldirektör Ann-Marie Begler försökte stoppa en rapport om polisresurser som Knutsson gjorde åt BRÅ:
   -Hon hade väldigt starka synpunkter på vad jag skulle skriva och inte skriva. Det var ett kontroversiellt resultat, och jag hade väldiga problem innan den kom ut.
   Idag är Begler avsatt som generaldirektör på Försäkringskassan. Hennes företrädare där hette Dan Eliasson. Han har också gjort sig känd för att mörka ’kontroversiella resultat’ för att göra regeringen till lags och för att förstöra mail som visar att han farit med osanning.
   Begler har även varit överdirektör/vice rikspolischef vid Rikspolisstyrelsen vars chef senare blev Dan Eliasson. Båda är socialdemokrater. Partibok och viljan att leverera vad den politiska makten efterfrågar är A och O för den som vill ha höga positioner inom statliga myndigheter. Det fick Begler erfara när hon skött sitt jobb på FK för bra och därför fick kicken av Strandhäll.

 2. Brorson

  ”Kajsa Normans reportagebok om integrationsutmaningarna i Sverige har väckt debatt långt innan den kom ut på svenska.I Storbritannien sålde förstaupplagan slut och boken har recenserats i tidningar som Times, Financial Times och Guardian. Men i Sverige ville först inget förlag ge ut den.
  ”En alldeles svensk historia” – ”Sweden’s Dark Soul” i original – tar avstamp i sexövergreppen på ungdomsfestivalen We are Sthlm sommaren 2015. En av huvudpersonerna är den kontroversielle journalisten Chang Frick på nyhetssajten Nyheter Idag.Om jag för min försörjning hade varit beroende av svenska uppdragsgivare hade jag nog inte vågat ge ut boken. Jag varnades för att det räcker att välja Chang Frick som ena huvudpersonen för att en bok ska avfärdas eller stämplas, säger Kajsa Norman, 40, som bott utomlands större delen av sitt vuxna liv.” (Citat: Förlagsreklamen för den svenska utgåvan.)

  Boken är något slags beskrivning av hur sexövergreppen till slut avslöjades även i Sverige – över ett halvår efter det de ägt rum. Och orsaken till det avslöjandet var att denna typ av övergrepp hade spridits till Tyskland. Först att avslöja att övergreppen skett var en norsk tidning, vars avslöjande tegs ihjäl av svenska media. 2015 var dock inte första gången denna typ av övergrepp skett i Sverige.

  Unga flickor, en del bara 12 år, omringades av afghan-gäng, som stack in fingrar innanför flickornas trosor. Utkommenderade poliser, som var åsyna vittnen till övergreppen hade order från sin högste chef, Dan Eliasson, att inte avbryta övergreppen. Sålunda förhindrades att övergreppen hamnade i brottsstatistiken.

  Boken är något slags beskrivning av hur sexövergreppen till slut avslöjades även i Sverige – över ett halvår efter det de ägt rum. Och orsaken till det avslöjandet var att denna typ av övergrepp hade spridits till Tyskland. Först att avslöja att övergreppen skett var en norsk tidning, vars avslöjande tegs ihjäl av svenska media. 2015 var dock inte första gången denna typ av övergrepp skett i Sverige.

  Liknande tillvägagångssätt, att offren omringas av stora gäng, praktiseras nu även vid rån mot unga personer samt vid butiksstölder. Stora gäng kommer in, och somliga tar för sig medan andra håller butikspersonalen på avstånd.

  Jag visste inte förrän nu att Kajsa Norman är bosatt utomlands. Hela den svenska journalistkåren har alltså haft frivillig munkavle under ett drygt halvår. Rädda att förlora jobbet? Utländska journalister riskerar livet för att avslöja sanningen om sina länder. .

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Så klart inget svenskt förlag ville ge ut den och riskera sitt anseende och sin försörjning!
   ”Jag varnades för att det räcker att välja Chang Frick som ena huvudpersonen för att en bok ska avfärdas eller stämplas”. Vilken tur att hon inte lät sig avskräckas!!
   De svenska msm-journalisterna saknar ryggrad och civilkurage och lämnar inte PK-korridoren så länge den försörjer dem.

 3. Brorson

  I sista stycket i inlägget har du skrivit ” hur forskare och professorer diskuterade BRÅ:s trovärdighet redan för 15 år sedan och hur Osanningsministeriet gör allt för att slippa ta fram aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn.”

  Justitieminister då (okt 2000 – okt 2006) var advokaten Thomas Bodström, som efter den borgerliga valsegern 2006 blev ordförande för riksdagens justitieutskott – samtidigt som han i egenskap av advokat var partsföreträdare i rättegångar. Samma dag som Boström tackade ja till uppdraget som justitieminister sökte han medlemskap i det parti, som officiellt heter Socialdemokratiska Arbetarepartiet.

  Senaste från denne supersosses mun är dels hård kritik mot inrikesminister Mikael Damberg för de straffskärpningar, som regeringen föreslagit samt förslag att arbetarna ska berövas kvarvarande inflytande inom det s.k. arbetarepartiet, med motivering att arbetarna inte längre tillhör de fattigast i vårt samhälle. Gästen sparkar ut värdfolket. Och Damberg, ja, som visserligen aldrig har varit någon arbetare utan en karriärssosse från början, beskrivs av supersossen Bodström som om han vore en populist på högerflanken inom SD.

  Bodström förklarar grötmyndigt att ”det är vi advokater som träffar de kriminella och vet hur det tänker”. Även i politiker-rollen är det kriminellas talesperson, försvarsadvokaten, som talar. Detta påminner om advokatkollegan Peter Athin, som handplockades av sin företrädare (också en advokat) till uppdraget som rättspolitisk talesperson för KD. KD hade då utarbetat ett rättspolitiskt program, som mötte hård kritik internt, eftersom det inte såg fängelse som ett straff, utan som en praktisk åtgärd för att hindra de stackars sjuklingarna (d.v.s. de fängelsedömda brottslingarna) från att smita från vården. Althin är en ökänd fängelsemotståndare, som fick kalla fötter och lämnade KD hastigt och lustigt sedan Ebba Bush-Thor valts till partiordförande.

  Om vi går ännu längre bakåt i tiden, finner vi en justitieminister (Lennart Geijer, s) som försågs med gratis prostituerade av en av landets värsta brottslingar. Laila Freivalds, s, som var före Bodström som justitieminister, försökte reparera de skador som Geijer hade tillfogat rättsväsendet, men tvingades bort av ett mediadrev. De kriminella styr inte bara på gatan.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det kändes jättebra att Bodström inte fick bli landshövding i Sthlm. Jag har aldrig insett denne lirares storhet. Hans politiska ’karriär’ är resultatet av ren och skär nepotism.
   Vad Althin beträffar instämmer jag helt. EBT har fått en del positiva saker att hända i KD.

 4. Jonas E

  Nåja – kritiken mot den studien av BRÅ tycks ju vara en rätt saklig sådan …. och dom som gjorde denna säger ju själva att dom inte gjort annat än tittat på detta lite lätt – så varför dra så stora växlar på den studien då ?…… är det av politiska skäl ?.

  Bara en så ”liten” detalj att det bara var en i studien som sade detta om att ” -Om det var så att resultat inte gillades så blev det censur, tillrättaläggande av resultat, nedtoning av resultat och att man lyfte fram andra delar av en studie som inte var så känsliga eller kunde visa på ett positivt resultat.” – ändå så drar man upp det som en stor slutsats ?.

  Eller det faktum att en av de som gjorde studien inte själva fick jobb hos BRÅ – var han bitter ?…..

  Slutsatsen blir ju att den studien gav mer frågor än svar ….

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det intressanta är att Stina Holmberg, enhetschef på Brå, har sagt att en ny undersökning inte skulle ha något mervärde och att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson å sin sida avfärdat behovet av nya rapporter med följande:
   ”Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället.”
   Intressant är också att se vilka som nu kritiserar rapporten.
   Om ens hälften av det som sägs av de nuvarande och tidigare anställda stämmer, så är detta bevis på en genompolitiserad myndighet vars uppdrag inte kan anses utföras på ett ändamålsenligt vis.
   Brå kritiserades redan i början av 2000-talet, bl a av Reinfeldt. Dess konstruktion är en motsägelsefull hybrid. Det är en myndighet som lyder under justitiedepartementet, men skall samtidigt vara en oberoende forskningsinstitution satt att utreda departementets kärnfrågor. De har också alltför nära band till såväl polismyndigheten, som de tar hänsyn till, som ideologiska band till kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.
   -Det kommer alltid finnas misstankar om politiskt anpassade forskningsresultat på Brå, och därför borde stora delar av myndighetens arbete skötas av universiteten i stället, säger rättsdebattören Sven-Erik Alhem.
   Kan bara instämma med honom.

 5. Jonsson

  Helena Edlund gav en skildring av hur många unga afghanska pojkar får sin utbildning om ”blommor och bin”. Jag minns inte vad den afghanska sedvänjan kallas. Det kan ha varit i boken ”Konsten att överleva svenska kyrkan”, jag läste om dessa övergrepp. Edlund tjänstgjorde i Afghanistan.
  Det skulle förvåna mig om inte svenska politiker och underhuggare, samt polisen äger kunskap om skillnaderna i sexualundervisning(!?), i Afghanistan och Sverige. Och, inte att förglömma: skillnader i kvinnosynen mellan de båda länderna. Ordningsmakten vid den svenska festivalen var kanske helt handfallna av politisk värdegrund.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, den svenska värdegrunden har nog gjort många handfallna, handlingsförlamade och oförmögna att protestera.
   En annan person som bidragit till värdefull kunskap om Afghanistan är Mustafa Panshiri, (fd polis), författare, samhällsdebattör och föreläsare inom integration. Han kom själv fr Afghanistan till Sverige när han var 15 år.
   https://kvartal.se/artiklar/det-ni-valde-att-inte-se/

   • Brorson

    Den f.d. polisen, som kommit till Sverige som flykting tillsammans med sina föräldrar från Afghanistan, bekräftar – om jag har tolkat honom rätt – en misstanke, som jag har haft, att felet, orsaken till den höga kriminaliteten bland afghaner i Sverige, snarare finns i Sverige än i Afghanistan. Det är lätt att falla för allehanda frestelser, när man har kommit till ett veritabelt schlaraffenland, där allt är tillåtet, från ett land med stenhård social kontroll genom klanerna.

    Finns det något som helst bevis för att överfallsgruppvåldtäkter skulle vara afghansk kultur och vanliga i Afghanistan? Nej, det är nog så, som en av de ”ensamkommande” sagt till de f.d. polisen: ” I Sverige fick vi mer frihet än somliga av oss kunnat hantera”.

    Och dessutom: Om man har begått brott i Sverige får man ett lindrigare straff, eller inget straff alls, om man är en utlänning och har en advokat, som säger att den typen av brott, exempelvis överfallsgruppväldtäkter tär ”kultur” i hemlandet. Den lindriga eller friande domen, kommer då att uppfattas av brottslingen och hans landsmän så att denna typ av brott tillhör den SVENSKA kulturen

    Och i den mån dessa unga män har förstått något av den svenska metoo-debatten, så torde de ha fått uppfattningen att sexualbrott är oerhört vanliga, nästintill accepterade, bland svenska män. Är det inge snart dags för lite svensk självkritik?

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Både självkritik och självinsikt men det finns bara hos vuxna personer som inte styrs av makt och pengar.

 6. Brorson

  Forskning om brottslighetens natur och orsaker borde väl vara en uppgift för universiteten? Varför inrättades BRÅ, om inte i politiskt syfte? BRÅ inrättades under Lennart Geijers tid som justitieminister. Hans paroll var ”Riv fängelserna”. I det goda samhället skulle inga fängelser behövas, Skulle BRÅ tillhandahålla den sociala ingenjörskonst, som skulle göra fängelserna obehövliga?

  Det var ju dessutom den tid, när arbetarna började trängas ut från politiska uppdrag genom socialdemokratin, som började se sig om efter nya klientgrupper, som inte krävde både makten och härligheten, Utan nöjde sig med enbart härligheten. Omhändertagandefilosofin. Invandrare, missbrukare och kriminella. Reportrar på statsradion reste runt på fängelser och startade fånguppror.

  Under 1950-talet hade S en valaffisch ”Begåvad. men fattig”. Men talade om DEN DEL av arbetarklassen, som hindrats från högre studier av föräldrarnas låga inkomster. Efter införandet av studiemedelssystemet skulle bara idioterna finnas kvar inom arbetarklassen. Så sa de nya studenterna, som skröt om sin arbetarklassbakgrund, som om de vore något slags adel. Men arbetarna var otacksamma och misstänksamma mot den nya överklass, som ville dem så väl.Så de sökte nya klientgrupper: Invandrare, missbrukare och kriminella. Reportrar på statsradion reste runt på fängelser och startade fånguppror.

  Föreställningen om att man kunde byta ut hederliga arbetare, som ville ha det ännu bättre än de redan hade under 1970-talet, mot en ny kriminell ”underklass”, som redan levde som överklassen när de inte satt inne, har slagit fullständigt fel. Det politiska misslyckandet måste döljas, Professor Ulf Bjereld har skrivit en biografi över Lennart Geijer, som framställs som en framsynta socialreformatorn son rentvås för att ha köpt sex av minderåriga prostituerade.

  Och, nej, han köpte inte sex. Han fick de sexuella tjänsterna gratis, i utbyte mot den ”humanisering” av kriminalvården, som han genomförde. Åtminstone om den kriminalpolitiskt engagerade partikamrat inom S, som umgicks med en annan S-minister och berättade detta för mig, innan media hade skrivit en enda rad om den s.k. Geijeraffären.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Och nu har man fått nya ’undersåtar och valboskap’ tack vare invandringen. Säga vad man vill om såssarna men deras makthunger gör dem ombytliga, flexibla och långsiktigt hållbara. Nu har de dessutom lyckats få liberalerna med sig. Det var skickligt!

   • Brorson

    Sverige hade länge en ståndsriksdag, där de fyra stånden (adel, präster, borgare, bönder) hade sina egna representanter i riksdagen. När arbetarklassen under andra hälften av 1800-talet växte kraftigt i antal, men fortfarande inte hade en egen riksdagsledamot, ter det sig naturligt att arbetarklassen ville etablera sig som ett femte stånd – men då hade ståndsriksdagen redan avskaffats och ersatts med en tvåkammarriksdag. Som arbetarna likväl inte ens hade rösträtt till. Men så fick vi det Socialdemokratiska Arbetarepartiet.

    Idén om klasspartier verkar djupt rotad i den svenska ”folksjälen”, och definitivt i den svenska historien. Når socialdemokratin runt millennieskiftet allt tydligare abdikerade från rollen som arbetarparti – i jakten på nya klientgrupper – skickade Moderaterna först upp försöksballongen ”Sverige behöver ett nytt arbetarparti”, vilket de flesta arbetare vid den tiden torde ha hållit med om, för att sedan själva proklamera sig som det nya arbetarpartiet. Men något arbetarparti var Moderaterna inte, utan snarare ett ”arbetsparti”.

    För alla som arbetar. Oavsett klasstillhörighet och social nivå , i motsats till dem som för tillfället inte arbetar, ”bidragstagarna”, inklusive arbetslösa och pensionerade arbetare, Så lyckades M ställa arbetande och icke arbetande arbetare mot varandra. Sossarna, som var på god väg att omvandlas till ett parti för politiska entreprenörer, som vill ”göra något för andra”, som ska tiga och ta emot nådegåvrna, nappade genast på kroken och profilerade sig som ett bidragstagarparti. Inte minst för klientgrupperna invandrare och kriminella. Vilket drev alltfler arbetare, som konstaterade ”Det är ju vi som får betala” i famnen på SD. I många fall med M som mellanstation.

    Lennart -Geijers idéer om fängelsestraffet som inhumant hade under tiden kommit att prägla ett par generationer jurister, domare och advokater, som oavsett partitillhörighet får räknas till övre medelklassen. Med folkuppfostrare som Anders Lindberg, som själv är utbildad jurist, om jag minns rätt, som politruk, skulle arbetarklassen tutas i att kriminella personer, som valt överklassliv genom brott, tillhör arbetarklassen. De förstår inte vilken förolämpning detta är mot alla arbetare – oavsett i vilket land de är födda – som försörjer sig genom hederligt arbete. Eller som ”bidragstagare”, som under ett långt arbetsliv i Sverige har betalat in till socialförsäkringssystemen.

    Med ”Öppna era hjärtan” har Fredrik Reinfeldt proklamerat sig som hela världens socialbyrå, ocg hyllas för det av åtskilliga av dagens S-politiker. Som ju även är tacksamma mot Reinfeldt för att han har stulit hälften av Socialdemokraternas eget partinamn: Socialdemokratiska Arbetarpartiet. De rasar mot Ulf Kristerson för att han vill återupprätta Moderaternas anseende som ett parti, som man kan lita på. Inte som ett parti, som utger sig för att vara något, som man inte är.

    Advokater som Tomas Bodström och Peter Althin gör inte bara vad samhällsbetalda försvarsadvokater ska göra (förhindra att oskyldiga blir dömda) utan fungerar i högsta grad som den kriminella delens av överklassen politiska representation. Efter en kortare tid i fängelse ska de dömda vara ute igen och begå nya brott, så att de kan fortsätta med sitt överklassliv som stamgäster på lyxkrogarna med snabba bilar och vackra kvinnor. Och lockar därmed kriminella från hela världen att begå sina brott i det nya Schlaraffenland (Sverige).

    BRÅ mörklägger.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Tur att KD blev av med Althin! De har fullt upp med att komma igen efter Adaktussons ’fadäs’.
     M under Ruinfeldt är själva sinnebilden av triangulering, som Blair så framgångsrikt jobbade med.

     • Brorson

      Apropå advokater, så avlönas dessa ”egenföretagare” med våra skattepengar. Vad får vi förde pengarna? I fallet med den självpåstådde seriemördaren Thomas Quick, så hjälpte de offentliga försvararna Quick att begå grova bedrägerier, när han tog på sig skulden för brott, som han inte hade begått. Med följd att polisutredningar lades ner och de verkliga mördarna gick fri. En kriminalreporter reagerade mot att åklagaren inte lade fram ett enda bevis, som stöd för Quicks erkännande.

      Visst ska försvararen framföra klientens åsikt i skuldfrågan och inte motsäga en klient som påstår sig vara oskyldig, när allt talar för att han är skyldig. Men här var det ju tvärtom…”Min klient har samarbetat ned åklagaren erkänner de åtalade gärningarna, vilket bör räknas honom till godo vid straffmätningen, om rätten också finner honom skyldig. Men som samhällsbetald offentlig försvarare anser jag det vara min plikt att för egen del framhålla att åklagaren inte har presterat ett enda bevis utöver min klients erkännande.”

      Ett sådant uttalande inför rätten av en försvarsadvokat skulle förmodligen föranleda uteslutning ur Advokatsamfundet. Vilket enligt min mening visar hur ruttet systemet med offentliga försvarare egentligen är. Det är lika ruttet att minst två advokater, och dessutom Advokatsamfundet själv titt som tätt uppträder inte bara som ombud för sina klienter i rätten, utan också inför Sveriges riksdag genom att antingen kräva lagändringar för mildare straff eller genom att motsätta sig lagändringar, som medför strängare straff. Samhällsbetalda försvarares uppgifter bör vara:

      1.Förhindra att oskyldiga döms.
      2. Förhindra att någon som i och för sig har begått brott, döms för fler brott än han har begått – vilket även det medför att de verkliga gärningspersonerna till de brotten går fria.
      3. Bevaka att ingen döms till strängare straff än vad lagen föreskriver för de begångna brotten.

      Politisk aktivism av samhällsbetalda försvarsadvokater i vissa klienters intresse ska naturligtvis vara helt förbjudet, och föranleda uteslutning ur Advokatsamfundet och förlust av framtida uppdrag som offentlig försvarare. Samma sak bör gälla för advokater i migrationsmål, vilka råder sina klienter till utsiktslösa överklaganden i syfte att förmera advokaternas egna arvoden samt hjälpa klienterna att fortsätta att vistas i Sverige – på svenska skattebetalares bekostnad.

      Asylsökande bör öht inte ha rätt till skattebetalda juridiska ombud i redan i första instans, utan först sedan de själva har överklagat. Samma regler bör gälla som för svenska medborgare, som ansöker om någon förmån hos någon myndighet. Vill de ha juridisk hjälp i kontakt med myndigheten får de bekosta den hjälpen själva.

      Varför lägger samhället ut dryga pengar på att hjälpa vissa personer att kringgå demokratiskt beslutade lagar eller rentav fortsätta att begå brott? Eller som fallet Thomas Quick lura till sig narkotikaklassade läkemedel?

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      ”Politisk aktivism av samhällsbetalda försvarsadvokater i vissa klienters intresse ska naturligtvis vara helt förbjudet, och föranleda uteslutning ur Advokatsamfundet och förlust av framtida uppdrag som offentlig försvarare. Samma sak bör gälla för advokater i migrationsmål, vilka råder sina klienter till utsiktslösa överklaganden i syfte att förmera advokaternas egna arvoden samt hjälpa klienterna att fortsätta att vistas i Sverige – på svenska skattebetalares bekostnad.”
      Instämmer helt!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.