Allsköns funderingar om politik

3 personer – 38 identiteter

För ett år sedan hade jag inte hört talas om begreppet samordningsnummer, men i slutet av november skrev både DN och SvD om detta och avslöjade att vi har ofattbara 873 000 personer med samordningsnummer i landet. Nummer på alla men noll koll för vi vet inte vilka de är, var de bor/finns el hur många samordningsnummer var och en av dem har. P g a politisk oförmåga och slappa el handfallna myndigheter har välfärden blivit en bankomat för kriminella personer som vi vet litet eller inget om och vars identitet ofta inte styrkts i samband med utfärdandet.

Samordningsnummer infördes vid millenniumskiftet. Skatteverket utfärdar samordningsnummer och definierar det så här:

”Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.” 

Ett samordningsnummer innebär att personerna ifråga ska kunna få anställning, skaffa bankkonton, registreras in som bilägare m m och att de ska kunna få olika former av sociala bidrag från det svenska samhället i väntan på att de folkbokförts och fått riktiga ID-kort. Personer med samordningsnummer ingår heller inte i befolkningsstatistiken. Det skulle i värsta fall kunna innebära att Sverige har ytterligare 873 000 personer. Fast nu har en hel del av dem mer än ett samordningsnummer för att kunna blåsa mer än en myndighet.

Under fjolåret kunde vi läsa att det bland myndighetsutövare på Migrationsverket (av alla myndigheter) fanns utvisningsdömda brottslingar som ett resultat av att verket inte gjort nödvändiga personkontroller vid anställningar. Det är häpnadsväckande och torde vara ett resultat av att vi i Sverige litar på varandra.

Likaså kunde vi läsa att statligt ägda Swedavia avslöjats med att ha två anställda som enl uppgift till DN inte hade tillstånd att vistas i Sverige. Dessa hade visserligen ’säkerhetskontrollerats’, men att de saknade uppehållstillstånd här, missade man. Enl Migrationsverket hade i början av 2018 bara 50 personer av de 300-350 personer/vecka (bara i Stockholm), som ville ha ett samordningsnummer, giltiga tillstånd att över huvud taget vistas i Sverige. För att få ett samordningsnummer krävs varken uppehållstillstånd el en adress i Sverige.

-Kunskapen om vad samordningsnumret står för är väldigt låg, såväl hos allmänheten som hos myndigheterna, säger Tobias Wijk på Skatteverket.

För två år sedan larmade Skatteverket om att de identifierat ett huvudproblem: företag, individer och myndigheter tror felaktigt att den som fått ett samordningsnummer har styrkt sin identitet och att inga flera kontroller behövs. Men man behöver varken inställa sig i Sverige el visa upp ett foto av sig själv för att få ett samordningsnummer, som ger tillgång till hela den svenska sjukvården liksom till svensk pension. Skatteverket informerade regeringen om detta i en rapport, men från Rosenbad kom inga krav på åtgärder. Istället kom krav på att göra det lättare för EU-medborgare att ta arbete i Sverige.

Hur kan det då praktiskt gå till att få ett samordningsnummer för en utländsk medborgare? På en rysk websida, som vänder sig till rysktalande som vill till Sverige, oftast för att jobba, får man hjälp:

Kontrakt för samordningsnummer – 1.500 kronor”.

”Samordningsnummer garanterat – två till fyra veckor, pris 3.000 kronor”.

Att köpa en bil på Blocket el bara ett registreringsnummer kräver ett samordningsnummer för att Transportstyrelsen ska kunna registrera ägarbytet i Sverige. Enl lag räcker det att ’köparen’ mejlar över en kopia av sitt pass för att identifiera sig. Transportstyrelsen ansvarar för bedömningen att dokumentet är äkta.

Utländska personer som vill till Sverige för att jobba, kan söka en mindre nogräknad arbetsgivare, som  kontaktar Skatteverket för att meddela att personen, som vill ha ett samordningsnummer, ska arbeta hos arbetsgivaren ifråga och behöver ett samordningsnummer för att kunna betala skatt i Sverige. Att kontrollera att personens inskannade ID-handlingar verkligen är korrekta och tillhör den sökande struntar man ofta i. På dessa lösa grunder utfärdas sedan samordningsnummer, som öppnar dörren till vår arbetsmarknad och till flera inkomstbaserade förmåner, t ex rätt till sjukvård och pension om arbetsgivaren betalar in till det. Denna kunskap sprids sedan och leder till en populär stormarknad för kriminella element och skrupelfria arbetsgivare. Skulle Skatteverket upptäcka att personen ifråga är i Sverige illegalt, har de inte rätt att kontakta gränspolisen.

Enl Nationellt underrättelsecentrum används kapade el falska identiteter både till bidragsbrott, som i fallet med Iraks f d försvarsminister, och terrorfinansiering som i terroristen Akilovs fall. Idag saknas lagliga krav på att Skatteverkets beskattningsverksamhet, Migrationsverket eller Polisen ska se till att inidividen styrkt sin identitet, innan man delar ut ett samordningsnummer. Även om man kräver detta på övr myndigheter, varierar kontrollen mycket och inskränker sig oftast till att bedöma en inskannad kopia av ett pass, inte att personen själv ska inställa sig. Undra på att användningen av samordningsnummer fullkomligt exploderat!

-Vi har ett parallellsamhälle som bara växer och vi har tappat kontrollen över vilka som är här, säger Marit Murphy Handelsberg, civil utredare vid gränspolisen. (DN 28/11)

Christian Frödén. gruppchef för gränspolisens ensamkommandegrupp, har arbetat mycket med unga migranter i Stockholm. Han uppger till Svt Nyheter att det är vanligt att uppge flera identiteter i kontakt med myndigheter:

-Det är deras modus: att komma undan lagföring genom att bygga olika identiteter och inte gärna bli fotograferade.

-Det är mer regel än undantag att man har en ny identitet för varje land man kommer till.

Förra veckan skrev bl a nättidningen Samtiden om 3 personer som tillsammans hade 38 olika identiteter (12/1).

Myndighetssverige och SÄPO har noll koll på vilken identitet den stora gruppen av utländska medborgare faktisk har, var de befinner sig, vad de sysslar med osv. De har också noll koll på hur många olika samordningsnummer samma individ kan ha. Staten och regeringen har skapat ett system som möjliggör storskaliga bedrägerier, grov brottslighet och ett skuggsamhälle som polis, kriminalvård, rättsväsende m fl inte klarar av att hantera. Löfvens löften om ordning och reda var uppenbarligen inte värda mer än hans löfte om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Så hur många Akilovs ska vi påtvingas här i Absurdistan Samtiden 12/1-20, innan regeringen stryper detta system?

40 kommentarer

 1. Jan Hägglund

  Hej.
  Under 70-talet fanns det något som hette folk- och bostadsräkning. Detta avskaffades eftersom myndigheterna hade så god kontroll i alla fall så att en folk- och bostadsräkning inte behövdes. Men idag har inte myndigheterna någon god kontroll längre. De vet varken vilka människor som vistas i Sverige eller var en väldig massa anonyma människor finns.
  Därför borde det genomföras en folk- och bostadsräkning i Sverige. Med början år 2020 och under tio år framåt.

 2. Brorson

  Jag avfärdar inga förslag, oavsett om de kommer från höger eller vänster. Min första tanke om förslaget till en ny folk-och bostadsräkning var att det vore ett slag i luften. Men kan göra nytta i kombination med andra åtgärder. Vi svenskar måste kanske acceptera sådant som vi kunnat motsätta oss som integritetskränkande, etc, under de bättre tider som varit. Exempelvis visitationszoner. Nu har ett nytt hot dykt upp. Skatteverket lovar tidigare skatteåterbäring om vi skaffar digital brevlåda. Postnord kommer att förlora massor med post från myndigheter och hotas av miljardförluster.

  Men det möjliggör ju både för personer med samordningsnummer och riktiga personnummer att sköta sina kontakter med svenska myndigheter från vilket land som helst i världen, som om de fortfarande vore bosatta i Sverige. . Kanske väntar ett digitalt världskalifat, som finansieras av svenska skattemedel? Fördelen med fysiska brev, som levereras av brevbärare är ”Retur avsändaren. Adressaten okänd”. I stället borde man kanske lätta på tystnadsplikten för brevbefordringsföretag och deras anställda, så att de får avslöja om det bor orimligt många på samma adress?

  Flyttanmälningar / ny folkbokföringsadress, som inte har bekräftats av fastighetsägaren, ska inte godtas. Samordningsnumren ska avskaffas. De få, som har användning för sådana, får ordna på annat sätt. Exempelvis en utländsk turist, som behöver ta ut pengar i Sverige, får ordna det med sin bank. Sak samma med utlänningar, som köper sommarhus i Sverige.

  Det är i grunden en riktig princip att den, som fått avslag på sin asylansökan, ska lämna landet frivilligt. Det finns länder, bl.a. Iran, som tar emot icke-iranska medborgare som återvänder frivilligt. Men vägrar ta emot samma personer, om de har tvångsavvisats. Det är emellertid väl naivt att tro att avvisade personer, som åkt frivilligt, ska meddela detta till Migrationsverket. Varför ska de göra den tjänsten till den myndighet som avvisat dem? Rimligtvis måste de eskorteras till gränsen eller flygplatsen, av personal, som intygar att de verkligen har åkt.

  Enligt uppgift från en riksdagsledamot, som är involverad i migrationspolitiken, kommer det att ta tolv år att tvångsavvisa alla, som man tror har gömt sig, med de resurser som polisen avdelar till den verksamheten. Med ledning av de uppgifterna och vetskapen att polisen knappast jobbar dygnet runt med detta, har semester, etc, kommer det enligt mina beräkningar snarare att ta sextio år. Någon annan än polisen borde sköta detta. Uppskattningen av hur många som vistas illegalt i Sverige kan alltså vara både för hög och för låg. Noll koll, helt enkelt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Digital brevlåda är utmärkt för alla som har och kan hantera dator och internet, men många äldre klarar inte detta. Där behövs också en kompletterande lösning. Dessvärre har Post Nord schabblat så mkt att de skadat sitt varumärke.
   Ett digitalt världskalifat finansierat med våra skatter? Låter galet nog för att kunna bli en verklighet i Absurdistan.
   Jag misstänker att vi aldrig kommer att få ut alla illegala invandrare fr Sverige.Tyvärr!

   • Brorson

    Upprepar det jag skrev i första stycket: ”Vi svenskar måste kanske acceptera sådant som vi kunnat motsätta oss som integritetskränkande, etc, under de bättre tider som varit.”

    Det kan exempelvis vara att vi avstår från den bekvämlighet som nätet gör, genom att alla ansökningar till myndigheter måste göras med vanlig post och att myndigheterna endast meddelar sina beslut med vanlig post.

    1. Ansökningar ska lämnas in till postombud och förses med postombudet stämpel, ort och datum, så att myndigheten kan se att ansökan är inlämnad i Sverige. Samtidigt får den enskilde bevis på att han har skickat sin ansökan.

    2. Myndighetens beslut ska levereras till den enskildes hemadress av brevbärare, som ska skicka tillbaka brevet till myndigheten, om de enskilde inte bor på den adressen. Den enskilde ska dessutom inom viss tid skicka mottagningserkännande till myndigheten.

    3. Ovanstående upprepas, om den enskilde överklagar beslutet.

    Alla brevbärare ska ha aktuella uppgifter om vilka som bor inom utedelningsområdet. Brevbärare ska inte ha tystnadsplikt gentemot berörda myndigheter, om någon som inte är folkbokförd på adressen får post. Ett alternativ är att post till icke folkbokförda på adressen inte delas ut av brevbärare, utan får hämtas av adressaten hos postombud mot uppvisande av legitimation.

    Fastighetsägare ska underrättas vid misstanke att någon som inte är folkbokförd på adressen bor där permanent.

    Den folk- och bostadsräkning som Jan Hägglund, Ap, har föreslagit här ovanför blir ett slag i luften, om personer, som påträffas här i landet fastän de inte ens har rätt att vistas här, inte straffas med lägst böter och utvisas.

    Jag tänkte föreslå att en sådan lag införs, men upptäckte till min förvåning att den lagen redan finns. Varför tillämpas den inte? Hur länge ska vi stå ut med att rådande laglöshet i praktiken skylls på polisbrist?

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Jag hoppas att ingen beslutsfattare läser min blogg och dina 3 punkter i ovanst förslag. De skulle genomdriva dem utan vidare för att rädda Post Nord ;O)
     Vi svenskar kan i värsta fall lämna landet; det finns bra alt.
     Vi ska inte alls godta aktuell laglöshet och heller inte polisbrist!!

     • Brorson

      Jag skrev inte att Postnord ska ha monopol på brevutbärning. Jag kan mycket väl tänka mig att den tjänsten upphandlas i konkurrens mellan olika postföretag. Men det är ett bekymmer att brevmängden håller på att bli för liten för att splittras på flera brevdistributionsföretag i samma trappuppgång eller i samma villakvarter. Där jag bor har vi två brevföretag, ett tidningsdistributionsföretag och minst ett reklamutdelningsföretag, med sammanlagt minst femton arbetspass per vecka för utdelningspersonalen.

      Postnord och Citymail, som lyder under postlagaen, har tystnadsplikt om vilka som bor här, men inte de andra. Bostadsbolaget, som inte ville detta, har av domstol tvingats lämna ut de uppgifterna till privata företag för adresserad direktreklam. Sekretessreglerna måste ses över. Det är för galet att brottssyndikat på andra sidan jordklotet, har tillgång till ytterst känsliga personuppgifter ur folkbokföringsregistret, medan den svenska Folkbokföringsmyndigheten inte vet vilka som faktiskt bor på en viss adress.

      Nu senast har fyra kvinnor i Sölvesborg, samtliga över 90 år, kontaktats av falska poliser, som låtsats utreda kontokortsbedrägeri och därefter själva länsat de gamla kvinnornas konton. Bedragarna vet kö, ålder, födelsedag, om dr bor grannar på samma våningsplan, om de har barn och vilka bilmärken de har. Bedragarna vet också vilken medelinkomst man har i olika område, o. s.v.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      För att en meningsfull upphandling ska kunna genomföras krävs att flera aktörer ser uppdraget som intressant och lönsamt. Det blir som vanligt landsbygden som inte attraherar med sitt vikande underlag.

     • Brorson

      Inlägget handlar ju egentligen om samordningsnumren och de illegal, men låt mig avsluta diskussionen om posten. Upphandling av slutdistributionen till adressat av brev och paket kan bli ett komplement till skolskjutsar och sjukresor för lokala taxibolag på landsbygden. Underskotten i den verksamheten betalas av upphandlande myndighet med momsen på brevportot i hela landet. Detta blir inget nytt, eftersom överskotten i lönsamma områden täckte underskotten i olönsamma under den tiden Postverket hade monopol på all brevhantering.

      Så till dagens ämne: Om vi ska få bukt med den utländska och utlandsstyrda brottsligheten måste våra myndigheter få bättre koll på vilka som bor i landet och var de vistas. Det eventuella obehag som vi svenskar samt alla laglydiga invandrare kan känna med ökad övervakning från myndigheternas sida kan bara inte jämföras med obehaget att drabbas av de kriminellas framfart. Förutom att många människor blir fysiskt sönderslagna blir hela deras tillvaro sönderslagen.

      Vi har inte längre något val. Tyvärr.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Jag har ingen lösning på postfrågan och det misstänker jag att inte heller Baylan har förutom mer skattepengar.

 3. Jan Sjöström

  Hej

  Allas vår käre ledare Stefan och dennes parti (S), låter oss i flertalet
  s k officiella framföranden veta att det är vårt lands skyldighet att tillse
  mottagandet av ”flyktingar” Det kan aldrig få handla om ett bestämt
  antal, vi i landet Sverige måste gå före som ett exempel. Mitt Europa
  sätter inga gränser är budskapet till Världen. Diktatet kommuniceras
  därefter via spikning av regimmedia, som snabbt och med enkelhet
  klassificerar annan mer realistisk syn som nationalistisk och således
  synnerligt ond.

  Nationalsocialism som i Nazism i huvudsak blir modeordet när media
  nu framför godhetståget i allt högre och högre hastigheter, alle man
  till pumparna tjuter kontinuerligt i de av den goda staten utsatta rätta
  megafonerna. Vi får veta att det ännu inte brunnit någon julgran samt
  att ”investeringen” skall ge 900 miljarder i framtida intäkter – och detta
  till det facila priset av en pizza och en fanta.

  Refugees Welcome och liknande initiativ omfamnas och tillskrivs alla
  egenskaper som härrörande från guden där ovan.

  I den riktiga världen finns inte handling som utesluter konsekvens,
  att ”visslande vända sig om och gå vidare” med ord som jag förstod
  inte bättre – kan möjligtvis vara ett försvarbart agerande för den naive
  och ytterst infantile, men beteendet kan omöjligen ges legitimitet för
  de av oss som är satta att leda , ansvaret borde falla tungt på de som
  i egen nytta, via statskontrollerad media framför dessa så normativa
  budskap.

  Trotts alla de brister som kommer ur ovan beskrivning av landets
  tillstånd fortsätter ”naiviteten att spegla sin förnämlighet” i de av folket
  betalda propagandarören, återigen helt utan risk för att någonsin riskera
  att behöva konfronteras sina tillkortakommanden.

  Hur kan någon förklara att partiet (S) i valet 2018 når bifall i förd riktning
  av 1.830.000 väljare, hur kan detta ens vara möjligt att fler än 1 röst kan
  komma detta parti till nytta? Ja i en enkel konklusion så är det så att jag
  förutsätter att dessa 1.8 millioner sosseröstande ser en nytta i att staten
  Sverige upphör. Detta då mantrat för dagen dikterats till att vara ”ingen
  är illegal”.

  De av oss som omfamnar begrepp som folkets makt kommer framgent att
  tvingas till insikt i att landets nya befolkning kan se annan ordning som
  mer önskvärd och således relevant.

  Att förklara exempelvis frånvaron av uttalad vilja att se behovet av kontroll
  i omständighet som rör nationens överlevnad, kan knappast beskrivas eller
  ses mer uttalat (och nu konfirmerat) än i behovet av s k samordningsnummer.

  Med vänlig hälsning / Jan

 4. Jonsson

  Löfvens senaste utspel om striktare asyl och bättre integration är inte trovärdigt alls. Det behövs ett nytt, varaktigt Luciabeslut … och det lär inte Mp och C gå med på.
  Och samordningsnumren måste omedelbart makuleras.
  Mycket sker i det fördolda inom svensk politik, folket ska hållas ovetande om maktens tilltag.
  Sveriges regioners dåliga ekonomi beror på 40 – och 90-talisterna, enligt Sanningsministeriets alternativa fakta.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Löfven vet nog inte själv vad åtstramad asyl skulle innebära. Vilken siffra jämför han med?? Och bättre integration tror inte ens hans närmaste på allvar på. Spåren förskräcka!
   Ett Luciabeslut vore välkommet, men då måste vänsterregeringen och C köras över i riksdagen och det går nog inte.
   Regimmedia ser till att vi inte får veta mer än vi tål, d v s än vad de politiskt /o/ansvariga, som ’inte sett det komma’, klarar av.
   Hur mkt har inte 40-talisterna betalat in i pensionspengar? Sen gjordes pensionssystemet om och t o m Persson som deltog i förändringen konstaterade att det skulle bli upprorsstämning när vi pensionärer insåg vad förändringen innebär.
   Enl utredning av SPF får många bara en allmän pension på ca 45% av slutlön, inte de 60% som utlovades i samband med pensionsreformen på 90-talet. Närmare en fjärdedel av den allmänna pensionen har gått upp i rök. Samtidigt har levnadsomkostnader stigit. Man måste vara politiker för att kunna försvara detta!
   https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/y3nl8a/nya-siffror-sa-lite-lonar-det-sig-att-jobba

 5. Brorson

  Med risk att verka tjatig.
  1. Vi måste skilja mellan invandrare och (andra) utlänningar. Begreppet invandrare bör förbehållas personer, som har flyttat från ett land till ett annat land i avsikt att permanent i det andra landet och har fått det landet tillstånd därtill, d.v.s. en person som fått permanent uppehållstillstånd men (ännu) inte har blivit svensk medborgare.

  Personer som vistas tillfälligt i Sverige i syfte att begå brott, bör alltså inte kallas invandrare. Och det är i första hand den gruppen som ska ut, Alla som vistas illegalt i landet ska ut, oavsett om de begått brott eller ej.,. Personer som vistas här legalt, men har dömts för ett icke bagatellartat brott, ska utvisas med återreseförbud.

  Problemet med invandringen är dels att Sverige har tagit emot för många invandrare ,och att brottslingar har åt snålskjuts på invandringen, låtsas vara flyktingar fastän de saknar asylskäl, eller tagit sig in i landet illegalt eller med falska eller stulna pass. Permanenta uppehållstillstånd och t.o.m svenskt medborgarskap har givits till personer som borde ha fått tillfälliga uppehållstilstånd, eller inte ens det. ,

  2. Varför vi inte ska kräva att asyl söks på svenska ambassaden i hemlandet är att densom lämnar ambassaden med ett asylbeslut utan att gripas med största sannolikhet saknar asylskäl. Asylbeslutet är ett slags bekräftelse att vederbörande är en regimfiende. Och vi måste ju minska och inte öka söktrycket mot Sverige. Minskningen av antal asylanter (personer som har beviljats uppehållstillstånd) måste minskas i två steg, dels minska söktrycket mot Sverige och dels en striktare tillämpning av asylreglerna, d.v.s. värre beviljade tillstånd.

  En striktare tillämpning innebär bl.a. krav att flyktingar ska söka asyl i första säkra land, som de kommer till. Har de passerat genom ett sådant land på vägen hit, ska de skickas tillbaka dit.

  3. Varför vi inte ska ha ett ”tak” för flyktingmottagningen är att situationen i omvärlden, inkl situationen i länder som har passerats på vägen hit, inte Sveriges förmåga att integrera invandrare som ska avgöra hur många som ska få asyl. Och om taket har uppnåtts den 15 december, ska vi då avvisa den som kommer 16 december? Och om taket inte kommer att uppnås, ska då Migrationsverkets personal åka runt i världen för att ragga flyktingar till Sverige? Men kännedom om hur det har fungerat tidigare är jag säker på att just det ska ske.

  Partierna må prata bäst de vill om ”tak”, men det är inget som man kan ta politiska beslut om. Kunde man det ska beslutet naturligtvis vara noll beviljade uppehållstillstånd. Men alla resonerar som om Sverige skulle gå under om vi inte tar emot ett visst antal flyktingar, som dock inte får vara för stort.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Sverige har utfärdat alldeles för många permanenta uppehållstillstånd alltför lättvindigt. Tillfälliga uppehållstillstånd bör vara regel. När situationen i hemlandet förbättras kan många av dem som fått uppehållstillstånd åka tillbaka och hjälpa till att återuppbygga sina resp hemländer.
   Enl regelverket ska den som kommer till Europa söka asyl i första säkra land. Det har vi frångått i stor utsträckning. Vi har beviljat asyl i alldeles för många fall där asylanten inte sökt asyl i första säkra land, inte haft asylskäl och/eller inte kunnat styrka sin identitet och därmed inte heller sin ålder när det gäller ungdomar. Den som fått asyl men kan åka hem på semester till hemlandet ska naturligtvis fråntas sin asyl.
   Personligen anser jag att kvotflyktingar skulle vara bättre; då kan även ’svaga grupper’ som kvinnor och barn komma ifråga. Idag är majoriteten av dem som kommer män.

   • Brorson

    Vi får sluta tala illa om svenska män, som själva har importerat sina fruar från Thailand och annorstädes – förutsatt att dessa fruar har vederbörliga tillstånd. Kravet för familjeåterförening att den svenska parten ska kunna försörja sin familj, ska naturligtvis gälla för dessa fruar också, om de inte kan få egna jobb i Sverige. Men dessa kvinnor utgör dock en ”kvot”, som minskar kvinnounderskottet i Sverige.

    Desto hårdare bör de svenska kvinnor kritiseras, som hjälper unga män utan asylskäl att stanna i Sverige ändå, kanske under falsk identitet, för att utnyttjas som sexobjekt eller som ”familjemedlemmar”, som ska försörjas av samhället.

    Varför är det så viktigt att skilja mellan invandrare och (andra) utlänningar? Därför att de som öht saknar rätt att vistas i Sverige ska utvisas omedelbums, när de påträffas, medan invandrare (enl min def personer med permanent uppehållstillstånd) ska utvisas endast om de har dömts för ett icke bagatellartat brott. Asylanter (personer med tillfälliga uppehållstillstånd) ska utvisas på samma grund. Annars har de rätt att stanna tills tillståndet har löpt ut. Eller längre än så, om de får förlängt.

    Redan beviljade tillstånd ska inte återkallas, såvida inte personen ifråga har begått ett allvarligt brott eller har lurat till sig tillståndet genom falska uppgifter om sig själva. Det är ju inte utlänningens fel, att ”vi” har varit alldeles för släpphänta och frikostiga med uppehållstillstånden. Beslut om utvisning p.g.a. brott måste flyttas från brottmålsdomstolarna till en särskild enhet inom Migrationsverket. Brottmålsdomstolarna slarvar för mycket, bl.a. genom att sällan ifrågasätta försvarsadvokaternas invändningar. Grunden för utvisning p.g.a brott bör skärpas.

    Däremot bör personer, som har permanent uppehållstillstånd eller redan har hunnit bli svenska medborgare, uppmuntras till frivilligt återvändande, dock inte i form av rena påtryckningar i form av slöjförbud eller andra islamofoba SD-dumheter, som bara är ägnade att skärpa de etniska motsättningarna i Sverige. Det är bara bra om asylanter och invandrare lyckas behålla sin kultur och religion, åtminstone under de första åren i Sverige, eftersom det underlättar återetableringen i hemlandet och förmodligen också hjälper dem att behålla viljan att återvända dit.

    Min linje är att ingen ska få permanent uppehållstillstånd utan att först ha haft ett tillfälligt uppehållstillstånd under MINST tre år, och så tidigt endast om det finns särskilda skäl. I övriga fall ska sex år gälla, och då under förutsättning att det finns beaktansvärda skäl, som är en mindre sträng bedömningsgrund än särskilda skäl.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Håller med dig om det mesta ovan. Dock måste vi oavsett varför man fått asyl, TUT el PUT, kräva att de inte begår brott och att de lär sig svenska för att kunna jobba i Sverige. Krav på egen försörjning måste bli huvudregel!!

     • Brorson

      Asylsystemet ska inte vara förtäckt arbetskraftinvandring. När jag var aktiv i LO fanns ingen samhällsbetald svenskundervisning för invandrare. De hade jobb ändå, eftersom deras arbetskraft behövdes.Nu behövs inte det stora tillskottet av arbetskraft, och därför tycker jag att svenska medborgare samt personer med permanent uppehållstillstånd ska ha företräde till bostäder och jobb i Sverige. Och då får vi räkna med en viss arbetslöshet bland asylsökanden och asylanter (d.v.s personer med tillfälliga uppehållstillstånd),

      Rätten till asyl ska inte vara beroende av vad man kan prestera, utan ska grundas enbart på asylskälen och att Sverige är första säkra land, som den asylsökande har kommit till. Jag höll dock med Bert Karlsson, när han tyckte att de asylsökande själva borde städa flyktingförläggningarna, eftersom det var jobb som inte hade funnits utan asylsökande.

      Det är lätt att glömma att flyktingbranschen rätt så länge var en ganska lukrativ arbetsmarknad för svenskar, som – i eget intresse – var en stark påtryckningsgrupp för att ta hit fler invandrare, oavsett om de hade asylskäl eller ej, och oavsett om de behövdes som arbetskraft eller ej.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      ”Nu behövs inte det stora tillskottet av arbetskraft…” speciellt inte okvalificerad, icke efterfrågad arbetskraft.
      På Det goda samhället skriver Gunnar Sandelin idag en mkt bra replik till Löfvens påstående om den lönsamma arbetskraftsinvandringen.
      Som humanitär stormakt ska vi självklart inte bevilja asyl för att vi behöver lönsam arbetskraft.

 6. Håkan

  Det enda man kan säga om landet SVERIGE,är att precis allt är möjligt om man kommer från söder om Medelhavet.

 7. Jonsson

  Gunnar Sandelins: ”Replik på Löfvens lönsamma arbetskraftsinvandring” i dagens: detgodasamhallet.com tycker jag är värd att läsas.

  Medan Löfvens anka i dagens Aftonbladet, är mer som en käftsmäll. Han påstår att Januariavtalet kom till för att skydda löntagare från de ”löntagarfientliga”. Han har mage att …

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Helt rätt! Läste Sandelin imorse. Gillade bl a hans slutsats: ”Slutsatsen måste bli, att den kvicksand som svensk migrationspolitik utgör, även gäller på arbetskraftsinvandringens område.”

 8. Brorson

  Eftersom bönderna har blivit för få för att vara ryggraden i Centerpartiet, har man försökt bredda partiet med de småföretagare som råkar vara de sämsta arbetsgivarna. Vad nostalgisossar som Löfvén, som tror att C idag är samma parti som på bondecenterns tid, än säger, så är C idag det mest arbetarfientliga av alla partier. Någon ändring på det torde det inte bli, förrän Thatcher-.kopian Annie Lööf avgår som partiledare. Hennes företrädare, Maud Olofsson gjorde stor skada som infrastrukturminister, när hon slog ihop Banverket med Vägverket tlll Trafikverket och svenska Posten AB med förlusttyngda danska posten till Postnord.

  När Löfvén säger att jöken kom till för att skydda löntagarna från de ”löntagarfientliga” (menar han SD?), så är sanningen snarare att han har sålt ut löntagarnas, och särskilt LO-medlemmarnas, intressen för att få med C på båten. I synnerhet de LO-medlemmar som inte har en lång yrkesutbildning bakom sig, men även de. Detta förklarar Löfvéns omsvängning om arbetskraftinvandringen sedan valrörelsen. Det förklarar också varför V, det enda kvarvarande löntagarpartiet till vänster. söker samarbete med M och KD. Samt V:s närmast anmärkningsvärda positionsförändring ifråga om SD. Från att ha gjort allt för att inte stödjas av SD i någon enda fråga till ”Vi samtalar inte med SD. Dom får ta sina egna beslut”.

  Återigen: Asylsystemet får inte användas som förtäckt arbetskraftinvandring. De, som har fått avslag på sina asylansökningar ska lämna landet och inte byta spår, definitivt inte så långe de fortfarande befinner sig i Sverige. Och helst bör det också vara en karenstid på flera år, innan depå nytt försöker komma till Sverige. Som jag skrev tidigare ska alla former av uppehållstillstånd utom asyl sökas på svenska ambassaden i hemlandet.

  Nu behövs kraftfulla åtgärder för att få ut alla, som bryter mot svensk lag genom att inte lämna landet frivilligt, sedan rätten att vistas här har upphört. Man ska inte kunna tilltvinga sig uppehållsrätt genom att bryta mot svensk lag. Det är direkt rättsvidrigt att lagbrytarna ska ha nya chanser, men inte de laglydiga som har lämnat landet som de ska.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Maud Olofsson kan ha varit en av Sveriges dyraste ministrar. Vattensfalls köp av holländska Nuon kostade landet omkr 100-200 miljarder, d v s mellan 10 och 20% av en hel statsbudget!!
   I förhandlingarna med danskarna om Post Nord lät hon sig grundluras också. Att som näringsminister sakna tillräcklig kompetens blir dyrt för skattebetalarna.

 9. Brorson

  Såg att du blev förskräckt, när jag föreslog att brevbärare ska engageras i uppspårningen av illegala, som gömmer sig på olika adresser eller flera, som inte är folkbokförda där, bor på samma adress. Men jag skrev inte at brevbärarna ska läsa breven. Jag reagerade själv lika negativt, första gången övervakningskameror kom på tal. Ska man inte kunna åka buss utan att bli filmad? Och kamerorna gör väl ingen nytta, om brottsligheten flyttar till andra platser?

  Många brottslingar har emellertid filmats, när de har varit på flykt från brottsplatsen. Vi måste alla tänka om. Vi ska inte hymla med att vår personliga integritet kommer att naggas i kangen, ibland ganska så rejält, om den negativa utvecklingen ska hejdas, Idag har media rapporterat om en man, som har lurat till sig assistans-ersättningar för femton miljoner genom att flytta runt mellan olika kommuner och låstsas vara handikappad,

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag är litet ambivalent ifråga om kameror, men om det kan hjälpa till i jakten på brottslingar kan jag tänka mig att acceptera dem förutsatt att filmerna hanteras korrekt och enl alla föreskrifter.

 10. Jonsson

  Jag antar att Löfven främst riktade sig till M och KD, med epitetet ”löntagarfientliga”. Syftet torde vara att ”locka” tillbaka arbetarväljare, samt att försvara Jöken. Jök-partierna är skakade av Sjöstedts nyfunna beslutsamhet. Av det som först verkade vara storm i ett vattenglas.
  Själv ser jag inte längre någon mening med att köa till valurnan. När ju S och Mp ägnat sig åt politisk doping, fixat ”matchen” i förväg så att säga. Demokratin har de visst lagt i malpåse.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Nu anklagar Löfven V för att de ”blir beroende av SD” och oppositionen för att föra Sverige mot ”en mörk framtid”.
   eftersom de enats om att köra över regeringen och JÖKboet i en budgetfråga. Sjöstedt är verkligen i sitt esse nu. Hade Löfven inte gått med på att utestänga V på C:s order, hade V nu kunnat stödja JÖKboet. Hut går hem.
   Dessutom anklagar Löfven oppositionen för att inte respektera demokratin eftersom de lägger en extra ändringsbudget. Hur demokratiskt är det att utestänga ”ytterkantspartierna” eller att gång på gång stänga ute SD? Löfven håller på att bli en riktig belastning både för sitt parti och för landet.

 11. Brorson

  I en demokrati har minoriteten rättigheter, exempelvis yttrande- och förslagsrätt samt givetvis skydd för liv och lem. Samt skydd mot rena rättsövergrepp, att inte hamna i fängelse för att man har kritiserat regeringen. Men till minoritetens rättigheter hör inte rätten till medbestämmande. Problemet är att vi har en minoritetsregering, som inte ens har majoritet med hjälp av stödpartierna C och L. När denna minoritet har tagit sig före att stänga ut andra minoriteter har den mycket grovt överskridit de rättigheter de har som minoritet.

  När en S-debattör beskyller V för att ha krupit in i högerburen går skam på torra land, för det är ju just vad S har gjort. Det är kanske M och KD som har krupit in i vänsterburen? Det kommer väl att visa sig med tiden. Det betänkliga med sossarnas förväxling av demokrati och minoritetsstyre, är att alla möjliga minoriteter kan kräva samma rättigheter, att få vara med och bestämma. Och om det krävs att minoriteten har uppnått en viss storlek, hur stor ska denna storlek vara? MP har kanske angett måttet? 5 % väljarstöd ger kanske 100 % bestämmanderätt i ett partis hjärtefrågor, såsom klimatet för MP och invandringen för SD? Andra partier ska inte ha något att säga till om i de frågorna?

  Det som M, KD och V gör gemensamt ,och uppenbarligen med stöd av SD, är att de försöker återinföra demokratin, majoritetsstyret. Om de lyckas kommer Löfvén att tvingas utlysa nyval. Hur det kommer att sluta, kan vi bara gissa. Men det är demokratins tjusning: Man kan inte veta säkert i förväg vem som kommer att vinna ett val. Som jag har skrivit förut kan minoritetsstyre accepteras endast som en tillfällig nödlösning i väntan på ett utlyst nyval. Och i så fall ska den regeringen undvika att ta beslut i alla frågor som kan vänta till efter valet.

  I stället för att instämma i kråksången att ”Det måste vara möjligt att styra i minoritet”, borde alla sanna socialdemokrater upphäva ett ramaskri mot partiledningen: ”Det ska inte alls vara möjligt. Det var just det som arbetarrörelsens pionjärer kämpade mot för drygt hundra år sedan, när de kämpade mot de borgerliga minoritetsregeringarna. Och som de fortsatte att kämpa emot när de avvisade kommunismen. Själva idén att minoritetsstyre ska vara möjligt genom att oppositionen skräms till tystnad, strider mot det bästa som socialdemokratin har stått för ända tills nu.

  Vad har S-toppen tänkt göra när okvädningsord inte räcker för att skrämma oppositionen till tystnad?När ord inte räcker längre? Tänk på det. Löfvén borde utlysa nyval och vädja till sina kvarvarande sympatisörer att mobilisera för åtminstone en så pass stor valframgång, så att sossarna kan bilda en majoritetsregering åtminstone med stöd av andra partier.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Det betänkliga med sossarnas förväxling av demokrati och minoritetsstyre, är att alla möjliga minoriteter kan kräva samma rättigheter, att få vara med och bestämma.” Just det!!
   ”Men det är demokratins tjusning: Man kan inte veta säkert i förväg vem som kommer att vinna ett val.” Numera kan man trixa och fixa på div sätt, t ex genom att se till att SD:s valsedlar plockas bort, genom att se till att få en imam att styra sina adepter att rösta på ett visst sätt eller att erbjuda ett antal röster mot vissa favörer (Botkyrka?).

 12. Brorson

  ”The winner takes all.” Så heter det, och det är så demokratin fungerar. Men som vinnare måste man antingen ha minst hälften av mandaten som ensamt parti, eller tillsammans med andra partier. Majoriteten har ingen skyldighet att ta hänsyn till minoriteten, men kan göra det av taktiska skäl, i hopp om att få samma förmån efter ett majoritetsskifte.

  För Löfvén stod valet mellan att bredda regeringen så att densamma fått majoritet i riksdagen eller utlysa nyval .Men Löfvén försökte inte ens bredda regeringen. Om C och L inte ville ha med V i jökboet, vilket hade givit regeringen majoritet, borde han ha provat andra vägar, d.v.s. bjudit in M + något ytterligare borgerligt parti till regeringsförhandlingar. Om det också hade misslyckats, hade nyval varit den enda utvägen.

  Men Löfvén var besatt av tanken att BÅDE splittra alliansen och isolera SD. Det är som att försöka rida på två hästar samtidigt, som springer åt olika håll.

  Oppositionens uppgift i en demokrati är inte att ha något slags medbestämmande. Dess uppgift är i stället att ha en hög beredskap att ta över, efter ett nyval eller senast efter nästa ordinarie val.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Förhoppningsvis faller Löfven snart platt mellan hästarna och oppositionen skaffar sig ”en hög beredskap att ta över, efter ett nyval eller senast efter nästa ordinarie val”.

   • Brorson

    Nu ojar sig Maud Olofsson och Lennart Holmlund över att majoriteten i riksdagen tar budgetbeslut, som strider mot minoritetens Intentioner. Såvitt jag vet har det inte ens varit en förhandling mellan de SD och de övriga oppositionspartierna, utan SD har självständigt och utan löfte om gentjänster stött de övrigas framförhandlade förslag.

    Vad skulle SD annars ha gjort? Röstat på regeringens förslag? Men det faller ju på att det är totalförbjudet enligt S idag att lägga förslag som kan komma att stödjas av SD. Detta till skillnad mot mandatperioden 2010 . 2014, då SD vid några tillfällen röstade på de socialdemokratiska förslagen.

    Den här situationen hade inte uppstått, om regeringen sett till att ha en majoritet bakom sina förslag.
    Men när C och L ställde som villkor att även V skulle utestängas, återstod för Löfvén att försöka bilda regering tillsammans med M och något ytterligare borgerligt parti.

    Eller utlysa nyval, i hopp om en annan mandatfördelning i riksdagen. Så hade man gjort i alla andra länder, med undantag för de rena diktaturstaterna.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Just det men nu såg C till att det inte blev en majoritetsregering p g a kravet att ’ytterkantspartierna’ skulle stängas ute. Den som gräver en grop åt andra ……..
     Jag kommer att publicera ett nytt inlägg imorgon och där ’behandlar’ jag Olofsson.

 13. Brorson

  Sedan kan man undra vad Moderaterna håller på med. Silar mygg och sväljer kameler. Enligt Ågren vill M ha slärpta traff för hederförtryck. Jaha. vilka brott avser han med det uttrycket? Är det när 5-åringen säger ”Mamma tvingar mig att ha mössa”. Jaså, syftar det på ett annat slags huvudbonad?

  Det kanske inte vore så svårt ändå för moderater och socialdemokrater att enas om ett gemensamt regeringsprogram. Löfvén tror ju att föräldrafitt är det rätta botemedlet mot ungdomskriminaliteten. Enligt honom kommer ju densamma att minska, om ungarna ser båda föräldrarna gå till jobbet på morgonen. Förädrafritt både dagtid och kvällstid är lösningen.

  Och skolminister Anna Ekström, s, tycker ju att det är viktigt att föräldrarna ersätts av utbildade pedagoger. Men är inte det just vad som har skett och som vi ser resultatet av nu?

  ”Nyanlända måste tidigt utbildas i våra lagar och värderingar om jämställdhet och individens okränkbarhet”, skriver Anders Ågren, m. Jaha, korvstoppning är rätta metoden att motverka den grova brottsligheten? Ågren och Moderaterna resonerar som om det vore en självklarhet att alla som kommer, ska stanna här länge.

  Mord, skjutningar, sprängningar, överfallsgruppvåldtäkter och ungdomsgäng som rånar och misshandlar ensamma ungdomar med annan etnicitet (svensk) än de själva. Man kan ha ganska så aparta åsikter utan att ägna sig åt sådant. Ta itu med de brotten i stället för att förorda hjärntvätt och åsiktskontroll.

  Det är rent pinsamt att höra polischefer tala om att de, som ligger bakom sprängningarna ska sättas fast för de mindre grova brott, som de också torde begå. När det saknas möjlighet att låsa in dem under en längre tid än några månader för de brotten.

  Och varför hemlighålls fortfarande nationalitet på dem som åker fast, och om de vistas här legalt eller helt illegalt? Svårt att för en allmän debatt om lämpliga åtgärder, när vi inte vet vilka som åtgärderna ska sättas i mot.

  .

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ågren och M orerar men levererar inte så mkt. Därför har partiet tappat. Att prata ger inga vinster.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.