Allsköns funderingar om politik

Demokratiförakt

Man ska inte låta en kris gå till spillo om man innehar regeringsmakten. För några dagar sedan (3/4) avslöjade Expressen att Sverige kan införa ett ”demokratiskt undantagstillstånd” p g a att regeringen vill utöka sin makt för att i praktiken kunna köra över, eller runda, riksdagen. Därigenom skulle regeringen bl a ”självsvåldigt kunna stänga ned affärsverksamheter, mötesplatser och transporter”. Löfven kritiserade bara för några dagar sedan ungerska regeringen för att den beslutat att ge Orbán rätt att styra med dekret. Vårt socialdepartement vill nu genomföra något liknande.

Regeringen vill att den nya lagen med utökade maktbefogenheter införs omedelbart. Lagen ska gälla i 3 månader och bemyndiga regeringen att snabbt kunna besluta om vissa coronarelaterade åtgärder utan att vända sig till riksdagen. Medan verklighetens folk är fullt upptaget med att oroa sig över coronaviruset och över att sorteras bort i den obarmhärtiga konkurrensen om landets skrämmande få intensivvårdsplatser, passar regeringen på att försöka utöka sin makt genom att åsidosätta demokratin. Hur skulle förresten de rödgröna reagera om en regering ledd av M med stöd av SD hade föreslagit något liknande? Ramaskrin och brunsmetning.

C ligger misstänkt lågt, men stöder regeringens krav. Av omtanke om Jökboet? Noteras bör att C:s EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani nyligen fördömde den ungerske ”populisten Viktor Orbán” för att utnyttja coronakrisen till att ”roffa åt sig mer makt”. Enligt Al-Sahlani var det ”en praktskandal”.  Borde hon då inte i konsekvensens namn betrakta regeringens lagförslag som ”en skandal”.

L har ännu inte sagt så mycket. Jag misstänker att också det demokratiälskande L drar sig för att utmana det skakiga Jökboet. Också Sabuni kritiserade nyligen (31/3) premiärminister Orbán för att det ungerska parlamentet godkänt ett lagförslag om nationellt nödläge p g a coronakrisen:

Lagen gör att premiärminister Viktor Orbán i praktiken kan styra helt själv utan godkännande från parlamentet, på obestämd tid. Beslutet bryter mot de mest grundläggande principerna för demokrati och rättsstat, och det sker dessutom mitt i hjärtat av Europa. EU måste nu kraftfullt fördöma Orbáns avdemokratisering och införa totalstopp för ekonomiskt stöd till Ungern under kommande år.

Sabunis partikamrat, Olle Wästberg, tidigare ordf för Demokratiutredningen, är däremot mycket kritisk till regeringens förslag och anser att det skulle kunna få allvarliga följder (Expr 4/4):

Jag tycker att det är onödigt och olämpligt.

Han förstår att regeringen vill ta snabba beslut, men om de inte skulle vara demokratiskt förankrade i den här situationen, är det mycket allvarligt och därför bör riksdagen rösta nej till förslaget.

KD ställer sig bakom regeringens förslag, men det kanske mest förvånande är att SD inte protesterar. Taktik? Inte ens Hanif Bali, som alltid är snabb att ’skjuta skarpt’ på Twitter, har hörts av. Har coronaviruset golvat honom? V är däremot berett att stödja regeringens krav på utökad makt med villkoret att undantaget ska gälla bara 1 mån i taget och att alla beslut i efterhand ska prövas av riksdagen. Ursprungsförslaget skulle ha gett regeringen mer långtgående befogenheter än i krigstider, vilket är orimligt.

Den vuxne i rummet, Ulf Kristersson (M), är kritisk till förslaget. Expressen citerar ett Facebook-inlägg, där han betonar att åtgärder ska vara ”träffsäkra, rättssäkra och ha demokratisk legitimitet”.

-Därför är vi kritiska till regeringens förslag. En helt oacceptabel brist i det aktuella förslag som vi fick några timmar på oss att bearbeta, är att det helt och hållet vill runda riksdagen som folkets yttersta representant. Till och med i den krislag som gäller i krig har riksdagen en tydlig roll (den s.k. förfogandelagen). Regeringen får i krig ett större mandat än vanligt – men alla åtgärder som regeringen fattar beslut om med stöd av den krislagen och som gäller omedelbart ska inom en vis tid godkännas, eller upphävas, av riksdagen.”

Regeringen kanske inte kände till den s k förfogandelagen, eller de kanske inte anser det viktigt att under en kris förankra beslut i en riksdag, där så många ledamöter inte röstade rätt, d v s rött, i valet 2018. Den rödgröna röran förfogar därför endast över en tredjedel av mandaten i riksdagen.

För att minimera smittorisk och spridning av smitta har riksdagen tillfälligt minskat antalet ledamöter från 349 till 55. Skulle förslag inte hinna förankras och beslutas snabbt i denna lilla skara? Varför vill regeringen ha större befogenheter? Vilka problem finns att hantera lagförslag och fatta beslut i den reducerade riksdagen? Vilken typ av beslut handlar det om? Under coronapandemin har alla partier hittills varit relativt överens. Vad är det regeringen nu plötsligt ser komma?

Oppositionen har på intet sätt hindrat Löfven från att agera snabbt och kraftfullt, något han inte velat göra. Istället har han lagt över ansvaret på svenska folket och svenskt folkvett och bl a tagit rygg på Folkhälsomyndigheten och dess experter, t ex Anders Tegnell, som vägrar att redovisa sina underlag och som ”gör en annan bedömning än WHO”. Experter ska inte styra i en demokrati. Att så skett beror på att regeringen och statsministern, som har det yttersta ansvaret, inte klarat av sin uppgift. Skulle det så småningom visa sig att Löfven agerat fel, kommer han i vanlig ordning ändå inte att erkänna sitt misstag. Tillfälligt utökad makt kommer inte att förändra Löfvens vägran att ta ansvar för landet.

Måste erkänna att jag är ytterst skeptisk till att inskränka demokratin och ge mer makt till denna inkompetenta och svaga regering, som inte sett det komma. Saknar man förmågan att se det komma, saknar man nog också förmågan att fatta snabba beslut eller göra rätt saker vid rätt tillfälle. Det är den senfärdige Morgan Johansson ett varnande exempel på.

Det mest provocerande i dagens Sverige är ändå att Mp har getts så stor makt att bestämma över verklighetens folk, en makt de inte fick i valet 2018, där de knappt tog sig över riksdagsspärren.  Deras insatser och förslag under de gångna 5 åren förskräcker. Att nu ge dem makt att vara med och bestämma vilka människor som ska få intensivvård eller sorteras bort utan hänsyn till ”alla människors lika värde” borde få de flesta att protestera både högljutt och länge. Också den ’ofrivillige statsministerns’ ovilja att ta ansvar förskräcker. ”Virus ger inte immunitet mot ansvar”.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och folkets främsta företrädare är riksdagen, särskilt när landet är i en kris. Det är mycket viktigt att stoppa coronasmittan, men minst lika viktigt är att demokratin överlever de åtgärder som vidtas. Efter kritik från M, L och V, som anser att lagförslaget ger regeringen för mycket makt, har regeringen nu skrivit in ett tillägg om att de åtgärder man vidtar måste godkännas av riksdagen och skickat sitt förslag på remiss till Lagrådet (DN4/4).

Slutligen hoppas jag att ’det sovande folket’ senast 2022 ser till att rösta bort denna senfärdiga, ansvarslösa och inkompetenta regering, som inte prioriterar landets och folkets bästa.

Tillägg: Svininfluensan 2009 skördade minst 285 000 liv (stort mörkertal då det var svårt att få fram underlag från fattiga länder) och mångfalt fler sjuka. Alliansregeringen beslutade i dec 2011 att tillsätta en statlig utredning för att ta reda på vad som måste förbättras ifråga om samhällets beredskap vid en hotande epidemi. Bl a skulle den granska rutinerna kring beredskapslagringen av medicin och vaccin. Utredningen, Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser, presenterades innan valet 2014 och föreslog att ett beredskapslager av läkemedel och sjukvårdsmaterial skulle byggas upp. Vänsterregeringen efterträdde som bekant Alliansen hösten 2014. Har den bara begravt utredningen i en byrålåda istället för att ta till sig dess synpunkter? Fick dessa rekommendationer helt enkelt stryka på foten när värdegrund, hbtq-certifiering, genusutbildningar och andra mer populistiska områden, som inte är en del av statens kärnuppgifter, skulle prioriteras och finansieras? Hade Löfven I istället prioriterat beredskapslagring av medicin, vaccin, sjukvårdmaterial m m, hade Sverige stått bättre rustat, när coronapandemin träffade oss och världen med så förödande kraft.

https://www.regeringen.se/49b69b/contentassets/f5081bddc48d4d148525946f809f7152/tillgang-till-lakemedel-och-sjukvardsmateriel-vid-allvarliga-handelser-och-kriser-sou-201354

 

58 kommentarer

 1. Jonsson

  Jag tror inte ingreppet i RF, kommer få någon effekt på Coronan, eller att strategin ändras. Viruset är bara svepskälet till utökad makt. Asylsökande t ex kommer inte sättas i karantän. Och, de fortsätter komma, den stängda gränsen är öppen. Migrationsverket kommer med ny statistik först i maj.
  Miljonpartiet (mp) är ett orosmoment – de ska inte ha mer makt. Och inte få spendera mer: på Skansen … och dylikt; varför dög inte nödlån!
  Genant miss av regeringen att strunta i beredskapsutredningen efter svininfluensan.
  Hoppet står nu till botande läkemedel.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Och till att miljömupparna snart försvinner för gott.
   Ja, varför dög inte nödlån undrar jag också? När det gäller kultur är endast miljoner och åter miljoner gott nog!

  • Brorson

   1. Som jag har uppfattat det, kommer regeringen nu att få befogenhet att ta ett snabbt beslut att sätta alla som reser in i Sverige i karantän. Naturligtvis ska inga undantag göras för asylsökande, som kanske inte ens har talat sanning om varifrån de kommer och vilka länder de har rest igenom.. Vi ska inte låta regeringen komma undan med ”Men de befogenheterna fick vi inte”.

   2. Jag har inte hört något om nödlån. Har det föreslagits? Till vem och under vilka villkor? Jag har själv (på en annan blogg) föreslagit ett tillfälligt förbud mot konkurser. Nationalekonomen Lars Calmfors har varit inne på samma linje, om jag har förstått honom rätt. .

 2. Brorson

  1. De åtgärder som har införts eller ska införas i Ungern är mer långtgående än den föreslagna svenska ”undantagslagen”. Jämförelse med Ungern är inte relevant. Dessutom litar jag inte på medias rapportering från och om Ungern. Orban utmålas av svenska medier, debattörer och politiker som något slags EU:s gossen Ruda. Svenska debattörer blandar ständigt ihop Orbans parti Fidesz med det ungerska fascistpartiet Jobik. Jag behärskar inte det ungerska språket och är inte tillräckligt insatt i ungerska förhållanden för att kunna avgöra om de föreslagna eller beslutade åtgärderna är nödvändiga och rimliga. Det är möjligt att en somliga delar är det och andra delar inte är det.

  2. De svenska riksdagspartierna verkar nu har ingått en kompromiss, som enligt min mening innebär en olycklig urvattning av det ursprungliga förslaget, men det är bättre om den kompromissen antas omedelbart än att saken fördröjs ytterligare. Att regeringen borde ha tagit initiativ i ett tidigare skede, så att det funnits mer tid till utredningar och remissrundor är inget hållbart argument för att inte snarast ge regeringen de önskade befogenheterna. När det redan brinner är det inte tid att utreda brandkårens organisation innan släckningen påbörjas.

  3. Det finns ingen annan instans en regeringen som kan ta de snabbat åtgärder som kan behövas. Det gäller vilka partier som ingår i regeringen. Jag hade sagt samma sak om vi hade haft en högerregering med Ulf Kristersson som statsminister och Jimmie Åkesson som socialminister. Jag hade sagt samma sak om vi hade haft en vänsterregering med Jonas Sjöstedt som statsminister och Jan Hägglund som socialminister. Patienten får inte lämnas att dö för att jag eller någon annan ogillar läkaren och vill motarbeta honom i andra sammanhang.

  4. Förfogandelagen är inte tillämplig eftersom den bara får användas under krig, i Sverige – eller i andra länder om kriget där påverkar Sverige så att exempelvis livsmedelsbrist uppstår i Sverige. Förfogandelagen ger – under sådana förhållanden – staten rätt att beslagta privat egendom såsom mark och byggnader, fordon och fartyg, varulager och lösöre samt att tvinga civilpersoner till tvångsarbete för statens räkning..

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Vi har en ovanligt svag minoritetsregering och det är ett problem. Vilka specifika skäl har regeringen och socialminister Hallengren angett som skäl till att man inte klarar sig utan exceptionella befogenheter? Att oppositionen hittills varit mycket samarbetsvillig borde vara en garant för att snabba beslut och kraftfullt agerande kan ske utan problem utifrån dagens ramverk. Så här långt under pandemin har det fungerat. Att hantera nya uppgifter om hur viruset uppträder och att hantera ökande antal döda borde inte kräva fria tyglar för regeringen.
   Undantagstillståndslagar funkar f ö illa i en statsapparat som inte har nån form av maktdelning, t ex mellan folkvald president och regering.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Anser fortfarande inte att regeringen ska ha utökad makt!!!
     Den reducerade riksdagen kan snabbt besluta och hittills har det fungerat. Regeringen har heller inte specificerat skälen till att man inte klarar sig utan den önskade maktökningen.

 3. Jonsson

  Ja, ok ”nödlån” då.
  Jag lyssnade på SR, där en kvinnlig företagare i turistbranschen (gruppresor för pensionärer) berättade att marknaden bara försvann. På en vecka. All personal varslades och företagaren ansåg det bäst att lägga företaget på is. Hon trodde inte banken skulle godkänna lån. Och, det skulle bli vanskligt att återbetala den låneskulden.

  Vid nästa oväntade kris ska lagen ändras då … igen. Vad är en kris?

  • Brorson

   Om ett företag inte kan betala sina skulder för att det saknas pengar finns inget annat val än att företaget inställer betalningar. Företaget bör i det läget meddela alla fordringsägare att det har inställt betalningarna. Om det är ett aktiebolag ska företaget begära sig självt i konkurs. Ett tillfälligt förbud mot konkurser innebär i det läget att konkursen blir vilande, d.v.s. genomförs inte så länge konkursförbudet gäller. Det kan då vara lämpligt att hela företaget ”läggs på is”, d.v.s. upphör med all verksamhet.

   Mot slutet av krisen, när efterfrågan på företagets varor eller tjänster återkommer, kan företaget startas upp igen, med samma ägare, samma lokaler, samma varulager (om det inte är färskvaror, som har förstörts under tiden) och med samma personal (i den mån dessa inte fått nya jobb under riden.) För att företaget ska kunna komma igång igen, måste företaget kanske rekonstrueras genom ekonomisk sanering, avskrivning av skulder (vilket sker genom ett s.k. ackord), nya lån (”nödlån”?) och i vissa fall direkta statsbidrag.

   Det finns en särskild organisation som hjälper till med rekonstruktion av konkursmässiga företag, så att konkurs kan undvikas. Googla på ”Ackordscentralen” och läs vad du brukar hjälpa till med. Jag anser dock att det behövs en särskild myndighet för att genomföra detta, p.g.a. den stora mängden företag, som dessutom är inflätade i varandra genom obetalda skulder. En sådan myndighet kan inrättas antingen genom att en helt ny myndighet bildas, eller genom att Ackordscentralen utökas med ny personal och mer eller mindre tillfälligt får myndighets befogenheter att genomföra ackord.

   Och inte minst för förmedling av ”nödlån” och fördelning av statsbidrag för att genomföra mer komplicerade ackord. Denna lösning ser jag som smartare och i längden och totalt billigare för staten än att bara ösa ut miljarder till konkursmässiga företag under pågående kris, som regeringen nu gör.

 4. Brorson

  Har just tittat på sammanställningen över antal döda i Sverige och världen. Sverige har fler döda än USA i förhållande till folkmängden. Sverige har också flest döda i förhållande till folkmängden i hela Nordeuropa, inkl. Tyskland, som bara har hälften så många döda som Sverige i förh. till folkmängden.Enlig senaste siffror har Norge under senaste dygnet lyckats pressa ner antalet nya sjukfall under gränsen mellan epidemi och normalt smittsamma sjukdomar.

  Med tanke på de galopperande dödstalen i Sverige tycker jag att det är en ovärdig diskussion att vägra ge regeringen de befogenheter den begär. De döda kan ju ändå inte ta sig upp ur graven och utnyttja sin rörelsefrihet. Den norska segern över epidemin kommer att bli kortvarig eftersom Norge kommer att återinfekteras från Sverige. Smittan har nu spridits med rekordfart till grannlänen till Stockholms län, och kommer om högst ett par veckor att nå gränstrakterna mot Norge.

   • Brorson

    Uvells artikel är inte alls informativ utan snarare nudd på fake news, eftersom hon dels
    – vid blåmarkering har uteslutit meningar som talar mot hennes slutsatser,
    – vid citat ur Förfogandelagen helt har utelämnat paragrafen som anger lagens begränsningar.

    Sveriges regering måste ha samma befogenheter att bekämpa viruset som andra demokratiska länders regeringar. Det är ett cyniskt spel med människoliv som bedrivs av bl.a. Uvell. Det är dessutom löjeväckande att kräva att oppositionen ska avstå från att kritisera regeringen för att man måste uppnå enighet. Naturligtvis ska oppositionen alltid ha rätt att ifrågasätta regeringen åtgärder.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Uvell argumenterar så klart utifrån sin vinkel! Det gör såssarna också. De har t ex inte angett ett rimligt skäl till varför de vill ha utökad makt.
     Under krisen har regeringen varit nöjda med samarbetet med övr partier. Då undrar jag förstås vilka frågor de tänker driva, som de misstänker inte skulle kunna lösas i samförstånd. Det vill jag ha svar på.
     Sen är det ett problem för regeringen att den saknar riksdagsmajoritet. Alla förslag måste först förhandlas mellan S och Mp (nog så problematiskt), sedan med C och L och därefter kanske med oppositionsparti/er/ i riksdagen.
     Sist men inte minst har avsaknad av snabba beslut och handlingskraft präglat den rödgröna regeringens tid vid makten. 5/6 riksdag innebär att allt kan snabbas upp under krisen utan utökande av makt!!

  • Kim

   Tror du får kika lite mer på hur man läser statistik och hur man tolkar den beroende på innehåll och hur man tar fram den. 😉 (Om du vill börja lära dig analysera så fanns en hyfsat balanserad man i svts morgonprogram idag.)

   Fakta är att vi idag faktiskt inte kan göra en relevant analys om vem som lyckas ”bäst”. Det kommer att ta låååång tid innan vi kan göra relevanta analyser. Och även då kommer det att vara svårt eftersom den ”statistik” som finns är framtagen på så oerhört olika sätt. Jämför tex Kina och Tyskland statistik. Fundera på om de är likvärdiga.

   Till ursprungsfrågan: Håller med om att ursprungsförslaget på ökad makt var illa. Inte genomtänkt. Det kommer heller inte vara det sista icke genomtänkta förslaget. Hastiga beslut och förslag blir ibland fel, men om man låter bli att försöka ta beslut i kristider så är det enl min mening betydligt värre. Att det sedan sitter ”världsmästare” med foliehatt på läktaren och tycker en massa utan att faktiskt ha någon större koll är inget konstigt. Sker på tex varje fotbollsmatch i Allsvenskan eller hockeymatch i SHL eller Allsvenskan. Men när man summerar så finns det oftast en anledning till att de är på läktaren och inte på eller invid planen…

   I slutändan är väl det beslut som nu tagits en vettig avvägning mellan att kunna fatta snabba beslut i en svår tid och att inte sätta demokratin ur spel.

   Fascinerande i övrigt hur tyst SD är, förutom de troll som vill sprida fake news och osakliga klagomål. Är det talande hur mycket de har att komma med då det verkligen bränner till?

   Jag tycker tex man skulle ha kikat på frågor som denna https://www.allehanda.se/artikel/susanne-sjostedt-en-busslast-med-asylsokande-rullar-in-huvudlost-agerat-av-bade-migrationsverket-och-solleftea-kommun . Idioti i kubik och dessutom i ett ämne som angränsar till de få ämnen SD faktiskt brukar få stöd i.

   Glad Påsk!

 5. Jonsson

  Den virriga Regeringen kanske har lite panik nu över smittans övertag. Lösningen är inte att koppla bort riksdagen.
  Hanteringen av sars-coronaviruset, den stöddiga attityden att beredskapslager är gammalmodigt ligger Löfven 1-2 i fatet.
  Tegnell tyckte idag att kurvan plattats till, samtidigt som den stigit. De enda grafer han kan uttala sig om är de som visar antal avlidna och intensivvårdade. Samtidigt finns en trolig eftersläpning (efter helg), så morgondagens kurvor blir mer sanna …
  Många verkar strunta i rekommendationerna från FHM. Några fjällanläggningar håller öppet i Väster- och Norrbotten! – endast viruset vinner på det. Går lagen igenom, då blir det upp till bevis för S/mp.
  Kommer regeringen stänga hotellen och skidanläggningarna till fjälls? Stängde de skolorna? Vad håller de på med! Annat än öser pengar över stiftelser, media och föreningar. Till vad nytta? Folket får ändå notan och viruset.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Denna rödgröna röra har kunnat peka ut problemområden och tillsätta ett antal fleråriga utredning kring problemen, men de har praktiskt taget aldrig lett till konkreta och korrekta åtgärder.
   Deras hantering av de beredskapslager som tidigare fanns kan de inte skylla på ngn annan. Alliansen har en del skuld i detta, men det var Persson m fl som inledde ’skrotningen’. Regeringen med Ygeman i täten hävdade på Folk och försvars rikskonferens i Sälen 2017 att lager inte skulle återuppbyggas. Han menade att vi istället kan ”utbyta varor med länder i vår närhet”.
   Med facit i hand vet vi nu att när krubban är tom bits hästarna. EU-länderna har verkligen misslyckats att leva upp till detta utbyte av varor under nuv kris. EU har mkt att fundera över när krisen är över.

 6. Brorson

  Jag har aldrig utgett mig för att vara expert på grundlagsfrågor, men om jag får säga det själv ät jsh jävligt bra på grundlagsfrågor, statsskicket, offentlig förvaltning (vilka regler som gäller vid myndighetsutövning), mänskliga rättigheter och demokrati. Jag har läst just dessa ämne under min i.f.s. ganska korta studietid vid Uppsala universitet och har därefter fortsatt att studera detta.

  Det är en allmän rättsgrundsats att rätten till liv går före alla andra rättigheter. Staten måste till varje pris skydda medborgarna mot dödlig smitta även om det går ut över andras rätt att röra sig fritt. Regeringen måste ha de befogenheter som krävs för att fulllgöra denna uppgift så snabbt som förhållandena kräver. Regeringen kan få dessa befogenhet.er genom ett bemyndigande i en särskild lag. Det är vad frågan nu handlar om .Ska regeringen få dessa befogenheter eller ska regeringen stå med bakbundna händer medan ännu fler smittas med följd att somliga smittade där.

  Jag har tidigare framfört att det finns en brist i den svenska grundlagen, som dock medger att en inom riksdagen utsedd krigsdelegation kan träda i riksdagens ställe , om förhållandena kräver det. Vi har visserligen nu sådana förhållanden att det vore önskvärt att krigsdelegationen träder i riksdagens ställe men det är inte krig. Arbetet i riksdagsutskotten kan dock fortgå utan att hela riksdagen samlas. Det är för mig helt obegripligt att någon, som påstår sig slå vakt om demokratin kan föreslå att krigsdelegationen ska ta över riksdagens uppgifter utan stöd i grundlagen. Det om något vore väl en statskupp och införande av diktatur?

  Förfogandelagen gäller inte heler vid smitta. Förfogandelagen gäller däremot vid krigsfara., krig eller särskilda förhållanden under krigstid. Förfogandelagen gäller exempelvis om en del av Sverige ockuperas, exempelvis Norrland och hundratusentals norrlänningar flyr hals över huvud till södra Sverige och det är under den kalla årstiden och alla måste ha tak över huvudet. Förfogandelagen gäller helt klart inte vid brist på sjuksalar. Men i så fall kan ju – precis som nu skett med Älvsjömässan – sjukvården hyra lokaler genom frivillig överenskommelser med fastighetsägare.

  Samlingsregeringar i kristider har både för- och nackdelar. Enligt min mening överväger nackdelarna, när fienden är ett vurus utan egen tankeförmåga, men det kan man ju ha delade meningar om. Har något oppositionsparti ens förklarat sig berett att ingå i en samlingsregering? En nackdel är att det inte finns någon opposition om alla partier ingår i regeringen.

   • Brorson

    1. Jag kan inte läsa artikeln i SvD, eftersom det krävs inloggning med Skibstedt-konto. Vad handlar artikeln om?

    2. Detta är ett betänkande till dåvarande socialminister 2013. Resulterade detta betänkande i någon lag, som skulle kunna användas nu? Betänkandet handlade dessutom bara om läkemedelsförsörjningen och inte om skingring av folkmassor, etc, för att hindra smittspridning.

    Det som regeringen nu begär, är ett bemyndigade i lag (att inom lagens råmärken) besluta om åtgärder för att hejda smittspridningen). Det finns massvis med sådana bemyndiganden, som har utnyttjats både av alliansregeringen och den nuvarande regeringen, utan att någon har gapat om att det är diktatur.

    Kungörelser, som har utfärdats med sådana bemyndiganden har samma rättsverkan som lagar, meen övertrumfar inte lagar. Om len kungörelse skulle strida mot en lag, är det lagen som gäller. Det är bara att klaga till en domstol, som i så fall avgör om så är fallet och vad som gäller. Eftersom jag har varit nämndeman i en sådan domstol, har jag själv deltagit i sådana avgöranden.

    Ett betänkande är ingen lag, men kan i vissa fall användas av en domstol som ett hjälpmedel vid tolkningen av en lag.

    Den som jämför det svenska systemet med föreskrifter som meddelas genom kungörelser med stöd i ett bemyndigande i lag med hel- eller halvdiktaturers dekret är inte bara djup okunni utan förkastar dessutom hela den svenska demokratin. Det är ren demagogi.

    Riksdagen har dock att besluta vad som ska rymmas i ett sådant bemyndigande. Naturligtvis respekterar jag att oppositionen vill ha ett ord med i laget i den frågan. Men det måste gå fort, eftersom människoliv står på spel.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Ja, efter justeringar har regeringen fått igenom lagförslaget tydligen.
     Återstå att se vad den utökade makten leder till ifråga om räddade människoliv.
     SvD:”förslaget är principiellt svårsmält och innebär stora risker för enskilda och näringsidkare, motiveringen är svag och konsekvensutredningen saknas helt. Det är ett sanslöst agerande i en rättsstat.”
     Beredningen är oacceptabel, ett långtgående ’power grab’, konsekvenserna beskrivs inte trots möjlighet till mycket ingripande åtgärder, tidsbegränsningen inte trovärdig och andra möjligheter finns.”

 7. Brorson

  Hallengren har i en intervju förklarat att nuvarande smittskyddslag inte stödjer de kraftfulla åtgärder som kan komma att behövas för att stoppa smittspridningen.) Och rädda liv- min anm) Hallengren har inget att göra med tillkomsten av denna tandlösa lag och att den gamla smittskyddslagen från 1968 upphävdes. Hade den lagen funnits kvar, hade de extra befogenheter som regeringen nu vill ha, inte behövts. Jag har skrivit om detta tidigare denna månad på denna blogg, men före regeringens nu aktuella initiativ. Jag står fast vid den bedömningen, samtidigt som jag anklagar debattörerna Westerholm och Uvell för ett cyniskt spel med människoliv. Det är inte första gången Westerholm gör så.

  Det är inte första gången Löfvén svänger 180 grader, när han upptäckt att han haft fel. Förra gången han svängde 180 grader var den 24 november 2015, under flyktingkrisen. Han hade då bara två – tre månader tidigare sagt ”I mitt Europa bygger vi inga murar”. Protesterade Westerholm och Uvell den gången? Nej, de tyckte väl att det var okej att skydda svenska skattebetalare mot flyktingar, men nu tycker de inte att det är okej att skydda mestadels äldre svenskar mot utifrån kommande smitta.

  Jag lever mitt i detta, med kommunala tjänstemän som resonerar på samma sätt. Vi har nu tre döda på äldreboenden i samma stad, enligt lokala media, men enligt Folkhälsomyndighetens statistisk är den bara en i hela länet. Westerholm har ju tidigare inlägg i sin webbtidning hyllat ”optimistkonsulten” Tagnell som den store vetenskapsmannen.

  Om att Löfvén nu tydligen har slutat lita på Tegnells lugnande besked, att Sverige inte behöver göra som andra länder, vill jag säga ”Bättre sent än aldrig”.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Hallengrens kompetens är jag skeptisk till.
   Har Löfven verkligen slutat att lita på Tegnell? När sa han det? Och vem litar han istället på? Eliasson?

  • Kim

   ”Det är inte första gången Löfvén svänger 180 grader, när han upptäckt att han haft fel.”
   Säkert inte heller den sista. Å andra sidan – vilken högre politiker / parti har inte gjort det i några frågor?
   Är det inte en styrka att kunna erkänna fel eller ändra ståndpunkt om man ser nya fakta? Alternativet, att hålla fast vid det man sagt tidigare, oavsett , känns inte så bra. Man bör vara rejält inskränkt för att kunna hålla den linjen.

 8. Jonsson

  Vid dagens FHM-pk kom info att, ej CE-märkta andningsskydd nu får köpas in till vården. Senast igår sa Socialstyrelsen, blankt nej till användning av ej godkända andningsskydd. Därför att de ger falsk trygghet!
  Nästa steg från regeringen (Cirkus Löfven) blir …?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det går snabbt och enkelt att göra en U-sväng även där det är enkelriktat tydligen!
   Det är dessa ändrade besked som underminerar tilliten och förtroendet.

 9. Brorson

  Jonas Gummesson, som är försvars- och säkerhetspolitisk reporter ha ri en av de SvD-artiklar, som du har länkat till, skrivit att regeringsformen 15 kap bara är tillämplig vid krig eller krigsfara och bekräfar därmed vad jag har skrivit hela tiden om den saken. Men han hamnar likväl fel, när han skriver aatt riksdagen kan fatta snabba beslut genom s-k utskottsinitiativ. Men frågan är hur snabba. Som exempel är kungörelsen om besöksförbud på äldreboenden fr.o.m. 1 april daterad 30 mars. När hade den trätt i kraft om regeringen gott omvägen via riksdagsutskott? Tidigast 5 april, vilket i sig är rekordsnabbt.

  Med nuvarande ökningstakt för antal döda hade minst 500 personer dött av den fördröjningen, om det gällt en åtgärd som kunnat hejda smittspridningen. Det är idag 7 april. De som har dött idag har blivit smittade under tiden 5 – 22 mars.

  Tegnell.beundraren Johan Westerholm fortsätter att desinformera. Idag har han skrivit ”Sedan finns det en villfarelse att regeringen endast styr genom budgetanslag, myndighetsinstruktion, regleringsbrev och utnämningar (Regeringsformen 1 kap 6 §).” Underlåter han med flit att nämna 8 kap, som helt omkullkastar hans konspirationsteorier?

  Löfvén har inte uttryckligen sagt att han inte litar på Tegnell. Men det gör han uppenbarligen inte, när han gått ut med rakt motsatta besked (att det kommer att bli tusentals döda) mot vad Tegnell sagt bara några timmar tidigare. Sossar har väl aldrig sedan under flera decennier erkänt öppet att de slutat lita på myndigheter, men det har skett då och då under årens lopp.

  Löfvén har väl gått och grunnat ett tag på om det ligger något i Jimmie Åkessons fråga för en tid sedan varför svenska och utländska experter ger så olika råd?! Och så, när dödstalen i Sverige skjuter i höjden….

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Men varför skulle man behöva runda en riksdag som ändå visat sig samarbetsvillig? Finns det en konstruktiv inställning är det ett överlägset beslutssystem som det inte finns anledning att sätta på paus.
   Du och jag har olika åsikter i frågan och lär inte komma längre än så.

   • Brorson

    Du bor i Spanien och skyddas av resoluta spanska myndigheter. Jag bor i Sverige och utsätts för livsfara av godhetsprofeten Anders Tegnells bagatellisering av faran. Som exempel finns bara en avliden i Örebro län i FHM:s nulägesrapport. idag Enligt lokala medier fanns tre avlidna i förra veckan och nio avlidna idag, varav sju hade bott på kommunala äldreboenden. Smittan sprids nu ut över landet från Stockholm, först till de län som ligger närmast Stockholms län. FHM;s generaldirektör Johan Carlson och säger att framgång i smittskyddsarbete inte ska räknas i antal döda. Tegnell säger att det är en framgång att det fortfarande finns lediga IVA-platser, utan att nämna den hårda bortprioriteringen av svårt sjuka äldre för att det ska finnas platser till yngre med större överlevnadschans. Johan Westerholm bor ensligt och väl skyddad på en ö i Stockholms skärgård.Han tycker kanske att några gamlingar kan offras för att han själv ska slippa få sin rörelsefrihet beskuren?

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Jag har svårt att känna fullt förtroende för Tegnell och Co. Ännu mindre för Löfven och Co.
     Jag läste nyss i Expressen att privata vårdaktörer inom äldrevården har köpt in 20 000 tester och påbörjat provtagningen av sin personal. Tidiga provsvar visar att närmare en 1/3 har eller har haft viruset. Hittills har de testat 40-45 personer och ca 30% av dem har testat positivt. Resultaten de fått hittills är ”chockerande höga”.
     Om detta är fallet för övr aktörer inom äldrevården, lär vi få många fler döda p g a att de smittats av personalen på sina boenden. Detta är en stor skandal. De politiskt ansvariga i regionerna har inte tagit sitt ansvar helt klart. Inte politikerfrälset heller, som inte brytt sig om att se till att beredskapslagren byggts upp igen trots utredningar och rapporter om behovet av detta. Maktutökande lär inte avhjälpa för de som regerar är de som inte brytt sig om beredskapslager. Tvärtom! För bara 3 år sedan hävdade Anders drYgeman, f.d. inrikesminister och numera digitaliseringsminister, att sådana lager ska inte återuppbyggas. Han menade istället att vi kan ”utbyta varor med länder i vår närhet”. Hur det fungerar bara inom EU vet vi nu: när krubban är tom bits hästarna. Något samarbete har det inte varit!

 10. Brorson

  En camping i Värmland 99% av sina intäkter 2020, eftersom Norge har stängt gränsen mot Sverige. En anställd inom äldrevården i Sverige får inte besöka sin mor i Kroatien, eftersom Kroatien har stoppat besök från Sverige. En liberal ledarskribent skriver att det är fantasier att regeringen vill införa diktatur, men att regeringen ändå inte bör ges de befogenheter, den vill ha, eftersom därmed skapas ett farligt prejudikat, som Jimmie Åkesson kommer att använda för att införa diktatur, om han blir statsminister.

  Vilket han enligt samme ledarskribent har stor hans att bli. Såå, om SD är ett maskerat nazistparti, skulle partiet inte kunna införa diktatur utan detta prejudikat? Enligt min mening är bästa sättet för andra parter att hindra Åkesson att bli statsministeratt ge sittande regering de ”verktyg” den behöver för att snabbt stoppa smittspridningen innan vi får tusentals döda. Det är ju om nuvarande partier misslyckas, som inte bara 20 – 25 % av väljarna, utan hälften som kommer att söka ett alternativ.

  Antal döda i Sverige är enligt FMS statistik idag 687, alltså en ökning med 96 jämfört med igår. Ökningen söndag – måndag var 114, och Tegnell pratar om att kurvan i Stockholm har planat ut, men ökar i resten av landet, vilket enligt honom är en framgång. Antal döda i Örebro län är 3 enligt FHM:s uppdatering idag, men var 9 enligt lokalmedia igår.

  Tegnell spelar nu rollen som den snälla doktorn som ger lugnande besked till patienten, att det är inte så farligt, och att det är helt frivilligt att ta den beska medicinen, som för övrigt inte behövs. Pressad av beskedet att många struntar i FHM:s rekommendationer har Tegnell idag pratat om att mobiloperatörer ska spåra hur användarna rör sig och rapportera till myndigheterna om någon åker dit han inte bör åka, dock utan att den övervakades identitet röjs. Alltså för att myndigheten ska få vetskap om hur stor andel av befolkningen som följer myndighetens rekommendationer.

  Vore det inte bättre, sett ur demokratisynpunkt att införa vägspärrar, som inte får passeras utan särskilt tillstånd, och stoppa alla fjärrtåg. Någon större risk för smittspridning bland passagerarna torde det inte vara, eftersom det bara sitter en – två personer i varje vagn i fjärrtågen, men de kan ju smitta ner folk på ankomstorten.

  Jan Hägglund har tillsammans med en annan Ap-medlem skrivit en mycket läsvärd artikel, som även har publicerats i papperstidningen, på sin blogg idag om Sveriges dåliga beredskap. Och om svensk industrins förmåga att producera tillräckligt med sådan skyddsutrustning.. som det är brist på inom svensk vård och omsorg. De båda Ap-medlemmarna har lagt ner ett imponerande arbete på att ta redan på fakta.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Åkesson kommer inte att bli statsminister såvida SD inte skulle få egen majoritet i riksdagen. Den chansen är nog minimal. Även om SD skulle bli största parti är de beroende av samarbete med andrapartier för att få igenom sin politik.
   Mobiloperatörer ska spåra hur användarna rör sig! I Spanien pratade man för ett par veckor sedan om att skapa en app som på lokal nivå för att kunna informera invånarna och nå dem med sms vid behov. Det blev rätt livat trots att det skulle bli frivilligt att ladda ner appen och att koppla bort den när man inte vill bli spårad/nådd. Det låter illa nog. Att övervakas av mobiloperatörer som rapporterar till myndigheter är steget längre. Är det så regeringens utökade makt ska kunna användas?
   Jag brukar läsa Hägglunds blogg. Uppskattar hans energi, oförtröttliga grävande och utmärkt och värdefulla information.
   om att skapa en app som har man regelrätt karantän och poliser/vakter som ser till att vi håller oss där vi ska. Det känns öppnare och bättre än att veta att man är spårad. Det som är

 11. Brorson

  Tegnells idéer om mobilövervakning ar helt meningslös om syftet är att förhindra smittspridning. Syftet är ju att kontrollera efterlevnaden av myndighetens rekommendationer, hur stor andel av befolkningen som har ökat eller minskat onödigt resande. Har man ens något jämförelsetal från tiden före rekommendationen? Och hur kan man veta att minskat resande verkligen beror på FHM:s rekommendationer under senare tid och inte på påverkan av de restriktioner, som har införts i andra länder – vilket snarare tyder på att svenskarna INTE rättar sig efter FHM.

  Man kan naturligtvis få en uppfattning om resandet genom att kolla bokningen av resor med flyg och fjärrtåg samt de trafikräkningar som då och då genomförs på de större vägarna. Räkna nu och jämför med något tidigare år,

  Enligt SVT i kväll har regeringen kommit överens med något industriföretag att det ska lägga om produktionen och tillverka tre miljoner andningsmasker i månaden. Helt onödigt enligt FHM igår.

  I min kommun har KD skickat ut en skrivelse till alla medlemmar varför de försvarar tjänstemännens beslut att bryta avtalet med ett hemtjänstföretag med följd att vårdtagare måste byta hemtjänst mitt i coronatider. Motiveringen är enbart ekonomisk, att UC varnar uppköpare för att ingå nya avtal med företaget ifråga, som uppenbarligen är bättre på smittskydd än kommunens hemtjänst.

  Kommunen har tagit in mycket extrapersonal. I morse mötte jag två flickor med orientaliskt utseende och bad de flytta på sig. De frågade varför och jag svarade ”För att jag ska komma fram” . Den ena sa ”Vi jobbar inom hemtjänsten är friska”. Jag svarade ”Det kan varken ni eller jag veta, och det gäller mig också, att även jag kan vara smittat utan att veta om det”. De blev rejält rädda och tryckte sig mot väggen, med ansiktena in mot väggen.

  Jag har aldrig förut sett så rädda människor. Var det första gången de blivit informerade om risker i nya jobbet? En tidigare chef inom hemtjänsten framträdde i SVT och sa att det finns ingen anledning att bli förvånad över att smitta sprids inom hemtjänsten. ”Dåligt utbildad personal utan skyddsutrustning och med timanställning och får ingen sjuklön om de stannar hemma.”

  Det är ovisst om de tre miljonerna andningsmasker, som tydligen kommer att vara av engångskaraktär kommer att räcka även till hemtjänsten.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Här nere använder väldigt många människor ansiktsmask. Regeringen planerade att göra dem obligatoriska men kunde inte just nu då det saknas masker att köpa överallt.
   Jag är f ö mycket orolig över den ev smittspridning som hemtjänstens personal orsakar. Det bidrar säkerligen till en hel del lidande och dödsfall.

 12. Jonsson

  Om sars-coronaviruset uppgraderar sig och återkommer starkare nästa år, då kommer kanske den aviserade mobilspårningen nu; som visar hur folk reser, på ferier, konferenser och semestrar att bli användbar i rådgivande syfte, eller i SKR:s planering…? Men, vara bortglömda data om 10 år, då nästa tuffa virus ansätter världen. Jag tvivlar på nyttan.
  En smittskyddsläkare berättade – i radion – om en teori från svininfluensans dagar, att den som redan är infekterad i övre luftvägarna har sitt immunförsvar upptaget. Och, därmed klarar sig bättre mot nya virusattacker … Obs! – detta är inte bevisat! Däremot är ju främst yngre barn synbart snuviga mest hela höst- och vårsäsongen. Deras immunsystem jobbar för fullt då.
  SD ville kolla inresande på flygplatser. Men, en läkare i radion påstod att, temperaturmätning i pannan inte var tillförlitligt. Feber mäts bäst i örat. Kanske anses dessutom en tempkontroll integritetskränkande.
  MSB gillar också att mäta, deras undersökning visar att 2 % av de tillfrågade inte ändrat sitt beteende alls på grund av sars-corona. Några ska ju vara macho också …
  För att återknyta till rubriken: är mobilspårning ok i demokratin? Ska det leda till vägspärrar, karantän eller andra begränsningar i senare skeden, om folk motsätter sig ”råd” från myndigheter, regeringar? Vad är själva vitsen med förfarandet … vad väntas data utmynna i?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag är också skeptisk till mobilspårning både ur demokratisynpunkt och ur effektivitetssynpunkt.

 13. Jonsson

  Om nu uppgiften (ovan), är sann att Mig-verket flyttat 20 migranter till Junsele, bakom ryggen på kommunen … Hur är det möjligt! Bakom ryggen?
  Ida Alterå, cuf, twittrar att Sverige nu måste hämta hit migranter från coronasmittat grekiskt läger. Det är tydligen en skam för EU annars.
  Men, hennes egen partiledare är ju för ett nattväktarsamhälle. Resonemanget går inte ihop.
  Svensk vård saknar dessutom den kapacitet Alterå verkar tro finns! Dygden, det goda – som Alterå insisterar på – har ju som känt är; även en ond tvilling.
  Idag em. fanns 200 iva-platser lediga, enligt Socialstyrelsen. Och, de behövs även för patienter med andra diagnoser än covid19.
  Efter andra coronavirus kan man få några månaders, kanske några års immunitet (enligt virolog i P1 idag). FHM jagar nu 4000 fler med testkit för att kolla just immunitet. Antagligen är deras mål förutom ”flockimmuniteten” att briljera i vetenskapliga rapporter. Det är ingen hejd på statistiken de uppfinner. Åtgärder saknas.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag blir heligt förbannad över Migrationsverkets ’övergrepp’ på Junsele. Hur kan man ta hit migranter just nu? Att inte ens rådgöra med drabbad kommun är ett häpnadsväckande övertramp. Här måste ansvar utkrävas. Det vore en bra läxa för Migrationsverket om Junsele helt sonika skickade tillbaka migranterna till avsändaren. DEt skulle i bästa fall lära Migrationsverket att inte göra om detta.
   Det är lyckligtvis långt kvar tills Lööfs utopi om 30 milj i Sverige, men med Alterå kanske den förverkligas. Hon är en typisk ’politisk broiler’ utan verklighetsförankring och uppfödd med/på c-politik: Ola Alterå är hennes far och Anna-Karin Hatt hennes mor.
   Att se hela bilden av dagens otillräckliga och pressade vårdsektor klarar hon inte.
   Ärkebiskopen och andra kyrkorepresentanter är nu ute och vädjar om hjälp till alla illegala migranter som finns i Sverige och nu har det svårt p g a samhällets ’lock-down’. Det är magstarkt. Dessa illegala personer saknar asylskäl och har fått utvisningsbeslut. De ska ut! När ska verklighetens folk inse att det är dags att gå ur kyrkan, som inte längre är en ’fädernas kyrka i Sveriges land’?

   • Brorson

    Sätt dem i två veckor karantän och skicka dem sedan till hemländerna med friskhetsintyg. Eller till det land de själva vill till, förutsatt att de inte blir avvisade tillbaka till Sverige av det landet.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Helt rätt! Sverige skulle t o m kunna betala ’hemländerna’ för att sätta dem i karantän direkt vid hemkomsten. Då skulle viljan att avvisa tillbaka till Sverige kanske minska.

 14. Roland Larsson

  Visst är det lite komiskt ändå. Vi har sk. demokrati, men Myndigheterna vill inte vi ska se hur UNGERN agerar. Jag säger bara SWEXIT ; så fort som möjligt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Vi har nog snarare demokratur idag. Politikerfrälset har slutat lyssna på folket och kör sitt eget race. Swexit torde segla upp på agendan med tanke på hur illa EU fungerat under pandemin; när krubban är tom bits hästarna. Macron har verkligen visat hur ointresserad han är av samarbetet just nu.

 15. Brorson

  Westerholm har äntligen upptäckt att Tegnell o Co mörkar och har idag en korrekt beskrivning hur smittan kan ha kommit in i invandrargrupperna och därifrån till äldreboendena.

  Apropå tidigare diskussioner undrar jag hur en person resonerar, som tro att åtgärder, som vidtagits av andra länder., är onödiga och Sveriges regering vill ha fria händer att genomför samma i Sverige.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, jag läste dagens Ledarsidor, som ger en bra beskrivning.
   Det måste ju i konsekvensens namn innebära att också Sveriges regering vill införa ”onödiga åtgärder”. Det går inte ihop.

 16. Brorson

  Tegnell tar till brösttonerna och hotar stänga restauranger som inte följer ”reglerna”. Vad är det för regler han pratar om: föreskrifter eller allmänna råd? Inrikesminister Mikael Damberg torde vara mer tydlig, när han säger att krogar som inte följer FM:s rekommendationer ska stängas och att kommunerna ska övervaka. Som nämndeman i en förvaltningsdomstol har jag dömt i ett liknande mål, men då gällde det förstås inte coronan. Kommunen hade stängt en trottoarservering, krögaren hade överklagat och vi (domstolen) upphävde kommunens beslut.

  En minister ska f.ö. inte uttala sig om hur en domstol ska döma i ett enskilt mål. Även om det handlar om ett ev kommande mål, som ännu inte har lämnats in till en domstol för prövning. Damberg borde alltså ha väntat tills riksdagen har givit regeringen de utökade beslutsbefogenheter, som riksdagspartierna nu har enat sig om. Vid utredning om vilka lagar som gäller, måste man också beakta s.k. lagkonkurrens, d.v.s när olika lagar säger mot varandra.

  Därför finns en hierarkisk uppbyggnad av regelsystemet, som anger vilken rättsregel, som ska tillämpas vid lagkonkurrens. De som står överst gäller före de som nämns längre ner.
  A. Bindande rättsregler, som SKA följas.
  1. Europakonventionen om mänskliga rättigheter. (Medlemsvillkor i EU).
  2, Sveriges grundlagar. (Beslutas av riksdagen i särskild ordning).
  3. Övriga lagar. (Beslutas av riksdagen).
  4. Regeringens förordnanden / kungörelser (Beslutas av regeringen efter bemyndigande i lag.)
  5. Myndigheternas föreskrifter (Beslutas av myndighet efter bemyndigande lag eller kungörelse).
  B. Icke bindande föreskrifter, som BÖR följas, men det är frivilligt.
  1. Myndigheternas råd och anvisningar / rekommendationer. (Beslutas av myndighet. Bemyndigande i lag eller kungörelse behövs inte)

  Det kan stå den enskilde dyrt att inte följa en myndighets rekommendation, om någon annan enskild skadas, och skadan hade kunnat undvikas om rekommendationen hade följts. Om frågan hamnar i domstol handläggs ärendet som ett skadeståndsmål, inte som ett brottmål., och bevisbördan ligger på den skadade. Tegnell och Damberg kan hota bäst de vill, men jag är nästan säker på att krögaren kommer att vinna, om han stäms av en kroggäst som fått corona.

  I den gamla smittskyddslagen, som upphävdes 2004, fanns ett bemyndigande för kommunerna att stängas verksamheter, som sprida smitta. I nuvarande smittskyddslag finns ett bemyndigande för smittskyddsläkaren inom landstinget att isolera (låsa in) smittbärare, som befaras inte komma att följa smittskyddsläkarens förhållningsregler. Personen måste dock vara konstaterad smittbärare.

  Med detta enda undantag kommer regeringen att vara lägsta instans, som kan besluta om bindande rättsregler – förutsatt att riskdagen antar en lag, vari ett sådant bemyndigande finns. I skrivande stund har alltså även regeringen bakbundna händer. Alla, som har läst mina inlägg i den frågan, vet att jag är stark anhängare av en sådan lag. Men hade en sådan lag verkligen behövs, om det varit så lätt att stänga krogar som Tegnell och Damberg tror? Åtminstone Damberg, som är den minister som basar över polisen, borde lugna sig tills han (regeringen) fått nödvändiga beslutsbefogenheter!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Folksamlingar över 50 personer är förbjudna men i övr är det upp till folks eget ansvar och folkvett om jag förstått det rätt. Så här går det när de ’ansvariga’ är otydliga. Är FHM:s rekommendationer bindande?
   Coronakrisen kräver ett politiskt ledarskap som anger tydligt och klart vad som ska gälla. Bryter man mot det som reglerats och gäller ska ansvar utkrävas. Om allt bara är rekommendationer kan man knappast straffa någon.

 17. Brorson

  Vad är en epidemi? Norge påstår ju att man har lyckats pressa ner antalet ny-insjuknade under gränsen för vad som är en epidemi: 0,7. Tegnell förnekar att det är skillnad mellan länderna, och att det bara handlar om olika sätt att räkna. Norge hade igår 19 döda per miljon invånare, Sverige 79.

  Om vi antar att det inom en viss population finns en sjuk person. Denne person hinner smitta en annan person innan han dör eller blir frisk. Denna andra person hinner smitta en ytterligare person innan hon dör eller blir frisk. Med den spridningstakten hos sjukdomen kommer det hela tiden att finnas en sjuk person inom populationen, varken mer eller mindre. Och så länge så är fallet, har vi ingen epidemi, utan endemi. Avgörande för epidemi eller endemi är alltså hur många andra personer en smittbärare i genomsnitt hinner smitta innan han dör eller blir frisk.

  Om antalet är 1,0 eller under är det ingen epidemi. Är antalet över 1,0 är det en epidemi. Paradoxalt nog kan en extremt dödlig sjukdom, som man dör väldigt snabbt av, vara en endemi helt enkelt därför att man inte hinner smitta så många (i genomsnitt mindre än 1,0) innan man dör. En mikro-organism (bakterie eller virus) som dödar sin värdorganism (människa eller djur) har dömt sig själv till undergång. Det finns tecken på att HIV fanns redan under stenåldern, men har överlevt till får tid i något hörn av världen. Chansen (eller risken, sett ur mänsklig synvinkel) att ett från början dödligt virus överlever under lång tid, är att det har muterat till en mindre dödlig variant. Kanske en så ofarlig variant, så att människor inte längre behöver tänka på att skydda sig. Men risken finns förstås hela tiden att det muterar tillbaka till den farliga varianten.

  Alltså: Om antalet sjuka fördubblas varje vecka, och den genomsnittliga sjuktiden är två veckor, så är jämförelsetalet 2.0. Med denna fördubblingstakt får vi en ökning av antalet smittade vecka för vecka i talserien, 2, 4, 16, 64, 256. Samma talserie torde då gälla även för ökningen av antalet döda. Det pågående experimentet med så stora delar av svenska folket ska uppnå flockimmunitet, så att det inte finns många kvar som kan smittas, kommer av allt att döma att kräva tusentals döda kanske tiotusentals.

  Den nya lag, som ska ge regeringen möjlighet att agera snabbt genom kungörelser, borde ha antagits för minst en månad sedan. Om så skett, om arbetet med den nya lagen hade pågörjats så snart det stod klart att farsoten skulle spridas även till Sverige, hade riksdagen haft tid att fila på de bemyndiganden som lagen innehåller. Det kommer helt klart att bli en lag som har tillkommit i panik.

  Det faktum att Sverige haft brist på det mesta borde ha föranlett mycket kraftiga begränsningar av allas får rörelsefrihet redan i det inledande skedet, vilket senare hade kunnat mildras när skyddsutrustningen börjat levereras till alla som behöver sådan. Sverige har gjort tvärtom. Och det är den största skillnaden mellan Sverige och Norge. Båda länderna ligger på skandinaviska halvön och har haft samma förutsättningar.

 18. Jonsson

  Huvudansvaret läggs på allmänheten. Smittskyddsläkaren avgör ev. stängning.
  100 fler intensivvårdade jämfört med en vecka tillbaka. Antibiotika är en bristvara. Stockholm har det fortsatt tungt. Så det är på eget bevåg att trängas på krogar och diverse lokaler. Nihilister gör det ändå?
  Regeringen kan inte fortsätta gömma sig bakom myndigheterna nu. Eller, såklart dom gör.
  Sverige hade nog tyvärr varken koll, samordning eller ansvarsfördelning, det blev som det blev: med hälso- och sjukvården – som med allt annat här i landet. Ygeman fick stå oemotsagd 2017? Medan tidigare ÖB Göransson, fått kritik för sanningen – om försvarets oförmåga vid anfall. I båda fallen handlade det om besparingar.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, det blev som det blev då och denna gång blir det också som det blir. Ingen verkar villig att ta på sig fullt ansvar. ”Man har misslyckats”, ”Vi såg det inte komma”, ”Vi vet inte vad det beror på” o s v.
   Experter ska inte styra i en demokrati. Regeringen har ansvaret och ska leda, men denna inkompetenta och svaga regering klarar inte det och förlitar sig därför på FHM och dess experter, som inte heller ”vet vad det beror på”.

 19. Brorson

  Folkhålsomyndigheten bildades 2014 genom sammanslagning av Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet samt delar av Soccialstyrelsen. Johan Carlsson som blev den nya myndighetens första genereldirektör ledde sammanslagningen. Folkhälsomyndigheten hade tidigare drivit kampanjer mot skambeläggningen av vissa sexualtekniker, uppmanat svenskarna att ha mer sex samt att svenska affärsmän i utlandstjänst skulle använda kondom vid köp att sex av prostituterade. En uppgift som institutet också haft, men misskött grov( måste man säga) ar kampen mot missbruk av alkohol och narkotika.

  Enligt media har Carlsson fått kraftig kritik från FHM;s egen personal för att vara konflikträdd och i det längsta hållit sig osynlig och gömt sig bakom sin personal (isht Anders Tegnell) under corona-krisen. De kampanjer , som tidigare lett, för att förändra folks beteenden i olika avseenden, har varit stora misslyckande,. Knarket flödar som aldrig förr, och har blivit accepterat även i de fina salongerna. Ändå har denne man lett arbetet med att förmå svenska folket att frivilligt ändra sina umgängesvanor för att minska spridningen av corona-viruset. Har han ens funderat på nya arbetssätt för hemtjänstpersonalen, vars behov av skyddsutrustning hartotalt bortprioriterats?

  Har han ens informerat regeringen och oppositionsparti-ledarna om behovet av ny lagstiftning inom smittskyddsområdet? Åsa har helt rätt i att experter inte ska styra. Regeringen ska leda, och gör det genom kungörelser. För att besluta om kungörelser krävs ett bemyndigande i en lag, som riksdagen beslutar om. De bemyndiganden som är inskrivna i smittskyddslagen handlar alla om rätt för regeringen att bevilja undantag från smittskyddslagen, inte att skärpa till densamma. Det är inte tillåtet att använda tvångsmedel för hälsoundersökning av en asylsökande eller annan som reser in i Sverige, såvida det inte finns en skälig misstanke att någon smittbärare åkt med samma transport.

  Riksdagspartierna har nu strax före påsk kommit överens om att stifta en ny lag, som ger regeringen de nödvändiga befogenheterna, men själva beslutet om den ny lagen ska tas efter påsk. Med drygt 100 döda varje dag, kommer riksdagsledamöternas påskfirande att kosta minst 500, som kommer att smittas under påskhelgen, livet. Har ett enda parti krävt att lagen skulle beslutas omedelbart?

  Men när lagen väl är antagen, kommer regeringen inte att ha några ursäkter för fortsatt passivitet,

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ha, ha! Den rödgröna regeringen kommer alltid att hitta ursäkter för sin passivitet och inkompetens, men vilka ursäkter kommer de som väljer dessa politiker att ha?

   • Brorson

    Vi bör inte vara så pessimistiska så att vi inte tror att det är möjligt att med opinionsbildning och påtryckningar tvinga regeringen att utnyttja de nya befogenheter, om den kommer att få med den tillfälliga lagen, som ännu inte är antagen av riksdagen. Lagen kommer att gälla i tre månader. Det är föga troligt att en ny permanent lag hinner utarbetas och antas under den tiden, varför vi har att se fram mot en förlängning av den tillfälliga lagen under en ytterligare tremånadersperiod. Förlängning kommer att kräva ett nytt riksdagsbeslut. när vi nalkas slutet av den första tremånaders-perioden.

 20. Brorson

  Nu publiceras helsidesannonser med texten ”Frän svenska myndigheter. Om inte du blir smittad kan inte du smitta andra”, undertecknat FHM och en rad andra myndigheter.

  Man förväntar sig en förklarande text, exempelvis Kan man vara säker på att man inte har blivit smittad? Men icke. I stället uppmanas man att läsa Krisinformation.se, där man kan läsa hur man ska agera vid strömavbrott, terroristattacker och kärnkraftolyckor, mm. Väldigt aktuellt just nu. Någon information hur den som saknar internet ska skaffa denna information ges inte. Men det är ju mest äldre och kanske en del invandrare, och de är ju inte de mest prioriterade.

  Senast idag på morgonen framträdde experter i TV och avrådde från användning av munskydd, med motivering att det är bättre att stanna hemma om man känner sig sjuk. Trots alla diskussioner om att man kan vara smittbärare utan att veta om det, och t.o.m, vara sjuk utan att känna av några symtom. Som om inte ”både hängslen och svångrem” ger ökad säkerhet när man inte kan vara hundraprocentigt säker på att bara det ena ger tillräckligt skydd.

  Myndigheternas besked kan alltså tolkas så, att den som inte vet med sig att själv vara smittad, inte behöver bry sig om risken att smitta andra.

  SOM-institutet vid Göteborgs universitet ska nu göra en stor undersökning av svenskarnas förtroende för myndigheter, om det har ökat eller minskat och om vi ö.h.t. följer myndigheternas råd. Så dags nu.

  Ulf Kristersson föreslår att det stiftar en ny lag om ökade befogenheter för regeringen vid civila kriser, eftersom smittskyddslagen inte ger regeringen tillräckliga befogenheter att agera. Just det att nuvarande smittskyddslag inte räcker till, har jag skrivit flera gånger. Det är ju på de grunden som jag har försvarat den tillfälliga lag, som riskdagen väntas anta efter påsk. Att den tillfälliga lagen nu, motsäger ju inte att det behövs en mer genomarbetad permanentlag med sikte på framtida kriser.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   En del av våra myndigheter har inte längre fokus på sina kärnuppgifter för att istället fördjupa sig t ex i genusträsket.
   Att publicera dyra helsidesannonser med otydligt budskap och otydlig målgrupp är under all kritik. Om de s k experterna och regeringsföreträdare hade varit tydliga och entydiga i sina budskap och framträdanden hade det räckt.
   Om den nuv smittskyddslagen är otillräcklig behövs en ny lag tas fram. Tillfälliga ’hastverk’ och lapptäcken är inte acceptabla.

 21. Jonsson

  Jag är inte särskilt optimistisk inför den nya lagen, opinionsbildning biter inte på regeringen
  Jag vill även rätta Löfvens påståenden om att: svensk beredskap inte varit tillräcklig. Svensk beredskap har ju i själva verket varit obefintlig. Länge. Medvetet. Bortprioriterad.
  Svenskarna är ett hunsat folk. Det blev och blir man definitivt i skolan, om inte innan. Inte ens tuffa killen och tjejen i högstadieklassen har något att säga till om i den riktiga tillvaron. Deras ledarskap är bara spelad styrka. Hon styr med högljudd, verbal taggighet. Killen styr sina hantlangare med blickar, och klarar sig själv från ovett och ansvar. Vissa av pseudotuffingarna blir kanske sedan politiker. Resten, knegare, som troligen röstar på S.
  Sossarna har styrt landet länge, så dom borde kunna både sin läxa och metodiken. Nu verkar det istället ha blivit mest neomarxister av arbetarnas parti. Humanister?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Just det! Både beredskap och svenska folket är medvetet bortprioriterade.
   Att man lärt sig något betyder inte att man kan det. Det bevisar sossarna gång på gång. Väljarna också som väljer om dem gång på gång. Vad säger det om väljarna?

  • Brorson

   Den som säger ”Opinionsbildning tjänar ingenting till, dårför nöjer jag mig med att kverulera i stället för att försöka driva på” är medskyldig till att inget sker. Endast den som gör ett seriös försök har rätt att säga ”Det är inte mitt fel”.

   Vi har skrivit om Jan Hägglund, som jag absolut inte stödjer i ANDRA politiska frågor, men agerar föredömligt i DENNA fråga. Han försöker verligen göra skillnad, försöker driva på regeringen. Förvisso gynnar det hans eget parti, men han går långt utöver vad parti-egoismen kräver. Han nöjer sig inte med att kverulera, vilket vore tillräckligt för att ge hans parti röster, utan gör dessutom grundliga analyser, som vem som helst, som vill driva på regeringen, kan använda sig av.

   Låt oss göra det!. Låt oss påminna regeringen om att det kommer en räkenskapens dag, senast nästa valdag. Då kommer regeringen att konfronteras med frågan: ”Har ni använt den tillfälliga lagen, som samtliga riksdagspartier har ställt sig bakom? Om inte varför?

 22. Jonsson

  Opionionsbildning biter inte på Regeringen. På grund av ”deep state” – ett resultat av ”den långa marschen genom institutionerna”.
  Det fredsskadade svenska folket fick mindervärdeskomplex. Därför ska ”vi”, och måste ”vi” försöka bevisa att ”vi” är världsbäst. Världsmästare i bistånd, migration, ekonomi etc.
  Opinionsbildning är inte dåligt, däremot kommer S stanna vid makten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.