Allsköns funderingar om politik

’Kompetensregnet’ 2015

Vi är många som oroat oss över integrationshaveriet och att utrikes födda har så svårt att bli självförsörjande. Många är vi också som alltför väl kommer ihåg hur Sverige fullständigt tappade kontrollen över det stora antalet ”flyktingar” som anlände 2015. Dåvarande arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson (S), med ansvar för arbetsmarknad och integration, uttalade sig lyriskt om vilket enormt ’kompetensregn’ dessa människor från MENA-länder skulle innebära för Sverige. Johanssons partikamrat, LO-bossen K-P Thorwaldsson, var inte mindre lyrisk. I en intervju med Nyhetsbyrån Direkt (dec 2015) sa han bl a:

-Om Sverige lyckas med integrationen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden kan Sverige om tre–fyra år ha en superekonomi med 4–5 procents tillväxt. Om vi lyckas kan vi bli rikast i Europa.

-Det är en enorm investering. Men redan 2020 kan de flesta av dessa 170 000 ha arbete.

Sverige misslyckades som bekant kapitalt med integrationen och superekonomin uteblev. Det kompetensregn som skulle berika välfärden riskerar nog snarare att utarma den. Man måste antagligen vara politiker för att göra sådana kvalificerade felbedömningar.

2018 publicerades ESO-rapporten Lönar sig arbete 2.0? Arbetsmarknad Integration Migration, författad av Eva Löfbom, nationalekonom. Rapporten fokuserade på de nyanlända flyktingarna, en av de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden och på vad de tjänar på att gå från olika ersättningssystem och bidrag till arbete:

”Flyktinggruppen är generellt yngre och många har mycket låg utbildningsnivå. Därför är den förväntade lönen oftast låg, vilket bidrar till ett litet ekonomiskt utbyte av arbete. Etableringen på arbetsmarknaden tar tid och få kvalificerar sig till inkomstrelaterade ersättningar. För mottagare av försörjningsstöd blir det ekonomiska utbytet av arbete litet, men med etableringsersättning som alternativ försörjningsform ökar det ekonomiska utbytet av arbete för många nyanlända.”

Utrikes födda utgör idag nästan 20% av befolkningen och tilltron till den svenska migrationspolitiken är låg. Enligt en Sifo-undersökning (nov 2019) ser verklighetens folk ett växande utanförskap och ett politiskt innanförskap som inte vet hur de ska hantera problemen.

I veckan publicerade forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum rapporten När blir utrikes födda självförsörjande? (mätperiod 1990 – 2016). Forskarna bakom rapporten, Johan P Larsson och Johan Eklund, konstaterar bl a att det ekonomiska utanförskapet bland utrikes födda är större än tidigare siffror visat. För att beskriva läget använder forskarna sig av självförsörjningsgrad, ett mer rättvisande mått än sysselsättningsgrad. Politiker och myndighetschefer talar oftare om sysselsättning än självförsörjning. Enl Eklund och Larsson är sysselsättning missvisande, då det täcker in såväl subventionerade anställningar som arbete ”en enda timme under november månad för att räknas som sysselsatt under hela året”. De konstaterar att:

-En majoritet av utrikes födda i arbetsför ålder har under perioden 1990 till 2016 inte uppnått självförsörjning.

Med en årlig inkomst på 186 000 kr el ca 12 600 kr netto/mån (2019) som utgångspunkt, kunde bara 38% i gruppen fr Afrika och 36% i gruppen fr Mellanöstern försörja sig. Alarmerande! Det visar hur svårt dessa grupper har att försörja sig och det skrämmande ekonomiska utanförskap som blir följden av det. Mot bakgrund av det stora antalet jobb som nu försvunnit på p g a coronaviruset, lär det bli ännu svårare för dessa grupper att försörja sig t ex inom servicenäringarna.

Forskarna konstaterar vidare att det sedan 1970-talet skett en stadig försämring av utrikesföddas integration på arbetsmarknaden och att deras andel av befolkningen ökat rätt mycket. Sverige har beviljat 2 miljoner uppehållstillstånd sedan millennieskiftet, de flesta permanenta. Särskilt mycket har antalet ökat fr länder och kulturer med litet el inget gemensamt med Sverige.

När kommunernas (och statens) skatteintäkter nu minskar dramatiskt samtidigt som socialbidragen skjuter i höjden, kommer inte minst integrationsproblemen att förvärras. Trots det fortsätter Sverige att ta in fler asylsökande än våra nordiska grannländer tillsammans tar in. Vi ”som sett det komma” har ’brunsmetats’ och de ansvariga har helt enkelt vägrat att diskutera frågan. Nu har de i vanlig ordning grävt ner migrationspolitiken i en parlamentarisk kommitté, som öppnar upp för fortsatt liberalisering. De borde istället för första gången, och nu med facit i handen, ha gjort en ordentlig konsekvensanalys av sin invandringspolitik. Dessutom borde de partier som vill ta emot fler invandrare presentera långsiktigt hållbara lösningar på hur de ska komma i jobb, inte bara gömma problemen bakom pladder om sysselsättning.

Rapporten konstaterar att det tar 12 – 13 år för utrikes födda att bli självförsörjande i Sverige. Hur ska politikerfrälset ändra på detta nu, när coronapandemin sveper fram som en tornado och tiotusentals personer i veckan varslas om uppsägning? Trots sitt vallöfte om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 lyckades såssarna inte fixa detta ens under rådande högkonjunktur. Nu ligger Sverige istället på 22:dra plats bland 28 EU-länder. Att AF nu bedömer att arbetslösheten ska landa på ca 10% är en politisk illusion, som sannolikt övergår i chock, när sluträkningen för coroapandemin presenteras.

Jag avslutar med en passage skriven av Patrik Engellau, Det Goda Samhället (18/4-20). Det är en utmärkt sammanfattning av de tankar som en växande andel av verklighetens folk numera har:

-/…/ Hur kan någon svensk ens komma på tanken att realisera ut och till och med få betala för att bli av med den välfärd som generationer landsmän mödosamt har byggt upp genom att låta människor från världens mest dysfunktionella länder välla in och få välfärdsstatens skattefinansierade rättigheter och bekvämligheter till skänks?

Migranterna är oftast människor som inte har sina id-handlingar i ordning, det gäller i alla fall för nio av tio asylsökande. Vi vet inte vilka de är. De kommer från länder som är våldsamma, sönderslitna, fattiga, klanbaserade med kultur och religion som ligger så långt ifrån våra egna värderingar som man kan komma. På denna grund lyckas PK-isterna med konststycket att intala sig själva att ett sådant inflöde är berikande för oss alla, och de ger sig själva rätt att uppmuntra eller tolerera angrepp på dem som säger emot. De påstår att migrationen främst rör sig om flyktingar, om människor som flyr för sina liv. Men de senaste 20 åren har bara en fjärdedel av alla asylsökande beviljats uppehållstillstånd med flyktingstatus enligt FN:s Genèvekonvention. De utgör cirka 100 000 av drygt 400 000 asylsökande som har fått stanna under perioden 2000 till 2019.

Under pågående coronapandemi har ekonomi och jobb hamnat överst på agendan, men det lär inte dröja länge förrän integration och segregation toppar igen. Integrationsproblemen har i själva verket bara börjat.

 

 

 

44 kommentarer

 1. Jonsson

  Året när Löfven drog i handbromsen, då lade Migrationsverket på en rem och snabbade på asylbesluten. Så att fler fick stanna. Tror jag läst detta i Arpis och Cwejmans bok. Migrationsverket måste reformeras. Helst läggas ner. Igår. Sossarna är verklighetsfobiker. Deras politik går inte att ta på allvar.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, Migrationsverket har blivit en aktivistmyndighet med egen agenda. Så blir det lätt när dess generaldirektörer utnämns för partibok och lojalitet mot Partiet. Ingen av dem har imponerat med sin kompetens!

 2. Brorson

  Sverige har ett – såvitt jag vet världsunikt – system med självständiga myndigheter med enväldiga chefer (generaldirektörer) och förbud mot ministerstyre samt negativ parlamentarism, vilket innebär att den av talmannen föreslagne statsministern är vald, om INTE en majoritet av riksdagens ledamöter röstar mot. Statsministern utser övriga ministrar utan att dess måste godkännas (inte ens negativt) av riksdagen. Regeringen styr med bemyndigande i lag, som stiftas av riksdagen, genom kungörelser – som tolkas av berörda myndigheter själva.

  Detta system fungerade så länge statsministern utsågs av kungen, och därefter så länge vi hade ett dominerande parti i riksdagen, som hade majoritet med hjälp av ETT stödparti. Det fungerade mindre bra, men inte lika dåligt som idag, så länge riksdagen dominerades av en koalition (allians) av partier, som var någotsånär samspelta. Sedan valet 2014 har systemet fungerat ännu sämre och efter valet 2018 så illa så att vi kan tala om ett närmast totalt haveri för det svenska statsskicket.

  Haveeriet har varit SÄRSKILT TYDLIGT inom tre sakområden, nämligen invandringen, brottsligheten och smittskyddet, men GANSKA TYDLIGT inom ytterligare två sakområden, nämligen totalförsvaret och järnvägspolitiken. Haveriet är kanske mindre tydligt för allmänheten men är ändå ett faktum inom jordbruket / livsmedelsförsörjningen, energiförsörjningen och social välfärd. Vilka förändringar behövs då?

  1. För att en statsminister ska bli vald, ska en majoritet av riksdagens ledamöter rösta för.
  2. Även om statsministern fortsättningsvis utser övriga ministrar, ska var och en av dem godkännas av riksdagen genom att INTE en majoritet av riksdagens ledamöter röstar mot.
  3. Regeringen ska ha ett stående bemyndigande att styra genom kungörelser, En sådan kungörelse ska träda i kraft om inte en majoritet av riskdagens ledamöter röstar mot inom tre dagar efter regeringens beslut.
  3. Generaldirektörerna ska inte längre vara enväldiga, utan ska underställda regeringen. Myndigheternas föreskrifter ska undertecknas av både ministern och generaldirektören.
  4. En generaldirektör ska kunna avsättas under pågående ämbetsperiod genom a) beslut av regeringen om han visat sig olämplig eller b) beslut av riksdagen i övriga fall.
  5. Jag är osäker på om Sverige i likhet med andra länder bör ha en författningsdomstol, men frågan MÅSTE utredas. Det finns tungt vägande argument både för och mot.

  anm. Även rikspolischefen och överbefälhavaren för försvarsmatken ska i konstitionellt avseende ha ställning som generaldirektörer.

  Regeringen borde redan från början ha tagit över ledningen av kampen mot corona-smittan utan bemyndigande i en särskild lag – som vid den tiden inte ens fanns.

  Regeringen borde ha upphävt rikspolischefens bortprioritering av utvisningarna av utlänningar som befinner sig illegalt i Sverige. Till det kunde man ha använt särskild personal, som inte har en fullständig polisutbildning, så att personal inte behövt tas från den övriga brottsbekämpningen.
  .

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Regeringen borde ha upphävt rikspolischefens bortprioritering av utvisningarna av utlänningar som befinner sig illegalt i Sverige.” Det låg varken i såssarnas eller miljömupparnas intresse. Tvärtom! ”De vill ha det så här”.

 3. Helena Nilsson Springare

  Så himla bra inlägg!

  För övrigt så tycker jag att det är så fult gjort att sk ”brunsmeta” de som ifrågasätter och undrar hur det kunde bli så här? Det måste man väl ändå få prata om?

  Allt handlar inte om rasism, utan det handlar om att saker i samhället HAR blivit sämre pga just sånt som vi tappat kontrollen över och som aldrig behövt hända om en invandringen hade varit lite mer klokt planerad. Framförallt skrämmer det mig att det finns sånt förakt för dem som ifrågasätter.

  Läste Katerina Janouch ”budbärarinnan” i helgen och jag måste säga att hon fångar upp mycket av det många tänker på och är rädda för även om det ”bara” är i en skönlitterär bok.

  Coronafri kram på dig Åsa <3

 4. Jan Sjöström

  Hej!

  I ett antal av formellt empiriska rapporter i frågan ekonomi
  och självförsörjning i gruppen våra s k nya Svenskar, har
  och fortsätter att konstateras att gruppen som helhet varken
  har förmåga eller ens rimliga förutsättningar att nå en nivå
  av ekonomisk aktivitet som ger en självförsörjningsgrad i en
  nivå motsvarande infödd befolkning. I ett genomsnitt tar det
  10 – 15 år för 50% av gruppen att av egen kraft nå en lägsta
  inkomst om i dag 12.600 kr. Övriga tar det länge tid för, om
  ens någonsin.

  Ett samhälle är givetvis alltid summan av sina medborgare,
  oavsett den enskildes specifika kapacitet. Detta förhållande
  gäller alla, även de av oss som inte förmår att i egen kraft ge
  sig en rimlig utkomst. Oavsett vem eller vilken av oss som
  berörs, måste vi kollektivt ta ansvar även för den svage och
  i sak anpassa vårt samhälle till det faktum att vissa av oss
  (nya Svenskar eller inte) helt enkelt inte har förmåga till egen
  försörjning. Detta tror jag att alla inser.

  I Sverige utgår all makt från folket, manifesterat via allmänna
  och (fria?) val. I dessa val företräds vi av parter som via b l a
  statsfinansierad media fritt fabulerar i vad som närmast kan
  ges beskrivningen av vår tids gladiatorkamp, d v s i medias
  bild av den demokratiska förutsättningen ses underhållning
  ala melodifestival som bärare av den empiriska verkligheten.

  För många av oss är charaderna overkliga, hur kan vi ”folket”
  ge accept i dylika företeelser tänker vi i gemen, eller!

  Naturligtvis inte, om så vore existerade inte annat än ” basal
  konsekvensanalys”, i ett allmänt tecken av inte minst rädslan
  för att i ansvarets namn riskera förlora folkets aktning och i
  detta sin utkomst. Givetvis kan Politiken (S) inte av dessa helt
  uppenbara skäl riskera makten, under ingen omständighet
  kan detta ”otänkbara” ens ges risk!

  Vårt land Sverige har aldrig varit en fullvärdig medlem i den
  Demokratiska klubben och kommer heller aldrig att vara det,
  främst av skälet att landet saknar ”nödvändig insikt” i vad
  som definierar dess betydelse. Ett land som tillåter eller ger
  status av empiri även till personlig åsikt – bara den kommer
  från rätt tro, är i bästa fall en stat präglad av dårskap. I vårt
  land hyllar vi den s k värdegrunden – att betydelsen skulle
  ge annat än ”makt till påståendet” är naivt och inte minst
  för klokhet och det sunda förnuftet ytterligt utmanande.

  En förvaltningsmodell som tillåts hantera verklighet ”helt
  utan en risk för konsekvens” ser heller knappast skäl till mer
  utförlig analys i den sak den berör. Vi har i landet ett styre
  som tar sin utgång i den för stunden härskande tanken, likt
  den naives enfald ges den goda rösten rätten till beslut –
  oavsett konsekvens. Ur dessa förutsättningar kommer
  landets situation – ej heller kommer vi någonsin att förstå
  de samband som ger förutsättning för verklig integration
  med mindre än att vi verkligen förstår vår tillvaro och dess
  i verklig verklighet förankrade förutsättningar.

  Med vänlig hälsning / Jan

 5. Brorson

  Den negativa parlamentarismen i Sverige är en kvarleva från det kungliga enväldet. Statsråden var då inte en regering i nutida mening, utan rådgivare till den enväldige kungen, som själv tog besluten. I min frra kommentar påstod jag att Sverige har ett så dysfunktionellt statsskcik, så att man kan tala om haveri. Den svenska staten har nu imploderat.Det handlar inte om bristande handlingskraft hos enskilda ministrar. Det hade förmodligen varit lika illa med Ulf Kristersson som statsminister. Alliansregeringens många felbeslut spricker nu som troll i solsken.

  Nostagivänsten vädrar nu morgonluft, skyller problemen på privatiseringarna och vill ha en återgång rång ill den tiden är kung Gustav den femte hämtade statsministern ur det parti, som dominerade riksdagen, och till den tidens präktiga offentliga monopol med generaldirektörer som var lika enväldiga som idag. Trots att det är de offenrliga verksameterna som fungerar sämst.. Vi kan ta polisen som exempel. Fängelserna är förvisso fyllda med grova förbrytare, men det har skett g3nom bortprioritering av kampen mot ”vardagsbrotten” och det är ju genom dem som nyrekryteringen till de kriminella gängen sker.

  Debattören Rebecka Uvell har skriivit en lista på myndigheter som kan läggas ner. Men jag blev besviken. Det var bara få myndgheter som skulle läggas ner. Antalet myndigheter skulle redicuceras genom sammanslagning, inte nedläggning – trots de katastrofala resultaten genom sammanslagningen av de specialiserade myndigheterna på trafikområdet till Trafikverket. Och nu senaste den för många människor direkt dödlga sammanslagningen av Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet till den imkompetenga coh allt annat än handlingskraftiga Folkhälsomyndigheten.

  Går det inte att åtala generaldirektören oc den s–k. statsepidemiologen.för tjänstefel, enligt Brottsbalekn 20 kap 1 §? Brotet är grov om någon enskild leder till förfång. Men det finns väl ingen ¨åklagare som är beredd att göra in plikt i ett fall som detta>? Det svenska statshaveriet har ju även drabbat rättsväsendet. Vad kan justiiteministern göra annat än att sälla en försynt fråga till någpn generaldirektör varför det inte fungeara bättre. V i har ju förbud mot ministerstyre, men en fråga från en minister, är en knäpp på näsan, en uppmaning till byråkraterna att ”titta” på saken.

  Hur många gånger har vi inte hört statsministern säga att den som fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet? Vem har han sagt det till? Vet berörda personer ö.h.t att de har blivit uppmanade av självaste statsministern att de ska lämna landet? Sp mycket som hälften av alla, som fått avslag, lämnar faktiskt landet. Enligt uppfgft. Men sedan vet vi inte hur många av dem, som har lämnat landet, som sedan återvänder hit, kanske under annat namn.

  Hur frsösrjser man sig, om man vistas illegalt i landet? Vore det inte en bra brottsförebyggande åtgärd att se till att till att de som ska lämna landet faktiskt gör det?
  1. Det bästa är naturligts om de som ska lämna landet gör det frivilligt. Detr är bäst för alla parter, De får då själva välja vilket land de ska åka till, och chansen är större att de blir insläppta i det landet. Men varför eskorteras de inte till gränsstation eller flygplats av svensk personal, som kontrollerar att de åker?
  2. De som vägrar lämna landet ska sättas i förvar och tvångsavvisas.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Hanteringen av dem som fått avslag på sin asylansökan är under all kritik och helt ovärdig en rättsstat. Jag förstår inte hur det kan tillåtas fortsätta.

 6. Jan Hägglund

  Karl Petter Thorwaldsson tillhör inte kompetensregnet. En gång tillhörde ordförandena i LO de duktigaste Socialdemokraterna. Det är inte detsamma som att alla måste hålla med om deras åsikter. Men eftersom LO var den organisation som förhandlade fram avtal, både med en rad arbetsgivare i det privata näringslivet som exempelvis bil- och varvsindustrin samt med de olika offentliga arbetsgivarna, krävdes det att ordförandena för LO hade koll på tillväxten i ekonomin, arbetsmarknadens utveckling och arbetskraftsinvandringen. Jag tror att alla LO-ordföranden hade en lång erfarenhet hårda förhandlingar inom ”sitt förbund” innan de släpptes fram till ordförandeposten inom LO. Men LO förhandlar inte längre, på samma sätt, om löner och arbetsvillkor. LO fyller idag ungefär samma roll som TCO (undantag när S+MP skulle sy ihop avtalet med C+L). Detta öppnade för en sällsynt okunnig person som ”Kålle”. Han saknade den erfarenhet som tidigare LO-ordföranden haft. Han fikade mycket inom SSU, mycket på ABF och fortsatte fika inom LO. Något annat har han aldrig gjort. De citat denne jättebaby fällde, om en super-ekonomi, är typisk för en person med noll koll. Han har, under sin karriär, visat att han tillhör gruppen av de mest osjälvständiga. Och även gruppen med minst integritet. Plus gruppen med minst kunskap. Varje gång jag ser jättebabyn är det omöjligt att inte tänka på böcker som ”Max kaka”. Jag tror faktiskt att Thorwaldsson skulle kunna läsa ut denna bok. Med lite hjälp.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tragisk utveckling och mycket träffsäkert omdöme om jättebabyn Thorwaldsson.

 7. Jonsson

  Det tydliggör ett inte så litet logiskt (politiskt) vacuum, när en S-topp först investerar i migranter för att sedan lämna sin post. Då högvinsten uteblev. Det svenska samhället var inte utbyggt för ett så snabbt ökat antal invånare, såsom bostäder, skola, vård med mera. Arbetsmarknaden hade andra behov. Vilket S naturligtvis var medvetna om. Bra att KPT lämnar. Stafettpinnen övertas av … som fortsätter investera?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Man tippar att stafettpinnen övertas av en kvinna som jag glömt namnet på.

 8. Basic Rules

  Varför ska vi dränera menakänderna på
  Läkare och sköterskor då dom behövs bäst där !
  Löfven nämnde även svetsare bland dessa som en del kompetens regnet.
  Idiotiskt som vanligt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Vi har nog inte dränerat MENA-länderna på någon större kompetens skulle jag tro.
   Hade det varit så hade de ganska snabbt kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

 9. Jonsson

  Lästips: Stefan Hedlund: Myndighetssverige kapat av aktivister (detgodasamhället 22 april). Arma, stackars Sverige, har i alla fall god genusberedskap, tack vare MSB och Hallengren.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Genusberedskap är väl det minsta vi behöver just nu, men ’pratarna’ och myndigheternas vänsteraktivister klarar inte av att hantera de kriser de är anställda för att ta ansvar för. Då flyr de och gömmer sig bakom genusbubblan och andra låtsasuppgifter. Det måste rensas ordentligt bland dagens myndigheter, myndighetschefer och aktivistiska tjänstmän.

   • Brorson

    Jag har förvånat läsare av denna blogg genom att inte vilja lägga ner landstingen samt föreslå inrättandet av nya myndigheter. Men detta är delar i en helhet. Med ett förstatligande av skola och sjukvård kommer det att behövas fler nivåer och byråkrater inom de statliga skol- och sjukvårdsmyndigheterna. Som kommer att bli dysfunktionella kolosser på lerfötter utan demokratisk insyn och möjlighet att påverka.

    Jag läste Rebecka Uvells katalog över myndigheter, som hon anser kan läggas ner, och blev besviken. Hon föreslog verklig nedläggning bara i ett fåtal fall och sammanslagning i övriga fall. Det är ingen lätt uppgift att avgöra om en myndighets hela verksamhet, eller stora delar av verksamhet, kan upphöra utan negativa konsekvenser. Men tänk om de negativa konsekvenserna blir ännu färre om verksamheten fortsätter? Jag tvivla rinte på att det finns en rad mycket små myndigheter, vars verksamheter borde tas över av andra myndigheter

    Men huvudmålet bör inte vara att minska antalet myndigheter, utan i stället att rensa i myndigheternas uppgifter och minska antalet anställda hos myndigheterna totalt. En statlig myndighet, som inte bedriver någon praktisk verksamhet bör ha en kärnuppgift, som den ska koncentrera sig på. Varken Socialstyrelsen eller Skolverket bedriver någon praktisk verksamhet, utan det gör kommuner och landsting.

    Socialstyrelsen bildades 1968 genom sammanslagning med Medicinalstyrelsen. 2015 överfördes ledningen av smittskyddsarbete (vars praktiska verksamhet fortfarande bedrivs av landstingen)från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten, som bildats 2014 genom sammanslagning av Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet, som i stället borde ha lagts ner. eftersom institutet inte varit till någon nytta alls.

    Folkhälsoinstitutet är väl mest känt för sina kampanjer under 00-talet för avkriminalisering av avsiktlig spridning av HIV. <och på den vägen är det fortfarande, sedan folkhälsobyråkraterna tagit över ledningsansvaret för smittskyddet. Vi har ju nu en avsiktlig spridning av corona-viruset i ett experiment med flockimmunitet – innan vi ens vet säkert om alla som haft sjudkomen blir immuna, och i så fall hur länge, mot viruset. Mitt förslag är att:

    1. Folkhälsomyndigheten med idag 500 anställda läggs ner och att Smittskyddsinstitutet återuppstår med högst 125 anställda (enligt Tegnell arbetar bara 100 anställda inom FHM med coronan) , varav 75 ska arbeta med den aktuella epidemin och 50 har koll på oroande tecken i omvärlden på nya epidemier.

    2. Ledningen på statlig nivå av smittskyddsarbetet övertas av den nya myndigheten Medicinalstyrelsen, som bildas genom delning av nuvarande Socialstyrelsen i Medicinalstyrelsen, som handhar sjukvårdsfrågorna coh Socialstyrelsen, som handhar de sociala frågorna.

    3. Smittskyddsinstitutet ska vara direkt underställd regeringen och ha en rådgivande och stödjande funktion med skyldighet att hålla både regerings- och oppositionspartierna ständigt uppdaterade om smittoläget, samt när så är fallet, påtala behovet av nya åtgärder, såsom ny lagstiftning och regeringsbeslut.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     ”Men huvudmålet bör inte vara att minska antalet myndigheter, utan i stället att rensa i myndigheternas uppgifter och minska antalet anställda hos myndigheterna totalt.”
     Det ena utesluter ingalunda det andra.

   • Jan Sjöström

    Hej!

    Nja, i första hand behöver vårt land ge förutsättningar för
    verklig respekt i de demokratiska fundament som tar sin
    betydelse ur vår grundlag. Vi behöver en funktion i vårt
    land som ger verklig demokrati (folkets makt) en chans.

    I saken finns samsyn mellan vår Världs riktiga demokratier.

    Naturligtvis kan ett samhälle inte ”förlita sig på att alla i
    allmänhetens tjänst” utför sitt uppdrag i nytta till hela folket
    bara för att nomenklaturan så försäkrar. Att alla beslut eller
    icke beslut, alltid är fast förankrade i enlighet med de
    statuter som för stunden tillåts sättas av diverse stats-
    finansierade mediahus med den för stunden s k ”rätta
    tron” är att vara ytterst obekväm med relevant sanning.

    Av skydd till en demokrati som på riktigt tar utgång i folket
    krävs naturligtvis styrande strukturer som på allvar förstår
    och verkar för betydelsen av behovet av en ”över tid och i
    sak oberoende kontrollfunktion.” En författningsdomstol kan
    kanske ges styrka att fatta slutliga beslut som har kraft och
    mod nog att vinna verklig demokratis fundament.

    Normerande beteende kommer aldrig ur ”rekommendation”
    oavsett hur goda vi än anser oss vara. Det måste finnas
    skarpa tänder även i en stat präglad av mångkultur. Det
    förstår ett spädbarn, att utan konsekvens följer naturligtvis
    oordning och anarki.

    I grund har vårt samhälle tillåtits ”demonterats” av de som i
    sin upplevda tjänst i naiv godhet dragit nytta av att landet
    tror sig vara upphöjt till Världens humanistiska samvete.

    Eget särintresse tillåts sätta agenda, P K korridor kräver eller
    ges strukturer som i samma självklarhet upphöjs till allas vår
    gemensamma norm, detta utan att ha passerat annat än i
    bästa fall en löst sammanhållen tillsynskritik från i dessa fall
    tandlösa s k tillsynsmyndigheter. (Lagråd, J O, I V O, M f l)

    Vem har beslutat att vi ”nationen” Sverige inte längre har
    nytta av ett regelverk som har förmåga att sätta gränser,
    kan ges en legitim undran. Vilket riksdags beslut har
    genererat ett formellt avskaffande av folkets makt, till
    förmån för nuvarande ordning där ett ansvar i sak helt
    tillåts hanteras i en soppa av olika aktörer, alla drivna
    av det övergripande särintresset och i dess påstådda
    värdegrund.

    Naturligtvis går nu pågående vansinne i enkelhet att spåra.

    I stort hämtar vår nuvarande ”aningslöshet” styrka och kraft
    ur norm som etablerats efter borttagandet av ansvar i
    myndighetsutövning. Efter 1976 ansågs det att ”ansvar för
    beslut eller dess frånvaro” måste vara en rättighet för de av
    oss som är satta att förvalta vårt samhällsbygge.Ofattbart.

    I det goda samhället 22/4 2020 ges begrepp som brist på
    ansvar dess yttersta konsekvens. Skribenten Stefan Hedlund
    formulerar i klar tydlighet de huvudsakliga skälen till varför
    vårt samhälle numera inte längre kan anses vara i skick för
    de grundläggande uppgifter ”den som tjänstepersonal har att
    utföra”.

    Citat: Det var en tid då myndighetsutövning var kopplad till
    tjänstemannaansvar, och då nyckelordet för myndighets-
    företrädares verksamhet var oväld, I dag har lyhördheten
    inför politiska signaler uppifrån blivit så stark att man på
    goda grunder kan fråga om det ens längre finns någon som
    förstår innebörden av detta begrepp. Slut citat.

    Vem eller vilka av oss tror på en framtid som ser på saken
    annorlunda kan undras! Detta inte minst när allt mer av ”i
    demokratins namn funktionella ledningssystem” tillåts att
    ersättas av mer eller mindre insatta s k influensers privata
    agendor!

    Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Det är lätt att hålla med dig. Tyvärr! Det är ofattbart att den negativa utvecklingen har tillåtits gå så snett och långt trots att den varit uppenbar tämligen länge. Inte minst tjänstemannaansvarets borttagande och införandet av mångkultur borde ha röstats ned när förslagen lades.

 10. Brorson

  Vad kallas ett land, som styrs nästan enväldigt av en person, som aldrig har ställt upp i ett val, aldrig utsätts för en kritisk granskning av media utan tvärtom hyllas som en nationell hjälte av media och bestämmer över liv och död? Vårt fina Sverige med sina oförvitliga höga statstjänstemän kan väl inte vara en diktatur? Dessutom är ju den förmodade diktatorn en snäll prick, som tillåter det mesta som är förbjudet i demokratiska länder.

  Gudfadern, den tidigare statsepidemiologen Johan Någonting har återigen försäkrat oss att länder, som har stängt ner, kommer att få tillbaka smittan från ”omvärlden”. Vilka är de diktatorstyrda skurkstater, som utsätter sina Sverige. Sverige har nu begåvats med en ny form av lyxturism, som tar in på våra finaste hotell och njuter av den frihet, som de har berövats i sina hemländer. Ingen vet säkert hur de har lyckats ta sig ur sina hemländer, kanske med privatflyg under radarn eller med hjälp av flyktingsmugglare, som hittat nya kunder.

  Men när de väl tagit sig ur sina hemländer och upp genom Europa har de inga problem med att ta sig in i Sverige. De möts tvärtom med stora famnen, Trots risken att de tar med sig smitta hit, eller risken att de tar med sig smitta härifrån, när de tröttnat på friheten här. Flyktinginvandringen verkar däremot ha minskat. Ska vi skratta eller gråta?

  Sverige har länge framstått som hela världens socialbyrå, Svenska riksdagsledamöter och EU-parlamentariker försäkrar att ”Alla har rätt att söka asyl, men alla har inte rätt att få asyl”. Det låter ju förståndigt. Ja, vem som helst har rätt att ostraffat – om man inte lämnar oriktiga uppgifter – söka socialbidrag. Men antag att Sveriges f.n. 10.3 miljoner invånare skulle göra det. I så fall skulle utredningssystemet braka ihop. Ska därefter de, som har orsakat detta genom rena okynnesansökningar ha särskilt kompensation för att de har fått vänta så länge på beslut?

  Nej, alla ska inte ha rätt att söka asyl i Sverige, Somliga ska inte ens ha rätt att komma hit med turistvisum. Vi måste ha skärpt lagstiftning om inresa i Sverige .Dessa ska avvisas direkt vid gränsen:

  1. Personer som kommer hit för att slippa lagliga åtgärder i sina hemländer, naturligtvis för att slippa straff för icke-politiska brott (den som riskerar straff för ett politiskt brott kan ha asylskäl) utan även för att slippa karantän. Det är ju en laglig åtgärd i de flesta länder.
  2. De, som borde ha sökt skydd i en annan del av sitt eget land. Alla stater är skyldiga att skydda sina egna medborgare mot förföljelse. Tyvärr finns stater som inte kan eller vill uppfylla detta, och det kan vara ett asylskäl,
  3. De, som kunde ha sökt asyl i något land på vägen hit.
  4. De, som redan fått asyl eller någon liknande form av uppehållstillstånd i något annat land.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”… inga problem att ta sig in i Sverige” En gräns som är stängd (för människor som bor utanför EU/EES) kan inte kallas stängd om många människor ändå släpps in.
   Instämmer i dina 3 punkter.

 11. Brorson

  Nu vill många invandrare, som inte vill riskera livet i FHM:s experiment med flockimmunitet, fly tillbaka till sina forna hemländer. Men där blir de inte insläppta. Hemländerna tar kanske emot återvandrare från andra europeiska länder, men inte från Sverige, som är ett land som skämt ut sig inför hela världen.Sverige har å andra sidan stängt gränsen mot utomeuropeiska länder med effektivt smittskydd och låg smittspridning, men inte mot de EU-länder som har de högsta dödstalen.

  Är det så här jök-partierna har hörsammat kraven på minskad invandring? Nya flyktingar vågar eller kan inte komma hit, och de som redan har kommit vill helst fly härifrån. FHM har (avsiktligt?) underlåtet att informera på invandrarspråken, , men torde nu ha blivit informerade genom al-Jazira och andra utländska nyhetsmedier. Parabol-antennerna avslöjar var det bor många invandrare. Vad tänker de om den svenska integrationspolitiken, när de hör nyheter om Sverige hemifrån. om bl.a. överdödligheten bland just invandrare?

  Den Nya Zeeländska regeringen hoppas nu kunna helt utrota corona-viruset i ö-nationen. Man förklarar. Man förklarar detta med ö-nationens geografiska läge i kombination med de skarpa restriktionerna. Detta ställer frågan om det inte hade varit möjligt att åtminstone få kontroll över smittspridningen på den skandinaviska halvön om inte båda länderna, Sverige och Norge, hade valt samma väg som Norge. Kommer Norge kanske att begära skadestånd av Sverige, för det som troligen kommer att ske, att Norge återinfekteras från Sverige?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Så det kan bli av ett virus! Många av migranterna som tagit sig till Sverige saknar asylskäl, fått avslag på sin asylansökan men stannat kvar som illegala migranter. De kan nu inte försörja sig på ’svarta /strö/jobb’
   Andra har tagit sig in men inte ansökt om asyl (ex Akilov) och nu när de inte har någon försörjning söker de asyl. Oavsett vilket misstänker jag att hotet om att smittas av coronaviruset är värre än att åka tillbaka till hemlandet.
   Ja, jag förstår att norrmännen börjat bevaka gränsen mot Sverige. De norrmän som tar sig över straffas med 2 v karantän utan sjukpenning om jag förstått det rätt.

 12. Brorson

  Tjänstemanna-ansvarets borttagande .Nja, har detta verkligen skett, i så fall när, och kan ansvar fortfarande inte utkrävas? I så fall är det ju hopplöst att ens kräva att någon ställs till svars rättsligt för alla dessa onödiga rättsfall.

  – Enligt 1948 års lag om straff för tjänstefel begångna av offentliga tjänstemän gällde ett strikt straffansvar även för ”oskicklighet”. Det krävdes varken uppsåt eller oaktsamhet för straff. Det kan tyckas hårt, men jag anser nog att det är den enskildes eget ansvar att se till att han har nödvändig skicklighet för uppgiften. Alternativ är ju att inte söka tjänsten eller själv skaffa nödvändig utbildning. Det fanns inte en chans att skylla på arbetsgivaren ”Jag har inte fått utbildning om det”.
  – Enligt 1975 års lag borttogs straffansvaret för tjänstefel nästan helt. Lagen signerad av justitieminister Lennart Geijer, som även införde strafflindringar för grovt kriminella i utbyte med att de försåg honom med gratis prostituerade.
  – 1989 års om straffansvar för tjänstefel har beskrivit som en återgång ”halva vägen” till 1948 års lag.
  Lagen signerade av den då ganska nytillträdda justitieministern Laila Freivalds, som även avskaffade de strafflindringar för vanliga kriminella, som Geijer hade infört. För det straffades hon av mediadrev .Media stod ju på de kriminellas sida.

  Frågan är nu om den fortfarande gällande lagen om straff för tjänstefel kan tillämpas på de tjänstemän inom Folkhälsomyndigheten, vilka är ansvariga för alla dödsfallen i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer. I första hand generaldirektören Johan Carlsson och statsepidemiolgen Anders Tegnell, men även andra inom FHM. Finns det någon åklagare, som vågar ta detta ärende, eller kommer de alla att använda av åklageriets standardbortförklaring ”Jag har inte fått utbildning om det”, när de underlåter att väcka åtal för svårbedömda fall? Man kan bara beklaga att Freivalds inte gick hela vägen tillbaka, när hon återinförde straffansvaret för tjänstefel.

  Den svåra nöten, som en åklagare måste knäcka, är om brottsrekvisiten (d.v.s. de omständigheter som gör en handling eller underlåtenhet till ett brott) enligt 1989 års lag är tillämplig i detta fall, när hundratals personer kan ha dött ”i onödan” p.g.a. felaktig myndighetsutövning. Av betydelse är begreppet ”vid myndighetsutövning” till skillnad mot ”i myndighetsutövning”, vilket betyder att även grova underlåtelser kan vara åtalbara.

  Vad jag tror att en eventuell försvarsadvokat kommer att rikta in sig på är begreppet ”vad som gäller för uppgiften”. Advokaten kommer att påstå att de åtalade har gjort allting som de varit skyldiga att göra enligt lag och författning. Så kan Carlsson och Tegnell gå fria från straff. Men det borde ju avgöras av en domstol. Inte av en tacksam allmänhet, som är glada för att ha sluppit restriktioner.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Så kan Carlsson och Tegnell gå fria från straff. Men det borde ju avgöras av en domstol. Inte av en tacksam allmänhet, som är glada för att ha sluppit restriktioner.” Vem skulle våga el orka ta detta till domstol?

 13. Brorson

  Vid presskonferensen tillsammans med Stockholms finansborgarråd och smittskyddsläkaren i rRegion Stockholm hotade inrikesminister Mikael Damberg restauranger som inte sköter sig med stängning. SVT-reportern trodde före presskonferensen att regeringen beslutat delegera befogenhet att stänga restauranger till Stockholms kommun, vilket kommunen tydligen önskat. Men så icke. Damberg förklarade i intervjun efteråt att Folkhälsomyndigheten har avrått regeringen från regelskärpning. Detta innebär också att regeringen har avstått från att använda de utökade befogenheter för regeringen som riksdagen har beslutat om.

  Det är alltså smittskyddsläkaren som har befogenhet att besluta om stängning. Han kunde dock inte ens svara på frågan från en reporter om en restaurang, som smittskyddsläkaren beslutat stänga, får ha öppet tills rätten har avgjort frågan, om restaurangen har överklagat beslutet till rätten. Jag kan inte heller svara på den frågan, trots att jag har varit nämndeman i en sådan domstol, men vet dock att rätten kan besluta, att dess beslut i sakfrågan, ska gälla tills saken har avgjorts av högre rättsinstans. Men detta kräver alltså ett särskilt beslut av rätten, saknas det fortsätter verksamheten som vanligt.

  Vad som skulle kunna föranleda stängning av en restaurang, är ifall restaurangen bryter mot en bindande föreskrift från en myndighet. Kommuner är myndigheter, men har trots det inte rätt att utfärda bindande föreskrifter om smittskydd vid restauranger. Det är alltså Folkhälsomyndighetens föreskrift från den 25 mars som gäller. För det första är denna föreskrift svår att hitta på FHM:s hemsida, och för det andra ger den inget lagstöd för stängning av restauranger utom i synnerligen extrema fall. Vad menas med ”avstånd” i FHM:s föreskrift? Så här står det:

  4§ I syfte att förhindra smittspridning av covid-19 och till skydd för enskilda ska varje verksamhet enligt 2 § säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa lokaler. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Besökaren får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåtet.

  Min erfarenhet av domstolsarbete säger mig att det inte går att döma efter en så slarvigt formulerad myndighetsföreskrift. Eftersom domstolar i tveksamma fall ska döma till den enskilda partens fördel, kommer rätten med all sannolikhet att upphäva ett eventuellt beslut av smittskyddsläkaren att stänga en restaurang, Det är lätt förstå varför Stockholms kommun ville ha rätt att själv utfärda bindande föreskrifter om ordningen i och vid restauranger. Men det blev blankt nej från regeringen, som alltså inte vågade gå emot sin ”expertmyndighet”.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Men det blev blankt nej från regeringen, som alltså inte vågade gå emot sin ”expertmyndighet”.” Bekvämt att gömma sig bakom FHM men ynkligt!
   ”Detta innebär också att regeringen har avstått från att använda de utökade befogenheter för regeringen som riksdagen har beslutat om.” Så varför var det så viktigt att utöka makten när man ändå inte använder den?

 14. Jan Sjöström

  Hej igen.

  Signaturen Brorson beskriver ansvar och i detta
  specifikt med avseende på vår tjänstepersonal.

  Givetvis finns möjlighet för den enskilde att ge sig in i
  en process som tar utgång i skadans allvar, dock
  krävs omfattande stöd i den saken. I verklighet tillåts
  sällan eller aldrig annat än ett i bästa fall helt tandlöst
  tillsynsärende med medföljande kritik, ett ”ajja bajja”
  utan egentligt värde för någon med andra ord.

  Jag möter ofta den hopplöshet som kommer ur insikt
  i att vår demokrati inte (i praktisk mening) erbjuder
  verklig konsekvens för den som av oförstånd eller i
  brist på verklig kompetens i sin tjänsteutövning agerat
  till skada för annan.

  Det råder en stark samsyn i att nuvarande förhållande
  skadar inte minst tilltron till vår demokratis fundament.
  Det kan aldrig accepteras att ”fribrev eller amnesti”
  tillställs specifik grupp i en rättsstat, vilket blir eller är
  fallet med våra nuvarande skrivningar i saken.

  Med vänlig hälsning / Jan

  • Brorson

   Jag tror att vi måste skilja mellan straffrätt och skadeståndsrätt.
   Tjänstefel tillhör straffrättens område, och ska åtalas av allmän åklagare. Den som misstänker att en offentlig tjänsteman har begått tjänstefel genom uppsåt eller oaktsamhet bör göra polisanmälan. Med alla de fel och försummelser som anställda vid FHM har gjort sig skyldiga till (se Expressen-artikel av Anna Bässén) hoppas jag att någon gör polisanmälan. Det är bäst om flera personer går samman ch tar hjälp av någon medicinskt sakkunnig.

   Vad som gäller för arbetsgivares skyldighet att ersätta personskada /förvärrad sjukdom, som har orsakats av anställd genom fel eller försummelse i tjänsten gäller ett s.k. principalansvar, som regleras i Skadeståndslagen 3 kap 1 §. Observera att detta gäller för både privat och offentlig arbetsgivare och oberoende av om den anställde har begått brott eller ej. Skadeståndskrav mot sjukvården för att ha bortprioriterat patient p.g.a. ålder bör drivas av försäkringsbolag, som den sjuke haft sjukförsäkring i.

   Jag är osäker på om skadeståndskrav kan riktas även mot Folkhälsomyndigheten, men detta bör absolut undersökas av juridisk expertis. Grunden till skadeståndskrav gentemot Folkhälsomyndigheten (staten) bör i så fall grundas på Tegnells uppenbara ljugande. trixande med siffror och falska lugnande besked.. Det är dags att rättsväsendet sätter press på den kanaljen.

  • Brorson

   Måste korrigera ett skrivfel i föregående kommentar ang. principalansvar. ”Oberoende av om någon anställd har begått brott eller ej”, ska vara ”oberoende av om någon anställd har dömts för brott eller ej”.

 15. Jonsson

  Efter regn, kommer mer regn. Helt klart.
  I kristider blir folk sossar … igen.
  Jag undrar hur t ex Boström (Sundsvallsstrejken) från Burträsk, skulle ha agerat då, om han vetat fortsättningen på historien. Om han anat att storheter som Vanja Lundby Wedin och Thorwaldsson, sedermera skulle bli ledare för en landsomfattande så kallad ”arbetarrörelse”.

 16. Brorson

  ”Kompetensregnet” är en bra rubrik, som beskriver hur våra skrupelfria makthavare försökte lura oss att dessa migranter skulle hjälpa oss på något sätt. Kanske tog det många av oss ur villfarelsen att det är vi som hjälper, avstår lite av vårt ”överflöd” för att hjälpa ännu fattigare till en bättre framtid. <om det var ett "kompetensregn" hos oss, måste det ju ha varit motsatsen i migranternas hemländer, att de länderna dränerades på den kompetens, som de så väl behöver. Brain drain.

  Det visade sig snart att de, som hade en hög utbildning, jämfört med den vanliga utbildningsnivån i hemländerna, hade en för låg utbildning för att kunna konkurrera på den svenska arbetsmarknaden, speciellt om sådana jobb,, som de kunnat få i sina hemländer. Och som måste bemannas för att den helt outbildade arbetskraften där skulle kunna få jobb. Jag minns hur det var i Sverige innan det svenska utbildningssystemet byggdes ut och studiemedelssystemet infördes. Realexamen ansågs då vara en hög utbildning, som dög förblivande chefer på "mellannivån".

  Just den kategorin arbetstagare,, som de torde ha störst brist på i u-länderna, men som vi redan har för många av i Sverige, när t.o.m. universitetsutbildade konkurrar med de lägst utbildade om de jobb som kräver låg eller ingen utbildning

  Om vi ser till konsekvenserna för ekonomi och arbetsmarknad, har coronan utlöst ett jordskred, som ändå hade kommit förr eller senare. Med övervärderade aktiekurser och varannat jobb hotat av robotiseringen. Vad ska vi då med så mycket arbetskraft till? Sverige är snarare över- än underbefolkat sett till möjligheten för alla i arbetsför ålder att komma i egen försörjning. Elaka tungor säger att coronan är en välkommen hjälp för makthavarna att lätta på försörjningsbördan för den arbetsföra delen av befolkningen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det tog inte särskilt lång tid innan många av oss insåg att Ylva Johansson, Löfven m fl drog en vals. Inte ens en politiker kan ha trott på denna vals!

 17. Brorson

  Alice Bah-Kunke har gjort ett uttalande om att endast MP garanterar asylrätten. Detta är grundfalskt. MP är det värsta hotet mot asylrätten. Eftersom MP stödjer och underblåser det missbruk av asylrätten, som hotar möjlighet att få asyl, för dem som verkligen har asylskäl. Det är orimligt att den, som verkligen har asylskäl ska behöva vänta flera månader, över ett år, på att få sitt uppehållstillstånd.

  Det är orimligt att den, som får avslag ska behöva vänta lika länge på att få sina avslagsbeslut. Folk därhemma kan ju undra. Om vederbörande i stället hade kommit hem efter två-tre veckor hade han (för det ju vanligen en han) kunnat svara att han bara har hälsat på släktingar i Sverige. För att klargöra min inställning säger jag att endast asylskälen ska avgöra rätten till asyl i Sverige, inte att man kan bidra till sin egen försörjning. För mig handlar detta om solidaritet, och solidaritet kostar. Det SKA vara en ekonomisk uppoffring. Och då måste vi också tåla att ha en diskussion om hur mycket vi kan och vill avstå från vår egen välfärd för att hjälpa andra.

  Jag vill helst inte ha något ”tak” för flyktinginvandringen, för hur många vi ska ta emot. Men den diskussionen är oundviklig på grund av det omfattande missbruket av asylrätten, att många fler vistas här som flyktingar, utan att ha asylskäl. MP har i hög grad bidragit till det genom att ständigt försöka införa fler grunder för flyktingstatus i Sverige. Vi måste för det första ha en begränsning av rätten att söka asyl i Sverige till dem, som med någon grad av sannolikhet har rätt till asyl i Sverige. Sannolikt drabbad av förföljelse i landet, som man kommer från. Följande ska nekas asyl i Sverige<:

  1. Har inte styrkt sin identitet, vägrar avslöja varifrån han kommer och vägen hit, och vägrar medverka till utredning om detta. Den som påstår att han flytt "hals över huvud" och inte fått med sig ID-handlingar, måste ju ändå kunna avslöja något om sig själv, som är kontrollerbart.

  2. Kunde ha fått skydd i en annan del av sitt eget land. Speciellt gäller detta flyktingar från Ryssland. Alla stater är skyldiga att skydda sina egna medborgare mot förföljelse, men tyvärr finns ett antal länder som inte vill eller kan detta.

  3. Borde ha sökt asyl i ett land på vägen (första säkra land som man kommer till). Den som vill bosätta sig i Sverige, ska ändå söka asyl i första land och får sedan ansöka om vidarebosättning i Sverige.

  4. Har redan fått asyl eller liknande form av uppehållstillstånd i annat land.

 18. Brorson

  Enligt Migrationsverket får hälften av alla som söker asyl i Sverige avslag. Detta betyder att söktrycket är 200 %, alltså dubbelt så stort som det hade varit om endast de, som utredning befunnits ha asylskäl, hade sökt. Och då bör vi tänka på att en del, av dem som har beviljats asyl i Sverige, inte ens hade haft rätt att söka asyl i Sverige, om personer som borde ha sökt asyl i annat land eller rentav har fått asyl i annat land, hade nekats söka. De borde ha skickats tillbaka omedelbart – antingen till hemlandet eller till det land som de närmast kommit från. Eller till första EU-land de kommit till (enligt Dublin-förordningen).

  Hur stort söktryck i förhållande till antalet, som efter utredning befunnits ha asylskäl? Eftersom det internationella regelverket (FN:s flyktingkonvention) säger att man definieras som flykting endast om man befinner sig utanför sitt eget land- och först då kan söka asyl – kan man inte begära att alla asylsökande, som kommer till Sverige, redan ska ha en utredning gjord, som styrker att de verkligen har asylskäl. Det kan exempelvis vara svårt för den enskilde att skilja mellan förföljelse, som är ett asylskäl, och diskriminering, som inte är asylskäl.

  Att söktrycket är större än 100 %, alltså något större än det antal, som efter utredning befinns ha asylskäl, måste vi därmed acceptera. Ett rimligt söktryck kan därför anses vara mellan 105 och 110 %, men inte 200 %. Och detta måste beräknas på det antal, som verkligen har rätt till asyl i Sverige. De, som borde ha sökt asyl i annat land måste räknas bort. Det alltför höga söktrycket leder till orimligt långa väntetider innan de asylsökande får beslut. Vilket är till nackdel både för dem, som får asyl och för dem, som får avslag.

  Men det är också till nackdel för de svenska skattebetalarna, som har att försörja dubbelt så många under en mycket längre tid än som annars varit fallet. Det blir riktigt dyrt och gröper ur välfärden. Men det har också andra allvarliga nackdelar, såsom ökad brottslighet och ”svart” arbetskraft, som dumpar löner och tar jobben från såväl infödda svenskar som legala invandrare. Vi har fått en stor underjordisk befolkning, som har lärt sig hur Sverige fungerar och hur systemet kan utnyttjas. Och som kan vara mycket resurskrävande när de ska utvisas

  En aspekt som inte ens har diskuterats, är att möjligheten till vidarebosättning i Sverige, för personer som fått asyl i annat land, nästan inte finns. Flera riksdagspartier vill ha stränga villkor t.o.m. för familjeåterförening. Det kan finnas många andra skäl än att man tillhör samma kärnfamilj till vidarebosättning i Sverige, exempelvis att man har kusiner i Sverige Eller någon annan anknytning till Sverige.

  En av många orimligheter med den s.k. gymnasielagen är att personer, som ö.h.t, inte har någon anknytning till Sverige, tränger ut dem som har det och kanske borde ha beviljats vidarebosättning i Sverige. Under andra världskriget beviljades många tyskar, som var motståndare till nazismen, asyl i Sverige. En del av dem ansökte sedan om vidarebosättning i USA. vilket beviljades om de inte ansågs bli till ekonomisk belastning för USA.

  Om man verkligen flyr för livet, är man väl tacksam för att man får asyl även om det inte är världens bästa land som man fått asyl i. Asyl först, vidarebosättning sedan, borde ju vara modellen för den som verkligen är en flykting. Och naturligtvis ska strängare krav ställas för vidarebosättning ån för att få asyl. där endast asylskälen ska vara avgörande.

 19. Brorson

  Som jag skrev i föregående kommentar är ett söktryck på 105 -110 % relaterat till de sökande som efter utredning befunnits ha rätt till asyl i just Sverige. Exempel: Av en grupp på 108 sökande kommer 100 att få bifall och 8 avslag. Vi antar vidare att var fjärde som fått avslag, d.v.s. 2 sökande, överklagar till Migrationsdomstolen, som avslår båda överklagandena. Jag har ingen statistik på hur vanligt det är att domstolen ändrar Migrationsverkets beslut så att klaganden får asyl, men gissar på vart 20:e fall. Så noga räknat blir det då100,1 personer som beviljas asyl och i,9 (+6 = 7,9) som till slut för ett lagakraftvunnet avslagsbeslut.

  Vi kan nu, om vi har tillgång till alla uppgifter räkna ut hur mycket försörjningen av dessa personer kostar under tiden som asylsökande. Normalkostnaden för en vuxen är 11.500 kr /mån. Utrednings- och processkostnaderna är inte inräknade i detta belopp. Om inte utredningssystemet överbelastas bör Migrationsverket komma fram till beslut (bifall eller avslag) efter två veckor. För de ärenden, som överklagas, bör vi räkna med ytterligare två – fem veckor. Två veckor om Migrationsverkets beslut överklagas omedelbar och fem veckor om beslutet överklagas sista dagen man kan överklaga.

  Jag vill se en sänkning av överklagandefristen i migrationsmål från tre veckor till tre dagar. Det ska inte vara möjligt att hålla sig kvar i Sverige på de svenska skattebetalarnas bekostnad genom att förhala allting, hitta på nya omständigheter, etc. Treveckorsfristen behövs i skattemål och dyl, när den klagande inte ens har advokat på det allmännas bekostnad.

  Det jag vill komma åt är alla okynnesansökningar från personer som vet att de saknar rätt till asyl i Sverige. Sedan vill de ha något slags amnesti, under förevändning att det inte är deras fel att de har fått vänta så länge på beslut. Men det är just deras fel, när de har överbelastat utredningssystemet med rena okynnesansökningar. Vad den här cirkusen kostar de svenska skattebetalarna vet ingen säkert. Men pengarna hade troligen räckt till att få ordning på äldreomsorgen, att rätta till alla brister som nu uppdagas.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Kostnaderna sprids antagligen ut på olika kostnadsställen för att vi inte ska kunna se den astronomiska totalsumman. Om man bara ser enstaka kostnader får man inte hela kostnadsbilden. Det är ett medvetet sätt att mörka av de politiskt ansvariga. De vet naturligtvis att en majoritet av verklighetens folk skulle protestera högt mot vad som sker ovanför våra huvuden. Detta är en fråga som vi aldrig fått rösta om. En ansenlig del av dem som kommit hit har inte haft asylskäl men ändå lyckats tråckla sig in i systemet som du påpekar. Ynklig koll och liten ambition att göra om och göra rätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.