Allsköns funderingar om politik

Lika illa för alla

 Björn Åstrand, sedan 2017 utredare på Utbildningsdepartementet, lämnade nyligen över en  utredning om likvärdighet och skolsegregation till utbildningsminister Anna Ekström (S). Det är förstås praktiskt att jobba nära Ekström, som då kan klargöra för Åstrand vad regeringen vill att hans utredning ska komma fram till. Denna styrning av utredare och utredningar har blivit allt vanligare sedan den rödgröna regeringen tillträdde 2014.

Utredningen pekar både på skillnader mellan olika skolor och på växande skillnader mellan olika kommuner. (I sin rapport 2015 påpekade OECD f ö att Sveriges problem inte var olikhet mellan skolor utan att både duktiga och svaga elever presterade sämre än väntat och att kvaliteten var ojämn). Skollagen slår fast att alla ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan oavsett var man bor. ”Alla ska med”, men tyvärr har de politiskt ansvariga inte sagt hur det ska gå till. De har förstås  ”inte sett den negativa utvecklingen i skolans värld komma”.

Den svenska skolan har kantats av kriser inte minst som en följd av kommunaliseringen i början på 1990-talet. Den innebar ett brutalt politiskt ingrepp för att korrigera och styra utvecklingen. Ingreppet blev ett stort misslyckande och även om skolan överlevde detta brutala ingrepp, har det fått allvarliga konsekvenser. Kommuner, rektorer, lärare m fl ansvariga klarade inte av uppdraget och studieresultaten, likvärdigheten, lärarnas ställning m m försämrades, vilket ledde till misstro och bristande tillit. Den /s/ociala ingenjörskonsten misslyckades ännu en gång.

2015 kom den massiva invasionen av migranter p g a att den handfallna regeringen ”varit naiv” och ”inte sett det komma”. Denna helt okontrollerade invasion av migranter har sedan dess pressat en redan ansträngd skola ännu hårdare. Enorma mängder invandrade barn och ungdomar har fyllt på våra skolor till bristningsgränsen med elever som presterar dåligt, inte minst p g a att de inte behärskar språket. Skolverket har konstaterat att detta är den viktigaste orsaken till minskad likvärdighet. Den havererade integrationen har förvärrat situationen, som blivit mer och mer ohanterlig och resulterat i dagens stora segregation. Ett annat resultat är framväxten av många ’utanförskapsområden’. Utredningen föreslår nu att staten med tvång ska åtgärda skolsegregationen. /S/ocial ingenjörskonst igen.

Som bekant är den rödgröna regeringen inte särskilt positiv till friskolor. De är också kritiska till valfrihet, privat hemtjänst, privata vårdinrättningar och ”vinster i välfärden”. Om inte alla väljer, ska ingen tillåtas välja, bara svälja. Man ska heller inte tillåtas tjäna pengar på dessa samhällsviktiga områden. Att offentligt drivna skolor och vårdinrättningar går med stora förluster är däremot OK. Det tycker inte jag, som tvingas vara med och betala för förlusterna.

Åstrands utredning föreslår bl a att föräldrar inte längre ska kunna ställa sina barn i kö i tidig ålder till attraktiva friskolor. Alla ska ha det lika illa för att det ska bli rättvist, eller likvärdigt, som är det nya modeordet inom den /s/ociala ingenjörskonsten. De barn, vars föräldrar aktivt och medvetet väljer skola åt dem, ska nu ’tvångsplaceras’ i en skola och användas som verktyg för att minska segregationen, den stora uppgift som de politiskt ansvariga kapitalt misslyckats med. Hur kan man föreslå något så bisarrt? Är det värdigt en ’humanitär stormakt’ eller förenligt med Barnkonventionen?

Alla barn ska ha rätt att gå i en skola med ordning och trygg miljö. Sverige behöver snarast stänga alla usla, undermåliga skolor, där elever, lärare och övrig personal tvingas arbeta i en arbetsmiljö som omöjliggör inlärning, kunskap, respekt, ordning och reda. Ingen ska behöva acceptera en otrygg och  kaotisk skola, där stökiga elever tillåts störa undervisningen. Ett grundläggande krav på en skola måste vara att undervisningen ska kunna ske i en lugn och trygg miljö för alla elever. De elever som inte klarar av att uppföra sig som förväntat i skolan, måste man hitta andra alternativ för. Att tvinga skötsamma elever att betala priset för stök och kaos är ”fullständigt oacceptabelt.”

Utredningens två outtalade huvudförslag är att skolan ska förstatligas och att friskolorna ska bort. Statens inflytande ska öka och friskolorna ska kunna få lägre skolpeng. De ska också bli mer som de kommunala skolorna genom kvotering och lottning. Det viktigaste är inte hög kvalitet eller alla elevers rätt att utveckla sin potential. Jämlikhet, eller likvärdighet, är vad som nu ska gälla. Samtidigt minskar man valmöjligheten. Lika illa för alla är målet.

Utredningen föreslår att istället för det fria skolvalet ska man införa kvotering och syskonförtur. Kvoteringen ska utgå från bakgrund, bostadsområde, inkomst eller alltihop. Ingen vet förutom möjligen Ekström och de rödgröna. Utredaren har praktiskt nog inte klargjort detta. Det betyder att man senare kan fylla på med det som stämmer med ens egna syften. Klart är dock att barn och ungdomar ska kunna skiljas från sina kamrater för att ge plats åt elever med högre prioritet. Nyanlända går till och med före syskon som söker till samma skola. I bästa fall får eleven sitt förstahandsval, men om den skolan får fler sökande än den har platser till, utgår kommunen från sin beslutade prioritetsordning.

I Göteborgs kommun gäller följande prioritetsordning för grundskolan:

1 Nyanlända 2 Elever med syskon på skolan 3 Närhet till skolan 4 Lottning om två elever bor lika långt från skolan

Utredaren vill nu förutom att avskaffa kötiderna till friskolor och sänka skolpengen till dem att Skolverket och huvudmännen ska öka sitt samarbete. Han konstaterar att skolans decentralisering misslyckats. Däremot väljer han att bortse (surprise, surprise) från hur den oansvariga migrationspolitiken och den havererade integrationen starkt bidragit till dagens segregation. Om man hela tiden fyller på med nya migranter i utanförskapsområden och skolorna där, blir resultatet segregation, utanförskap, dåliga skolresultat och många svikna och missnöjda elever och föräldrar. Det förstår alla utom de politiskt ansvariga.

Nu avvaktar jag med spänning hur C och L kommer att ställa sig till Åstrands utredning.

16 kommentarer

 1. Sven

  Vad har du för underlag som styrker att styrning av utredningar skulle blivit vanligare sedan 2014?

  Visst har invandringen bidragit till segregationen, men tycker du att dagens skolsystem minskar eller förstärker det problemet?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Dels Ledarsidorna, dels interna källor.
   Svår fråga; dagens skolsystem är ett resultat bl a av Ebo-lagen, de låga förväntningarnas krav, otillräckliga förkunskaper och språkkunskaper bland nyanlända elever, bristfälligt ledarskap, lärarnas svaga position m m. Detta förstärker nog problemet i dagens skolsystem.

 2. Jonsson

  Utbildningsministern upptäckte ett (gammalt) problem, som hon nu ville åtgärda. Utredaren fick i uppdrag att ge förslag på hur likvärdigheten kunde ökas och segregationen minskas, samt finansering av detta nytänkande. Öppet mål, liksom.
  Segregation kan därmed inte enbart vara dåligt för skolresultaren. Orsakerna till skolstök och dåliga betyg skulle faktiskt kunna bero på andra omständigheter.
  Likvärdighet är inte alltid bra och svårt att uppnå. Det beror också på hur utfallet blir, ifall motivationen sjunker efter omorganisationen hos de som körs över.
  Grundskolan dras med problem sedan 60-talsreformen. Sedan tillstötte nya läroplanen 1969, som följdes av fler knepiga läroplaner. Stor invandring mötte därpå ett utbildningsväsende som inte främjar lärande, utan främst känslor och försök till likriktning.

  Lindvall / Wästberg, har tagit upp detta om styrning och att hetsa fram utredningar: Folkstyret i rädslans tid (2017).

 3. Leif

  Skoj när privat äldevård är orsaken till massdöden bland äldre i Sverige just nu. Tänk så skoj när du inte orkar tänka hela vägen. Åsa tycker alltså det är bra med döda pensionärer, BEKRÄFTAT!!!

 4. Brorson

  Statsepidemiologerna Anders Tegnell och Anders Wallensten hade fegat ur och var inte med vid dagens (12 maj) presskonferens hos Folkhälsomyndigheten. Börjar de bli rädda för de växande kraven på att någon ska ställas till ansvar för det pågående experimentet med flockimmunitet, som hittills har krävt närmare 2.900 liv. Jag har då räknat från dem, som hade dött ändå, om FHM hade gjort rätt. Det totala antalet döda uppskattas nu (12 maj) till 3313.

  Matematikprofessorn Sven Britton, som tidigare uppskattat hur många som har dött i Sverig, innan pandemin är övertill mellan 8.000 och 20.000, presenterade häromdagen en ny ”matematisk modell”, som landar på mellan 6.000 och 14.000 döda. Har han fått nya uppgifter från FHM? Argumentet är att de, som först blir immuna är personer med många sociala kontakter. och när de blivit immuna kommer de inte att smitta andra. Den hägrande flockimmunitet kommer då att uppnås när 40 % av befolkningen haft sjukdomen mot 60 % enligt tidigare ”modell”.

  Inbillar sig professorn verkligen att smittspridningen upphör, när vi nått 40 % ”flockimmunitet”? Britton glömde emellertid också att smittspridningen skulle minska även om dessa personer drar ner på sina sociala kontakter. Vad som möjligen kommer att hända när denna ”flockimmunitet” har uppnåtts är att sjukvården kan trappa ner och återgå till en mer normal verksamhet. ”Flocimmuniteten”, som nästan hela svenska folket har lurats att tro på, är alltså inte slutet på pandemin.

  Även 6.000 – 14.000 döda under loppet av några månader är väldigt mycket. Experimentet kan mycket väl bli det värsta planerade massmordet i Sveriges historia och det värsta massmordet i europeisk historia sedan andra världskriget. Antalet avrättade i Stockholms blodbad 1520 var enligt bödeln Jurgen Homuth 82, Syftet var att utrota den politiska elit, som skulle komma att leda Sverige efter frigörelsen från Danmark. Medräknat de ytterligare personer som mördades i anslutning till blodbadet i Stockholm mördades drygt 100 svenskar, vilket motsvarar knappt 700. omräknat till Sveriges nuvarande folkmängd. Experimentet med flockimmunitet är alltså fyra gånger värre.

  Det hittills värsta massmordet i -Europa sedan andra världskriget är dock fortfarande folkmordet i Srebrenica 1995, då mellan 7.000 och 8.00 män och unga pojkar bragtes om livet. Enligt Brittons nya matematiska modell, som ger lägre dödstal än tidigare beräkningar, kommer dödstalet i Srebrenica 1995 sannolikt att överträffas i Sverige 2020. Har vi blivit så ”immuna” mot höga dödstal, så att vi inte kan ta till oss dem, om de sker i Sverige här och nu. mitt under ”brinnande fred”?

  Hur kan regeringen låta detta ske, och varför tiger oppositionen i riksdagen?

   • Brorson

    Under dagens (13 maj) pressträff fick Tegnell frågan om man sett någon motsvarighet i Sverige till den överdödlighet i covid, som konstaterats i Storbritannien bland vårdpersonal busschaufförer och taxichaufförer. Vilket avfärdades av Tegnell, som var särskilt kritisk mot alla antydningar om att taxichaufförer skulle vara en utsatt grupp. Det finns inga bevis för den saken, menade Tegnell, som tydligen kräver att många ska dö innan riskerna är bevisade. Den röda tråden genom Tegnells alla göranden och låtanden har varit och är tydligen fortfarande att smittspridningen inte får hejdas för mycket. Tydligen också att vissa grupper ska offras i första hand, och man börjar nu se mönstret. Personer med lågstatusyrken som taxichaufförer och vårdbiträden inom äldreomsorgen.

    Hur håller man avståndet mellan förare och passagerare i en taxibil? Varför desinficeras ambulanser mellan varje transport, men inte taxibilar – inte ens taxibilar som har använts för sjukresor och färdtjänst?

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Tegnell kanske inte sett det komma än?
     Han ifrågasätter också munskydd ombord på flyget.

     • Brorson

      Tegnell fan club rasar mot TV-Aktuellt, vars programledare igår 13 maj pressade inrikesminister Mikael Damberg med frågor om regeringen står bakom den s.k. svenska strategin, Sedan programledaren fler gånger upprepat frågan, vilket fan-cluben tycker var höjden av fräckhet, svarade Damberg att regeringen inte ens har diskuterat frågan. Och att det hade varit direkt olämpligt om politiken hade lagt sig i sådant som tjänstemännen ska bestämma. De vet ju bäst, enligt Damberg, som även tyckte att de svenska dödstalen inte är anmärkningsvärt höga. Den svenska strategin har varit mycket framgångsrik jämfört med länder, som har stängt ner helt. Och dessutom har ju Sverige lyckats mycket bättre än de länderna med att rädda ekonomin.

      Fan-cluben menar att SVT-journalisterna är högerextremister. Men brukar inte fascism och annan högerextremism förknippas med regeringar som tillåter höga statstjänstemän att offra medborgares liv för högre syften, som att få en önskad sammansättning av befolkningen?

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Damberg är en alltför typisk produkt av Bommersviksankdammen.
      Vi får se vem som vet bäst och gjort mest rätt när utvärderingarna kommer.

 5. Jonsson

  *skolresultaten

  Ja, satsningar (pengar) på problemskolor verkar ju inte ha hjälpt tillräckligt.
  Hökmarks idé om att istället satsa på framgångsrika skolor kanske fungerar bättre.
  Sedan 90-talet sköter föräldrarna mycket av undervisningen i hemmen. Läxor kallas det. Barn till lärare har givetvis en mycket stor fördel.
  Skolan är trendkänslig, ta t ex detta med huvudräkning, som kan funka för vissa elever, medan det för andra blir för abstrakt. Den första skriv- och läsinlärningen (en helt avgörande grundförutsättning) blev ett tillval för nybakade ”lågstadielärare”, när lärarutbildningen gjordes om, och stadierna försvann. Läromedlen – de som trots allt finns – är bedrövliga (läseböckerna! i synnerhet)
  Fler specialpedagoger behövs nu i skolan. Hemspråksundervisning är jag tveksam till.
  Fler lärare, mindre klasser, mindre barngrupper.
  Prioritera den svenska skolan, höj status på utbildning. Släng nuvarande läroplan i papperskorgen. Läroplanen kombinerar eget ansvar, att söka kunskap själv med en uppsjö av nationella prov och skyhöga kriterier. Eleven ska själv (under resans gång) bedöma vad som ska läras in, vad som inhämtats – och det går inte alltid så bra. Man trodde man var duktig, sedan kom betygen. Det gick inte komma in på den gymnasielinje man drömt om. När kommuner är huvudmän så blir det stora variationer. Broar, fotbollstält, kulturhus … Likgiltighet istället för likvärdighet? Vem gynnas av flumskolan! Genusvetare?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ingen ska tvingas gå i en dålig skola. Det ska inte vara EN skola för alla utan en skola för ALLA.
   Skolan har p g a div flum och av kravlöshet på eleverna utvecklats i fel riktning. Dessutom har många lärare lämnat skolan p g a dålig arbetsmiljö.
   Eftersom olika kommuner har olika ekonomi, blir skolan inte likvärdig.
   Hemspråksundervisning motverkar integration. Det ska vara i föräldrarnas intresse att bedriva hemspråk med sina barn.
   Jag är verkligen bekymrad över dagens skola.

 6. Jonsson

  Viktigast av allt är värdegrunden. Det skapar ångest hos dess goda anhängare att ifrågasätta (vilket de onda anses göra) den snuttefilten. Det och annat tänkvärt behandlar Karl-Olof Arnstberg, på bloggen morklaggning.
  Sverige har en töjbar värdegrund istället för ämbetsmannaansvar.

  Sverige har en kung utan makt, och en statsminister utan makt. Och, en riksdag av knapptryckare.
  MSB ville ha utökad budget för att signalspana på feltyckare. Omvälvande kriser hanterar myndigheten medelst artister på Youtube? Ska man skratta eller gråta …

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag brukar också läsa Arnstberg.
   Jag hoppades att det var fake news när jag läste att MSB lag 500 000 av mina skattepengar på ett musikprojekt men tyvärr!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.