Allsköns funderingar om politik

Testa, testa, testa!

Den 1 februari klassade Sverige covid-19 som samhällsfarlig. Plötsligt visade det sig att många av Sveriges samhällsinstitutioner och myndigheter var helt oförberedda på en pandemi. Det stod också klart att nedmonteringen av vår beredskap varit katastrofal liksom att ansvariga myndigheter saknade förmåga och möjlighet att ingripa i en krissituation. Med drygt 340 myndigheter (en ny för varje dag nästan) under regeringen med närmare 230 000 årsarbetskrafter har vi alla levt med illusionen att Sverige är ett tryggt, väl förberett och välorganiserat samhälle. Alldeles för många kockar?

För många av oss var termen flockimmunitet ett nytt begrepp och Folkhälsomyndigheten förnekade länge att det var deras strategi. Ändå började man räkna på det och presentera prognoser för när den skulle uppnås. Tegnell konstaterade att vi ligger bättre till än andra länder då fler varit sjuka här. Samtidigt hävdade FHM att flockimmuniteten var effekten av den svenska strategin, inte själva strategin. Trots detta har FHM och närstående forskare ägnat mycket tid och stor möda åt att räkna fram att flockimmunitet enl deras senaste modellering borde uppnås i mitten av maj med 26% smittade i Stockholm. I Spanien har man just undersökt 60 000 slumpmässigt utvalda personer. Av dessa hade endast 5% antikroppar. Antalet immuna är m a o långt färre än vad man hoppats på trots att många varit sjuka i Spanien.

På en presskonferens i veckan förklarar FHM att det spanska resultatet inte förändrar något alls:

Alla länder är unika.

Sverige är nog det mest unika landet, ett riktigt ’utanförskapsområde’ när det gäller hantering av coronapandemin, något som väcker oro inte minst bland våra nordiska grannländer.

WHO-chefen Michael Ryan tvivlar starkt på den s k ”flockimmuniteten”, en strategi som enl uppgift saknar forskningsstöd”. ”Människor är inte flockar”. Den11 maj sa han i intervju med journalister:

-Den här idén om att länder med slappa åtgärder som inte gör någonting plötsligt magiskt kommer att nå någon sorts flockimmunitet, även om vi förlorar lite gamla människor på kuppen, det är en väldigt farlig kalkyl.

Och många gamla människor har vi förlorat. Ryans uttalande förändrar sannolikt inte heller något för Tegnell et al.

Norges smittskyddsdirektör Frode Forland har kritiserat Tegnell, och framför allt hans föregångare Johan Giesecke, för att de uttalar sig ”för tvärsäkert”. Han är också kritisk till att det inte förts någon kritisk debatt i Sverige om strategin

-Det känns som att man vill stötta sin egen regering och strategi. Men Sverige går ju emot hela världen, säger han till SvD.

-Med så stor dödlighet är det för farligt att hoppas på en kontrollerad spridning.

WHO varnar också för att coronaviruset kanske aldrig försvinner. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, oroar sig också för det och säger i Expressen:

-Vi måste byta strategi i Sverige, annars kommer detta fortsätta.

För att slippa dras med detta virus anser Olsen att Sverige måste börja testa mer och sätta upp stora tester för stora befolkningsgrupper.

Ulf Kristersson (m) är inne på samma linje och är kritisk till att regeringen inte gjorde mer tidigare:

-Regeringen underskattade hela frågan inledningsvis, det fanns ett obegripligt ointresse, säger han.

Redan 1/4  meddelade JÖKboet dock att de anslagit 1 miljard till testning. Inrikesminister Damberg (s), regeringens ansvarige för krishantering, förklarar att det tagit tid att komma igång, då man först måste besluta vem som ska göra testerna, varifrån remisserna ska komma etc.

I mitten på april presenterade socialminister Hallengren på en presskonferens hur testningen ska gå till. Befolkningen delas in i 4 grupper: 1) patienter 2) vårdpersonal 3) annan samhällsviktig personal 4) alla övriga. Grupperna 1 och 2 ska testas i den vanliga sjukvården, men grupperna 3 och 4 ska testas i en ny infrastruktur, där helt nya aktörer ska leverera, utföra och samla in testerna.

I veckan tillsatte regeringen plötsligt en särskild testkoordinator, Harriet Wallberg, f d rektor för Karolinska Institutet (2004-2013). Hon avsattes i samband med Macchiariniskandalen och förpassades till den s k elefantkyrkogården. Nu har hon grävts fram och fått uppdraget att förmå 21 regioner, 21 smittskyddsläkare, ett antal externa bolag och FHM att samverka medan ’oansvariga’ politiker försöker rentvå sig från skuld och smita ifrån allt ansvar. Målet är att testa 100 000 personer/vecka för coronaviruset.

Kristersson är inte nöjd och anser att det hade varit möjligt att agera snabbare för att få igång masstestning.

Ju mer veckorna har gått desto mer har regeringens intresse ökat. Men kapaciteten har inte ökat i samma takt, vi står fortsatt och trampar där mellan 25 000 och 30 000 tester i veckan, vilket är långt under vad vi borde legat på.

-Hade vi kunnat testa i äldreomsorgen så hade vi kunnat ta bort risken att människor, utan att veta om att de är smittade, tar med s smittan in på äldreboenden. Det står i eldskrift just nu.

Erik Salaneck, docent i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset samt ansvarig för smittskyddsarbetet på sjukhusets infektionsklinik, kritiserar regeringen för att inte ha haft tillräcklig beredskap för att stoppa coronaviruset inom sjuk- och äldrevården. Han anser att deras försumlighet är kriminell. I en intervju med Expressen säger han att planering och tydliga direktiv om skyddsutrustning i äldrevården hade kunnat rädda många liv och att det kan det fortfarande göra.

Den 16/3 gick WHO ut med uppmaningen ”testa, testa, testa”. Det är hela 3 månader sedan. På tisdag träffas partiledarna igen. Då hoppas jag att oppositionen gör sitt jobb och kräver svar på varför testningen gått så långsamt och vem som bär huvudansvaret för det.

40 kommentarer

 1. Jonsson

  Denne Ryan menar också att flockimmunitet är något man brukar förknippa med vaccinationsåtgärder, men att försöka uppnå detta genom infektion är farligt och skapar lidande (svt.se 11/5).

 2. Brorson

  Fastän jag inte hört ordet förut, vad jag kan minnas, förstod jag genast vad som menas med flockimmunitet. Nämligen om man har 30 vuxna svin i varsin box tillsammans med sina grisar (vilket är den korrekta benämningen på svinens ungar) och arrangerar boxarna i en ring, så att svin 1 kan smitta sina båsgrannar (nr 2 och nr 30) men däremot är avståndet för stort för att nr 15 ska smittas direkt av nr 1. Efter en tid är alla svinen smittade och har då uppnått flockimmunitet. Felet, som FHM och deras okritiska eftersägare bland journalisterna gör. är att de inte kan skilja mellan en svinflock på 30 vuxna individer (vilket tillsammans med grisarna gör c:a 300 individer total) och en människoflock på över 10 miljoner.

  Nu börjar det krypa fram att ingen vet hur länge immuniteten mot covid 19 varar och inte ens om alla smittbärare blir immuna. De kan vara smittbärare utan att ha varit sjuka. Flockimmuniteten förutsätter ju dessutom att inga smittsamma individer förs in i flocken, varför ett nyinköpt avelsdjur kan behöva hållas avskilt en tid från den flock, som han ska tillhöra. Återigen: De, som tror på Tegnell har inte en susning om skillnaden mellan människor och djur, som hålls i ladugårdar eller hägn. Den snabba smittspridningen bland vilda djur, och hur många av dem som dör, har de inte reflekterat över. Det är därför jag menar att det som FHM (med regeringens goda minne?) håller på med är ett planerat massmord.

  Det är inte sannolikt att de ansvariga själva tror på sina egna teorier om flockimmunitet bland människor. Det kan vara av ”rent vetenskapligt intresse” som man håller på, och publikum går ju på snacket om ”flockimmunitet redan i juni”. Ja, det hade jag trott på, om det handlat om en isolerad djurflock på avsides belägen bondgård i Norrland. Men det finns uppenbarligen forskare, både i Sverige och utomlands (de som uttrycker sin uppskattning för Tegnell och Giesecke) som vill veta vad som händer när smitta sprids nästan okontrollerat i en mänsklig befolkning. Därför vill de inte ha någon allmän testning. Kanske har en småskalig testning gjorts hela tiden i smyg?

  Det har alltid funnits forskare, som inte har dragit sig för dödliga experiment på människor. Det är verkligt oroande att Harriet Wallberg, f.d. rektor för Karolinska Institutet, nu har utsetts till testkoordinator. Wallberg avsattes som medansvarig för Macchiariniskandalen, den geniförklarade italienska stjärnkirurgen som experimenterade med konstgjorda luftstrupar på människor. Samtliga försökspersoner är nu döda. KI huserar visserligen i Karolinska sjukhusets lokaler, men det är olika verksamheter. KI utser nobelpristagare i medicin och vill framstå som en världsledande forskningsinstitution

  Sedan personalen vid ett privat äldreboende i Solna slagit larm om att en tredjedel av de boende dött i corona bl.a. till följd av att personalen nekats skyddsutrustning, har åklagare beslutat inleda förundersökning om arbetsmiljöbrott. Företagets VD menar att man inte haft andra brister än andra vårdboenden. Nej. de privata har väl inte haft tillgång till skyddsutrustning, som de kommunala inte haft tillgång till. Och vems fel är bristen på skyddsutrustning och att äldreomsorgen inte har tilldelats sådan? När Förvaltningsrätten i Stockholm hävde ett skyddstopp mot arbete utan munskydd hänvisade domstolen till FHM:s föreskrifter.

  Varför utreder åklagaren bara arbetsmiljöbrottet, men inte de allvarligare brotten framkallande av fara för annan, vållande till annans död och eventuellt mord? Jag vill på intet sätt försvara bolaget och dess VD. Driver man en sådan verksamhet måste man hålla sig med egen kompetens och inte bara skylla på och myndigheterna. Med detta sagt menar jag dock att samma ansvar måste avkrävas cheferna för kommunala äldreboenden som har haft dödsfall. Samt att Tegnell måste ställas till svar för sin kamp mot munskydden. En utredning av det enskilda bolagets ansvar, skulle sannolikt snabbt vid

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Åklagare anser det antagligen säkert att hålla sig till arbetsmiljöbrott. Att utreda allvarligare brott skulle få sprängverkan och det aktar sig nog rättsväsendet för.

 3. Jan Sjöström

  Hej!

  I sak en sammanfattning ur vårt lands verkliga verklighet.

  Att ta ansvar, ”utan att ta ansvar på riktigt” är vad dina
  och många andras konklusioner just nu hämtar näring i.

  Vårt lands sätt att se på betydelse av en förvaltning ”i och
  ur abstrakt grund” saknar givetvis förmåga att generera
  en styrning som tar utgång i ansvar. Att formulera s k
  värdegrund ur ord som ”snällhet och humanism” är inte
  och har aldrig varit ett funktionellt sätt att styra en stat.

  Inget land som vill kalla sig demokratiskt styrs av en
  person eller en grupp icke folkvalda – detta faktum är i sin
  yttersta betydelse en benämning av diktaturens format.

  Huset Sverige styrs i den verkliga verkligheten av en kader
  av personer som i allt är undantagna folkets vilja och som
  i enlighet i o m sann anarki erhåller en allmän amnesti för
  den skada deras agerande åsamkar vårt folk. Hur kan vi
  ge tjänsteperson frihet utan ett ansvar!

  Hur och i vilken mening hålls charaderna i vår ur ”fiktionen
  komna s k demokrati” vid liv!. Naturligtvis sker ingenting i
  sak utan nytta för någon eller några. I all enkelhet, vilka är
  satta att granska vår Svenska förvaltningsmodell. Vilka har
  i situation likt vår, allt att vinna och inget att förlora på
  fortsatt motiverande av vårt samhälles vedertagna brister?

  Ovanstående mening ger inte hela bilden av djupet i vårt
  lands förfall, men utan en adekvat reflektion föreligger inte
  skäl att tro på annat än vårt samhälles slutliga undergång.

  Avsaknad av verklig och trovärdig analys, främst komna ur
  de brister ”våra granskande organ” tillåts uppvisa, ger ej
  heller ett hopp om landets snara tillfrisknande. Tvärtom allt
  kommer att bli betydligt sämre.

  Dennis Tölljborg. Professor i rättsvetenskap konstaterar
  torrt. Citat: Vi har ett värdelöst rättssystem och ett
  ansvarslöst beslutssystem, slut citat.

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Kan bara instämma i din analys.
   Töllborgs citat läste jag också. Det var ett tag sedan jag såg något av honom.

 4. Erik

  Jadu Åsa. du refererar till Spanien och 60 000 tester. Frågan är om man verkligen ska upphöja dessa tester till en sanning. Vi bör nog vänta ett antal år innan vi vet vad som hände och inte hände.

 5. Brorson

  De fem – sex sista orden i min förra kommentar var tydligen utöver längdbegränsningen, för de kpm inte med. Sista meningen återges därför här: En utredning av det enskilda bolagets ansvar, skulle sannolikt snabbt vidgas till åtal mot höga statstjänstemän.

  Ja, naturligtvis kommer bolagets VD att skylla på Folkhälsomyndigheten och statsepidemiologen Anders Tegnell, vars allmänna råd och åtgärder i övrigt har lett till akut brist på livräddande skyddsmaterial i Sverige, Som jag skrev i det inlägget bör Tegnells medansvar för bristsituationen inte frita bolaget och dess VD från ansvar. Men de medansvariga statstjänstemännen bör alltså, enligt min mening, åtalas för brottet framkallande av fara för annan eller vållande till annans död eller mord med uppsåt av graden dolus eventualis. Och en av hans företrädare (gissa vem!) för anstiftan eller medhjälp till det brottet.

  Dolus eventualis tillämpas om någon skjuter in i en folkmassa utan direkt avsikt att döda, utan exempelvis p.g.a. experimentlusta. ”Ojdå, dog någon. Min avsikt var att inte fler skulle skadas än vad sjukhuset klarar av att vårda.Jag ville bara hjälpa den kriminoligiska forskningen ” Dolus eventualis brukar ibland översättas med likgiltighetsuppsåt. Gärningsmannen har varit likgiltig för att någon hade kunnat dö p.g.a hans handlande.

  När åklagaren väljer att enbart utreda arbetsmiljöbrottet, ser han bara de levande men inte de döda som brottsoffer. Jag vill härmed inte bagatellisera arbetsmiljöbrottet. Förutom rädslan för att själv bli smittad och dö, har anställda säkerligen plågats svårt av misstanken att själva ha fört in smittan. I ett annat län har arbetsgivaren polisanmält en anställd för att ha på ett kommunalt äldreboende och jobbat trots att hon testats positivt för covid. Strax innan det skedde hade jag själv ringt till den arbetsgivaren och påtalat risken att personal kan vara smittade utan att ens veta om det själva.

  Efter ett långt samtal, då chefen inte gjorde några invändningar, avslutade denne chef samtalet med att hon kan garantera att ingen, som bär på smittan, går och jobbar. Alla tillfrågans om symtom före varje arbetspass. Detta anser jag vara höjden av oaktsamhet – vilket är en åtalsgrund för brottet vållande till annans död.. Chefen borde naturligtvis ha svarat. Det visste jag inte. Det är mycket allvarligt om det är som du säger. Jag ska fråga smittskyddsläkaren. om det är som du säger.

  Varifrån kommer den nonchalanta attityden på alla samhällsnivåer mot att vårdtagare och även personal hela tiden utsätts för livsfara, och att nu c:a 3.200 personer ha dött ”i onödan”? Det är SVT som har låtit Anders Tegnell, Johan Giesecke och Jan Albert (som skrivit något slags underlag för FHM:s agerande men nu senast har erkänt att han är ”osäker”) nästan oemotsagda fått sprida sin propaganda att allt är väl. Det kunde inte ha varit mer ensidigt i den nordkoreanska televisionen

  Nu senast har FHM givit ”grönt ljus” för sommarkollo. I myndighetens rekommendationer heter det att man ”om möjligt” ska hålla avståndet mellan barnen i matsalar och sovsalar. Om det inte ens är möjligt borde det kollot rimligtvis hålla stängt under sommaren 2020. Smittskyddet underordnas alltså andra intressen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag måste erkänna att jag inte har så stort förtroende för FHM och liksom du blev jag mkt förvånad när jag läste om sommarkollo. Hur ska man säkerställa att barn kommer ihåg att hålla avstånd hela tiden?
   Tegnell, Giesecke m fl torde få en del att förklara och försvara när deras roller i sinom tid analyseras och utvärderas. Eftertänksamhet och ödmjukhet är inte deras styrkor.

 6. Brorson

  ”Testa. testa. testa”, står det i rubriken. Varför ska det testas? Jag börjar med gårdagens glada nyhet: De åtta första försökspersonerna, som det nya vaccinet har testats på, lever och är vid god hälsa – och immuna mot covid. Hur länge får tiden visa. Testverksamheten går nu in i fas 2, då några hundra försökspersoner ska vaccineras. Om det också går bra. väntar fas 3, med flera tusen försökspersoner. Under tiden kommer försökspersonerna från de tidigare faserna att följas upp noga, med avseende på sena biverkningar – och hur länge skyddet varar.

  De första resultaten av fas 3 torde komma i slutet av året. Vad man vill veta är om vaccinet har sällsynta biverkningar av allvarligt slag. Finns det grupper i befolkningen som får så svåra biverkningar, så att de bör undantas från ett allmänt vaccinationsprogram? För att vara helt säker på att vaccinet inte har sena biverkningar av allvarligt slag, måste man kanske vänta flera år. Så länge kan vi inte vänta nu, och jag är medveten om att forskarna stressas av debattörer som jag, som önskar att massvaccinationer kommer igång så fort som möjligt.

  Tusentals personer dör, medan man avvaktar resultaten. En svår balansgång för forskarna själva och de statliga läkemedelsmyndigheterna, som ska godkänna vaccinet. Och för de sjukvårdsmyndigheter, som ska bestämma vilka som ska vaccineras först, så länge vaccinet är en bristvara. Industrin är startberedd, och kan producera miljoner doser, när godkännandet kommer. För att sedan öka produktionskapaciteten så mycket det bara går. Läkemedelsaktier rusar på världens börser, när alla andra aktier sjunker i värde.

  Under tiden utprovas olika mediciner. Eftersom medicin ges till redan sjuka människor, behövs inte lika rigorösa utprovningar, eftersom man kan väga risken att skadas av medicinen mot risken att dö av sjukdomen. De kritiska forskarna, som tycker att FHM har valt fel strategi, har skrivit att uppgiften nu är att ”hålla liv i människor” tills det kommer ett vaccin. Detta gör man genom att begränsa smittspridningen så mycket det bara går, och att prova ut mediciner på dem som har smittats och insjuknat ändå. Inte genom att experimentera med ”flockimmunitet”.

  Tegnell döljer dåligt att han hoppas på en snabb smittspridning. Även om ”bara” tre av fyra personer, som man möter till följd av den önskade ”flockimmuniteten” kan vara potentiella smittbärare, är det en klen tröst för de som kanske blir smittade, sjuka och dör. Det kanske ser bra ut i statistiken för byråkraterna på FHM. Han har gjort Sverige till en pesthärd, som hotar inte bara de nordiska grannländerna utan hela världen.

  Trots att industrin är startberedd att producera flera miljoner vaccindoser, kommer det att ta flera år innan smittan har utrotats från alla mänskliga samhällen i världens alla länder. De rika länderna får givetvis bidra till finansieringen av vaccinationsprogram i de fattiga länderna. Under tiden kommer de att ha drabbats av både en andra, en tredje och en fjärde våg, som har spridits från Sverige. Som inte alls är ett så isolerat land i världen, som ultranationalisterna i Tegnell fan club tror.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Sveriges rykte just nu är inte särskilt bra med tanke på hur illa FHM har hanterat coronasmittan. Ann Linde är upprörd över att svenskar nu inte är välkomna i turistländer p g a att vi haft en så tafflig hantering av viruset. Jag har full förståelse för de länder som inte vill släppa in oss nu.
   Enl uppgift tas nu tempen på alla ankommande på de spanska flygplatser som är öppna och munskydd är mer el mindre obligatoriskt här f o m nu. Flockimmunitet är inget alternativ här.

 7. Brorson

  Redan den 2 mars konstaterade WHO att lokal smitta fanns i Sverige. Samma dag hade regeringen möte med FHM, som viftade bort varningen med att WHO hade fel och snart skulle ändra sig. Men
  någon ändring kom inte från WHO, vilket FHM förklarade med att WHO och Sverige har olika definitioner av lokal smitta. (Typiskt för Tegnells tuvhoppning.) Redan från början har FHM fört regeringen bakom ljuset. Borde då inte regeringen ha slutat lita på FHM? I stället ger regeringen FHM nya uppgifter och nya pengar – nu senast att ta fram ett nationellt vaccinationsprogram. Efter förhalningen av verkställigheten av regeringens beslut om 100.000 tester /vecka.

  Idag hade Expressen en artikel om Tegnells okända liv., där det framgick att han varit inblandad i skandalen med massvaccineringarna mot svinsinfluensa. I min förra kommentar skrev jag om de svåra balansgången mellan att snabbt komma igång med massvaccineringarna och å andra sidan riskerna att vaccinet inte är tillräckligt utprovat. Detta ställer höga krav på forskarnas moraliska kompass, vilket får Paulo Robertas moraliska felsteg att blekna. Det är alltför lätt hänt att en forskare börjar tänka ”I den här verksamheten får man räkna med ett visst svinn”. Hur tänker Anders Tegnell, som nu är igång med sitt andra experiment på ofrivilliga och ovetande i Sverige?

  Tegnell har i högsta grad fördröjt eller helt förhindrat nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i Sverige – och därmed hela världen. Följden har blivit ett desperat behov att snabbt komma igång med massvaccineringarna i Sverige. Det rimliga hade ju varit att – som man har gjort i Norge – begränsa och fördröja smittspridningen i samhället., tills man kunnat dra någotsånär säkra slutsatser av fas 3 av utprovningen av vaccinet.

  Det hade också varit rimligt att påbörja massvaccineringarna i länder som Sverige, som har en väl utbyggd sjukvård, som kunnat ta hand om eventuella patienter med vaccinationsskador. Och sålunda väntat så länge som möjligt med massvaccineringarna i länder med sämre utbyggd vård. Tills man fått fram ännu bättre och ännu säkrare vaccin. Men för FHM verkar det ha varit en kapplöpning
  mellan vaccinet och flockimmuniteten.

  Tegnell och hans anhängare har pratat mycket om de ekonomiska konsekvenserna av en nedstängning av samhället, som kunde ha blivit kortvarig om den gjorts i tid .I stället har FNM krossat en hel brasch. Jag tänker på den svenska turistbranschen. Det räcker inte att hälsa turisterna välkomna hit. De måste vara välkomna hem också. Tegnell har dessutom givit svenskar dåligt anseende som världens värsta lortgrisar. Döden på äldreboendena har han skyllt på hygienbrister.

  Har han några som helst bevis för att anställda inom äldreomsorgen är mindre renliga än personalen på FHM? Hur ofta byter han själv kläder? Visst har han talat om ”basala hygienrutiner”. men hur har det uppfattats av utländska tidningsläsare och TV-tittare? Och har hygienrutinerna verkligen varit så dåliga i förhållande till normala arbetsuppgifter inom äldreomsorgen före coronan. Faktum är att FHN och Tegnell personligen har saboterat den skärpning av hygienrutinerna, som borde ha initierats i dtt tidigt skede, direkt har saboterats av FHM och Tegnell.

 8. Jonsson

  Basala hygienrutiner nämns vad jag minns i ”Planering för beredskap mot pandemisk influensa” (Folkhälsomyndigheten, 2015, uppdaterad 2017). Enklast att googla titeln, annars finns planen på FHM:s hemsida.
  Samhällsfarliga smittan Sars, omnämns också i materialet.
  En åtgång på 20-25 ombyten/personal av skyddsutrustning beräknas för de första sex (6) timmarna i det akuta skedet vid omhändertagande av en patient. Arbetsmiljöverket kan stänga förskolor, skolor m.m. (jag vet inte vem som är verkets högsta boss).
  Karantän vid inresa till Sverige, nämns.
  Av någon underlig(?) anledning avstår FHM, att sätta sin beredskapsplan i verket.

  Jonas Sjöstedt ville att staten ska få rätt till ägande i företag som räddas p g a Coronan. Men, när svensk riksdag och regering räddar Somalias ekonomi, då finns inget V-krav på delägande i Somalia. En värld utan murar och gränser torde ändå innebära någon form av överhöghet, stat eller annat … Så vart är vi egentligen på väg med jökarna & deras kumpaner?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   T o m Sjöstedt inser att det inte finns några pengar att hämta el äga i Somalia.
   Jökarna och deras kumpaner rör sig nu på osäker grund. Blir mkt intressant att se hur de kommer överens t ex om arbetsrätten.

 9. Brorson

  EU ruttnar inifrån när ett medlemsland blir diktatur. Detta skriver VK:s chefredaktör på sin blogg. Handlar det då om ett land, som haft fred i över 200 år och nu har tillåtit en statlig byråkrati ta livet av 3.445 personer, utan att regeringen har använt sig av den speciallag, som antogs under stor vånda och ger regeringen rätt att styra genom ”dekret” utan att gå omvägen över riksdagen. Chefredaktören gläfser om att landets premiärminister har utnyttjat pandemin till att ge sig själv diktators befogenheter.

  Hur hemmablind kan man bli, när man lyckas förtränga att det som händer där kan ske här också men med sjufalt värre resultat. Och om det ändå händer här, så är talen så ofattbart höga, så att det kan bara inte vara sant. Är det så VK:s journalistisk bedrivs? Det som nu införs i Ungern och andra f.d. kommuniststater har funnits länge i Sverige. Både regeringsstyrda medier, som låter nästan enbart den ena sidan komma till tals och rätt för regeringen att styra genom ”dekret” (som är ett nedsättande ord för kungörelser.) Skillnaden är att våra självständiga myndigheter kan strunta blankt i både lagar och kungörelser – utan möjlighet för regering och riksdag att använda maktmedel för att tvinga fram lydnad.

  Varför har inte regeringen givit ultimatum till Folkhälsomyndighetens gd Johan Carlsson att avskeda Tegnell eller själv bli avsatt? Det gick ju bra att avsätta Försäkringskassans gd. I stället har statsministern försvarat ”den svenska modellen”.De av mig redovisade dödstalen kan tyckas låga i jämförelse med Folkhälsomyndighetens, men det beror på att jag har räknat ifrån dem, som hade dött ändå, i förhållandet till folkmängden, om Sverige valt samma linje som Norge

  SVT:s nyhetsutbud domineras av ett litet gäng forskare med anknytning till FHM ock KI, som ofta får recensera uttalanden av de få utomstående experter, som får komma till tals. I morse intervjudades en svensk läkare vid ett sjukhus i New York. Dennes besked var tvärtemot det Giesecke tidigare sagt att utländska kollegor ineldningsvis varit förfärade, men nu positiva. Enligt den svenska läkare i New York hade de först varit nyfiknga, sedan svagt positiva och nu stämplar de Brasilien och Sverige som de två värsta katastrofområdena i världen. Och vad tycket den svenske läkaren personligen. Han sa sig inte dela FHM;s slutsatser. De är ”inte korrekta”.

  Tegnell mal på med att det är för tidigt att jämföra dödstal i olika länder. Om något år kommer Norge att ha lika höga dödstal, som Sverige. Hur kan VK.s chefredaktör svälja det och peka ut Ungern som den värsta diktaturstaten i EU: Om Tegnell menar att de 3.445 svenskar som hittills har dött i hans experiment (om inte med flockimmunitet, så med vad) hade dött ändå, så har han tagit sig friheten att förkorta livslängden för dessa personer med ett år, fem är, tio år eller i något fall fyrtio – femtio ¨år. Det pågående massmordet i Sverige är det hittills näst värsta i Europa sedan andra världskriget.

  Yngve Gustafsson , professor i geriatrik, tycker att dödshjälp är ett för lindrigt ord. Avlivning beskriver bättre det som skett inom äldreomsorgen i Sverige. Jonsson, som brukar kommentera här, har visat att FHM inte ens ha följt sina egna beredskapsplaner. Varför? FHM har själva levererat svaret åtskilliga gånger. Den svenska strategin har aldrig varit att stoppa smittan, bara att hålla antalet samtidigt inneliggande corona-patienter under den streckade linjen. Och i det perspektivet är varje dödsfall en framgång

  Med varje dödsfall blir en vårdplats ledig. Och dessutom för de döda inte smittan vidare. Och då kan ju smittspridningen tyckas ha avtagit. ”R-talet” sjunker.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ett antal ansvariga har en del att ansvara för när hanteringen av pandemin analyseras och utvärderas. Fast ansvar utkrävs sällan på högre nivåer i Sverige.

 10. Jonsson

  Regeringen miljardsatsar 2018-2022 i Somalia.
  Sverige bygger upp en armé åt dom, och klimatanpassar jordbruket där borta (källa: regeringen). Sveriges starka band till Somalia verkar motivera satsningen. Detta var ingen valfråga som jag minns från senaste riksdagsvalet. Ja, Somalia kanske är modellen – avsaknad av egna bankinstitutioner. Än så länge.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Så klart att detta inte var någon valfråga! Känsliga områden blir aldrig valfrågor. De blir däremot tyvärr politik.

 11. Brorson

  – För övrigt, att inte utrusta personal på sjukhus och förvar mm med advekvat skyddsutrustning är ju ytterst logiskt ifall målsättningen är flockimmunitet. Finns det något effektivare sätt att öka smittspridning än detta ?

  – Det är mycket som denna regering är ovetande om och saknar kunskap om men om man struntar i att få kunskap så blir det mycket felaktiga beslut.

  Ovanstående är ur två kommentarer till det senaste inlägget på Ledarsidorn.se, som hävdar att regeringen måste ”anses” ha varit informerad, Jag har själv i diskussionerna på Åsas blogg menat att Stefan Löfvén personlige må ha varit ursäktad. Men man måste skilja mellan personen Stefan Löfvén och statsminister Stefan Löfvén, som jag tror Ledarsidorna.se diskuterar. Jag menar att INGEN ledande person på hans nivå kan TA EMOT information om ALLTING som händer i ett land och omvärlden. Även ledande personer som Stefan Löfvén, Donald Trump och Xi Jinping har bara 24 timmar om dygnet. De måste ha ett filter av medarbetare, som släpper fram rätt information, och är därmed beroende av och kan föras bakom ljuset av sina medarbetare. Som ju f.ö. KAN göra felbedömningar om vilket information de ska släppa fram.

  Men de ledande personerna har ändå ett ansvar för hur detta filter av lojala medarbetare är utvalda och fungerar. Och de nås ju ändå, även om de har tvingats ransonera sitt tidningsläsande och TV-tittande, av viss information vid sidan om, som torde ge en vink av hur filtret fungarar. Carl Bildt hade helt rätt i sitt påstående att regeringen alltid har det YTTERSTA ansvaret för statsförvaltningen.Det är ju f.ö, oväsentligt förväljarna om statsministern personligen kan ursäktas för sina felbeslut, alt brist på beslut. En regering som måste ursäktas för över 3.500 personers död, kan vi inte ha. Men detta leder då till frågor:

  1. Har regeringen verkligen varit helt ovetande? Eller har den givit något slags godkännande till experimentet med flockimmunitet och till bortförklaringarna? Det kan ju ha låtit väldigt bra politiskt för en hårt pressad minoritetsregering att uppnå i stort sett samma resultat som grannländerna utan nämnvärt högre kostnad i människoliv och få del av alla vinster. Regeringen har agerat för sent och agerat för lite – utom vad gällt att begränsa skadeverkningar för det svenska näringslivet av nedstängningarna i andra länder.

  2. Oppositionen har grovt misskött sin uppgift att ifrågasätta den förda politiken. Det som Kristersson har gjort den senaste veckan har visserligen varit i huvudsak bra, men det borde han ha gjort för två månader sedan, d.v.s. under sista veckan i mars. Regeringen borde ha agerat med kraft senast i mitten av mars.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”En regering som måste ursäktas för över 3.500 personers död, kan vi inte ha.” Instämmer, men hur får vi ’det sovande folket’ att inse detta och rösta bort dem?

 12. Brorson

  Få har uppmärksammat och ännu mindre har förstått att det av svenska statstjänstemän iscensatta massmordet på svenskar avslöjar en totalkollaps för det svenska politiska systemet – och för det statliga svenska förvaltningssystemet, som vi har ärvt från Gustav Vasas och Axel Oxenstjernas tid under 1500- och !600-talen. Det politiska systemet har inte lika många år på nacken, men är ändå gammalt i internationell jämförelse: från 1800-talet och tidigt 1900-tal.

  Regeringen måste kritiseras. De s.k. stödpartierna måste kritiseras för att ha smitit från allt ansvar. De har inte tagit regeringsansvar, men har ej heller tagit ansvar som oppositionspartier. Kvarvarande oppositionspartier driver sina käpphästar. För Moderaterna är det arbetslinjen, att sjuka ska gå till jobbet om de har testats negativt för corona. För Vänsterpartiet handlar det om mer ledighet för vårdpersonalen, en extra semestervecka helst redan i sommar, men senast 2021

  För SD handlar det om att ha släppts in i politikens finrum och att stanna kvar där. Det är en klassisk socialdemokratisk mutstrategi för att tysta oppositionen: Låt dem få vara med och känna sig betydelsefulla, så att de kan säga till sina väljare att de gör skillnad. S tror inte längre att de har något att frukta från SD. Det gick ju bra att muta MP med regeringsposter, och se bara vad som nu händer med MP, som har anslagit miljarder för att rädda sitt gamla hatobjekt flyget och 700 miljoner till järnvägsunderhållet. Och visst blir mer gjort, nu när m ånga tåg är inställda och banarbetarna har fler arbetstimmar att jobba ute i spåren.

  SD, som var enda parti som protesterade mot avvecklingen av beredskapslagren (bl.a andningsmasker) kunde ha sagt ”Vad var det vi sa?”, och initierat en inhems produktion av typgodkända munskydd. Jimmie Åkesson, som i en debatt med Jonas Sjöstedt i början av krisen sa att vi borde lyssna på de utländska experter som valt en annan strategi än Sverige, kunde ha sagt ”Vad var det jag sa?”. Åkesson avfärdades av Sjöstedt med orden: ”Ska vi rätta oss efter Åkesson eller på experterna som kan det här?” Men Åkesson sa ju inte att vi ska rätta oss efter just honom. Han sa inte ens uttryckligen att de utländska experterna hade rätt, utan att vi borde lyssna på dem också.

  Tegnell serverar nu den ena lögnen efter den andra, nu senast: – En nedstängning av samhället hade inte stoppat smittspridningen inne på landets äldreboenden. Det säger Anders Tegnell i ”Söndagsintervjun” i P1.Tebnell uttalar sig som om han vore totalt okunnig, när han i själva verket är extremt högutbildad och VET att han far med osanning. Han blir trodd av personer, speciellt miljöengagerade ungdomar, som ser coronan som ett radioaktivt moln från ett havererat kärnkraftverk på andra sidan jordklotet, alltså att smittan finns överallt.

  Men sanningen är att finns ingen smitta ute i samhället, kan ingen smitta leta sig in på äldreboendena. Finns smitta ute i samhället är det stor riska att smitta förr eller senare på ena eller andra sättet letar sig in även på äldreboendena. Därför borde alla tänkbara smittvägar ha täppts till i början av krisen. Och naturligtvis borde smittspridningen ute i samhället ha täppts till.

  Har då något enda oppositionsparti krävt att Tegnell avsätts? Gläfsa lite på regeringen är en helt annan sak, än att kritisera ”oförvitliga svenska statstjänstemän, som bara gör sitt jobb. Nej, det skulle strida mot arvet från Gustav Vasa, Axel Oxenstjerna Gustav den femte, Arvid Lindman och Hjalmar Branting. Den svenska förvaltningstraditionen.

 13. Brorson

  Du frågar hur vi ska väcka ”det sovande folket”, så att de röstar bort regeringen, som låter det som sker ske. Vi får nog acceptera att vi har de väljare vi har – vilket delvis är ett resultat av gångna decenniers uttalat medvetna väljarimport, med påståendet att de varit flyktingar som svepskäl.

  1. Det finns olika sätt att byta regering. Det finns olika sätt att byta ut enskilda ministrar. En fördel med det senare är att man kan få en ”ny” regering utan att få en helt ny politik på köpet. Även övertygade socialdemokrater borde ju inse att vi behöver en ”ny” regering. För de anser väl ändå inte att det är socialdemokratisk politik att tillåta ett experiment som hittills har kostat över 3.500 personer livet?

  2. Vi kan kräva nyval. Sverige har ett väl utvecklat system med ett stort antal vallokaler, förtidsröstning och röstning på olika slags boenden. Skulle vara väldigt intressant och avslöjande att höra invändningarna mot nyval. Har risken för smittspridning plötsligt blivit såå stor, så att det inte räcker med ”armlängds avstånd” mellan de röstande, och röstmottagarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om personlig skyddsutrustning (inga munskydd för de kan ju användas fel)?

  3. Oppositionspartierna bör påminnas om vilka uppgifter oppositionen har: För det första att alltid vara beredd att bilda regering, och det inte bara efter ordinarie val. Och för det andra att hindra regeringen att begå allvarliga misstag och undvika oönskade konsekvenser (även sedda ur regeringens egen synvinkel) av den förda politiken.

  4. För Liberalerna är det en fråga om att vinna eller försvinna. L måste bestämma sig för om man vill tillhöra oppositionen eller regeringen. Bestämmer man sig för regeringen ska MP-ministrarna avgå och ersättas av L-ministrar, därmed inte sagt att L ska ha exakt samma ministerposter som MP har nu. Om S inte går med på detta, ska L avbryta samarbetet med regeringen och bli en del av oppositionen. Eller lägga ner partiet.

  5. Ulf Kristersson måste förstå att vinsten med testningar inte är att fler ska gå till jobbet utan att kartlägga var coronan finns och inte finns i landet och bland befolkningen och så långt möjligt även på individnivå, så att smittbärare kan isoleras. Begriper han inte det, måste han också bytas ut.

 14. Jan Sjöström

  Hej Åsa.

  Om ansvar och dess konsekvenser i nuvarande Svensk modell.

  Betydelsen av ”utkrävande av ansvar” åligger i 99,99% våra
  tillsynsmyndigheter. Om det nu är detta du menar med ansvar
  och dess utkrävande funktion, i form av skriven s k hård kritik!
  ( är inte all kritik just kritik?)

  Tillsynskritik läses för det första sällan av enskild,detta enär
  att saken oftast berör den större bilden, d v s det saknar helt
  intresse i enskilds perspektiv. Vår demokratis granskade
  funktioner (media) förstår inte ens frågan, vi är ju de goda!

  Givetvis kan vi i en eventualitet se ord på ett papper i sin
  betydelse, en kritik. Men att ta ansvar är någonting helt annat.
  Detta oavsett på vilken nivå aktuell tjänstepersonalen finns.

  Verkligt ansvar är när den enskilde tvingas eller inser själv att
  denne inte har ”kapacitet eller förtroende” för uppdrag i offentlig
  tjänst. Alternativet innebär alltid negativ konsekvens för den
  enskilde. Att utsättas för tillsynsmyndighets kritik är i första och
  enda hand en definition av ”strukturens tillkortakommanden” och
  sällan eller aldrig ligger kritik i en enskild T P omständighet. Detta
  oavsett vem i offentlig tjänst som avses. Se exempelvis fallet
  med den oskyldigt dömda Thomas Quick och dess helt uteblivna
  konsekvenser för de ytterst ansvariga. Ofattbart att någon kan
  ta ord som ansvar på allvar i Svensk förvaltning.

  Lite som att på avstånd betrakta Svensk Corona strategi. Å ena
  sidan utges rekommendationer i förhållning till sjukdom, å andra
  sidan betyder inte rekommendationerna annat än allmänna tips.
  D v s restriktion utan konsekvens! Om inte annat,så vet varje
  förälder vad den otydligheten garanterat får för konsekvenser.

  Återigen, hur kan vi som folk anse att överträdelse av regelverk
  genom brott, inte bär annan konsekvens än ett normativt ”ajja
  – bajja”. Nej just det – ingen konsekvens inget brott. Och aldrig
  heller ”får eller nås vi” av förutsättningar för verklig folknytta
  genom att dysfunktionellt fortsätta ”vädja till folkets godhet”.

  I Sverige föreligger inte direkt ansvar för beslut, tjänsteperson
  har ingen möjlighet att ställas till svars, med mindre än att
  rekvisit i allmänt åtal föreligger. Vad som nu kommer i stället
  för utkrävande av ansvar, blir det sedvanliga. D v s The blame
  game ser åter ljuset i landet av stor ”naivitet och enfald”.

  Osökt kommer jag att tänka på de ord som kanske bäst
  sammanfattar Svensk offentlig förvaltning, i sak ett svar på en
  konkret fråga i hur det kunnat bli så fel när Transportstyrelsen
  beslutade ”outsourca” del av verksamhet.

  Svaret angivet av en av de i styrelsen som då besitter det
  yttersta ansvaret för driven verksamhet. Citat: Jag förstod inte
  vad ordet ”outsourca” betydde, jag var naiv – jag visste inte att
  jag skulle kunna avkrävas ansvar, slut citat. Nej givetvis ses
  ingen konsekvens överhuvudtaget för den aktuella personen.
  ”Hon är ju en av värdegrundens folk”

  Med vänlig hälsning / Jan

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Verkligt ansvar är när den enskilde tvingas eller inser själv att
   denne inte har ”kapacitet eller förtroende” för uppdrag i offentlig
   tjänst.” De myndighetschefer som tvingats avgå p g a att de misskött sitt uppdrag försvinner diskret till den s k elefantkyrkogården med bibehåller chefslön. Politiker som inte klarar sitt uppdrag röstas bort eller plockas bort av sina partier inför allmänna val.
   Förstår inte att så många (senast Hallengren) försöker komma undan med att hävda att de varit naiva. Ska sådana personer inneha de högsta posterna/positionerna i Sverige?
   Ofarligt för myndigheter som FHM att endast utfärda rekommendationer, som inte är tvingande.

   • Kim

    Gäller detta system verkligen bara politiker? Är inte exemplen många på högre chefer som gått samma väg inom det privata, dvs misskötsel och senare nya uppdrag? Och Sverige är knappast unikt, vare sig vad gäller näringslivschefer eller politiker? Oerhört tråkigt, men jag tror det är farligt att tro att det idiotiska systemet är unikt för politiken och för Sverige.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Inom det privata /näringslivet/ är det inte lika lätt att missköta sig och sedan få ännu bättre tjänst. Där är nepotism och rätt partibok inte heller lika framträdande vid rekryteringar. Sverige är ett litet land, där ryktet går före höga chefer som inte fungerat. Den som saknar kompetens, erfarenhet och rätt meriter har antagligen svårt att komma igen här.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Sverige är ett litet land och den högre chef el tjänsteman som missköter sig i det privata /näringslivet/ får nog inte så lätt en ny topposition. Inom rikspolitiken kan man åtminstone hamna på den s k elefantkyrkogården med bibehåller generaldirektörs- el chefslön. Fast det förutsätter förstås att man har rätt partibok.

 15. Jonsson

  Nej, den där (av S-politiker) åberopade ”naiv-klausulen”, den existerar inte. Lika lite som tjänste/-ämbetsmannaansvar.
  Tegnell ”talar ut” i media om att ”de” gjort allt de kunnat i coronahänseende, och skyller nu på en ”äldrereform” när äldreboende personer drabbats svårt. Tegnell kände inte till de äldrereformer som förevarit och Löfvens instegsjobb? Tegnell har ju trots allt innehaft sin post i många år. Senast 2013 menade han att Sverige hade goda förutsättningar att klara en pandemi (svt.se). FHM:s beräkningar slår fel, gång på gång. Varför är det så?

  Jag tror inte det gjorde så ont för VIP:en Isabella Lövin, att tvingas rädda flyget. Hon flyger gärna, och det helst i buissness class.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Lövin har haft sin tid i solen/stolen. Jag hoppas hon och partiet ryker i nästa val.
   Tegnell och Co hade antagligen en ganska behaglig tillvaro utan större press och krav ända tills covid-19 överrumplade dem och verkligheten slog till. Det hade varit klädsamt om de inte varit så tvärsäkra i sina uttalanden, när de senare måste gå ut och ta tillbaka mkt av sina påståenden.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Och det är definitivt inte läge för aprilskämt i maj. Det är bara att göra allt för att fälla den rödgröna röran.

 16. Brorson

  Tegnell ljuger om döden bland äldre. Det är FHM och han själv som ligger bakom, genom att avråda från skyddsutrustning och ändrade rutiner. Förvaltningsrätten i Stockholm motiverade sin dom att personalen på äldreboendet Serafen inte ska ha både munskydd och visir med FHM:s föreskrifter. Detta ligger helt i linje med Tegnells medvetna lögn att viruset inte smittar ”atypiskt”, vilket var en del i strategin att pressa ner antalet samtidigt vårdbehövande under den streckade linjen (vad sjukvården enligt FHM klarar av), men INTE begränsa smittspridningen så mycket som möjligt.

  Detta har gång på gång upprepats av Tegnell och FHM, varför det inte saknas bevis för att statsepidemiologen har kalkylerat med ett visst antal ”onödiga” dödsfall. Tegnell har en läkarutbildning, och VET alltså hur olika virus KAN smitta och har alltså – eftersom detta var ett nytt och tidigare okänt virus – saknat anledning att utesluta någon enda ”atypisk” smittväg. Han har gång på gång upprepat att det saknas bevis för det ena och det andra – som om det vore fel att skydda sig mot obevisade men fullt möjliga faror.

  Under senare tid har Tegnell börjat uttala sig som om han vore instruerad av en försvarsadvokat i en kommande rättegång. Men FHM har väl en egen jurist? Nu skyller Tegnell de många dödsfallen på äldrereformen (den s.k. ädelreformen) under 1990-talet, vilket är en mycket grov lögn. I själva verket gav ädelreformen de bästa förutsättningar för att skydda de äldre mot smitta. Vi som är gamla nog, minns hur ett politiskt parti i valrörelse efter valrörelse hade upprepat kravet ”Eget rum på långvården”.

  Med ädelreformen förverkligades detta. Det blev t.o.m, ännu bättre än vara ett eget rum. Det blev egna lägenheter för den kategori äldre, som tidigare hade förvarats i sovsalar med 15 bäddar på den s.k. långvården. Tegnell bör förklara hur de egna rummen har hindrat arbetet mot smittspridningen på äldreboendena och i hemtjänsten, där vårdtagarna bor kvar i sina gamla lägenheter eller villor.

  Ädelreformen har aldrig avsetts att ersätta sjukvården för äldre. utan har snarare varit till för ”friska sjuka”, alltså personer som p.g.a hög ålder, handikapp eller kronisk sjukdom behöver hjälp med sådant som yngre riska och även de flesta äldre klarar själva, såsom disk, städ, tvätt samt personlig hygien som duscha och torka sig i ändan. Om samma personer, som ett tillägg till detta drabbas av en tillfällig sjukdom, som kräver sjukhusvård, är det en uppgift för sjukvården.

  Faktum är, vad Tegnell än ljuger ihop, att både medellivslängden och antalet mycket gamla människor har fortsatt öka, t.o.m. kraftigt, efter ädelreformen. Tills nu. Tills någon har bestämt att fler ska dö nu i stället för om ett halvår, ett år, fem år eller tio år. De ska ju ändå dö.

  . Frågan är också vad regeringen har känt till och eventuellt givit sitt samtycke till. Redan den 2 mars (samma dag som WHO varnade för att ”lokal” smitta fanns i Sverige). Vem tog initiativ till detta möte – FHM eller regeringen? Den ”strategi” som kom att tillämpas efter detta möte. lät bara alltför bra för att ingen politiker skulle nappa på betet. Att låta fler dö i början än i slutet av krisen och sedan få vinsterna av andra länders nedstängningar utan att betala ett lika högt ekonomiskt pris som de.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tegnell, FHM, regeringen m fl har många liv på sina samveten p g a sin hantering el brist på hantering av coronapandemin. Förstår att Löfven envist upprepar att en coronakommission inte ska tillsättas förrän senare.

 17. Brorson

  Efter dagens (26 maj) myndighetsgemensamma presskonferens, där alla utom MSB:s representant var kvinnor, står det klart att Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKR (är det en myndighet eller en intresseorganisation?) har beslutat att köra över regeringen och inte genomföra regeringens beslut om 100.000 tester i veckan under överskådlig tid. Man skyllde på att testerna måste vara ”ändamålsenliga”, utan att förklara vilket ändamål som ska uppfyllas. Man meddelade vidare att viruset kommer att finnas i det svenska samhället under flera år framåt.

  MSB;s projekt med en app för kartläggning av smittat är nu definitivt nedlagt, men MSB:s representant vidhåller att projektet var rätt, när det startades – vilket av journalisterna tolades som att det hade misslyckats – utan något annat bevis än att FHM varit mot. Detta var ju en del av ett EU-gemensamt projekt och en liknande app är redan i bruk i Norge.

  Vid en efterföljande presskonferens med socialministern och FHM-chefen Johan Carlsson meddelades att det inte blir några nya generationer för 70+, som Tegnell utlovat. Han var alltså inte med vid någon av dagens presskonferenser. Även under denna presskonferens upprepades att smittan kommer att finnas i det svenska samhället under år framåt. Något vaccin kommer alltså inte att användas i Sverige, även om ett sådants skulle vara tillgängligt under tiden.

  I TV:s morgonstudion framträdde utrikesminister Ann Linde och ljög att Sverige har samma mål som andra europeiska länder, men använder en annan strategi, vars effektivitet hon förklarade med ett grumligt resonemang om sen speciell svensk nationalkaraktär (fastän hon givetvis inte använde det ordet), som går ut på att svenskar lyder sina myndigheter. En egenskap som normalt brukar förknippas med tyskar som förklaring till nazismen. Det handlade mycket om Sverigebilden utomlands, som enligt utrikesministern fortfarande är mycket positiv, trots att en viss ”aggressivitet” börjar märkas.

  SVT:s kommentator Elisabet Marmorstein, som följt det politiska spelet, menar att alla partierna sluter upp bakom regeringens linje att vi ska lita på myndigheterna. Den enda dissonansen i den politiska enigheten är Moderaternas krav på fler testningar. Myndighetscheferna kan alltså i godan ro fortsätta köra över regeringen – vilket regeringen snällt finner sig i, utan att ett enda oppositionsparti ser det som en anledning till kritik mot regeringen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det är märkligt oppositionen är så svag. Visserligen brukar stora kriser ena partierna och hålla ihop folket, men när det blir allt tydligare att den svenska ”strategin” (som inte finns?) inte fungerar, borde oppositionen ta ton.

 18. Kim

  Jag är långt ifrån säker på att FHM har rätt, men fascineras av hur så många tvärsäkert kan säga vad som är rätt och vad som är fel. Trots allt har ju ingen facit än på ett bra tag. Helst genom att göra egna tolkningar av uttalanden. Tolkningar som är oerhört tveksamma OM man faktiskt lyssnar på det som sägs.

  Jag tycker även att det är osakligt och lågt att ta upp ALLA dödsfall som om de är helt onödiga och aldrig skulle ha inträffat om man haft en annan strategi. Självklart oftast med väldigt fluffiga svar på vad denna ”andra” strategi skulle vara.

  Då man helt sågar någon annan är det på plats att man visar ett helhetstänk om hur man ska göra som alternativ? Visst håller jag med om att vi borde testa mycket mer för att säkerställa att minimera spridning i vård och äldreomsorg, men i övrigt? Vad är planen? Leva i ”nedstängdhet” tills vi får ett vaccin till större delen av befolkningen? Något som kan ta allt mellan 6 månader och 2 år? Isf – hur påverkar denna strategi landets ekonomi och därmed övriga biverkningar inkl dödsfall och psykisk ohälsa? Hur många dödsfall får vi pga följdsjukdomar pga nedstängningen? Vad gör vi med alla de som faktiskt är för svaga/känsliga att ens ta ett vaccin (jämför gärna med andelen som nu dör)? Väv gärna in hur det kommer sig att övriga länder faktiskt närmar sig Sverige snarare än tvärt om. (Att kritisera andra är ju en känd retorik då man vill undvika att få en diskussion om sig själv.)

  Än en gång – jag är långt ifrån säker på att Sverige har rätt strategi, men jag tror många tvärsäkra på forum inte har så bra koll som de själva tycks tro heller.

  En sak är i alla fall positiv – det uppmärksammas äntligen hur illa vår äldrevård fungerar. Något den gjort under lång tid, men där responsen varit noll. Allt i den helga ”effektiviseringens” namn. Då kan man lägga mindre och mindre tid på det som är värdeskapande och mer tid på administration i stället.

  • Brorson

   Kim tycker även ”att det är osakligt och lågt att ta upp ALLA dödsfall som om de är helt onödiga och aldrig skulle ha inträffat om man haft en annan strategi. Självklart oftast med väldigt fluffiga svar på vad denna ”andra” strategi skulle vara.”

   Genom mina tidigare kommentarer har jag besvarat Kims samtliga frågor, Varför jag inte upprepar svaren här, utan fokuserar på de båda frågorna i det citerade stycket. De övriga frågor som Kim tar upp har ställts av andra, både i frågeform och som tvärsäkra påståenden från huvudsakligen Tegnell och Giesecke.

   1) Jag har aldrig påstått att alla dödsfallen är ”onödiga” i bemärkelsen att de inte hade inträffat med en annan strategi. Eftersom det är ytterst sannolikt att vi fått samma resultat i Sverige som i Norge, om vi från början hade valt samma strategi som Norge, har jag varje gång utgått från de av FHM uppgivna dödsfallen minskat med 1.94 gånger dödsfallen i Norge. (Sveriges folkmängd är 1.94 gånger Norges. Båda länderna hade från början samma utmärkta förutsättningar att klara pandemin med få döda, såsom det insulära läget på den skandinaviska halvön.

   2) Det är kanske en brist hos oss. som har kritiserat FHM att vi inte har skrivit så mycket om alternativa strategier. Men faktum är – om vi blickar utanför Sveriges gränser – att det internationellt inte alls saknas alternativa strategier. Det bästa valet för oss hade med största sannolikhet varit den norska strategin, både för att den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och har visat sig vara oerhört framgångsrik.

   Och därför att båda länderna haft mycket att vinna på en gemensam strategi (jag pekar återigen på det geografiska läget) och därför att Sverige och Norge hade kunnat bli ett gemensamt smittskyddsområde, varigenom man kunnat få kontroll över smittan ännu snabbare än vad man nu har lyckats med i Norge ensamt. Vi hade därmed också kunnat öppna våra länder gemensamt för besökare utifrån. Det hade alltså inte varit nödvändigt att ha lika nedstängt som under de första veckorna ända till vi fått ett vaccin. Och det hade väl varit bättre att ha nestängt några veckor under senvintern, när vädret på våra breddgrader ändå inte inbjuder till utevistelse än under högsommaren, eller hur?

   Vi kunde ju också ha följt råden från WHO och ECDC (EU:s smittskyddsmyndighet). Så någon brist på alternativa strategier har det sannerligen inte varit. Sveriges egen historia om kampen mot epidemier i det förflutna har också en del att erbjuda. Jag är själv inte alls okunnig inom det området. Jan Hägglund (Arbetarpartiet i Umeå) har också skrivit en bra redogörelse av tidigare epidemier, som drabbat Sverige, på sin blogg.

   Faktum är att ett litet antal extremt experimentlystna personer, i första hand Tegnell och Giesecke, med anknytning till Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet i Stockholm har haft fria händer att gå tvärs emot både vetenskap och beprövad erfarenhet och alla andra länder med undantag för Vitryssland, Turkmenistan och delvis Brasilien. De har skämt ut Sverige inför hela världen till ett mycket högt pris både i människoliv och rent ekonomiskt.

   • Brorson

    Jag vet inte om sign Kim är nöjd med mitt svar, som handlade om vad Sverige borde ha gjort för att förhindra den katastrof, som vi nu har sett. En annan fråga är vad Sverige borde göra i nuläget, när så många redan har dött ”i onödan”. Och på den frågan tycker jag att vikarierande partiledaren i Centerpartiet Anders W Jonsson har givit ett bra svar i DN i fredags 29 maj. C är därmed första riksdagsparti som har givit ett mer konkret svar vad som borde göras fr.o.m. nu.

    Tyvärr verkar regeringen vara helt ointresserad av att förhindra fler ”onödiga” dödsfall, utan försöker i stället exportera ”svenska döden” till våra grannländer, så att dödsfallen tar fart där också. Det är i det närmaste en krigsförklaring, biologisk krigföring, mot Danmark, Norge och Finland. Ministrarna Linde och Damberg blåljuger. De försöker uppamma vrede på den svenska sidan mot våra ”broderländer”, för att svenskar inte är välkomna dit. Låt oss granska deras argument:

    !. de påstår att de svenska regioner, Skåne resp. Värmland, som gränsar mot Danmark och Norge har mindre smittspridning än dessa länder. Jag vet inte om de räknar antal döda i Skåne resp. Värmland jämfört med de ländernas huvudstadsregioner, men troligen gör de det. Detta är dock inget mått på den nu pågående smittspridningen. Men den har inte alls avstannat i Skåne och Värmland, vilken den däremot har gjort i Danmark och Norge.

    2. Antal döda i förhållande till folkmängden i region Värmland är 2,4 gånger högre än i Norge som helhet, trots att Värmland har eceptionellt få döda i förhållande till Sverige som helhet. Antal döda i region Skåne är 1,4 gånger högre än i Danmark som helhet, trots att även Skåne utmärker sig med färre döda än Sverige som helhet. Damberg ljuger dessutom, när han påstår att det bara är grannlänen till Stockholm som har många döda. Flest döda i Sverige i förhållande till folkmängden under den senaste veckan har region Örebro lån haft, som är ett grannlän till region Värmland- trots att region Örebro har satt in motåtgärder mot smittan på ett relativt tidigt stadium.

    3. Ministrarna argumenterar väldigt lågt, när de försöker ge sken av att svenskar diskrimineras. I norge sätts alla, som har varit i Sverige, i karantän under 14 dagar – oavsett nationalitet, ras eller hudfärg. Ministrarna klagar också på att svenskar inte får resa till Danmark medan danskar får resa till Sverige. Jag vet inom om dessa danskar är välkomna tillbaka till Danmark så där utan vidare. Men fakutom är att den svenska regeringen kan stänga gränsen mot Danmark när den vill, vilket den gjorde under flyktingvågen i slutet av 2015. Men då var det ju människor och inte smitta som skulle hindras att komma in i Sverige.

    Om Sverige nu genast genomför alla de åtgärder som Anders W Jonsson har föreslagit, finns chansen att vi får så mycket kontroll över smittspridningen i Sverige om sådär två månader, så att vi kan resa fritt mellan de nordiska länderna fr.o.m månadsskiftet juli /augusti. Men regeringen vägrar. Hela svenska folket straffas för regeringen kryperi för Tegnell och Giesecke. Nu krävs att C (och andra partier) inte bara pratar om vad som bör göras, utan också tar strid för att verkligen blir gjort.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.