Allsköns funderingar om politik

Centerns sanslösa magplask

Den gångna veckan utnyttjade Centerkvinnornas ordf Sofia Jarl skamlöst Förintelsens minnesdag (27/1) till att varna Liberalerna för att lämna JÖK-boet. I en debattartikel i Altinget vill Centerkvinnorna ”vädja till Liberalerna att fortsätta stå för den demokrati som de hittills har spelat en viktig roll för att värna”.

Sabunis pågående markering mot såssarna och migrationsöverenskommelsen ses av Centerkvinnorna inte som en hälsosam markering mot ett makthungrigt S utan närmast som ett hot mot demokratin:

-Vad vi har lärt oss av Förintelsen är att vi inte får vara tysta. På Förintelsens minnesdag vill Centerkvinnorna därför uppmana till att våga ta ställning för friheten och individerna i den. För Centerkvinnorna har Liberalerna varit ett parti som har gjort det och som alltid har varit en kraft i arbetet för att slå vakt om vår liberala demokrati.

Slå vakt om vår liberala demokrati? Magstarkt! Hur lågt kan man sjunka för att rädda sig kvar vid makten? Oavsett vilket, är det inte i själva verket JÖK-boet, som är det största hotet mot demokratin? JÖK-boet bildades av partier som politiskt sett inte har mycket gemensamt förutom makthunger. Syftet med JÖK-boet (liksom föregångaren DÖ) var enbart att se till att väljarnas röster i valet 2018 inte skulle respekteras och att ’ytterkantspartierna’ (Lööfs benämning) SD och V skulle utestängas från den politiska makten. Är det vad ’godingarna’ i Centerkvinnorna menar med att ”vi måste stå på godhetens sida”?

Att Lööf gick till val med målet att bilda regering med övr allianspartier men istället blev stödhjul åt en rödgrön regering, torde vara ett av århundradets värsta politiska svek och bedrägerier och definitivt inte ”en kraft i arbetet att slå vakt om vår liberala demokrati”. Tvärtom! ”Vi måste våga ta ställning för friheten. Liberala demokratiska värderingar kan inte kompromissas bort”. Har inte deras egen partiledare aktivt varit med och kompromissat bort ”liberala demokratiska värderingar”? Utan Lööfs aktiva insats hade JÖK-boet inte bildats.

Att Centerkvinnorna utnämner sig själva som ’de goda’ tyder på självförhärligande, något Lööf banat väg för t ex genom att ständigt sätta sig på sina höga hästar och referera till sin oförvitliga moral. Eller att fullständigt ’glömma’ sin egen partihistoria:

-Det finns all anledning att bekämpa villfarelsen att det skulle vara möjligt för liberaler att kunna köpslå med nationalistiska idéströmningar med härkomst från samma ideologiska föreställningar som nazisterna

Dessbättre påminner oss Ledarsidorna om Centerns mörka förflutna i en krönika 28 jan /https://ledarsidorna.se/2021/01/en-lang-historia-av-intolerans/:

”Under hela 1920- och 30-talet fanns inom dåvarande Bondeförbundet (som centern hette på den tiden) drag av antisemitism och rasmystik. Vid sidan av nazisterna var Bondeförbundet det enda parti som hade rasismen inskrivet i sitt partiprogram. Och i och med detta det enda riksdagsparti som var både formellt och officiellt antisemitiskt.

Enligt 1933 års version av stadgarna skulle Centerpartiet (dе Bondeförbundet), i enlighet med paragraf IV, kämpa mot “inblandning av mindervärdiga utländska raselement” och skydda “folkmaterialet” mot “degenererade inflytelser”.

Dåvarande Centerpartiets ungdomsförbund var i allra högsta grad en förespråkare för “den slutliga lösningen”. Samma ungdomsförbund som idag, 80 år senare, vill sänka skyddsåldern för sexuella debuter samt i varje fall tidigare, inklusive partiledaren Annie Lööf varit förespråkare för månggifte. En tolerans inför en intolerant kultur som öppnar för hedersrelaterat förtryck och sexuellt utnyttjande av minderåriga.”

Lööfs oresonliga inställning mot SD har fått henne att göra våld på demokratin. Att utestänga SD från politisk makt och att inte respektera väljarnas val är helt oacceptabelt, inte minst mot bakgrund av Centerns egen rasistiska historia. Vidare har Centern varit rätt tolerant när företrädare visat sig värdera människor olika beroende på kultur, etnicitet och religion. 2018 tillämpade två centerpartistiska nämndemän sharialagstiftning i en dom som handlade om misshandel. I nättidskriften Kvartal dec 2020 läser jag bl a följ om C och islamismen:

Kopplingen mellan islamiska riksorganisationer och Centerpartiet går decennier tillbaka, skriver Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer. Partiet har fungerat som inkörsport och ett mål för infiltration från islamistiskt håll.

/https://kvartal.se/artiklar/centerpartiet-och-flirten-med-islamism/

Julia Eriksson, förbundsordf för Centerstudenter, skriver i a f att hon är ”så besviken över hur, bland andra, Centerkvinnorna valde att använda dagen som ett politiskt slagträ”.

”Det förminskar en dag som ska handla om att minnas och förfäras över det som skedde, de som drabbades och de som än i dag drabbas av hat och förnekelse”.

Ida Alterå, ordf i Centerns ungdomsförbund, skräder inte orden på Twitter:

På förekommen andledning: det är ovärdigt att använda förintelsen för att plocka dagspolitiska poänger. Punkt”.

Den ’goda’ Lööf med sin höga moral har inte kommenterat Jarls utspel, men det behövs knappast. Lööfs tystnad säger mer än ord precis som när det gäller pedofiliskandalen.

Inför valet 2018 fick Lööf låna Isabella Löwengrips instagramkonto, där Lööf i en 15-20 minuter lång livesändning talade till bloggarens nästan 500 000 följare. Också influencern Bianca Ingrosso hjälpte Lööf genom att sända direkt på sitt instagramkonto, när hon guidades runt i riksdagen av Lööf. Ingrosso berättade att hon ska rösta på Centerpartiet och uppmanade sina 795 000 följare att göra likadant.

Kommer dessa influencers att lika välvilligt kampanja för Lööf efter att partiet visat sig tolerant mot pedofili, åtminstone när det gäller en av sina numera f d partitoppar, Fredrik Federley, som bott ihop med en pedofil och umgåtts med ytterligare pedofiler.

 

8 kommentarer

 1. Brorson

  Demokrati förutsätter både majoritetsstyre och någon form av konstitutionellt skydd för minoriteten. Majoriteten har ingen befogenhet att förbjuda all opposition. Detta påstås ofta i svensk debatt ha skett i Ryssland, men är det verkligen sant? Samt i Ungern, Polen och USA under Trump-tiden. Hur kunde då maktskiftet i USA vara möjligt?

  När den parlamentariska demokratin infördes i Sverige genom den allmänna rösträtten, tillförsäkrade sig den gamla högern betydande inflytande i opposition genom bl.a. riksdagsutskotten. Oppositionen har under hela 1900-talet haft större inflytande på de svenska riksdagsbesluten än vad som egentligen är nödvändigt i en parlamentarisk demokrati, som i andra länder, bl.a. Storbritannien präglas av principen ”The winner takes all”, vilket har skapat förvirring efter SD:s inträde som ett nytt oppositionsparti i riksdagen.

  Jag vill därför slå fast att andra partier inte har någon skyldighet att samarbeta med SD, utöver vad riksdagsordningen kräver. Frågan är då om ambitionerna och metoderna för att utestänga SD (vilket i synnerhet C döljer genom att utestänga även V) har skadat demokratin. Svaret är: Ja. Principen ”The winner takes all”, förutsätter nämligen att det finns en en majoritet, ett parti eller koalition av partier, som tillsammans har bildat en regering med en majoritet bakom sig i riksdagen.

  En minoritetsregering kan fungera under en tid, så länge den tolereras av en majoritet i riksdagen. Den perfekta demokratin är ett styrkeförhållande mellan en majoritetsregering och oppositionen 51 – 49. Oppositionen är ständigt beredd att ta över regeringsmakten efter såväl ordinarie val som nyval efter en regeringskris. SMp-minoritetsregeringens maktstrategi har har nämligen gått ut på att splittra oppositionen och göra den oförmögen att utmana om makten eller göra det med stöd av ett parti, som ingen vill samarbeta med. Följden av denna antidemokratiska strategi har blivit att just det partiet har vuxit mest.

  Ska man utestäng SD utan att sätta demokratin i gungning, vilket skett i Sverige, får mam också bilda en majoritetsregering. När det efter valet 2018 borde man ha bett väljarna om ett nytt valresultat genom att utlysa nyval. Det fanns stöd för detta i regeringsformen, som säger att om en majoritet av riksdagsledamöterna tre gånger har röstat nej till talmannens förslag till statsminister, ska nyval hållas. Jök-partierna var alltför fega för att låta väljarna avgöra regeringsfrågan genom nyval.

  C och L har dessutom fegat ur från att ta regeringsansvar., vilket f. ö. inte hade hjälpt eftersom de fyra jök-partierna inte ens tillsammans förfogar över en majoritet i riksdagen. L har därigenom förintat sig själva som parti. Detta gör naturligtvis de båda kvarvarande borgerliga oppositionspartierna än mer beroende av stöd från SD – partiet som skulle isoleras. Att ett parti har 20 % av väljarna bakom sig, betyder alltså inte att detta parti har rätt att bestämma 1 / 5-del av den politik som förs. Men man kan inte heller räkna bort ett så stort oppositionsparti, om det inte finns en vinnare, som är stor nog för att ta allt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”… om en majoritet av riksdagsledamöterna tre gånger har röstat nej till talmannens förslag till statsminister, ska nyval hållas. Jök-partierna var alltför fega för att låta väljarna avgöra regeringsfrågan genom nyval.”
   Idag är JÖK-boets ställning klart skakig så de lär göra allt för att slippa nyval. Såssarnas pågående skamlösa krigföring mot oppositionspartierna blir förhoppningsvis allt annat än framgångsrik.

   • Brorson

    Eftersom den av talmannen föreslagna kandidaten blir statsminister om inte en majoritet av riksdagens ledamöter röstar nej till denne, så även om han inte får en enda ja-röst, borde Löfvén ha skippat Mp och ställt upp på nytt som kandidat för en socialdemokratisk enpartiregering. Att ha med Mp var ju fullständigt onödigt eftersom S och Mp ändå inte hade en majoritet bakom sig. Inte ens med stöd av C och L.

    Den socialdemokratiska minoritetsregeringen hade sedan kunnat sitt kvar, så långe inte någon riktigt kontroversiell fråga dykt upp, med passivt stöd från tillräckligt stora delar av oppositionen. Och det hade naturligtvis varit lättare att få det stödet utan Mp.

    Det hade inte heller kunnat uteslutas att S vunnit ett ev. nyval, Men S valde att låta en minoritet på 4 % styra framför att gå till val med en egen, socialdemokratiskt politik. Trots historiska erfarenheter att genuin socialdemokratisk politik brukat locka en bra bit över 40 % av väljarna i det förgångna.

 2. Jan Sjöström

  Hej.

  Ett ”bondeförbund” utan bönder, i behov av historisk
  revidering. Krav på annan mer slagkraftig inriktning
  i syftet ”behållande av egen nyttan”. D v s utkomst.

  Partiet grundades ur tydlig bas, bönder behövde en
  enande organisation för sin överlevnad. landsbygd
  var / är delvis fortfarande ett resultat av kamp för liv.
  Därav behovet av ”intresseföreningen” Centerparti.

  I dag – inte så mycket bönder. För fortsatt existens
  behövs således identifieras nya målgrupper. Partiet
  har efter lång tid i lära, (partner till maktpartiet nr 1)
  i ett antal av mandatperioder, lärt sig vad som krävs
  för att över tid fortsatt ta del av ”grytans innehåll”.

  Likt en nasare i jakt på dagens måltid, identifieras nu
  tänkbara lättlurade / naiva offer. Dagens ism är i allt
  de så populära värdegrunderna. Häftiga One liners
  kombinerat och presenterat med ”häftig musik” ger,
  nu uppenbart flera partier dess legitimitet.

  Borta är sans och förnuft, i Annie`s värld råder en
  s k ”influencer” i allt. Snällhet och godhet blir dagis-
  generationernas lockrop. Lördags godis till alla blir
  dess belöning!

  Personligen minns jag ett annat mer ideologiskt
  centerparti, kampen för rättvisa villkor, oavsett var i
  landet personen valt att leva. Landsbygdens
  förutsättningar eller bara någonting så enkelt som
  respekt för tidigare generationers kamp för sin hela
  existens, drev i vart fall mig en gång in i partiet.

  Numera, blir ”pinsamt” mitt enda eftermäle, hur kan
  någon tro att framgång ligger i brist på ” en vuxens
  röst”! Jag tror helt enkelt inte på ”allt till alla” eller
  tesen om att vi som folk är dömda till undergång, i
  att vi numera saknar egen reproducerande förmåga.

  Centerpartiet söker existensens förutsättning, helt i
  alla delar uppenbart ”omedvetna om var att söka”.

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   I Annies värld trumfar jaget laget. Partiet har blivit jag/Annie. Det håller inte i längden att fladdra både med händer och ideologi/politik. Hon har gjort Mittens rike till Mitt rike och det lockar inga seriösa väljare.

 3. Jonsson

  S och C, måste tydligen underblåsa nazi-anklagelser i valtider. Varje gång blir de motbevisade. Varje gång svarar de med att försöka skriva om historien; trots att det är dömt att misslyckas på förhand. De spelar på känslor. Och moraliserar. En valrörelse på 2000-talet utan Hitler verkar helt otänkbart?
  Blue(S)Brothers uttalanden framstår inte som särskilt feministiska heller. Har S-gubbarna tröttnat på att stå tillbaka för feministiska regeringsstyret, knytblusar med mera?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag vill inte tänka på hur nästa års valdebatter och kampanjer kommer att bli. Då gäller att brunsmeta oppositionen så mkt som möjligt och att mörka alla sina egna fadäser och misslyckanden, som är många vid det här laget.
   Just nu är såssarna riktigt ’grisiga’ och inte lär det bli bättre nästa år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.