Allsköns funderingar om politik

Kraftkarlen /l/Ygeman i hetluften igen

Trots vinter, kyla och akut elbrist i Stockholm har Anders /dr/Ygeman åter lyckats hamna i hetluften. Hans senaste kreativa påhitt för att avhjälpa elbristen i Stockholm är att använda en miljard kr av nationella beredskapspengar. Denna manliga motsvarighet till Mona Sahlin har, liksom ’våran Mona’, lyckats ta sig till partitoppen trots ruffel och båg, halvsanningar och lögner, bristande moral och omdöme, oförmåga att ta ansvar, arrogans, noll ledarskapsförmåga, inkompetens, ringa självinsikt och gränsöverskridande agerande. Vad säger detta om såssarna?

Ygeman hävdar med en dåres envishet att Sverige inte har någon brist på el. Det är en sanning med modifikation. I Norrland finns det gott om el men i södra landsänden råder ibland elbrist p g a flaskproppar i ledningarna, vilket gör att industri, näringsliv, infrastrukturprojekt och privata elkonsumenter drabbas. Tillväxtregionen Stockholm, där Ygeman bor, står t ex för 15% av landets elbehov. Kapacitetsbristen kommer att finnas kvar till 2030 men redan idag tvingas div infrastruktur- och bygginvesteringar skjutas upp. Den akuta elkrisen beror på bristande och undermåligt underhåll av stamnätet, som är fullt. Det går därför inte att mata in all el som behövs under de ’toppar’ behovet är som störst. Då importerar vi istället ’fulel’, koleldad el, något Ygeman talar tyst om. Mp likaså.

Barsebäck 1 och 2 stängdes av politiska skäl och Ringhals 1 stängdes nyligen av ekonomiska skäl (eller för att Vattenfall skulle tjäna extra pengar genom kundernas höjda elavgifter under tider av hög belastning?). Vi har sålunda ersatt säker inhemsk kärnkraftsproducerad el med importerad utländsk ’fulel’. Självklart uppstår problem när ansvariga politiker stänger ner väl fungerande och stabila kraftkällor i södra Sverige och överföringskapaciteten av el fr Norrland inte fungerar optimalt. Usel planering, inkonsekventa beslut med snabb nedmontering av planerbar elproduktion och storskalig satsning på väderberoende, kraftigt subventionerad vindkraft har orsakat elbrist och rusande elpriser. Att såssarna p g a sin makthunger låtit Mp styra energipolitiken är en minst lika stor orsak.

Följden har blivit elbrist och höga elpriser, importerad kolkraft och en uppstart av oljekraftverk i Blekinge, följt av ett förhalande av kärnbränsleförvaringens fortsatta verksamhet p g a Bolunds och Mp:s kärnkraftsfobi. Kommer inget beslut om förvaringens fortsatta verksamhet under denna mandatperiod, kan det betyda slutet för svensk kärnkraft och uppfyllande av Bolunds våta dröm. Det kommer antagligen också att betyda stora svårigheter för svensk industri, men det verkar inte bekymra Mp, som dessutom fortsätter att kräva allt åt alla och som innan mandatperiodens slut vill införa ’utvecklingstid’, d v s ersättning för att man finns till.

I torsdags (18/2) avslöjade DN att den ’elenergiske’ och påhittige Ygeman intecknat en miljard kr av nationella beredskapspengar (avsedda att skydda elförsörjningen i händelse av krig el andra katastrofer) för att fixa Stockholms akuta elkris. Dessutom framkom att tjänstemän på Ygemans departement via sms pressat tjänstemän på Svenska kraftnät att hjälpa till med att förverkliga detta hemliga avtal, som innebar att Svenska kraftnät också skulle bidra med en miljard kr ur beredskapspengarna. Dessa två miljarder skulle användas till att renovera ett uttjänt oljekraftverk. Tjänstemän på Svenska kraftnät blev upprörda över den hemliga uppgörelsen och påpekade att Ygemans miljardlösning skulle bli fyra ggr dyrare än alternativen.

Beträffande hemlighetsmakeriet kan det kanske ha att göra med Ygemans väldokumenterade oförmåga att hitta ett säkerhetsklassat rum att informera berörda parter i. Han nekar dock till att ett miljardbelopp från elberedskapen skulle ha använts till att lösa den akuta elkrisen i Stockholm. I Ekots Lördagsintervju (20/2) säger han bl a:

-Det stämmer inte. Det finns inget öppet eller hemligt avtal.

DN skriver också att tjänstemän vid infrastrukturdepartementet via sms pressat Svenska kraftnät för att få affären i hamn.

-Jag har ställt frågan till alla mina tjänstemän om det finns någon som har påverkat den här processen. Då har svaret varit nej och jag tror att det där sms:et går att tolka på flera olika sätt, säger han i Lördagsintervjun.

Ygemans uttalande tolkar jag bara på ett sätt; han ljuger och hans förtroendekapital är sedan länge förbrukat.

Ygeman hävdar att det hela handlar om ett missförtånd kring två parallella processer; hans eget initiativ tillsammans med energibranschen för att öka eltillgången i bl a Stockholm och Svenska kraftnäts arbete för att se till att landet har en beredskap i händelse av elbrist. Vilka beslut Svenska kraftnät har fattat säger han sig inte känna till:

-Det är beslut som generaldirektören för Svenska kraftnät har fattat självständigt. Jag har inte vid något tillfälle diskuterat det med generaldirektören, hävdar han i Lördagsintervjun.

Det skulle jag vilja syna. Näringsutskottet och antagligen KU kommer dock att syna detta och förhoppningsvis prickas han, vilket i bästa fall leder det till en misstroendeförklaring.

Ygeman har, i likhet med Sahlin, ertappats med byxorna nere flera gånger, men han har liksom katten alltid landat på fötter och lyckats fortsätta stå på god fot med S-ledningen. I juli 2017 tvingades Ygeman avgå som ansvarig för Sveriges genom tiderna största IT- och säkerhetshaveri. Redan i början av 2018 återanvändes han som digitaliseringsminister! Vad säger det om såssarna? En titt på Ygemans CV avslöjar bl a följ:

1987-1995: Över 30 betalningsanmärkningar hos Kronofogden

1992-1996: Ordf för SSU Sthlm

1992: Döms i Hovrätten för olaga intrång – betalar inte böter

1993: Döms i Tingsrätten för obetalda hyresskulder

1994: Jobbar för att Sverige inte ska gå med i EU

1995: Slipper betala större delen av sina hyresskulder – hyresvärden i konkurs

1995: Blir Mona Sahlins ersättare i riksdagen

1995-1997: Vice förbundsorf i SSU

1996: Blir ledamot i riksdagen

2014: Blir Sveriges inrikesminister

2016: Blir ordf för Socialdemokraterna i Stockholms stad

2017: Tvingas avgå som minister efter Transportstyrelseskandalen och blir istället ledare för

Socialdemokraternas riksdagsgrupp

2018: Blir Sveriges digitaliseringsminister

2019: Blir Sveriges digitaliserings- och energiminister

Det blir spännande att följa DN:s fortsatta rapportering om Ygemans ’hemlis’. Har han ljugit igen eller är DN:s artikel s k ’fake news’?

Sd anmälde Ygeman till KU redan i oktober och nu har Näringsutskottet kallat in både Ygeman och Svenska kraftnäts generaldirektör, Lotta Medelius-Bredhe, för utfrågning. Jag ser med stort intresse fram emot denna utfrågning.

 

20 kommentarer

 1. Brorson

  Fördelen med Ygeman är att han bara pratar och aldrig får något gjort. Och den som inget gör, begår ju aldrig några fel. Nu beskylls han för att ha försökt göra något, men själv försäkrar han att ”Jag har inte vid något tillfälle diskuterat det med generaldirektören”.

  Andra ministrar, som är departmentschefer, talar med sina generaldirektörer. Inte blYgeman. Inte ens när läget är kritiskt.. .

  Det känns tryggt att veta.

 2. Jonsson

  En energiminister utan watt och energi. Det är bara kaos med den här regeringen.
  Löfven får helt enkelt låta bli rakapparaten från i julas, för nu gäller det att hushålla med strömmen. Det är precis så här Mp vill ha det. Mörkt och kallt. Två dyra hål i väggen till liten nytta.
  Låt oss hoppas att sanningen kommer fram, främst för sossarnas skull – de behöver väckas. Ygeman blir nog landshövding efter detta.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Men Löfven behöver en ordentlig avhyvling för det kaos han fixat.
   Jag gissar att DN m fl kommer att dra ut på pinan genom att avslöja en liten del i taget. De har antagligen en del att komma med.
   Vilket län ska straffas med dryga /l/Ygeman?

   • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

    Om de bara tänkte annorlunda vore det enkelt. Nu agerar de också annorlunda och direkt skadligt för landet.

 3. Brorson

  Att det finns så många kärnkraftmotståndare i Sverige, ett stort antal inom MP där .80 % är lärare /pedagoger, tyder på ett mycket allvarligt fel i det svenska utbidlningssystemet. typ läst. tenterat godkänt, men inte förstått, mer inbillning än utbildning. Vad många högutbildade inte klarar av är att kombinera kunskaper från olika områden, tänka själv och dra slutsatser. Ett exempel är Birgitta Dahl, som när hon var yngre framhölls som ett lysande exempel på socialdemokratisk akademiker.
  Alla var överens om att partiet behövde fler än hon, och man var lite bekymrad över vurmen för marxism-leninismen på vänsterkanten inom den akademiska världen.

  Jag hade ett personligt samtal med Birgitta, som ville ha ett totalförbud mot lastbilstransporter i städer. Jag frågade henne hur hon själv klarade sig utan bil, och fick svaret, som om det var ett alternativ som alla kan använda för att få hem varor från Tempo, att hon hade tagit flyget från New York, sedan buss. tåg och slutligen cykel. Jag unndrar hur hon klarat resorna mellan hemmet i Uppsala och sommarstugan i Norduppland vid ’Forsmarks kärnkraftverk på ålderns öst och med en sjuk man (som avled för något år sedan, utan bil. Paret hoppade kanske ut med fallskärm från planet från New York, när det gick in för landning på Arlanda?

  Jag hörde en debatt mellan Birgitta Dahl, S, och Centerns Birgitta Hambraeus, C, som var den som startade kärnkraftmotståndet inom C. Hambraeus körde med exakt samma knep, som senare statsministerkandidaten Torbjörn Fälldin i debatten mot Olof Palme, som framställde sig själv som en okunnig och rädd liten människa, som blev ännu räddare av den kanononad av fakta. som leveraes av debattmotståndaren. Fälldin framställde Palme som ett supergeni, som var i fård med att utrta hela mänskligheten med radioaktiv ”smitta”. Om det inte var sant, så var det vad man kunder tro, när man var så intellektuellt underlägsen. Fälldin i förhållande till Palme, liksom något år tidigare Hambraeus i förhållande till Dahl.

  Vad är det för land vi bor i, när man kan vinna val och bli statsminister på att marknadsföra sig själv som totalt imbecill? Kanske var det bilden av norrlänningar i gemen bland svenska väljare? Eller låg det något i de båda centerpartisternas retorik? Om Palme vet jag. Han framstår på något sätt som äkta. Såvitt jag vet, hade han samma övertygelse, så länge han levde. Men förstod Dahl vad hon pratade om? Hon hade ju gått på universitetet och lärt sig prata på de lärdas sätt, så att bönder förstod. Ungefär som gamla landsortspräster.

  Hur kunde den högutbildade karriärsossen Birgitta Dahl, byta fort lika enkelt som partiet bygge fot i kärnkraftfrågan, om hon hade förstått och själv trott på det hon sade, när hon predikade om kärnkraftens välsignelser? Jag har då inte bytt åsikt sedan jag försvarade kärnkraften tillsammans med Olof Palme och Birgitta Dahl mot demagoger som Torbjörn Fälldin och Birgitta Hambraeus. Skillnaden är att nu vet jag mycket mer, efter ytterligare 45 är med kärnkraft, men tyvärr också glömt en del.

  Vilka var de fakta, som fick mig att tycka si och så? Det kan ha varit mina goda kunskaper i elektricitetslära, innebörden av vissa begrepp o.s.v .Kunskaper som jag nu måste repetera för att bemöta kärnkraftmotståndarna, men saknar de gamla läroböckerna
  , som gav grundkunskaper. Och det är inte alltid lätt att hitta det jag söker på nätet. Det kan ta många timmar.

  Vad är det för skillnad mellan effekt och energi? Vi exporterar ju mer el än vii importerar? Nu vill regeringen förstöra ännu mer natur, till nästan ingen nytta alls, med nya ledningsgator mellan nord och syd. Jag hoppas att Ygeman gör som han brukar, när han inte gör det han säger att han ska göra.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Journalistkåren har hjälpt till att stärka motståndet mot kärnkraft. De som är övertygade kärnkraftsmotståndare och ’vindkraftstroende’ är oavsett utbildning inte mottagliga för ny kunskap el rationella och ekonomiska argument.

 4. Brorson

  Fälldin fantiserade om ett pärlband av kärnkraftverk längs Norrlandskusten, innan Hambreus lyckades övertyga honom att exploatera människors fobier och rädslan för det okända – och misstron mot experter, förstås – för att göra slut på det 44-åriga socialdemokratiska regeringsinnehavet. Jag minns hur jag råkade se en fransk tidskrift på ett bibliotek med Fälldin på framsidan och flera sidor om det svenska valdramat. Fälldin beskrevs som något slags obegåvad grottmänniska från de djupa skogarna i norr, lång bortanför civilisationen, som skulle möta de världsvane Olof Palme.

  Jag minns grälen, som direktsändes i radio, mellan Fälldin och Gösta Bohman, som anklagade Fälldin för att riskera en kommande valseger för de borgerliga. Och Fälldins svar, att det var just så här man skulle fälla socialdemokratin. Jag minns hur Fälldin försäkrade att Bohman kunde utpressas att gå med på vad som helst för lyckan att sitta i en regering. Så usel var han inte själv lovade Fällldin .Ingen regeringstaburett var honom så kär, lovade han. Samt att han inte skulle ta pensionen från sin gamla mamma.

  Det var så det började. Den svenska modellen för hur ett land ska styras. Det ena regeringspartiet bedriver ren utpressning mot det andra regeringspartiet.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Historien upprepar sig och makten hägrar ständigt för de politiskt ’besatta’ och ’insuttna’. Men allt har ett slut och Palme, Fälldin och Bohman har efterträtts av andra makthungriga personer.

 5. Jonsson

  Ambassadör är förstås ett annat alternativ för Ygeman. Regeringen ser ju hela världen som sin spelplan. Utom just Sverige som är en svart fläck på kartan.
  Blir det en landshövdingepost så vore det bra med en placering i något län där denne jök-ministers förehavanden inte får alltför stor negativ ”effekt”. Norrland är därmed helt uteslutet.
  Jag försöker erinra mig vilka undergörande reformer SMp-regeringen åstadkommit sedan 2014, men det står tyvärr helt stilla. Riktigt så illa kan det väl ändå inte vara?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag tror inte att drYgeman blir aktuell för ambassadörspost, såvida inte kyler ner honom genom att förpassa honom till mörkaste Afrika förstås.
   Jo, riktigt så illa är det nog. De rödgröna har haft fullt upp med att posera och producera signalpolitik, som inte lett till några reformer. SveTsaren anser ändå att de gjort Sverige bättre.

 6. Brorson

  Nej, han kommer inte att bli ambassadör. Det finns inget tillräckligt betydelselöst land med en svensk ambassad.. Men enligt vanligtvis välunderrättade kaällor kommer den nya statsministern Mikael Damberg att utnämna Smygeman till generaldirektör för den nyinrättande Myndigheten för plaskdammens bevarande.

  De svenska plaskdammarna kommer enligt planerna att omvandlas till galvaniska element för lagring av vindkraftel.

  Kaffeautomaten har tagits bort, sedan det visade sig att de kommunanställda olovligen använt automaten mellan 8 och 9 på måndagmorgonen, mitt under höglasttimmen, då förbud mot onödig användning av elektrisk utrustning råder.

  De kommunanställda hade dessutom inte tagit med gratiskaffelt i sina självdeklarationer som skattepliktig förmån.

  Andreas Lundgren hotas av åtal för anstiftan av skattebrott. Men han tar ju ”fajten” mot väderkvarnarna.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Plaskdammen kan passa drYgeman bra. Där kan han simma lugnt tills han drunknar.
   Nån som inte simmar lugnt är Damberg. Han blev enl uppgift både förvånad och besviken när Löfven blev partiledare. Nu dyker D upp i tid och otid (med el utan knytblus) och pladdrar på i hopp om att han står på tur för partiledarjobbet nästa gång.

 7. Brorson

  Jan Hägglund, Ap, har dragit ner debatten (den vi borde ha, men inte har) om MP:s falskspel till en absolut bottennivå, genom att anklaga miljöpartisten Mariam Salem för att hon har ”låtit sig kallas ” något som hon inte är i en arabiskspråkig sajt. Den korrekta översättningen till svenska är. enligt Hägglundm ”vice borgmästare i Umeå”. Knorren är att inte bara titeln, utan även befattningen som borgmästare har avskaffats, varför det är fritt fram för vem som helst att kalla sig ”borgmästare”.

  En gruppledare för Mp har alltså samma rätt som den som är kommunalråd att kalla sig borgmästare. Men enligt Hägglunds hemmasnickrade definition har bara kommunalrådet den rätten. Och nu har han bokstavligen, förhoppningsvis utan att förstå det själv, hotat Salem med dödsstraff om hon inte gör avbön. Han kräver att hon ska tala nu, eller tiga för evigt. Som bara de döda gör. Vad tycker äAo i energifrågan? Med grova påhopp på andra för struntsaker döljer man sin egen byk.

  Så låt mmig då ge ett exempel på Mp:s verkliga falskspel. Och det var när Mp-borgmästaren själv skrev för någon vecka sedan: ”För när vi möts av det felaktiga påståendet att Sverige har elbrist så upplyser vi sakligt att svensk elkonsumtion minskat som följd av energieffektivisering, och att svensk elproduktion ökat som konsekvens av en rejäl utveckling av vindkraftsel.”

  Lägg märke till den magistrala tonen, som f.ö, passar en borgmästare, eftersom borgmästaren var självskriven ordförande i magistraten. Det är alltså vi, som inte håller med, som står för felaktigheterna och Mp som står för sakligheten. Följt av någon invecklat resonemang att effektbristen i det svenska elnätet inte skulle vara en följd av politik. Nej. kanske inte direkt, men indirekt: en konsekvens av politiska beslut, som Mp visserligen inte var ensamma om, men i högsta grad delaktiga i. Delaktiga var naturligtvis alla de borgerliga partierna, utom C, som lät sig luras. C tillhörde inte du lurade, utan snarare de som ljög och lurades.

  Vad är det då för skillnad mellan effekt och energi? Ett gammalt mått på effekt är hästkrafter (hkr).. Vi säger ju än idag att ett motorfordon har så eller så många hästkrafter. Den energi, som fordonet medför i bensintanken mä ts däremot i liter. ., men kan också omräknas till till Ws (wattsekunder). 1 W =:1,36 hkr. 1 hästkraft (hkr) är eb uppskattning av vad en ”normal” häst orkar med. Exempelvis en hink med vatten, som hästen ska dra upp ur en brunn. Ett nyare mått på kraft är Newton (N), som definieras som den kraft som behövs för att accelerera en massa 1 meter under 1 sekund.

  Vi tänker oss nu att vi ersätter hästen med en elmotor, som får sin el från ett vindkraftverk, som maximalt leveerar den effekt (hkr) som behövs för att lyfta hinken med vatten. Vad händer då om vindstyrkan avtar. Vi får effektbrist. Men inte alls säkert att vi för den skull har energibrist. I MP:s värld finns det jättemånga vindkraftverk, som väntar på att byggas, och alltid blåser det någonstans i Sveriges avlånga land. Om alla vindkraftverken har en installerad effekt (mesta möjliga effekt, när det blåser) är c:a 20 gånger så stor, som landets maximala effektbehov under de kallaste vinterdagarna, så har vi sannolikt ingen effektbrist.

  Batterier? Export / import? Nya vattenkraftvek i de hittills orörda fyra stora Norrlandsälvarna? Javisst, men problemet med MP är att de, genom sin fanatiska och orealistiska energipolitik är beredda att förstöra hur mycket natur och miljö som hest., under stridsrlpet att ALLTIG har konsekvenser. Som om inte vi, som kritiserar pariet inte visste det, som om VI vore obildade idioter.
  ´´´´

 8. Brorson

  Eftersom vi människor har så svårt att tänka oss att något saknar egenskapen tid, kan vi mäta effekten i Ws (watt per sekund). Men, om en elektrisk urladdning tar kortare tid än en sekund, är effekten densamma. För praktiskt brukhh anges ofta effekten i kWh (kilowattimmar) . Men detta är egentligen ett mått på energin. 1kWh = 3600 Ws, vilket innebär att effekten är 1 W varje sekund under en hel timme. Samma effekt ger 2 kWh under 2 timmar, 3 kWh under tre timmar, o.sv.

  Om vi tänker oss att en bil har motoreffekten 136 hkr (= 100 KW) och förbrukar en liter bensin per timme och bensintanken rymmer 60 liter, kan vi räkna ut att besintaken rymmer energimängden 6000 kWh. På sanna sätt kan vi räkna ut hur mycjket energi som finns i 1 ton kol eller 1 kbm ved. Eller i ett vattenmagasin i anslutning till ett vattenkraftverk. Elenergi kan inte lagras, men kan omvandlas till energislag, som kan lagras. Miljöpartister verkar tro att vätgas, etc är en ny uppfinning, som vi andra aldrig har hört talas om, att vi är dumma i huvet.

  Men det mesta är gammal kunskap, som redan Christopher Polhem (1661 – 1751) sysslade med. Mest berömd är han för sina stånggångar, som var ett sätt att överföra energin i ett vattenfall till en gruva flera hundra meter bor, nästan 200 år före elmotorn. Delar av stånggångar finns bevarade .på flera platser i Sverige. Vindkraft har funnits inte bara så länge elektriciten har funnits utan nästan 1.500 år dessförinnan.

  Vindkraftens första användning var att fylla vattenmagasin för konstbevattning av äkrar. Man hade då ingen aning om att man på lång sikt gjorde marken otjänlig för odling. Vannet, som pumpades ut, innehöll små mängder salt, som stannade kvar i jorden, när det vatten, som inte togs upp av växterna, avdunstade. Miljöpartisternas barnsliga förtjusning i allting, som de tror kan ersätta kärnkraften, som de tror är bra argument att slå sina meningsmotståndare i huvudet med, bygger på tankeluckor, okunskap och avsiktligt förnekande av miljöriskerna. Och om de banalatekniksa och ekonomiska problemen.

  Med ett stadigt grepp om public service, som lyder under kulturdepartementet, och journalistkårens, som till stora delar består av hängivna Mp-sympatisörer, indoktrineras folket. Under de fyrtio år, som Mp har funnits, har partiet förvandlats från miljöns försvarare till miljöns förstörare. Jag delar naturligtvis inte Moderaternas visioner om ett litet kärnkraftverk i varenda buske. Men en enda liten reaktor kan ersätta mängder med naturförstörande vindkraftverk. Jag har aldrig påstått att kärnkraften är ”miljövänlig”, men kärnkraften är klart mindre miljöskadlig än vindkraften.

  Små reaktorer har dessutom fördelen att de har kortare start- och stopptider, vilket gör att en mix av stora och små reaktorer klarar en större del av effektbehovet vid stor efterfrågan på el, så att kärnkraften kansvara för en större andel av energiproduktionen under året. Det behövs mindre tillskott från andra energikällor för att klara efterfrågetopparna. Det är en självklarhet att med färre drifttimmar / år blir avkastningen av det investerade kapitalet lägre. Men det gäller alla anläggningar för elproduktion, även vindkraften, vars dolda kostnader måste upp på bordet.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Miljöpartisternas barnsliga förtjusning i allting, som de tror kan ersätta kärnkraften, som de tror är bra argument att slå sina meningsmotståndare i huvudet med, bygger på tankeluckor, okunskap och avsiktligt förnekande av miljöriskerna. Och om de banalatekniksa och ekonomiska problemen.” Instämmer helt! Mp bör avvecklas i förtid enl det blogginlägg jag just publicerat.
   Instämmer också i de sista styckenas resonemang.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.