Allsköns funderingar om politik

’Krisdemokraterna’

 För ett par veckor sedan började marken gunga i KD. EU-parlamentarikern Sara Skyttedal polisanmälde då partisekreteraren Johan Ingerö för sexuellt ofredande, något som skulle ha skett i samband med firandet av EU-valet 2014. På Facebook skriver hon:

”För åtta år sedan valde en partikollega att, mot min vilja, försöka ta sig rätten till min kropp. Under alla dessa år har jag varit tyst. Försökt att förtränga vad som hände”.

Ingerö hade inte fått se polisanmälan men uppfattat att det handlat om ”någon form av ofredanden som hon menar ska ha skett för nio år sedan” och ”att det som påstås inte är sant”. Han skriver också att han och partikollegan som anmält honom haft en ”yrkesrelaterad konflikt i slutet av januari i år”.

Partiledningen hade då uppdragit till partisekreterare Ingerö att be Skyttedal ställa in den planerade intervjun ”30 minuter” i Svt, där hon skulle berätta om hur hon använt cannabis för att få hjälp mot psykisk ohälsa och slå ett slag för legalisering av cannabis i Sverige. Ingerö lyckades inte övertala Skyttedal att ställa in intervjun och hålla sig till partilinjen i narkotikafrågan.

Skyttedal gick i taket för att Ingerö än en gång ”gått över en gräns”. Plötsligt mindes hon vad som hände på efterfesten efter valvakan 2014 i en svit bokad av Göran Hägglund på Radisson i centrala Stockholm. Där hade hon tillsammans med 3 män på natten slocknat i en gemensam säng och vaknat av Ingerös hand på sitt lår.

Ingerö har själv skrivit om polisanmälan på Facebook:

”Det rör sig om en efterfest med stora mängder sprit som den här personen arrangerade och som jag och flera andra deltog i. Festen ägde rum i en hotellsvit efter valvakan i samband med 2014 års val till Europaparlamentet”.

Skyttedals polisanmälan lades ner, eftersom den anmälda gärningen, ”sexuellt ofredande” preskriberas efter 5 år. Borde hon inte ha känt till detta? Bara Ingerö och hon vet exakt vad som hänt, förutsatt att de lyckas komma ihåg något från efterfesten. Övr deltagare verkar ha haft bara dimmiga minnesbilder av händelsen.

Skyttedal har stått Busch mycket nära. Det var t ex hon som lyfte av locket om invandringspolitiken, liknade invandringen vid en ”skogsbrand”, argumenterade för en hårdare migrationspolitik, ledde kampen mot decemberöverenskommelsen och korkade på rikstinget 2015 upp en champagneflaska för att fira att ’decemberöverenskommelsen’ hade fallit. Liksom Ingerö har hon haft en frän profil på sociala medier. Hon har tagit sig hela vägen till EU-parlamentet. Ändå måste hon processa ett sexuellt ofredande i närmare 9 år, innan hon inser att hon utsatts för ett övergrepp och polisanmäler det. Undra på att det tar åratal innan beslut tas i EU-parlamentet! Var kanske Skyttedals vägran att ställa in intervjun i ”30 min”, där hon skulle argumentera för avkriminalisering av narkotika för eget bruk (vilket går emot partilinjen) och hennes polisanmälan av ett 9 år gammalt ”sexuellt ofredande” av Ingerö på en fyllefest i själva verket en tidig lansering av hennes personvalskampanj inför nästa års EU-val? Valde hon jaget före laget?

Nu gör Ebba Busch entré på scenen, men hennes olika och konstlade förklaringar till varför Ingerö plötsligt sparkades övertygar inte. Denna ”buschteater” påminner mest om gamla tiders buskteater. Ingerö rekryterades för att han var en kompetent kommunikatör, men nu behövde partiet snarare en organisatör. Under en frågestund med riksdagens journalister 22 mars kapade Busch Ingerö vid fotknölarna. ”Efter kraftiga dubier i december och januari” hade hon kommit fram till att Ingerö inte klarade sitt uppdrag. På frågan om Ingerö var en felrekrytering svarade Busch ”Ja”. Han hade misslyckats både med partiets kommunikation och organisation. Dessutom fanns en polisanmälan mot honom. Däremot finns ingen dom mot honom, eftersom anmälan lades ned.

Att i press, radio och TV säga att en av ens närmaste medarbetare varit en felrekrytering är ett tydligt bevis på uselt ledarskap och säger mer om henne än om Ingerö. Buschs råa karaktärsmord och skoningslösa behandling av Ingerö har med all rätt kritiserats både internt och externt. Han var en av hennes viktigaste medarbetare i formandet av det ”nya partiet”. Han var också hennes ”politiska livvakt” när hon granskades av DN för sin kostsamma hantering av elstödet. Hur ska Busch hädanefter med trovärdighet kunna tala om ”Hjärtlandet” och ”medmänsklighet”?

Tomas Nordenskiöld, politiksreporter på Expressen, säger i tidningens podcast  ”Politikrummet” att ”en av partiets högsta företrädare” i ett samtal ”off the record” varit kritisk till Buschs hantering av krisen och att flera andra inte tror på hennes motiv till att sparka Ingerö:

Det är flera på hög nivå i partiet som säger till mig att det är uppenbart att Ebba Busch inte talar sanning när hon säger att Johan Ingerö var så undermålig att hon bestämt sig för att han skulle bytas ut oavsett allt det andra”, säger Nordenskiöld.

Som bekant åtalades Busch för grovt förtal i samband med sitt omskrivna husköp. Det slutade med att hon dömdes, men hon var tydlig med att deklarera följande:

-/Jag/ erkänner ett brott som jag i själ och hjärta anser mig oskyldig till.

Hon tog m a o inte fullt ansvar för sitt brott. Borde kanske partiet nu göra sig av med Busch på samma obarmhärtiga och skoningslösa sätt som hon gjort sig av med Ingerö, som inte dömts för något?

Jönköping är KD:s vagga och där oroas nu många partimedlemmar och partitrogna av att rapporteringen domineras av personkonflikter, fester med mängder av sprit, polisanmälan om sexuellt ofredande, lobbande för legalisering av cannabis, plötslig och skoningslös sågning av Ingerö m m. För att gjuta olja på vågorna åkte Busch dit i slutet av förra veckan. Lokal för mötet var ”Harrys”. Var det rätt möteslokal med tanke på att partiet vilar på kristen och frikyrklig grund och många partimedlemmar och sympatisörer behövde få ventilera sin oro och sorg över vad som hänt och händer i deras parti?

Sist men inte minst: partiets förtroende är nu allvarligt skadat. Klarar Busch av att återskapa förtroendet för KD både inåt och utåt? Är Busch idag rätt partiledare för Kd?

22 kommentarer

 1. brorson

  KD har allvarliga problem, som de måste ta itu med, och jag syftar då på den allvarliga bristen på sakpolitisk kompetens bland partiets förtroendevalda och tjänstemän. Frikyrkobakgrund (postkristna ateister, som är uppvuxna i frikyrkomiljön och behärskar jargongen därBristen ) har företräde till nämnda uppdrag. Bristen på sakpolitisk kompetens inom partiet, har man länge försökt skyla över genom rekrytering av kändisar, utan förankring i kristdemokratisk ideologi, till politiska uppdrag. På grund av detta är Ebba en katastrof som närings- och energimiister.

  Om hon hade haft sakkunniga rådgivare inom partiet, hade hon kanske lyckats bättre i ministorrollen. Hon har nu en allvarlig konflikt med f.f.a. SD (men även med L, som verkar vara överens med SD i denna sak) angående eventuell återstart av reaktorn Ringhals !.Hon borde ha bytt ut Vattenfalls VD, samt tillsatt en utredning bestående av opartiska svenska och utländska experter. Nu vet ingen, allra minst regeringen, om det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Men Vattenfalls VD gör hisnande antaganden omen extremt kort återstående livslängd efter en ev. återstart.

  Busch bör avgå som partiledare även av samma orsak som hon avsatte Ingerö, nämligen att det är för mycket fokus på vederbörandes personliga förhållanden, trots att ingen av dem har dömts för något brott. Som ena parten i konflikten med Ingerö borde även Skyttedal fått lämna sina uppdrag Båda borde åtminstone ha suspenderats tills en av dem erkänt att vedrbörnade ljugit eller någon kunnat vittna om vad som hänt. Men alla, som deltog i den blöta efterfesten, var kanske för fulla för att minnas vad som hände. Delade Skyttedal säng
  med två (ingen av dem Ingerö) eller tre (inkl Ingerö) manliga partikamrater?

  Partimedlemmar och väljare har rätt att få veta om s.k. kompisknull praktiseras inom KD och vilka informella regler som i så fall gäller: Hart alla rätt att ta för sig, eller måste den kvinnliga parten ge enskilt samtycke till var och en? Förutom den moraliska aspekten, driver detta fram en elakartad vänskapskörrution men skapar också motsättningar, som inte har ett dyft att göra med politiken. Skyttedal uppvisar dessutom tecken på drogbegär p.g.a för hög konsumtion av alkohol och droger (blandmissbruk), vilket fördunklar både minne och omdöme.

  Busch är inte dömd för något brott. Jag vet inte ens om hon har åtalats. Men hon har skrivit på ett strafföreläggande för att slippa rättegång. vilket jag tycker var dumt gjort, men enligt henne far det efter råd från sin advokat. som är en känd brottmålsadvokat, som jag misstänker inte normalt sysslar med den här typen av tvistiga småmål. Jag tror att Ebba hade stora chanser att bli frikänd i en rättegång, eftersom det hon sagt var rena rama sanningen om en (enligt min mening) riktigt ful fisk och det p.g.a. omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift om denne. (Se Brottsbalken 3 avd 5 § ).

  Men det kunde ha blivit fortsättning i både hovrätt och Högsta domstolen, eftersom prejudikat av just de här omständigheterna (olaga hot mot en känd politiker för att tvinga henne att avstå från en lagligen ingången affär rörande privatlivet. Se Brb 3 avd 4 kap 4 §) En person, som saknade arvsrätt efter säljaren hade, anlitat ett juridiskt ombud, som är dömd i tingsrätt och hovrätt för pedofilbrott. men påstår sig varit oskyldig och startat en förening för oskyldigt dömda, för att tilltvinga sig fastigheten.

  De hade hotat att skandalisera henne i valrörelsen, vilket de lyckades med p.g.a. hennes egen dumhet, när hon skrivit på strafföreläggandet – när hon erkände att hon begått ett” brott”, som hon – på goda grunder – anser inte ha varit ett brott .Hur snurrigt kan det bli? Tur att hon inte är justieminister!.’

  • Sund (inläggsförfattare)

   Instämmer till fullo att Busch och några andra i hennes ministergäng saknar kompetens för sina uppgifter.

 2. brorson

  1. Så vitt jag vet, var det planerat att den i förtid stängda reaktorn skulle ersättas av en planerad ny reaktor, som inte har byggts, om sju – åtta år, vilket inte kan avse återstående teknisk livslängd efter den renovering, som hade gjorts före en eventuella återstart. Detta stödjer jag på internationella (och även svenska?) erfarenheter av mycket stora skillnader mellan ekonomisk och teknisk livslängd. Med den ökade el-efterfrågan och de höga elpriser, som vi nu har och som väntas återkomma, krymper skillnaden mellan ekonomisk och teknisk livslängd, vilket ger ökad avbetalningstid för renoveringskostnaden.

  Busch verkar inte förstå enkla företagsekonomiska resonemang. Hon verkar inte ens förstå att endast verklig expertis – som oavsett regering inte torde finnas i regeringskansliet – hade kunna besvara frågan om en återstart vore ekonomsikt försvarlig, Arbetet med renovering och åtlerstart borde ha börjat NU, öm det hade bedömts vara ett tekniskt och ekonomiskt försvarbart alternativ. Vi borde ha haft besked- Kärnkraften var ju en av den nuvarande regeringens profilfrågor i valrörelsen. Vad har Busch gjort under tiden, när hon inte ens klarat av att tillsätta en expert-utredning?. hon har väl inte varit upptagen med sex- och drogproblematsken i det egna partiet hela tiden?

  2. Eller med att parera alla anklagelser från politiska motståndare om att hon har begått och erkänt ett grovt brott? Politik är en förtroendebransch och inte en vanlig anställning, där det krävs att man själv har gjort fel för att mista jobbet. Även om man själv inte har skuld därtill, kan man vara en sådan belastning för sitt parti, att man bör avgå. Vilket Ingerö har fått erfara. Det är ju inte bevisat att han har deltagit i något slags gruppsex. Och med tanke på att regeringen lägger fram lagförslag för beslut av riksdagen, har Busch visat alldeles för låg juridisk komoetens för att vara minister. Även om hon – som jag tror – inte har begått något brott.

  Grovheten i det påstådda förtalet består i henne fall att detsamma fått stor spridning och ingenting annat. Så här står det i lagen: ”Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.” Och nog är det sant att den här mannen hade dömts för pedofil-brott av två domstolar. Och nog har man skälig grund att tro att han verkligen har begått brottet, om två domstolar funnit honom skildig Detta är ett exempel på rekvisitens betydelse. Att en och samma handling beroende på omständigheterna kan var ett brott (förtal) i ett fall men inte är ett brott i ett annat fall.

  Det är helf förkastligt att skriva under ett strafföreläggande, om man anser sig inte ha begått något brott. Man kan förstå att strafföerläggande finns, eftersom alla rättegångarna, om detta rättsinstiturt inte hade funnits hade tagit mycket tid, när det inte fådit något tvivel om skuldfrågan. Men användningen av strafföreläggande strider mot principen om allas likhet inför lagen, eftersom användningen intitieras och beslutas av en åklagare. En misttämkt person kan inte ansöka om strafföreläggande. De som erbjuds och får strafföreläggande är nästan uteslutande personer med en hög ställning i staten, bl.a en domare i Högsta domstolen, som hade köpt sex. Och således slapp redogöra för sin sexuelitet i en offentlig rättegång.

  Som om en vanlig familjefar inte skulle kunna ta lika stor skada av en offentlig rättegång. Till saken här också att det finns ett generellt förbud(med vissa undantag) för åklagare att befatta sig med förtalsmål. En person, som anser sig förtalad är alltså normalt hänvisad till att på egen bekostnad anlita en advokat som agerar åklgare. Detta är alltså ett juridiskt träsk, som har exploderat rakt i ansiktet på KD, som inte gjort ett jota för en lagändring till

  • Sund (inläggsförfattare)

   Busch måste ha haft dåliga rådgivare i frågan om förtal eftersom hon skrev på trots att hon i ’hjärtat’ kände sig oskyldig.
   Att hon har för skral kompetens för sin ministerpost har hon tydligt visat nu. Även om hon själv skulle inse se, skulle hon säkerligen inte kliva av.
   Makt, position och pengar lockar. Vilket annat jobb skulle hon kunna få med motsvarande förmåner och pengar?

 3. brorson

  Det är en god tanke att människor, som har avtjänat straff för begågna brott, ska behandlas som skuldfria, men då ska det inte ge sig in i skumraskaffärer och agera som oskyldiga brottsoffer, om deras tidigare brottslighet dras fram i ljuset i samband därmed. Det måste vara något fel på rättsordningen och praxis, när rättsordningen skyddar brottslingarna mer än brottoffren. Vi ar ju nyligen haft en diskussion om detta. Om domstolen inte har gjort något fel, när det kan bli så galet, måste det ju vara något fel på rättsordningen. Det är ju också fel, när juridiskt kunniga personer, vilket många kriminella är av egen erfarenhet, kan använda rätts-maskineriet i brottsligt syfte.

  Detta är vanligt i USA. där en del advokater har specialiserat sig på att pressa pengar under hot om rättegångar, som de vet att de kommer att förlora. Men då är ju skadan redan skedd, varför offren (rika personer elller ideella organisationer) hellre betalar .Sedan Busch skrivit på strafföreläggandet, försökte den pedofildömde notttaxeraren tilltvinga sig ett skadestånd, men tvingades ge upp detta, sannolikt eftersom han inte kunde visa att han bedrivit någon lönsam verksamhet, som han inte kunnat fortsätta med .Observera att jag själv skriver ”pedofildömd” och inte ”pedofil”. Hab påstår ju själv att han inte har begått något brott, och det förekommer ju trots allt att oskyldiga blir dömda,

  Hovrätten för västra Sverige (samma lagman?) har nyligen upphävt en morddom och i stället dömt för mordförsök, då hovrätten inte ansett det helt såkert att samma person är mördaren. Det jag tycker är stötande är att straffet för mordförsök blev fängelse i tre år, när det är möjligt att döma för försök till samma straff som för fullbordat brott och minimistraffet för mord är fängelse i tio år. Straffet för försökt borde sättas något under straffet för fullbordat brott, inte långt under. Samhället måste skyddas från nya mordförsök, genom att den dömde får sitta inne under en lägre tid.

  • Sund (inläggsförfattare)

   Håller med dig om att straffet för mordförsök borde bli ngt kortare än straffet för fullbordat brott/mord.
   ”Det är ju också fel, när juridiskt kunniga personer, vilket många kriminella är av egen erfarenhet, kan använda rätts-maskineriet i brottsligt syfte.” Ja, det är helt galet!

 4. brorson

  Detta står i Tidöavtalet: ”En genomgående utredning av vad som skulle krävas för återstart av Ringhals 1 och 2 bör genomföras förutsättningslöst och skyndsamt, samt vilken systemnyttan skulle vara.” Det står inte att Vattenfalls VD ska ha något slags vetorätt mot vare sig utredning eller återstart. Det står inte heller att enbart den ekonomiska vinsten för Vattenfall ska beaktas, Utan allt detta är något som Busch har hittat på och därför bör hon snarast skiljas från uppdragen som partiledare och energiminister.

  Hon har ocksså hantrat elstödet valhänt och felaktigt, men ansvaret för det delar hon med statsministern, som borde ha givit finansministern och Skatteverket att hantera frågorna om elstödet. Skatteverket vet vilka privatpersoner, som deklarerat för enskild firma. Nu har de fått elstöd för hela sin förbrukning, inklusive firmans förbrukning, vilket har bidragit till att driva upp inflationen. Dessutom riskerar de att dömas för skattebrott, om de missar att ta upp elstödet som intäkt i näringsverksamheten – Vilket de inte ska göra enligt Försäkringskassan, men ska göra enligt Skatteverket..

  Nu skränar media om att Klimatpolitiska rådet har gjort rätt som ”tagit regeringen i örat” och klimatministerna anklagar SD för att ha brutit mot Tidö-avtalet genom en partiföreträdares uttalande om vindkraften. Magdalena har krävt att statsministern ska ”tillrättavisa” SD-aren, vilket statsminstern nu har gjort. Jag vill påminna om att SD inte ingår i regeringen, vilket däremot KD gör. I Tidöavtalet står att inget av Tidöpartierna ENSIDIGT ska samarbeta med andrapartier i frågor som regleras av Tidöavtalet, vilket SD inte har gjort.

  När SD krävde att rikspolischefen ska bytas ut, svarade justitieministern att det bestämmer inte SD, som svarasde att det framgår ”explicit” av Tidöavtalet, vilket tillbakavisades av justieministern. JahA. Med den snäva tolkningen av avtalet, så torde väl SD ha full frihet att uttala sig, som de vill, i alla frågor som inte uttryckligen regleras av avtalet?

  Vad Magdalena begär, och vad Kristersson verkar villig att gå med på. är en allvarlig inskräkning av yttrandefriheten i en fråga, som berör hela svenska folket. Systemnyttan (som skaulle utredas betröäffande Ringhals) kan i högsta grad ifrågasättas beträffande vindkraften- i synnerhet ifråga om fortsatt utbyggnad av densamma.

  Vilket verkar vara Busch´prioritering – för att undvika kritik för senfärdigh et med besluten från skränvänstern i media. När regeringens politik i en i valrörelsen högst prioriterade frågor styrs av ministerns våta finger i luften, i stället för av expertutredningar, bör den ansvariga ministern avgå. Och ta itu med sex- och alkoholvanorna samt vänskapskorruptionen i det egna partiet. –

  Turerna kring det påstådda förtalet borde hon ha överlåtet åt en inom detta rättsområde kunnig advokat att ta hand om i alla rättsinstanserna, i stället för att fegt försöka fly undan offentlig rättegång. Jag tror inte att hon själv hade behövt närvara i domstolarna, i varje fall inte under alla förhandlingarna..

  • Sund (inläggsförfattare)

   Instämmer i det mesta du skriver.
   Betr Maktalena som kräver att Åkesson ska få tyst på Oscar Sjöstedt, vindkraftsmotståndare och SD:are, är det bara ytterligare ett bevis på hur såssarna hanterar de sina, vilket hände nyligen i Göbeborg, där sossehövdingen kallade till sig de två nämndenän som fattat ’fel’ domslut i ”snippamålet” Hovrätten.

 5. Ulf Parde

  Det går dåligt för KD i opinionen. Jag kan förstå varför.
  De vill ha en ny lag om ”missfirmelse av tjänsteman”. Men när någon medborgare
  blir föremål för polisingripande måste man ha toleransmarginal för, att man blir på
  dåligt humör. Ingen vågar f ö använda en sådan lag i utsatta områden. Därför blir
  det bara snälla svenskar som åker dit.
  Dessutom föreslår KD att medborgare ska bli tvingade att ta emot post från
  myndigheter på digitalt sätt!
  I valrörelsen försökte ni framstå som ett parti för landsbygden. Men nu förhalar
  KD:s socialminister (Forssmed) införandet av gårdsförsäljning av egentillverkad alkohol. Han
  kan inte visa upp en tidsplan och säger att frågan är ”mycket komplicerad” Det är oklart
  vad som är komplicerat, då det ju finns ett utredningsförslag. Dessutom kan man titta
  på Finland, där det fungerar utmärkt. Det är väl KD:s nykterhetsfanatiker som förhindrar.
  KD är ett gnetigt förbudsparti.
  Skyttedals anmälan tycks mest vara en hämnd för ett stort internt politiskt gräl i narkotikafrågan.
  I sak håller jag här med Skyttedals nytänkande.
  KD-ledningens ”ett narkotikafritt Sverige” är orealistiskt. Skyttedal är ö h t en färgstark politiker.
  Om KD bara ska representeras av grå slipsnissar, kan jag garantera partiets undergång.
  KD är ett gnetigt förbudsparti för vanliga svenskar. Ni vill återinföra straff för ”Missfirmelse
  av tjänsteman”. Men när man blir föremål för ett
  ingripande bör man tolerera att personen i stundens hetta inte är på bästa humör. En sådan lag
  skulle ingen heller våga använda i utsatta
  områden, så det drabbar bara vanliga, hyggliga svenskar.

  När ska regeringen få till gårdsfsg av egentillverkad alkohol? Troligen är det de gnetiga nykteristerna
  och förbudsivrarna i KD som stoppar. Trots att de i
  valrörelsen talade om ”hjärtland” och att stötta landsbygden. Socialminister Jacob Forssmed (Kd)
  säger, att det finns ingen tidsplan och att frågan är ”mycket komplicerad”. Detta trots att utredningsförslag
  föreligger. Annars är det bara att titta på Finland.

  Det enda KD inte vill förbjuda är väl böneutrop.

  • Sund (inläggsförfattare)

   När jag läser ditt inlägg får jag intrycket att du tror att jag tillhör Kd eller röstar på dem. Det gör jag inte.
   Instämmer i det mesta du skriver.

 6. brorson

  Enligt min mening har Busch utsatts för brottet olaga tvång av en släkting till hussäljaren, vilken inte haft arvsrätt till denne, och av släktingens ombud, som är en pedofildömd nolltaxerare. som själv hävdar att han inte har begått något sexbrott. Med olaga tvång menas att någon försöker tvinga någon annan att tvingar någon att ”göra, tåla eller underlåta något” (i det är fallet att riva köpeavtalet och avstå från husköpet) genom hot om misshandel, åtal eller hot att ”lämna menligt meddelande” (skandalisera Busch under kommande valrörelse).

  Likväl anser jag att vice statsminister Ebba Busch, sedan de senaste händelserna har tillkommit, så uppenbarligen är regeringens svagaste länk och bör avgå som partiledare och minister. Någon måste säga det. Men att vara politiskt förtroendevald handlar om förtroende, Och politik är en hård och ibland orättvis bransch, där man kan drabbas av vad andra gör, utan att själv ha gjort något fel – vilket jag tror att du har egen erfarenhet av. Och sedan detta med husköpet hände, har Busch begått flera allvarliga misstag, både som partiledare och minister.

  Även om misstagen beror på utmattning efter det olaga tvång, som hon har utsatts för, måste hon ändå anses ”körd” som partiledare och minister, Jag kan tycka synd om henne, men…. Kanske en vek och sårbar person, som velat andrs såt mycket gott, bakom den tuffa fasaden? Men nu framstår hon som en auktoritetsbunden och lydig skolflicka, som smälter som smär i solsken, när hon konfronteras med sirektörerna i statliga bolag, Vattenfall, LKANB och SSAB. N Och är mållös, när hon har avskedat sin partisekreterare, som troligen har skrivit hennes slagfärdiga repliker,

  När Sverdige fortfarande har en elkris och effektbrist hotar även kommande vintrar, stödjer hon ett ekonomiskt vansinnesprojekt (de statliga bolagsdirektörernas prestigeprojekt hybrit), som kräver lika mycket el som hela -Finland (ung Sveriges halva förbrukning).Och det utan att ens ha tillsatt den i Tidö-avtalet utlovade utredningen om ev, återstart av de stängda Ringhalsreaktorerna.

  Och ej heller börjat planera byggandet av de två nya reaktorerna i Ringhals, ssom Vattenfalls förre VD Magnus Hall tagit initiativ till. Därför att Vattefalls nya VD Anna Borg, som tillsattes av förra regeringen bara drygt två år före senaste riksdagsvalet. Tvingades Hall avgå i förtid?I stället ska det vara vindkraft för hela slanten – utan diskussioner om vare sig effektproblemen eller mljöproblemen med vindkraften. Den nuvarande regeringen driver nu den förra regeringens elpolitik. – och struntar i landsbygdsväljarna, som KD haft som valstrategi att sno från C. Den snälla skolflickan har ställt sig i skamvrån och säger ”ja, magistern”.

  Miljöproblemen med vindkraften är många. Förutom fågeldöd, fäller vindkraften ut regn, så att mer nederbörd faller närmast bakom (i vindriktningen) och mindre längre bort, Och dessutom lossnar tonvis med platsfibrer, som förs ut i haven vida vattendragen (eller faller direkt i haven från havsbaserad vindkraft, som Ebba nu vill bygga – med den förra regerings pekpinnar i ryggen.

  • Sund (inläggsförfattare)

   Den gröna bubblan med t ex Hybrit är ett tecken på hybris bland toppar i näringslivet/statliga bolag. Om vi redan har elbrist nu och då, hur kommer det att bli när produktionen av grönt stål kräver lika mycket som hela Finland? Hur tänker man??
   Busch är inte sin uppgift mogen tyvärr. Eftersom hon är vald av folket i demokratiska val kan ingen avsätta henne, men hon kan själv välja att kliva av. Det lär hon inte göra. Hon kanske inte ens tycker att hon misslyckats. Självinsikt är ingen naturlig egenskap hos den politiska eliten.
   Betr vindkraften får vi se hur mkt SD:s ovilja mot den kommer att påverka.

 7. brorson

  I strängt puritanska miljöer finns altid normbrytare, som vill testa gränserna vad de kan göra utan att drabbas av efterräkningar. Skyttedal (!) och inger (?) och Bush (??) är uppenbarligen en sådan gränstestare. Nu har hon gått för långt i sitt ”gränslösa” beteende och uppvisar symtom på allholism och droberoende, och borde skiljas från sitt uppdrag som EU-parlamentariker .Men i stället väljer Busch att offra Ingerö för att rädda Skyttedals kandidatur i nästa EU-val. Hon borde ha skiljt bägge från sina uppdrag, , men valde att rädda sin kvinnliga kompis.

  Detta avslöjaren helt oacceptabel vänskapskorruption inom KD-toppen. vilket – tillsammans med allt övrig som jag nämnt – – borde vara tillräckligt för Kristersson ska agera och ställa krav på KD att städa. Och byta ut även Busch, Under tiden – eller varför inte för resten av mandatperioden – kan ju Johan Pehrson, L, ta över posten som vice statsminister. Någon moderat kan ta över posten som energiminister. Eller varför inte någon sverigedemokrat, vilket dock torde kräva en total regeringsombildning? Personligen gillar jag inte tanken på regeringsdeltagande för SD, men frågan måste ställas. Om SD ska fortsatt stå utanför regering, måste stora krav ställas på regeringspartierna. Krav som för närvarande inte uppfylls av KD.

  Ingerö har nu givit sin version om vad som hände under efterfesten till valvaken, när kändisen Lars Adaktusson, valdes in i EU-parlamentet för KD. Spriten flödade och Skyttedal serverade.Skyttedal hade sedan lagt sig med två (!) o en dubbelsäng – vilket hon själv har bekräftat, Ingen har sagt om det var med kläderna på eller av. Men de var kför fulla för att klå av sig? Ingerö hade sedan lagt sig som fjärde person på utsidan längst ut. Han är säker på att haan inte tafsade på Skyttedel, eftersom han vaknade på samma plats på sängen som han somnde . med en man mellan honom och Skyttedal, Hela tiden?

  Hur det gicktill nästan år nio år senare, innan Skyttedal polisanmälde Ingerö för sexuellt övergrepp, har Ingerös också berättat om. Enligt honom själv hade han varje gång varit lojal med Skyttedal och skyddat henne mot konsekverna av hennes gränstestningar. Men inför hennes TV-framträdande, där hon skulle berätta om sitt drogmissbruk och propagera för legalisering a Cannabis i Sverige, hade han sagt att han inte var säker på att han skulle lycas skjydda henne från konsekvenser även efter detta. Han hade order från Busch att försöka stoppa framträdandet,.Detta hade Skyttedal uppfattat som ett hot och verkar har tänkt ”bättre att förekomma än förekommas” och polisanmält Ingerö för det påstådda övergreppet., som ö

  Busch, Skyttedal och Ingerö verkar ha utgjort ett triumvirat i den absoluta partitoppen., ett kotteri, som alla partimedlemmar inte vill eler får delta i. Och som tydligen också har hemkligheter inför andra partimedlemmar, även sådana som är förtrodenvalda till partiledningen. Så här akn inte ett land styras. Och man måste också fråga hur gårdsförsölnning av alohol kunnat hamn i Tidö-avtalet. Det borde ett parti, som haft en restriktiv alkoholpolitk och bevarandet av Systembolagets monopol, som en av sina viktigaste programpunkter, ha satt stopp för,

  Inte nog med att KD har förvandlats till ett alkohol.- och drogliberalt parti. Jag vågar påstå att det finns mutkolvar på ledande poster iu partiet.

  • Sund (inläggsförfattare)

   Jag tror att Skyttedal spelat ett för högt spel denna gång. Det kanske blir mer stjälp än hjälp för henne i nästa års EU-val. Politik handlar om förtroende och jag skulle gissa att fler än jag tappat förtroende för henne nu. Busch må vara hennes kompis, men hon får nog använda sina krafter att rädda sig själv kvar som partiledare.

 8. brorson

  Jag håller inte alls med Hanif Bali denna gång. Han har missat att det var Ingerö och inte Skyttedal, som fick sparken. Busch har inte bara låtit Skyttedal sitta kvar i EU-parlamentet under återstoden av denna mandatperiod, utan även lovat henne kandidera inför nästa, om hon slutar missbruka cannabis. Ett parti, som har sina rötter i frikyrko- och nykterhetsrörelsen kan inte företrädas av en drogberoende missbrukare, Om hon inte har utvecklat beroende, är det väl bara att sluta?

  Naturligtvis måste ett parti anpassa sig till en föränderlig verksamhet. Även om förändringen innebär att partiet läggs ner, eller röstas bort och tynar bort. Det är lösningen om det handlar om partiets ”innersta själ”. Ett parti är inget affärsföretag, som lättvindigt kan byta bransch, om efterfrågan på företagets ursprungliga produkter upphör. Frågan om Skyttedal har rätt (vilket Hanif Bali tydligen anser) eller fel (som vi är många inom fler partier som anser) har inte med saken att göra. Om man inte längre står för partiets ”innersta skäl” får man byta parti, eller starta ett nytt parti.

  Och låta väljarna avgöra om de stödjer det nya partiet, eller de gamla partierna.

  • Sund (inläggsförfattare)

   Busch kan inte ensam avgöra om Skyttedal får kandidera i nästa års EU-val. Partimedlemmarna kommer säkerligen att ha åsikter om detta. Dessutom har väljarna en del att säga till om.

 9. brorson

  Nu är det dags att hoppa högt. att hoppa högre, att hoppa ännu högre. Anders Lindberg, Aftonbladet, har lyckats skriva någonting som är alldeles sant,. Ojojoj. Han har skrivit att Ebba sitter i spritlopppyns knä. Det gör hon verkligen. Med Skyttedal som stjärtkudde, som låter henne landa mjukt, och Ingerö som fotpall, som hon kan sparka av sig ilskan på. Ebba har sagt att hon inte har någon anledning att tvivla på Skyttedals berättelse. Detsamma kan sägas om Ingerös berättelse.

  Det finns två orsaker att tvivla på deras berättelser. 1. Att de mogsäger varandra. ” Att de deltog i samma fyllefest och somnade i samma säng (tillsammans med två andra män – som tydligen inte heller minns något). Ebba borde ha gjort sig av med båda. Fortast möjligt. Gjort klart att hon inte kommer att stödja ett omval av Skyttedal till EU-parlamentet. Det handlar också om hennes egen trovärdighet. När en annan skribent i Aftonbladet har skrivit att hon har en villkorlig dom för ett grovt brott. Det har hon inte. Hon har skrivit på ett strasfföreläggande för att slippa rätteång och dom. Men vem tror på hennes oskuld. när hon är så principlös, som hon nu har visat sig vara?

  Lindberg har alldeles rätt, när han skriver om spritlobbyns makt och metoder. Spritlobbyns infiltration av KD är mycket värre än som märks utåt. Fyllkajorna i LP-stiftelsen, som drivs av pingströrelsen, har mer att säga till om i partiet än nykterhetsvännerna. De har lyckatsl lura i flertoadet av partiets sjukvårdspolitiker att missbruket av alkohol och narkotiak är skälvmediciering mot mågon mystisk sjukdom – vilket är Skyttedals förklaring till sitt missbruk av cannabis. ”Man måste ju lyssna på patienterna”, har en sjuksköterska, om varit gruppledare för KD i landstinget sagt till mig.

  Att alkoholen är alkoholismens orsak, ville han inte tro på. Men faktum är att drogen är missbrukarens största förälskelse, som missbrukaren försvarar till varje pris. Även till priset förlust av si politiska karriär och valnederlag för det parti, man representerar. Enligt min mening är Skyttedals förkklaringar, som Ebba inte ser någon anledning att tvivla på, typiskt fyllesnack .Och samma sak kan sägas om Ingerös dementier. Minns han verkligen altlting, som har har gjort i fyllan och villan? Att ens komma på idén att lägga sig i en säng,. där det redan ligger två män och en kvinna. De måste ju ha trängt ihop sig – kanske gripit tag i någons ben utan att veta vems.

  Smetana (KD-Västerbotten)har skrivit på sin blogg att KD lagt ner mycket arbete på att -bland andra kändisar – värva fängelsemotståndaren Peter Althin som rättspolitisk talesperson för KD, utan att ens dessförinnan varit partimedlem. Brott är kanske också en sjukdom? Vid den tiden, när denna värvning skedde, fanns personer inom KD:s riksdagsgrupp, som såg brottslingarna som offer och brottsoffren som något slags medoffer. Och domstolens uppgift inte att utdöma straff utan att bestämma vård för ”sjuklingen”.

  En missuppfattning av den kristna förlåtelse-läran, en sammanblandning av juridiken och teologin. För Ebba gäller att rensa upp i träsket eller avgå..

  • Sund (inläggsförfattare)

   ”Ebba borde ha gjort sig av med båda. Fortast möjligt. Gjort klart att hon inte kommer att stödja ett omval av Skyttedal till EU-parlamentet. Det handlar också om hennes egen trovärdighet.” Instämmer!
   ”Att ens komma på idén att lägga sig i en säng,. där det redan ligger två män och en kvinna. De måste ju ha trängt ihop sig – kanske gripit tag i någons ben utan att veta vems.” Eftersom festen skedde på hotell, fanns det säkert en säng till var och en av dem, men de valde att sova ihop alla 4 i samma säng.

 10. brorson

  Inför valen brukar KD driva valrörelse i frikyrkorna och skrämma upp frikyrkofolket med hur hemskt det kommer att bli, synd ock skam, med fortsatt S-styre. Nu kan frikyrkofolket fråga sig om det inte blir lika illa med fortsatt Bush-styre i KD. Men Smetana har rätt i en sak, och det är att frikyrkofolket inte räcker för att säkra en valseger för KD. Vilka är de andra som kan tänkas rösta på KD? Om KD-toppen tror att det är ett tvärsnitt av svenska folket, ”vanligt folk”, tror de fel. Ett tvärsnitt av svenska folket gillar inte fyllefester med sexuella inslag. De KD-väljare, som inte är kyrkligt aktiva, är med största sannolikhet anhängare av Sveriges traditionella restriktiva alkohol- och narkotikapolitik. Motivet för dem att rösta på KD har nu bortfallit.

  De kan välja S i stället, vilket Anders Lindberg, Aftonbladet, har förstått. Tidigare KD-väljare kan mycket väl bli sossarnas mer betydande erövring från det borgerliga blocket. Och Bush utan Ingerö är som en orienterare utan kompass. Och för att återgå till husaffären, så är juridiken kring densamma alldeles för krånglig för att på ett enkelt sätt kommuniceras till väljarna, varför det enbart handlar om förtroendet för Ebba, vad väljarna tror. Därför ligger husaffären henne i fatet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.