Allsköns funderingar om politik

Islamofobi – vad är det?

Sverige skakas nu av upplopp till följd av koranbränningar genomförda av dansksvenske Paludan, invandrade Momika m fl. Polisen har svårt att hantera situationen och landets säkerhet är allvarligt hotad. Som en följd av detta och p g a påtryckningar och hot från muslimska diktaturer verkar vår pressade regering överväga att begränsa demonstrationsfriheten och inskränka yttrandefriheten. Varför ska vi göra våld på vår demokrati p g a hot och hat från ledare och människor i diktaturer som inte respekterar mänskliga rättigheter? Också många svenskar kritiserar koranbränningarna men inte på samma aggressiva sätt.

Alla ideologier och religioner måste få ifrågasättas och kritiseras, förlöjligas och hånas i en demokrati. Om bara det som inte upprör tillåts eller tolereras, existerar ingen yttrandefrihet, vilket kännetecknar diktaturer. Där riskerar man livet om man kritiserar eller hånar religionen och makten och kvinnor mister livet om de inte klär sig på rätt sätt.

’Den vuxne i rummet’, statsminister Kristersson, deklarerade myndigt i sin regeringsförklaring i okt bl a följande:

Sverige kommer aldrig acceptera att aggressiva stater kränker demokratiska länders frihet och självbestämmande. Makt går inte före rätt. Svenska intressen och demokratiska värderingar är kärnan i politiken.

-/Sverige ska/ tydligt stå upp för de värden vi tror på och vi ska göra allt vi kan för att påskynda demokratins och frihetens revansch.

Stor i orden då men rätt liten på jorden idag, när verkligheten och islam med sitt våldskapital drabbar oss.

På Facebook, Instagram och pressträffar basunerar den politiska ledningen med Kristersson i spetsen nu ut att ”allt som är lagligt är inte lämpligt”. Vi, folket, måste m a o vakta våra tungor för att inte förolämpa t ex Erdogan m fl. Vi ska ta ansvar och tänka oss för, innan vi säger något. Varför sätter Kristersson m fl inte ner foten mot dem som attackerar våra ambassader och personal? Själva problemet utgörs av dem som hotar ”demokratins och frihetens revansch” och ”trampar på de värden vi tror på”. Sanningen är nog att den ”vuxne i rummet” och hans entourage styrs av rädsla och låter därmed kränkta religiösa människor sätta agendan för oss.

Det finns inga genvägar. Det är genom dialog – öppna och konstruktiva samtal – som vi kan stärka våra band, står det i slutet av inbjudan. Betoningen ligger på interreligiös och interkulturell samverkan.

Mot bakgrund av de senaste koranbränningarna inbjöd regeringen ganska omgående till ett digitalt möte med ambassadörer för de 57 medlemmarna i IOC, Islamiska samarbetsorganisationen. I denna samarbetsorganisation ingår diktaturer som t ex Iran, Saudiarabien och Sudan liksom många andra odemokratiska länder, där grundläggande mänskliga rättigheter saknas. Mötet hölls i fredags (4/8).

Vi har haft ett konstruktivt och bra möte”, skriver Billström i ett pressmeddelande och säger att det var ett bra tillfälle för regeringen att förklara och klargöra Sveriges förhållningssätt i frågan. Billström förtydligade att regeringen tar kraftigt avstånd från de koranbränningar som ägt rum i Sverige och framförde att justitiedepartementet har inlett ett arbete med direktiv till en utredning om en översyn av ordningslagen (DN 6/8).                                                                                                                                                  Vad innebär denna s k ’översyn’ undrar vän av ordning?

Islams intolerans drabbar idag även nordiska länder. Då islam är en religion med stort våldskapital, tänker de flesta med självbevarelsedrift sig noga för, innan de gör eller yttrar något som kan kränka religiösa muslimer. När Billström och socialminister Forssmed (KD) ’mötte’ representanter för en rad religiösa samfund, fanns det t ex inte en enda prideflagga på mötesbordet trots att Pridefestivalen just skulle börja. Är det att ”tydligt stå upp för de värden vi tror på?” Borde man inte ha tagit chansen att tydliggöra att i Sverige får man älska vem man vill utan att dömas till döden? Eller hade det inneburit att mötet inte blivit ”konstruktivt och bra”?

Det är snart 3 år sedan Frankrike blev ’syndabock’ för upprörda muslimska länder p g a att president Macron tydligt stod upp för franska tidningars rätt att publicera karikatyrer även av profeten Muhammed. Varför tog inte vår dåvarande statsminister tydlig ställning för Lars Vilks rondellhund? Till skillnad från vår regering vägrade Macron att vika ner sig och stormen bedarrade så småningom. Varför gör inte vår regering likadant? Varför är den så lättskrämd och räddhågsen? Inte minst på senare tid har vi fått många bevis på att i vissa kulturer ses eftergifter som en svaghet, som ofta leder till krav på ännu fler eftergifter.

Johan Westerholm, Ledarsidorna.se, skriver (2/8-23) så här om inskränkningar i grundlagen:

Förslaget innebär att den svenska staten institutionaliserar en godtycklig bedömning av vad som ska censureras, vem som ska tystas och vilka yttringar som ska stoppas. 

Tanken på att inskränka grundlagen – vilket detta i praktiken innebär – för att inte provocera totalitära staters känslor så starkt att de begår våld mot Sverige är att lägga sig platt.” 

Inför ovanstående digitala möte diskuterades också ’islamofobi’, en ’diagnos’ som nu flitigt används av politiker, nyhetsuppläsare och debattörer. När får vi en definition av denna ’psykiska åkomma’?

Min definition av ’islamofobi’ är att det är en ’diagnos’ som ofta ställs av fundamentalister som kräver underkastelse och inte tolererar någon som helst kritik av islam. Syftet är att avskräcka och skambelägga alla som har mage att kritisera islam. Hittills har islamisternas taktik varit mycket framgångsrik, inte minst i Sverige.

Det är hög tid att vi svenskar tar fighten och står upp för våra värderingar, vår demokrati och vår yttrandefrihet istället för att ge efter för trycket från hårdföra diktaturer. Min rekommendation till islamister som ogillar yttrandefrihet, demokrati och våra svenska värderingar är att söka sig till ett muslimskt land.

Avslutningsvis konstaterar jag att ’Maktalena’ för en gångs skull inte ens anfaller regeringens agerande i denna fråga. Vågar hon inte riskera att stöta sig med landets muslimer/islamister och riskera deras röster genom att uttala sig om korankrisen? Inte heller ’Strandfjällan’, ’Molgan’ och ’drYgeman’ har uttalat sig i frågan. Det är snudd på sensationellt.

 

23 kommentarer

 1. Mique

  Sverigedemokraterna och deras internetsvans är det enda hotet mot landet Sveriges säkerhet och demokrati! All form av vidskeplighet och religion måste bekämpas med hjälp av kunskap, sunt förnuft och medvetenhet!

  • Sund (inläggsförfattare)

   Att bekämpa islam/ism/ med kunskap, sunt förnuft och medvetenhet har fler än du föreslagit och försökkt. Om det hade gått, hade vi inte haft dagens problem t ex i Sverige.

  • Anders

   Bra där av Sd och framförallt av RJ och BS, dom säjer vad en allt större del av Sveriges befolkning tycker. Hoppas att dom orkar fortsätta trots alla påhopp av vänster slöddret.

    • brorson

     Man måste skilja mellan VAD som får sägas, HUR det får sägas, och av VEM det får sägas. Enligt grundlagen RF 11 och 12 kap får ingen (annan) myndighet, ej heller riksdagen bestämma hur en myndidhet ska besluta i ett enskilt fall .Regeringen, och även en enskild minister, är en myndighet, och med riksdagen avses riksdagen som kollektiv. Därför bör riksdagsledamöter visa viss återhållsamhet med vad de säger .Men skulle de inte få uttala sig alls i känsliga frågor, skulle de inte kunna ta inittativ till lagändringar och andra beslut. Varken RJ eller BS har överskridit gränsen för vad riksdagsledamöter får säga. Det gjorde däremot Morgan Johansson, när han gav tillstånd till Rasmus Paludan att bränna koraner.

     Frågan om Mhammed, som var köpman, ägnade sig åt slavhandel. liksom islams inställning till slaveri och slavhandel, inte minns för oss svenskar. Muhammed var ingen Gud, inte ens enligt muslimsk tro. svenska vikingabygder har man hittat enorma silverskatter, arabiska silvermynt, nedgrävd i jorden. Vad var det för slags varor, som vikingarna förde med sig i sydostlig led, och som var så åtråvärda för de arabiska köparna? En riktigt pinsam historia för både svensknationalister. som bara vill se de ljusa sidorna av får historia, och för dagens islamister, som ser det vidsträckta arabimperium, som Muhammed lade grunden för, som förebild för det framtida lyckoriket.

     Är det inte märkligt för resten, att före pride var all kritik mot islam och islamism opassande, men nu är all kritik – även från troende muslimer – mot det kommersiella jippot pride opassande. För några år sedan avskedades en busschaufför för ordervägran för att han p.g.a sin muslimska tro, vägrat köra med pride-flaggan på sin buss .Vart tog religionsfriheten vägen? Jag skulle också ha vägrat.

     Kristersson har visat total brist på omdöme och su nt förnuft, när han som första statsminister, har bjudit in till pride-mingen i statsministerns residens- i detta kritiska läge – dessutom samma dag som den turkiska presidenten har skändats i pride-paraden. Kritisera Erdogan med ord, tack, men inte genom att skända honom. Han är trots allt president i ett land som många invandrare har kommit från Och som vi behöver ha goda relationer med.

     • Drutten

      Den som vägrade köra bussen med prideflaggan på bussen var inget annat än arbetsvägran så avsked var rätt. Hade inget med religionsfrihet och annan vidskepelse att göra. Religion och vidskepelse får en sån gynnare lämna hemma när han går till jobbet. Hur skulle det se ut om alla åberopar religion och vidskepelse. Liksom en barnmorska ska göra sitt jobb fullt ut om denne accepterat en anställning där ALLA arbetsuppgifter ingår. Liksom en busschaufför INTE bestämmer vad som bussen utsmyckas med.

     • brorson

      Drutten. Är du socialdemokrat? Är det inte dags att byta namn på partiet från Socialdemokratiska Arbetarepartiet till Socialdemokratiska Arbetsgivarepartiet? Arbetsgivare ska inte tvinga anställda att delta i arbetsgivarens opinionsyttringar. Och det var här fråga om ett privat bussbolag, som är entreprenör åt en Länstrafiken, som är en offentlig myndighet., Alltså ett klart grundlagsbrott. Och varför drar du in barnmorskor i den här diskussionen. Men eftersom du ändå gör det, måste jag svara att barnmorskors rättmätiga uppgift är att hjälpa små barn att födas levande, inte att döda barnen.

 2. brorson

  Det är inte en gammal svensk tradition att uppföra sig illa- Biden hade helt rätt när han sa att det inte ¨r några svenskar som har bränt Koranen. Man är ingen svensk, när man inte ens är bosatt i Sverige och har behållit sitt ursprungliga medborgarskap. Momika är ingen invandrare. Han har ett tillfälligt uppehållstilstånd,. som är under omprövning. Han har skändat svenska flaggan genom att stampa på en skrift framför svenska flaggor, som han själv har tagit dit – en tydlig signal till extrema islamister att angripa Sverige och svenskar ligger bakom. Varför ska utlänningar komma hit och missbruka svenska fri- och rättigheter? Är inte Sverige vårt land? Varför gäller inte grundlagen, när det står tydligt i Regeringsformen 2 kap 25 § att yttrandefriheten m.m. får begränsas genom lag för icke-svenska- medborgare?

  Det finns dessutom flera begränsningar genom lag av yttrandefriheten för svenska medborgare. Du måste dessutom skilja mellan VAD som får sägas, HUR det får sägas och av VEM det får sägas. Som exempel är det tillåtet att beskriva i tal eller skrift vad pedofiler gör med barn. Men straffbart som barnpåornogratibrott att visa samma sak i bild. Tryckfriheten skyddar rätten att framställa böcker i en tryckpress och mångdlalda skrifter på linande sätt (t.es. med kopieringsapparater), inte att offentligen bränna böcker. Förargelseväckande beteende är dessutom ett brott. Det finns dock ingen katalog över förargelseväckande beteenden, utan det måste prövas i domstol från fall till fall. Två kvinnor dömdes dock för förargelseväckande beteende för att de hade skrivit något på sina bröst och visat brösten i en moské för att det skulle kunna läsas av dem,. som befann sig där.

  Varför skrev du ingenting om diagnosen homofobi? Minsta kritik mot det kommersiella jippot pride stämplas ju som det.

  • Sund (inläggsförfattare)

   Bra och klargörande info! Tack!
   Jag tog inte upp homofobi för det skulle ha gjort inlägget för långt. Detta ämne får anstå tills vidare.

 3. Jonsson

  Tror inte du kommer få ett tydligt svar på frågan vad islamofobi kan vara. Professorer nämner allt från att muslimska skolelever känner utanförskap, att alla muslimer dras över samma kam – till att islamofobi egentligen orsakas av att vissa i religionen islams namn uppför sig hemskt illa. Därför utsätts alla muslimer för hat och hot – men från fobiker. Ordet rasism kan inte användas, det handlar ju om en religion som format grupper med flera inriktningar och inte enbart ett folkslag. Jag antar att frågan var retorisk.
  Naturligtvis kan man inte låta vettskrämda islamofobiker gå runt och lida i vårt välfärdsamhälle. Staten har ett ansvar här, som med allt annat i våra privatlivs innersta vrår, tankar och bankkonton. KBT kanske är boten. Upplysning och diskussion är bevisligen inte rättaste svaret.
  Billström verkar ha träffat expertisen på området, synd att han inte frågade efter diagnoskriterierna. (Men, vi har ju inte heller fått svar på frågan om Covids ursprung. Den sjukdomen liksom bara dök upp i Sverige, från ingenstans).
  Kristersson trixar, han påminner om skådisen Jean Claude van Damme som for fram på 2 långtradare med armar i kors. Men Uffe försöker rida på fler än två hästar samtidigt. Inte trovärdig alls.
  Jakob Forssmed å sin sida kråmade sig för de muslimska ledarna. Eller var det pga ryggskott han stod dubbelvikt vid handslaget?

  • Sund (inläggsförfattare)

   Jag undrade också om Forssmeds krökta rygg.
   Islamofobi torde ha många definitioner och bero på vem som svarar. Det gör ’diagnosen’ mkt användbar i olika sammanhang.

 4. Gunmari Palmquist

  Kommer osökt att tänka på.,
  Först gjorde Gud mannen, men kom sedan på bättre tankar.
  Hur tänkte Allah?

  • brorson

   I så fall skapade Allah Kristersson till sin avbild… Skämt åsido. Som statsminister får man väl visa något sinne för diplomatisk etikett och inte bete sig som en pubertetsunge. på en porrklubb – i sitt eget residens. Först var an tyst under två veckor, och fick kritik för det av oppositionen, Men enligt statsvetare gjorde han rätt, som inte babblade runt utan att tänka sig för innan han sa nåt . Men vad gör han nu? Han borde naturligtvis ha fortsatt att vara tyst och osynlig till veckan varit förbi. I stället har han frotterat sig med utvalda hbtq-kändisar. som om, de vore valda representanter för landets alla homosexuella. Jag kommer att tänka på min förra fästmös dotter, som är gift med en annan kvinna och säger att pride-veckan är den värsta veckan på hela året, eftersom hon då inte får vara den hon är. utan förväntas bete sig som en pervers fjolla.

   Min nyvarande fästmö säger sig vara säker på att statsminsterfrun ligger bakom det här. Hon är ju nyligen prästvigd i den från kristendomen alltmer avfallna Svenska sosse-Kyrkan. Jag minns från mitt senaste besök i Stockholm under pride-veckan. Domprosten, som numera är biskop, hade låtit hissa pride-flaggan ovanför korset på Sankt Jakobs kyrka. En symbol för alla människors eller för alla sexualteknikers lika värde? Synden trumföar korset… Kommer att tänka på tvisten mellan kristendomen och islam, som har rasat sedan profetens dagar, om vilken religion som är den rätta. Är det så här vi ska vinna muslimer för den kristna tron?

   Hittills har de muslimska församlingarna i Sverige bestått nästan enbart av invandrare. Men får det här fortsätta och ingen vågar stå upp för vår traditionella kristna tro, kristen moral och etik, kommer Sverige att bli första land i Västeuropa med muslimsk majoritet. Sverige behöver moralisk upprustning. Svenska folket kräver det. Inte bara invandrarna utan även det ursprungliga svenska folket. Men kommer det att ske under korsets eller halvmånens tecken?

 5. brorson

  Thomas, som var biskop i Strängnäs under 1400-talet skrev i sin berömda hyllning till upprorsledaren Engelbrekt ”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring, för den som henne rätt kan bära”. Detta har generationer svenska skolbarn fått lära sig. Frihet under ansvar. Det är inte självklart för alla i vår värld, allra minst för dem som inte har upplevt verklig frihet i sina hemländer. Om de ändå har haft en moralisk kompass – det har även de flesta muslimer – verkar en del nyanlända ha tappat dem, när de exponeras för all denna frihet, som vi har i Sverige. De tror att allting är tillåtet. Och även om de inte tror det, agerar de som om så vore fallet, p.g.a. den ringa risken att åka fast och de humana straffen om de ändå gör det.

  Och många hinner bli svenska medborgare, innan de begår ett tillräckligt grovt brott för att brottet en ska utredas av polisen, eftersom ringare brott läggs på hög, tills de avskrivs p.g.a. brist på bevis .Innan Morgan Johansson blev justitieminister, ville han införa ett provisoriskt medborgarskap på två är, innan man kan bli svensk medborgare på riktigt .I den debatten föreslog jag att rästsinstitutet permanent uppehpllstillstånd (PUT) ska fungera som ett provisorisk medborgarskap. Sedan Morgan blivit justitieminister har det rakt motsatta skett .Flyktingar kan bli svenska medborgare redan efter fyra år, utan att ha presterat ett enda dugg. En 17-årig mördare blev svensk medborgare medan han befann sig i sitt hemland, enligt en särbestämmtlse som säger att ”barn” kan bli svenska medborgare efter anmälan tre år.

  Det var alltså Morgan som gav mig idén, och därför anser jag att SD har helt fel, när partiet vill avskaffa PUT och under senare tid också svängt och accepterar dubbla medborgarskap., som man tidigare har varit mot. PUT kan till skillnad mot medborgarskap återkallas om man har begått brott samt om man har vistats utomlands i mer än sex månader. Tyvärr finns en dom från Högsta domstolen att man får behålla sitt PUT, om man har flyttat hem och besöker Sverige några dagar varje halvår. Personen ifråga tillerkändes därför vård i Sverige på svenska skattebetalares bekostnad, utan att ha betalat skatt i Sverige under många år.

  Det finns dessutom massor med bidragstagare, som har flyttat hem, men har skrivit sig på falska adresser i Sverige. Jag kan förstå att SD vill avskaffa PUT. Men PUT bör inte avskaffas, utan det är villkoren som ska skärpas. Dessutom måste regeln i strafflagen, som säger att personer som har vistats i Sverige i mer än fyra år och har begått brott, bara får utvisas om det finns ”särskilda skäl”. Och det gäller alla, och inte bara personer med PUT? Jag har föreslagit:

  1- För att bli svensk medborgare ska man ha haft PUT under minst åtta år och under den tiden inte ha begått några brott och ha en hedrande vandel i övrigt-
  2 För att få PUT ska man ha bott i Sverige under minst fyra år och under den tiden inte ha begått några brott och ha en hedrande vandel i övrigt.
  3. Att den, som har PUT får vistas utomlands under högst två månader per år och bevisligen har bott i Sverige resten av året-
  4. Efter beslut att få svenskt medborgarskap, ska personenifråga inom en viss tid (förslagsvis tre månader) ha avsagt sig sitt utländska medborgarskapet, innan det svenska medborgarskapet träder i kraft.

 6. brorson

  Av ovanstående och nedanstående framgår att ingen, utom barn med färre levnadsår än 12 år, kommer att kunna bli svenska medborgare utan att ha bott i Sverige under minst 12 år, med undantag för kortare utlandsvistelser .Ovanstående förslag gäller alltså nya medborgarskap. För dem som redan har ett svenskt och ett eller flera utländska medborgarskap föreslår jag att de själva får välja:
  – För att få behålla sitt svenska medborgarskap måste de avstå från samtliga utländska medborgarskap-
  – Om de i stället vill behålla sina utländska medborgarskap, ska deras svensa medborgarskap byta ut ot permanent uppehållstillstånd (PUT). De ska ha möjlighet att ändra sig senare i livet.

  Jag låter diskussionen anstå hur Sverige ska agera, om det andra landet vägrar gå med på att upphäva medborgarskapet i det landet. Det är i första hand en diplomatisk fråga, eftersom det landet i det fallet bryter mot FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Vad gäller Turkiet bör Sverige göra klart för Turkiet att Sverige kommer att motsätta sig allt närmande av Turkiet till EU så länge Turkiet inte följer FN-deklarationen om mänskliga rättigheter i sin helhet. Vad gäller barn, föreslår jag följande:

  1. Att ett nyfött barn, som hittas i Sverige utan att vare sig fadern eller modern – trots intensiva efterforskningar . kan spåras, ska bli svensk medborgare, även om hudfärg e. dyl. talar mot detta.
  2. Ett barn som föds i Sverige av en kvinna, som är svensk medborgare, blir svensk medborgare, oavsett faderns nationalitet-
  3- Ett barn som föds i Sverige av en utländsk kvinna. som är gift med en man, som är svensk medborgare och är barnets biologiska far, blir svensk medborgare.
  4, Om ett barn föds i Sverige, men ingen av föräldrarna är svensk medborgare, men mist en av föräldrarna blir svensk medborgare innan barnet fyllt 12 år. blir barnet samtidigt svensk medborgare. Om barnet har fyllt 12 år, får barnet i stället permanent uppehållstillstånd (PUT) med möjlighet att bli svensk medborgare genom egen ansökan efter fyllda 18 år.
  5. För adoptivbarn ska gälla samma regler som för biologiska barn.

  Om ovanstående blir svensk lag, kommer inga barn, med undantag för hittebarn (pkt 1 – som ytterst sällan påträffas i det nutida Sverige) att kunna bli svenska medborgare utan att ha en förälder, som är svensk medborgare – eller blir det samtidigt med barnet. Det måste bli ett slut på ofoget att tonåringar skickas eller rymmer hemifrån till Sverige och blir svenska medborgare efter tre år. varefter föräldrarna kommer efter som anhöriginvandrare, Vilka politiker har bestämt de här dumheterna?

  Det är så klart en av flera bidragande orsaker till den skyhöga brottsligheten bland utlandsfödda -vilket bortförklaras med allt från misslyckad integration till diskriminering och rasism bland svenskar. Om man ser vilka lagar vi har på det här området, får man intrycket att Sverige inte styrs av hederliga svenska politiker utan av någon utländsk maffia, som har infiltrerat både myndigheter och politiska partier – samt media.

  • Sund (inläggsförfattare)

   ’S k ’ankarbarn’ med åtföljande anhöriginvandring måste stoppas. Förstår inte hur vi kunnat ha ett så galet system.

   • brorson

    Begreppet ”ensamkommande flyktingbarn” bör utmönstrats ur ordlistorna. Barn, som har rymt hemifrån, ska skickas tillbaka till föräldrarna i hemlandet. Om barn har skickats utomlands av föräldrarna utan att dessa har ordnat med logi o dyl i förväg, kan ifrågasättas om föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare. Men det ska utredas av soc. i hemlandet. Om ”barnen” är vuxna män, som har ljugit om sin ålder, ska de avvisas till hemlandet.. Men det beslutet ska komma omgående och inte efter flera månader eller år varunder den vuxne mannen har vistats i familjehem i Sverige på socialnämndens bekostnad.

    Jag tycker att det är fel att beskylla religionen islam för alla problem, som vi har i Sverige. Kriminella finns i alla länder, givetvis även i muslimska länder. Men vems fel är det att så många väljer just Sverige som ny brottsplats, när deras porträtt finns på anslagstavlorna för efterlysta personer i varenda polisstation i hemlandet? Varför just Sverige?

    • Sund (inläggsförfattare)

     För att våra politiker varit ’naiva’ och inte gjort några konsekvensanalyser, innan migranterna plötsligt vällde in 2015. Ylva Johansson (s) hävdade t o m att de migranter som då kom till Sörmland dramatiskt höjde länets kompetens genom sina akademiska utbildningar. Sveriges kompetens har då inte minskat sedan hon försvann till Bryssel.

   • brorson

    Jag lyssnade också på Henrik Jönsson. Han är seriös och har ytterst sällan helt fel. För det mesta har han helt rätt. Huvudlinjen i lördagens inlägg, som jag förstått den, var att en eftergift till de muslimska staterna av dem skulle uppfattas som en svaghet och sporra till nya krav. Det tror jag också och det är ett verkligt dilemma för regeringen, som inte alls verkar förstå detta. Min linje i debatten har varit att koranbränning borde förbjudas som förargelseväckande beteende (ej som hets mot folkgrupp) – av hänsyn till våra svenska muslimer, men att det kan vara för sent nu, sedan främmande stater blandat sig i.

    HJ menar att det skulle bli svårhanterliga gränsdragningsproblem. Vad gäller om någon laddar ner koranen på ett USB-minne och förstör USB-minnet? Min invändning är att domstolarna dagligen sysslar med gränsdragningsproblem, ex mellan mord, dråp och vållande till annans död. Om skriftbränning skulle förbjudas och bli straffbart skulle man sannolikt använda Tryckfrihetsförordningens definition. Och enligt den är en Koran, som du köper i bokhandeln, helt klart en skrift i lagens mening, vilken det skulle vara straffbart att bränna

    Yttrandefrihetslagen är en motsvarighet till TF för radio, TV och liknande överföringar. Om du fotograferar av Koranen sida för sida och laddar nerpå ett USB-minne för eget bruk, är YGL inte tillämplig. Men eftersom det skulle handla om ny lagstiftning, kan man ju införa en paragraf om elektroniska lagringsmedier. Annars hamnar vi i juridiska hårklyverier, som skulle kräva alldeles för stort utrymme att diskutera. Men det är ju sådant som Högsta domstolen älskar, så det klarar de säkert av.

    Det är stor skillnad mellan de juridiska konsekvenserna av kriminalisering enligt hets mot folkgrupp och förargelseväckande beteende. Det är skillnad mellan VAD som sägs, HUR det sägs och av VEM det sägs. Min rätt att säga i tal eller skrift vad jag tycker måste gå före andras rätt att slippa känna sig kränkta. Men jag bör inte kränka i onödan eller mer än nödvändigt för att framföra mitt budskap. Jag bör välja ett lämpligt uttryckssätt.

    Och utlänningar ska inte komma hit och missbruka våra fri- och rättigheter enbarft i syfte att kränka och såra samt utså hat mot svenskar i halva världen utan att ens ha ett tydligt budskap.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.