Kommunens flygresor…

Umeå kommun har höga ambitioner om att vara en hållbar och miljövänlig kommun. Läser man igenom översiktsplanen och de föreslagna miljömålen så ser det lovande ut. Dessutom är Umeå kommun involverad i många miljöprojekt som presenteras på vår sida: www.greenumea.se

Samtidigt återstår det mycket att göra, och när jag gått igenom samtliga uppdragsplaner för kommunens alla nämnder så kan jag konstatera att det står ytterst lite om man vad man gör i praktiken just nu och under de närmaste åren för att minska dess klimatutsläpp. Det står överlag väldigt lite om nämndernas hållbarhetsarbete.

Omställningen till ett hållbart samhälle är viktig och rentav nödvändig. Sorgligt nog ställs den ofta i kontrast till kommunens tillväxt och utveckling, och därav kommunens möjlighet till att prioritera en god välfärd. Detta är rentav felaktigt, för omställningen till ett hållbart samhälle är en satsning på en sund utveckling av vår kommun som säkerställer att vi kan har goda levnadsförhållanden och en god välfärd även i framtiden! En omställning av vårt samhälle är något som behöver göras förr eller senare – vare sig vi vill eller ej.

Umeå befinner sig en bra bit från södra Sverige och Europa.  Det finns måhända ett större behov av att flyga här än i andra delar av Sverige och Europa där det finns ett större utbud av miljövänliga resealternativ. Men flyget är det i särklass mest miljöpåverkande sättet att resa, och hur vi än vänder och vrider på det så måste vi tackla den miljöpåverkan som vårt flygresande utgör. Här måste Umeå kommun föregå med gott exempel, vi kan inte från kommunen och i synnerhet vi som politiker sitta och peka fingret åt våra samhällsinvånare utan att själv förändra våra vanor.

På senaste möte med hållbarhetsutskottet presenterades kostnaderna för kommunens resor. Några positiva förändringar noterades, kostnaderna för bilresor har minskat, och tåget används i betydligt högre utsträckning. Men så kom en siffra som förvånade, Umeå kommuns kostnader för flygresor har ökat från 4,3 miljoner kr år 2016 till 9,1 miljoner kr år 2018! Det är mer än en fördubbling av våra kostnader för flygresor på två år och tyder med stor sannolikhet på ett avsevärt ökat flygresande för kommunen de senaste åren.

I dagens VK kunde vi dessutom läsa att Umeå kommuns tankar om klimatkompensation från 2015 har “stannat på pappret”. Med tanke på att vi länge pratat om flygets klimatpåverkan är det förvånansvärt att Umeå kommun inte kommit längre.

Att använda digital teknik för att koppla upp oss på möten är ingen nyhet och det sägs att vi använder det mer inom kommunen. Samtidigt, med tanke på kostnaderna för kommunens resor – med tåg, flyg och bil – ökat med 64 % på två år så måste det innebära att vi reser mer för kommunen. Dessutom, när flygresorna står för 85 % av de ökade resekostnaderna för kommunen så borde detta vara en varningsklocka.

Jag kommer se till att fördjupa mig i vad det är som ligger bakom denna kraftiga ökning av kommunens kostnader för flygresor. Jag kommer även verka politiskt för att se till att Umeå kommun får en fungerande struktur för klimatkompensering av flygresor.

Umeå kommun har höga ambitioner och dessutom i mångt och mycket goda förutsättningar att bli ett världsledande föredöme för en omställning till ett hållbart samhälle. Vi kan om vi vill bli en vägvisare för vår omvärld i hur vi drar nytta av vår omställning till en hållbar utveckling för vårt samhälle och vårt näringsliv.

Men då måste vi börja ställa om nu. Ska uppnå våra ambitioner så måste vi påbörja arbetet redan nu, vi måste minska våra utsläpp och vårt avtryck, och vi måste inse att detta arbete måste påbörjas redan nu – i kommunens samtliga verksamheter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.