Vi prioriterar klimatet och välfärden i den gemensamma budgeten för Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har presenterat ett gemensamt förslag till budget för 2020. Från Miljöpartiets sida har vi under budgetarbetet framförallt fokuserat på klimatet och välfärden.

Miljöpartiet vill att Umeå ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle. Genom att minska kommunens klimatutsläpp bidrar vi till att skapa en trygg framtid för våra barn. Tillsammans med vårt engagerade civilsamhälle och innovativa lokala näringsliv har Umeå kommun goda förutsättningar att vara ett föredöme för vår omvärld i klimatomställningen.

I vår gemensamma budget ger vi nu ett viktigt uppdrag till vår verksamhet: Kommunen ska analysera hur klimatutsläppen ser ut inom respektive nämnds verksamhet och arbeta fram en handlingsplan för hur dessa kan minskas i enlighet med Parisavtalet.

Det här innebär att vi kommer få en bättre mätbarhet av våra utsläpp och vi får en tydlig plan för hur och i vilken utsträckning de måste minska. Budgeten innehåller även andra delar av vikt för klimatet. Kommunen kommer att:

 • -utreda möjligheten att klimatkompensera kommunens flygresor. Transporter som släpper ut mer ska också kosta mer.
 • -se över riktlinjerna för kommunens pensionsplaceringar i syfte att säkerställa miljömässigt och etiskt hållbara placeringar.
 • -arbeta för att etablera en biogasanläggning i Umeåregionen.
 • -se till att alla kommunala nybyggnationer ska vara försedda med solceller.
 • -göra en energikartläggning av kommunens lokaler för att få ned energianvändningen, vilket gynnar både miljö och ekonomi.
 • -utveckla nätet av laddinfrastruktur för att underlätta för våra invånare att välja elbilar, särskilt då bilindustrin satsar alltmer på elbilar.

I vår gemensamma budget gör vi en satsning på kollektivtrafiken genom 18,6 miljoner kronor i ökade medel. Det ska vara lätt för människor att välja klimatvänliga alternativ. Vi satsar även på nya gång- och cykelleder för att underlätta de transportsätt som är bäst för såväl klimat som hälsa.

Förutom fokuset på klimatet så har vi tillsammans med Socialdemokraterna prioriterat välfärden framför skattesänkningar. Vi tar ett gemensamt ansvar för ekonomin vilket är viktigt för att säkerställa en god välfärd även framöver. I vår gemensamma budget har vi valt att skjuta till extra resurser till för- och grundskolan, individ- och familjeomsorgen samt vår äldreomsorg.

Vi är väl medvetna om att vår kommunala välfärd står inför stora demografiska utmaningar. Vi delar därför fullt ut SKLs bedömning att staten måste skjuta till mer pengar till kommunerna för att klara välfärden.

2 kommentarer

 1. Brorson

  Inlägget handlar visserligen om MP:s politik för Umeå, men jag har funderat en hel del kring MP:s förslag att ”upphandla sovvagnstrafik” ut i Europa. Jag tror inte att någon upphandling behövs. De europeiska järnvägsbolagen var först med att återuppta det internationella samarbetet efter båda världskrigen. Och det finns mycket sovvagnstrafik på de längre sträckorna på Kontinenten.

  Att Tysklands största tågcharterbolag slutade köra i Sverige för några år sedan beror det svenska Trafikverket, som inte kan garantera att bolagets tåg körs, när normala människor sover och inte dagen efteråt. För något år sedan såg jag tio turistbussar gå frän samma stad i Sverige till samma skidort i Alperna. DN hade för någon månad sedan en tvåsidesartikel om hur ”omöjligt” det är att åka tåg ut i Europa. Artikeln innehöll många fel, speciellt om järnvägsvagnars bredd.

  Svenska sovvagnar är bredare, och därmed bekvämare att åka med, än tyska, vilket innebär att alla andra europeiska länders sovvagnar kan trafikera Sverige, medan svenska sovvagnar inte kommer längre än till Köpenhamn. Lägg ner Trafikverket och inrätta en särskild järnvägsmyndighet, som leds av järnvägskunnigt folk, så ska ni se att utländska tågoperatörer blir intresserade av att inlemma även Sverige i sinagränsöverskridande trafikutbud.

  För övrigt finns redan beslut inom EU om nya mått på järnvägsvagnar. Banorna måste anpassas, vilket till stor del har redan har gjorts i Sverige. I många länder, speciellt de som var först med att bygga järnvägar, är tunnlarna för trånga och stolpar står för nära spåren. Eftersom svenska personvagnar, som blivit övertaliga efter anskaffning av X2000-tågen har sålts till ex-Jugoslavien, tror jag att en anpassning av banorna i sydostlig riktning kan göras snabbare och till lägre kostnad än banorna i sydvästlig riktning.

  Med alla invandrare från den delen av världen, finns kanske underlag för lönsam sovvagnstrafik Stockholm – Bagdad så snart kriget i Syrien är över. Berlin-Bagdadbanan, som skulle göra Tyskland oberoende av Suezkanalen var tyvärr en bidragande orsak till första världskriget, så låt nu samma järnväg bli ett projekt för fredlig samverkan. Mitt förslag är att nuvarande sovvagnar i övre Norrland ersätts med nytillverkade och ännu bredare vagnar enligt de nya EU-måtten och säljs till en tågoperatör, som är intresserad av Stockholm-Bagdad. En anpassning till den gamla svenska vagnsbredden vore en bra början på anpassningen till de nya EU-måtten.

  Vad så beträffar Umeå, anser jag att batteribussarna i stadstrafiken är ett paradexempel på hur snålheten bedrar visheten. Bil- och bussbranschen försöker lura folk, och inte minst politiker att tro att eldriften är järnvägars och spårvägars enda fördel och att järnvägar och spårvägar inte behövs längre. Den s.k. klimatomställningen är i själva verket extremt miljö- och naturskadlig, om den bygger på att ersätta järnhjul med gummihjul och kontaktledningsdrift med batterier. Det går inte att producera hur mycket el som helst på ett miljövänligt sätt, speciellt inte om kärnkraften dessutom ska läggas ner.

  Anläggningskostnaden för en kontaktledning betalar sig snabbt genom minskad energiförbrukning vid den turtäthet som råder inom kollektivtrafiken i tätorter av Umeås storlek.

 2. Brorson

  Och Hägglund fortsätter försöken att sätta Umeå på den historiska världskartan, som platsen, där den ständigt pågående permanenta revolutionen, som ledde till en kommunistisk världsdiktatur, startade. Den tändande gnistan förväntas bli kampen för att sprida rasistisk propaganda genom Umeå kommuns bibliotek. All invandringskritisk litteratur är inte rasistisk, men en del är det. Så rasistisk så att det tyska förlag, som hade köpt utgivningsrätten, vägrade ge ut den.

  Författaren är en tysk medborgare bosatt i Tyskland, utan att ens en svensk översättare är inblandad. .Det finns invandringskritisk, och även rasistisk, litteratur på svenska, skrivna av svenska författare. Förmodligen finns deras alster även på Umeå stadsbibliotek. Det var nämligen det, vägran att låna ut svensk invandringskritisk litteratur, som JO:s kritik av två svenska bibliotek handlade om.

  Hägglund, som påstår sig värna tryck- och yttrandefrihet inbillar sig att dessa rättigheter även gäller utländska medborgares, som inte ens är bosatta i Sverige, att använda svenska bibliotek för att sprida rasistisk propaganda. Men den rätten har de inte enligt den svenska grundlagen. Hägglund har t.o.m räknat upp de svenska grundlagarna, som han anklagar en muslimsk MP-politiker för att inte följa, och påstår att sekularismen slås fast i dessa lagar. Antingen ljuger han, eller är totalt okunnig.

  Fastslås då sekularismen i grundlagarna? Nej, i successionordningen står inte att staten ska vara fri från religion. I stället står det att statschefen (kungen) ska bekänna den rena evangeliska läran. Och i regeringsformen 1 kap står att ”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”

  Hägglund förespråkar diskriminering av muslimer, att de ska utestängas från politiskt inflytande, att religionen ska vara en privatsak, p.g.a deras religiösa tillhörighet. Ytterst drabbas även vi kristna av samma påbud, att religionen enbart ska vara en privatsak.

  Eftersom Hägglund ondgör sig över att Stalins skrifter finns på Umeå stadsbibliotek, ringde jag till stadsbibliotek, ringde jag till biblioteket och frågade om de har de båda böcker av Stalin, som jag vet är utgivna på svenska (Förlaget litteratur på främmande språk, Moskva). De finns i depå i Umeå, alltså inte på utlåningshyllorna. Särskilt intressant är ”Marxismen och den nationella frågan”, utgiven på ryska 1916, alltså före brytningen mellan Stalin och Trotskij – som därmed även han torde stå bakom bokens budskap,

  Nämligen att religionen ska vara en privatsak. Och att muslimer är efterblivna, varför man inte kan ställa samma stränga krav på sekularism som på kristna ryssar. Muslimerna måste få tid på sig att ”utvecklas”. Det är ungefär Hägglunds inställning: Att vi kristna redan har tagit avstånd från all gudstro. Men bland muslimerna finns fortfarande de, som tror att det finns en Gud, som har meddelat sig med oss människor genom sina profeter. Och att allting som Gud har meddelat är onda människotankar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.