Fredlig aktivism är värdefull för vår demokrati

Nu är Anders Ågren (M) i farten igen med en ny ”skandal”. Det var uppenbarligen så upprörande och viktigt att han skrivit om det tidigare på blogg och sociala medier.

Det finns många viktiga frågor att tackla i den kommunala politiken. Denna ”skandal” är definitivt inte en fråga som ligger högt på min dagordning.

Så vad handlar det om? När kommunfullmäktige i juni inleddes ställde sig plötsligt ett antal personer upp och höll i en stor banderoll där det stod: ”Utlys klimatnödläge nu!” De stod där tyst i några minuter, och när någon från presidiet gick upp för att be dem sluta så tog de ner banderollen och gick ut – lugnt, tyst och fredligt.

Var det så himla allvarligt? Jag anser inte det. Tvärtom, jag anser att fredlig aktivism är en värdefull del av vår demokrati. Ett samhälleligt ideellt engagemang för en viktig fråga för oss alla. Så länge budskapen inte är olämpliga eller angripande mot någon har jag inga problem med att det.

Jag tycker dessutom att Alice Nikmanesh – kommunfullmäktigeledamot för Miljöpartiet i Umeå – i artikeln som Ågren hänvisar till, formulerade sig på ett klockrent sätt som väl sammanfattar Miljöpartiets åsikter i denna fråga.

När det gäller den miljöpartist som deltog så anser jag däremot att vi som förtroendevalda måste hålla oss inom de spelregler som finns. Detta är något vi kommer att ta upp på vårt kommande kommungruppsmöte.

Man kan självklart fråga sig om denna aktion är rätt väg att gå. Fridays for future har valt en annan väg där man varje fredag stått utanför kommunhuset. De har fört samtal med alla partier som velat ha en dialog. De har även lyckats styra upp ett möte där representanter från de flesta partierna deltog – för att komma igång med diskussionerna om vad vi behöver göra för att minska kommunens klimatutsläpp. Denna väg tar längre tid men i förlängningen tror jag att det ger mer resultat.

7 kommentarer

 1. Petter

  Anser det är fel ställe att utöva fredlig aktivism på, tänk om alla som vill utöva detta ska göra det i kommunalfullmäktige. Men stå tyst och visa sina synpunkter utanför är helt ok.I detta fall tycker du det är ok , hur hade du reagerat mot ett liknande jippo för kärnkraft, eller stoppa invandringen .

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Petter!

   Det viktiga är hur det utspelar sig och vilket budskap det har. Jag anser att man får ha en viss tolerans för invånares ideella engagemang – så länge det är som här – tyst, lugnt och fredligt. Och så länge det inte riktar sig mot någon person eller grupp, eller på annat sätt är olämpligt.

   Så i fallet om kärnkraft, svar nej, jag hade inte störts av det.

 2. Sven

  Så om det nästa gång är nynazister som står där med banderoller om att kommunen ska kasta ut alla flyktingar är det ok? Eller är det bara ok om det är ”rätt” åsikter? Vad är ” rätt” enl dig och är det bara du som avgör vad som är rätt?Och hur många protester per möte?
  Vi har ett gäng som tänkte protestera mot cykelparkeringen. Hur lång tid får vi?

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Sven,

   Jag råder dig att läsa vad jag skriver. Det är ok så länge det är som här – tyst, lugnt och fredligt. Och att de faktiskt avslutar när de blir ombedda att lämna. Man måste få ha en viss tolerans för invånares ideella engagemang. Och så länge det inte riktar sig mot någon person eller grupp, eller på annat sätt är olämpligt.

   Det handlar inte om ”rätt” eller ”fel” åsikter. Det handlar istället om ömsesidig respekt. Så vill du göra en tyst aktion mot cykelparkeringen är det inte min sak att avgöra. Görs det tyst, lugnt och fredligt så stör det inte mig. Tvärtom, jag tar gärna debatten ????

 3. Brorson

  Frågan om det är ok om det ”är nynazister som står där med banderoller om att kommunen ska kasta ut alla flyktingar” är inte relevant. Jag citerar ur Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 17: ”Förbud mot missbruk av rättigheter Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.” Det finns flera rättsfall i Europadomstolen, som visar hur denna artikel ska tolkas och tillämpas.

  Jan Hägglund, AP, ska kritiseras hårt för sina ständiga angrepp på en av de friheter, som anges i konventionen, nämligen religionsfriheten. Kanske dags att kasta ut Hägglund ur kommunfullmäktige? Men nu handlar det om nynazister och kasta ut alla flyktingar. Det är en jätteskandal att Sveriges riksdag inte – med stöd av just art. 17 – har förbjudit alla öppet nazistiska grupper och all nazistisk verksamhet. Gränsdragningsproblemen mellan nazism och mer ”godartad” högerextremism bör inte längre få hindra.

  Den andra frågan gällde ”kasta ut alla flyktingar”, något som inte ens SD kräver. Det har alltså betydelse vem, som – eventuellt – kräver detta. Men ordvalet har också betydelse. Det kan vara nazistisk verksamhet att uttrycka sig otydligt för att locka till sig invandringspolitik-kritiker, som inte analyser det språkbruk, som används. Dock anser jag att ”kasta ut alla flyktingar” har gått över gränsen för vad som bör vara tillåtet, oavsett om den talande är nazist, eller ej..

  Vad menas mer konkret med ”kasta ut”?
  Vad menas mer exakt med ”alla flyktingar?

 4. Olle

  Fridays for future går inte att föra en normal diskussion med.
  Jag ifrågasatt var de hade fått källfakta till ett av deras påstående som var fel, då gick de verkligen till angrepp och idiotförklarade mig. Trots att jag senare tagit fram fakta på att deras påstående var falskt kunde de inte erkänna att de hade fel. Tyvärr finns idag ett ”klimatkort” alla tar fram när det hettar till, på samma sätt som rasistkortet var tidigare. Allt i klimatdebatten är inte sant ,men här kör man på ändå trots att det finns fakta som även IPCC har omvärderat. Forskning måst få ifrågasättas, annars är vi illa ute. Debatten får inte vara enkelriktad

 5. Pingback: Jag utmålas felaktigt för att försvara djurrättsaktivister som agerar med våld och hot. | Nils Seye Larsen (Mp)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.