Glädjande satsning på Norrlands nattåg!

Igår fick vi glädjande besked om att regeringen satsar c.a. en halv miljard på nattåg till Jämtland, Övre Norrland och Europa. Miljöpartiet lyckades få igenom satsningen som därmed säkerställer våra viktiga nattågsförbindelser i Norrland.

Tidigare har vi lyckats få igenom satsningar på bl.a. Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Satsningen på nattåg är ytterligare ett led i att säkra goda tågförbindelser i Norrland.

Allt fler vill resa miljövänligt så dessa satsningar ligger helt rätt i tiden. Men mer behöver göras, fler banor behöver upprustas runt om i Sverige för att förbättra förutsättningarna för gods- och persontransporter via järnväg. För oss här i Umeå är Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och upprustningen av Tvärbanan (i synnerhet sträckan Holmsund – Umeå) av avgörande betydelse!

Det ska dessutom bli intressant att följa satsningarna på hamnen i Holmsund och den nya färjan mellan Umeå och Vasa, samt hur förbättrade järnvägsförbindelser längs Norrlandskusten och ut till hamnen kan stärka den bottniska korridorens roll för hållbara transporter via sjöfart och järnväg.

4 kommentarer

 1. Brorson

  Jan Hägglund gör sig skyldig till allt värre förtal på sin blogg. Nu mot fyra namngivna personer, två miljöpartister och två socialdemokrater. Men i synnerhet mot Mariam Salem, som han verkligen utpekar som klandervärd.

  ”Och vem tror polisen ljuger? Om Salem anser att den bild hon ger av föreläsningen är sann, och att min är falsk, borde Salem återigen polisanmäla mig. Jag säger ju att hon ljuger. Men om hon talar sanningen så utsätter jag henne för förtal. Och tror hon sig kunna bevisa att jag ”förtalar” henne bör hon alltså polisanmäla. Detta vore intressant. Då kommer både inspelningarna i fullmäktige och under föreläsningen att granskas av polis.”

  Enligt Hägglund är Salem t.o.m. beredd att tillgripa våld mot honom. Det, som Hägglund har skrivit i sitt senaste och tidigare inlägg, är enligt min bedömning tillräckligt för en fällande dom för förtal. Hägglund vilseleder (medvetet?) sina läsare, genom att antyda att Salem ljuger om hon inte gör polisanmälan. Men polisen är ingen domstol. Enligt min bedömning har Hägglunds förtal (ännu) inte fått tillräckligt allvarliga konsekvenser för Salem för att brottet ska utredas av polis och åtalas av åklagare. Polisutredning är, som det heter i lagen, ”inte påkallat ur allmän synpunkt”.

  Salem bör alltså kontrollera om inte just de orden finns med i beslutet, som hon fick av polisen eller åklagaren, förra gången. Den vanligaste orsaken till att polisen eller åklagaren inte går vidare med en polisanmälan är ”brott kan ej styrkas”. Den formuleringen används också, när brott eventuellt skulle kunnat styrkas efter en omfattade polisutredning. Det begås många mycket grövre brott och polisen eller åklagarna prioriterar hårt vad polisens utredningsresurser ska användas till.

  Vid de flesta förtalsbrott görs ingen polisutredning, utan utredningen görs direkt i domstolen. Förtal är normalt ett s.k. målsägandebrott, vilket innebär att den förtalade personen själv, eller genom ombud, måste anmäla brottet till åtal direkt till domstolen. Jag blev därför mycket förvånad när en metoo-aktivist anmäldes till åtal av en åklagare för förtal av Fredrik Virtanen. Domstolen får nu, innan den tar upp målet till huvudförhandling, avgöra om åtalet var ”påkallat ur allmän synpunkt”.

  Om så ej var fallet, betyder det alltså inte att inget brott har begåtts. Detta är en regel, som gynnar rika personer, som har utsatts för förtal, eftersom de kan betala rättegångskostnader på uppemot 100.000 kr ur egen ficka. En utgift som de slipper vid fällande dom. Denna regel är alltså till för att spara pengar åt staten. Mitt råd till Salem och de tre andra, är att ni ska konsultera advokaten Ingela Hessius, som intervjuades som juridiskt sakkunnig i TV med anledning av Virtanen-åtalet. Hon gav, enligt min mening, ett mycket kompetent intryck. Men ni får förstås vara beredd att betala advokatarvode på minst 10.000 kr. Som Hägglund får betala vid en eventuell fällande dom.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Brorson!

   Tack för länken. Ytterst intressant att läsa ärendet, hoppas samma gäller i Mariams/Hägglunds fall.

 2. Brorson

  Detta blir min första kommentar, som är avsedd för en bredare publik. Jan Hägglund gör att för att framstå som en sådan kuf, som han anklagas för att vara. Han vill inre ha seriös kritik mot MP. Jag tror att han försöker värva kvarvarande nazister i SD, som i och med partiets breddning med många nya medlemmar och sympatisörer känns alltmer obekvämt för ”de bruna” att vara med i. Hägglunds egen retorik blir ju alltmer nazi-anstruken.

  Seriös kritik mot MP. Ja, det är att partiet fortfarande inte har förstått de organisatoriska, ekonomiska och tekniska grunderna för lönsam järnvägstrafik. Utan fortsätter att kasta pengar i Trafikverkets stora svarta hål. Trafikverket saknar järnvägsteknisk kompetens på ledningsnivån, och missbrukar dessutom mycket grovt statens tågledningsmonopol. Trafikverket har inget intresse för järnvägstrafik, utan smäller iväg hundratals miljoner på försök med elektrifierade landsvägar.

  Om MP verkligen har räddat de svenska nattågen, är det bra. Men jag tror att det hade blivit även utan MP. Till vilket land skulle de svenska sovvagnarna, som trots samma spårvidd inte kan trafikera många järnvägar utanför Sverige och Norge, säljas? Det kommer att dröja flera år, tionden innan de nya EU-bestämmelserna om fritt utrymme vid sidan av spåren (exempelvis vid passage av plattformar) har implementerats i hela EU, så att järnvägarna i hela EU kan trafikeras med vagnar med breddmått, som var standard i Sverige redan 1915. Det är synd eftersom de rymliga svenska sov- och liggvagnar, som byggdes från 1960-talet (då även den inre takhöjden höjdes) och framåt, har bättre komfort än andra länders sov- och liggvagnar.

  Den inre takhöjden har betydelse för antal bäddar med god liggkomfort per kupé. De nya sov- och liggvagnarna, som byggdes under 1960-talet var SJ:s svar på den ökande konkurrensen från inrikesflyget. Nattågen har emellertid tappat inte bara till flyget, utan även till de snabbare dagtågen, speciellt efter introduktionen av X2000-tågen. Nattågstrafiken till övre Norrland klarade sig inledningsvis bättre till följd av de långa restiderna med tåg – tills Banverket lades ner och verksamheten togs över av Vägverket, som efter namnbyte heter Trafikverket.

  Sedan dess har Trafikverket med kuslig regelbundenhet utfört plågsamma människoförsök med nattågsresenärer i Norrland. Två nätter i rad stod vagnarna på Stockholms central under olidliga hygieniska förhållanden, eftersom Trafikverket hade stängt av alla järnvägar i södra Norrland, för att landsvägarna skulle prioriteras av snöröjningen 2011r. Kan ploglok ploga landsvägar? Nej! De beordrades inte ut. Sabotaget mot nattågstrafiken försvarades av Lennart Holmlund.

  Nedrivna kontaktledningar. Förseningar på tio timmar. För det första är det grov misskötsel av våra järnvägar att kontaktledningar rivs ner. För det andra finns i Sverige 150 diesellok, som skulle kunna assistera. Vem äger dem? Vem har befogenhet att beställa ut ett diesellok? Ingen, som är i tjänst under kvällar, nätter och veckoslut. Som elleverantör och underhållsansvarig för kontaktledningarna borde det vara Trafikverkets skyldighet att tillhandahålla reservdragkraft, när elleveranserna uteblir.

  Vad gör MP? Jo, MP tror på sina egna lögner under kampen för Botniabanan, att järnvägen är ett undermåligt, kapacitetssvagt och oerhört känsligt tekniskt system. Lögner, som Trafikverket nu försvarar sig med, och som biltrafikbranschen använder som argument för att bygga nya motorvägar. För transporterna måste ju fram. MP borde kräva att Trafikverket fråntas ansvaret för järnvägarna. Hota med regeringskris, om så inte sker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.