Stödet till kulturskolan fördubblas: 100 miljoner kronor 2021-2023

Den kommunala kulturskolan är en fantastisk institution. Till den går varje vecka tiotusentals barn och unga och får möjlighet att stå på scen, lära sig spela ett instrument eller ägna sig dans, teater eller annan sorts kultur. Att få chansen att utöva kultur tidigt i livet leder ofta till ett livslångt intresse. Kulturskolan är en unik mötesplats för barn och unga från olika delar av samhället. Kulturskolan är också avgörande för kompetensförsörjningen i hela Sveriges kulturliv, oavsett om det handlar om orkestrarna, det fria kulturlivet eller våra framgångsrika kreativa näringar.

Riksdagen beslutade 2018 för första gången om ett nationellt mål för den kommunala kulturskolan, i syfte att tydliggöra de stora värden som finns i kulturskolan, vilka staten genom sina insatser kan bidra till att bevara och utveckla. Det nationella målet syftar b.la. till att skapa bättre förutsättningar för den kommunala kulturskolan att nå fler barn och unga. Därför fördubblar vi nu det statliga stödet från 100 till 200 miljoner kronor under de närmaste tre åren. 

Med denna förstärkning kan kulturskolan fortsätta bredda och fördjupa sitt utbud och därmed få möjlighet att nå fler unga. Exempel på angelägna insatser är initiativ för att nå nya grupper som kanske inte annars skulle söka sig till kulturskolan, eller satsningar på verksamheter i glesbygd. Även talangutveckling och samverkan mellan flera kommuner är områden som skulle kunna utvecklas ytterligare.

Mellan 60 och 70 procent av kulturskolorna menar att elevantalet har ökat med hjälp av stödet, där b.la. uppsökande verksamhet är en vanlig metod för kulturskolorna att nå nya målgrupper. Kulturskolorna har också nått nya barn och unga genom att bredda sitt utbud. Det gäller bl.a. elever från områden med inget eller lågt deltagande i kulturskolorna, barn med funktionsnedsättningar, nyanlända och tonåringar.

Kulturskolan bidrar till att lägga grunden för barn och ungas estetiska, intellektuella och sociala utveckling genom att de får möjlighet att utöva konst och kultur i unga år. Kulturskolan har betydelse, inte bara för enskilda barn och unga, utan för samhället som helhet.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.