1,5 miljarder till kulturen i extra krisstöd under 2020!

 

Ett reformpaket som saknar motstycke – nu satsar vi äntligen för fullt på kulturen!

👩‍🎨 Miljardstöd ska hjälpa de kulturskapare som förlorat inkomst på grund av pandemin, ge kultursektorn en möjlighet till återhämtning och skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och produktion av kultur.
🎭 Regionernas kulturverksamheter stärks. Pengarna ska bland annat kunna gå till teatrar, operahus, regionala museer, bild och form, regionala bibliotek, orkestrar, konserthus, dans, film och hemslöjd.
👦 Satsningar barns kultur, både på kulturskolan och på kultur i skolan.

Trots en minskad smittspridning fortsätter Coronapandemin att påverka såväl kulturlivet som hela samhället. Under våren och sommaren delades ett krisstöd om 500 miljoner kronor ut av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Sveriges författarfond. 150 miljoner har också getts i stöd till regional kulturverksamhet och 319 miljoner kronor till flera statligt stödda kulturinstitutioner.

Kulturaktörer-, kulturskapare och kulturverksamheter runt om i landet fortsätter att drabbas hårt ekonomiskt av de inkomstbortfall som Corona-pandemin föranleder. Många typer av evenemang påverkas av bland annat begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Folkhälsomyndighetens riktlinjer och av allmänna beteendeförändringar. Även om begränsningarna lättas något kommer situationen även fortsättningsvis vara ansträngd för kulturaktörerna. Under lång tid kommer många aktörer ha mindre intäkter än vanligt, och produktioner och evenemang får högre omkostnader för att kunna genomföras. Mot denna bakgrund har regeringen fattat beslut om att tillföra ytterligare 1,5 miljarder till kultursektorn för 2020.

De pengar som nu tillförs ska säkerställa att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur, att kulturskapare i hela landet kan försörja sig och att sektorn får en möjlighet till återhämtning.

Utformningen av stöden görs bl.a. utifrån de erfarenheter som gjordes av de stöd som delades ut under våren och sommaren, och efter en tät dialog med alla delar av kultursektorn. En stor del av stödet kommer även nästa gång att delas ut av Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden. Stödet ska kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin inneburit för kulturlivet – men också hjälpa kulturlivet att starta upp igen. En del av pengarna ska användas till ett stöd för att skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och underlätta för produktion av kultur även under den pågående coronakrisen. Det är viktigt att det stöd som nu fördelas når ut brett och bidrar både till akuta krisåtgärder och till att kulturlivet kan starta upp på nytt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.