Nej till privatisering av kommunens städ, IT-stöd och måltidsservice

På senaste kommunfullmäktige tog vi ställning mot Liberalernas förslag att sälja ut kommunens lokalvård, IT-stöd och delar av måltidsservice.

 

Ideologisk skyttegravsdebatt: Naiv privatiseringstilltro vs socialistisk populism:

I Umeå har vi en högerallians (här finns den kvar) som är splittrade i många frågor, förutom när det gäller en sak: En naiv tilltro till privatisering och utförsäljning. I de 11 punkter som alliansen (L, C, KD och M) kom överens om inför budgetfullmäktige i oktober 2020 så handlade 9 av punkterna om privatisering, konkurrensutsättning och utförsäljning av kommunal verksamhet.

Som motpol till detta står vår andra opposition i Umeå – Vänsterpartiet, stundtals med stöd av andra röda politiker i kommunen. I deras svart-vita synsätt på näringslivet och privata utförare målas dessa upp som riskkapitalister, vinstutsugare och stundtals kriminella.

Denna djupt polariserade ideologiska debatten må göra det för väljarna blir tydligt var partierna står. I övrigt gör den infekterade tonen det oerhört problematiskt att diskutera dessa frågor på ett balanserat och pragmatiskt sätt – utifrån vad som är bäst för verksamheten, för kommunen, för våra invånare och vårt näringsliv.

 

Miljöpartiet står upp för vårt lokala näringsliv!

Vårt lokala näringsliv utgör en viktig grundpelare i vår kommun. Vi är flera ledande Miljöpartister lokalt som har vår bakgrund i näringslivet som entreprenörer, egenföretagare och bolagsägare. Vi är väl medvetna om hur tufft det kan vara att starta igång, driva och utveckla företag. Entreprenörer som vågar satsa bygga upp företag – såväl som större verksamheter som etablerar sig här i Umeå är viktiga då de bidrar med jobb, produkter och tjänster som är av stor nytta för våra invånare.

Politiskt har vi flera gånger stått upp för vårt lokala näringsliv. Vi försvarade våra privata utförare inom hemtjänsten och LOV (Lagen om Valfrihet). I våras lyckades vi dessutom bryta dödläget mellan högern och vänstern för att i en bred blocköverskridande överenskommelse kunna förbättra villkoren för våra hemtjänstföretag. Under pandemin tog vi initiativ till ett förslag om att gymnasieelever med digital hemundervisning skulle kunna få hämta ut sin lunch från lokala restauranger runt om i Umeå. Något som skulle blivit en win-win för elever såväl som för lokala restauranger runtom i Umeå.

Skillnaden mellan oss och ytterkanterna till höger eller vänster är att vi tror på samspelet mellan en stark kommunal välfärd och det lokala näringslivet. En balansgång som inte är svart eller vit. Det kräver tydliga avvägningar som ser till vad som är bäst för vår kommun, vår verksamhet, våra invånare, våra medarbetare och vårt lokala näringsliv. I de två förslag som nu togs upp på senaste kommunfullmäktige valde vi efter att noga ha studerat förslagen och dess konsekvenser, att inte stödja någon av dessa förslag. Här kommer vår motivering:

 

Vi säger nej till att sälja ut kommunens lokalvård:

Vi har en väl utbyggd och effektiv lokalvård i kommunen idag som servar kommunens skolor, omsorgsboenden, kontorslokaler, fritidsanläggningar, m.m. Denna verksamhet har byggts ut, effektiviserats och utvecklats under lång tid. Där har vi en god organisation, kunniga medarbetare och rätt utrustning för att göra jobbet effektivt.

Vi har tidigare haft delar av verksamheten utlagd på entreprenad, men varit tvungna att återta lokalvården i kommunal regi av flera skäl: Ojämn kvalitet på städningen vilket lett till många avvikelser och stort missnöje hos verksamheterna, otrygga anställningsförhållande och missnöje hos lokalvårdarna är några av de viktigaste skälen. En annan viktig faktor till att driva lokalvården i egen regi har varit effektivitetsfördelarna med en stor verksamhet där man snabbt kan ställa om när volymer minskar eller ökar, vilket bidrar till god arbetsmiljö och hög kvalitet. Och vår verksamhet är bevisligen effektiv. Trots en successiv ökning i antal kvadratmeter per årsarbetare har lokalvården ett av de högsta nöjdmedarbetarindexen i kommunen. Vår lokalvård har dessutom en låg timkostnad jämfört med andra kommuner.

Vi i Miljöpartiet ser ett kvalitetsvärde i att vi behåller vår fungerande lokalvårdsverksamhet, där lokalvårdarna är en del av teamet där de arbetar. Vi tror på att trygghet, långsiktighet och delaktighet skapar kvalitet och effektivitet.

Själva upphandlingsprocessen är inte optimal för konkurrens inom just lokalvård. För det första leder det generellt till större upphandlingar som endast kan mötas av stora företag, och vinnaren av anbudet vinner ensamrätten över marknaden i ett antal år. Det är inte fri konkurrens. Dessutom skapar upphandlingsprocessen extra administration – från anbudsförfarande till beslut, den efterföljande uppföljningen av den externe utföraren, och samordningen mellan kommunens alla verksamheter och den externe utföraren. Denna extra administration är kostsam.

De medel som kommunen hoppas spara på konkurrensutsättningen + den vinst som uppdragstagaren hoppas få ut + den extra kostnaden som den extra administrationen kostar måste hämtas hem någonstans. Inom lokalvården, där den avgjort största utgiftsposten är personalkostnader är det väldigt svårt att hämta hem dessa medel på något annat sätt än genom sänkta lönekostnader eller snabbare utfört städande. Båda dessa drabbar personalen på ett sätt som ej är förenligt med den goda arbetsmiljön inom kommunal verksamhet som vi i Miljöpartiet vill verka för.

 

Vi säger nej till att privatisera kommunens IT-stöd:

Det är viktigt att göra rätt avvägning i vad som ska upphandlas, och vad som ska hållas in-house. Men denna avvägning gör våra kompetenta medarbetare på IT-verksamheten regelbundet och har gjort så under många år.

Vi upphandlar redan idag programvaror, hårdvaror och IT-tjänster av leverantörer. Men i en så stor organisation med 12 000 anställda, med IT-investeringar de kommande 4 åren på en kvarts miljard och med ett tydligt digitaliseringsmål så behöver vi ha rätt kompetens in house. Rätt kompetens för att bistå alla våra verksamheter med rätt verktyg, kunna vägleda, titta på behov, kunna samverka med leverantörer och tillverkare för att hitta rätt lösningar för verksamheten, som håller över tid.

Som ett färskt exempel kan nämnas våra senaste kommunfullmäktigen som på grund av pandemin varit tvungna att ske digitalt. Det är en svårare uppgift än man kan tro. För vi måste följa kommunallagen vilket här innebar ett system som gör att vi alla 65 inkopplade ständigt ska kunna se varandra – och höra den som har ordet. Vi behöver ett tillförlitligt system för att begära ordet, replik och kunna votera. Dessutom behöver vi alla kunna ha tillgång till handlingarna digitalt. För oss innebar det tre system som köptes in externt. Men: Själva valet av system gjordes i god samverkan mellan vårt presidium, våra sekreterare, kommunjurister och vår kunniga IT-verksamhet, som sedan kunnat personligen hjälpa alla ledamöter att få systemen till att fungera.

Det hade kunnat gå riktigt snett. I kommun efter kommun har vi fått se skräckexempel på system som laggat eller inte fungerat, samt på beslut som överklagats då processen ej följt kommunallagen, och därmed fått tas om. Men i Umeå har det fungerat väl.

Vårt IT-stöd är redan idag kostnadseffektivt och klart billigare än i de flesta andra kommunerna. Dessutom får vi nu samverkansvinster när vi samarbetar med Vännäs, Skellefteå och andra kommuner.

I Miljöpartiet ser vi därför ingen anledning till att vi nu politiskt nu ska tillsätta en utredning som då ska utföras av privata konsulter, tvärtom ser vi en risk i politiska påtryckningar för utförsäljningar av ideologiska skäl.

 

Avslutningsvis vill jag önska er alla en glad påsk! 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.