Utsläppen i Sverige minskade med 12 %

Äntligen! Förra året skedde en kraftig minskning av svenska växthusgasutsläpp från anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel. Enligt Naturvårdsverket är utsläppsminskningen den största som uppmätts i Sverige för ett enskilt år. Minskningen i Sverige på 12 procent kan delvis förklaras av tillfälliga orsaker, som pandemin, driftsproblem och en varm vinter, men också av något mer glädjande: en permanent utfasning av fossil energi. Koleldning och torv försvinner i el- och fjärrvärmesektorn samtidigt som ett högre pris på utsläpp har stor effekt.

Grön politik ger resultat! Priset på utsläpp har stigit, och en bidragande orsak är reformen av systemet för utsläppsrättigheter, som kallas ”The Swedish Proposal”, på grund av att initiativet kom från svenska regeringen och särskilt klimatminister Isabella Lövin.

Vi har kommit en bit på väg, men vi behöver göra mer. Sveriges och EUs utsläpp måste minska markant. Förra året nåddes ett dystert rekord globalt: En rekordhög koldioxidhalt i atmosfären på 420 miljondelar (ppm). Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och tiden är knapp. Vi måste agera nu – med en handlingskraftig grön miljöpolitik.

Läs mer: https://www.aktuellhallbarhet.se/…/pandemi-och…/

En kommentar

  1. sven

    Och vad hjälper det när vi flyttar skitig produktion till länder som har ännu skitigare produktion?
    Och all dynga som vi köper från andra sidan klotet som de för att kunna tillverka detta bygger det ena efter det andra kolkraftverket. Vi ska använda skogen till allt samtidigt som vi ska skydda den till varje pris . Den räcker ju knappt till det vi använder den idag. Men vi ska inte slå oss för bröstet och tycka att vi är bra, vi måste även ta in det som vi indirekt släpper ut på grund av alla importvaror. Vi ska väl jobba mot mindre utsläpp givetvis ,men då ska vi även öka produktionen av det vi idag köper i Asien också. Och då kommer vi att få en stor ökning av utsläppen ,men ändå blir den mindre på grund av hårdare krav i sverige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.