Nej till bergtäkt i Skravelsjö

I dagens Folkbladet publicerade vi en insändare där vi tydligt beskriver varför vi i Miljöpartiet säger nej till en bergtäkt i Skravelsjö.

 

Skravelsjö är en av Umeås idylliska byar dit människor som söker en lugn och naturnära plats finner en god livsmiljö att bosätta sig på.

Betydelsen av natur, och i synnerhet orörd natur, där människor kan uppleva både frihet, lugn, rekreation och djurliv kan inte nog betonas. Att ha denna natur nära till hands med allt vad den erbjuder är av största vikt för att folk ska få ta del av dess positiva inverkan. Att bevara orörda naturområden i närheten av en snabbt växande stad så som Umeå är av största vikt för att Umeå ska fortsätta vara en attraktiv plats att bosätta sig på.

Att då öppna en bergtäkt på Fälltjärnsberget kring Skravelsjö, som ligger i omedelbara närhet av ett naturreservat och som är ett uppskattat och viktigt rekreationsområde inom Umeå kommun, är därför beklagligt.

En stor del av vardagsfriluftslivet utövas i det tätortsnära natur- och kulturlandskapet dit vi har cykelavstånd och som är av vikt för vårt välbefinnande. Att både ha tillgång till natursköna platser i bostadens omedelbara närhet och dessutom enkelt kunna komma ut till både ostörda och orörda platser är båda viktiga mål att uppnå för att uppfylla miljömålen God Livsmiljö, Levande Skogar, Tillgång till Natur, och ett Rikt Friluftsliv.

Den tilltänkta bergtäkten är planerad att vara i bruk under 25 år, och med aktivitet under dygnets alla timmar. Detta kommer leda till stora bullerstörningar både från täktverksamheten och från all den tunga transporten till och från täkten. Det är även en uppenbar risk att täktverksamheten kommer att göra åverkan på grundvattnet, vilket kommer att ha stor inverkan på byn i Skravelsjö, då många har egna brunnar för dricksvattnet.

Ytterligare en aspekt är att områdets skogsvägar används flitigt för häst och hundaktiviteter där en bergtäkt skulle försämra livskvaliteten till det sämre. Utöver detta har även länsstyrelsen uttalat sig i frågan och direkt avråder från en bergtäkt i området, just på grund av den inverkan det skulle ha både på natur och byasamhället.

I en växande stad förstår vi att behovet av byggmaterial och råvaror till infrastruktur är stort, och det är lämpligt att dessa råvaror hämtas från ett närområde både ur ett klimatperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Frågan är dock om vi här i Umeå är i behov av denna råvara och om Fälltjärnsberget är den lämpligaste platsen att utvinna den i från?

Med tanke på det stundande bygget av Norrbotniabanan är det osannolikt att det under den närmaste tiden kommer att råda brist på sådant material då krossat berg kommer att genereras i överflöd. Den mineralkvalitet som Fjälltjärnsberget uppvisar är heller varken hög eller unik, snarare tvärtom, vilket ytterligare understryker olämpligheten i en bergtäkt där.

Vi i Miljöpartiet Umeå motsätter oss att man tar Fjälltjärnsberget i bruk för en bergtäkt då detta både förstör möjligheterna för god livsmiljö och upplevelse av orörda naturlandskap. Vi vill i stället se en utveckling av Skravelsjöområdet genom att man snarast påbörjar det planerade bygget av en cykelväg ut till byn så att det på ett tryggt och säkert sätt skall vara möjligt att cykla mellan Skravelsjö och Röbäck.

Johan Asplund, ordförande Miljöpartiet Västerbotten

Lennart Frostesjö, ledamot miljö- och hälsoskyddsnämnden för Miljöpartiet i Umeå

Mariam Salem, ordförande Miljöpartiet i Umeå

4 kommentarer

 1. Sven

  Blir lite fundersam mot att ni motsäger er detta när staten tycker det är helt ok att bygga vindkraft i närheten till bebyggelse dit vi har flyttat för att bo i lugn.Kanske behövs gruset till vindkraftsfundament som väger 500 ton samt till de vägar som förstör skogarna vid vindkraftsparkerna .Och bebygg också sen all åkermark med köpcentra ,bostadsområden eller vägar. Denna mark är förstörd för all framtid. Bättre att ta gruset i anslutning till staden för här har ju redan naturen förstörts, koncentrera skadorna istället för att sprida ut dom.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Sven, först och främst så har även staten emotsatt sig denna bergtäkt, Länsstyrelsen yttrade sig emot denna. Gällande vindkraft så är det kommunen som har vetorätt, ej staten. Nu vet jag ej i vilken kommun du bor i, men om det är Umeå så har jag självklart som lokalpolitiker ett ansvar för beslutet.

 2. Hassan

  Vad skall användas för fyllnadsmtrl mm i framtiden??!
  Våra sand/grusåsar måste hanteras varsamt enär dom är ändliga!
  Bergmassor är klart bäst när det gäller att bygga cykelbanor,vindkraftsparker mm!
  Transporterna bör vara så korta som möjligt med hänsyn miljön (utsläpp).
  Fjälltjärnsberget bergtäkt verkar optimalt!Börja spräng och krossa så cykelbanan kan byggas!!

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Hassan, tack för din kommentar. Vi kommer absolut behöva bergtäkter, bl.a. för det som du lyfte upp – gång, cykelled, vägar, järnväg, vindkraft, etc. Det är precis som med gruvor, de fyller en viktig funktion och behövs, men ej överallt – vissa ställen är det ej lämpligt. Här gör vi i Miljöpartiet samma bedömning som Länsstyrelsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.