Ytterligare ett externt handelsområde planeras – med mer trafik och negativ klimatpåverkan

 Vi i Miljöpartiet reserverade oss igår på byggnadsnämnden mot att inleda planläggning för ett nytt stort externt handelsområde i anslutning till Sandbäcken.

 

En ohållbar trafiksituation i Umeå:

Jag vill börja med att vara tydlig med att Miljöpartiet är positiva till ett Umeå som växer och utvecklas. Det enda som skiljer oss från övriga partier i byggnadsnämnden är att vi kräver att Umeå växer på ett långsiktigt hållbart sätt, och att det är viktigare än att vi når målet om 200 000 invånare.

Vi måste växa och utvecklas på ett samlat och välgenomtänkt sätt, utan att det riskerar att försätta Umeå i en ohållbar situation.

Det finns en tanke på hur Umeå ska kunna växa hållbart. Men en ordentlig planering där vi ser till helheten tar tid.

Men i sin iver att växa till 200 000 invånare trycker kommunen på för fullt på planer som riskerar göra trafiksituationen ohållbar för Umeå. Detta går rakt emot kommunens egna miljömål, mål om hållbara transporter och de tydliga intentioner som finns i våra översiktsplaner om ett hållbart Umeå.

Den här planen som man nu vill inleda planläggning på är ett typexempel på detta. För den fördjupade översiktsplanen för hela I20 området är ännu inte klar. Hade vi väntat på den och fått alla detaljer klara innan vi gått vidare så hade detta kunnat bli ett handelsområde som är väl integrerat och omgivet av blandad bebyggelse. Men det finns flera faktorer som gör att vi ännu inte vet om vi kommer att kunna bygga alla dessa områden runtomkring som vi hoppas på.

Det vi däremot vet är följande: vi bygger ut handelsområdet i Klockarbäcken, i ytterkanten av staden västerut och i direkt anslutning till ringleden. Vi bygger ut handelsområdet i Sandbäcken i ytterkanten av staden norrut och i direkt anslutning till ringleden. Samtidigt har vi stora pågående och i vissa fall antagna bostadsområden planerade centralt i Umeå, söderut på teg, norra Ön, samt österut i Tomtebo.

De stora externa handels- och verksamhetsområdena planeras därmed långt ifrån de större bostadsområdena som nu planeras. Och allt detta förbinds med en stor ringled. Det finns inget bättre sätt att planera för ett bilsamhälle. Tyvärr.

Alla dessa pusselbitar må tillsammans i slutändan vävas ihop till en stor stad när vi i bästa fall blir 200 000 invånare om 30 år. Men vi är inte där nu och med dessa planer som vi nu har antagit och planerar för går vi tyvärr rakt emot våra planer på hållbart resande, minskad biltrafik och minskade utsläpp.

Negativ klimatpåverkan och ökad risk för översvämningar:

Det är inte bara trafikökningen som är oroväckande. I den plan man nu vill inleda är det ett stort skogsområde som ska tas i anspråk. Förutom att det i sig innebär en negativ klimatpåverkan när man hugger ner så mycket skog för att bebygga nya områden, så fyller skogen även en annan viktig funktion som ofta glöms bort.

För när vi har skyfall eller stora snösmältningsperioder så har dessa skogsområden en stor upptagningsförmåga. Det bromsar upp vattenflöden i våra bäckar och åar som far genom Umeå. Men när dessa ytor huggs ner och bebyggs så försvinner denna naturliga broms. Vattnet far mycket snabbare ner i våra bäckar och åar.

Ett exempel på detta är de översvämningar vi haft med Tvärån. Redan före utbyggnaden av Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde var detta en utmaning. Men i och med att stora skogsytor huggits ner för att bygga ut detta handels- och verksamhetsområde så försämras områdets upptagningsförmåga av vatten. Vid skyfall eller snösmältning rinner vattnet mycket fortare ner i Klockarbäcken som tar sig vidare till Tvärån.

Anledningen till att vi i Miljöpartiet än en gång valt att gå emot planerna på ett nytt externt handels- och verksamhetsområde är inte för att vi är emot vare sig handel, en utveckling av Umeå eller ett växande Umeå. Det är tvärtom för att vi bryr oss om Umeå och vill att Umeå ska kunna fortsätta växa och utvecklas under lång tid! Men för det behöver vi växa hållbart, vi behöver tänka efter ordentligt för det, vi behöver ta oss tid för ett ordentligt helhetsgrepp. Allt hänger ihop.

7 kommentarer

 1. Svenne

  Det här med hållbarhet hos kommunen är ju bara ett populistiskt skitsnack. Sen ska det förtätas till vansinne och åkermark bebyggs . Gröna lungan Ön ska exploateras till max. Går inte på detta skitsnack om hållbarhet.Staden är ju snart full av kedjor som bara säljer skitprodukter som knappt håller tills du kommer hem.Men det verkar ju vara konsumtion och ständig tillväxt som håller igång korthuset. Stannar konsumtionen eller tillväxten till så rasar ”korthuset”. Kanske därför vi ser att politikerna vill åderlåta landsbygden för att städernas tillväxt fortsätter.En intressant fråga är hur många arbetstillfällen skapar umeås tillväxt, hur många blir arbetslösa om denna tillväxt stannar upp.

 2. arbetare

  Ska Umeå växa finns inget alternativ än externa handelsområden .
  Det går idag knappt att ta sig till centrum pga den usla trafikplaneringen så för att få ett fungerande samhälle krävs att affärerna ligger utanför staden så folk kan ta sig dit utan att köa i timmar .
  Tyvärr vann det mest korkade förslaget när det gäller västra länken så trafiken genom staden kommer inte att minska så mycket när folk som jobbar på västerslätt kör kolbäcksleden istället för att runda Umedalen och vända in igen genom drivor med rondeller där lastbilarna står stilla och spyr ut avgaser.

  Med lite tur blir vi av med Mp efter nästa val så miljöarbetet kan inriktas på åtgärder som gör skillnad istället för bidrag till elsparkcyklar och straffskatter för att döda ut alla glesbygdsbor .

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Nu var det iofs Centern som drev och fick igenom förslaget på förmån för elcyklar för kommunens anställda… Sen är jag ytterst intresserad av att få höra mer om din innovation med elsparkcykel, det där lät ju intressant…

 3. Lennart Holmlund

  Jag tror du tänker fel. Det där är ett bättre område och lättare att nå än Klockarbäcken för majoriteten av Umeåborna. Ersboda är också ett stort bostadsområde. När man bygger ut där och även får bort både tunga fordon upp till väster och andra delar av Motorcentralen får man bort trafik från centrala stan. När det här nya är färdigbyggt går bilarna på el. Klockarbäcken är inte tillräckligt stort tror jag då jag minns diskussionen om IKEA

 4. Jan Sjöström

  Hej.

  En i sin huvudsak riktig konklusion. Allt hänger i hop…

  All aktivitet påverkar, mänsklig eller inte saknar nu helt betydelse.
  Är det då inte mer en fråga ”om eller inte” vi skall tillåta aktivitet
  överhuvudtaget!

  Nu handlar det ”inte om ytterligare ett perifiert” handelsområde,
  en omständighet ”alla vi boende” i Umeå området känner. Att
  påstå att centrala Umeå begränsas inom någon tusentals meter
  är fel. Ett medvetet fel i den simpelhet enkel agitation alltid är..

  Området som beskrivs är som de flesta av oss vet, nytt endast
  i kommunalt plansyfte. Området är centralt Umeå – d v s ligger i
  5 km definitionen och placerat i direkt anknytning till Ersboda
  och dess av handel redan hårt präglade delområden.

  Således i alla delar en s k förtätning i och av en stadigvarande
  och befintlig verksamhet. De allra flesta av oss Umeåbor vet att
  ”tårtbiten” I – 20 området är centralt belägen och av yttersta vikt
  kanske t o m den enskilt viktigaste förutsättningen för stadens
  fortsatta växande.

  Att tillse nödvändig infrastruktur är en uppgift för oss alla, detta
  oavsett personlig åsikt. Vi har i sann demokratisk ordning redan
  beslutat att sätta målet för Umeå till 200.000 invånare.

  Att obstruera i redan beslutat faktum ger aktuell inlaga ett löjets
  skimmer. Saken är ett faktum och ett faktum som tar utgång i en
  av folkflertalet redan klart manifesterad vilja.

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

 5. Pensionärn

  Bra vi behöver mer handel för arbetstillfällen. Det enda som inte är bra är gnällpartiet MP i riksdag o kommun. Skönt för Mitt parti S att ni gick för ni är sveriges största bromskloss för framsteg.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Ledande socialdemokrater har varit tydliga med att lovorda de reformer som vi tog initiativ – som nu lett till den största industrevolutionen i norra Sverige på över ett halvt sekel. Såpass att vi ej vet hur vi ska kunna finna tillräckligt med medarbetare för de uppemot 100 000 arbetstillfällen som skapas, bl.a. i Skellefteå, Luleå, Gällivare, etc. Var det detta du menade med bromskloss?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.