Oljeberoendet från maktgalna diktaturer gör Sverige sårbart

Vårt importberoende av olja gör vårt samhälle, vårt näringsliv och vår transportsektor ytterst sårbar för energibrist och kraftiga prishöjningar.

Omställningen tar tid och är en mödosam process. Men den är direkt nödvändig – inte bara för klimatet utan för att vi i Sverige ska kunna förlita oss på svensktillverkad energi och göra oss oberoende av olja tillverkad i maktgalna diktaturer.

 

Liljaskolan, september 2018.

Det var debatt på Liljaskolan inför höstens val och jag deltog för att företräda Miljöpartiet. Det var uppenbart att vi inte stod högt i kurs, och ett antal mer eller mindre klumpiga uttalanden från partikollegor söderut, bl.a. om lådcyklar för att veckohandla, gjorde inte situationen bättre.

Eleverna ville gärna veta varför vi i Miljöpartiet ville göra det omöjligt för folk på landsbygden att leva. Deras fokus var fullt ut på bränsleskatten.

Det fanns två viktiga förklaringar till varför vi ville ställa om den svenska transportsektorn från oljeberoende till fossilfritt.

 1. För att begränsa hotande klimatkrisen
 2. För att göra Sverige mindre importberoende av olja och därmed mindre sårbart för drastiska händelser i vår omvärld.

Klimatförändringarna var såväl jag som eleverna framför mig väl medvetna om. Så jag fokuserade på det som nästan aldrig nämndes i debatten i Sverige. Att nästan allt vårt resande och våra godstransporter var fullt beroende av importerad olja. Att flera av världens största oljeexportörer var diktaturer i volatila områden, så som exempelvis Ryssland. Och att om det blev krig så skulle bränslepriserna mycket väl kunna nå långt över 20 kr/litern. Något som skulle slå oerhört hårt mot vår transportsektor, vårt näringsliv, vårt jordbruk och skogsbruk, vårt samhälle i stort och alla vi som bor med långa avstånd till allt.

Jag hade ingen aning då om att det precis var det som tre år senare skulle ske…

 

Full satsning på omställningen av Sverige

Därför var det fullt nödvändigt att med hjälp av industriklivet, klimatklivet, elbilsbonus, m.m. satsa fullt ut på utbyggnad av laddinfrastruktur i hela landet, tillverkning av vätgas, biodrivmedel och kraftigt öka andelen fossilfria fordon.

Därför var det viktigt att öka produktionen av förnybar el, bland annat genom utbyggnad av stabil havsbaserad vindkraft i stor skala i de regioner där behoven är störst.

Därför behövdes en rejäl upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet för gods- och persontransporter.

Därför var det viktigt att satsa på den gröna industrirevolution som nu sker i våra nordliga breddgrader, med bl.a. fossilfritt stål, batterifabriker och biodrivmedel för flyg, fartyg och vägtransporter. För det leder inte enbart till tusentals nya arbetstillfällen här i norr, utan gör även att mer energi tillverkas i Sverige och vi blir mindre beroende av importerad olja. Dessutom kan våra klimatutsläpp minskas rejält.

Även reduktionsplikten är viktig då den möjliggjort för svenska tillverkare att nu våga investera miljarder i storskalig produktion av svenskt biodiesel.

 

Ofattbar kärnkraftsdebatt i dagens osäkra världsläge.

Hur man nu när Putin inlett ett förödande krig kan hävda att ”kärnkraft är lösningen för att göra oss oberoende av Rysk energi” är obegripligt. Varför?

 1. Vi behöver bli oberoende av Putins olja så fort som möjligt – inte om tio år. Och det finns inte en enda reaktor som kommer kunna stå klar i Sverige inom 10 år, vare sig vi vill eller ej.
 2. 40 % av vårt kärnbränsle i Sverige kommer idag från Ryssland/Kazakstan.
 3. Finland tvingas nu stoppa sitt bygge av deras nya reaktor Hanhikivi 1. Den tilltänkta reaktorn som kantats av problem sedan planerna inleddes 2010 är nämligen delägd av Rosatom, med ryska tillverkare. Därmed fortsätter Finlands importberoende av el som följd av en misslyckad större satsning på kärnkraft.
 4. När Europas största kärnkraftverk övertogs av ryska styrkor fanns risk för ett kärnkraftshaveri p.g.a. striderna. IAEA kastades in i konflikten i all hast. Även i Sverige har det rapporterats in säkerhetsincidenter med avancerade drönare som spanat på våra kärnkraftverk.
 5. Sedan kommer vi till det kanske viktigaste. INGEN privat energitillverkare vill bygga en ny reaktor. Varför? Det är för dyrt och olönsamt. Och t.o.m. industrin här i norr gick ut med att de hellre ville ha el från vindkraft/vattenkraft. Varför? För att det är billigare.
 6. Beroendet av rysk gas för elproduktion är inte i Sverige, utan i andra europeiska länder. Vi är en av Europas största nettoexportörer av el – året runt. Sedan får M, KD, L och SD svara på varför de vill slösa svenska skattekronor på dyr kärnkraft för att hjälpa övriga Europa. Nej just det, det gjorde de inte. För i deras budget som gick igenom gav de 0 kr till utbyggnad av kärnkraft…

Slutligen måste man fråga sig, om Moderaterna nu är så angelägna om att göra Sverige oberoende av rysk energi, varför gör de då allt för att stoppa en enorm utbyggnad av stabil havsbaserad vindkraft i södra Sverige? Varför vill de stoppa satsningen på en ny stambana genom södra Sverige som är nödvändig för att möta den kraftigt ökade svenska efterfrågan på godstransporter med järnväg – som är 0 % beroende av rysk energi? Och varför vill de istället satsa på en kraftig utbyggnad av Arlanda, slåss för att rädda olönsamma flygplatser, och göra allt för att vi ska flyga mer – på rysk olja? Varför kovänder de och vill stoppa beslutet om reduktionsplikt som de själva en gång röstade för? Varför röstade de i EU för att naturgas – övervägande från Ryssland – skulle vara en del av Europas green deal?

 

Omställningen är nödvändig – för klimatet, och för att göra Sverige mindre sårbart.

Vi har gjort vårt yttersta för att minska Sveriges beroende av rysk olja och gas under de 7 år vi suttit i regering. Så här i efterhand var det helt rätt vägval. Modernisera Sverige, vår infrastruktur och industri. Ställ om transportsektorn och minska vårt importberoende av olja. Och ta klimatförändringarna på största allvar.

En kommentar

 1. Sven

  Det är få som vågar satsa på nåt i detta land, politikerna svänger som svängdörrar.Företagen vet ju inte om de har nån energi om det inte blåser och sen har ju sverige avtalat om att ingå i EU energinät. Denna energi som tidigare var Svensk industris framgångsfaktor. Globaliseringen kommer att innebära att strora multinationella företag tar över makten från folket. Titta på tex Monsantos som patenterar växter och tillhörande ogräsbekämpning. Dessa företag slår undan de små jorbrukare och skapar stora monotona jordbruksplantager utan vare sig insekter och andra djur. Och vi små med blandjordbruk dödas ekonomiskt. Vi som med ängsbetande djur som skapar mångfald och kulturlandskap , dessa kulturskogar som staten sakta lägger sin döda hand över och skapar BB för granbabkborren. .Dessa kulturskogar som är jusst vad de är för att generationer har brukat dom.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.