ETT LEVANDE OCH TRIVSAMT UMEÅ – Vårt program för hållbart resande!

Förra veckan höll jag en presskonferens tillsammans med Miljöpartiets förtroendevalda i Tekniska Nämnden – Lars Brännström och Nils-Erik Pettersson. Där lanserade vi vårt program för hållbart resande i Umeå, vilken är en viktig del i vår strategi för ett hållbart, levande och trivsamt Umeå!

 

 

ETT LEVANDE OCH TRIVSAMT UMEÅ!

En levande stad med folkmyller, caféer och uteserveringar, grönytor och torg, handel, marknader och evenemang. Väl utbyggda gågator och cykelleder, parker, älven och strandpromenaden. Det är vi människor som gör staden, och det är i trivsamma miljöer med ett rikt utbud som vi gärna hänger, möts och mår bra.

Umeå har en fantastisk möjlighet att bli en levande stad, men då är det viktigt att vi planerar rätt. För oss i Miljöpartiet är det viktigt att vi växer hållbart snarare än fort, så att vi inte bygger in oss i en stad full av trafik, buller och hälsoskadlig luft.

Förra veckan släppte vi vårt program för hållbart resande med ett flertal spännande förslag. I ett växande Umeå är hållbart resande en viktig pusselbit för att göra Umeå mer levande och trivsam. Det är dessutom en viktig del i vår klimatomställning.

 

Miljöpartiet de gröna i Umeå vill:

 • satsa på att bygga ut fler breda och separerade gång- och cykelleder. Vi behöver en ny supercykelväg i öst-västlig riktning!
 • utveckla U-bike så att det finns i alla stadsdelar.
 • arbeta för införande av pendeltåg till Stöcke och Sörmjöle, och ett till Holmsund.
 • göra Storgatan vid Rådhuset och Rådhusparken till en bilfri sommargata under juni-augusti.
 • införa ett system med hyrcyklar vid Umeås tåg- och busstationer som pendlare kan använda när de anländer till Umeå.
 • öka antalet Cykelöverfarter på det prioriterade cykelnätet
 • fler och bättre möjligheter för cykelparkering.
 •  förbättra luftkvaliteten och göra Umeå trivsammare genom att begränsa biltrafiken i centrala Umeå.
 • satsa på kollektivtrafiken och utveckla ett Bus Rapid Transit system för Umeå.
 • främja möjligheter till utveckling av Umeås mindre kranssamhällen, med förbättrad cykel- och kollektivtrafik.
 • minska antalet P-platser i centrala Umeå i samarbete med fastighetsägare samt näringslivet
 • bygga ut laddinfrastrukturen för både personbilar samt tunga fordon i hela Umeå.
 • Inför kommunalt samordnad varudistribution för effektivare utkörning vilket minskar de tunga transporterna i Umeå.
 • utveckla Ön till ett framtida hållbarhetsområde med bilfritt, gång och cykel, träbyggande, smart-grid mm som ett skyltfönster i Europa.

 

Vad tycker du om våra förslag? Du är välkommen att skriva en kommentar!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.