Etikett: Botniabanan

Pendeltåg till Stöcke och Sörmjöle?

Av , , 4 kommentarer 6

I fredags var jag ute och träffade representanter för Stöckebygdens Utveckling. Det var ytterst intressant och jag inspireras av deras engagemang. De hyr nu Missionhuset av EFS som de döpt om till Visionshuset – där de organiserar en mängd aktiviteter. De har långt gångna planer på att bygga ett all-aktivitetshus och jag hoppas innerligt att de får förverkliga detta projekt!

Vi pratade en del om landsbygdsutveckling och diskuterade de utmaningar som finns. Jag brinner för landsbygdsutveckling och för mig var det oerhört lärorikt att få lyssna till de dagliga utmaningar som kan finnas. Samtidigt finns här ett oerhört engagemang vilket förutom den härligt omgivande naturen skapar ett mervärde för dess invånare. Bygden utvecklas, nya bostadsområden är planerad, men för att de ska kunna utvecklas fullt ut krävs det en tillfredsställande samhällsservice – och att utvecklingen sker i samklang med civilsamhället, det lokala näringslivet och vi som kommunpolitiker.

En viktig sak för Stöckebygdens utveckling som jag uppskattar är deras fokus på hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Här diskuterade vi olika möjligheter till allt från hållbara transporter, naturnära lokalturism, lokalt odlad mat, delningstänster, social inklusion samt arbetet med att motverka ensamhet och social isolering.

Varför är detta så viktigt för mig? Jo för jag anser att en omställning till ett hållbart samhälle måste vi göra tillsammans i hela kommunen. Vi måste skapa möjligheter för invånare i hela kommunen – även på landsbygden – att kunna göra hållbara val. Detta måste vi göra i samklang med invånardrivna initiativ och vårt lokala näringsliv. Vi måste visa på att omställningen till ett hållbart samhälle leder till en positiv utveckling – för oss alla. När det gäller Stöckebygden så återkommer jag så fort vi har något spännande att presentera.

 

Nåväl, till dagens ämne:

Inför valet lyfte både vi i Mp och S att vi vill ha pendeltåg mellan Holmsund och Umeå. Detta skulle innebära ett stort lyft för Holmsund och skapa möjligheter för invånare att resa miljövänligt, snabbt och bekvämt. Jag hoppas innerligt att den politiska viljan finns för att fullfölja detta. Men, då krävs det en rejäl upprustning av järnvägen mellan Umeå och Holmsund. Kanske kommer det nu när vi satsar fullt ut på att utveckla hamnen i Holmsund. För SCA som vill skala upp är det av högsta betydelse att järnvägsnätet är tillfredsställande för transportering av trä till deras verksamhet.

Att bygga ut eller upprusta järnväg är något som kostar pengar. Det är investeringar med en lång tidsperiod från planering till färdigställning. Samtidigt är vi alla väl medvetna om tågets fördelar – miljö, bekvämlighet, hastighet.

Tåg är populärt och har en dragningskraft som bussar svårligen kan komma i närheten av. När en by får en station så märks det i hus- och tomtpriser. Och andelen som väljer kollektiva färdmedel ökar markant. Därför är det en fin balansgång mellan kostnader och nytta för att få till nya tåglinjer. Det är klart fördelaktigt att finna lösningar för pendling längs med befintliga spår. Vi har SJs snabbtåg, vi har Norrtågs regionala linjer, och vi har faktiskt en pendeltågslinje – som trafikeras av klassiska pendeltåg modell X11 på sträckan Vännäsby – Vännäs – Umeå.

Vi kan ansöka hos Trafikverket om att få byggt perronger i Sörmjöle och Stöcke – längs med Botniabanan – i likhet med hur man gjorde för att få en station med perrong och busskur i Vännäsby. Kommunen kan då bygga ut pendlarparkeringar och en mindre vändplats i anslutning till perrongen. För driften skulle Norrtåg kunna införskaffa ytterligare en X11, initialt kan man dock kanske rent av klara sig med de tre som man har nu. Då kan vi med en relativt liten investering få till goda pendlingsmöjligheter från Sörmjöle och Stöcke till Umeå. Detta skulle ha en positiv effekt på dessa bygder, samtidigt som vårt växande Umeå utvecklas även på landsbygen – längs med stråk i enlighet med vår översiktsplan.

Observera, Norrtågs nuvarande tåg som går längs med Botniabanan ner till Örnsköldsvik och vidare (som stannar i bl.a. Hörnefors och Nordmaling) ska fortsätta så. Jag har inte tänkt att de ska stanna i Sörmjöle eller Stöcke. Däremot kan man eventuellt tänka sig att pendeltågslinjen till Stöcke och Sörmjöle förlängs till Hörnefors som redan har station.

Med hjälp av mindre anslutningsbussar – exempelvis Norrmjöle – Sörmjöle, samt Sörböle – Ström – Stöcksjö kan vi skapa smidiga resvägar kollektivt. Längs med kusten från Sörmjöle ut till Kont finns dessutom en fantastisk havsnära natur. Med hjälp av pendeltåg och anslutningsbuss skulle vi skapa goda möjligheter för stadens invånare att – utan bil – kunna ta sig ut till dessa naturområden.

För alla som bor i trakten Sörmjöle – Norrmjöle och som dagligen arbetspendlar till Umeå skulle det vara skönt att få slippa köra hem en mörk kväll under dåliga väderförhållanden på en tungt trafikerad E4.

Nu har jag lyft idén och motiverat varför det är kostnadseffektivt samtidigt som det gynnar miljön, trafiksäkerheten och landsbygdsutvecklingen. Vad tycker du? Jag tar tacksamt emot dina synpunkter!