C förslag som ger pengar till föreningslivet i Vännäs

Av , , 1 kommentar 18
Vid gårdagens kommunstyrelse fattades beslut om hur årets bygdeavgiftsmedel skulle fördelas.
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott hade lagt ett majoritetsförslag om att fördela totalt 1,320.620 till anläggning av strandpromenaden mellan Vännäs och Vännäsby etapp 3 med 790 tkr, 50 tkr till Vännäsby invallningsföretag för underhåll och skötsel av skyddsvallar efter älven och resterande  belopp på 480.620 till medfinansiering av kommunens EU-projekt.
 
Jag ställde inte upp på beslutet utan ifrågasatte arbetsutskottets beslut då samtliga föreningar som sökt bidrag skulle bli utan bidrag vilket skulle försvåra föreningslivets förutsättningar. Jag meddelade arbetsutskottet att jag återkommer till kommunstyrelsen med Centerpartiets förslag.
 
Efter kommunstyrelsens arbetsutskott har nya möjligheter till en annan fördelning skapats då region Västerbotten har beslutat delfinansiera en gång- och cykelväg längs västra Järnvägsgatan mellan industriområdet och Liljaskolan. Detta frigör ett utrymme i vår investeringsbudget på ca 900 tkr. Vi menar då att med detta utrymme så kan strandpromenadens etapp 3 förverkligas med dessa pengar tillsammans med ett mindre belopp från bygdeavgiftsmedlen och vi kan därmed ge pengar till föreningslivet.
 
Med den ansträngda ekonomin som kommunen har är det angeläget att vi får ut så mycket som möjligt av varje krona som kommunen satsar. Ett samarbete med föreningslivet där kommunen bidrar med en delfinansiering av olika projekt och föreningarna ställer upp med både pengar och ideellt arbete så får vi en bra uppväxling av kommunala medel. Angelägna projekt inom olika områden kan då förverkligas. Det handlar alltså om projekt som ger bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar och är av allmänt intresse för medborgarna samtidigt som det bidrar till att nå vår vision "Det upplevelsenära Vännäs".
 
Med detta som bakgrund blev C-förslaget till kommunstyrelsen.
 
Vännäs kommun, strandpromenaden etapp 3 200 tkr, Vännäsby invallningsföretag, underhåll och skötsel av skyddsvallar 50 tkr, Vännäs kommun, medfinansiering av EU-projekt 480 tkr, Vännäs ryttarförening, maskinhall/renovering av stall 120 tkr,Spölandsbygdens byaförening, renovering av bygdegård 50 tkr, Festplatsen i V-by ek.för.,altan med räcke mot älven 20 tkr, Stärkesmark byaförening, dränering/upprustning av bygdegård 100 tkr, Vännäs motorklubb, utveckling av motorstadion 200 tkr Vännäs motormuseum, förråd/handikapramp55 tkr,Vännäs slöjd, entré till Slöjdarnas hus 5 tkr Hjåggsjö intresseförening, standardhöjande åtgärder i bygdegård 40 tkr
 
Detta förslag blev också kommunstyrelsens beslut och samtliga partier ställde sig bakom förslaget. Ett bra beslut för kommunen och föreningslivet som som alla, oavsett ålder, får ta del av samtidigt som vi närmar oss möjligheten att via strandpromenaden knyta ihop Vännäs och Vännäsby.
 
 

  

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier