Mitt yrkande i delegationsärendet förskola Tväråbäck

Av , , 4 kommentarer 26

Vid dagens Kommunfullmäktige hänvisade Johan Söderling vid ett flertal tillfällen till "vårt" beslut i delegationsärendet gällande mobila förskolemoduler i Tväråbäck.

För att redovisa mitt yrkande vid det beslutstillfället har jag nu länkat till protokollet och min reservation till beslutet.

www.vannas.se/Sve/Filarkiv/Kommunfakta%20och%20Organisation/ks110419%20-%20F%C3%B6rskola%20i%20Tv%C3%A4%C3%A5b%C3%A4ck.pdf

Med det hoppas jag att det är tydliggjort att det är Johan Söderling och Socialdemokraterna som ensamma har tagit beslutet.

Vallöften omprövas

Av , , 1 kommentar 42

Idag har förtroendet för politiken i Vännäs fått sig en rejäl knäck. Socialdemokraterna har beslutat att inte infria sitt vallöfte från 2010 om att öppna en mobil förskoleavdelning i Tväråbäck. Därmed har de som tvivlat på den ärliga viljan fått rätt.

Anledningen enl. majoritetspartiet är att antalet barn inte uppfyller önskat antal för att öppna en förskoleavdelning trots att ett enigt Kommunfullmäktige har tagit beslut om denna satsning. Detta är en framtidssatsning och att då får man acceptera att det tar en tid innan barnantalet är på önskad nivå.

Centerpartiet anser fortfarande att en etablering i Tväråbäck är motiverad utifrån att vi långsiktigt vill skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling genom att fler flyttar till vår kommun. En viktig del i det arbetet är att kunna erbjuda en service i form av barnomsorg och skola i närheten av boendeplatsen. Detta är också den första frågan som ställs av föräldrar som har planer på att bosätta sig utanför våra två tätorter.

Denna uppfattning delades av samtliga partier så sent som hösten 2010. Om detta bara var ett löfte för att vinna röster inför valet återstår att se. Socialdemokraternas beslut idag kan uppfattas så. Återstår att se vad övriga partier hade för syfte med löftet.

Det är viktigt för våra företag och kommunala arbetsplatser att det vid rekrytering av nya medarbetare finns förutsättningar att kunna bo så nära sin arbetsplats som möjligt. Närheten mellan boende, barnomsorg/skola och arbetsplats kommer att vara avgörande för var man i framtiden väljer att bosätta sig. Detta med tanke på stigande resekostnader. I norra delen av Vännäs kommun finns fyra större arbetsplatser, två privata och två kommunala.
 
Centerpartiets ställningstagande grundar sig också på att kommunen i olika sammanhang uttryckt en vilja att utveckla hela kommunen. Detta genom beslut tagna om bibehållna byskolor, ny förskoleavdelning, aktivt delta i framtagandet av LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Skrivelser till Trafikverket om av- och påstigningsplats i Tväråbäck samt matartrafik för kollektivt resande.
 
Dessa ambitioner tappar nu trovärdighet med att man nu inte är beredd att göra satsningar som är beslutade och därmed skickas signaler som inte ökar kommunens attraktionskraft vad gäller landbygdsboende i stadsnära läge. Därmed missar kommunen en av möjligheterna att dra nytta av den tillväxt som sker i Umeå vilket jag beklagar.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier