Hundar sätter Vännäs på kartan

Av , , 1 kommentar 12

Vännäs kommun och fritidsområdet har återigen fått vara platsen för den årliga återkommande hundutställlningen som Svenska Kennelklubben arrangerar. I år gällde det en nationell hundutställning. Vissa år är det en internationell utställning och då stiger antalet utställare och besökare betydligt.

En utställning med en massa olika raser, stora som små och både jakt- och sällskapshundar. Domarna är både svenska och internationella. Domaren som utsåg utställningens bästa hund i år kom från Australien. Till utställningen var 1500 utställare anmälda och med sällskap och besökare har Vännäs säkert haft ca 4500 besökare denna helg som rört sig på fritidsområdet, campingen och samhället.

Ett otroligt viktigt arrangemang för besöksnäringen och handeln. Vännäs sätts på kartan både nationellt och internationellt. Ett arrangemang som Vännäs välkomnar och som också är och har varit ett uppskattat ställe för både utställare och domare. Om vi erbjuder ett gott värdskap och har ett välkomnande uppträdande så får vi många goda ambassadörer som talar väl om Vännäs.

Jag var där idag och fick då tillfälle att träffa utställningens kommissarie och tog då chansen att ställa några frågor. Mitt intresse handlar givetvis om Vännäs som utställningsplats, bemötandet och förutsättningarna för att åter få vara värd för nästa års utställning.

Av svaren att döma så är Vännäs absolut en plats för kommande utställningar men det finns områden vi måste bli bättre på. Jag känner att det finns anledning för kommunen att träffa företrädare för Svenska Kennelklubben för att utvärdera tidigare års och årets utställningar.

Under året är detta ett av de större arrangemangen och besökshelgerna i vår kommun. Det kräver att man på alla nivåer inser betydelsen av att erbjuda ett gott värdskap för att bibehålla vårt goda rykte och därmed fortsätta vara en välkomnande, livfull och nytänkande kommun.

 

 

Sonja E (s) sprider lögner om C

Av , , Bli först att kommentera 31

Sonja Eriksson (s) kommenterar i sin blogg vårt förslag om en minimering av delade turer och vårt agerande i fullmäktige i denna fråga och i frågan om budget 2015. Först vill jag säga att mycket i ditt inlägg handlar om kommunens ekonomi men du berör inte det som huvudfrågan. Vad är orsakerna till begränsningarna i det ekonomiska utrymmet? Vilket förhindrar kommunen att satsa på arbetsvillkoren och arbetsmiljön?

Du åberopar min tidigare bloggtext om delade turer där jag pekar på våra olika prioriteringar och den olika syn vi har på de prioriteringar som du och Socialdemokraterna har gjort och gör. Prioriteringar som har påverkat dagens ekonomiska utrymme och som försvårar andra politiska prioriteringar. Det handlar bl.a. om tillfälliga lokalkostnader där Centerpartiet påpekat och drivit frågor om kostnadsfördyringar som ni åstadkommit med hyrda baracklösningar där vi istället hade kunnat bibehålla byskolorna tills nya Vega står klar. Det handlar om möjligheten att tillfälligt flytta klasser till Vännäsby skola istället för dyra baracklösningar på Vega. Med andra ord använda de lokaler vi redan har och därmed minska kostnaderna.

Mitt agerande i budgetberedningen handlar nog mer om att jag och Centerpartiet har påverkats av dessa beslut vilket begränsar möjligheterna till satsningar på olika områden. Med våra förslag i skolfrågan hade det nog funnits utrymme att öka budgetramen för vård- och omsorgsnämnden för att täcka merkostnaden för borttagandet av delade turer och mer än det. Det är nog mera ditt agerande i kommunstyrelsen och fullmäktige som har begränsat möjligheten till att få bort delade turer än vårt.

Vad sedan gäller budgetberedningen så sker inga politiska prioriteringar där utan först i kommunstyrelsen och fullmäktige. Med S agerande att inte lägga någon budget för 2015 i juni så har inga politiska prioriteringar kunnat göras. Jag betonade också i fullmäktige att fördelningen av sparkravet var procentuellt utlagt på nämnderna och att inga politiska prioriteringar har gjorts från varken min eller budgetberedningens sida. Dessa kommer nog senare när vi får se konsekvenserna av sparkraven som nu är beslutade.

Att då anklaga mig och Centerpartiet för att i fullmäktige ha drivit frågan om att lägga ytterligare en besparing på vård- och omsorg är ren lögn. Du var ju inte ens inte på plats då ärendet behandlades och då tycker jag att du inte ska uttala dig om hur diskussionerna gick och vem som sade vad. Och förresten, S deltog också i beslutet så en berättigad fråga är om du inte delar ditt eget partis ställningstagande om budgeten 2015? Har du andra lösningar för att få en budget i balans 2015 så bör du i ärlighetens namn säga hur. Spricka inom S eller hur ska vi tolka dina uttalanden?

Din kraftiga reaktion beror nog mest på att du och S tror sig äga frågor som handlar om arbetsmiljö och medarbetare och då irriteras ni väldigt över att något annat parti vågar trampa in på ert självtagna område.

Förskola i Vännäs med ”I Ur och Skur” pedagogik

Av , , 2 kommentarer 9

Ett enigt kommunfullmäktige fattade i måndags beslut om att bygga en ny förskola intill fritidsområdet i Vännäs med åtta avdelningar. Förskolan byggs i två plan med ett eget tillagningskök.

Debatten uteblev när det gällde förslaget att bygga och storleken på förskolan. Desto livligare blev debatten när vi i Centerpartiet lyfte frågan om vilken pedagogisk inriktning förskolan ska ha.

Vi yrkade på att fullmäktige skulle ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva förskolan med den pedagogiska inriktningen ”I Ur och Skur”. Tyvärr ställde inget annat parti upp på detta.   

Centerpartiet reserverade mot detta men lovar återkomma med en motion i frågan till nästa fullmäktige. 

Pedagogiken ”I Ur och Skur ” handlar om barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap och som då tillfredsställs genom att barnen får

– kunskap om naturen och förmedla naturkänsla

– en miljömedvetenhet

– kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten

– stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen

– grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Förskolans placering intill fritidsområdet och naturen ger utmärkta förutsättningar att bedriva den pedagogiken vilket vi i Centerpartiet vill förverkliga.

Bort med ”delade turer” inget för S

Av , , 1 kommentar 10

Centerpartiets motion om att ”delade turer endast ska förekomma i undantagsfall” var uppe till beslut idag. Förutom motionen har vi tidigare lyft frågan i samband med att fullmäktige tog den ”Övergripande personalstrategin 2020” och fick då inget gehör från S och övriga partier.

Nästa tillfälle var när ”Jämställdhetspolicyn” behandlades. Då ställde S att upp på vårt förslag vilket ingav oss hopp om en samsyn inför fullmäktiges behandling av vår motion. Jag kallade det då i ett blogginlägg för ”en seger för kvinnodominerande yrken”. Efter dagens fullmäktige  kan jag konstatera att det var en något förhastad slutsats.

Idag när motionen behandlades i fullmäktige sträckte sig S och övriga partier till att anse motionen besvarad. En ”investering” i arbetsmiljön som kostar ca 1,0 mkr men som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare och som kan bidra till att sänka sjukfrånvaron kopplad till utmatningssjukdomar verkar inte intressera S och övriga partier.

Det verkar lättare att ta beslut om investeringar i stora lokalytor där merkostnaden rör sig om flera miljoner kronor och där besluten genererar ökade kapitalkostnaderna med stora belopp. Förklaringen att vi minskar underhållskostnaderna verkar då vara en tillräcklig ursäkt.

Tråkigt att man inte ser vinsten i att ”investera” i medarbetare för att underlätta framtida rekryteringar inom vård och omsorg och samtidigt skapa en arbetsmiljö som skulle bidra till att minska sjukfrånvaron som idag ligger på drygt 8 %.

För vår del kommer vi inte att ge oss i frågan utan kommer att återkomma till den på nytt och för oss är att få bort varannan helg tjänstgöringen steg 2 i att förbättra arbetsvillkoren.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier